.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 751 
Verdra hierdie tydperk van verdrukking.

Saterdag 18 Julie 2009 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
 
Judith de beer
Hoe skei mens die kaf van die koring en hoe distansieer die geesmens 
homself van hierdie wêreld. Eens op ’n tyd baie lank gelede het die 
volgende profetiese woorde oor die aarde weerklink: 
Kom uit haar uit My volk – en dikwels hierna was hierdie woorde 
deur die eeue aan vele verskillende geslagte herhaal. 
Julle het ’n spreekwoord wat lui: julle kan ’n wilde dier uit die bos loop haal 
maar nooit sal jy die bos uit die wilde dier kry nie. Maar Ek sê vir julle 
dat julle die wêreldling uit die wêreld kan haal – maar nooit sal jy weer 
die wêreld uit sy bose hoogmoed-sisteem kan kry nie. 

Dikwels kom die vraag by julle na vore hoe kom ons uit die wêreld uit; 
maar ook dit sê Ek aan julle dat die hemel nooit van dit uit die hemel 
afkomstig geneem kan word nie en al sou julle ook terwille van julle 
oorlewing in die sentrum van die bose hartklop van hierdie wêreld 
funksioneer, sal My lig binne julle nooit deur die duisternis van die wêreld 
verswelg kan word nie. 

In hierdie tyd waar die wêreldnag soos ’n donker kombers 
om julle vou en die verdrukking in sy intensiteit toeneem 
en dit vir julle al hoe meer dikwels voel asof daar net nooit weer 
enige verligting hieraan gaan kom nie, ja, wanneer dit vir julle voorkom 
asof julle maar vir altyd die lydende party in ’n onoorkombare 
situasie is – weet daarom dat wanneer die nag op sy heel donkerste is, 
die dag reeds besig is om te breek. 
Weet ook dat Ek julle verlosser in hierdie verskriklike tyd reeds besig is 
om op die vaste aarde van jul geloof in jul harte neer te daal. 

Eens op ’n tyd met My lewe op aarde was ook Ek deur die wêreld, 
die tempel en staat vervolg om tot die dood toe aan ’n kruis te moes ly. 
In My predikings het Ek openlik voor mens en staat bely dat Ek nie 
van hierdie wêreld is nie en daarom geen deel daaraan het nie. 
Ek het verder gegaan en vermaan dat die wat deel aan hierdie wêreld het 
geen deel aan My kan hê nie. 

Daarom sê Ek nou in hierdie tyd aan elkeen wat so getrou
in My voetstappe volg: 
Verbly julle omdat die koningkryke van die hemel besig is 
om baie naby aan julle te kom. 
Verdra daarom hierdie tydperk van verdrukking net soos wat Ek die las 
van die kruis verdra het en weereens verseker Ek julle 
dat Ek hierdie tyd om julle ontwil baie kort gaan maak.
 Openbaring 752 
Wee elke valse mond.

Sondag 19 Julie 2009 21:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wee elkeen wat `n kind van My deur `n leuen laat struikel 
om sodoende sy soeke na My te versuur. 
Wee die mond wat sê so spreek God wanneer hy nie gespreek het nie – 
oor homself het hy gebring sy eie oordeels- uur. 
Terwyl God se opregtes in die geloof wolke van hul harte 
na die wederkoms van hul Verlosser tuur. 
Die skrif van oordeel klaar geskryf is teen die profete muur. 
Kom die verdoemenis oor elkeen wat nou die waarheids-boodskap 
van God met hul leuens kom versuur. 
Ja, wee elkeen wat hul eie agendas as die waarheid 
oor die wêreld heen uitstuur. 
Terwyl `n wêreldpopulasie reeds deur soveel onnodige valse kennis 
is heeltemal oorstuur. 
Hul weet nie meer waarheen om hul heen te keer 
vir `n helende waarheids kuur. 
In hierdie tyd is daar vele wat om sensasie redes 
hulself as goddelike boodskappers uit wil verhuur. 
Almal van hierdies wil nou skielik skreeu; 
'kyk dit is die aarde se heel laaste uur'. 
Ja, hul wat skree wolf-wolf 
en wanneer die gevaar regtig sy kop uitsteek 
sê almal ons het genoeg van hierdie onsin verduur. 
Hulle wat profeet wil speel en voorspel daar kom storm en vloed
terwyl die weer homself klaar uitgeleen het as baie guur. 
Wee elkeen van hul wat in enige omstandighede 
ook `n beurs vir `n sogenaamde profete loon uitstuur. 
Elkeen van hierdie sensasie werktuie 
is as `n volwaardige handlangers van die Satan ingesuur. 
Binnekort raak alle valse leuens 
in die mond van hierdie valse profete nou baie suur – 
ewig gaan hul betaal aan `’n helle-loon oneindig baie duur. 
Aan hul word nou self die eerste verskriklike pyne 
van die eindtyd oordeel gestuur. 
Wee daarom elke valse mond wat `n kind van My 
deur `n leuen laat struikel om so sy waarheidsoeke na My te versuur.

 

 

Openbaring 753 
Die grootste geskenk van God.

Maandag 20 Julie 2009 00:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wat kan daar meer tragies wees as `n mens wat in volkome goddelike 
vryheid op hierdie aarde gebore is, om as `n totale vrye wese te kan 
funksioneer en boonop toegerus is met die krag en leiding van die 
Heilige Gees en wat op sy beurt hierdie godgegewe vryheid inruil op 
`n tweedehandse voorgeskrewe wêreld sisteem en norme-bestaan 
wat ruimte laat om die ergste denkbare gruwels te kan akkommodeer 
en waarin hulle die heeltyd nou op dit aan hul so noukeurig voorgeskryf, 
as nie-selfbesluitende denklose wêreld slawe op moet reageer. 

In die grootste geskenk van God aan die mens naamlik die 
Godgegewe vryheid (nou is daar klaar die wat hierdie stelling 
wil weerspreek deur te verwys na die vergifnis van die sonde 
as die grootste goddelike geskenk- maar Ek sê aan julle dat die 
mens eerstens deur die mag van sy vrye wil nader moet staan 
om vergifnis te kan vra voordat daar enige vergifnis 
kan plaasvind) ja, in die vryheid lê daar ook die grootste 
verantwoordelikheid teenoor jouself in alle keuses wat jy maak 
en wat `n invloed op jou totale ewigheid bestaan gaan hê. 

Volkome vryheid is om die alleen besluitnemer oor al jou aksies 
en dade te wees en jy daarom en daardeur op `n indirekte wyse 
self die bepaler van jou eie lewenslot is. 

Die grootste voorreg wat die volkome vryheid bied - is die keuse om 
self te kan besluit en bepaal waar jou liefde en lojaliteit jeens jou 
ewigheids bestaan lê. Die een wat volkome in sy Godgegewe vryheid in
die liefdes-dimensie van Goddelike versoening kan oorgaan - sou summier
vry van alle sondes raak en wie vry is van die sonde is ook vry van die
wet en bevry van die wet is die mens ook nou vry van die ewige dood. 

Salig is daarom elkeen wat weet dat die vrye wil sy volkome eiendomsreg 
op hierdie aarde is en met hierdie wete weer sy vrye wil nederig voor die
voete van sy ewige Verlosser en Koning, ja, sy Elohim Vader kom lê 
en sê nie meer “my wil nie” - maar laat alleen U grote wil met my geskied. 

So ’n kind van My het waarlik reeds in sy of haar hart vir ewig tuis gekom.
Openbaring 754 
Die nederigste takie?

Dinsdag 21 Julie 2009 17:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
In `n vraag wat oor `n vorige openbaring handel en wat as volg lui:
Niemand is bereid om die nederigste takie eerste uit die bondel te gaan
kry nie - wil die betrokke persoon weet wat word met die nederigste takie
bedoel en Ek antwoord: 
Wat jy aan die geringste van My kinders gedoen het dit het jy ook aan My 
gedoen. Open daarom julle fisiese sowel as jul geestelike oë en sig 
en julle sal vind dat julle daagliks deur mense omring word - waarvan 
baie volgens wêreldse standaarde nie eers die moeite werd geag 
word - om met die knik van `n kop gegroet te word nie. 
Wat staan nog om deur ander met `n warm glimlag genader te word om 
na hulle welstand te verneem. 

Nou word daar nie net noodwendig verwys na die behoeftiges of die 
agtergeblewenes onder julle volksgenote nie, maar daar word direk 
na elkeen wat met sy daaglikse goed versteekte probleme en seer, 
ja, hul lief en leed reg onder julle oë funksioneer gewys. 

Indien elk van julle minder op die eie ek sou fokus en met meer opregte 
en intense belangstelling na julle huisgenote, familielede, bure en vriende,
ja, elke mens wat daagliks julle pad kruis sou kyk om sonder enige oordeel
maar met opregte belangstelling na hul probleme sowel as vreugdes sou
uitvra en luister en waar moontlik is `n helpende hand met goeie raad sou
uitsteek, in so `n mens sal die werkinge van die gees en goddelike krag
nie agterweë bly nie, maar dit sal van krag tot krag gaan en so sal met
die insteek van die hand in die nederige bondel, om sonder enige voorkeur
dit te neem wat Ek so dikwels maar tevergeefs oor julle pad stuur vir
julle om dit met liefde, geduld en sagmoedigheid te hanteer en te
akkommodeer, sal nou deur hierdie daadwerklike liefdes aksies - die
werklike krag van die swakheid geskei word - en so sal die ware 
toekomende geestelike leiers wat daar sal staan met hul aangebode 
hand van hulp – van die res van die meer afhanklike volk onderskei word.


Openbaring 755 
Open julle harte in liefde vir My.

Woensdag 22 Julie 2009 10:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is ongelooflik baie dimensies in die aards aangedrewe sowel as die
geestelike tyd en om maar net een voorbeeld hiervan te gee maak ons van
die volgende stellings-vraag gebruik: 
In `n vorige openbaring staan; weereens verseker Ek julle dat Ek hierdie tyd 
om julle ontwil kort gaan maak en op `n ander plek in dieselfde openbaring 
staan; Ek vertel aan julle Ek rek die einde van die eindtyd, sodat julle miskien 
nog hier en daar van julle verlore broers saam met julle huis toe kan dra 
en in antwoord hierop sê Ek: 
Soms is daar pynlike oomblikke wat soos ewighede voel en asof daar net 
nooit enige einde aan die martel tydperke van die lewe gaan kom nie.
Maar in meer gelukkige toestande vlieg die tyd weer dikwels met kragtige
vlerke op die vleuels van ongekende spoed en nostalgies wil die mens weet
waar is al ons gelukkige tye so skielik heen. Onder uiters moeilike
omstandighede gaan die komende donker tye vir die wêreldlinge oneindig
lank voel - maar wat weereens vir hulle op genade tyd kan uitloop - om
hulle die geleentheid te bied om te kan besin en hul na My toe te keer.

Terselfdertyd met die neerdaling van My Gees in die ontvanklike harte van
My uitverkorenes gaan hulle op hulle beurt weer van hierdie ongekende
geluksaligheid - in hierdie ondenkbare moeilike tye bewus word - wat alles
negatief by verre gaan oorskadu, sodat menigeen in hierdie tye verwonder
gaan vra, waar vlieg die eindtyd nou so skielik heen. 

Daarom sê Ek aan die van julle wat hierdie tyd so onnodig vir julle self uitrek 
deur heeltyd die hele tyd bloot na My te verlang sodat Ek `n bose-wêreld 
met My oordeel vir julle tot voordeel vir eens en altyd op sy plek moet 
kom sit - gebruik liewer julle baie beperkte en kosbare tyd, deur die deure 
van julle harte in liefde vir MY wyd en met oorgawe oop te gooi 
en julle sal vind dat julle self die bepalers van die ervaring van julle tyd 
hier op aarde is.


Openbaring 756 
Visioen oor satelliete 

Woensdag 22 Julie 2009 15:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n visioen sien ek onverwags `n satelliet wat sonder enige steuring in
sy wentelbaan om die aarde wentel net om die volgende oomblik heeltemal
onverwags uit sy baan geruk te word asof `n baie kragtige magneet of iets
dit daaruit trek ek kyk hoe word dit al hoe kleiner soos dit van die aarde
wegbeweeg en ek gewaar ook nou steurings by ander satelliete.


Openbaring 757 
Openbaringe en vervullings.

Donderdag 23 Julie 2009 11:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Iemand skryf aan jou en sê: Dit is tog so jammer dat Vader sommige
openbaringe so lank voor die tyd aan jou gee voordat dit in vervulling
gaan - neem as voorbeeld die volgende uittreksel van openbaring 313:

Nog eenmaal het die blomme hulself so mooi getooi- 
vir `n tyd wat besig is om homself vir sy einde te voltooi. 
Feestelik het die bome hulself met groen gekleur – 
met brand gaan die hand van `n engel dit nou pikswart inkleur. 
Op see en land word `n derde nou aan die dood afgegee. 
Wie is daar wat oor die skone natuur gaan treur. 
In hierdie tyd is dit die kinders van God 
wat in liefde nader aan mekaar gaan tree. 
Oor die koms van hul Meester 
is dit wat hul vreugde trane uit hul oë nou vee. 
Gereinig in sy bloed is hul maagdelik nou rein geklee.

Op bogenoemde stelling antwoord Ek dat die openbaringe 
en profesieë aan jou gegee nog nooit so vinnig as juis nou 
in vervulling gaan nie. Sommige van die heilige geskrifte 
se profesieë het duisende jare geneem waarvan sommige 
van hulle nou nog nie in vervulling gegaan het nie. 
Wat julle onder byvoorbeeld `n seisoen verstaan – 
vertel dikwels in dieselfde asem ’n duisend ander openbaringe, 
profesieë asook gelykenisse. 
Kyk daarom nou noukeurig weer na die volgende uittreksel uit 
openbaring 313 en watter verskil `n paar van My woorde 
aan een gedagte kan maak.

Ja, nog eenmaal het Ek My Goddelike Woord so mooi getooi – 
vir `n tyd wat besig is om homself vir sy einde te voltooi. 
Feestelik maar tevergeefs was My uitnodigings aan sovele goedgekeur- 
Met die onttrekking van My heilige Gees word alles nou pikswart ingekleur. 
Wie is daar wat oor soveel verlorenes gaan treur. 
Op see en land gaan alles nou `n derde aan die dood afgee. 
In hierdie tyd is dit my uitverkorenes wat in goddelike diensbaarheid 
teenoor `n bose wêreld op gaan tree. 
Oor die koms van hul Meester is dit wat hul nou trots na vore tree. 
Onder die beskerming van My bloed 
word hulle nou met die volle wapenuitrusting van hul Elohim geklee.


Openbaring 758 
Die pynlike proses van skeiding.

Sondag 26 Julie 2009 08:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
`n Engel draai `n outydse slinger terwyl hy neurie; die tyd is amper verby.
In `n pynlike proses word deur `n afskeier 
die duursame room van die minderwaardige melk geskei- 
en in `n verdere pynlike proses word ook geskei die bottervet van die wei. 
Tot oorlewing en haar beskerming 
word Sion binnekort van `n bose wêreld afgeskei– 
en deur goddelike-werkers 
word sy na die geestelike top van die berg Sinai gelei. 
Waar God nie meer langer deur die wet met Sy geliefde kinders gaan baklei. 
Omdat ewig nooit die Satan hul weer
met die wêreldse materie sal kan verlei. 
O Hoe swaar in hierdie tyd die lyding en bitter pyn – 
veroorsaak deur ontroue maagde 
wat hul geliefdes versaak in geniepsige wêreld venyn. 
Terwyl God se eindtyd werkers 
hul ewige liefde en trou aan hul Elohim bely – 
word kosbare duur edel koring nou van die goedkoop wêreld kaf geskei. 
Ja, meedoënloos draai die engel sy slinger 
terwyl hy homself singende op die volgende wysie begelei. 
Deur slegs die vrye wil, ja, die vrye wil, 
word die wêreld se eiendom van God se besittings geskei. 
Terwyl Goddelike troue maagde nou bereid is 
om met hul lewensbloed vir die behoud van hul geliefdes te stry.
Is dit in hierdie doodsnikke van die tyd 
waar die heiliges sug en hoop alles is spoedig verby. 
Maar hul wyfel nie een oomblik 
om teenoor hulself die volgende feit te bely- 
al moet ons tot in alle ewighede die stryd vir ons goeie Skepper stry- 
ewig altyd sal ons Hom ten koste van niks of niemand wil vermy- 
maar lojaal sal ons ewig aan Hom ons troue liefde aan Hom bely.
Openbaring 759 
`n Ewige Hooglied.

Sondag 26 Julie 2009 18:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op die wysie van `n verliefde paartjie word deur `n minnelied 
die Goddelike liefde deur die digkuns toegesing. 
Bruidegom en bruid wat met woordespel 
hul liefde in verrukking na mekaar toe bring. 
Hy verseker haar met Sy Manlike krag; 
in Sy groot Liefde ag Hy haar nooit gering. 
Sy antwoord skaam: Jy is my liefde en vir Jou wil ek net ewig bemin. 
Hy flankeer en nooi; kom staan dig teenaan My sy My goddelike vriendin- 
vir jou word nou die fynste bruidsluier deur engele hande gespin. 
Deur `n hemel gevolg 
word My bruid nou na My hoogste hemel voor hemel skares gebring. 
Terwyl `n skone engele koor haar lieflik toesing - 
vir jou tot redding is die Bruidegom se hande 
eens met wrede spykers deurdring. 
Ewig nooit sal jy weer wil ontsnap van Sy heerlike arms 
en goddelike liefdes kring. 
Ja, Hy roep haar en sê: 
jy is My bruid, Ek het jou verseël 
onder die naam van Sion my ewige liefling.
Deur My bloed het Ek jou vrygekoop 
om vir ewig te kan dra die bruid se ring. 
Lank genoeg het jy deur `n bose wêreld 
jou hande magteloos saam gewring. 
Jaloers en afgunstig was jy as My uitverkorene 
deur onrein voete vertrap as `n versmade verstoteling. 
Maar My nuwe stad Jerusalem 
is spesiaal net vir jou in voorbereiding tot voltooiing gebring. 
Daar waar jy - My skone Sion - ewig aan My sy sal staan as My koningin. 
Nooit weer sal jy deur `n sondeval van vooraf oor hoef te begin. 
Sy antwoord: my God en Koning vir U wil ek ewig met al my liefde bemin. 
Ja, op die wysie van `n verliefde paartjie word deur `n minnelied 
in `n ewige Hooglied die liefde tussen Elohim en Sy Sion toegesing.


Openbaring 760 
Iets onheilspellend en vreemd in die lug.

Maandag 28 Julie 2009 21:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is iets onheilspellend en vreemd in die lug en ook die weer. 
Niemand kan regtig hul vinger daarop lê maar dit is oral in die atmosfeer. 
In die wese van miljoene 
is daar `n onverklaarbare verdriet en `n baie groot seer- 
oor `n gevoel van `n groot verlies wat niemand kan identifiseer of beheer. 
Lusteloos en onvergenoeg is daar sommiges wat halfhartig probeer
vasstel wat hul droefgeestelike siele nou eintlik makeer. 
Hul wonder wat is daar oor in hul leë illusie bestaan 
wat hul miskien tot nuwe hoogtes kan motiveer en stimuleer. 
Maar raadop kla hul en sê: Daar is werklik niks meer oor 
wat ons tot nuwe energieke horisonne kan inspireer. 
In globale geloofstrukture is daar menigtes 
wat hul nou desperaat om antwoorde na alternatiewe gelowe toe keer. 
Hul konfronteer hulself en sê: Ons het moeg geraak 
om in leë sirkels sonder enige konkrete antwoorde te redeneer. 
Hul murmureer en sê: Hoe lank moet ons nog op ou ge-eikte 
geloofsbelydenisse sonder enige resultate teer – 
waar ons in vervelige geloof raamwerke soos outomate 
op ander se leerstellings moet reageer. 
Ja, die mensdom sug en sê: 
Voorwaar is alles huidiglik erg dramaties versteur – 
en die wêreld se geloofstoekoms lyk vaal en dood 
sonder `n sprankie hoop of `n bietjie kleur. 
Met sport en vermaak poog wêreldmoondhede desperaat 
om die saai lewe van die massas so `n bietjie te spys en te geur. 
Maar stadig maar seker is daar al hoe meer 
wat verkies om hul te verknies en oor die sinneloosheid 
van hul lewensbestaan te treur. 
O, hoe treurig is die lot van hierdie wêreldlinge 
wat die pad van die Waarheid deur hul eie wêreldse hoogmoed verbeur. 
Wat nie nederig wil kniel by die voet van die kruis 
om vir die Seun van die mens te open hul hart se eie deur. 
Ja, waarom moet soveel hulself onnodig kasty 
deur die ewige salige lewe te moet ontbeer -
om steeds die pad van die wêreld te kies 
om hul so nie aan hul Verlosser se roepstem te kan steur. 
Waardeur hul die verganklike dood met die spyse van die Wysheid 
en daardeur met die ewige lewe kon geur. 
So maklik sou hul die Gees van die lewende God 
in hul eie harte hierdeur kon bespeur -
om nie meer langer oor die godverlate toestand 
in hul dooie Matriks wêreld hoef te treur.

Openbaring 761 
Die Satan se laaste wanorde en chaos.

Dinsdag 28 Julie 2009 22:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Die duiwel met sy legioene word nou vanuit die hel op die aarde omgekeer. 
Satan wil met `n ysterhand en die merk van die dier 
oor die hele wêreld kom regeer. 
Groot en klein - slaaf of vry - alles wil hy onder hom kom beheer. 
Dit wat skoon en rein is 
wil hy met sy gruwel agendas tot vuilheid kom onteer. 
In sy woede gaan hy hele volkere deur armoede nou baie laat ontbeer. 
Sodat hulle voor hom om gawes sal kniel en hom sal noem hul liewe heer. 
Dit wat heilig is wil hy met helle woede voor die voet kom verteer -
sodat die mens sy diepe afhanklikheid van sy Skepper kan verleer. 
Die een oomblik kom die boosheid voor as `n lam so sag en teer- 
net om die volgende oomblik alles om hom 
as `n monster wolf te wil verskeur. 
Deur ontwrigting verwar hy baie om hul so makliker te kan manipuleer. 
Hy verwag van die hele mensdom 
om soos outomate in `n een denkende rigting voor hom te marsjeer- 
om hom so as die wêreld-god bo alle gode te vereer. 
Wee die een wat hom nou ooglopend gaan ignoreer – 
om ongestoord op hul eie manier die eindtye te probeer hanteer. 
Deur gruwel gedagtes prikkel hy die mensdom 
om oor alle sondes eufories te fantaseer. 
Aan die orde van die dag is mense besig 
om mekaar gruwelooslik te sodomiseer. 
Die engele sug en sê: Dit is beter om die totale mensdom 
tot redding van die aarde deur ’n globale dood te steriliseer. 
Sodat die planeet in sy kritieke siektetoestand weer kan stabiliseer. 
Ja, in gruwel op gruwel 
verloor die wêreld nou sy heel laaste houvas en beheer. 
Daar is geen versagtende omstandighede 
wat die groot oordeel meer van die aarde weg kan keer. 
So daal daar in hierdie tyd tot hulp vir hul aards gebore broers 
heilige engele ook nou op die aarde neer. 
Om eerstens die Sions bruid na heilige veiligheid toe te keer. 
Om hierna in blits en donker donderweer – 
vanuit die hemel sfeer oor die aarde te open 
die grootse denkbare oordeels onweer.
In waansin gaan mens en regerings 
mekaar oor en weer oor alles nou wil blameer. 
Gelyksoortiges sal in hierdie tye as gevaarlike bendes 
oral in groepe begin groepeer – 
om as die sterkstes die swakkeres onder mekaar te kan beheer. 
Maar die oordeels engele laat hul deur niks en niemand keer -
al wat pes en plaag is kom nou skrikwekkend op die aarde neer. 
Die aarde ruk en skud soos wat sy ook nou haarself oopskeur. 
Dit wat oor is van die groot moondhede 
besluit om met `n derde wêreldoorlog die chaos te probeer keer. 
Maar ook met hierdie planne is hul maar net weer besig 
om die laaste groot leuen vir hulself te fabriseer. 
Ewig nooit sal dit wat hierdie wêreld in hierdie tye bied 
weer die beskawings kan stabiliseer. 
Ja, terwyl dit oor die wêreld blits en donderweer – 
is Michael en sy leërskares hier 
om Satan en sy gespuis na die ewige afgrond toe aan te keer.
Openbaring 762 
Visioen van tradisionele Afrika hutte.

Donderdag 30 Julie 2009 10:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n visioen sien ek `n groot tradisionele Afrika hut wat in die vorm van
`n reuse rondawel onderstebo in die lug hang. Onder dit verskyn daar `n
groot wit vierkantige gebou met `n ruim vierkantige binnehof in die middel
daarvan. Lang tafels is aaneenlopend in `n presiese vierkantige vorm om
die binnehof gerangskik. Honderde heilige wesens sit reg rondom in `n
vergadering - voor elkeen is daar die een of ander dokument. 
Die mense in hierdie toneel herinner sterk aan die figure in die skildery 
van die 'laaste Avondmaal'. Reg in die middel van die binnehof skyn `n lig 
soos ’n son. Direk hierna sien ek ontelbaar baie klein gitswart tradisionele
hutjies en `n groot pikswart tolwind verskyn van nêrens en ruk al hierdie
hutte in waarna dit saam met die groot koningshut in die niet verdwyn.


Openbaring 763 
Die Vader se kosbare stem en Gees.

Vrydag 31 Julie 2009 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die Koel Bries van `n aandwind 
het God gereeld met die eerste mens op aarde gekommunikeer. 
Maar die mens het deur die toedoen van sy vrou na die sonde begeer. 
Deur wellus het Adam die goddelike asem in homself onteer.
Deur hierdie daad is daar toe aan die mens geleer- 
stof is jy en tot stof sal jy ewig terugkeer. 
Ja, sy eens goddelike onsterflikheid 
moes die mens deur sy eie sondeval nou ontbeer. 
God het aan Adam gesê nooit sal jy weer in jou stoflike gedaante 
direk met My kan kommunikeer. 
In die toekoms sal Ek by monde van profete die mensdom kom leer. 
So kom en gaan die tyd en op `n dag sien Moses `n groen doringbos 
wat brandende vlamme nie kon verteer.
Deur nuuskierigheid gedryf kan die man van God 
homself nie beheer of keer.
Waarop die stem van God hom toespreek en sê: 
Trek uit jou skoene om die heilige grond waarop jy staan nie te onteer. 
Deur jou sal Ek My heilige volk van slawebande bevry 
sodat hulle My weer kan liefhê en eer. 
Ook vanaf die berg Sinai het God deur Moses 
die volk deur Sy wette tot gehoorsaamheid geleer – 
sodat hulle kon weet om hul weer tot hul Elohim te bekeer. 
So het die tyd weer sy loop geneem 
en die Woord van God het met Elía die Tisbiet gespreek – 
na die spruit Krit daarheen moet jy jouself heen keer – 
deur kraaie gevoed sal jy My genadebrood 
in hierdie tyd tot oorlewing verteer. 
Hierna sal jy by Sarfat jouself vir akkommodasie na ’n weduwee toe keer - 
deur jou woord sal haar ontslape seun se siel 
weer na sy liggaam toe terugkeer. 
Op die regte tyd sal Ek deur jou mond vir Agab 
en ook die bose Isébel `n dure les kom leer. 
Moeg en moedeloos het Elía as voortvlugtende 
eendag hardop teenoor aarde en hemel die volgende beweer.
Niks beter as my vaders wil ek my nou na die doderyk toe keer – 
en in ’n spelonk op die berg Horeb het Elía homself gaan versteek – 
maar die stem van God het tot hom gespreek: 
Gaan staan op die berg voor die aangesig van jou Skepper Heer. 
Hiermee saam het `n wilde wind die berg geskeur en die rotse verweer. 
Maar in die wilde winde was daar geen God of Heer. 
Na die wind was daar `n aardbewing 
maar ook van hier het geen God hom na Elía gekeer. 
Na die aardbewing was daar `n geweldige vuur wat alles kon verteer- 
maar ook hierin het die aanwesigheid van God makeer. 
Na dit alles was daar die sagte gesuis van `n koel aandwind 
en hierin het die grote Elohim gemanifesteer. 
En die Woord het gespreek en gesê: 
Na die voltooiing van jou dienstydperk sal jy jouself lewend na My toe keer- 
en jou profete mantel kom hierna op jou opvolger Elisa neer- 
en hy en die wat op hom volg sal voortgaan 
om deur die profete mond My volk te leer. 
So het die tyd weer sy loop geneem
en spoedig was die huidige weer gister se weleer- 
baie profete het gekom en gegaan 
en deur hul mond is die wil van Elohim aan die mensdom geprofeteer. 
So sien op `n goeie dag die voorloper, ja, die doper 
hoe daal die Gees van God in die gedaante van `n spierwit duif 
op die eniggebore Seun van God neer. 
Hemel en aarde snak na hul asem- 
God self laat Sy eie stem deur die mond van `n Judeër, ja, `n Hebreër 
met goddelike klanke oor die aarde vibreer- 
wat ewig ooit kon die mensekind meer van die oneindigheid begeer- 
dat God se eie stem hul met Sy lieflike woorde
en wonderbaarlike leerstellings kom leer en vereer. 
Eens het die mens vir die loon van die verbode vrug 
Elohim se teenwoordigheid en Sy stem verbeur- 
vir dertig silwerstukke en die mensdom se roekeloosheid 
moet die mens weereens sy Skepper se dierbare stem ontbeer. 
Maar die Verlosser oorwin die dood en hel en keer terug 
om die mens in `n kort periode te kom troos en leer. 
Ewig nooit hoef hul weer die stem van hul God te verbeur. 
Ja, Hy leer en vertel hul om hul in hulle eie harte na Hom toe te keer. 
Waar Hy Hom in die sagte geruis van hul siel se koel aandwind 
in hul kern sal kom manifesteer- 
waar hul ewig nooit weer Sy kosbare stem en Gees 
vir alle tye sal hoef te ontbeer.


Openbaring 764 
Die voorbarige mens en die sterreruim.

Saterdag 1 Augustus 2009 22:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die sterreruim was nog altyd in sy grootheid vir elke oog daar – 
vir die mensekind om in verwondering daarheen te kon staar. 
In volkome vryheid speel die wind nog altyd 
soos dit wil met die aanwysings weerhaan. 
Waar vind mens `n wyse enkeling wat werklik kan verstaan – 
presies waar kom die aarde se konveksiestrome en wilde winde vandaan. 
Die mens wat nie eers wis 
wat is op die donker kant van die aarde se klein maan – 
wil met ruimteskepe van hoek tot kant 
deur die hemelruim op ekspedisies gaan. 
O' wie is die mens 
dat hy vir hom nou `n weg na die sterreruim wil oopbaan.
Onder Lucifer se invloed wil hul al weer hul troon bo die van God s’n waan.
Miskien is daar iets wat hulle nie baie duidelik of mooi kan verstaan. 
God het in sy ewebeeld die Adam op hierdie kleine aarde laat staan. 
Om die mens die geleentheid te bied 
om deur sy gees in volkome vryheid in die ewigheid oor te kan gaan. 
Maar vir die vlees is hierdie aarde in oordeel `n materiële gevangenis 
waarin dit maar net weer moet vergaan. 
Om die aarde se sfeer 
is daar goddelike hemelwagters wat alles gadeslaan- 
en daar is niks wat hulle waaksame oog mis of kan ontgaan. 
Meeste meteoriete of ander indringers word in opdrag van God 
deur hul van hul koers van die aarde weggeslaan. 
Maar die mens en sy wetenskap is besig om nou heeltemal te ver te gaan. 
Die hemel wagters kry in opdrag - om vir die mens tot les-
met gevoude arms nou eenkant toe te staan. 
Sodat `n meteoriete reën die aarde in die nabye toekoms 
geniepsig kan kom stukkend slaan. 
Ook die Oosterling wat waaghalsig nou 
in die grote hemelruim onverskillig rond wil gaan. 
Gaan vind deur `n mikroskopiese organisme raak hul getalle min 
en die aarde sê ek het geen plek vir julle om meer op te staan. 
Ja, die hemel wagters spot, lag en sê: 
Ook die grote 'Nasa' het uiteindelik heeltemal te ver gegaan. 
Amerika dink hy is op die top 
maar wis nie hoe naby is hul om in hul eie ellende onder te gaan. 
Ja, vir duisende geslagte 
kon die mens sy lieflike hemelruim nooit werklik mooi verstaan. 
Maar met sy oog het hy die ruimtes deurpriem 
en sy siel was begerig om deur sy gees daarheen te kon gaan. 
Menigeen het vermoed met hul liggaamlike heengaan -
sal hul deur hul gees kon gaan baljaar op elke hemel sterre-laan. 
Maar helaas wil die mens, deur `n materiële vlug, 
sy geestelike reis nou kunsmatig vooruitgaan.Openbaring 765 
Die woordjie “lief”

Sondag 2 Augustus 2009 21:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Verseker moes daar in die heel eerste antieke hiëroglief – 
onseker uitgebeitel gestaan het die woordjie lief. 
Ook op kliptafels word die wet deur God se vinger in geklief. 
Al wat God van die mens verwag 
is wees met jou hele hart en siel vir My net lief. 
Moet ook nie huiwer om jouself vir jou naaste te verontrief. 
Wees vir hul net soos vir jouself ook met alles baie lief. 
Ja, aan hierdie twee gebooie 
hang die hele wet aan `n goddelike liefdes brief. 
O' Waarom behandel die mensdom mekaar in alles so ongenaakbaar stief. 
Daar is nêrens meer bykans `n goeie weldaad sonder die hoogste tarief. 
Word hande smekend uitgesteek met `n baie groot asseblief. 
Kom die antwoord so dikwels; 
waarom moet sukkelaars hul gemeenskap altyd tog so grief. 
Neerhalend noem die gegoedes die armes sonder meer jou suurstofdief. 
Hoe kan dieselfde mond bely ek het my God oneindig lief – 
maar so maklik verstoot hul die naaste vir `n eie agenda en gerief.

Openbaring 766 
Nou sal ons ware vrees leer ken!

Maandag 3 Augustus 2009 24:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Om te kan presteer het die mens homself gedurigdeur gemotiveer. 
Die een op die ander uitvinding het hul die heeltyd gepatenteer. 
Geen Goddelike orde het hul ontsien om met alles te kon eksperimenteer. 
In sekondes kan mense met mekaar reg rondom die aarde kommunikeer. 
Op elke ontwikkelingsgebied 
wil die een die ander op elke gebied domineer. 
Op die pad van selfvernietiging 
is daar niks meer wat die mensdom kan keer. 
So spog almal en vertel mekaar 
kyk watter nuwe uitvindsel het ons alweer beet.
Laat ons daarom vrolik en jolig wees, ja, kom laat ons drink, bras en vreet. 
Kom daar op ons horison `n nuwe siekte of `n skeet – 
het ons klaar vir dit ’n nuwe entstof beet. 
Maar terwyl die wêreld so uitbundig baljaar in hul illusie fees. 
Sit daar engele nou eenkant stil en heeltemal bedees. 
Hul kyk na `n oeroue boodskapper wat eenkant staan alleen en verwees. 
Wat die lewenslot beklae en sê: 
Miskien was ek `n mislukking in die eindtyd missie gewees. 
Daar is bykans niemand 
wat die gevaar in die laaste waarskuwings raak kan lees. 
Kyk hoe vier `n verlore wêreld in sy sterwens oomblikke 
roekeloos nog fees. 
In weeklaag kom die woorde; 
O' my God kyk deur my geroep is ek lankal moeg en reeds baie hees. 
Daarom moet dit wat van nou af moet wees maar net wees. 
Laakbaar het die mensdom sonder blik of bloos 
versaak die Goddelike goeie Gees. 
Ja, laat die hele wye wêreld van nou af weet 
wat beteken werklik die woordjie vrees. 
Die engele wat eenkant sit raak aktief en begin te sing: 
vrees, ja, laat almal vrees. 
`n Derde van ’n derde se ondergang 
gaan deur `n moordende siektetoestand wees. 
Ook gaan nog `n derde van `n derde groet deur `n baie brutale oorlogsgees.Openbaring 767 
Vader, versterk ons net nog hierdie één keer.

Woensdag 5 Augustus 2009 11:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Simson was eens as `n man van God gebore om te leef as `n Nasireër – 
om oor die vyand van God se uitverkore volk 
met brutale krag te kon regeer.
Ja, die Gees van God het oor hom gekom 
en die aarde het onder sy krag vibreer. 
Met sy kaal hande het hy die krag van `n sterk leeu ge-ignoreer. 
Nie lank hierna het die dooie karkas hiervan 
met die vlerk gegons van heuningbye vibreer. 
Met die ryk vonds van heuning het hy homself na sy ouerhuis toe gekeer - 
maar sy geheim daaroor het hy alleen gedra 
om nie deur die hoogmoed sy siel en Godgegewe gawe te onteer. 
Maar met die vyand se vrouens 
daarmee wou Simson in wellus hoereer en verkeer -
en deur hierdie liefde sou hy homself verneder 
en voor die aangesig van God sou hy krepeer. 
Maar die Gees van God was steeds in krag op Simson 
en deur vuurvlamme was die landerye van die Filistyne verteer. 
Vergruis onder sy hande 
moes duisende van hulle deur die dood die lewe ontbeer.
Maar Delila verlei Simson en sy hare word tot op sy hoof afgeskeer -
daardeur het hierdie man sy goddelike krag nou heeltemal verbeur. 
Sy oë word deurboor 
en so word die lig in sy siel deur duisternis verrinneweer.
Maar op `n groot heidens fees het Simson na God geroep en gesê: 
Dink aan my en versterk my nog net hierdie een keer. 
Om die twee middelste pilare 
slaan Simson sy arms om die huis op duisende vyande om te kan keer. 
Met sy sterwe dood Simson, as met sy lewe, van hulle baie meer. 
So word daar ook eens `n volk van God gebore 
wat die reine pad moes loop van `n Nasireër.
Die Gees van God het oor hul gekom 
en die Suidpunt van Afrika het onder hul ongetemde krag vibreer. 
Met niks tot hul beskikking 
het hul die wilde krag van hierdie kontinent geïgnoreer. 
Nie lank hierna het die makgemaakte land 
onder die vlerk gegons van hul voorspoed vibreer. 
Die ryk fondse van hul voorspoed 
word ongesiens na die lande van hul herkoms gekeer. 
Maar die geheim van hul seën het hul nederig gedra 
om dit nie deur die hoogmoed te laat onteer. 
Maar hul volgende geslagte 
wou begerig met die verbode vrugte van die wêreld hoereer. 
Deur hierdie liefdes 
sou hulle voor die aangesig van hul God tot niks krepeer. 
Maar die Gees van seën was in krag nog op die Boervolk gewees- 
maar wat nou tot seën van hul vyande sou wees.
Verneder tot moderne slawe moet hulle hul vyande nou as hul konings eer.
Maar die wêreld verlei hul nog verder 
en hul laaste krag en seën word brutaal nou van hul afgeskeer. 
Die oë van hul gees word met die leuen deurpriem 
en so word die lig in hul siel deur die duisternis verrinneweer.
Maar in die einde op `n groot wêreldse heidens fees 
roep hierdie verlore volk na hul God en vra versterk ons net nog eenkeer. 
Maar God antwoord hulle en sê: 
Op twee kragtige middel pilare sal Ek My wel weer na julle toe keer. 
Deur die oordeel van My olyfbome 
sal die wêreld weet om die enige God te eer. 
Die groot wêreld huis gaan Ek self op sy verrotte dak omkeer. 
Die onder julle wat hulself na jul vyande toe wou keer – 
word soos met die liggaam van Simson ook na die ewige dood toe gekeer.

Openbaring 768 
Die duiwel lag lekker in sy mou. 

Woensdag 5 Augustus 2009 23:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer.
Die mensdom is besig om in alles te verbrokkel en te vou – 
en die duiwel lag hieroor alte lekker in sy mou. 
Die een oomblik voel almal op en wakker vinnig en gou – 
en net daarna skielik onverklaarbaar moeg en stokflou. 
Die eendag is die weer mistroostig grys en grou – 
om net hierna te skyn as ’n sonskyndag helder en blou. 
Die een oomblik is die mensdom besig om positief 
aan sy beskawings te bou – 
net om die volgende dag depressief te kla al wat ons kan doen is brou. 
Die een oomblik sweer die mens aan God sy ewige trou – 
net om `n bietjie later te bely in my geloof is ek maar baie flou. 
Vol selfvertroue sê menigeen: 
Tot in my oudag sal ek myself kan onderhou- 
net om die volgende oomblik te weeklaag ek is besig om finansieel te vou. 
Die mens roem; so vry soos `n voel gaan ek vir my ’n toekoms bou – 
om net daarna te kla hul voel so gekenter soos `n voël in ’n kou. 
Ja, die een oomblik staan die mens rond op homself so trots soos ’n pou - 
net om daarna verdrietig oor hul eie lewenslot te rou. 
Die een mens probeer desperaat om aan die lewe te klou- 
terwyl `n volgende sê: Bring `n graaf sodat ek my eie graf kan grou. 
Die een oomblik wil mens die hele wêreld eufories vertrou – 
om net hierna teleurgesteld `n hele bose wêreld komplot te wantrou. 
In `n wipplank aksie waar almal die een oomblik al die goeie onthou – 
om maar net daarna te beweer ek is die mees armsaligste ou.
Ja, in `n baie onstabiele en onseker tyd soos nou –
waar die mensdom in sy totaliteit besig is om finaal te vou. 
Slaan Satan na die mensdom die een na die ander lae depressiewe hou – 
en oor dit alles lag hy alte lekker vir hulle in sy mou.


Openbaring 769 
Visioen oor garing.

Donderdag 6 Augustus 2009 23:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Uitgestal in `n groot vierkantige houtrak sien ek klein tolletjies
garing in alle moontlike kleure netjies verpak. 
Waarop ek verwonderd vra: Beteken dit dat die Tekstiel bedryf 
moontlik weer gaan stabiliseer en klim.
Waarop `n stem antwoord: Wie weet - miskien beteken dit dat die 
mensdom weer na naald en garing gaan gryp om in nog groter 
besparings hulle ou klere te herstel.

 

Openbaring 770 
Satan se opinie aangaande die mens.

Vrydag 7 Augustus 2009 22:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de beer
Die pad na die ewige saligheid word nou vermis, ja, dit is gekaap – 
van ’n wêreld wat in selfgeskepte ellende begin te ontslaap. 
Verveeld begin die duiwel om oor `n baie dom wêreld nou te gaap. 
Teenoor homself mompel hy; 
die mens is eenvoudiger as `n stomme skaap- 
en baie beslis ook dommer as die heel domste aap. 
Terwyl hul wêreld om hul vergaan lê hul rustig en slaap. 
Maar heeltemal te laat wil hul paniekerig raap en skraap. 
Nog en nog was nooit genoeg vir die onversadigbare wêreld-paap. 
Maar in walging vir hulself wil hulle nou weer alles uitbraak. 
Hul aanbid in hul biljoene die eindtyd draak – 
maar sê terselfdertyd hul het met die slegte duiwel geen saak. 
Ware opregtes stel hul fanaties as bose handlangers aan die kaak – 
maar deur die mond van hul kerke sê hulle: 
ons sal nooit lelik met ons naastes maak. 
Die een oomblik is hul oorywerig in hul wêreld taak -
net om die volgende oomblik ontevrede te sê: 
nou gaan ons eers weer ’n bietjie staak. 
So staan Satan sy kop en krap en sê: 
Hierdie spul is vir my regtig tot groot vermaak. 
Maar verseker sal ek hierdie klomp malles 
in Hades met baie sterk poorte goed moet bewaak.

Openbaring 771 
Dit is klaar uitgemeet met ’n riet. 

Saterdag 8 Augustus 2009 01:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
O' hoe groot was die liefde en genade 
wat Elohim nog altyd aan die wêreld wou bied. 
Ja, in genade het Ek My nog altyd oor Israel ontferm 
maar blykbaar was dit altyd maar net verniet. 
My Goddelike Liefdes dade, geskenk aan My uitverkore volk, 
was in My gesig terug geskiet. 
Daarom sal Ek nou My oordeel en grimmigheid 
oor hierdie aarde uit kom giet. 
Die tempel van God met Sy altaar is klaar uitgemeet met `n riet. 
Vir `n duisend twee honderd en sestig dae 
word die oordele vanuit God se koker nou oor die wêreld uit geskiet. 
Henog en Elia is klaar vir hul eindtyd-missie 
tot oordeel oor die aarde ontbied. 
Die goeie koring word vir twee en veertig maande nou besmet 
met `n vuile plaag van onrein miet. 
Op `n handvol edelkoring na 
sal daar ewig nooit weer reg aan die oorkoepelende oes kan geskied. 
’n Engeleskaar wat al die gebeure op die aarde nuuskierig bespied – 
sing uit volle bors; al die wêreld ywer was op die einde heeltemal verniet. 
Hul hef hul tweede vers aan en vra 
waar is al die regerings en konings wat so kon hiet en gebied. 
Noudat hul verlore volgelinge hul diep benodig 
het hul almal verdwyn in die niet. 
Vanuit die oordeel koker kom vloed, aardbewing, onlus 
en veral pyle van pes oor die aarde geskiet. 
Vanuit die hemelruim word klippe, hael, vuur en bloed 
ook oor die mensdom uitgegiet. 
Lank gelede het Ek aan Esegiël gesê dat Ek My grimmigheid 
oor `n verdorwe mensdom sal kom uit giet. 
Nou sê Ek aan die wat hul goedkoop liefde skielik aan My wil bied. 
My tempel met die altaar en die wat getrou daarin aanbid 
is klaar uitgemeet met `n riet – 
en dit wat `n wêreld My nou desperaat as tweedehands wil aanbied. 
Al hierdie onnodige moeite en verdriet is nou vir hulle ewig altyd verniet.

Openbaring 772 
Behou die vaste aarde van jul geloof.

Sondag 10 Augustus 2009 23:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eenmaal het die Messias teenoor Sy dissipels 
en die wat op hul sou volg openlik beweer. 
Ek het gekom om die Woord van My Vader 
aan die huis van Israel te kom leer. 
Aan die aan My toevertrou het Ek My met al My goddelike liefde gekeer. 
Maar spoedig gaan Ek weer weg 
maar belowe om My weer na My kudde terug te keer. 
Maar in My afwesigheid voordat Ek My weer na die aarde sal keer – 
stuur My Vader die Trooster wat julle in My naam sal kom leer. 
Elohim is My Vader die Landbouer, ja, die groot Landheer. 
Ek is die Wynstok en julle My lote 
deur die liefde en arbeid word die Gees in julle oneindig baie meer. 
Wie in My bly en My Woord in hul harte dra 
sal My ewig nooit hoef te ontbeer. 
Vanuit almal het Ek jul gekies 
en daarom sien die wêreld jaloers op julle neer – 
maar voel daaroor in die heel minste nie minderwaardig of seer. 
Op die Seun van God het die wêreld ook getrap 
en Hom minagtend die rug toegekeer. 
Wanneer die wêreld jul bespot en as `n niks ignoreer – 
ja, op jul spoeg en trap, moet julself nie teen hul probeer verweer. 
Moet jul ook nie bekommerd oor wat jul sal sê. 
Ek self sal julle die regte woorde kom leer. 
Wanneer Satan julle met vlamme haat 
van die wêreld wil kom wegvee en verteer. 
Staan trots regop en lig die hoof om jul God met blydskap te vereer. 
Weet in jul arbeidstaak die dienskneg is nooit groter as sy God en heer. 
Maar weet ook dat die dienskneg in sy taak 
die verteenwoordiger is van sy Meester-heer. 
Waak in hierdie tye sodat die twyfel hom as lokval 
nie na jul siel toe sal keer.
Weet ook deurentyd Ek bemin julle as My kinders oneindig baie teer. 
Vanuit die gesigsveld van My apostels 
het Ek My met My hemelvaart weggekeer. 
Maar spoedig, ja, baie spoedig daal Ek weer vir My uitverkorenes 
op die vaste aarde van hul geloof nou neer.

Openbaring 773 
Ware opregte naasteliefde.

Maandag 10 Augustus 2009 21:10 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Wanneer jy sou besluit om die naasteliefde opreg toe te pas. 
Nooi die armste onder die armes na jou fees as die voorste eregas. 
Laat wapper vir hom `n welkom vlag aan die hoogste mas. 
Aanvaar hy die uitnodiging en daag daar op met `n verslete jas. 
Neem hom sonder versuim na jou eie klerekas -
tooi hom in jou beste pak klere en ook jou heel mooiste das. 
Verseker hom hy is jou net tot vreugde en nie een oomblik tot `n las. 
Maak seker dat jou nuwe vriend gemaklik by al jou ander gaste inpas. 
Vertel hom hy is jou geliefde naaste en hou hom as `n vriend baie styf vas. 
Ja, noem hom jou broer en sê: 
Kyk ons is van die selfde kronieke en suiwer ras. 
Raak ’n hoogmoedige gas teenoor hierdie arme effens kras – 
vertel aan so ’n ongepoetste ryke om van jou party te verkas. 
Terwyl jy jou opregte naasteliefde nou so getrou toepas – 
laat jou een hand nie weet waarmee die ander een besig was. 
So het die groot Gasheer ook dikwels die armste onder die armes 
genooi na `n hemel fees as `n eregas. 
Vir so `n Lasarus is ook eens `n welkom vlag 
laat wapper aan die hoogste hemel mas. 
Sonder meer is hy deur aartsengele geneem na `n koninklike klerekas. 
Hy is geklee en omgord met `n vlekkelose kleed 
in die bloed van die Verlosser vir hom ewig skoon gewas. 
Tussen patriarge en profete is hy staan gemaak 
en gemaklik het hy ingepas. 
Hul het hom as `n broer omarm en gesê: 
Kyk ons is van dieselfde hemel ras. 
Van hier is hy geneem na die Gasheer 
en so kyk hy in die oë van die ewige Koning vas. 
Elohim self trek hierdie eens arme 
liefdevol styf teen Sy Goddelike bors vas. 
Wie daarom nie sy eie salige weg na die hemele wil verpas. 
Moet die naasteliefde soos hierbo genoem mildelik op ander toepas – 
en weet deur die praktiese uitoefening van die liefde 
staan die hemel loon vir ewig stewig vas.

 

Openbaring 774 
Die lied van die twee skale.

Dinsdag 11 Augustus 2009 13:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oor die aarde loop twee skale wat die volgende woorde vir mekaar toesing.
Die een neurie; van alles, ja, alles het ek heeltemal te veel gebring.
In vers-refrein antwoord die ander; 
van alles, ja, alles het ek weer niks gebring. 
Ja, geen wolke wat vrugbare reën aan hele volkere gaan bring. 
Die ander antwoord sy maat: 
Vir jou tot hulp het ek weer `n oormaat sonlig gebring – 
sodat hittegolwe die atmosfeer van die aarde kan deurdring – 
om so die laaste vog nog van jou vervloekte grond te kom verdring. 
Maar vir oordeel tot ander lande 
het ek weer `n oormaat water vir oordeels-wolke saam gebring – 
en vir my tot oordeels hulp het jy weer geen graan-oes 
vir hul versuipte landerye gebring. 
Waarop die ander skaal nou vrolik fluit 
voordat hy sy volgende versie begin. 
O waarom wou die mens deur manipulasie en kloning 
die goddelike ordes so kom verdring – 
Daardeur gaan hulle die hande wanhopig nou saam moet wring – 
vir globale vrugbaarheid het ek ook geen seëninge saam gebring – 
skraal raak wêreldwyd daarom nou 
die eens oorvloedige vrugbare vermeerdering. 
Die ander getuie begin om ook uit volle bors sy volgende vers te sing: 
Kyk in hierdie enorme vuur ring 
het God aan my toegestaan `n oorkoepelende oordeels seëlring. 
Vuur en swael gaan ek skrikwekkend 
oor `n groot gedeelte van die aarde bring – 
oral waar die oog heen vlug 
sien dit net rookwolke van die grootste ontbering. 
So bring die ander skaal met woorde 
in oorverdowende koor begeleiding die volgende sin. 
Droogte O die grootste droogte dit is wat ek vir vervloekte lande bring – 
laat ons daarom sien met watter kontinente en lande gaan ek eerste begin. 
Ja, oor die aarde loop twee skale wat die volgende vir mekaar toesing. 
Die een sing; van alles het ek hopeloos te veel gebring -
die ander antwoord; 
op my beurt het ek van alles vir die mensdom weer niks saam gebring.

Openbaring 775 
Elkeen bly in sy eie keuse vry.

Woensdag 12 Augustus 2009 22:55 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So vinnig vlieg die tyd verby terwyl die mens blitsig deur die lewe draf.
Vlugtig herinner hul soms hulself hoe uiters swaar is tog hul sondelas. 
So kyk menigeen soms op sy lewe terug en voel onverklaarbaar daaroor af.
Menigeen wonder-                                                                                                                        gaan God ons oor vergete onnadenkende sondes nog straf.
Veral in ons jeug was ons koppig-dom en met tye regtig baie laf. 
So maklik kon ons lieg en bedrieg en was ook dikwels agteraf. 
Gaan ons daarom in die dag van oordeel val onder God se regverdige straf. 
Moet die loon van menslike sonde en foute ewig altyd eindig in die graf - 
wag aan die anderkant daarvan in Hades net die ewig loon van sonde straf. 
Wat bly daar vir sondaars oor 
nadat die goeie koring geskei is van die waardelose kaf.
Ja, die mens wonder- 
word hy in die hiernamaals volgens die graad van sy eie sonde geklas. 
Moet hy ewig verswelg in sy eie vuile sonde moeras -
waar hy as drenkeling sonder enige hoop vir ewig in moet rondplas. 
Met al hierdie gedagtes sug die gees beswaard teenoor sy siel 
en vra waarom is die verstand altyd so kras. 
Waarom verwag hy dat ons oor die sondes van sy vlees 
saam met hom na Hades moet verkas. 
Waar hy oor al sy sondes nou vreesbevange wil gaan ontlas. 
O' waarom kan die gesonde verstand sy vlees 
in die onthouding van sonde nie `n bietjie laat vas. 
Sodat sy siel in `’n sondelose Sabbatsrus na die ewige Lig kan tas. 
Ja waar die sondaar nou kan uitroep: 
My God moet my nie laat val- hou my asseblief stewig vas. 
Sodat die Verlosser op Sy beurt die mens kan antwoord; 
My kind Ek is hier om jou vir die ewigheid in My bloed skoon te kom was. 
Soos die verlore seun 
het jy op hierdie aarde saam met die varke in sonde gebras. 
Maar as `n gereinigde wese 
gaan jy nou in die hemel opdaag as `n goddelike eregas. 
Maar elkeen bly in sy keuse vry 
en geen dwang maak iemand aan hierdie goddelike aanbod vas. 
En sou die mens verkies om gebukkend te gaan onder sy aardse sondelas. 
Is dit net hyself wat hom volgens die graad daarvan 
vir ewig aan die anderkant gaan klas.

Openbaring 776 
By die dorsvloer van Arauna (Ornan). 

Donderdag 13 Augustus 2009 23:40 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eens wou `n magtige koning 
hom in hoogmoed deur die groot getal van sy volk laat eer. 
Ja, deur `n sensus 
wou hy elke volksgenoot as sy onderdane laat proklameer. 
Deur hierdie hoogmoeds waan ly die volk daaronder 
en kry toe baie seer. 
Waarop die profeet Gad sê; So spreek die enige heel hoogste Elohim: 
Drie dinge lê Ek voor jou neer – 
kies een daaruit sodat Ek dit kan kom lê voor jou deur. 
Wil jy sewe jaar lank `n erge hongersnood ontbeer.
Verkies jy om eerder vir drie maande jou rug in vlug op jou vyande te keer.
Of moet deur `n drie dae lange pes 
die volk baie van sy getalle deur jou gedane eersug en ydelheid verbeur. 
Waarop die koning besluit nie deur ’n mens 
maar deur die hand van God sal hy sy les maar moet leer. 
Deur die pes het hierdie volk 
hartroerend oor die verlies van sewentigduisend weerbare manne getreur. 
By die dorsvloer van Arauna 
het die oordeels engel tot stilstand in opdrag van God se genade geretireer. 
Hier het Dawid `n altaar gebou om Elohim in die grootste berou te kom eer. 
So kom daar na duisende jare hierdie verskriklike tyd 
en die konings van die aarde laat hulself deur elke moontlike gruwel eer. 
In die hemel of op die aarde is daar geen profeet wat hul in hul hoogmoedswaan 
iets oor God of die Waarheid kan kom leer. 
Deur hierdie outoriteite se trotse wêreld-besluite 
kry ’n wêreld-bevolking nou oneindig baie seer. 
Daarom word geen profeet Gad na die regerings van die aarde gestuur 
om uit `n keuse van drie – globale uitwissing weg te kan keer. 
Maar daar word aan hulle uitgespel elke kataklisme, plaag en pes 
sal dit na die aarde toe keer – 
om hierdie wêreld in elke opsig `n dure les te kom leer.
In versnelde aksie word alle nasies en volkere 
nou spoedig tot niks verrinneweer. 
Hoe harder die regerings in hul pogings gaan probeer – 
hoe swakker raak hul verdediging om hul teen die hemele te kan verweer. 
In hierdie dae waar ondenkbare pes en plaag 
dit self na die aarde gaan keer. 
Ja, terwyl die berge hulself woedend op die stede sal omkeer – 
en die oseane hulself bulderend oor die binnelande gaan keer. 
In hierdie tyd sal deur `n wêreld-sensus `n koning van die aarde 
die wêreldlinge deur `n merk 
die mens in globale eenheid as sy onderdane proklameer. 
Die engel van die Allerhoogste sal nie weer by die dorsvloer van Arauna 
tot stilstand deur Gods genade retireer. 
Maar hy sal jubel wanneer meer oordeels engele vir hom tot hulp arriveer. 
Slegs ’n handvol word in hierdie tyd 
in veilige bewaring vir die nuwe Jerusalem weggekeer. 
Aan die einde van hierdie tydvak sal elkeen, goed of kwaad,
weet om nie hulself nie – 
maar die Allerhoogste God van hemel en aarde 
met respek te eer.

Openbaring 777 
Lucifer se grootste slag ooit.

Saterdag 15 Augustus 2009 11:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met die geloofwaardigheid van verskillende oeroue godsdienste 
wat nou vinnig onder die realiteit van die wetenskappe weg taan. 
Ontstaan uit die oorblyfsels daarvan die sogenaamde 
oorkoepelende norme-wette wat `n hele wêreldbevolking 
tot globale orde nou goed moet verstaan. 
Hul redeneer in ’n een globale liberale identiteit 
gaan almal mekaar mos baie beter kan verstaan. 
So span `n een wêreldorde `n een reënboog nasie 
nou reg om die wêreld saam. 
Met `n bietjie van dit en `n bietjie van dat, ja, met ’n ietsie van alles 
moet almal nou in een wêreld mandjie saam.                                                                               En die stomme-domme wêreldling 
gooi millennium lange volksidentiteite eenkant toe
en voel daaroor uitermatig pateties vernaam. 
Uit volle bors sing hulle die walglike klanke van hul reënboog liedjie 
kyk hoe staan ons as nasies en volkere nou saam. 
Hul regverdig hulself en sê: in globale eenheid 
trek ons nooit weer in oorlog teenoor mekaar aggressief nou saam. 
Terwyl hul onder mekaar in burgeroorloë 
die bloed en lewe uit mekaar uit slaan. 
Hul propageer en sê: 
in eenheids liefde gaan ons `n eenwêreldnasie uitkraam.
Daarom maak hul van die suiwer volksidentiteite die sondebok 
en spoeg as `n vloekwoord die woord rassisme 
dat hoor en sien daarvan vergaan. 
Al wat leef en beweeg hoereer in `n 'nuwe' vorm van naaste-liefde 
tot verbastering nou saam. 
Onder die raamwerk van hul sogenaamde norme wette 
moedig hulle die ergste denkbare gruwels 
as volwasse vermaak en genot nou aan. 
Ontstaan onwelkome lewe hieruit is dit mos maklik 
om onder die toelaatbare aborsie-wette `n plan daarmee te beraam. 
Ook man met man en vrou met vrou verbreek die heilige ordes 
en hoereer nou prettig onder die nuwe sedewette saam. 
Met al hierdie gruwels in gedagte is dit geen wonder
dat die kleinste eenvoudige organisme 
die menslike goed geordende immuniteitstelsel so maklik kan verslaan. 
In bykans elke land en streek is dit vanaf die preekstoel 
en vanuit die universiteite waarvandaan hierdie volksvernietigende 
denkrigtings as aanvaarbaar oor streke en omgewings gaan. 
Ja, vermom as `n engel van die lig laat Satan hierdie uiters duister 
idiotiese sienswyse as `n nuwe intellektuele beskawings rigting 
oor die wêreld gaan. 
Vanuit die sogenaamde Christendom is Lucifer besig 
om sy grootste slag ooit vanuit `n totale verwarde 
wêreld-populasie te kom slaan. 
Terwyl die kerklike organisasies en ook die opvoedkundige instellings 
nou so openlik as die mondstuk van die nuwe wêreldorde 
se politieke agendas wil kom rondstaan – 
sal daarom die oordeel eerste geruisloos in hul midde manifesteer 
om in die vorm van haat, nyd, tweedrag, ja, ook bankrotskap, vuur 
en die ergste denkbare pes hul die seerste te kom slaan. 
Wee daarom die verhewe maar blinde kerkvaders 
en hul ewe blinde gemeentes - ook die dosent en student – 
sowel as die vele baie belangrike politieke persoonlikhede, 
omdat die begrafnisstoet vir hulle van nou af 
tot vervelens toe sal verbygaan.

Openbaring 778 
Stel dáárom elke gees op die proef. 
Sondag 16 Augustus 2009 17:30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Onheilspellend pak die eindtyd oordeelswolke saam 
en die weer lyk baie donker en guur. 
In die laaste tydvak van hierdie heel laaste benouende uur. 
Word nie net een nie maar vele antichriste en valse profete 
na die wêreld gestuur. 

Maar weet ook die Heilige Gees word nou uitgestort 
en oorvloedig na die heiliges gestuur. 
Maar in Goddelike regverdigheid word ook aan almal 
een en dieselfde vuurdoop gestuur – 
maar slegs `n paar word hierdeur gereinig en gelouter, 
ja, tot glansende hemelgoud geskuur.
Terwyl die groot meerderheid deur die groot wêreld-leuen 
as nuttelose kaf gaan verswelg in hierdie verterende vlamme vuur. 
So word daar in hierdie laaste doodsnikke van die wêreld se oordeels uur - 
ondenkbaar baie valse profete vir die mens tot `n val gestuur. 

Stel daarom elke gees op die proef 
wat gedetermineerd met sy boodskap op jou afstuur.
Glo nie elkeen wat sê, 
“ons is deur die Allerhoogste tot redding vir jou gestuur” 
Maar weet in hierdie uiters kritieke heel laaste uur – 
word slegs die grootste swendelaars en leuenaars as gaskunstenaars 
vir Satan se laaste rolverdeling vir `n wêreldloon gehuur. 

Weet dat dit- direk vanuit die hemel afkomstig 
en deur My Gees aan `n verlore wêreld tot hulp gestuur- 
dit word minagtend en met haat 
deur die wêreldlinge as die grootste gemors aangegluur. 

In hierdie tyd waar My verseëldes 
so verlangend na My koms in die wolke tuur,
en `n gevalle bose wêreld alles doen 
om hul lewe tot die uiterste toe te versuur. 
Julle troos Ek en sê:
Die skrif is klaar vir die wêreld in bloed geskryf aan sy eie oordeelsmuur. 
Maar na al hierdie verskriklike oordeel sal julle onbetrokke heen tuur – 
en niks daarvan word vir julle tot pyn en ellende of enige ongemak gestuur. 
Weet ook daarom dat Ek spoedig hierna
julle ewige Godsalige loon na julle op `n nuwe aarde sal stuur.

Openbaring 779 
'n Klein gedeelte se diepe berou.

Maandag 17 Augustus 2009 21:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
`n Klein gedeelte van `n volk staan spytig nader- 
soos kinders het hul verbrou. 
Hul erken en sê: 
Op vaste fondamente het ons lankal nie meer ons hoop gebou. 
Maar in ons Godgegewe geloofs-erfreg was ons net uitermatig baie flou. 
Niks bly daar toe oor van ons vaders se geloftes 
dat hul bloedlyn ewig vir U sal staan in trou. 
Lank gelede het hierdie selfde volk 
in heimwee aan Egipteland se vleispotte in hul verbeelding vasgeklou.
Desperaat het hul vir hulself `n goue kalf as `n troos gebou. 
In hierdie tyd is dit weer hierdie volk 
wat hul vryheid prysgegee het om te kan woon in `n goue Mammon's kou. 
Maar `n paar roep wanhopig na hul vergete God in diep berou. 
Hul weeklaag en sê:
was ons maar warm was daar nou dalk vuur vir ons om aan vas te hou – 
of was ons maar net koud
sou die poolys ons in ons verlorenheid kon omvou. 
Maar in ons liefde en geloof 
was ons teenoor ons Skepper uitermatig baie lou – 
daarom het ons nou ewig niks om die hande smekend na uit te kan hou. 
Maar hoopvol staan ons nader 
om ons berou en ons liefde oplaas na U uit te hou. 
Diep geroer staan daar in die hemel engele 
wat voor God oor hierdie volkie rou. 
Ja, boetvaardig staan hul daar 
om die hande biddend vir hierdies saam te kan vou.
Hul sê: Kyk O Vader soos dom kinders het hul in al hul pogings verbrou. 
In hul opregte berou het hul net hul sondaars harte 
wat hul as boetedoening nou na U uithou. 
Terwyl Elohim Sy verbond met Jakob nou so baie duidelik onthou -
is dit sy Goddelike hande wat hy verwelkomend 
na hierdie volkie toe uithou. 
Terwyl Hy sê: Oor Sionskinders wat huiswaarts keer 
sal Ek My vreugde ewig nooit terug hou. 
Daarom sal ek in hierdie laaste dae deur hierdie volkie 
die grootse wonders voor die oë van `n hele wêreld ontvou.

 

Openbaring 780 
Visioen van ’n wêreldfees 

Dinsdagnag 18 Augustus 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n gesig sien ek `n ongelooflike onthaal van `n wêreldfees met pragtig
gedekte tafels waar al die owerhede van die wêreld mekaar op trakteer.
Elke regering het sy eie tafel waarop hy die heel beste vanuit sy land en
streek uitstal. 
Wanneer die super-ryk eregaste op hierdie fees van die voedsel na hul 
monde bring - skiet hulle dit summier in walging van hulle af weg. 
Ek bekyk die pragtige kosse van nader en sien dat alles papvrot en
vol wurms is.

 

Openbaring 781 
Die tyd van afrekening is hier.

Woensdag 19 Augustus 2009 10:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Deur belasting op belasting het Satan se oë onophoudelik vernou. 
Deur skelmstreke het globaal die regerings in oneerlikheid verbrou. 
Deur bedrog en ongerymdhede 
het die owerhede nou te veel afgebyt om aan te kan kou.
Die tyd van afrekening is hier en dit is nou – 
die hand van God tref hierdie instansies nou met die een 
na die ander lae hou. 
Sodat hul finansieel en op elke ander gebied dubbel kan vou. 
Die armes van die wêreld is mos as stok gebruik 
om vir die middelklas `n graf te grou. 
Ja, die bereidwillige werker was as die melkkoei gebruik 
om die heel armes sowel as die super rykes aan die lewe te hou. 
So is die wrede sweep van belasting ongenadiglik 
oor die werkersklasse se hoofde gehou. 
Sodat gruwel-regeringsamptenare 
hulself in die grootse weelde kon onderhou. 
Maar die tyd is hier 
en lank genoeg was die wrede belastingsweep in Satan se klou. 
Die wêreld owerhede het nie `n idee 
waarmee hulle rekening gaan moet hou. 
In wêreldwye opstande gaan die massas om rekenskap 
hul plakkate nou regop hou-
en oor al die bloed wat gaan vloei 
val menig sensitiewe kyker in hierdie tyd nou flou. 
Dit terwyl die sogenaamde slim wêreldorde nie die pas teen die pes, 
aardbewing en aardverwarmings- kataklismes gaan kan volhou. 
Wee in hierdie tyd die onregverdige rykes van die aarde – 
teen `n moeë middelklas het hulle mos gruwelik verbrou. 
Ja, hierdie selfde slawe werkers 
het regerings mos met hul stemreg vertrou. 
So laat die rabbis van die aarde soos Baälpriester van weleer 
nou maar tevergeefs vir die behoud van hul wêreld konings 
na `n stilswyende hemel skrou. 
Die tyd van die teken van die skaapvel en die dou – 
is onvermydelike weer tot `n teken in hierdie dae van nou. 
Oor `n hele wêreld gaan ongenadig elke oordeel 
in al sy glorie oor `n verrotte wêreld uit dou. 
Maar slegs `n baie klein skaapvel 
word van ondenkbare oordele en plae veilig weg gehou.


Openbaring 782 
Weereens het hul hulself oorskat.

Donderdag 20 Augustus 2009 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Hoe graag wil die wêreld sing die resessie is bykans verby. 
Reeds is daar al `n paar lande wat hul in hierdie illusie leuen verbly. 
Hul lag en sê geen wêreld depressie gaan ons ooit kan onderkry. 
Hul dink deur `n paar slim skuiwe het hul die heel ergste nou vermy. 
Maar weereens het hul hulself oorskat, 
ja, hul intelligensie perke heeltemal te ver oorskry.
Omdat met hul resessie kwansuis bykans agter die rug en oor en verby. 
Moet hul weer flink op die industriële trein van voorspoed begin te ry. 
Wat beteken met verhoogde produksie 
stel die myne weer baie afvalstowwe in die atmosfeer vry. 
Sodat al die voorkomende aardverwarming planne 
weer daardeur heeltemal in die slag moet bly. 
Deur hierdie bose kringloop 
is dit spoedig met hierdie klein planeet heeltemal verby. 
Ja, met `n enorme wêreld populasie 
waar die een nie by die ander met moderne behoeftes wil agterbly – 
dit boonop met biljoene mense 
wat deurentyd net miljoene babas bykry. 
Met hierdie steeds groeiende situasie sal die wêreld industrieë 
moet uithaal om met materiële voorsiening by te kan bly. 
So sal die jaarlikse produksie op die een of ander manier 
amper moet verdubbel om oor `n kort rukkie by te kan bly. 
Deur fyn beplande breinspoeling is die mensdom mos geleer om hul 
elke dag in nuwe modes, motorvoertuie, huise en vele meer te verbly. 
Ja, die koopkrag van die wêreld 
is aangehits om nooit genoeg van alles te kan kry. 
Maar niemand is vreeslik bekommerd 
hul dink hul Antichris god het klaar `n oplossings-plan gekry. 
Hul sing 'hosanna' ons resessie probleme is amper oor en verby – 
en om al die aardverwarming probleme vir altyd onder die knieg te kry - 
gaan `n miljoen mense of so 
oor `n paar jaar van nou af met elektriese karretjies rondry. 
O hoe kranksinnig is `n verlore wêreld 
wat homself so oor sy eie sotheid kan verbly. 
Moet `n regdenkende mens nou hieroor lag of liewer huil, 
ja, oor `n totale blinde wêreld waarmee dit binnekort 
heeltemal oor is en vir ewig verby.

 

Openbaring 783 
God se heilige ark – toe en nou.

21 Augustus 2009 23:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die profeet Eli se twee seuns was gruwelik bederf 
en niemand kon op hulle staatmaak. 
Aan brandoffers het hul hulself vergryp 
en met heilige vleis van hulself die grootste vrate gemaak. 
Daardeur sou altwee op eendag sterf
en vele van die volk Israel so op die slagveld in nederlaag ontslaap. 
So is eens op `n tyd tydens hierdie gebeure die heilige ark van God 
deur die Filistyne in oorwinning gekaap. 
In Asdod is dit langs die afgod Dagon in `n afgodstempel staan gemaak- 
maar die volgende oggend lê daar voor die heilige ark hierdie gesnede afgodsdraak- ja, nederig plat op sy gesig in `n ewige dooie afgodslaap. 
Maar eerbiedig het sy aanbidders hom weer op sy ereplek staan gemaak- 
net om die volgende oggend te vind sy romp lê weer daar 
met sy kop en hande heeltemal afgekraak. 
Van daardie dag het geen priester 
weer oor die drumpel van Dagon gegaan met enige Filistyne saak.
Maar die hand van die Allerhoogste het baie swaar op die Asdodiete geraak - 
en `n nare plaag het hom meester oor Asdod se grondgebied gemaak. 
Al hul moed en durf het hul nou dapper bymekaar geskraap. 
Die heilige ark van die God van Israel 
het hulle nou die verantwoordelikheid van Gat gemaak. 
Ook hierdie stad is getref deur die grootste verwarring deur God se wraak.
Hier het die wrede plaag dit self 
ook baie vinnig in die dood onder die bewoners tuis kom maak. 
Hierdies stuur op hulle beurt weer die Ark na Ekron – 
maar hierdie skreeu luidrugtig, jul stuur dit na ons om ons dood te maak. 
Die vorste van die Filistyne kom bymekaar 
en besluit om nou baie vinnig van die ark ontslae te raak. 
Hul priesters beveel toe aan 
om in ’n skuldoffer `n afbeelding van hul ellende te maak. 
Met vyf voorstellings van hul plaag geset in goud en ook vyf goue muise 
word dit saam met die ark op `n wa getrek deur twee koeie staan gemaak. 
Tot by Betsemes het hul op `n veilige afstand 
oor die spontane reis van die ark gewaak. 
So was die voorstellings van hul skuldoffer vir Asdod, Gasa, Askelon, 
Gat en Ekron in ootmoediging voor Die God van Israel gemaak. 
Die vyf goue muise was vir vyf stede wat swaar gely het 
onder die pes as skuldoffer gemaak. 
Eleasar die seun van Abinadab word hierna geheilig 
om die ark van toe af te bewaar. 
Hierna is die ark deur die priester-orde 
vir die res van die ou Testamentiese tyd bewaak. 
Ja, in die tempel in die Allerheiligste is dit later staan gemaak – 
tot op `n dag wat die voorhangsel sou skeur 
om vir Elohim plek in elke bereidwillige Israel sondaarshart te maak. 
So het van daardie dag `n geestelike heilige ark 
sy staanplek in Sionskinders se harte gemaak. 
Na baie-baie jare vestig van die nakomelinge van hierdie uitverkore volk 
hul aan die Suidpunt van Afrika aan die goeie ou Kaap.
Hierdie nuwe nietige maar geseënde klein volk 
het vanuit niks geraap en skraap – 
en spoedig deur God se seën is daar uit hul, 
heelwat heilige nasate tot seën van Afrika laat ontwaak. 
Maar net soos Eli se seuns het baie van hierdie kinders 
dit wat Heilig is nou minagtend en smalend versaak. 
Ja die volk raak in sy groot voorspoed bedorwe 
en stel meestal net belang in elke moontlike vorm van gruwelvermaak. 
So word die heilige geestelike ark van God 
deur dit wat die wêreld bied vanuit hierdies se harte gekaap. 
Deur hul eie toedoen word hul deur God verwerp 
en word so die hele wêreld se spottende smaad. 
So word dit wat heilig is langs elke afgod en voorvadergees staangemaak. 
Maar `n nuwe more gaan spoedig oor die wêreld ontwaak – 
waar kerk en politiek gaan vind hul saamgeflanste afgodsbeeld 
lê voor `n paar heilige harte aan stukke gekraak. 
Hul gaan vind die Oordeelshand van God is besig 
om baie swaar op hul te raak. 
Ja, vanuit Silo sal daar weer redding kom 
en God sal die heilige volk weer syne kom maak. 
Terwyl die pes en plaag 
al die infrastrukture van die wêreld swak gaan maak – 
gaan die grootste tweedrag en verwarring 
die stamme van Afrika heeltemal deurmekaar kom maak. 
Ja, in hierdie tyd kom die volkere van Kus 
saam met hul bondgenote ongenadig te staan onder God se wraak – 
en hul gaan nie weet wat om met dit wat heilig in hul midde is, te maak. 
Ja, `n heilige volk -eens heeltemal deur hul vertrap en gesmaad
tot globale wêreldvermaak – 
is nou die rede en oorsaak dat die hemel elke denkbare oordeel 
oor hul hoofde oopmaak. 
Sion word in hierdie tyd weer tot volkome heiligheid gereinig 
om die heilige ark van God ewig in hul midde te kan bewaak.

Openbaring 784 
Visioen van Brahmaan beeste

Saterdag 22 Augustus 2009 24:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droom visioen gebeur die volgende; 
Presidente Zuma en Obama ontvang elkeen `n pragtige wit Brahmaan bees 
met enorme horings as geskenk. Die horings van Zuma se bees herinner 
sterk aan Rooi Afrikanerbeeste se horings wat om die een of ander rede 
vanuit Swaziland - wat Afrika verteenwoordig afkomstig is. 
Beide presidente is gaande oor hul Brahmane en is onafskeidbaar lief vir 
hierdie beeste - waarvan die voorkoppe erg misvorm - maar andersins 
volmaak is. 
Obama se bees se horings verander skielik in een enorme horing 
waarop die bees skielik omdraai om hom reg deur sy hart daarmee 
dood te steek. Skielik verskyn daar vanuit die niet, `n dosyn of wat, 
enorme wit krygers wat teen die wêreldorde kom oorlog voer. 
Hulle verskyn soos weerlig eers hier en dan weer daar. 
Nou is hulle in Japan en die volgende oomblik weer in Turkye of Rusland - 
om net hierna in Iran of Israel, Amerika of Engeland, ja oral oor die wêreld 
en soms selfs gelyktydig te kan wees. 
Hulle oorwin die wêreldorde en laat agter hulle `n bloedspoor van dood 
en chaos.

 

Openbaring 785 
Omkeer van die dood na ewige lewe.

Sondag 23 Augustus 2009 00:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Hoe uiters fyn en delikaat is die D.N.A spiraal wat sierlik swenk en swaai- 
om in mikroskopiese frekwensie van enorme lewe te vibreer. 
Ja, in die mees onsienlike D.N.A atoompie lê daar opgesluit – 
’n ongelooflike databank van eenmalige unieke lewe 
vir ondenkbare eons daarin gedeponeer.
So is vanuit die stof van hierdie aarde 
die eerste mens na die beeld van sy Skepper geformeer. 
Maar deur die sogenaamde sondeval van die mens 
is die goue goddelike spiraal nie gerespekteer. 
`n Bose indringer het suksesvol probeer 
om dit self tot lewe daarin te kom forseer. 
Deur die neem van die verbode vrug 
het die onsuiwerheid met die suiwerheid kom hoereer – 
en so is die ewigheidsbestaan van ewige lewende D.N.A 
met die dood gepenetreer. 
Ja, die onverganklikheid is vanaf daardie oomblik 
met verganklikheid geklee. 
Waarna elke mens hierna in sy kosbare maar kort lewe 
die volgende moes kom leer; 
Stof is jy en tot stof sal jy maar net weer moet terugkeer. 
In die latere geskiedenis van die mens 
het die Verlosser die skrifgeleerdes kom leer – 
dat duisende jare na Abraham se dood 
God steeds vir hom kinders uit klippe kon genereer. 
Ook in die boek van Openbaring word die volgende beweer – 
dat in die groot opstanding die lewe weer uit die stof van die aarde 
in die vorm van vlees sal terugkeer.
Baie duidelik het hierdie aarde te doen met onsuiwer D.N.A 
deur `n bose indringers-smet besmeer. 
Maar in hierdie tyd is die heilige bewakers van God se kosmos hier 
om in `n heilige hemel-oorlog 
alle onsuiwerheid van die aarde te kom elimineer. 
So uiters beperk die menslike verstand 
wat hierdie baie ou raaisel en informasie kan absorbeer. 
Maar die een wat waarlik deur die Wysheid iets hieruit kan leer – 
sal weet dat deur die vrye wil en regte keuse dit moontlik is 
om deur die goddelike weergeboorte na sy volmaakte Skepper 
en algehele suiwerheid terug te keer. 
Om so die verganklikheid van die dood 
weer na die ewige lewe om te kan keer.Openbaring 786 
Visioen van die swart rookpilaar.

Sondag 23 Augustus 2009 12:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In `n gesig gebeur die volgende: Klein ronde voorwerpies verskyn vanuit
die niet voor my oë - waarna hulle vorm skielik en vinnig verander om in
punte te trek wat amper vergelyk kan word met sterre wat `n ronde middel-
basis het. Hierdie voorwerpe beweeg bokant my kop in die lug in op waar
dit enorm groot word - verbaas wonder ek wat dit is en `n stem antwoord:
dit is witbloedselle. Die volgende oomblik beweeg `n pikswart rook-
pilaar hoog in die lug in op waar die punt daarvan in die vorm van `n swart
paddastoel eindig. Ek vra `n verklaring oor hierdie vreemde gesig - waarop
die stem weer sê: "Wag en sien".

 

Openbaring 787 
Wat is laer as `n verraaier.

Dinsdag 25 Augustus 2009 10:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wat kan laer as `n volksverraaier wees 
wat in eie gewin vir sy nasie ’n graf grou. 
Maar in Goddelike regverdigheid is dit altyd net hulself 
wat die spit daarvan moet afbyt om dit fyn te kan kou. 
So het ook eens Iskariot besef 
hy het deur die grootste denkbare fout gruwelik verbrou -
waarop Judas in boetedoening sy verraaiersloon 
weer na sy bose agente wou uithou. 
Maar oor hierdie patetiese gebaar was hy spottend deur hulle uitgejou. 
So land hierdie verraaiersloon in die weduwees kis in sy diep berou – 
waar die tempeljode se gierige hande maar net weer daarom kon vou. 
So het Judas in selfverwyt alleen en veragtelik gehang 
aan ’n selfmoord tou. 
Ook in hierdie volk het die verligte liberalis 
onvergeetlik vir `n Mammonsloon verbrou. 
Vir wêreld voorspoed het hul die ondergang van hul volk 
vir `n Judas loon uitgehou. 
Immers wou Iskariot in sy diep spyt en bitter berou – 
sy dertig silwer stukke as losprys vir sy siel uithou.
Maar die lae onderkruipers van nou - het nie een oomblik berou – 
oor `’n graf vir `n onskuldige nasie gegrou. 
Maar die Hamman`s galg so ywerig deur hulle vir `n heilige volk gebou - 
word nou self in die ko-operatiewe wêreld 
na die vrye-bouers daarvan uitgehou. 
Baie het gedink die sambreel van Vrymesselary 
word in onaantasbare veiligheid oor hul hoofde gehou. 
Maar openlik lag `n wêreldorde spottend in hul gesig 
en nie meer agteraf in die mou – 
terwyl hul die goue bestuursposte van maatskappye 
nou van hierdies gaan weghou. 
So skater `n Engelse koningshuis en sê: 
Vanaf die Anglo-Boere oorlog het ons hierdie dag 
vir jul in soete wraak uitgehou – 
so maklik was dit om die liberale Afrikaner te vang 
met hul eie goud uitgestal in `n Vrymesselaars kou. 
Ja, wat is laer as `n verraaier 
wat deur `n bloedloon vir sy volk `n ontydige graf grou. 
Maar in Goddelike regverdigheid is dit altyd maar net hulself 
wat die spit daarvan moet afbyt om dit in selfvernietiging te kan kou.

Openbaring 788 
Soos `n moeë sprinkaan.

Woensdag 26 Augustus 2009 21:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Soos die sprinkaan sleep die heiliges hulself nou met moeite voort. 
Hul sug en sê: In `n bose wêreld is daar geen plek waar ons behoort. 
Waar die los gelate hel nou om ons loei en raas is daar min van ons soort - 
wat in afwagting ewig net aan ons Elohim wil behoort. 
Maar na ons Heiland wat daar wag in sy goue hemelpoort – 
daarheen sleep ons onsself moeg maar moedig voort. 
Ja, soos `n waaghals wat versigtig loop op `n baie dun koord – 
wat in sy missie sy lewe waag in moontlike eie moord. 
Maar moedig sê: Voorwaarts soos `n kompas hou ek ewig noord. 
Waar my Skepper op my wag is sy goeie hemel-oord. 
Ek weet ek kan nie val - stewig hou ek vas aan Sy goeie Woord. 
In `n bose wêreld waar die hoop nou vinnig saam met die tyd uitloop. 
Word dit wat eens goed was bykans alles aan die Satan uitverkoop.
Maar soos `n moeë sprinkaan sleep die heiliges hulself met moeite voort.
Al waarna hul verlang is om ewig net aan hul Goeie Skepper te behoort.

Openbaring 789 
Visioen van begraafplase.

Woensdagnag 26 Augustus 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droomgesig verskyn een van Amerika se begraafplase - dit word so
enorm groot dat mens `n vinnige voertuig nodig het om dit van hoek tot
kant deur te kan ry. Die grond lyk klam en vars soos wat dit vir die baie
nuwe grafte omgedolwe is.

Openbaring 790 
Aan die god van hierdie wêreld..

Donderdag 27 Augustus 2009 8:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Baie lag ligsinnig en verbly hul in `n sondige lewensspel. 
Van die een genot tot die ander wil hul net dieper in dwel. 
In `n verlore wêreld se lewens verbeeldings klugspel. 
Voel `n hele wêreld homself daarin tog so tuis en wel. 
Vir `n duisend jare was hierdie eindtyd aan die mensdom uitgespel. 
Maar in `n wêreld se oorkoepelende ligsinnige illusiespel. 
Is daar weinig, ja, bitter min wat hul hieroor kwel. 
Hul weet binnekort roep hulle hul nuttelose lewe ewig toe vaarwel. 
Maar steeds wil hul oor ‘n sondige bestaan die bors trots laat swel. 
Hul spog; aan die god van hierdie wêreld behoort ons in elke sel. 
Die uiteinde en gevolg van ons wêreldse keuse dit wis ons wel. 
Aan die einde van ons lewens gaan ons daarom vrywillig na die hel. 
Soos wat die uitverkorenes gretig die tyd na die wederkoms aftel – 
terwyl hulle hul uitermatig oor hul ewigheid kan kwel. 
So verheug die wêreldling hul in elke faset van die antichris se spel. 
Hul sê: In maksimum gaan ons ons verbly oor die Matriks illusiespel.
Daarom lag ons ligsinnig en verbly ons in elke sondespel – 
aan die einde van ons lewens gaan ons daarom mos vrywillig na die hel.


Openbaring 791 
Die suiwer Goddelike Innerlike krag.

Vrydag 28 Augustus 2009 10:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is baie wat in hierdie tyd 'leier-leier' wil skreeu - wat sê;
onder die regte leierskap skud hierdie volk sy vere vinnig reg en kom so 
weer tot hul goeie reg. So word menig man nou deur ander en ook hulself 
ge-evalueer op soek na die ingebore leierskap van weleer. 

Daar is baie wat wil weet wat het van `n edel-volk se dapperheid, moraal 
en deursettingsvermoë, patriotisme en vindingrykheid asook regverdigheid 
met die nodig gepaardgaande deernis geword. 
Ja, wat het geword van die Boer met die een helfte van sy hart so hard 
soos staal en die ander helfte so sag soos die wol van `n pasgebore lam. 
Wat het geword van die ongelooflike fyn en goedige humorsin 
van `n eens gebalanseerde Boervolk. 

Maar Ek sê aan julle dat julle die Innerlike krag wat nog altyd deel 
en eie van die heilige volk was - nou deur julle eie swakheid verbeur het. 
Nou is daar die wat wil weet wat die Innerlike krag werklik is en wat dit behels 
en Ek antwoord julle: Dit is nie soseer wat dit 'moet' wees nie - 
maar somtyds eerder dit wat dit 'nie' moet wees nie. 

Die innerlike krag lê nie in die ongelooflike maar leë moderne intelligensie 
nie - ook sal jy dit nie vind in die krag van bultende spiere nie - 
of die verganklike skoonheid van die liggaam nie. 
Dit lê nie in die korrekte spraak of die regte en aanvaarbare klere nie. 
Ewig nooit sal jy die innerlike krag in `n vol beurs of ‘n gesonde bankbalans 
vind nie. Ook sal jy dit nie vind in die slim manipulasie van ander - 
of in die hedendaagse charismatiese breinspoeling en massa beheer nie. 
Nêrens gaan jy dit vind deur ander met geveinsdheid of kruiperigheid te 
probeer oortuig of as alternatief van `n hovaardige en bombastiese houding 
gebruik te maak nie. 
Ook lê die innerlike krag nie in die opruiende en uitgediende ou slagspreuke nie. 

Maar die innerlike krag lê alleenlik in die opregte Goddelike Waarheid 
van wat reg is, is ewig reg en dieselfde geld vir dit wat verkeerd is. 
Wit is wit en swart is swart - en `n ja is `n onwrikbare ja en `n nee bly vir ewig nee 
en enige iets meer as dit kom vanuit die vaal-grys hel - 
geskep in die besluiteloosheid van `n lamsakkige siel. 

Wanneer hierdie hoogs Goddelike eienskap van die ewige Waarheid 
nou gekombineerd word met die gedetermineerde Goddelike Erns, 
wat hand aan hand gaan met die Goddelike Liefde - wat op sy beurt 
oor die krag beskik om met Goddelike Geduld en Sagmoedigheid, 
dit wat swak is te kan akkommodeer en wanneer bogenoemde boonop 
besprinkel word met `n sprankie gesonde humorsin - waarna dit alles 
netjies toegedraai word in die pragtige omhulsel van die nederigheid – 
is die eindresultaat hiervan niks ander nie as die suiwer Goddelike Innerlike 
krag wat nog altyd deel van die uitverkorenes en so ook die eens 
Goddelike geliefde Boervolk was. 

Daarom sê Ek aan julle My liewe kinders dat die Innerlike krag niks anders is 
as die aktiewe Heilige Gees binne julle self nie en wie homself hiervan 
meester kan maak beskik oor iets van Myself binne hom of haarself.


Openbaring 792 
Hoeveel here is daar in julle Here.

Saterdag 29 Augustus 2009 9:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Dikwels wanneer die woord 'ons' in een van julle sinne voorkom 
maak julle van die volgende gesegde gebruik: 
“hoeveel onse is daar in jou pond”. 
So kom die woord Here dikwels en oral in die Bybel voor en let wel: 
Ek as die ENIGE God van hemel en aarde wil graag weet hoeveel 'here' 
kom daar in julle woord Here voor. 
In bv. die Engelse weergawe van die Bybel word daar deurentyd 
na die woord Lord en nie lords nie verwys. 

Ook met My menswording op aarde is Ek deur My leerlinge 
en die mense van daardie tyd as Rabbi aangespreek - wat as dit 
in julle taal vertaal word – Meester beteken. Ek kan My nie een oomblik 
daaraan herinner dat hulle My in die meervoud van 'Rabbis' of 'Meesters' 
aangespreek het nie. Daarom vra Ek weer - hoeveel onse is daar 
in julle pond en hoeveel 'here' is daar in julle Here en moenie aan My 
kom vertel dat dit gekoppel word aan `n drie enige God nie - omdat Ek 
as die Vader, Seun en Gees, ’n Alomvattende maar enkel Wese 
onder die Goddelike eienskappe van die Wysheid, Liefde en die Trooster is. 
Net soos wat julle op julle beurt uit liggaam, siel en gees bestaan, 
maar nog steeds net een mens is. 

Wanneer julle daarom in die vervolg na My verwys of met My 
in gesprek wil tree- neem die gebed wat Ek julle tydens My menswording 
self kom leer het as `n voorbeeld en gaan in jou binnekamer en sluit jou deur 
wat die privaatheid van jou eie hart beteken en sê: 
Onse of my Vader wat woon in die soewereine ligsfere van die volmaakte hemele, 
laat U grote wil geskied soos in die hemel net so ook op hierdie aarde.

Openbaring 793 
Visioen van tradisionele Afrika vegter.

Saterdag 29 Augustus 2009 19:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek is besig om te bad wanneer ek die volgende gesig kry en ek sien een
tradisionele Afrika vegter in oorlogsgewaad wat bestaan uit spierwit
stringe vere wat om sy bene net onder sy knieë en ook om sy boarms
vasgebind is. Tussen hierdie vere is daar oral bloedrooi vere ingewerk.
Hierdie 'impi' se hele vel en gesig is met die een of ander wit kalk of
klei - spierwit gesmeer. Die beeld van hierdie vegter is omtrent drie keer                         die grootte van `n normale man se bou. Skielik tel hy sy een been op en                  stamp dit hard op die aarde neer waarop hy in `n wilde oorlogsdans oorgaan.

Openbaring 794 
Helaas -net ’n handvol gaan luister!

Sondag 30 Augustus 2009 8:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Soos dit in die dae van Noag was, so is dit weer in hierdie dae en net soos
wat daardie geslag jare lank oor hul komende einde en oordeel ingelig was
en hulle hul nie aan die vele waarskuwings gesteur het nie - maar eerder
wou spot en hoon - terwyl hul fluks meegewerk het aan die bou van hul
gruwel beskawings en stede en gekoop en verkoop het terwyl hulle hulself
met hart en siel in die afskuwelike genot en genietinge van hul tyd gewerp
het tot op die dag wat die ark se deure gesluit was en die hemel sy totale
watervoorraad op die aarde uitgestort het en die aarde op haar beurt ook
haar samewerking gegee het deur elke fontein en oog met volle kapasiteit
te open - om met die water wat in haar ingewande was by te kon dra tot die
skoon was van haar vuil oppervlakte. Ja, op daardie dag het die verveelde
smaad en spotters tevergeefs aan die ark om hulp en bystand gehamer. 

Net so is dit weer in hierdie dae waar `n paar boodskappers geen 
kommunikasie stelsel onaangeraak laat om die godgegewe boodskappe 
en waarskuwings – van die einde van `n tydvak - by die wêreld uit te kan 
kry nie. 

Ja, hulle probeer van mond tot oor - van praatjies tot by traktaatjies – 
en waar dit moontlik is probeer hulle ook by `n media wat met hulle die 
spot dryf. Met die samewerking van die Goeie Gees is selfs die meestal
bose filmbedryf gepenetreer - om deur `n paar eindtyd films - die mense 
se belangstelling so te prikkel sodat hulle vanuit hul dooie slaap kon ontwaak. 
Maar veral word daar in hierdie tyd gepoog om deur die internet die mense 
met die eindtyd-waarskuwings en openbaringe te bereik. 

Maar helaas is dit op ’n paar mense na maar weer net soos in die dae van 
Noag heeltemal tevergeefs. Veral in hierdie volk aan die Suidpunt van Afrika, 
is daar geen steen onaangeroer gelaat om hulle met die eindtyd boodskap 
en waarskuwings te bereik nie en keurig en geurig kom die spyse vanuit 
die hemel met die grootste moeite na hulle heeltemal gratis en verniet - 
maar ook hier sug die hemelskares en sê: 
Op `n paar na is al die Goddelike pogings en moeite ook hier meestal verniet. 
Omdat hierdie eens heilige volk ook verkies 
dat `n globale eenwêreld gees oor hulle moet geskied. 

Maar aan alles kom ’n einde en op `n spesifieke dag 
gaan Ek My heel laaste waarskuwing ook aan hulle bied. 
Tevergeefs gaan baie op hierdie dag aandring: 
laat die Skepper se goeie wil in beskerming ook oor ons geskied. 
Maar heilige engele gaan sê: Ons hand van redding en hulp 
is van elkeen van julle, sonder enige uitsondering, heeltemal verbied. 
In hierdie tyd gaan net `n handvol heiliges die woorde ken 
van die nuwe aarde se nuwe heilige lied. 

Daarom vra Ek aan My uitverkorenes, wees geduldig met elke 
waarskuwingsboodskap wat Ek tot op die einde 
in Goddelike regverdigheid aan `n hele wêreld gaan bied.Openbaring 795 
Wat is was en wat was is weer. 

Maandag 1 September 2009 9:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wat is was en wat was is weer 
en so is daar niks nuut onder die son wat maar net oor en oor gebeur. 
So is dit telkemale maar net weer die verlede 
wat weer in die toekoms manifesteer 
en vanuit dieselfde foute leer ’n mensdom 
in sy eie ondergang maar net weer. 
Daarom is dit opmerklik dat in die einde van die tydvakke 
van die toekoms en weleer – 
ooreenstemmende gebeure altyd maar net weer oor en oor gebeur. 
Soos byvoorbeeld die klimaks van beskawings wat altyd gepaard gaan 
met eenwêreld mag en beheer – 
en waar die rykes soos parasiete op die arbeids-sweet 
van die werkersklasse teer. 
Ook word die menslike waardes en gedrag 
altyd radikaal van die een na die ander kant omgekeer – 
in die wet stelsels word dit wat strafbaar was 
as die nuwe norme geakkommodeer – 
en almal word aangemoedig 
om met dit wat eens onaanvaarbaar was te eksperimenteer. 
Babas word in hierdie tye by die biljoene geaborteer – 
terwyl die manlike en vroulike geslagte 
mekaar ook opmerklik nou die rug toekeer. 
Menslike spektakels is aan die orde van die dag 
en baie laat in gruwel versiering hul van kop tot tone tatoeëer -
terwyl hul die hare in al die kleure van die reënboog kleur. 
Openlike aanbidding van die 'bose' is aan die orde van die dag 
en daar is bykans niemand meer 
wat hul aan die afwesigheid van die Goeie-Gees steur. 
Wie het geweet dat waar daar in ou profesieë verwys word na `n maan 
wat homself met bloed inkleur – 
dit handel oor `n tydvak waar industrieë die lugruim 
met afvalstowwe en oksiede besmeer. 
Aan die einde van `n tydvak is daar ook altyd nuwe ligte en tekens 
aan die hemelwand te bespeur – 
omdat die mens deur sy kennis met versterkte lense en vaartuie 
dit van naderby kan bestudeer. 
Die hedendaagse wetenskaplikes dink trots 
dat alle nuwe kennis deur hul navorsing en eksperimente gebeur. 
Maar selfs versnitting en kloning het lank gelede reeds 
die goeie ordes van die aarde tot straf vir die mens kom versteur. 
Daarom word die strafgerig van pessiektes onder die aanvoering 
van die mikroskopiese-korps deur God self goedgekeur. 
Baie dink dat dit slegs in die laaste paar eeue is 
dat dinamiet en bomontploffings deur die materie en die klankgrens skeur - 
maar van alle ewighede af is ontploffings reeds besig 
om oral spontaan of gemanipuleerd te gebeur. 
Die lugvaart met sy stralers wat so majestueus deur die lugruim skeur – 
is te vergelyk met die ontdekking van die wiel in vergelyking 
met die dimensionele vliegkuns van lank gelede se weleer – 
maar wat nog steeds oral in die kosmos 
by baie meer ontwikkelde wesens as julle gebeur.
So raak in die einde van nog `n tydvak 
al die goeie ordes op jul aarde weer wreed versteur – 
sodat hierdie planeet se susters -hemelliggame 
hulself tot haar redding in nuwe posisies moet maneuvreer – 
om haar sodoende in haar rustende posisie te kan steur – 
en sy haar deur haar magnetiese veld 
tot `n nuwe posisie en daardeur tot nuwe pool grade kan keer.
Openbaring 796 
’n Lamsakkige volk se liberale dobbelspel.

Woensdag 2 September 2009 9:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
`n Volk het eens oneindig baie deur `n liberale dobbelspel gewaag. 
Alles is op die spel geplaas om `n bose wêreld te kon behaag. 
Kruiperig het hul by volksvreemdes geswymel 
en laag gedaal tot op hul maag. 
Die spot met hul laat dryf, saam gelag en gesê ons nasie is tog so vertraag. 
Hierdie lamsakkiges het boonop toegelaat 
dat almal hulle rondsleep aan die kraag.
Hul kerke het hul mos geleer almal is jou naaste 
en met alles moet jy hul behaag. 
Lig iemand sy misnoeë hieroor 
word hy as rassis voor predikant en hof gedaag. 
Nêrens op aarde is daar meer `n plek oor waar hulle nou kan klaag. 
Ja in `n land waar menig onderdrukte moeg en moedeloos weeklaag.
Hul sê: met die rug teen die muur 
raak ons oor `n leë toekoms nou baie traag. 
Ons kan nie meer volhou 
om ons onderdrukkers in hul vele behoeftes te behaag. 
Sonder sekuriteit en hoop raak ons geloof in God ook nou baie lou en vaag. 
Ons was eens `n volk van moed durf en daad wat so baie kon waag – 
maar met ons Godgegewe land en toekoms 
het ons argeloos gedobbel en ons self verlaag. 
In armoede begin baie van hul dit nou duidelik te voel aan hul leë maag. 
Maar hierdies wat so deur hul eie toedoen kerm en klaag –
konfronteer in regverdigheid nooit hulself met die volgende vraag – 
wat van die totaal onskuldiges wat moet ly deur dit wat ons wou waag. 
Die wat nie liberaal saam wou praat 
is deur ons uitgeskel as agterlik vertraag. 
Ja, terwyl nie een sal erken ons het gedobbel en heeltemal te veel gewaag. 
Maar oor al die ellende oor hulself gebring 
wil hul die heeltyd murmureer en klaag – 
en hierdie klaagliedere raak voor die hemel nou uitsonderlik afgesaag. 
Daar gaan geen hulp vir hulle vanuit ander oorde opdaag. 
Maar in oorkoepelende oorlog pes en plaag – 
sal hierdies vinnig vanuit die laaste opregte oorlewendes 
se geheue vervaag.

 

Openbaring 797 
O Afrika.
Donderdag 3 September 2009 12:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Oor jou uitgestrekte vlaktes weergalm die oordeelsknal van nog `n val. 
O Afrika hoe jammerlik het jy nie in al jou pogings nog altyd net gefaal.
Vanuit jou armoede en hongersnood kom altyd net dieselfde ou verhaal – 
van `n onversadigbare dood 
wat nooit genoeg van jou inwoners vir hom kom haal.
Fluisterend agter die besprekings hand 
het die ander kontinente oor jou beperkinge net gespot en smaal - 
maar oor jou grondstowwe 
was jy agterbaks genooi na bykans elke wêreld onthaal. 
Soos `n onmondige kind kan jy jouself nooit teen jou vele aanslae staal. 
Bakhand staan jy voor die weste ontbloot en kaal. 
In jou midde kom die pes en plaag 
bykans altyd eerste op jou bodem neergedaal. 
Waarom O Afrika is jou siel so uitermatig grys en vaal. 
Wat het jy in jou verre verlede verbrou 
dat God sy toorn so dikwels op jou kom uithaal. 
Gaan Hy jou in die globale oordeel wat nou op die aarde neer gaan daal - 
jou weereens eerste voor almal se oë fyn kom maal. 
Of gaan Hy in onverwagse deernis 
miskien oor jou laat skyn `n genadestraal. 
Omdat Asië jou hierdie keer `n kortkop voor gaan wees 
met die dood se vaal. 
Oor jou uitgestrekte vlaktes weergalm die oordeel-knal van nog ’n val. 
O Afrika, hoekom het jy dit wat heilig in jou midde was so gefaal -
Om daardeur die toorn van God 
maar weereens net vir jouself op die hals te haal.Openbaring 798 
’n Gesig van enorme voete en bene.

Donderdagnag 4 September 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n naggesig sien ek `n enorme raam wat so wyd en hoog strek 
as wat die oog kan sien. Binne hierdie raam verskyn daar `n paar 
bene en voete so groot dat dit net tot onder die knieë daarin kan pas. 
Dit is `n afgryslike gesig en die bene is `n kombinasie van mens en dier 
en onwillekeurig wonder ek of dit die bene van Raka of die draak is. 
`n Stem antwoord: Hulle het gepaar en in plaas van onder word dit 
nou deur sy mond uitgebraak. 
Hierdie bene kom in beweging en begin alles in hierdie raam te vertrap - 
waarop die mense van die wêreld wanhopig begin te huil en skreeu 
en na die hemel om hulp te roep - maar geen reaksie ontvang nie, 
terwyl die voete voortgaan om alles te vermorsel. 
Skielik praat die stem weer en sê: "Alles buite die raam is veilig"                                            - maar omdat die raam alles binne my sig insluit kan ek nie sien wat buite 
die raam is nie. 
Waarop ek die volgende woorde hoor: 
Hou op kwel; dit wat heilig is, is ewig veilig.

 

Openbaring 799 
’n Gesig van ’n weerwolf-tipe gedrog.

Vrydagnag 4 September 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droomgesig gebeur die volgende – 
`n verbruiker storm by een van ’n groot ketting groep se winkels in. 
Hy word agtervolg deur `n gedrog wat sterk aan `n bloedsuiende weerwolf        herinner - dié het `n gans in sy bek waarvan die agterkant nog `n stuk uitsteek. 
Iemand skreeu: “kyk hy het die gans wat die goue eiers lê verorber”. 
Die vreesbevange verbruiker spring bo-op `n rekenaarskerm van `n 
kasregister - waarna hy verbouereerd en vreesbevange op ’n balanserende 
manier op die punte van sy tone van die een na die ander skerm spring. 
Die eienaar van die winkel storm op hom af en skreeu “wat dink jy doen jy” 
- waarop die man terug skreeu “ek steel nie jou goed nie - maar kyk agter jou”. 
Die eienaar sien die monster en begin in sy skrik verskriklik te vloek - waarop 
hy hals-oor-kop sy kantoor instorm, die deur toeklap en homself daarin toesluit. 
In die chaos vlug al die kliënte terwyl hierdie weerwolf alles voor die voet verorber.

Openbaring 800 
Visioen van dreigemente.

Saterdag 5 September 2009 00:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
In `n visioen sien ek groot groepe mense wat in onluste op verskillende
plekke op die nasionale paaie bymekaar kom. Oral lê enorme hope klippe 
en ou bande. Skielik bevind ek myself te midde van een so `n groep. 
Almal begin gelyk te praat en vra waar is die media sodat ons kan praat 
en vertel ons is in die steek gelaat. Skielik stap een van hulle leiers
dreigend op my af en sê: Binnekort gaan ons van julle die voorbeeld maak.