.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 801 
Die Jood en sy wins.

Saterdag 5 September 2009 11:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
`n Duisend keer sal die Jood uit een en dieselfde sent profyt genereer.
By die landbouer wat deur sy bloed en sweet vir `n oes probeer – 
Daar druk die Jood die prys tot op die been weer neer. 
Vanuit die graanskuur en silos maak die Jood sy wins alweer – 
en met die verpakking van die produkte net nog `n keer. 
In die groot kettingwinkels 
is dit maar net weer die Jood wat deurentyd regeer. 
Selfs by die herwinning van afvalstowwe 
ook daar wil die Jood met profyt weer op teer. 
Maar die Jood sal altyd blasé tot sy verweer kamma beweer – 
dat van die krummels van sy tafel, 
baie besighede weer vir hul `n inkomste kan genereer. 
Maar vir die paar sente wat hul deur hul baie moeite na hulle toe keer - 
moet hul daarmee hul maar net weer 
na die jood se groothandelaarsake toe keer. 
Ja, Mammon het vir homself in die Jood 
`n walglike profytvolk gekweek en gegenereer – 
wat deur die mag van geld oor die hele aarde se oppervlak wil regeer. 
Deur hul vraatsug is deur onnodige produksie 
die hele atmosfeer wreed versteur. 
Maar weg van die Jodedom na die verbruiker 
is dit wat hul die beskuldigende vinger keer. 
Meedoënloos maak die Jood in sy groot hebsug 
die aarde baie moeg en seer. 
Hy is die monster leviatan wat soos `n reuse poliep op alles wil teer. 
Vanuit hul hel sinagoges wil hul wêreldwyd globaal deur geld regeer. 
Hul verbeel hulself hul is 'Sion' -die uitverkore volk van die Opperheer. 
Daarom beskik hul oor die 'outoriteit' om die wêreldgepeupel 
na willekeur te kan teer en veer. 
Die suiwer leer van die Messias het hul met `n leuen onteer – 
dit verdraai om deur `n wêreldraad van kerke 
die verlore huis van Israel wêreldwyd te kan beheer. 
Maar die dag van afrekening en oordeel het gearriveer – 
en die oordeelsengele van God gaan hulle aan flarde kom skeur. 
Deur `n paar heilige landbouers 
word hulle nou as die waardelose kaf na die ewige vuur weggekeer. 
Waar hul ewig die lippe sal kou en die klere stukkend sal skeur. 
Maar dit nie in berou oor ’n Godsalige ewigheid 
wat hulle nou moet verbeur. 
Maar oor die profyt op profyt wat hulle in `n ewige hel moet ontbeer.

 

Openbaring 802 
Net in die nederigheid van die kleine. 

Sondag 6 September 2009 8:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die ruimtefoto’s deur die Hubble-teleskoop geneem – 
staan die mens verwonder oor ontsaglike hemelliggame wat hy waarneem. 
Heeltemal te groot die oneindige skepping 
vir die menslike verstand om in te kan neem.
In sy eie grootte hierteenoor 
gewaar hy homself kleiner as die kleinste geen. 
Ja, die mens meet sy eie grootte teenoor dit wat hy waarneem. 
Hoe groter die voorwerp wat die brein in kan neem – 
hoe kleiner staan hy self in sy omvang daaroorteen. 
En hoe kleiner `n voorwerp hom weer teenoor die mens uitleen – 
hoe groter staan die mens weer in sy persoon daarteen. 
Daarom staan die mens verhoudingsgewys teenoor `n hemelliggaam 
in sy nietigheid heeltemal ekstreem. 
Maar teenoor die kleinste atoom 
kan die menslike liggaam hom op sy beurt as `n oneindigheid uitleen. 
Met die blote oog kan die mens nie eers al die hemelliggame 
in sy eie sonnestelsel waarneem – 
en oral waar die oog ook al vlug in die ruimtes heen – 
om iets te kan gewaar van waar die Skepper woon met al sy seën. 
Is daar in die oneindigheid van `n hiernamaals 
nêrens van iets te vinde geen. 
Oor hierdie kennis was daar al oneindig baie menigeen - 
wat in frustrasie oor die leegheid van die grootheid wou ween. 
Indien hul net wou luister 
na die Gees wat Hom so graag aan hul wou uitleen. 
Wat aan hul wil vertel dat die teenwoordigheid van die Skepper 
Homself net in die nederigheid van die kleine uitleen. 
Ja, in dit so onsigbaar klein 
waar die materie onherkenbaar in die Gees vervreem. 
Daar waar lewe heeltemal onafhanklik van materie 
kan voortbestaan in Goddelike lewens-seën. 
Daar waar die lewensgees sonder enig dwang of grense 
oral teenwoordig kan wees in die ewigheid heen. 
Waar die lewe deel uitmaak van die oneindige lewenslig 
van die Skepper oral om hom heen. 
Hier sal die siel in haar gees van goddelike verrukking ween – 
omdat oral ewig om haar 
die onsterflikheid dit self aan die ewige lewe uitleen.
In hierdie oneindigheid is daar nêrens sprake van enige beperkinge 
of grense in die oneindigheid en dit daarom heen. 
Sou die siel hier iets van die materiële skepping waar wou neem - 
sal sy vind alles in die oneindigheid 
is maar net weer in een liggaam saamgebind kleiner as die kleinste steen - 
en in die totale nederigheid maar net weer eenvoudiger as `n enkel geen.

Openbaring 803 
Alles deur die vrye wil.

Maandag 7 September 2009 00:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Sodat Elohim by monde van sy ewebeeld 
met die lewe op aarde kon kommunikeer – 
was Adam geskape sodat `n heilige geslag 
deur hom na die aarde kon koloniseer.
Sodat hul as `n maatstaf van die goeie 
as ’n voorbeeld van hul Skepper kon kompenseer – 
en daardeur materie, siel en gees met mekaar 
vir die ewigheid kon harmoniseer. 
Sodat deur die vrye wil elke wese deur die goeie, 
die kwaad kon elimineer. 

So was daar ’n toestand geskep waar eens verlore geeste 
deur beliggaming op hierdie aarde 
na hul oer-volmaakte toestand terug kon keer. 
Maar die aanklaer Lucifer, het wraakgierig 
op soek na `n swak plek in die paradys gespioeneer.
Vinnig wis hy deur slegs die vrye wil 
sou hy so `n waagstuk kon impliseer.
Hy het geweet hy sou nie direk oor die spieëlbeeld 
van Elohim kon triomfeer. 

Maar op sy beurt was daar vanuit die maaksel Adam 
vir hom ’n maat gedupliseer. 
Hierdeur wis die 'ewig-verlorene' 
sou hy die goddelike paradystoestand kon penetreer. 
Sodat hy met aanklag op aanklag 
die hemele weer tot vervelens toe kon bombardeer. 
Om daardeur God se genade
oor oneindig baie verlore siele te kon kanselleer – 
en sodoende die derde van gevalle hemelwesens 
vir ewig as sy eiendom kon beheer. 

Ja, enigiets sou hy probeer 
om in die vergadering van die hemel trots te kan beweer -
soos blits kom ek van `n swerftog oor die aarde heen en weer. 
Om almal te kom aankla 
wat met elke sonde onder hierdie son hoereer. 
In sy waansin wil hy trots teenoor die Skepper beweer- 
solank as wat hierdie klein aarde om sy as roteer- 
sal ek dit wat aan my behoort kom aankla en uitsorteer.

Maar in Sy alwetendheid het die goeie Skepper 
deur die Boom van die Lewe voorsiening gemaak
dat Satan nooit sou kon triomfeer –
en dit wat verlore was weer deur die vrye wil huis toe kon keer – 
ja, skoongewas by die voet van die kruis 
kon hul deur hul Verlosser weer huiswaarts keer. 
Maar vir die vrye wil om daadwerklik te kan funksioneer – 
moet beide goed en kwaad 
hulself in `n aanbieding kan demonstreer. 
Sodat elkeen self kan besluit 
waar hy hom vir sy ewigheid wil groepeer. 

Daarom, terwyl Elohim met die grootste rustigheid 
in liefde en geduld tot voordeel van almal opereer. 
Is dit Satan wat aan die einde van `n tydvak elke keer 
`n bietjie meer van sy eiendom moet verbeur. 
So sal hy aan die einde van nog `n tydvak 
in ’n duisendjarige gevangenskap behoorlik oor sy verliese kan treur - 
omdat in `n herstelde paradystoestand 
ondenkbaar baie geeste weer huiswaarts sal kan keer.


Openbaring 804 
’n Gesig van verskillende kataklismes.

Dinsdag 8 September 2009 00:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Ek skrik wakker en kry die volgende gesig: 
Ek kyk in die lug op en sien ’n ongelooflike wolkformasie in die vorm 
van `n reuse spinnekop wat die hele hemelruim oordek. 
Terwyl ek dink dat dit seker die moeder van alle koue fronte voorstel 
of dalk van ongekende storms vertel wat die aarde gaan tref - verander 
die gesig en ek sien vanaf `n afstand `n baie groot mallemeule wat 
veelkleurig met sy liggies in al sy rondtes draai -skielik verander die 
rustigheid van die toneel en alles begin in onbeheerste spoed 
in alle rigtings te swaai en draai om in stukke te spat.
Waarna die toneel weer skielik verander en so ver as wat die oog kan sien -
gewaar ek `n ry telefoonpale en daarnaas ook `n ry elektriese
staalkonstruksie pale - skielik is daar `n klapgeluid soos wat die 
hoogspanningsdrade breek - waarna al hierdie pale soos domino-blokkies
begin te val en die aarde woes begin vibreer en skud en ek sien hoe stort
reuse geboue in stede soos speelgoed inmekaar - waarop daar 
`n aardbewing volg wat so erg is dat van die aardplate op party plekke 
deur die aardoppervlakte breek om vertikaal in die lug in op te steek.

Openbaring 805 
Gesig van die altaar met kliptafels.

Woensdag 9 September 2009 02:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n gesig verskyn daar `n altaar waarvan die voetstuk `n vierkantige
soliede blok is wat uit `n klip wat deel uitmaak van `n berg gekap is. 
Die binnekant van hierdie altaar het `n holte in en binne hierdie holte is
daar kliptafels wat vol geskryf is met `n fyn goue skrif - wat die name is
van al die wit mense - wat die afgelope jare onskuldig gesterf het in 
Suid-Afrika. Voor die altaar staan `n engelagtige man wat die indruk skep 
dat hy hierdie altaar met `n onoorwinlike krag beskerm - daar is `n
gewaarwording dat niemand ewig ooit weer hierdie geeste enige verdriet,
ongerief of leed sal kan aandoen nie.

Openbaring 806 
Kyk nie éénmaal begerig terug!

Donderdag 10 September 2009 00:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Eens op `n tyd is daar deur engele aan Lot gesê 
dat hy inderhaas moet vlug. 
Hul het hom gewaarsku: 
Kyk nie eenmaal begerig na dit wat jy moet agterlaat toe terug. 
Sodat jy nie deel sal word van `n verskriklike oordeelsgerig. 
Ja, haastig moet jy na die berge vir veiligheid toe vlug.
Hul vertel aan hom; verskriklik is die dag wanneer God verklaar 
kyk die dag het gekom en Ek is toornig. 
Dieselfde engele van weleer vertel aan die hedendaagse mens nou weer - 
kyk hoe besoedel is die aarde se atmosfeer en lug. 
Die tyd het gekom om `n uitermatig bose wêreld 
weer behoorlik te kom tug. 
Ewig nooit is daar vir hierdie wêreld 
op die lang termyn `n pad na voorspoed terug. 
Ja, daar is bykans niemand meer oor 
wat die Wysheidsweg kan vind na die Verlossings Brug. 
Hieroor lag die Satan en sê: 
vir hierdie dag staan ek al duisende jare voor berug. 
Ja, ek het geslaag om die laaste geslag op aarde heeltemal te kom ontwrig. 
Te laat raak `n reuse wêreldpopulasie oor hul enorme foute nou ontstig. 
Terwyl die draak spog en sê: 
om `n rekord-oes grendel ek nou Hades se poorte ewig vas en stewig. 
In hierdie tyd raak die beskawing se infrastrukture 
onstabiel, wankelrig en bewerig. 
Oneindig swaar raak die globale vrag op `n baie swak wêreldrug.
Vanuit media oorde kom globaal die een na die ander slegte gerug.
Wêreldwyd is daar biljoene wat negatief sonder enige hoop nou sug. 
Oor ’n lewensbestaan wat niks anders geword het as net `n totale klug. 
Dit gesaai is dit gemaai 
en almal moet nou aan hierdie bose wêreld oes wurg. 
Al wat vir die wêreld oorbly is die eindresultaat van sy eie bose vrug. 
Ja, die oordeelsengele sing: 
kyk die son en maan raak nou regtig rooi en bloederig.
Kyk van al die gruwelsondes 
is die aarde se oppervlak uitermatig morsig en smerig. 
Aan die verseëldes word gesê: 
draai in hierdie tyd respekvol van God se Oordeel weg jul gesig. 
Kyk nie meer eenmaal begerig na wêreldsgoedere 
wat jul agterlaat toe terug. 
Sodat julle nie dalk deel sal word van God se verskriklike oordeelsgerig. 
In hierdie tyd moet jul haastig na die berge vir veiligheid toe vlug. 
Ja, hoe uiters verskriklik die dag wanneer oordeelsengele verklaar; 
die groot dag is hier en God is toornig.


Openbaring 807 
Alles gaan agteruit.

Vrydag 11 September 2009 23:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Van die oggend tot die aand is dit net moord en doodslag 
wat in hoofopskrif in die koerante staan. 
In ’n onderstebo wêreld kan niemand meer aldag mooi verstaan. 
Oor wet en orde wat globaal besig is om tot niet te gaan. 
Ja, van massa manipulasie waar werknemers deur stakings 
hul owerhede duidelik laat verstaan – 
deur ons arbeids weiering sluit ons jul dienslewering of produksie-kraan. 
Verdedigings- en veiligheidstrukture is ook wêreldwyd aan die taan. 
Met geldstelsels wat globaal oral net meer agteruitgaan –
is ’n ekonomiese bloeitydperk ook ewig na die maan. 
Versteurde weerpatrone kom daagliks 
in die vorm van natuur-kataklisme voor die mensdom staan. 
Deur agtereenvolgende aardbewings sê die aarde; 
ook ek het nou lank genoeg die mens vermaan. 
Aan die orde van die dag is onlus en terreur 
besig om soos masels uit te slaan. 
Terwyl groot gemeenskappe besig is om van die honger te vergaan. 
Die pes en plaag dui ook moontlike miljoene sterftes aan. 
Met `n onseker lewe waar die dood deurentyd 
voor mens se deur kom staan – 
is deur ellende op ellende die mensdom besig om vinnig agteruit te gaan. 
Maar raai, deur die wêreldorde-predikers word almal kwaai vermaan. 
Om hul onsinnige negatiwiteit dadelik te laat staan. 
Ja, deur hierdies word hul op die vingers getik en duidelik vermaan – 
die slegte wêreldtoestand is net te lê voor jul eie bitter blaam. 
So is die wêreldorde se valse profete besig om soos filmsterre op te staan. 
Eers dwepend fluister hul om hierna skreeuend op hul Bybels te slaan – 
dat hoor en sien vergaan. 
Soos willose zombies is dit miljoene 
wat vir hierdie gekkeparades nou naderstaan. 
In Afrika is die toordokters besig om `n donker boodskap 
op hul dromme uit te slaan. 
Terwyl hel-profete en predikante besig is 
om kandidate vir die dood oor hul negatiwiteit te vermaan. 
Wie sal dit ooit kan verstaan dat ‘kamma-geestelikes’ 
slagoffers positief glimlaggend na ’n gewisse dood nader kan laat staan.

Openbaring 808 
Materieel ryk maar geestelik arm.

Saterdag 12 September 2009 9:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vandag se spog sportmotor is môre se roesmateriaal. 
By ’n tafel gedek met damask met kerslig wat oor silwer en kristal straal. 
Sit eensaam ’n ryke suinig by ’n eenman onthaal. 
Wat is die rede dat een mens deur rykdom 
in hoogmoed oor ’n ander wil smaal – 
wat so graag wil sê: 
met my lewe het ek soveel meer rykdom as ander behaal. 
Daar is soveel wat daagliks bid en vra- 
laat ons ewig nooit in die put van armoede neerdaal. 
Gee ons daarom genoeg rykdom om vir al ons luukses te betaal. 
Juis dit is die oorsaak dat menigeen hul kosbare lewenstoets kom faal. 
Ja, die essensie van hul lewensbestaan word deur ’n bankbalans bepaal. 
So kan die rykaard nooit genoeg van die heel beste vir sy liggaam laat haal. 

Min wis hy sy stomme siel staan hieroor weerloos kaal. 
Vir ’n tydelike materiële rykdom word hy vir ’n ewige hel fyngemaal. 
Verblind deur die glans van goud 
wag daar na die lewe net die dood se vaal. 
In die land van Hades is daar niemand wat luister 
na ’n ander se vergane rykdom verhaal. 
Hier staan alle verlore siele gestroop van wêreldglans 
armoedig pateties kaal. 
Waarom wil die mens altyd deur tydelike rykdom 
hulself met ewige geestelike armoede opsaal. 
So sit daar ook knus by ’n knetterende vuurtjie ’n arme 
terwyl goedheid uit hom straal. 
Gasvry deel hy sy hitte terwyl hy sy laaste brood vir ’n mede arme uithaal. 
Hy open sy hart en deel met die ander die goeie in goddelik hemeltaal. 
Ja, hy vertel aan sy gas in wonderlike baie ou Verlossings verhaal. 
Hy vertel van `n enige God 
wat verkies het om Hom deur armes te laat onthaal. 
Wat in die kring van armes gesit en hul geleer het 
ware rykdom word vanuit ’n goeie nederige hart gehaal. 
Die goeie Meester het die mens kom leer- dit is nie wat om die mens is, 
maar wat in hom is wat sy wese bepaal. 
Sigbare materiële rykdom kom meestal die siel net vir ’n verlore hel haal. 
Terwyl ’n arme met innerlike rykdom 
dikwels glansryke hemelskares in sy hart onthaal. 
Vermy daarom deur onnodige rykdomme die dood se vaal 
en maak seker dat deur innerlike rykdom 
engelvriende jou aan die einde van jou lewe by die hand kom haal.

Openbaring 809 
Was ons maar warm of koud.

Sondag 14 September 2009 23:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Eens het volksvadere aan God, volk en land 
gesweer hul ewige lojaliteit en trou – 
net vir hul kinders se kinders 
om hul erfenis minagtend na die vyand uit te kan hou. 
Die oorblyfsel van `n eens trotse verlede 

wat vertel van moed, durf, daad en dapper helde om te onthou – 
bly daar net ’n leë toekoms waaroor slegs `n handvol treurig oor rou. 
Ja, van `n eens trotse Boervolk 
waarmee `n wêreld eens deeglik rekening mee moes hou – 
bly daar nou net `n liberale nageslag 
wat op hul beurt vir hul kinders se kinders `n graf sonder toekoms grou. 
Hoe kon `n uitgekose bloedlyn so uitermatig verbrou – 
waarom het hul in geloof, hoop en liefde jeens hul Skepper so verflou. 
Was dit omdat hulle saam met die wêreld 
`n heidense eenwêreldmag wou bou. 
Of was dit omdat hul voor die beeld met die voete van yster en klei 
die hande biddend saam wou vou – 
waar hul teenoor Mammon kom bely 
vir jou sal ons nou ewig met ons siel vertrou. 
Ja, ewig het hierdies met hul eie hande vir hulle `n graf gegrou. 
Vir hul Judasloon word nou net die ewige dood na hul uitgehou. 
Maar aan Jakob het God ewig gesweer Sy liefde en trou – 
anders as die feilbare mens sal Elohim ewig Sy Woord instandhou. 
Vanuit hierdie volkie het God vir homself `n oorblyfsel uitgehou – 
vanuit Sion word die Melgisedek kind as triomf na die ewigheid uitgehou. 
Die nuwe stad Jerusalem 
is spesiaal met Goddelike Liefde vir hierdies gebou. 
Ewig nooit sal dit wat onrein is die binnekant van hierdie stad kan aanskou. 
Was dit in die uitverkore saadlyn wat so gruwelik in verraad 
teenoor God en hul nasie kon verbrou – 
maar net warm of koud maar hulle was lou – 
vanuit God se mond word hul gespuug uitermatig het hul verbrou. 
In die buitenste duisternis word hul saam die honde en hoereerders 
vir ewig weg van die heiliges gehou.

 

Openbaring 810 
Wanneer hemel en aarde ontmoet.

Dinsdag 15 September 2009 07:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Iemand wil weet presies wat ons te doen staan om as kinders van die 
Heilige God Sy koninkryk hier op aarde te vestig nadat ons weergebore is.

Maar Ek antwoord jou: Vir die wat klop sal oopgemaak word en die wat soek 
sal vind. Wanneer julle opreg in Gees en Waarheid bid en vra "Laat U 
koninkryk kom soos in die hemel net so ook op die aarde" Vra julle direk dat 
deur die verlossing van jul sonde, julle deur liggaam sowel as siel gereinig 
kan word deur die bloed van die lam - waarna die wese in die soewereine heilig 
Waarheids- en Liefdeslig van Elohim gedoop kan word om so as 'n volmaakte 
weergebore goddelike kind die kontak of middelpunt te word waar hemel 
en aarde mekaar ten einde laaste ontmoet en waar aan so 'n rots die sleutel 
van die koninkryk van hemel sowel as aarde gegee sal word en wat hierdies 
ookal op aarde in die naam van die Verlosser sal bind of ontbind, sal dit ook 
geldig in die hemele wees en so sal die ryk van Elohim hetsy dit in die 
geestelike of materiële realm is, vir baie nou naby kom.


Openbaring 811 
Na die Oordeel.

Woensdag 15 September 2009 00:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So kom daar 'n dag 
waar groot en klein moet verskyn voor Elohim se troon. 
Vir die groot regter om te besluit in welke woning elkeen gaan woon. 
Op hierdie dag word die genade 
deur die regverdige oordeel in die hofsitting verskoon. 
So moet gelyksoortiges in groepe nou naderstaan vir hul ewigheidsloon. 
Daar is die wat so graag die heeltyd wou spot en hoon. 
'n Volgende groep wat God om elke hoek en draai wou verloën. 
So is daar ook die wat die heeltyd net passief in 'n lou geloof wou loom. 
Ander wou in euforie oor flambojante afgode en gelowe droom. 
Daar is veral baie van die wat hoogmoedig wou sit 
op die heel hoogste troon. 
Ontelbaar is die wat wil sê; kyk van Satan is ek 'n perfekte klein kloon. 
Agter pret en plesier aan was vele ook die heeltyd volstoom. 
Daar is die spotters wat God se kinders laggend beskimp as 'n moroon. 
Ja daar was so baie wat hulself met elke gruwelsonde wou bekroon. 
Maar wat op die dag van die hofsitting besluit 
hul wil ook nou in die hemel gaan woon. 
Maar die Regter vel Sy oordeel 
en beslis waar elkeen vir sy ewigheid moet gaan woon. 
Vir die spotter is dit sy eie spot wat hom nou hoon. 
Terwyl hy hoor in die land van spotters 
gaan jy as die bespotting nou woon. 
Die Godloënaars staan nou nader; 
in die land van die loënaars word hulle nou vir ewig verloën.
Ook die hoogmoediges word nou vir hul hoogmoed beloon. 
Op 'n hoogmoedstroon gaan jul ewig swig onder 'n sware kroon. 
Ja so kry elkeen op hierdie dag sy verdiende loon – 
waar hy vir ewig in sy eie sonde moet gaan woon. 
Maar vir die wat nader staan rein en skoon, 
op hulle wag die nuwe Jerusalem in goue glans silwer skoon, 
waar hul ewig as Godskinders saam met engele 
in 'n skone paradys gaan woon.

Openbaring 812 
Sion sprei haar vlerke. 

Donderdag 17 September 2009 12:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
So onbevange wyd en vryer as die wydste arendsvlug. 
Sprei Sion haar vlerke op haar eerste nooiensvlug. 
Nie eenmaal kyk sy na `n lokkende wêreld toe terug. 
Oorwinnend kom haar kreet vanuit haar vryheidsvlug. 
Vir die laaste geveg is ek toegerus met staal in elke pyp in plaas van murg. 
Kyk daar tot my hulp kom my Bruidegom ook nou oor die ewigheidsbrug. 
Uitdagend roep sy uit: lank genoeg het ek onder slawe dwang geswig. 
Vir ewig het ek klaar oor my eens treurige lewenslot gesug. 
Aan dit wat die wêreld bied sal ek ewig nooit weer hoef te wurg. 
Spottend wil sy weet; waar is my vyand altyd tog so gereed en berug. 
Sy lag en sê: Klein my getal, maar deur my 
gaan Elohim `n hele bose wêreld kom tug. 
Ja, Sion sprei haar vlerke 
terwyl sy triomfantlik speel en tuimel in haar vlug. 
Oorwinnend roep sy: Die bruid sweef saam met haar Bruidegom 
ewig na `n volmaakte toestand terug. 
Maar jy O’ Satan met jou kamma eenwêreld gerug. 
Waaroor `n hele wêreld so eenparig vreesbevange voor sug. 
Weereens was jy maar net weer `n droom-illusie klug. 
Deur jou besoedeling 
moes die aarde en haar atmosfeer in ondergang net wurg. 
Maar deur jou vernietiging word alles weer gereinig en in my vryheidsvlug 
sal ek triomfantlik saam met my Skepper sweef 
deur `n nuwe heilige aarde se skoon atmosfeer en lug.

 

Openbaring 813 
`n Moontlike toekomsblik.

Vrydag 18 September 2009 06:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Indien hierdie tydvak nie spoedig op `n einde sou kom en ons die gordyne 
net vir `n oomblik oor `n moontlike toekomsblik kon lig - sou dit heel moontlik 
soos volg daaruit gesien het. 

Van die huidige vervoerstelsel soos wat ons dit nou ken sou daar niks 
oorgebly het nie maar in die plek daarvan sou `n openbare vervoerstelsel 
wees wat sou bestaan het uit ’n globale vloot van eenders lykende, kompakte, 
elektronies, eko-vriendelike voertuigies - wat enkelinge effektief heen en weer 
van die werkplek na hul woon eenhede sou vervoer. 
Hierdie uiters kompakte woon-kompartemente sou tot op die sentimeter 
doelmatig ingerig wees met slegs die heel noodsaaklike bestaande uit 
`n gesondheidsbed met daarnaas `n gemakstoel voorsien van `n tafel 
toegerus met `n verkoelingsgerief wat gevul is met staatsgoedgekeurde, 
klaar voorbereide maaltye wat in `n klein kompakte mikrogolfoond verhit sou 
kon word. Hierdie klein leefruimte sou verder ook toegerus gewees het met 
die nodige toilet en wasgeriewe. 

Wat die klerasie van hierdie toekomende geslag betref 
sou dit bestaan het uit slegs `n paar stelle identiese klere wat vervaardig 
sou wees vanuit `n baie ligte kreukeltrae sintetiese stof wat oor die eienskap 
sou beskik - waar beide hitte sowel as koue - volgens die ideale 
liggaamstemperatuur aangepas sou kon word. 
Ook sou hierdie klerasie oor die unieke vermoë beskik om die menslike 
liggaam teen indringende bakterieë en virusse te kon beskerm. 

Deur middel van `n ingeplante mikro-rekenaarskyfie sou elkeen se
gesondheidstoestand deurentyd gemonitor word en die dokter se spreekkamer, 
soos wat die mens dit nou ken, sou heeltemal vervang word - deur ’n globale 
kliniek-satelliet, waarvandaan elkeen deur middel van ’n ingeplante gehoorstuk op 
'n gereelde basis in kennis gestel sou word oor die stand van hul bloeddruk, 

koors, bloedsuiker, energievlakke en vele meer en waar enige wanbalans 
opgemerk sou word sou dit summier deur middel van frekwensie-behandeling 
gestimuleer kon word. 

Dieselfde mikroskyfie sou alle moontlike data aangaande elke individu bevat 
en beursies met identiteitsdokumente, paspoorte, bestuurslisensies, asook 
alle bankbalanse sou iets vanuit `n vergete verlede wees wat nog slegs in 
museum rekenaarargiewe iewers gevind sou kon word.

Gesinsbeplanning sou nie meer deur liefdevolle ouerpare nie - maar deur 
staatswetenskaplikes bepaal word en slegs die héél beste gene, 
gestroop van alle defekte, sou vir die bes presterende klone sorg. 
Ja, net soos wat die mens huidig die bes produserende pluimvee 
sowel as wit en rooi vleisrasse vir ’n onversadigbare mark teel - so 
sou daar vir `n verlore toekoms – geeslose menslike klone uitsluitlik vir 
wêreld arbeid geteel gewees het. 

Geld sowel as handel en valuta sou ook `n irrelevante geskiedkundige begrip 
word omdat hierdie hoogs ontwikkelde produserende wêreldslaaf sonder enige 
loon vir slegs die voorsiening van sy liggaamsbehoeftes sou arbei – sodat slegs 
`n paar verderflike bose maar bevoorregte menslike wesens, wat op hul beurt 
die nageslag sou uitmaak van die huidige wêreldorde met sy lede van die 
super rykes sowel as die ou konings bloedlyne en slegs hierdies sou voordeel 
uit die oënskynlik goedversorgde maar ellendige slawe geslag trek. 

In `n lewe sonder hoop of geloof waar daar van `n vrye wil geen sprake 
is nie - sou hierdie arme klone aan die einde van hul arbeids tydperk op 
'n vinnige steriele wyse geëlimineer en veras word en die enigste teken van 
'n oorblyfsel van hierdies of `n begraafplaas sou maar net weer `n strepieskode 
met die nodige data in die vullisdrom van ’n globale rekenaarstelsel wees. 

Weet daarom dat die oordeels einde van hierdie tydvak niks anders as die 
reinigende genade van `n onrein bose planeet is nie.


Openbaring 814 
Visioen van ’n wurmagtige slangetjie.

Saterdagnag 20 September 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droom visioen maak `n eienaardige wurmagtige slangetjie vanuit die
riool van `n plakkerskamp sy verskyning. Hierdie eienaardige organisme 
het `n aaklige klein bekkie vol stekels, binne in `n groter bek. 
Dit land in die riviere waarvandaan dit baie vinnig na ander waterbronne versprei. 
Massas visse begin om eerste hiervan te vrek. Direk hierna begin plaasdamme 
sowel as groot damme op te droog en soos die watervlak daal bly daar oral net 
dooie visse agter. In die laaste bietjie modderwater is daar nog net `n paar 
Babers wat rondspartel.

 

Openbaring 815 
Wat is die eindtyd se grootste plaag.
Maandagoggend 21 September 2009 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Daar is baie wat nou vra wat is die eindtyd se grootste plaag. 
Die antwoord is; 
dit is die mens self in sy onversadigbare materiële aanvraag.
So het alle goeie ordes tot niks 
voor die menslike populasie ontploffing vervaag. 
Nêrens is daar meer `n natuurlike vyand 
wat die menslike spesie tot sy oorlewing kan uitdaag. 

Die mens se eerste vyand die slang, 
deur God vervloek om ewig te seil op sy maag – 
maar wat ook in sy orde en taak 
die plaagdiertjies moes beheer as pes en plaag – 
ook sy getal is drasties deur die versteuring van die ordes 
en so die voedselketting tot bitter min verlaag. 
Ja, spottend lag die wetenskap en sê daar is geen vyand, pes of plaag 
wat die mens tot sy ondergang kan uitdaag. 

Sou die leeu, eens koning van die veld, dit miskien wou waag – 
word hy summier in sy spoed deur ’n koeël vertraag. 
So op `n insident hier en daar na- waar `n dier uit blote frustrasie 
dit in `n geveg nog met die mens sou waag – 
is daar bykans nêrens in die diereryk iets van oor 
wat die mens in sy aanwas kan beheer of vertraag. 
So is daar ook nêrens meer `n plek waar die mens 
homself nie as die oorwinnaar wou waag. 

Die natuurlike woude is almal deur menslike plunder versteur 
soos dit hul in die vraatsug wou behaag. 
Tot in die donkerste dieptes van die see 
het die mens met sy duikbote opgedaag. 
Van hier tot buite die aarde se atmosfeer 

het hul dit met die vliegkuns en satelliete gewaag – 
om van hier net verder in die versteuring van die aarde 
se ordes te kon slaag. 
Ook tot in die kern van die onsienlike wêreld
het die mens deur die lens van die mikroskoop opgedaag. 
Om die mikroskopiese organismes 
deur middel van inentings tot oorwinning uit te daag. 
So het die wêreldpopulasie 
net onbeheerbaar groter in sy getalle geraak. 

Met ’n al hoe groter aanvraag word alle ordes 
en ook die voedselketting nou onherstelbaar seergemaak. 
So begin alle uitgeputte ordes in hul werksaamheid 
in die verlies van hul kragte nou te staak. 
Ja, alles het in hul taak nou uitermatig moeg en vermoeid geraak. 
So kom groot en klein 
hul in `n noodkreet nou voor die Skepper staanmaak. 
Waar hul droewig klaag en sê die mens is net `n enorme plaag 
wat besig is om ons almal klaar te kom maak. 

Met deernis kyk die Skepper na sy skepping en sê: 
Tot die mens se vernedering 
sal Ek deur die heel kleinste organisme van hulle ontslae nou raak. 
Ook sal Ek begin om die voëls van die hemel 
in groot getalle bymekaar te maak. 
As Feesmaal sal Ek die vlees van die 'groot plaag' 
vir hul tot gereedheid maak. 
Waar is die wat nog wil vra wat is die grootste eindtyd plaag; 
en Ek antwoord hul: 
Dit is die mens self in sy onuitputlike ewige materiële aanvraag.

Openbaring 816 
Lucifer en sy kerkbedrog.

Maandag 21 September 2009 23:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar kom `n dag wat Satan triomfantlik beweer; 
die tyd is hier waar ek die wêreld deur die sonde beheer. 
Hy wys na die kerke en sê: 
almal daarbinne beweer hul is weergebore en bekeer. 
Tot vervelens herhaal hulle hul geloofsbelydenis 
om dit te kan demonstreer. 
Min wetend bykans elke kerkstruktuur 
word deur demone vanuit die hel beheer. 
Duisende jare gelede is daar oor hierdie geloofstoestand geprofeteer – 
dat Lucifer, die gevalle ligdraer, 
weer as die engel van die lig die tempel en kerk sal penetreer.
So word in kweekskole helgesante as leraars vir die wêreldkerke gekweek.
Net om die goddelike Waarheid telkemale tot niks te kom verrinneweer. 
Begin van die gemeentelede in die Waarheid ontwaak 
en oor geloofsbedrog in hul midde te murmureer, 
skep Satan blitsig met behulp van sy wêreldorde-sensasie 
valse profete om die leuen met nuwe glans as die waarheid te profeteer. 
Summier aanvaar die gemeentelede weer bedrog 
as waarheid uit die hemel sonder meer. 
Die paar stryders vir die Waarheid word met mag en mening 
tot stilte deur die kerke geëlimineer. 

Ja, hierdies word as niks noemenswaardig 
en as agterlik voor almal verkleineer. 
Solank die massas net willoos agter Satan se helgesante aan marsjeer. 
Maar al hoe meer sal die Waarheid 
nou die leuen en sonde kom ontbloot en so daaroor triomfeer. 
Baie gemeentelede sal sien 
hoe word hul tot hul ondergang deur satan beheer. 
So sal almal sien- 
die hel met al sy elemente is werklik op die aarde omgekeer. 
Die mure van pastorieë sal begin uitroep en vertel van vele predikante 
wat in die kamma heiligdom met hul lidmate sou hoereer. 
Selfs in die koerante pryk daar foto’s 
waar die herder walglik met manlike broeders hoereer. 
Laat daarom die wat nog steeds na hierdie helhuise wil terugkeer 
dit doen sonder meer. 
Omdat hierdies niks beter 
as dit wat hierdie 'helherders' binne hulself huisves, 
binne hulself kan akkommodeer.Openbaring 817 
Onbekend en noodlottig.

Dinsdagnag 22 September 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n gesig sien ek `n mens wat willoos slap regop gehou word omdat hy
geen beheer oor sy spiere of ledemate het nie. Daar loop speeksel vanuit
sy mond terwyl onbeheerste spasmas deur sy lyf trek. 
Ek wonder wat hom makeer en ek hoor `n stem wat sê daar kom iets 
wat die senuweestelsel van mens sowel as soogdier bykans in alle gevalle 
noodlottig gaan aantas.

 

Openbaring 818 
'n Donker put van depressie.

Woensdag 23 September 2009 9:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Swaarmoedig roep baie nou; die tyd is hier vir ons om te bely. 
Daar is geen hoop of toekoms en alles is besig om ons onder te kry. 
In ons pogings om die heeltyd by `n voorgeskrewe sisteem te kan bly – 
het ons al ons perke en kragte nou heeltemal oorskry. 
Hul kla en sê: 
hoe bitter swaar het dit nie geword om in hierdie wêreld te bly. 
Om te arbei aan `n toekoms 
waar jy weet jou kinders net oneindig swaar gaan ly. 
Ja `n donker put van depressie is besig om baie nou onder te kry. 
Selfs die heiliges sukkel om hierdie aanslag van satan te vermy. 
So is daar elke dag net meer en meer wat swartgallig bely – 
in `n lewe sonder hoop of toekoms 
het die hel ons met sy depressiekloue finaal beetgekry. 
Daarom het daar niks anders meer as net selfmoord vir ons oorgebly. 
Die hemel sug en vra waarom wil hierdies 
hulself deur so `n daad ewig laat onderkry – 
waar hul tot hul ewige spyt in die buitenste duisternis moet gaan ly. 
Die liggaamlike lewe is in elk geval tydelik kortstondig 
vir almal spoedig verby. 
Waarom nie van hierdie kosbare tyd gebruik maak 
om vir jou ewigheidsregte te baklei.
Daar kom `n dag, 
wat niemand of hul nou lewend of dood, ja, goed of kwaad is kan vermy. 
Ja `n dag waar elke knieg voor My sal buig 
en elke tong My as Elohim sal moet bely. 
Moet daarom nie toelaat dat satan 
julle in hierdie dae deur swartgalligheid laat onderkry. 
Nooi My in hierdie tyd om in julle wese en harte te kom bly. 
Weet- met My aan jou sy raak jy van alle wêreld druk heeltemal vry. 
Onder My beskerming is daar geen mag wat jul ewig gaan kan onderkry. 
Saam sal ons oorwin 
en geen donker depressie sal jul ewig kan onderkry.

Openbaring 819 
Wat verstaan ons onder die woordjie “liefde”.

Donderdag 24 September 2009 12:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wat is dit regtig wat die mens onder die woordjie liefde verstaan. 
Is dit net `n aantrekkingskrag 
wat spontaan tussen Skepper en skepsel ontstaan.
Miskien is dit net `n definitiewe voorkeur wat nimmer weer kan vergaan. 
Of dalk `n euforie wat terwille van die voortplanting ontstaan. 
Die liefde kan tussen goed en kwaad 
enige kant volgens sy aantrekkingskrag gaan. 
In die selfliefde sal die liefde net selfsugtig om haarself kan gaan. 
Waar die Goddelike liefde ewig net uit onderhoudende selfopoffering kan bestaan. 
Maar hoe dit ook al sy die liefde laat haar in haar ontbranding nooit vermaan. 
Waar die liefde ookal gaan, roep haar ander helfte; wag! ek kom saam. 
Net om die volgende oomblik te besluit- 
in volkome vryheid laat ek jou in liefde gaan. 
Terwyl sy klaend in haar verwerping alles om haar stukkend slaan. 
Wanhopig roep sy in haar ellende; kan ek maar nie net vergaan. 
Maar kyk, ewig bly daar altyd van my oor- `n enkel liefdestraan.
Waaruit my liefde telkemale maar net weer opnuut vanuit opstaan. 
In ’n siklus waar alles in die skepping die heeltyd kom en gaan. 
Terwyl alle materie deurentyd besig is om in dit self te vergaan. 
Is dit net die liefdes substansie wat ewig hieruit kan bly voortbestaan. 
Daar is geen vernietiging of dood wat hierdie krag ewig ooit kan verslaan. 
Tussen materie en gees is dit net die liefdes brug wat ewig vas bly staan. 
Al sou verskeurde liefde deur ondenkbaar eons en skeppings moet gaan. 
Sal dit eendag weer in blye herkenning sê: ons hoort ewig saam. 
Alle vlees moet sterf en alle materie sal die een of ander tyd vergaan. 
Waarvan slegs die inwendige liefdesgees ewig kan bly voortbestaan. 
Daarom word elke gees na dit omvorm wat hy uit sy liefde kan verstaan.

Openbaring 820 
’n Stilte om oor te ween.
Vrydag 26 September 2009 14:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Binnekort staan die massas nou nader onder `n eenwêreld embleem. 
Menigeen besef tot hul bitter spyt hul sit met `n enorme probleem. 
Vasgevang onder eenwêreld beheer 
kan hul in geloofsvryheid nêrens meer heen. 
Droewig kyk die heiliges oor `n globaal verlore wêreldtoestand nou heen. 
Ja, eenkant sit `n handvol uitverkorenes eensaam en alleen. 
Hul ween oor `n godverlate toestand 
met menig geliefdes nou ewig daarmee heen. 
Menig wêreldling wil skielik desperaat nou weet 
hoe staan ons in hierdie tyd satan in sy orde teen. 
So stamp menig kerklidmaat hul nou teen die valse Petrus steen. 
Hul verwyt en vra; waarom is ons deur die leuen van alles ontneem. 
Waarom swyg die Gees sodat ons Hom nêrens meer kan waarneem. 
Daar was `n tyd wat Hy onophoudelik met waarskuwings om ons ore wou teem. 
Maar opstandig was ons mos teenoor Hom uitermatig ekstreem. 
Nou swyg Sy stem en van Sy genade is daar nêrens meer iets van geen. 
Laat ons daarom bietjie van Sy genade by die heiliges gaan leen. 
Maar skielik staan die uitverkorenes die verlorenes nou heftig teen. 
Hul sê: In `n tyd waar ons mildelik met jul wou deel 
die goddelike-opvoedings seën. 
Wou jul niks hiervan tot jul ewige redding van ons aanneem. 
In jul noodtoestand wil jul met die oog op oorlewing 
skielik Sy genade nou aanneem. 
Maar die Verlossings genade kom slegs na `n drenkeling 
wat dit uit suiwer liefde kan aanneem. 
Soos van ouds wil wêreld-drenkelinge
nou met hul klaaglied teen die ark van genade kom teem. 
Oor `n Godsalige toestand deur hul eie toedoen, ewighede van hul ontneem. 
Ja droewig kyk die uitverkorenes na verlore siele 
in ’n godverlate toestand oor `n wye wêreld heen.Openbaring 821 
Sal die ekonomie stabiliseer?

Sondag 27 September 2009 21:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Jy wil van My weet of die ekonomie een of ander tyd weer gaan stabiliseer. 
Maar Ek antwoord jou: 
Ewig nooit sal sy weer na haar ou hoogtepunte kan terugkeer. 
Ja ewig kritiek is Mammon tot haar dood en ondergang beseer. 
Maar die wêreldorde gaan met behulp van sy antichris 
deur skyn wonderdade alles probeer, 
om die mensdom gerusstellend te oortuig- globaal is alles onder beheer. 
Vol bravade wil hul nou ook beweer, 
binnekort gaan die ekonomie weer fluks floreer. 
Hoe meer die wêreldorde nou wêreldwye produksie probeer stimuleer – 
om so `n globaal groter wordende hongersnood af te probeer weer – 
hoe intenser antwoord die aarde deur aardverwarming 
met haar vernietigende kataklismes alweer. 
So word daar deur die wêreldmoondhede 
nog `n paar moontlike oplossings vir die toekoms geliasseer. 
Een daarvan is om deur `n rekenaarbeheerde koeponstelsel 
onnodige rykdomme onder die burgerstande te elimineer. 
Waardeur hul die massas 
tot net die allernodigste lewensmiddele sal rantsoeneer. 
Nog ’n moontlikheid is om na `n vernietigende derde wêreldoorlog weer 
met `n nuwe beskawingpoging oor te probeer. 
Maar hoe dit ook al sy na watter kant toe die moondhede 
tot hul eie selfsugtige oorlewing probeer; 
hierdie baie siek planeet 
laat haar ewig nooit deur haar vernietigers rehabiliteer. 
Die grotes van die aarde sal mekaar in elk geval uitsorteer. 
Waansinnig sal hul tot op die heel laaste probeer – 
om totaal verbrokkelde infrastrukture deur die heerserstaf te kan beheer. 
Op jou vraag of die ekonomie weer die een of ander tyd gaan stabiliseer, 
kom die antwoord; in watter gedaante Mammon ookal kom volunteer – 
ewig nooit sal sy weer as die groot goue kalf 
oor die mensdom en aarde kan triomfeer.Openbaring 822 
Alles is onderworpe aan die goddelike orde.
Maandag 28 September 2009 14:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
So kom Satan in veelkleurige neonkleure gekamoefleer 
in die gedaante van ’n slang in die paradys aan. 
Voor die vrou Eva kom hy pronkerig 
in die volle mondering van sy bedrieglike illusiewaan staan. 
Hy lok, vly en terwyl hy verlei 
bied hy haar die vrug van die boom van kennis en goed aan. 
Hy beloof haar dat sy in volle kennis aan die sy van die Skepper sal staan.
Gretig neem Eva hierdie valse aanbod uit die hand van Satan aan. 
Op hierdie oomblik val daar vanuit die hemel 
`n enkel Goddelike hartseer traan. 
In plaas daarvan dat Eva oor hierdie verskriklike daad haar maat vermaan. 
Verlei sy hom- 
om deur die voortplanting in die arms van die dood te kom staan. 
Hul bedek hierna hul sonde-skaamte met vyeblare 
en kom so voor hul Skepper staan. 
Waarop Elohim aan Adam vra: 
Het Ek jou oor die neem van hierdie vrug nie uitdruklik vermaan. 
Maar die man antwoord: Die vrou aan my deur U gegee 
het in haar volle verleiding voor my kom staan. 
Waarop die Skepper prontuit aan die vrou vra- 
waarom kon jy My Goddelike opdrag nie verstaan. 
Waarop sy antwoord; die slang listiger as al die diere van die veld 
het my gesonde oordeel kom verslaan. 
So het Elohim as `n teken die slang van die veld vervloek 
om ewig op sy maag deur die stof van die aarde te gaan. 
So het daar `n vyandskap tussen mens en slang 
in opdrag van God ontstaan. 
Deur die byt van `n giftige slang het menigeen al dood neergeslaan. 
So het ook die mens dikwels 
die slang se kop instinkmatig inmekaar geslaan. 
So het beide sku gepoog 
om nie meer opsetlik oor die ander se pad te gaan. 
Maar God het ook aan die mens gesê: 
In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet van aangeplante graan. 
Behalwe dorings en distels 
sal menig plaagdiertjies tot jou ergernis ook voed op jou graan.
Maar so sal ook die slang met moeite 
op sy maag agter sy prooi moet aangaan. 
So sal in die goddelike orde hierdie twee 
in hul onderskeie oorlewing vir mekaar tog tot voordeel daar staan. 
Dit is waarom ook die slang doeltreffend in die voedselkettings 
sy plek moet volstaan.Openbaring 823 
Die komende storm.

Maandagnag 28 September 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Hoe groter die stilte hoe groter die storm. 
Met goeie reg moet die mens hul nou diep bekommer. 
Vanuit die sonde word die oordeel nou oor die aarde gevorm. 
Oor menig lyke draai daar nou in `n digte wolk die ontbindingsbrommer. 
Wanhopig raak die mens in sy vrese net al hoe dommer. 
Met oplossings antwoorde raak die 'slim regerings' ook net al hoe stommer. 
Hul sus en troos en sê daar is niks waaroor julle jul hoef te bekommer. 
Ja, in `n geeslose toestand raak die wêreld net al hoe dommer. 
In hierdie goddelike stilte raak net al hoe groter die komende storm.


Openbaring 824 
Die wurm van die dood.

Woensdag 30 September 2009 02:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die hedendaagse mens laat in sy strewe na `n volmaakte vleeslike voorkoms
en skoonheid geen steen onaangeroer om sy doel hierin te bereik nie.
Daarom maak hulle van enige-iets tot hul beskikking gebruik 
en die menslike liggaam word `n afgod wat in alles altyd die middel- 
sowel as die fokuspunt moet vorm en met behulp van die gevorderde 
mediese wetenskap en snykunde word dit wat aan hul liggaam skeef 
en krom is, met die hulp van die skalpel 
tot die volmaakte norm van die dag omvorm. So word eens waardige plooie, geteken deur die potlood van die tyd 
en wat vertel van vervloë dae se lief en leed, ja, van jare se vrolike lag 
en ook soms ’n bitter traan, al hierdie lieflike data word onder die chirurgiese 
mes tot verwronge jeugdigheid platgestryk. 
Terwyl die eens wyse waardige silwer kroon moet wyk 
voor `n uitspattige kleurespel afkomstig uit bottels wat op vele hoofde nou pryk. 

Van soggens baie vroeg tot laat in die aand word daar deur baie wroeg 
en sweet die liggaamsgod tot die uiterste in die 'gym' vereer – 
terwyl die mens sy liggaamsreuke met geurige olies en parfume 
weer tot vars opgeur. 
Bykans elke godgeskape haartjie 
word sorgvuldig van die menslike liggaam afgeskeer 
en al wat die mens nog pla, is dat wellus vanuit sy liggaam 
na ander oor moet straal. 
Waar die mens ookal in `n tydskrif, koerant of op die TV kyk 
daar pryk iemand bykans altyd poedelkaal.
Menigeen se heel grootste vrees 
is om voor ander te verskyn `n bietjie windverwaai en vaal. 
Niks is so afskuwelik soos die lewelose blik 
wat uit `n volmaakte winkelpop se dooie oë straal. 
En daar is niks so verskriklik vervelig soos aangeplakte eentonige skoonheid              waaruit daar geen goddelike diepte straal. 
So word daar nou op `n fees vir die oog – 
die wurm van die dood- op goedversorgde mooi lyke onthaal.


Openbaring 825 (sien openbaring 804)
Ja stééds wis hul nie.

Woensdag 30 September 2009 22:00  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Terwyl beseerdes na huise in puinhope agter geliefdes aanhink. 
Trane van wanhoop oor baie slagoffers se wange blink. 
Staan tragies hieroor geskryf in koerante nog nat in die ink. 
Terwyl baie in medelye oor hierdie wêreld tragedie `n traan wegpink. 
Kom steeds oor die nuusbulletin getalle oor hoeveel het verdrink. 
Ja hul berig; nog meer is beseer en baie vermink. 
Baie word nog onder die puin vermis 
en ander het tot op die bodem van die see gesink. 
Terwyl vele nood oproep nou oor die hele wêreld opklink. 
Hul vra; bring kos, medisyne en vars water om te drink. 
In veraf gebiede is daar oorlewendes 
wat desperaat na helikopters toe wink.
Maar die bespieders gewaar net baie rommel wat nat in die sonlig blink.
Oor `n gebied wat in verwoesting klaar in sy verrottinge begin te stink.
Maar nog steeds is daar so uitermatig min 
wat hierdie tragedie in sy diepte bedink. 
Ja steeds wis hul nie- 
God is besig om vanuit sy grimmigheid vir die wêreld in te skink. 
So is die oordeelsengele klaar weer besig om mekaar nader te wink – 
vir die volgende oordeelsbeker wat hul vol moet skink. 
Vir die volgende kataklisme wat die mense weer 
tot op die laaste druppel leeg sal drink.


Openbaring 826 
’n Gruwel skanddaad.

Vrydag 2 Oktober 2009 13:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Hartverskeurend die dag wanneer broer teenoor broer 
mekaar in die stryd ontplooi. 
So het daar eendag `n opregte man 
`n heilige reisiger hartlik na sy huis vir beskerming genooi. 
Nadat hy hom versorg het gee hy ook aan sy esels staanplek en hooi. 
Maar slegte manne vanuit die stad het soos wilde wolwe kom eis 
om die heilige man tussen hul in afskuwelike ontug te gooi.

Waarop die goeie gasheer sy gas red 
deur dié se byvrou asook sy eie dogter in ruil na hul te gooi. 
Brutaal is die gas se byvrou verkrag en leweloos op die drumpel laat lê 
en niks aan haar was vir ewig weer mooi. 
Verbitterd het hierdie man haar in twaalf stukke gesny 
en haar in haar skending oor die hele Israelgebied verstrooi. 

Oor hierdie gruwel-skanddaad het die wyses en hoofde van Israel 
hul in die vergadering van Elohim ontplooi.
Maar die manne van Jabes wou hul in simpatie vir Benjamin, 
nie na hierdie vergadering laat nooi. 
In hierdie vergadering is besluit dat Benjamin 
sy misdadigers na vore moet bring as boetedoenings fooi. 


Aan hul is gesê om die slegte vanuit Gibea na vore te bring 
sodat hul die kwaad vanuit Israel kon uitroei. 
Maar in ontevredenheid het die manne van Benjamin 
verkies om dit eerder in `n oorlog met Israel uit te stoei. 

So word Benjamin as stam, 
op ses honderd man na, bykans heeltemal uitgeroei. 
Ook die manne van Jabes wat God se vergadering 
met hul weiering sou verfoei – 
word saam met hul vroue en kinders, 
op vierhonderd maagde na, ook heeltemal uitgeroei. 

Maar Israel het in rou treurig die bloed van sy broer aan sy hande verfoei.
Treurend het hul gesê: 
Een van die twaalf stamme is uit ons midde uitgeroei.
Hul het vertel; so dikwels het Benjamin ons in die verlede al vermoei. 
Ja, alte dikwels was hierdie stam besig om in elke ongerymdheid te knoei.
Sodat ons in eed gesweer het; nie een van ons dogters 
sal vir ons ’n nageslag vanuit hul geledere broei. 
Daarom kan hul maar uit die maagde van Jabes 
vir hul `n nuwe nageslag laat groei. 

Maar met `n tekort aan tweehonderd vroue 
het die wyses nou met `n getal gestoei. 

Hul het die kop gekrap en gesê; elke jaar is daar `n fees in Silo 
wanneer die wingerd gaan bloei. 
Aan die oorblyfsel van Benjamin gee hul toe die raad 
om in die wingerd te gaan lê en loer totdat hul die koordansers se lied 
sou hoor saam met die wind se loei. 
Waarop elkeen vir hom `n maagd na sy keuse moet gryp
sodat daar weer vir Benjamin `n nageslag hieruit kon groei. 
En so word die manne van Israel ook nie deur hul eie eed geboei. 
So kom en gaan die tyd en al twaalf stamme word duisende jare later 
deur hul wandade voor die aangesig van die hemele verfoei. 

Ja, op `n dag word heilige reisigers deur die groot Gasheer 
na die Suidpunt van Afrika genooi. 
Vanwaar hul hulself vrugbaar oor die binneland ontplooi. 
Maar deur slegte manne van die Weste 
word hul brutaal vir die wêreldwolwe gegooi. 

Smadelik word hulle in hul suiwer blanke gesindheid verkrag 
en weerloos bly hul lê; in hul midde bly daar niks meer mooi. 
Hierdie liggaam word verdeel en in immigrasie oor die hele wêreld verstrooi. 
Oor hierdie gruwel skanddaad laat die wyses van die hemel 
hulle nou in die Goddelike vergadering ontplooi. 

Waar hul eis dat `n hele wêreldorde 
deur sy vernietiging moet betaal as boetedoenings fooi. 
Ja sodat die oordeelsengele alles sleg vanuit Israel 
in die vernietigingsvuur kan gooi. 
Sodat die koordansers se lied 
weer opnuut vanuit die wingerd kan opklink oor die aarde tog so mooi – 
en die oorlewingsredding vanuit Silo 
Homself ewig oor die uitverkorenes kan ontplooi.


Openbaring 827 
’n Gesig oor geboue.

Vrydag 2 Oktober 2009
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ’n gesig sien ek ’n groot vierkantige staal en glas gebou 
wat sterk aan die reserwe bank herinner. Dit word omring 
deur kleiner soortgelyke geboue wat weer op hul beurt 
omring word deur ’n see van mense. 
Skielik stort hierdie groot gebou loodreg in duie en die ander 
geboue volg sy voorbeeld. Daar hang ’n geweldige stofwolk 
oor al die mense.Openbaring 828 
’n Gesig oor organiese tuintjies.

Saterdagaand 3 Oktober 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n gesig sien ek mense wat inderhaas begin om organiese 
groentetuintjies op klein stukkies grond voor te berei - terwyl 
ander weer desperaat probeer om houers met skoon water 
oral weg te steek.


Openbaring 829 
Hoogmoedige rykaards.

Sondag 4 Oktober 2009 11:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op die hoogtes wou die trotse rykaards altyd bly. 
Sodat hul blik in hoogmoed oor die laagtes onder hul kon gly. 
Deur die beste kwaliteite wou hul dit wat minderwaardig is altyd vermy - 
sodat die armes hul op die oorskiet daarvan kon verbly. 
Ewig wil die trotse rykaard altyd `n trappie hoër as ander bly. 
Ja, trots staan die rykaard altyd heel voor in elke ry -
om net die heel beste vir hulself te kan kry. 
Maar die tyd is hier en niemand kan meer die oordeel van Elohim vermy. 
Maar koppig wil die rykaard steeds in hoogmoed teen die Gees baklei. 
Maar die hoogste hoogmoed sal Ek tot die laagste nederigheid bestry. 
Opgegaarde materiële rykdomme sal Ek alles in die slag laat bly. 
Die rykes sal Ek deur die ergste kataklismes van hul trots bevry. 
Arm en ryk sal langs mekaar op rommelhope wat eens rykdomme was moet bly. 
Die rykaards sal jy nou nie meer van die heel armstes kan onderskei. 
Hierdeur sal die trots tot sy loutering nou bitter moet ly. 
Paleise en mooi huise sal ek verlaag 
tot saamgeflanste modderhutte van klei. 
Hoe lank dink die rykes gaan die klere aan hul lyf
in hierdie omstandighede mooi kan bly. 
So sal Ek eens trotse harde klei 
deur pyn en lyding tot sagte nederigheid kom brei. 
Maar die wat hul hardnekkig nie deur My tugtiging tot heiligheid wil laat wei– 
word spoedig saam met die afval vir die ewige vuuroond bymekaar gekry.Openbaring 830 
Die heiligdom is lank genoeg vertrap.

Maandag 5 Oktober 2009 09:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met `n klein volkie deur `n hele wêreld tot misvorming vertrap – 
wou die grotes van die aarde mos met gesteelde heilige louere wegstap. 
Terwyl vroue en kinders in konsentrasiekampe 
onder `n wrede Britse-hand moes sterf. 
Is daar spottend deur Engelse soldate 
op Boere aandenkings die volgende uitgekerf. 
Ja, smalend is daar na hierdie klein volkie verwys as 'white trash'. 
Terwyl die koningshuis met sy Vrymesselaars orde gesê het; 
uit hul stommiteit gaan ons nog baie 'opcash'. 
Nog altyd was die eens edel Boervolk as `n grap vir die wêreld voorgehou. 
Tot lamsakkige gehoorsaamheid 
was hul deur `n wêreldorde ingespan in hul goedertrou. 
Deur hierdie eienskap het hul alles en almal nog altyd te maklik vertrou. 
So was dit ook die hoofoorsaak 
dat hul tot hul eie ondergang uitermatig sou verbrou. 
Maar met `n meestal sagte en versoenbare hart – 
het hul ook altyd baie vinnig seergekry vir hul vyand se part. 
In die vryheid van hul gees 
kon hul in nederigheid ook altyd maklik vir hulself lag – 
maar ook hierdie lieflike eienskap 
is met behulp van die wêreldvermaak tot sotheid verkrag.
Terwyl hierdies nou pateties skaterend maar saam met `n wêreldgehoor
oor hul sogenaamde minderwaardige bestaanswyse moet lag. 
In hul ongelooflike kreatiwiteit 
word hul nou as goedkoop slawe tot voordeel van die wêreld ingespan. 
Op `n handvol na val almal soos een man 
in die wêreldorde se oorkoepelende plan. 
Hul eens diep gelowige agtergrond 
word op `n slinkse wyse tot `n leuen omvorm. 
Geestelik blind is daar miljoene uit hul geledere 
wat agter die hoer van Babilon aanstorm. 
Selfs die ouer garde onder hierdie volk 
verbeel hulself deesdae hul is tog 'so cool'. 
Maar daar is vanuit alle volkere niks so lagwekkend 
soos `n stokou 'Boere-fool'. 
Terwyl hierdie volk nou in die duisternis van sy eie foute ronddool – 
wonder baie; was die sous regtig waardig die goedkoop kool. 
Satan lag dawerend; vanuit alle volkere 
was hierdie klein volk toegerus met die heel beste goddelike eienskappe. 
Maar in Vrymesselaar hole 
was die beste hiervan gewen in sataniese weddenskappe. 
Lank genoeg is die meer wyse uit hierdie volk bedrieg deur duiwelsinodes. 
En lank genoeg het Engeland en haar bondgenote – 
weggevaar met die rykdomme van hierdie volkie in hul handelskepe en bote. 
Ja, lank genoeg is die heiligdom onder vuil wêreldvoete vertrap. 
Binne die nabye toekoms gaan die hand van God 
’n walglike troon onder die agterent van `n koningshuis uit klap. 
Op die lang duur gaan in `n komende wêreldoorlog 
die Ooste die Weste tot nederlaag vertrap. 
En die sogenaamde 'mighty men' van `n eenwêreldorde 
gaan staan as die wêreld se nuwe groot grap.Openbaring 831 
’n Ontdekkingsreis na die innerlike. 

Maandag 5 Oktober 2009 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is diegene wat vra; wat is die geheim om in die Goddelike liefde te
ontbrand om daardeur aktief in die Goddelike werksamigheid te ontwaak. 

En Ek antwoord jou: 
Raak werklik intens in jou binneste stil 
en maak gebruik van die Godgegewe vrye wil om tot in die kern                                        van die sentrum van jou eie wese en bewussyn in te dring - 
waar jy jouself afvra; 
waaruit bestaan die 'ek' sowel as my liefde werklik 
en wat is dit wat ek as lewe werklik bedink 
en wat is dit wat ek ewig wil. 

Ek hoor iemand sug; al wat ek ewig wil is om as `n soeker in my duister nag 
die Waarheidslig as baken te vind wat vir my as `n riglyn sal dien 
om my sekuur op my weg na my oorsprong en Skepper te bring. 
Met hierdie ontdekking in hierdie gees wat met die doel van sy bestaan 
nou regtig vorentoe wil dring - wat wéét in die doel van sy bestaan 
is hy missie-pelgrim wat weet hy kan en wil. 
In hierdie aktiewe gerigte liefde ontbrand daar nou ook `n vonk 
van die soewereine Goddelike liefde en in die duister nag van die geestesryk 
sal hierdie verskyning as sulks nou skyn. Met `n Goddelike baken van Lig 
wat verwelkomend in die verte soos `n opkomende son nou blink, 
sal mens ook die helder lamp van `n pelgrim sien wat doelgerig al hoe nader 
aan sy bestemming skyn. 
Vanuit hierdie duisternis sal ook ander siele hul nou na die lig van die pelgrimslamp 
haas, om as mede reisigers die eindbestemming van die goddelike liefde te bereik. 

So is daar `n ander een wat sê; in my binneste wese het ek as liefdes kern 
die goddelike erns gevind en ook in hierdie erns sal die goddelike liefde ontbrand 
en op die weg van die erns sal daar ander pelgrims ook hul pad 
na die Godsalige ewigheid toe vind.

Waarop `n ander weer sal sê; in myself wil ek net die suiwer liefde vind 
en hierdie is die heel kortste pad omdat die groot Liefde Hom maklik 
in die suiwer liefde laat vind. 

Maar hoe dit ookal sy, in watter gedaante die liefde hom ookal in sy kern laat vind - 
dit word altyd `n reisiger, ja, ’n pelgrim op pad na sy Vaderhuis 
in die gedaante van `n goddelike geliefde kindOpenbaring 832 
Skrikwekkend die oordeel.

Woensdag 7 Oktober 2009 09:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eens op `n tyd was daar oor Jerusalem geprofeteer – 
dat die hand van God haar tot stof sou omkeer. 
Kort voor lank het dit oor `n aantal jare toe ook gebeur – 
en oor haar val het haar bewoners bitter gerou en getreur. 
Om haar weer tot herstelde glorie op te bou was al wat hul op kon beur. 

Vir die toekomende tyd gebruik Ek dieselfde oordeelswoorde nou weer. 
Maar met die verskil 
dat dit onherstelbaar vir hierdie tydvak met die hele wêreld gaan gebeur. 
Met elke kataklisme sal Ek gruweltempels, sinagoges, kerke en moskeë - 
saam hul bose stede met die grond gelyk kom vee. 
Sodat net leë leegtes oor eens glorieryke strukture sal triomfeer. 
Watter pous, ja watter kamma-verteenwoordiger van God 
met sy hele wêreldorde sal dit kan wegkeer – 
en watter geleerde wêreldgeestelike sal die Opperwese 
met hul valse smeekredes anders kan kom leer. 

Die een kataklisme sal meer angswekkend as die vorige raak. 
Oral sal die aarde skrikwekkend begin om oop te kraak. 
In oorkoepelende Godslasterlike spraak – 
sal die nasies hul ongenoeë hieroor begin uitbraak. 
Terwyl hul in massa-getalle sal opdaag 
by plekke van aanbidding gebou deur die groot draak. 
Waar Baälpriesters (wêreldgeestelikes) vir hul sal instaan in die voorspraak.

Ja, op een plek sal die massas saamdrom en vra; 
stuur ons asseblief net ’n bietjie reën – 
net om op `n volgende byeenkoms te vra; 
sluit asseblief die hemel en hou weg die ontsettende baie reën. 
Ander sal weer in hul gebede kla, 
die son se hitte is besig om ons uit te dor tot op die been. 
Terwyl ander bibberend onophoudelik oor hul koue lot sal ween. 
Hul sal sê; ons is besig om deur ondenkbare koue heeltemal te versteen. 

In hierdie tyd sal die planeet onophoudelik in haar eie angs ruk en beef. 
Terwyl die grotes van die aarde hul stil na goed voorbereide grotte sal begeef. 
Waar hul vinnig sal agterkom al hul pogings was heeltemal tevergeefs. 
In doodsangs sal hul uitroep terwyl hul rukkend beef – 
ons het niks meer daaraan om na wêreldrykdomme te streef. 
Ja hul sal roep `O God al waarna ons nou nog streef 
is om bloot net te kan leef. 

Ons weet ons kan U oordeel nie van ons wegkeer. 
Laat daarom U heuwels en berge nou op ons hoofde neer – 
om ons so te bedek 
voor die aangesig van Hom wat ons verlaag het van Elohim na ’n heer. 
In hierdie tye sal baie hulself die een oomblik desperaat wil bekeer- 
net om die volgende oomblik in Godslastering die naam van die Skepper te onteer. 
Maar onophoudelik skrikwekkend sal die winde loeiend oor die aarde ween – 
terwyl die aardplate deurentyd sal ruk en vibreer. 
Ook die water van die see sal dit self diep oor die binnelande uitkeer. 
In hierdie tyd sal My oordeelsengele al die stede met hul drogtempels, 
kerke, sinagoges en moskeë op hul dakke kom omkeer. 
Onwillekeurig sal `n verrotte wêreld deur hul Godslasterlike lippe 
begin om die Skepper in Sy Grootheid en Almag te eer.Openbaring 833 
Wanhopige smeekgebede.

Donderdag 8 Oktober 2009 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vanuit die platteland, dorpe en stede – 
kom daar nou soveel wanhopige noodgebede. 
Wat vertel van verlore hoop in vergete verledes. 
In menig klaaglied word geteem oor `n leë toekoms en hede. 
Hul fluister; luister net hoe hol klink ons gebede. 
Ons het geen geloofswaard om meer te trek vanuit ons skede. 
Ook die naasteliefde is al `n geruime tyd in ons harte oorlede.
Menig gelowige voel oor hulself onverklaarbaar ontevrede. 
Nêrens is daar ook meer owerhede wat wil luister na gesonde rede. 
Desperaat roep baie nou na die hemel en vra; luister na ons bitter bede. 
Vanuit alle geslagte is ons lewenslot seker die mees wrede. 
Met `n moderne lewenswyse so onverstaanbaar moeilik omstrede. 
Daar is die wat vra waarom kon ons ook maar nie eerder leef lank gelede. 
Afgestompte gelowiges roep na bo en smeek; kyk na ons hier benede. 
Hul vra- vergeet van ons smerige sondige verlede – 
en stuur na `n verlore wêreld asseblief net `n klein bietjie vrede.
Ander redeneer weer, ons het niks meer aan ons beskawings en stede – 
verhef ons daarom eerder tot heilige hemelbewoners en lede. 
Globaal kom daar huidig vanuit die wêreld soveel verskillende smeekbedes. 
In `n Goddelike stilte kom daar geen antwoord op hierdie wêreldredes. 
Maar vanuit uitverkorene geledere klink dit; voorwaarts-mars in ons skrede. 
Ons weet ons Verlosser kom weer spoedig net soos in die verre verlede. 
Ja, vanuit Sy hemelryk na ons ontvanklike harte hier benede. 
So roep hul op hul beurt in hul bede– 
Bring nader die oordeel oor al die bose dorpe en stede. 
Hul vra en sê: Kom verwoes alles vanuit `n bose siek verlede. 
Sodat die koninkryk van die hemel kan neerdaal na ons hier benede.


Openbaring 834 
Die merk van die Dier.

Vrydag 9 Oktober 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droom visioen gebeur die volgende. `n Boemelaar stap afdraande straat af 
terwyl hy `n klomp rommel agter hom aansleep waaronder daar ook `n ou 
kasregister, toegerus met `n verouderde rekenaarbrein is. 
Amptenare van die regering hardloop agter hom aan terwyl hul skreeu 
"dit is ons til". Waarop die boemelaar hulle onversteurd antwoord 
hierdie is ou uitgediende rommel.

Hierna sien ek hoe word die stof van groot blokke opgestapelde goudstawe
afgeblaas en ek hoor `n Stem sê: Hierdie goud is oor baie jare met
bloedsweet vir hierdie laaste tafereel van die eindtyd opgegaar en goud
sal die onsigbare gewig van `n nuwe eenwêreld geldstelsel word. 
Waar hierdie gruwel-oes sy staanplek in die kluis van die grotes van die wêreld 
gekry het daar sal dit ook bly staan - vanwaar dit deur middel van 
’n globale rekenaarnetwerkstelsel denkbeeldig in handelsooreenkomste
rondgeskuif sal word. 

Hierna verskyn daar `n reuse strepieskode voor my aangesig en die Stem sê: 
Kyk, so lyk die langverwagte merk van die dier en wat niks anders as 
versamelde inligting en data is en waardeur alles en almal in die toekoms 
beheer sal word nie. 
Hierdie merk sal op elke liggaam aangebring word sodat niemand meer 
daarsonder sal kan koop of verkoop of van een plek na `n ander 
of van die een land na `n volgende sal kan beweeg nie. 

Skielik was my hele gesigsveld met biljoene strepieskodes oordek. 
Ek het een van naderby bekyk en gesien dat my naam daarop geskryf is 
en dat dit klaar deur `n wêreldorde in gereedheid gebring is maar dat dit -
Elohim Sy dank - slegs deur my toestemming aangebring kan word. 
Ook het ek gesien dat elk van hierdie strepieskodes van mekaar verskil 
soos wat alle vingerafdrukke van mekaar verskil en dat elke individu 
se inligting hierin - vanuit sy stamboom tot en met sy geboortesertifikaat - 
asook sy bloedgroep, vingerafdrukke, akademiese agtergrond, 
praktiese opleiding, ondervinding, persoonlike adresse, paspoorte, 
bestuur- sowel as wapenlisensies, ja, alle denkbare data en inligting 
hierin geberg word en dié belaglike gedagte het by my opgekom; 
waarom sal die mens van die toekoms nog `n CV benodig. 

Verder het ek gesien hoe daar globaal klein groepies mense `n soort 
eenheid in hul omgewings bymekaar begin kom en wat volstrek weier 
om deel aan hierdie merk te hê. Ook hoedat hulle tot die uiterste 
gemanipuleer word deur die onthouding van noodsaaklike lewensmiddele
en hoedat regerings begin om hierdie heiliges as ondermyners 
van wet en orde voor te hou en om hul as kwansuis gevaarlike 
misdadigers en terroriste te vervolg en om van hulle ook 
as voorbeeld dood te maak.

Hierdie was so `n angswekkende gesig dat ek nie meer wou sien of hoor nie- 
maar die Gees het gesê: Kyk ek maak hierdie tydperk baie kort 
en almal wat die merk op hul aangebring het sal onverwags gebuk gaan 
onder `n nuwe dodelike siekte wat sy verskyning in die vorm van kwaadaardige 
vergroeisels sal maak. 
Verwonderd het ek hierna gevra en as antwoord gekry dat dit as gevolg
van blootstelling aan die mikrogolf-skandering proses sal wees wat
gepaard met die merk gaan. 

Hierdie toestand het `n raserny onder al die volkere en nasies van die wêreld 
veroorsaak wat op totale wêreldchaos uitgeloop het en wat 
op sy beurt die oorsprong gaan wees van die opstand tussen die 
Gog en die Magog waar hul mekaar met behulp van hul kernkragte
gaan uitwis.


Openbaring 835
Die valse vredevors.

Sondagaand 11 Oktober 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Aanvanklik tog so vriendelik, net daarna ongenaakbaar nors. 
Hy is nou eenmaal net die man en dit is wors. 
Na wêreldoorheersing en mag- dit is waarna hy dors. 
Hy win `n wêreld om net daarmee te kan mors. 
Wie is daar wat hom van sy troon kan stoot of hom kan skors. 
Selfs teenoor God stoot hy voorbarig parmantig uit sy bors. 
Onder sy valse vredesryk beef nou swaar die hele wêreldkors. 
Op sy vernietigingspad word biljoene siele vir die hel vermors. 
Joviaal tog so vriendelik- net daarna gevaarlik nors.
Die Nobelprys van vrede druk hy trots vas teen sy bose bors. 
So kom vanuit Amerika die eindtyd gruwel valse vredevors.


Openbaring 836 
Satan se bedrog.

Maandag 12 Oktober 2009 08:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eens het Satan die mens bedrieg en hul kom leer – 
eet van die verbode vrug sodat julle onafhanklik van God ewig voort kan leef. 
Maar juis deur hierdie daad het hulle hul na die dood gekeer. 
Vanaf hierdie oomblik het aanvanklike onsterflike d.n.a begin disintegreer. 
Daar was niks wat die ouderdom en die dood meer van die mens weg kon keer. 
In sy voortplanting moes die mens nou deur sy spesie na oorlewing streef. 

So kom Satan in die gedaante van die wetenskap nou weer – 
om die mens `n volgende sotheid in die leuen te kom leer. 
Hy vertel aan hul die kamma-geheim 
om die verouderingsproses in die d.n.a om te keer. 
Waarna hul kwansuis op die vlerke van `n ewige jeug rond sal kan sweef. 
Ja, Satan is besig om slu en subtiel te insinueer – 
dat die mens nie meer deur `n afwendbare dood sy einde hoef te beleef. 
Waarom niemand ook meer hoopvol 
aan `n bestaan na die vergaan van die liggaam hoef te kleef. 

O wat sal die Satan in sy lis nie nog alles probeer – 
om die mens van sy ewige werklike lewe weg te probeer keer. 
Die ergste van alles is dat `n dom ydel mensdom nooit uit sy ou foute kan leer. 
Maar hul telkemale laat verlei om na die leë beloftes van satan te keer. 
Terwyl die mens nou deur sy wetenskappe na die nuutste verjongingskuur streef. 
Word hul weer opnuut deur vurige gerubs van die ware lewensparadys weggekeer. 
In plaas van dorings en distels 
sal hul nou die pes, plae en kataklismes van die eindtyd beleef. 
In hul skrik sal die ouderdom dit self in grysheid oornag na hul toe keer. 
As die Nobelprys word heel die wêreld nou vir hul op sy dak omgekeer.


Openbaring 837 
Aan die soom van hul Skepper.

Dinsdag 13 Oktober 2009 23:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So dikwels word daar in hierdie verskriklike tye van nou – 
met heimwee aan mekaar gevra; kan jy nog die goeie ou dae onthou.
Nostalgies in menig verhaaltjies 
is dit insidentjies uit die verlede wat nou ontvou.
Terwyl mense in hul verlore stryd 
vir oulaas die hand en hart na mekaar uithou. 
Hul onthou van `n tyd waar baie, vurig aan God gesweer het- hul ewige trou. 

Maar nege uit tien van hierdies is lankal reeds aan hierdie eed ontrou. 
Hul het verkies om ten koste van hul siel agter die wêreld aan te tou. 
Terwyl nog net `n paar desperaat aan die soom van hul Heiland vasklou. 
Smagtend vra hul- wanneer kom U, ons Verlosser, tot ons redding nou.
Hul roep terwyl hul smekend vra; God asseblief kom net gou – 
die slyk van ’n bose wêreld is besig om versmorend om ons te vou. 

In hierdie tyd flikker die laaste geloof oor `n hele wêreld nou baie flou. 
Die heiliges roep- nog nooit was daar so `n verskriklike tyd soos nou. 
Op elke gebied en terrein het die mens in al sy pogings jammerlik verbrou. 
In onbeheerste ontwikkeling 
het hul heeltemal te veel afgebyt om te kan kou. 

Daar is niks wat hul as boetedoening na die hemel as soenoffer uit kan hou. 
Daagliks hang daar wêreldwyd nou duisende meer aan die selfmoord tou - 
ook in gesinsmoorde sterf net al hoe meer man, kind sowel as vrou. 
Met elke nuwe dag 
is daar ondenkbaar baie nuwe hel-gruwels wat oor die aarde ontvou.
Daar is niks of niemand wat dit meer kan stuit of bietjie terughou. 

So kom daar `n kragtige noodoproep vanuit hierdie verskriklike tyd van nou-
van `n handvol heiliges wat roep met hul stemme al heeltemal rou. 
Terwyl hul desperaat wanhopig met hul laaste krag 
aan die soom van hul Skepper vasklou. 
Al wat hul nog vra is-
‘O Elohim maak asseblief in hierdie erge tyd, tog net baie gou.


Openbaring 838 
Van voor die grondlegging van die aarde.

Vrydag oggend 16 Oktober 2009 09:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Van voor die grondlegging van die aarde het Ek jou by die naam geken. 
Deur ongekende tye het Ek gearbei om jou vir My koninkryk te wen. 
Deur eons heen het Ek met goddelike geduld jou wilde aard getem. 
Wanneer jy wou val het Ek jou met liefde teen My bors vasgeklem. 
Op hierdie aarde is jy ontvang en daardeur tot onvolmaaktheid gestrem. 
Sodat elkeen deur My kruisdood Elohim se genade kon leer ken. 
Onder die knusheid van My beskerming het Ek jou omvou soos `n moeder hen. 
Waar jy in jou sonde wou verswelg daar het Ek jou gees leer swem. 
Spoedig het jy van vinne vir jouself kragtige vlerke gewen. 
Sodat jy op jou vryheidsvlug jou eie hoogtes kon leer ken. 
In My liefde het Ek jou dikwels getug maar net soveel keer ook verwen. 
In My Woord tot jou het Ek nooit gespaar My goddelike pen. 
Vir jou My kind, wou Ek van die begin van die tyd net vir My liefde wen. 
Sodat jy die goddelike vonk ewig in jou sentrum met jou eie liefde kon omklem. 
Om so die raaisel in die spieël uiteindelik tot volmaakte eenheid te erken. 
Ja van voor die grondlegging van die aarde het Ek jou by jou naam geken. 
Om jou My kind vir My ewige koninkryk te kon wen.


Openbaring 839 
Visioen van ryskorrels.

Vrydagaand 16 Oktober 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droom visioen word twee pakke rys tussen `n honderd mense verdeel 
en ek sien hoe tel die mense die korrels om seker te maak die verdeling
daarvan het regverdig geskied. 
`n Stem sê: Dit is al wat daar is en vir die toekoms gaan wees. 


Openbaring 840 
Die laaste verskriklike tyd. 

Saterdag 16 Oktober 2009 22:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Meedoënloos kruip die laaste verskriklike tyd al hoe nader. 
Tevergeefs die vele vergaderings van regerings wat nou vergader. 
Hoop op `n beter toekoms raak globaal net al hoe skraler. 
In wêreldwye armoede raak almal gestroop net al hoe kaler. 
Vooruitsigte op goeie ontwikkelings raak ook net al hoe skraler. 
Bevolkingsgroepe raak in hongersnode net al hoe maerder. 
Hoe die mensdom sy probleme nou ookal probeer benader. 
Hoe hard hul ookal roep “kom help ons net liewe Vader”. 
Staan met U teenwoordigheid aan ons net ’n bietjie nader. 
Hul smeek; wees in hierdie verskriklike tyd net ons Leidsman en Berader. 
Versterk ons swak geloof dit raak baie flou en al hoe vaer. 
Ja hul roep; help ons, die las raak ondraaglik net al hoe swaarder. 
Hul sê: in ons onmag staan ons teenoor ons regerings nou as die aanklaer. 
Maar spoedig raak ook hierdie noodroep oor die aarde net al hoe vaer. 
Versteurde ordes rus in hul oordeel op die aarde net al hoe swaarder. 
Ja, tevergeefs die vele beheerliggame wat vir oplossings vergader. 
Wêreldwyd raak die hoop op verbetering globaal net al hoe skraler.

Openbaring 841 
Die Melgisedek kroon. 

Sondagmiddag 17 Oktober 2009 15:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Kort op mekaar kry ek helder flitse van skares mense waarvan sommige 
in Bybelse - ander in Middeleeuse en nog ander weer in meer onlangse 
kleredrag geklee is. 
Hierdie skares staan stilswyend die wêreld en dophou. 
Net hierna verskyn daar in `n gesig `n reuse ligkring wat van ver uit die 
hemelruim die aarde nader. Waarna dit oor die maan beweeg soos 
wanneer `n mens `n ring aan `n vinger sal steek. 
Dit raak al hoe kleiner soos dit die aarde nader totdat dit in `n eenvoudige 
maar pragtige goue kroon verander.
Waarna dit op die hoof van `n persoon tot rus kom. 
Ek verwonder my hieroor en `n stem sê: Dit is die Melgisedek kroon.

Openbaring 842 
Die spreek van tale.

Maandag 19 Oktober 2009 21:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oor die spreek van tale is daar soveel verhale. 
Om dit te bemeester spook baie vir `n vale. 
Hul sê: Luister die klank van hemel en engele tale – 
kom eeue lank al oor God se heilige berge en dale. 
Sommige beweer selfs dit gaan gepaard met glansende strale. 
Deur babbeltaal en geluide probeer baie nou die spreek van tale. 
Maar in die betekenislose klanke lê die teleurstelling hoeveel male. 
Ja daar is so baie wat vra; laat die spreek van tale – 
soos vuurtonge vanuit die hemel op ons neerdaal. 
Maar uit een en dieselfde moedertaal – 
verstaan mense selde dieselfde begrip of verhaal. 
Hoe gaan hul in `n onbegryplike geestelike taal – 
ewig ooit sukses in kommunikasie met mekaar behaal. 
In die ryk van die Gees is die ontblote Waarheid die ware hemeltaal. 
Ook in die opregte warm liefdes taal- 
ontvou ewig altyd die mooiste Goddelike liefdesverhaal. 
Verseker is ook die geduld `n baie suiwer begrip en hemeltaal. 
Vanuit die Wysheid straal ook kragtig God se eie edel-taal. 
Vanuit die sagmoedigheid fluister troostend sag die hemel-moedertaal. 
Uit die deemoed en nederigheid kom die suksesverhaal – 
van werklike deursettings staal in die geestes taal. 
Vanuit die Goddelike erns en orde 
kom gewigtig die verantwoordelike dienende engeletaal. 
Gekombineerd vanuit al hierdie eienskappe 
spruit ’n onvernietigbare ewigheids taal. 
Wie homself ookal meester kan maak van hierdie ware Goddelike taal. 
Op so `n persoon het die ware Gees verseker neergedaal.


Ek het opdrag ontvang om die volgende uittreksel uit `n brief as `n
getuienis deur te gee.

Uit die pen van `n leser. 
Woensdag 21 Oktober 2009 22:00 


Met die vraag oor die spreek van tale het ek vir `n suiglekkertjie gevra
en Vader kom en sit 'n doos met die mees eksotiese lekkergoed in my 
hande en sê daarmee, dit behoort jou besig te hou totdat alles hier verby is.
Met name soos Geduld-hemeltaal, Wysheid-edel taal,
Sagmoedigheid-hemel moedertaal, Deemoed en Nederigheid-geestes taal, 
Erns en Orde-engeletaal en Liefdes taal val dit soet op die tong. Met die
bemeestering van dit alles, praat ons die Goddelike taal, want dan het die
Gees op ons neergedaal. Ek wil graag al hierdie tale bemeester, dus sal ek
permanent besig wees met die "eet" van hierdie lekkergoed.
So stuur Vader ons maar weer terug na die sewe Geeste en sê eintlik soos
wat ek dit verstaan, fokus daarop, ywer daarin en leef, lees en handel
rustig in My leiding en Ek sal vir die res sorg, want as My Gees op jou
neergedaal het, het jy niks meer nodig nie.
Met hierdie antwoord het Vader ook maar net weer vir my gesê: " Ek weet
van jou." Hy het met sy hand oor my kop gevryf, - ek is so bitter geseënd.


Openbaring 843 
Die definisie van die onderskeidingsgees.

Donderdag 22 Oktober 2009 07:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die volgende vraag wil iemand van jou weet: 
ek wil graag by Vader Abba insig rondom die onderskeidingsgees 
in elke mens vra. Is dit die Heilige Gees self of is dit die siel se eie 
onderskeiding vermoë wat so ontwikkel namate die gees se verhouding 
met sy siel. Is die stand van geestelike groei die Stem self wat in ons 
spreek of dalk dié van die Heilige Gees?
Met ander woorde die gedagte persepsie wat as die antwoord of opdrag 
in die psige opkom. 
Dit is soms moeilik om te onderskei of dit van bo of dalk van bose 
verleidings inspraak kom. Wanneer weet ons wie plaas sulke gedagtes
in ons denke en wese? Wanneer ek dan bid soos gegee deur die gebed 
"Onse Vader'' - ''Heer, verlos ons van die bose” - of dit ons teen so 'n
influistering kan behoed.

En Ek antwoord jou: 
Vanuit die voortdurende soeke na die suiwer innerlike lewende Waarheids Lig 
wat opgevolg word deur die vaste besluitneming wat plaasvind vanuit `n volkome 
vrye wil- wat op sy beurt geaktiveer is deur `n opvoedkundige Goddelike liefdes 
influistering- wat weer op sy beurt ontwikkel in die volharding van `n onwrikbare 
geloof in `n genadige Verlosser wat sonder enige twyfel deurentyd op Sy beurt 
betrokke is by die praktiese beoefening in die onderskeiding tussen die 
soewereine Waarheid en die leuen. 
Ja, vanuit so `n gemeenskaplike poging tussen mens en God sal verseker die 
uitmuntende geestelike vermoë van die volmaakte onderskeidingsvermoë 
ontwikkel en géén mag- hetsy dit nou vanuit ’n onvolmaakte geestelike realm 
of vanuit die aarde self is- sal oor die oorredingsvermoë kan beskik - 
om so `n ware kind van Elohim ewig ooit op enige dwaalweg 
te kan bring nie.


Openbaring 844 
’n Vreemde gedonder. 
Vrydag 23 Oktober 2009 07:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vanuit die aarde se ingewande kom daar `n vreemde gedonder. 
Wat die wetenskaplikes fronsend hieroor laat wonder. 
Maar min die getal uit die wêreldbevolking wat hul hieroor bekommer. 
Meedoënloos trek die ouderdom die mens nou in verkorte tyd al hoe krommer. 
Maar ydel roep `n verlore geslag; kyk ons word net al hoe jonger. 
In droogtegeteisterde lande roep spoedig baie monde “ons is honger”. 
Maar die rykes roep die armes toe; julle moet maar net daarsonder. 
Onheilspellend kom daar nou oor die aarde se oppervlak die veraf gedonder. 
Weer is daar min wat hul regtig hieroor bekommer. 
Stadig maar seker trek Satan die wêreld nou finaal na onder.
Maar die verlorenes roep: Met God kan ons heeltemal daarsonder.
Infrastrukture raak al hoe meer ondoeltreffend en lomper. 
Ook die menslike logika net al hoe dowwer en stomper. 
Behalwe die verseëldes is daar niemand wat hul regtig hieroor bekommer. 
Kataklismes kom en gaan sonder dat die wêreld hieroor wonder. 
Vanuit die lugruim kom nou ook spoedig die vreemde gedonder. 
Maar regeringsamptenare word op die laaste vettigheid net al hoe ronder. 
Vanuit kruitdamp en swawel kom die laaste kern-gedonder. 
Daar waar dit oor die wêreld stink van sedesverrotting,
draai klaar die dood se brommer


Openbaring 845 
`n Verlore wêreld. 
Saterdag 24 Oktober 2009 08:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Gerubs wat roep: `n Verlore wêreld in haar val en dit is al.
Koersloos slinger die aarde heen en weer, weerloos in haar val –
in die hande van die roekelose wêreldkind net `n goedkoop speelbal. 
Oorverdowend breek die eindtyd deur haar eie klankgrens met `n knal. 
`n Engelekoor neurie; nou was die weg- ja so uitermatig smal. 
Bodemloos is die inhoud van die eindtydbeker en bitter haar gal. 
Hol kom die ritmiese klank van die dodemars uit die vernietigingsdal. 
Treurig sing die hemelskares; daar was nog nooit so `n groot val. 
Terwyl die massas uitroep- ons kan nie meer onderskei tussen normaal en mal. 
Hul roep: Eens was daar vir ons Verlossing vanuit `n eenvoudige stal. 
Tot ons redding was die Verlosser gebreek aan `n kruis uitgestal. 
Maar die mens het verkies om deur die sonde na sy ewige dood te val. 
Nou is `n verlore wêreld net nog `n spikkel in die groot heelal. 
Terwyl `n engelekoor neurie; nou was die Waarheidsweg- ja so bitter smal. 
Al wat daar nog oorbly is die bitter beker met die eindtyd gal. 
Vanuit vier windrigtings- gerubs wat roep; 
`n verlore wêreld wat val en dit is al.

Openbaring 846 
Hierdie laaste geslag se versuim.

Saterdag 24 Oktober 2009 17:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die kringloop van die siklus lê die oorlewingsverhaal. 
Wat die een geslag vir die volgende moet vertaal. 
Hul vertel; moet nie die kosbare lewe bou op `n goedkoop skandaal. 
Wees sterk sodat die aanslae jou nie fyn kan maal. 
Moet jouself nie met onnodige probleme opsaal – 
maar skyn in die naasteliefde soos `n sonstraal. 
Hou God in jou lewe- altyd die middelpunt en sentraal. 
En weet om jou geloftes en beloftes altyd te betaal. 
Wees altyd gasvry want die een of ander tyd gaan jy engele onthaal. 
Laat die lewenslig vanuit jou sentrum die duisternis deurstraal. 
Ja skyn met jou lewe vir ander soos `n warm sonstraal. 
In hierdie wêreld het jy gekom weerloos, klein en kaal. 
Waak daarom daarteen om jou te klee in prag en praal. 
Vertel aan jou naastes van die liefde wat God ewig uitstraal. 
Arbei onverpoos sodat sy Gees op jou kan neerdaal. 
Wyk nie vreesagtig voor die dood se skrik en vaal. 
Weet, aan die einde van jou lewe is dit engele wat jou kom haal. 
Staan jou man vir jou God met al jou staal. 
Buig ewig nooit die knieg voor afgod en Baäl. 
So gaan al vir duisende jare die kringloop van hierdie verhaal – 
van ouer na kind in menig baie verskillende taal.
Maar hierdie laaste geslag, 
versuim om in oorlewing oor te dra hierdie kosbare Goddelike verhaal. 
Daarom is dit tyd om die laaste edel-oes van die aarde te kom haal.

 

Openbaring 847 
Die blinde toestand van die siel.

Sondag 25 Oktober 2009 10:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl wanhoop al hoe swaarder op die aarde neerdaal. 
Die dood se deuntjie om menig sterwende finaal kom draal. 
Soveel siele in ellende versmag onder `n ongeneeslike kwaal. 
Tussen verlokking en verleiding het hul heeltemal verdwaal. 
Geen ontwikkeling het die siel vir haar hiernamaals behaal. 
Sy ween en sê: Oorweldigend na die duisternis trek my lewensskaal. 
Vanuit ’n selfgeskepte hel is dit my eie sonde wat in oordeel oor my smaal. 
So versmag menig siel en vra waar kan ons `n bietjie genade loop haal. 
In hierdie tyd waar die duisternis nou so vinnig op ons neerdaal. 
In ons illusie-bestaan was ons bereid om enige prys vir bedrog te betaal. 
In elke denkbare sonde het ons die duiwel so rojaal onthaal. 
Hoe smetlik sien daar nou uit, ons patetiese lewensverhaal. 
In die totale blinde toestand van die siel 
is daar geen Waarheidslig wat na haar uitstraal. 
So staan menig siel gestroop voor Die Skepper, nou armoedig kaal. 
Deur haar eie sonde swakheid is sy heeltemal tot ellende fyngemaal. 
Die reddings Liefdeslig 
wat verwelkomend vanuit die Verlosser na die siel uitstraal. 
Kan sy in haar blinde toestand nie vir haarself loop haal. 
O’ waarom is daar in hierdie tye soveel siele wat hulself moes faal. 
In ’n tyd waar die nag nou so vinnig oor `n verlore wêreld neerdaal. 
Terwyl die dood se deuntjie om so baie siele gaan kom draal. 
Waarom moes soveel in hul kosbare lewenstoets kom faal. 
Ja in die donker land van Hades, 
is daar soveel wesens nou ewig in hulself verdwaal.Openbaring 848 
Te laat, ja, ewig te laat. 
Maandag 26 Oktober 2009 09:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wie kan nog die goeie geseënde tye van weleer onthou. 
Waar Elohim vriendelik Sy hand na die mensdom uit wou hou. 
Maar `n wêreld het Hom minagtend in eiewaan toegesnou. 
En `n baie bose verhaal het oor die aarde se oppervlak ontvou. 
Die mens het uitgeroep: 
Ons beskawingspeil sal ons ver bokant U troon uitbou. 
Op prins en pous asook die werke van ons hande- daarop sal ons vertrou. 
Kerke as kerkers sal ons eerste oor die hele wêreld bou. 
Handelsroetes en stede sal hierna oor die hele aarde ontvou.
Terwyl die kerk die goue-kalf hemelhoog vir die mensdom uit sal hou. 
Die suiwer Woord het hul verdraai om dit as waarheids riglyn uit te hou. 
Ja, deur hierdie kerke het die mens vir homself `n god na sy eie goeddunke gebou– 
om op die werke en vrug van hul eie hande en verstand te vertrou. 
Hul verwronge sedewette wat hul na eie goeddunke aanpas die sal hul behou. 
Deur sentiment en `n valse Jesus het hul die gemeentes beheer 
en geleer om op hul te vertrou. 
Aan hul eie valse drogleerstellings sal hul tot op die heel laaste vasklou. 
Die ontwaking van die innerlike Gees wat in baie harte wou ontvou – 
was altyd deur die boeie van leerstelling uit helskole van die mens weggehou. 
Deur fyn gemanipuleerde suggestie laat die werkers van die duisternis 
die gemeentes die enige ware Elohim met vrees wantrou. 
Daarom word daar reikhalsend uitgereik na `n valse illusie god- 
globaal na hul uitgehou. 
So het die mensdom verleer om op die innerlike krag 
van die Heilige Gees te vertrou. 
Hoe enorm groot is die ewige graf 
deur kerke vir `n eens goddelike kudde gegrou. 
Hoe oneindig diep en rou 
kom die gekerm vanuit Hades van oneindig baie siele in diep berou. 
Spoedig is die tyd op aarde ook verby 
waar Elohim goedgesind Sy hand na die verlorenes gaan uithou. 
Binnekort het die mens na eie keuse 
net sy verwronge handewerk om te kan aanskou. 
Die gemeentes sal sonder keuse 
op hul verganklike prinse, predikante en pous moet vertrou. 
Terwyl `n gruwel oordeel eindtyd in afgryse om hulle gaan ontvou. 
Te laat sal hul na die stem van hul El in hul harte soek om daarop te vertrou. 
Te laat - te laat, ja, ewig te laat – 
is die enigste woorde wat in wanhoop oor die wêreld sal ontvou.

 

Openbaring 849 
Gesig van ’n vliegramp.

Maandag 26 Oktober 2009 17:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n gesig sien ek `n groot wit passasiersvliegtuig wat skielik hoogte
verloor waarna dit vinnig en skuins op die aarde af pyl. Dit skeur oor `n
plantasie van bome waarna dit skielik uit my gesigsveld verdwyn – 
hierdie gesig herhaal dit self twee keer.

Openbaring 850 
Die ewige Koningskap.

Dinsdag 27 Oktober 2009 12:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In die dae van Samuel het die oudstes van Israel bymekaar gekom en gesê:
stel oor ons `n koning aan - waarop Elohim Samuel geantwoord het: 
Dit is nie vir jou as profeet - maar vir My as hul ewige Koning wat hul verwerp. 
Vertel daarom aan hulle die regte wat gepaard gaan met `n menslik koning 
en vertel ook aan hulle om altyd aan hul nageslagte die volgende oor te dra. 

Wanneer en waar Israel ookal in `n landstreek deur Elohim aan hul
gegee kom en hul daar om `n koning of leier vra –net soos die nasies om
hulle- moet hulle hierdie saak in die hand van hul Elohim laat en Hy self
sal vir hul een vanuit die suiwer bloedlyn van Jakob daarstel. 
Nooit mag Israel vir homself `n vors vanuit enige ander volk neem nie 
en `WEE` die heilige volk wanneer hul hulself skuldig hieraan sal maak. 
Deur `n onrein koning sal hul deur onrein voete tot in die diepste, 
mees onsuiwer modder vertrap word. 

Verder mag daar ook niemand in die volk gevind word wat homself 
met waarsêery, voorvadergees-aanbiddery of goëlary skuldig maak nie. 
Ja, wee diegene wat hul bemoei met enige vorm van beswering 
of met die raadpleeg van afgestorwe geeste en wee daarom elke koning 
of leier uit Israel geledere wat homself as voorbeeld hieraan skuldig sal maak. 

’n Raadgewer sal Ek in julle midde plaas en na die Stem wat uit sy innerlike
kom- daarna moet julle luister- maar wee elke valse profeet 
wat sê Ek het gespreek wanneer Ek nie gespreek het nie - 
so `n valse profeet moet sekerlik sterwe. 
Maar uiters geseënd is in die einde van die dae die opregte verseëldes 
wat teenoor die wat om leier skreeu sal uitroep en sê: 
Die ewige Koningskap kom toe ons Redder en ons El.