.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 601 
Wee die Baälpriesters en hul Baäl-heer.
 (Hoséa 2:16)
Vrydag 6 Maart 2009 17:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Lank genoeg het `n bose wêreld weer, vir Baäl onder die aliasnaam "Heer" vereer. 
Ja, lank genoeg het Baälpriesters onder die grootste denkbare leuen beweer, 
dat dit die alleen grote God is wat hul nog altyd eer. 
Terwyl hul geslagte lank `n drog-witleuen aan die massas afsmeer.  
Hoe lank wil hierdie boses nog op hul onderdrukte volgelinge teer. 
Ja, die weduwees beroof, terwyl hulle laggend met hulle die gek net skeer. 
Lucifer hul materiële god het hulle met hul alles vereer. 
Hul het geroep, Baäl O Baäl en dit vervang met Heer O Heer. 
Daar is jul Baäl-Heer god, het hul die kinders van die wêreld 
vanuit hul kerklike afgodstempels geleer. 
Baie lank gelede het `n ou-testamentiese profeet so hieroor geprofeteer. 
In die laaste dae noem nie een van my ware kinders 
My ooit weer Baäl O Baäl, ja, Heer O Heer.  
Maar tot hul ondergang kan `n reeds verlore wêreld 
dit gerus maar nog `n keer probeer.  
Met bankrotskap, plaag en pes, ja, met elke oordeelskatalisme 
maak Ek hierdie wêreld van nou af regtig baie seer. 
Wie is daar wat My in My grote voornemens gaan kan keer. 
Elia stuur Ek as oordeel vir elke Baälpriester weer.  
Vuur, vuur en nogmaals vuur bring Ek deur die profeet 
op hul drekhoofde en hul gruwelofferandes neer. 
Om sodoende elke drog- gruwel van hulle ewig te kan verteer. 
Die profeet Elia sit op die geestelike Sionsberg in `n verseëlde sfeer. 
In woestynlandskap is Johannes die Doper besig 
om sy Verlosser te leer ken om Hom hierin te leer eer. 
Ja, `n grote engel is besig om as die kleinste kind Elohim as sy Vader te eer. 
Met `n drie in een gaan hierdie wese nou met God se krag Satan afweer. 
Lank genoeg het die gevalle engel van lig die wêreld deur sy regerings en kerke
onder die misbruik van God se naam beheer. 
Die eindtyd-draak se snoet word van nou af in sy eie drek gesmeer. 
Ja, wee elkeen wat onder die outoriteit van moderne Baälpriesters 
nog eenmaal na My sal roep, as heer O heer.


Openbaring 602 
Waarom vertrou mense alewig op die kerk.

Saterdag 7 Maart 2009 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eva het eens haar ore vir Satan se influisteringe uitgehou. 
In lus vir die vlees het sy aan die aangebode verbode vrug gaan kou. 
Vir Adam tot val het sy met haar vroulike bates uitlokkend voor hom gaan skou. 
Groot was die eerste geestelike mensepaar se spyt en hul bitter berou. 
Onversoenbaar het hul in hul sondes-voortplanting voor die Skepper verbrou. 
Die goddelike kommunikasiekanaal was nou tussen God en mens 
in `n geslote dimensie toegevou. 
Abel as `n goddelike geseënde spreekbuis word deur Satansmoord 
van die mensdom weggehou. 
Maar Kain, die ongeseënde Satansvrug word sonder die goddelike gees 
as vloek in die wêreld gewerp vir hul om te behou. 
In die verlies van die dood sou almal nou treurig oor mekaar in lanfer moes rou. 
Deur die wet aan Moses kry die mens weer `n geleentheid
om teenoor God te staan- getrou. 
Om deur gehoorsaamheid weer `n brug terug na Elohim te kon bou. 
Maar die mens het begin om die Leviet en priester as hul brug na God te beskou. 
Die tempel op sy beurt het al hoe meer wette vir die mense voor begin hou. 
Onder soveel onnodige dwang het die volk in hul liefde vir God begin verflou. 
Gestroop van hul vrye wil 
raak die mensdom toe gevangenes in `n goue tempelkou. 
In plaas van aan God sweer hul aan `n wêreldse priesterorde hul ewige trou. 
Die tempel leer die mens om deur goud en geld 
vir hul `n weg na `n kammahemel te bou. 
As `n bate vir die doderyk omsluit Satan vir die hel 
ondenkbaar baie siele met `n stewige Hades-klou. 
Die hemele het droefgeestig hierdie verskriklike verlore toestand 
van die mensdom aanskou. 
Terwille van die goddelike volk het hul smekend die hande na Elohim uitgehou. 
In hul smeekrede het hulle die volgende vir die Skepper voorgehou: 
Die mens het deur Adam se sonde en skuld so verskriklik verbrou. 
Moet daarom asseblief nie ewig die oordeel van die ontoeganklike Lig 
oor hul hoofde hou. 
Elohim het weer die mens in sy verlore toestand met deernis aanskou. 
Hy het besluit om in die gestalte van `n mens 
hul- van aangesig tot aangesig - met liefde en vergifnis te aanskou. 
Om sodoende die toegevoude goddelike kommunikasiekanaal weer te kon ontvou. 
Vir die verlede sowel as die hede het die Seun van die mens, drie dae in Hades 
`n valse tempelleer tot niks gebreek. 
In Homself weer vir die volk `n brug na die hemel terug gebou. 
`n Heilige tempel het God self ewig in die harte van sy goddelike kinders kom bou. 
Melgisedek staan Self as die Hoëpriester, ja, die Middelaar 
tussen God en mens vir ewig getrou.
Nou waarom is dit dat die mens nou weer op menslike kerklike instellings vertrou. 
Daarom kom Ek nou weer, 
om in ewige verseëling met My skamele eiendom te kan trou. 
Die wat op mense en prinse in plaas van My vertrou. 
Die gaan dit nou in `n hel-binding tot hul ewige spyt nou bitter berou.


Openbaring 603 
Maar die skrif aan die muur sê... 

Saterdag 8 Maart 2009 19:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de beer
Israel ween en sê: 
Waarom is ons 'lewensbrood' sonder enige voedingsware tog so droog. 
Die Gees antwoord en sê: 
`n Uitverkore volk het hulself mos aan `n wêreldvarksog vir 'melkkos' gaan soog. 
`n Verlore volk vra: 
Waarom is God en die hemel so onbereikbaar ver en hoog. 
`n Stem antwoord en sê:
Die duiwel het jul te lank vir sy hel uitgeloog. 
`n Eens gekose volk vra:
Waarom span God teen ons nou sy oordeelsboog. 
Heilige engele antwoord en sê: 
Deur jul gruwelsondes het jul onaanvaarbaar geraak voor sy Goddelike oog. 
`n Eens heilige volk sê: 
Ons is die geslag van Abraham, Isak en Jakob 
en op die heel hoogste wêreldverhoog, 
gaan ons oor hierdie verlaging en nederlaag betoog. 
Maar die skrif aan die muur sê: 
Julle is geweeg en te lig bevind, ewig tevergeefs is dit waarna julle nou gaan poog. 
Hartseer sê `n droewige aarde nou met `n traan in haar oog: 
Oor elk van my dooie kinders sal ek `n hopie aarde span 
met `n kleine hopie grond in die vorm van `n boog. 
Maar die stem van die Heilige Gees sê: 
Ewig teer sal Ek Sion teen My bors vashou om haar in My Wysheid te soog.

 

Openbaring 604 
Nié ter wille van 'n bastergeslag nie!

Sondag 8 Maart 2009 12:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is sommige wêreldgeleerdes wat wil beweer; 
In die laaste fase van die eindtyd word alle rasse onder Jakob geakkommodeer. 
Elke verskillende geloof word in basterbroeder naasteliefde 
met die Christendom geassosieer. 
Ja, elke kleur en geur 
word nou onder een sogenaamde 'heilige' sambreel geakkommodeer. 
Teenoor hierdie 'geniales' wat tot Satans voordeel 
`n hele wêreld selfvoldaan wil leer. 
Terwyl hul God in sy grote werke die heeltyd wil korrigeer. 
Van hulle wil Ek weet hoekom het Ek Abel se offer aangeneem 
maar Kain s'n geïgnoreer. 
Ook wil Ek van hul weet waarom het Ek juis in Jakob 
My verbondsvolk gespesifiseer. 
Miskien kan hierdie wêreldleraars ook vir God kom leer, 
hoekom het Hy nie in Sy Wysheid, Ismael en Isak 
onder een sambreel geakkommodeer. 
Miskien sal hulle ook meer kan weet waarom het Ek die tweeling Esau en Jakob, 
van mekaar in verskillende denkrigtings geskeur. 
Hulle wat so graag in `n eenwêreldstruktuur die hele aarde wil beheer, 
van hulle wil Ek weet waarom het God `n eenwêreld Babeltoring (poging) 
deur goddelike ingryping afgekeur. 
Ja, waarom het die liewe Skepper `n eenwêreld taal tot verwarring geaktiveer. 
Om hierna aan elke groep hul eie kultuur en taal te leer.
Waarom het Hy deur grense 
elke volk aanvanklik in hul eie streek geakkommodeer. 
Ja, waarom het die goeie Skepper in Sy wysheid - in onderskeid - 
die mense se vlees wit of swart gekleur. 
Waarom snak so baie mense na hul asem wanneer Ek hierdie feite aksentueer. 
Moet Ek deur `n Sataniese wêreldsiening 
dalk in skaamte oor heilige skeppingsbesluite My hoof laat hang en rooi verkleur. 
Moet Ek verskoning vra en terugstaan sodat `n bose eenwêreldorde 
met sy geloofs drogleerstellings My skepping kan beheer. 
Moet Ek stilswyend langer toekyk 
terwyl hul My opregtes en die Waarheid teer en veer. 
Met My koms na die aarde het Ek My na My verbondsvolk gekeer. 
Ek het hul van `n bose tempelleer bevry en hul Self die waarheid kom leer. 
Ja, Ek het My dissipels geleer om vanuit al die volkere 
die verstrooide skape van Israel huiswaarts te laat keer. 
Ek het hul kom leer, deur die uitverkorenes vanuit Israel, ja, deur Sion 
sal God as Melgisedek volmaak regverdig oor almal kom regeer. 
In die boek van Openbaring het Ek so oor die eindtyd kom leer. 
Dit wat heilig is kom in skeiding twee-en-veertig maande 
onder onrein voete neer. 
Nêrens word daar hier geleer, 
die twee getuies kom om hierdie onrein heidene te bekeer.
Maar vir `n duisend-twee-honderd-en-sestig dae 
kom hul die ondergang van alles wat onrein is te profeteer. 
Maar nog steeds is daar die wat wil beweer, God daal binnekort 
tot verheerliking van `n wanordelike-mengelmoes bastergeslag, 
op hierdie aarde neer.

 

Openbaring 605 
Alles is nou baie verkeerd. 

Sondag 8 Maart 2009 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Walvisse wat hulself in selfmoord op die strande uitkeer. 
Vertel iets is in die dieptes van die aarde 
en ook op die bodem van die see verkeerd. 
Ook die seemeeue krys; 
die windstrome is heeltemal uit hul ordes omgekeer.
Terwyl `n vlytige oordeelsengel werk neurie hy; 
alles is verkeerd, ja, alles is verkeerd. 
Die wêreld wou hulself mos nie bekeer, ja, nie bekeer.
Daarom word duisende nou gedood of baie ernstig beseer. 
Die see die raas terwyl hy homself woedend op die strande uitkeer. 
Wilde wêreldbrande laat hul deur geen brandafweersisteem beheer. 
Vreeslike vure is hier om alles in hul pad te kom verteer. 
Die natuur laat hom nie deur die sondige mense beheer. 
Inteendeel is dit deur die natuur wat God se hand die mens `n les kom leer. 
Sondig wou die wêreld God mos nie meer eer. 
Daarom kry hul in hul loesings van nou af baie seer. 
Ja, terwyl `n oordeelsengel vlytig werk, neurie hy; 
alles is nou baie verkeerd. 
Groot vloedgolwe kom om die kuslyne om te dolwe en om te keer. 
Wolkekrabbers lê verstrooid plat in die strate se teer. 
Skaars is alles oor of die volgende kataklisme tref alweer.


Openbaring 606 
Om te wees of nie te wees.

Maandag 9 Maart 2009 00:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In die kennis oor die inhoud van die lewe bly die mens 'n leek.
Gaan ons na ons dood nog wees,
of gaan ons terug in die niet nooit meer wees, dit is wat almal graag wil weet.
Om te wees of nie te wees, in sy filosofie praat die mens hul in hul soeke hees.
Hul redeneer; die selfbewussyn moet 'n tipe van 'n energie nou wees.
Uit water kan daar deur wrywing, weerlig en vuur ontstaan.
Maar deur water is die vonk daarvan net so gou weer gedaan.
Nou waar, wil almal weet, kom die lewensvonk vandaan.
Wat die eerste hartklop van die mens laat ontstaan. 
Waar dit na die dood heengaan, 
dit kan niemand ook so mooi verstaan. 
Hoe verduidelik 'n mens dat alles wat bestaan, 
kom oorspronklik vanuit 'n moederbron vandaan.
In 'n siklus is dit wat herwinning oor en oor deur homself net gaan.
Die reëndruppel wat daar val het hoeveel maal 
al deur die riviere en die oseaan in stoom weer op na die wolke gegaan.
Yster so diep vanuit die aarde gehaal 
het deur roes maar net weer terug in die grond gegaan. 
'n Majestueuse boom het vir eeue daar gestaan,
in verrottingskompos moet dit weer as voedsel vir nuwe plante gaan. 
In die siklus van die bestaan is dit die lewe wat oor en oor deur homself net gaan. 
Soveel moeite vir die mens om soveel kennis op te gaar, 
om dit alles te probeer verstaan,
net om saam met die dood weer tot niks te vergaan.
Alles wat leef aanvaar hul ordesbestaan, sonder om dit te probeer verstaan.
Maar die mens geskape na sy Skepper se beeld 
wil weet waarom elke faset van sy lewe gaan.
Hy flikflooi en hy vra, hy baklei en sê hy wil dit verstaan.
Ja hy sê kyk, as 'n mens kan ek lag maar soms ween ek ook met 'n bitter traan.
Vurig kan ek haat maar net so sterk kan ek in my liefde staan. 
Ja die lewe wil ek verstaan. 
Ek wil wees om ewig in die lewe by my Skepper te kan staan. 
Die goeie Skepper sê: Deur jou soeke is jy besig om nou te verstaan.
Jy as lewensvonk het uit die onsterflike oergoddelike bron ontstaan. 
In jou eie herwinning wil jy weer terug na jou God toe gaan. 
Om te wees, is om ewig by jou Skepper te kan wees. 
Om nie te wees, is om Godverlate ewig van Hom weg te wees.

 

 

Openbaring 607
Die bitter boekie nou die soetste heuning.

Dinsdag 10 Maart 2009 09:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
`n Stem wat roep: moet nie meer `n enkele woord van die profesieë verseël.
Dit gesaai is dit gemaai laat oor elkeen nou kom sy volle deel. 
Mammon is geslag. 
Sy bloed en rykdomme bloei tot sy ondergang vanuit sy onversadigbare keel. 
Bitter die gal maar nog steeds sê `n verlore wêreld; ons kan en sal. 
Hul ploeter voort in `n verlore wêreld se dodedal. 
Hul laat hul deur die Satan lei na die ewige afgrond se val. 
In haar verdrukking roep Sion: Noem my ook nou Mara die bitter vrou van gal. 
My Bruidegom het my verlaat- ek bevind my in die dood se dal. 
Sy roep: O help my God ek gaan saam met die wêreld val. 
Maar die strooijonker roep: O Sion ewig sal jou God jou nooit laat val. 
Vir jou tot redding is Hy gebore op hierdie wêreld eens in `n stal. 
Die hemele roep - Wee O Wee - Satan poog om God se bruid te laat val. 
In opdrag lig `n engel sy vuis in `n woedende bal. 
`n Klip vanuit die ruimte tref die aarde met `n harde knal. 
`n Stem wat sê: Nou sal julle sien- die aarde is Mara, die bitter vrou van gal. 
Brak haar fonteine met water so giftig soos bitter gal. 
O Alsem jy tas die senuweestelsels van mens en dier nou aan 
en maak in jou verskrikking almal mal. 
Miljoene gaan hierin die dood nou ten prooi moet val. 
Ja, die basuin van die sewende engel blaas. 
Al die verborgenheid gaan in openbaring wees. 
Die boekie lank gelede deur Johannes geëet, 
was in sy maag baie bitter gewees. 
Maar in die mond van hierdie tydvak se laaste profeet, 
sal die oordeel teenoor `n bose wêreld 
soeter as die soetste heuning nou wees.


Openbaring 608 
Vader U is so oneindig baie groot

Woensdag 11 Maart 2009 03:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Op reis na die ewigheid in U genades liefdesboot. 
O Abba Vader in U Wysheid is U so oneindig groot. 
Waarom voel ek as U kind in hierdie wêreld so verstoot? 
As `n goddelike kind is ook ek van U mos `n kleine loot.
Gebore vanuit U oneindigeidskepping se grote skoot. 
Is dit slegs aan U wat ek ewig wil behoort. 
In `n donker nag mik die bose na my met `n dodelike skoot. 
Deur verleiding poog hy om my weg te keer van U hemelpoort. 
Ja, deur wêreldsondes probeer hy om my van U weg te stoot. 
Maar deur U genade beur ek moedig in my poging na U toe voort. 
`n Hemelburger in die nuwe stad Jerusalem daar wil ek behoort. 
Ewig wil ek in U hemele wees by my eie soort. 
Soos `n kindjie klein wil ek ook sit op U kosbare Vaderskoot.
Blymoedig wil ek saam U engele sing op hul hemel-noot. 
Myself wil ek laat vang deur U liefdeskoord. 
Ewig wil ek saam met U wandel deur U hemel Eden-oord. 
O Vader in U genade is U so oneindig baie groot. 
Ewig wil ek in U wingerd groei as `n kleine edel hemel-loot.


Openbaring 609 
ʼn Magtige Seder tot voordeel van almal. 

Woensdag 11 Maart 2009 06:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Lank-lank gelede het `n volk eens as `n magtige Seder gestaan. 
Ja, stewig geanker was sy wortels in die banke van die suiwer Jordaan. 
In sy takke het gewoon al die voëls van die hemel oral vandaan. 
In sy koelte het pelgrims van oor die hele aarde kom staan. 
Sy kosbare vrugte het vir voedsel na menig koningshuis gegaan. 
Ook die vrugbare saad het oor die hele wêreld gegaan. 
In menig land was te vind hierdie boompies in `n klein maar heilige laan. 
Ja, in heilige grond het hierdie Seder eens tot voordeel van almal gestaan. 
Sy welige blare het in kompos tot groei vir ander plante gegaan. 
Die son en die maan het verhelder in hul baan, 
elke keer wanneer hulle oor hierdie boom sou gaan. 
Maar God se liefde vir hierdie boom het die Satan glad nie aangestaan. 
In die gedaante van `n bose houtkapper kom hy toe voor hierdie boom te staan. 
Met goed uitgewerkte houe het hy sy byl diep in die stam geslaan. 
Ontsaglik leeg was die plek waar het eens hierdie pragtige Seder gestaan. 
In hul groei was al die ander plante ook nou heeltemal gedaan. 
Die diere van die veld en die voëls van die hemel het nou haweloos rondgestaan. 
Verbouereerd het hul gevra waar kom ons voedsel nou vandaan. 
Oor die verlies van hul heerlike uitspanplek 
het menig pelgrim ook gestort `n hartseer traan. 
By die Skepper gaan kla 
en gesê hul kan die onnodige vernielsug glad nie verstaan. 
Troostend het die Skepper hul oor die stort van verdere trane vermaan. 
God het gesê: tot seën het hierdie boom vir die begin van hierdie tydvak gestaan. 
Kyk tot voorkoming het Ek deur die boom se saad 
heelwat van sy kleintjies oor die aarde laat staan. 
Aan die einde van hierdie tydperk sal Ek deur veredeling 
`n hele boord hiervan aan die Suidpunt van Afrika laat staan. 
My eie hand sal Ek nie verskoon, 
elke onsuiwer tak sal Ek met die snoeiskêr verslaan. 
Sodat net die heel sterkste boompies tot oorlewing sal staan. 
`n Magtige Seder sal weer tot voordeel van almal 
oor `n duisendjarige vredestydperk staan.Openbaring 610 
God se werk teen 'n prys?
Woensdag 11 Maart 2009 22:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Menig mens, kerk of organisasie is deesdae daar. 
Om die liefdeswerk van God 'gratis' uit te straal. 
Hul laat die wêreld vaar en skeer in deemoed nou hul koppe kaal. 
Hul sê: tot heil van ander leef ons van nou af vaal en skraal. 
Tot genesing van hul siel - 
kan die siekes nou die Woord van God by ons af kom haal. 
Vurig staan hul teen alles wat die wêreld bied 
net so sterk soos die man van staal. 
Maar tog te dikwels moet van hierdies hoor;
'Gehasi waar kom jy nou so ver vandaan'? 
Wat het jy as loon vir jouself loop haal?. 
Ja, wat versteek jy daar onder jou gewaad? 
Het jy jouself dalk vir God se werk met silwer en kleding laat betaal. 
Maar altyd is dit wat Gehasi sê: 
Geld of silwer het ek vir myself nêrens loop haal. 
Moet daarom nie in oordeel oor my onbaatsugtige optrede smaal. 
Dikwels eindig, tragies ook hierdie verhaal. 
Vir geld verruil - het hierdies vir hulself - net sondes op die hals loop haal.

Openbaring 611
Die kerke se netelige situasie.

Donderdag 12 Maart 2009 18:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Die weerlig slaan met bliksemstraal en vuur.
In hul eie bloed staan die hoogmoedige lidmaat se naam geskryf
teen sy eie kerk se oordeelsmuur.
Die prys wat hul vir hul verraad gaan betaal is baie-baie duur.
Met kerke en beheerrade, in plaas van God, wou hulle mos die skouer skuur.
Hierdie swakkelinge het hulself as werkers van Satan laat uitverhuur.
Tot genesing is daar vir geen kerk ewig ooit weer ʼn helings kuur.
In die verdoemenis wag op hierdies die ewige onblusbare vuur.
Vanuit die hemelruim word ʼn oordeel reeds vir hul gestuur.
Brandende oordeelsklippe van vuur word op ʼn baie bose wêreld afgestuur.
Onder God se Heilige Naam 
wou hul mos hul leuens as die waarheid vir almal uitstuur.
Vir die hoer van Babilon en haar bose dogters lyk die tye nou uitermatig baie guur.
Ondenkbaar die lyding wat die pous en sy helgesante gaan verduur.
Tydsaam gaan die oordeelsengele op hierdies se penarie nou voortborduur.
Onder God se naam het hul mos hul drogleerstellings oor die wêreld uitgestuur.
Ja, die skrif staan teen die Vatikaan se muur.
Oor Rome slaan die weerlig met bliksemstraal en vuur.
Die wêreldraad van kerke word met 'n oordeel getref, ja, dodelik sekuur.
Die klok het geslaan.
Vir die Godsverraaier het die tyd gekom vir ʼn verskriklike godverlate uur.
In kameraadskap probeer die kerkbeheerliggame
nou met hul bondgenoot, die politiek, die skouer skuur.
Maar spottend word hul as ʼn onbruikbare prostituut nou weggestuur.
Laggend open Satan wyd vir hierdies nou die hel se poorte,
na die ewige onblusbare vuur.

 

Openbaring 612 
‘n Toekomsblik nie ver van nou vandaan.

Saterdag 14 Maart 2009 05:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za  

Judith de Beer
In ‘n toekomsblik nie ver van nou vandaan,
is daar ‘n klompie mense wat in bewaring blymoedig om hul Verlosser staan.
Maar daar is ook massas wat hals-oor-kop doelloos na nêrens gaan.
Getraumatiseerd en verbouereerd staan hul rond, 
tevergeefs is hul berouvolle traan.
Maar oor die hemele weerklink die blye klank van engele wat juig.
God se kinders staan nou nader om saam te trek in een Goddelike tuig.
Lank genoeg het hul teen hul sin voor wêreldstrukture gebuig.
Tot oorlewing vir hulself ‘n pad oopgebeur deur wêreldsondes so ruig.
Veilig word hul nou vergader op ‘n plek van bewaring 
waar hul kinders kan speel en van vreugde juig.
Maar ook die wêreldling het op die vlug geslaan,
in hul dorpe en stede is dit net die stilte wat suis.
Waar is al die neonligte, 
ja die nimmereindigende ritme en polsslag van die grote stad se gedruis.
Kyk hoe lê ‘n deel van ‘n grote bose wêreld nou stukkend vergruis.
Deur leë strate kom die klank van winde wat droewig om leë huise suis.
In ongelooflike stiltes staan gestroop van hul gruwels, die geboue nou skielik kuis.
Ja eensaam en verlate staan sonder enige lewe 
nou menig eens so begeerde huis.
‘n Verlate pelgrim sal van deur tot deur gaan 
en vind- nêrens in die grote stad is daar iemand tuis.
Miskien het die bewoners geskrik vir die dodelike kieme gedra deur ‘n kleine muis.
Of dalk het hul gevlug vir die waansin wat in oorlog en onlus deur die wêreld suis.
Of dalk was hul inderhaas deur hul stadsvaders 
oor komende kataklismes vanuit hul stede ontruim.
Ironies is dit; oor die plek van hul skuiling 
kleef nou die tsunami se doodsstankskuim.
In haar slingerpad om haar eie baan, laat die aarde nou hope van puin. 
Geen wetenskap wat kan bepaal 
waar blaas die engel van oordeel sy volgende basuin. 
In sy oordeelstaak is hierdie engel ontoeganklik in ‘n baie grimmige bui.
Verwoes lê 'n aarde se oppervlak wat eens was ‘n pragtige natuurlike tuin.
Op die berge se toppe staan Sion op ‘n veilige kruin.
In ‘n heilige stilte lig hul die ramshoring en blaas in ‘n nuwe lied 
tot eer van God op die ewige basuin.

 

Openbaring 613 
Sluit my net in jou liefde in. 

Sondag 15 Maart 2009 07:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In verrukking en euforie word deur alle eeue die liefde altyd nog so mooi besing. 
Onsterflik is die woorde van die opregte liefde waar dit alle ewighede binnedring. 
Dansend huppel die melodieë deur die nimmereindigende ruimtes 
om hulde aan die liefde te kan bring. 
Om baldadig terug te keer om ewig om die voorwerp van die liefde te kan kring. 
Die visuele verseëling van die liefde kom daarom altyd in die vorm van ʼn ring. 
Daar is niks so helend soos soentjies van liefde 
op ʼn stukkende plekkie aangebring. 
Wat is mooier as ʼn kleuterhandjie wat in kinderliefde 
ʼn blommetjie na jou toe bring. 
Ja, wat is teerder as die liefdeswoorde van ʼn troebadoer 
in die maanlig vir sy maagd gesing. 
Hoe edel ʼn beseerde kreupel leeuwyfie 
wat haar jagtog vir haar welpies in moederliefde bring.
Net so edel is die stukkende hande van ʼn ambagsman 
wat sy loon in liefde vir sy gesin huis toe bring. 
Hoe beskryf ʼn mens die eerste liefdesblik van ʼn moeder 
vir haar eerste liefdeskind. 
Die liefde wil net gee en nogmaals gee; in ruil wil dit net bemin. 
Al wat dit die heeltyd vra- is; sluit my net in jou liefde in. 
Maar die grootste gawe wat die liefde ooit kan bring. 
Is wanneer dit die kosbare lewe - 
vir die oorlewing van die naaste as ʼn offer bring. 
Daarom was die hoogtepunt van die ewige LIEFDE - 
op die hoogste suiwer frekwensie in alle ewighede toegesing. 
Op die dag waar God Sy lewensliefdesbloed - 
tot ewige lewe vir sondaars sou bring.

 


Openbaring 614
Is ons vry of word ons beheer.
Maandag 16 Maart 2009 07:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vanaf ons geboorte is daar so oneindig baie wat ons moet leer.
Deur te skreeu weet ons vinnig om ons moeder te beheer.
Met ons glimlaggies koer almal weer om ons teer.
Vinnig leer ons kruip en skuur in die proses ons nerfies deur.
Kort voor lank leer ons om te kan loop - sit jy jou een voet voor die ander neer.
In ons kleuterjare raak dit moeilik om ons op ons vernielsugtige pad te keer.
Vinnig kom die tyd en in die skool is daar baie meer
as net die skryfkuns om aan te leer.
Hier word jy geleer om te kan oorleef - moet jy jou emosies kan beheer.
Ook om soos outomaatjies in reguit lyne te kan marsjeer.
Die beskawingspeil met sy norme word nou die heeltyd op jou geprojekteer.
Dit wat die leerkragte wil - word teen jou sin die heeltyd op jou afgeforseer.
Tussen die lyne word jy geleer
om nie soseer jou ouers se siening of waardes te respekteer.
Maar wêreldstrukture en outoriteite die moet jy met jou alles eer.
Besluit jy om met jou vrye wil in eie keuse hierop te reageer.
Word daar vinnig besluit hier is ʼn rebel 
ons sal hom breek en na ons hand moet leer.
Maar meeste van hierdie rebelle het ʼn streep wat niemand ewig ooit sal kan breek.
Hulle het ʼn geen wat teen elke boei of ketting gaan rebelleer.
Juis deur die opvoedingsdwang ontbrand hul rebelse streep.
Tevergeefs gaan jy hierdies, hoe goed bedoel ookal, iets teen hul sin kan leer.
Met paai of harde woorde kan die wêreld maar kom en sê:
Dit is nou eenmaal die norme waarop jy jouself moet beheer.
Maar hierdies lag en tart en sê ek sal met my vrye wil op my eie manier probeer.
Ewig nooit sal enige struktuur my in my vryheidsvlug kan keer.
In die rebelgeledere is daar nou een van twee groepe
waarheen hierdies hulself heen gaan keer.
Die grootste groep besluit; psigopaties sal ons in eie belang
deur dwang ons self laat geld en ander nou beheer.
Die minderheidsgroep besluit sonder dwang wil ons in vryheid leef.
Juis hierdeur sal ons ander se lewe eer en ook respekteer.
Ironies genoeg sal die wêreld baie eerder
die bose rebelse groep in hul midde akkommodeer.
Terwyl hul openlik minagtend die vrye adelaars van God sal ignoreer.
Maar eens op ʼn tyd het Ek My juis na hierdie aarde gekeer.
Om die vryes van siel weg van bose bindende strukture te keer.
Ja, na ongeletterde vrye vissers het Ek My gekeer.
Vissers tot vryheid van die mense sal julle wees, ja, so het Ek hul kom leer.
Weg van die bindende bande van die hel sal jul My skape terug na Vryheid keer.
So het My apostels die mense van toe af kom leer.
Om hul slegs onder die liefdeswet van God te beheer.
Die tyd het gekom en gegaan en die verlede het die hede die rug toegekeer.
In hierdie moderne tyd staan ʼn handvol van My goeie rebelle
oor die hele wêreld vir die vryheid weer.
Daar is geen bose struktuur wat hul op hul vryheidsweg gaan kan keer.
Alle bindinge in wêreldstrukture gebind
word binnekort in die Hades-gevangenis uitgekeer.
Maar in ewige vryheidsvlug sal Myne hul nou ewig na My toe keer.

 

Openbaring 615 
Praktiese goddelike kennis is Lewe.

Maandag 16 Maart 2009 18:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Hoe treurig is die mens se bestaan, 
wat oortuig daarvan is na sy liggaamlike dood is dit ewig met hom gedaan. 
Om watter rede moes hy op hierdie aarde ontstaan, 
om ʼn selfbewussyn te kan wees wat net weer moet vergaan. 
ʼn Bewussyn wat veronderstel is om deur middel van sy sintuie alles 
van die grote skepping op ʼn praktiese wyse uit te leef 
om dit so beter te kan verstaan. 
Met oë wat alle beeldmateriaal na binne kan dra, 
om aan die brein te kan vra wat sien ons daar. 
Maar oombliklik het die brein klaar hierdie beeldmateriaal aan die siel oorgedra - 
aan haar selfbewussyn gee sy nou die kennis waarom sy vra. 
Op haar beurt is dit die siel wat nou nuuskierig deur haar vensters na buite staar. 
Deur hierdie sielvolle lewensblik erken verskillende mense se siele ook mekaar. 
Deur ʼn fyn senuwee netwerk wat geen wetenskap ooit werklik sal kan verstaan, 
kan die mens deur sy sensitiewe gevoel ook alles na binne dra 
en kan hy daarom weereens deur sy brein aan sy siel nou vra: 
Watter ongelooflike sensasie het ek nou oor my hele vel ervaar. 
Die siel antwoord: 
In jou wandeling het jy in die aandwind, God in ʼn Koel Briesie om jou gewaar. 
Oombliklik sal die vensters van die siel ook nou op na die sterre staar. 
In die hoop om ietsie meer van haar dierbare Skepper te kan gewaar. 
Maar deur die neus is dit wat die mens 
nou iets baie bekoorliks om haarself gewaar.
Hemels die geur wat deur die brein na die siel toe gaan. 
Sy geniet die rosegeur wat die natuur genotvol deur die lug om haar uitstraal. 
So stap die mens op sy wandeling deur ʼn vrugteboord 
met ʼn drag van somervrugte baie swaar. 
Deur ʼn vars vrugtesmaak is dit die tong wat nou baldadig daar baljaar. 
Vrolik lag die siel ook saam en sê: 
Maak jouself vir ʼn feesmaal van nog meer smake klaar. 
Maar die ore sê: Stil! luister eers na die simfonie van paddas en krieke 
wat daar by die watervoor baljaar. 
Die siel raak stil en sê: Sowaar orals in die natuur is God ewig altyd daar. 
Aan die ongelowige wil Ek nou daarom vra: 
Hoeveel data het die siel nie vir haarself in hierdie kort wandeling 
deur die materiële wêreld vir haar ewige verblyf in die geesteswêreld 
nie nou opgegaar. 
So om die heeltyd sinies te wil verklaar - die selfbewussyn is daar - 
om net weer in ʼn oomblik tot niks te vergaan. 
Hoe armoedig gaan hierdies eendag nie in die geestesryk 
doelloos moet rondstaan. 
So bitter min praktiese goddelike kennis het hul met hul lewe oor die aarde, 
vir hulself, in hul data-bank vir die ewige geestesryk gespaar.

 

Openbaring 616 
Wyse soekers vind en dwase bly blind.

Dinsdag 17 Maart 2009 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Daar is soekers wat soek en altyd vind. 
Maar die wat hul deur die duisternis laat bind - ewig bly hulle altyd blind. 
ʼn Swyn sal nooit deur kosbare woorde die Waarheid kan vind. 
Maar die wyse soeker sal dat niks sy kennis ooit laat bind. 
Ja, deur goddelike kennis wil die wyse die lewe win. 
Maar die spotter lag en sê: ons almal is in elk geval die duiwel s'n.
Die wyse sê: Nooi die Waarheid in- die tyd raak min. 
Maar die dwase sê: laat die noodlot sy dobbelwiel maar spin. 
Die soeker sê: die lewe wil ek vind 
ek wil staan as God se kind. 
Maar die verlorene lag en sê: 
Ek het klaar my siel verloor daarom waai ek maar saam met die wind.


Openbaring 617
Julle wat op 'n valse godheid vertrou.

Woensdag 18 Maart 2009 06:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Die mensdom was aan God en daardeur aan homself ongelooflik ontrou. 
Deur middel van sy intellek wou die mens homself as ʼn god uithou. 
ʼn Beskawing ewig ongekend - wou hul verby die Wysheidshemele bou. 
Deur die arbeid van hul hande wou hul sê: 
Kyk hier is nou ʼn godheid om te aanskou. 
Daar is geen god op hierdie aarde of in die hemel wat ons visueel kan aanskou.
Daarom sal ons liewer op die werke van ons hande vertrou. 
Infrastrukture sal ons tot ons oorlewing vir ons self nou bou. 
Voor ʼn industriële god sal ons staan ewig getrou. 
Deur die politiek en die regstelsel sal ons die heersersepter oor die aarde hou. 
Oral oor die wêreld sal ons geloofstrukture, kerke en tempels bou - 
vir ʼn mensdom wat nou eenmaal op ʼn godheid wil vertrou. 
Met beton en glas sal ons uit die rykdom van die aarde 
ʼn 'Jerusalem' tot aan die wolke bou. 
Deur ons intellek staan ons teenoor ons self as die groot 'argitek' getrou. 
Maar die vrymesselaar het homself 
in sy volmaakte negentig-gradehoek vasgebou. 
In `n driehoek simboliek wou hulle die beskawing 
ver bokant God se outoriteit uitbou.
Maar met hul piramide het hul maar net weer `n graftombe bo-oor hulself gebou. 
Met `n flambojante beskawingspeil 
wou hul ongelooflike stede oor die hele wêreld bou. 
Sodat al die volkere hul werke in heerlikheid daarin kon aanskou. 
Ja hierin wou `n eenwêreldorde hulself as die antwoord op alles 
en daardeur as `n godheid aanskou. 
In asemrowende stadions as landmerke 
wou hul die mensdom in spele-rituele aanmoedig 
om die hand in `n vuis altyd as die wenner omhoog te hou. 
Maar soos altyd het die mens homself oorskat deur teveel op homself te vertrou. 
In sy hoogmoed het die wêreld uitermatig teen elke goddelike orde verbrou. 
Die tyd het gekom waar die mens nou God se oordeel oor sy werke gaan aanskou. 
Die beskermingshand van God word nie meer langer oor `n bose wêreld gehou. 
In die liefde vir die enige God was die wêreld uitermatig baie lou. 
Daarom het die tyd gekom en die mens gaan hom ewig 
oor sy gruwelsondes berou. 
Op sy eie handewerk kan `n wêreld nie meer langer vertrou. 
Sy infrastrukture is besig om een na die ander onder hom in te vou. 
Sy bose amfiteaters en pawiljoene vir soveel toeskouers gebou, 
gaan maar net weer in die binnekamers van die aarde tot stof invou. 
Vir die eens magtige vrye bouers en messelaars 
gaan daar niks van hul 'beskawings Jerusalem' oorbly om te kan aanskou. 
Van die eerste stede wat ewig tot hul val in die stof van die aarde gaan kou, 
gaan dit die stad London wees wat weer soos in die sestiende eeu 
sy eie einde in `n vlammesee gaan aanskou.

Openbaring 618 
Ondersteunend is Hy vinnig daar.

Donderdag 19 Maart 2009 07:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Terwyl die wêreld in haar skoonheid lok en wink. 
Uitspattig lag en sê: Kyk alles wat ek bied is so mooi en blink. 
Uitbundig nooi; kom vat my hand, in ydelheid gaan ons rinkink. 
Na alles wat na die dood lei - maar wat die sonde so lekker kan laat klink. 
Dit wat die sonde bied word nou tot oorlopens toe vir die wêreld ingeskink. 
Uit die beker van genot moet die mens met groot teue nou kom drink. 
Kom geniet in oormaat dit wat die verleiding tog so guitig kan bedink. 
Ja, terwyl die wêreldling al hoe dieper in die stank van wêreldsondes insink. 
Soos `n vark wat hom genotvol rondrol in gruwelmodder wat so stink. 
Bly getrou die stem van God bekommerd in sondaar's ore klink. 
Getrou is Sy Hand wat hul terug na die lewe deur sy Wysheid wink. 
Terwyl Hy uitnodigings aan hul stuur, geskryf deur sy kosbare liefdes- ink. 
Ondersteunend is Hy vinnig daar 
waar beseerde sondaars terug na die Vaderhuis toe hink. 
Op elk van hierdie liewe kinders word daar in die hemel `n heildronk geskink. 
Deur Sy kosbare bloed het God tot hul redding - 
vir hul die lydingsbeker tot op die bodem leeg gedrink.

 

Openbaring 619 
Visioen van die Jood.

Vrydag 20 Maart 2009 07:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
In `n visioen sien ek `n frisgeboude welgeklede Jood 
met die voorkoms van `n sigeuner. 
Hy stap met lang en energieke tree van land tot land met `n 
groot volgestopte sak oor sy skouer. Hy glimlag breed 
en sy goue tande flits in die son. In `n kortstondige oomblik vervaag 
die beeld om net weer helder te verskyn. Maar nou 
is die sigeuner-Jood `n verwaarloosde uitgeteerde figuur en sy sak 
hang slap en leeg oor sy skouer. Dit lyk asof hy baie moeilik 
loop en stadig oor die weg kom. Die son skyn ook nie meer
nie en die omgewing vertoon baie donker. Hierdie uiters ellendige
figuur lig sy kop om te weeklaag en ek sien al sy goue tande het uitgeval. 
Ek vra daarna en `n stem antwoord en sê: Die grootste gedeelte 
van die wêreld se rykdomme, grondstowwe en geld is in die Jood 
se nimmereindige onversadigbare beurs leeg gemaak. 
Enige iets wat oorversadig raak -maar nog steeds volgestop word, 
moet die een of ander tyd oopbars en wat het `n dooie oopgebarste 
liggaam nou aan dit, wat hy oor so `n lang tydperk 
so sorgsaam vir homself opgegaar het.

 


Openbaring 620 
Skouspelagtig sal valse skoonheid vergaan.

Saterdag 21 Maart 2009 08:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer
Die vernietiging vertoon in sy eie vergaan dikwels tog so mooi. 
Hoe mooi en kostelik is `n kleine mens wat sy verskyning maak beplooid en rooi.
Maar in die ouderdom vergaan die mooiste skoonheid ook in die diepste plooi. 
Dit wat oksideer vertoon in sy vergaan dikwels in die mooiste roesrooi. 
Hoe mooi die vlam teen die aand se wand wat gulsig verteer die boer se hooi. 
In die laaste tekens van die eindtye sak die son asemrowend bloedrooi. 
Skouspelagtig mooi val Alsem vanuit die hemel 
en kleur die aarde se waters giftig rooi. 
Hoe trots en mooi staan `n troepemag voordat hul hulself vir die dood ontplooi. 
`n Trotse man se ewige val begin dikwels in `n mooi versierde hoere-kooi. 
Tot hul skaamte is `n uitverkore volk oor die hele wêreld verstrooi. 
Vir afgods-sondes so uitlokkend mooi het hul hulself skaamteloos weggegooi. 
In haar verbastering het hierdie volk haar vermoë verloor 
om voor haar Skepper te kan bloos bloedrooi. 
Maar vir die sonde maak sy haar lippe rooi - 
om haar skaamteloos soos `n hoer vir die wêreld op te tooi. 
Daarom sal Ek alles in liberale wêreldse skoonheid, 
nie na My nuwe vredesryk uitnooi. 
Maar in die vernietigingsvlam van Hades wat ewig 
in sy eie duisternis gloei bloedrooi, 
sal Ek dit wat onrein is ewig as nuttelose afval uitgooi.

Openbaring 621 
Visioen van die lyke.

Maandagnag 23 Maart 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n droomvisioen gebeur die volgende. By `n baie ou - maar hoë gebou,
word agt of nege swartmense se vermoorde lyke, saam met die moordwapens,
deur drie verskillende reeksmoordenaars, neergegooi. `n Blanke jongman
word na `n baie ou sangoma-vrou, wat in `n baie ou tradisionele Afrika
huisie woon, gestuur. Op haar beurt bring sy nege baie ou verslete
tradisionele komberse vanuit haar huisie tevoorskyn en oorhandig dit sodat
die lyke daarin toegedraai kan word. Die komberse sowel as die omgewing
stink erg na die dood.

 

 

Openbaring 622 
Wêreldlinge se duisternag in die donker put.

Maandag 23 Maart 2009 07:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n donker put wat besig is om almal onder te kry, 
terwyl die mens weg van die lig al hoe dieper in die duisternis ingly. 
In hierdie tyd is daar soveel wat die dood vir hulself beny.
Hul roep en sê: O sterwensoomblik wil jy ons nie van ons ellende kom bevry. 
Maar die dood systap hul om hul laggend te vermy. 
Terwyl hy spottend sê: Die wêreld het uiteindelik sy verdiende loon gekry. 
Waar is nou jul kerk met sy biegvader waar julle jul sondes kan bely. 
Ja, waar is jul predikers om jul van die bande van die duisternis te kan bevry. 
Waarom het jul in `n tyd van geestelike oorvloed 
nie die Gees van God in jul harte gekry. 
In `n godverlate toestand is Hy nou nêrens in `n verlore wêreld vir jul te kry. 
Maar in die hart van die uitverkore verseëldes 
daar sal jy die Gees van God nog kry. 
Wat tot op die laaste bitter oomblik vir die ryk van die LIG sal stry. 
In die wêreld se voorspoedtyd 
het die wêreldling hierdies mos soos die pes vermy.
Neerhalend na die kop gewys en gesê: 
Op ons wêreldvoorspoed pad sal ons nie by hierdie armes van gees agter bly. 
Maar in hierdie tyd is dit Ek wat sê: 
Salig is die wat arm van die wêreldgees is- in My liefdesryk sal hul ewig bly. 
Ja, in die koninkryk van My hemele sal hul vir ewig salig bly.
Daarom sê Ek aan Myne: 
Moet julle nie in hierdie tyd deur swartgallige wêreldoomblikke laat onderkry. 
Maar juig en jubel -in hierdie duisternag waar alles in die donker put ingly - 
is My LIG nog net in jul suiwer harte te kry. 
Ja, terwyl `n bose wêreld nou onkeerbaar in sy eie duisternis ingly, 
word die ligdraers van God 
deur `n hele verlore wêreld in hul onderbewussyn diep beny. 
Daarom sê Ek weer: 
In die donker oomblikke waar `n verlore wêreld Myne wil onderkry. 
Weet daarom; as MY uitverkorenes is jul uit ondenkbaar baie geeste gekry - 
om tot die bitter einde vir die LIG teen die duisternis te kom stry.Openbaring 623 
Die aarde sal uiteindelik self beheer oorneem.

Dinsdag 24 Maart 2009 07:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In heb en heerssug wil die een land oor die ander regeer. 
Mekaar se rykdomme word die heeltyd oor en weer begeer. 
Soos `n boelie knou die grotes die kleintjies af en maak hul seer. 
Hul lok hul aan en stoot hul af om hul selfrespek daardeur te kan breek. 
Die grotes sê: saam met ons staan jul sterk - 
maar op jul eie is jul weerloos en week. 
Draf as kleinhondjies saam met ons trop 
en wys die wêreld wat in julle steek. 
Saam word ons `n moondheid wat alles in sy pad sal stukkend breek. 
Ons gewoontes, taal en godsdiens sal ons julle ook aanleer. 
Met `n verenigde weermag sal ons oor die hele wêreld as wenners marsjeer. 
Ons mans en vroue ruil ons uit - 
in verbastering sal ons almal as een nasie absorbeer. 
So is al die swakker lande as opponente deur die grotes nou uitgekanselleer. 
Die Ooste en die Weste is nou ernstig besig om op mekaar te spioeneer. 
Om sodoende op mekaar se swakplekke te kan konsentreer.
Minagtend begin hul leiers nou op mekaar se magsgebiede te urineer. 
Waarskuwend begin hul saggies grom om mekaar dalk binnekort te verrinneweer. 
Die een moondheid probeer die ander deur die onthouding 
van hul bates te manipuleer. 
In die proses word die wêreldekonomie net alhoemeer beseer. 
Hul vra mekaar; waar is jou goud se glans, is dit oor jul valuta wat jul so ween. 
Die aanvraag na jul koopware is wêreldwyd nou daarmee heen. 
Met verskillende geldstelsels kan ons nie meer winsgewend 
oor en weer spandeer. 
Die wêreldwye koopkrag sal ons nou onder een hoof moet akkommodeer. 
Maar die vraag is nou onder wie se outoriteit word dit beheer. 
Europa swaai nou wulps haar borste heen en weer.
Uitdagend sê sy: Ek het die hele Weste, Australië,
dele van Afrika en nog vele meer onder my beheer. 
Daarom sal ek die hele wêreld met my Euro beheer. 
Die Ooste krap sy kop en sê: `n Reus laat hom nie deur `n hoer beheer. 
Maar kom ons sit om die tafel en probeer nog `n keer 
om soos groot mense te kommunikeer. 
Maar die aarde sê: Hierdie idiote is besig om my uitermatig baie te irriteer. 
Hul bereik niks om mekaar die heeltyd oor en weer te wil blameer. 
Ja, mekaar met babbeltaal te probeer teer en veer.
Terwille van die ware kinders van God wat hul nie met hierdie drek wil assosieer, 
gaan ek deur groot kataklismes die wêreld `n enorme les kom leer. 
Om hul daardeur aan te moedig en hul so tot besluitneming te aktiveer. 
Sodat hul nou eenmaal deur die merk van die dier 
`n wêreldekonomie wat nie meer bestaan nie te kan beheer. 
Ja, sodat Satan nou eenmaal kan leer - 
daar is nie `n manier waarop hy in die skepping as `n god gaan kan regeer. 
Ja sy sug en sê: Ek is moeg en geïrriteer 
laat elkeen homself nou baie vinnig keer, 
na dit waarna hy in sy wese hunker en begeer. 
Sodat ek vir eens en altyd kan optree 
en myself in woede kan uitgee. 
Waarna ook ek in `n Sabbatsrus in `n duisendjarige vredesryk 
my versorgingsliefde weer na my kinders uit kan projekteer.

 

Openbaring 624
In alle opsigte wil ek U verstaan.

Dinsdag 24 Maart 2009 14:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

O Vader in heel my bestaan is U alles waarom my lewe nou wil gaan. 
Hoe U ookal voor my kom staan - 
in my liefde wil ek U in elke gedaante verstaan.
Kom U as die grote Elohim om my oor my sondes te vermaan. 
Sal ek berouvol nederig klein voor U groot Wese kom staan. 
Dapper sal ek vra: Eens ewige ontoeganklike Lig - 
vergeef my kleine sondaar hier waar ek staan voor U grote aangesig. 
Maar as die LAM het U kom staan in U vergewings liefdesplig, 
om my ewig vanuit die vuilste sondes op te kan lig. 
Deur U bloed is ook ek tot reinheid nou gestig, 
om my ordestaak in U hemele te kan verrig.
Ja, hoe U ookal voor my kom staan - 
ek gaan probeer om U my God in elke gedaante te kan verstaan. 
Kom U as `n baie wyse Rabbi voor my staan. 
Gaan ek sê: O God U grote Wysheid wil ek ewig prys, 
dankie dat U my nooit in my onkunde van U wegwys. 
Maar met die grootste geduld vir ons die wysheidsweg na U hemele aanwys. 
O Vader in watter gedaante U ookal voor ons kom staan -
in elke faset van die lewe wil ons U so graag verstaan. 
Kom U as die groot geneesheer voor my staan sê ek: 
ek is kranklik in my vlees en gees,
O my Skepper in my benoudheid roep ek na U myself nou swak en hees. 
Geen beter geneesheer was daar ooit as U gewees, 
wil U my daarom asseblief tog nie genees. 
O My Vader hoe U ookal voor my kom staan - 
groot of klein, sterk of swak - in elke gedaante wil ek U so graag verstaan. 
Kom U as `n kleine kindjie nou voor my staan. 
Vinnig sal ek buk om die Skepper van hemel en aarde in my arms op te kan raap. 
Al my moed sal ek bymekaar nou skraap 
om met U te speel en te baljaar 
en ek sal U vra of ek saam met U deur U hemelruim op `n pretvlug mag vaar. 
In elke gedaante wil ek U so graag ervaar. 
Sou U in die gedaante van `n boemelaar voor my kom staan. 
Sou ek U miskien onnadenkend oor die luiheid wou vermaan. 
Dalk sou ek vir U preek en sê: 
Het U nie geweet sonder `n werk met `n loon gaan dit maar baie swaar.
Maar nogtans sou ek my arm in liefde om U slaan en U vertel: 
God is daar om elke swakheid van ons met deernis te kan verstaan. 
Daarom kom ek nou so swak en klein voor U te staan 
om aan U te vra - O help my God om net iets van myself te kan verstaan, 
sodat ek iets van U grote almag in my kleine wese uiteindelik kan verstaan.
Openbaring 625 
Tyd is illusie wat kom en gaan.

Woensdag 25 Maart 2009 19:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Tyd is illusie wat kom en gaan, 
waarin alles wat ontstaan, 
maar net weer moet vergaan. 
Om en om beweeg die aarde om die son, 
wie is daar wat kan bepaal hoeveel maal was dit al om. 
Waar begin die ewigheid en hoe het dit ontstaan,
wanneer eindig dit en hoe gaan dit vergaan.
Wie het elke son op sy regte plek in die ruimte vasgegom, 
terwyl die planete met hul mane ewig swaai daarom.
In die ewige ratwerk waar alles net om hul eie tyd kan gaan,
wie kan hieruit bepaal watter tyd is dit wat ewig vas gaan staan. 
Het die mens se lewensvonk vir sy bestaan na die aarde gekom, 
of het dit as `n deel van die aarde daaruit voortgekom. 
Ja, alle tyd is `n illusie gekoppel aan dit wat ontstaan - 
wat na sy materiële lewenspan, 
maar net weer moet vergaan. 
Die verlede het ewig in sy eie gister omgekom - 
en daar bestaan geen toekoms wat regtig weet wat vir hom kom. 
Ja, die groot tydsberekening van God 
sal niemand ooit werklik kan verstaan, 
daarom is dit die beste vir die mens 
om vas in sy geloof in God te bly staan.

 

Openbaring 626 
Trek die volle wapenuitrusting van God aan.

Donderdag 26 Maart 2009 11:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In hierdie moderne tyd word `n baie ou historiese waarskuwing 
opnuut dringend, na die laaste geslag van hierdie tydvak gebring 
en verseker sal daar `n paar vanuit `n enorme wêreldpopulasie wees, 
wat die volle implikasie van hierdie eens heilige gespreekte woorde, 
uiteindelik sal kan verstaan, wat as volg lui: 
Trek die volle wapenuitrusting van God aan -
omdat jul worstelstryd nie noodwendig teen bloed en vlees,
ja, in 'kontak' - man teenoor man gaan wees nie. 
Dit sal teen owerhede – teen saamgesnoerde wêreldmagte 
en heersers wees, wat op hulle beurt toegerus is, 
met die magte en kragte van die duisternis – 
ja, in hierdie kritiese tyd is al wat bose gees is, saam met hul 
duister-heer, op hierdie aarde uit en neergewerp - om in die gedaante 
van wêreldregeerders, onder een globale bose genootskap, 
die heerskappy van hierdie wêreld aan Satan te kan oorhandig. 
Aan Myne - wat hierdie woorde uiteindelik in die regte konteks 
begin verstaan, vir hulle bring Ek daarom weereens die baie ou
waarskuwing - gepaardgaande met goeie ou raad - weer vars na vore 
en aan julle sê Ek: Trek My volle wapenuitrusting aan 
sodat dit wat heilig is, in hierdie verskriklike tyd weerstand 
sowel as teenstand, teen `n bose wêreld sal kan bied. 
Julle moet julle met My Waarheid omgord en beveilig julself
met die borswapen van My geregtigheid, om sodoende 
met nuwe skoene die blye Boodskap van My duisendjarige 
vredestydperk oor die hele aarde te kan uitdra. Weet ook dat Satan 
in hierdie tyd, nie een van sy sataniese pyle en praktyke – 
vanuit sy bose koker - op julle gaan spaar nie.
Versterk julle self daarom deurentyd in jul geloof tot My, sodat julle
weerstand teen hom sal kan bied en versterk julle daarom ook met die
verlossingsgenade van My gees. Plaas dit as `n veiligheidsmaatreël 
oor jul aardse denke en laat My Woord `n lewende swaard 
op jul tonge word, sodat julle die bose vyand ewig daarmee 
kan verslaan en moenie aan die slaap raak terwyl julle van nou-af 
permanent vir My op wag sal staan nie.
Waak en bid - terwyl julle jul self verbly, omdat die tyd naby gekom
het vir jul ' Groot Bevelvoerder' om in jul midde te kom staan.

 

Openbaring 627 
'n Aardbewing lê voor.

Donderdagaand 26 Maart 2009 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In `n droomvisioen sien ek `n groot stad waar daar chaos heers,
ambulanse en brandweerwaens jaag met beseerdes rond. 
Die stad het oral torings en koepels en dit lyk vir my soos Turkye. 
In `n persverklaring sê die stadsvaders `n aardbewing het hul getref
.

 

Openbaring 628 
Selfs alle waters se ordes is versteur.

Vrydag 27 Maart 2009 02:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Daar is iets sinister in die water en die weer - 
wat hul nie meer langer deur hul ordestoestande gaan beheer. 
Iets is iewers nie pluis nie- word binnekort wêreldwyd openlik geïnsinueer. 
Globaal wil almal mekaar oor en weer 
oor aardverwarming nou dringend kom leer. 
Mekaar blameer en sê, ja, jul het die atmosfeer met jul vuilis besmeer. 
Basies is daar niks wat ons kan doen om hierdie krisis nou af te weer. 
Veranderde weerpatrone kom om die wêreld op sy dak om te keer. 
Orkaan en sikloon kom alles in hul pad tot rommel omkeer. 
In hittegolwe gaan nog meer verwoede brande oor die aarde skeur, 
wat die waterdeeltjies in die atmosfeer tot ongekende woede gaan aktiveer. 
Die riviere en die water van die see 
gaan hul in hul ordes ook nie meer langer laat beheer. 
Wie is daar wat die enorme sneeustortings op die berge gaan kan keer. 
Selfs die waters in die dieptes van die aarde skommel onrusbarend alhoemeer. 
Ja, die aarde grom en sê; 
Ek het gewaarsku ek kom die goddeloses `n dure les mos leer. 
Weet daarom ook jy O mens - uit water is ook jou liggaam geformeer. 
Daarom is die onrusbarendheid van die waters 
besig om ook by baie mense in te tree, 
oral begin die mensdom wêreldwyd kranksinnig op te tree.


Openbaring 629 
Die kerke gaan al hul lidmate verloën. 

Vrydag 27 Maart 2009 22:10 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl `n wêreld stadig maar seker verbrokkel en vergaan. 
Sal My stryders die heeltyd net van krag tot krag gaan. 
Terwyl die goddeloses voortspoed in hul sinnelose wêreldwaan. 
Sal My kinders net al hoe vaster in hul beginsel en geloof bly staan. 
In haat en oorlogstryd sal volkere mekaar probeer verslaan. 
Maar die verseëldes sal in eenheid 
hul arms al hoe hegter in liefde om mekaar slaan. 
Terwyl regerings voor mekaar se deur sal lê die bitterblaam. 
Sal die uitverkorenes teenoor mekaar, hul liefde vir hul God beaam. 
Te laat gaan kerke nou hul gemeentes in die Waarheid wil vermaan.
Hulself verontskuldig en sê: 
Julle het ons die heeltyd heeltemal misverstaan. 
Maar drie maal drie keer 
kraai oor die wêreldraad van kerke die oordeels-haan. 
`n Duisendmaal verloën - laat sy al haar lidmate net so wees nou staan. 
Godverlate het hierdie wêreldlinge nou nêrens waarheen hul kan gaan. 
Maar die heiliges sing; in die naam van ons God staan ons nou saam. 
Ons Verlosser kom om nou in ons midde te staan. 
Ja, Hy self kom vee van ons oë die laaste smartvolle traan.Openbaring 630 
Wêreldgeletterde dwase dink hulle weet alles!

Saterdag 28 Maart 2009 23:50
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar was, is en sal nooit weer iets so gevaarlik wees soos `n wêreld
geletterde dwaas, wat dink dat hy `n antwoord op elke moontlik aspek
rakende die menslike bestaansvorm het nie - hetsy dit nou betrekking 
het op die vordering van die beskawingspeil van die mensdom 
en of dit nou `n probleem is, wat opgeduik het juis as gevolg hiervan nie. 
Alle probleme waarmee die wêreld huidig te kampe het, is juis 
as gevolg van hierdie 'briljantes' se sogenaamde 'breinkinders' wat die lig, 
tot die wêreld se duisternis gesien het. Ja, wat het die wêreld nou 
daaraan dat sy wetenskap so ver gevorder het, sodat kern en atoom 
gesplit kan word, tot waar dit net nie meer verder moontlik is nie. 
Wat het die wêreld tot sy langtermyn voordeel daaruit bereik, 
om die ongekende kragte hiervan in te span om sodoende in die 
sogenaamde energie-behoeftes van die mensdom – maar eintlik 
veel meer in die behoeftes van die industriële nywerhede te kon voorsien. 
Die uiteinde hiervan is dat die wêreld bloot op die langeduur opgeskeep 
gaan sit, met soveel onnodige kernkragstasies, wat op hul beurt soveel 
uiters negatiewe afval tot gevolg het, dat hierdie planeet – indien daar 
nie Goddelike ingryping gaan plaasvind nie - vir die volgende miljoene jare, 
nooit daarvan ontslae sal kan raak nie. 
Nog is dit die einde nie en die mens het so ver gegaan, om hierdie kragte 
ook tot wapens vir hulself in te span. 
Ja, om hul lande en magsgebiede kwansuis daardeur te beveilig, 
is met dodelike kernbomme na vore gekom, om mekaar sodoende te kan 
manipuleer en beheer. Die uiteinde van hierdie saak is dat bykans
elke vierkante meter van hierdie planeet onder wedersydse kruisvuur van
hierdie dodelike wapens is, terwyl die sogenaamde 'wyse maghebbers' 
van hierdie planeet - besig is met `n kinderagtige mag en beheerspel - van,
lanseer jy joune, dan lanseer ek myne. 
So het die mens op bykans elke gebied deur sy onbeperkte intelligensie, 
die diepste en mees heiligste ordes binnedring, om daardeur alles 
vanaf die 'mikro tot en by die makro', onder hulle beheer te verkry en dit wat 
sigbaar is, was nie meer vir hulle genoeg nie en ook die onsigbare is nie 
langer deur hul met rus gelaat nie.
So het hulle ook die diepste psige van die menslike wese gepenetreer, 
om daardeur beheer oor die onafhanklike vrye denke en bewussyn 
van die mens te kon verkry. Ja, die delikate godgegewe gewete, 
wat deur God in Sy Wysheid, as `n fyn balans in die menslike natuur 
ingeweef is, sodat die mens sy beginsels daardeur kon uitleef en handhaaf 
tot voordeel van homself en ook ander, sowel as sy omgewing. 
Maar ook hierdie essensiële goddelike orde, is deur die wêreld 
se 'geleerde stommerike' verkrag en `n verwronge wêreldnorm is geskep, 
waardeur hierdie 'helgesante' nou die wêreldpopulasie beheer. 
Ja, wat het die wêreld nou aan `n gebreinspoelde robot-geslag, 
wat nie die vaagste benul het, wie of wat hulle is, of hulle kom en of hulle 
gaan nie, wat nog te sê, weet wat die doel van hulle bestaan is nie. 
Die briljante 'baanbrekers' van die wêreld het ook op mediese gebied, 
vir bykans elke siekte toestand `n voorkomende entstof gevind - waardeur 
hulle nie net die mikroskopiese wêreld tot groter hoogtes
gemotiveer het om deur mutasie hulself te versterk nie - maar ook die
menslike liggaam in die proses, van sy natuurlike weerstand beroof het.
Hoe verstaan `n mens `n wêreld wat deur sy 'briljante' insette sy
onontbeerlike lewensbronne, ja, die suurstof sowel as die water met
chemikalieë besmet en dit daardeur onbruikbaar maak, 
om dit maar net weer, met net sulke dodelike chemikalieë te probeer reinig. 
Ja, so sal mens kan aanhou en al die boeke van hierdie wêreld 
sal nie genoeg wees, om al die dwase nagevolge van die sogenaamde 
'super-slimmes' te kan beskryf nie en so het die begin van die einde 
van hierdie planeet op die dag begin – waar die eerste 'briljante dwaas' 
begin "dink” het en hierdie denke van hulle in die praktyk omgesit het.

Openbaring 631 
Politiek staan net vir bedrog op bedrog.

Dinsdag 31 Maart 2009 20:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op elke politieke bord en embleem 
staan daar wêreldwyd nog altyd geskryf bedrog op bedrog. 
Kandidate dans soos barbare en skreeu; ons sal vir jul almal sorg. 
Kom trek by ons naam jul kruis 
en `n beter toekoms gaan ons vir jul waarborg. 
Elke opposisie sing dieselfde liedjie 
maar uit hul monde is dit sommer bog. 
Die een beloof ekonomiese stabiltieit - 
die ander `n gratis huis op `n hele morg. 
Deur leuen op leuen 
kom vanuit alle politieke spreekbuise net die grootste bedrog. 
Elke politieke party hoop op meer outoriteit, 
ja, van mag en beheer soek hul net nog en nog. 
Van die een land tot die ander kronkel reg om die aarde 
in bondgenootskap nou `n eenwêreldorde se veelkoppige slang-gedrog. 
Maar elke kop van hierdie politieke-gedrog 
gaan binnekort net vir homself wil sorg. 
Die twee sterkste koppe staan eers onderlangs, 
dan openlik vir mekaar teenoor die ander nou borg. 
Hul onttrek van die ander koppe alle lewensmiddele, 
ja, die meel en ook die rog. 
Verbouereerd sê die ander koppe: 
Julle was ons vriende of so het ons gedog. 
Maar die twee sterkste moondhede sê: 
Ons luister nie meer langer na die wêreld se patetiese bog. 
Sporadies open hul nou hul monde 
en tref die ander met `n vernietigende vuurtrog. 
Dit wat eens op `n tyd bondgenote was 
verdwyn vinnig in `n misdamp van vog. 
Van kontinent tot kontinent reg om die wêreld 
kronkel nou `n eenwêreldorde se tweekoppige slangdraak gedrog. 
Beide koppe besluit nou is die tyd dat elkeen vir homself moet sorg. 
Wee O wee nou is dit die Gog en Magog 
wat hul nekke teenoor mekaar strek vir die heel laaste oorlog. 
Die draak-slang wil nou met net een gekroonde hoof 
as koning oor die hele wêreld spog.
Maar weereens is dit wee O wee 
deur die onthoofding van die een kop 
verloor die draak nou al sy lewensvog. 
Ja, so staan daar nog altyd wêreldwyd
op elke politieke plakkaat en embleem net bedrog op bedrog.Openbaring 632 
Die oorgang vanaf begin tot einde.

Woensdag 1 April 2009 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl nog `n nag in `n môregloed wegtaan 
en `n nuwe dag vol belofte voor die mens kom staan. 
Nog `n somer vir altyd in `n herfs vergaan - 
dit vermaan en sê: Binnekort sal ook jy in die winter oor moet gaan. 
Die winter wat op sy beurt nou vinnig nader staan, 
lag en sê: Vanuit my dooie winterslaap gaan ek in die lente ontwaak 
om in die blom en bloeitydperk 
vir jou O Somer weer voorspraak te kom maak. 
So kom daar vanuit `n wateroog `n fontein se ontstaan, 
om kabbellend baldadig oor spoelklippies te kan gaan. 
Maar stroompies vloei as `n magtige rivier nou vinnig saam -
om as `n eenheid saam `n weg na die see oop te baan. 
In eenheid wil die waters as die oseane om die aarde gaan, 
om vandaar as vrye deeltjies in die atmosfeer as wolke weer op te gaan. 
So kom ook die mens as biljoene selletjies 
as `n eenheid vanuit die baarmoeder, klein, hulpeloos en naak.
Om in asemnood met `n kreet tot die aardse lewe te ontwaak. 
In sy groei en leer probeer hy om iets van sy lewe te kom maak. 
Kort voor lank maak hy goed of kwaad nou sy aardse saak – 
om vir God of satan te kom staan in sy materiële lewenstaak.
Ja, so het in `n enkel mens 
oneindig baie gelyksoortigheid hulself bymekaar kom maak. 
Om in die sterwensoomblik weer vryvloeiend 
as `n eenheid los van die aardse materie te kan raak, 
om hul so vir ewig te kan voeg by die Goeie of die kwaad se saak. 
So terwyl die een geslag in die ander kom en gaan – 
moet hul mekaar onafgebroke in die liefdesleer van God vermaan. 
Sodat al die geslagte as `n eenheid op die einde saam, 
as `n oneindige wolkeskare voor hul God te kan staan.

 

Revelation 632 Translated by Judith de Beer.
Holy for God they shall forever glow.

Wednesday 1 April 2009 08:30

Judith de Beer
While another night in new morning glory die,
a new day full of promise stand before thy human sky.
While another summer in its end into autumn fly,
it mourns and say – soon in the coming winter thy shall also die.
But the winter laugh and say – let me try.
Out of my winter sleep into the new spring I shall shout it to the sky.
The summer comes again so that the sun can fully shine.
From out the deepest mountain pond, is a new fountain to be born
so that the spring water shall joyfully over pebbles storm.
Little rivers shall in compassion a mighty river form.
To the ocean the waters shall now flow in heavy storm.
United in the waters around the earth the ocean form.
In freedom to the atmosphere 
the sunshine will take again the waters to the sky. 
United in a billion cells, 
weak the human came from mother womb without the mighty proud.
As he gasps for air, the human cry – 
I want to live to never die. 
To adulthood he grows to ask the tender life – why o why.
Between good and evil weak the humans desperate cry –
for better or for worse I shall stand for God, yes I shall try.
Or maybe I shall stand for darkness 
and for Satan as a demon I shall spy.
United with his countless thoughts and memory –
In death thy human now lonely in dimensions fly.
For its soul to take in freedom now it’s permanent stand.
Will he go to Hades-land 
or will he walk into eternity with God hand in hand. 
So while countless generations over centuries come and go,
from the beginning to the end the following had to tell each other so.
To live by God and let his love always 
like a mighty river between them flow.
So that in the end of time
all generations in unity as holy clouds for God shall ever glow.Openbaring 633 
Triomfantlik sal Sion langs God staan.

Woensdag 2 April 2009 23:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Sion kom staan voor haar Skepper 
en toon oor haar sondes die diepste berou. 
Sy vra: O God wys ons U weg en help ons om ewig aan U vas te hou.
Leer ons Vader; om in hierdie tyd vas op U te vertrou. 
Om al ons verlanges en hoop in volkome vertroue na U uit te hou. 
Ja leer ons om ons geloof vas op U rots te bou. 
Help ons om nooit die liefde van ons naastes te weerhou. 
Voor die hele wêreld wil ons trots met U ons God, nou kom skou.
Aan almal wil ons wys- in ons liefde vir U staan ons nooit weer lou. 
Ja, Sion sweer aan haar God nou haar ewige lojaliteit en trou. 
In `n moeilike tyd waar die verlorenes hul lippe gaan stukkend kou. 
Ja in `n tyd waar die duiwel 
as loon die hel vir sy volgelinge uit gaan hou.
In wanhoop die wêreldling vir homself `n graf gaan grou - 
en daar niemand meer oor gaan wees 
om die stukkende stede op te kan bou. 
In hierdie tyd sal daar `n bruid-sluier om Sion vou - 
vanuit die hemel sal dit kom as God se helende genade dou - 
en voor die hele oneindigheid sal God met sy bruid Sion trou.
Triomfantlik sal sy haar hand met haar troupand vir almal omhoog hou. 
Haar gevolg sal sy jubelend toeroep - 
`n nuwe vredesryk is nou vir ons almal gebou. 
Kyk die nuwe stad Jerusalem is vir altyd in ons midde nou. 
Ewig in ons liefde het ons op ons Vader vertrou 
en daarom sal U O Vader en ons – 
nooit weer die liefde van mekaar kan weerhou.


Openbaring 634 
Jakob (Israel) en die nuwe kind.

Vrydag 3 April 2009 10:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oor die velde van Europa het Jakob eers as slaaf 
maar toe as verskrikking in tien stamme gekom. 
Afvallig het hul as heidense groepe 
in wilde nomade-stamme saamgedrom. 
Maar deur die eeue het hul as die magtige nasies 
oor Europa weer as bloubloed uitgeblom. 
Vandaar het vanuit hulle 'n uitverkore baba 
vir die aarde as `n nuwe nasie na vore gekom. 
In hierdie kind was al Jakob se talente - 
goed sowel as kwaad die totale slotsom.
Ragel se suiwer edelbloed het vanuit Frankryk vir hierdie kind gekom - 
en die res van die oorblyfsel het as basterbloed omgekom. 
Vanuit Duitsland het die wakker denke van Josef gekom - 
en dit is bewaar in hierdie kind vir `n einde wat moes kom. 
Die oorblyfsels van Josef het in Europa se Gosen agtergebly 
vir die honde om daarom saam te kon drom. 
België het hom in al die tale 
soet op die kind se tong as Naftali kom vermom- 
en vry soos `n wildsbok 
huppel die woorde wat nou oor die vlaktes van Afrika kom.
Maar deur Engeland het Simeon en Levi as Godloënaar en geweldenaar, 
ja, as `n broederverraaier ook in die kind se midde gekom. 
Maar as teenvoeter en tot `n redding vir die uitverkore erfgenaam 
sal Dan as `n doodsekel tot oordeel oor hulle kom. 
Vanuit die Nederlande, ja, die 'Holland' met sy dyke daarom - 
het die swakheid van die eersgeborene, die moederhoereerder, Ruben, 
met sy liberale denke tot `n val vir hierdie kind gekom. 
Maar veral hierdie kaf 
sal in `n vinnig komende einde in die reinigingsvuur omkom.
Maar by die Suidekant van die see 
sal ook jy in hierdie kind woon O' Sebulon
en gewillig en trou soos `n esel van aard 
sal ook Issaskar se geen weer in haar na vore kan kom. 
Ja, Jakob se karakter sal in hierdie kind deur Gad sterk na buite kom - 
op sy heel swakste sal hy sy vyand aan die hakskeen gryp 
om hom wreed om te laat kom. 
Vanuit Aser het ewig vir die Boer sy landbouertalent na vore gekom 
en hierdeur sal die uitverkore kind ewig nooit van die honger kan omkom. 
Tot voortplanting van die klein geniepsige wolf Benjamin, 
het `n sustertjie van hom ook by die uitverkore kind uitgekom - 
maar die res van hom sal saam met die valse Juda, as die totale Jodedom 
in `n verslane ou leeu omkom. 
Die nuwe kind word nou in die bloed van die LAM gewas 
in `n heilige waskom.
Ja, as Silo is dit wat hierdie kind volmaak gereinig 
vir `n nuwe tydvak tot seën vir die hele aarde gaan kom.


Openbaring 635 
Die Christendom se baälpriesters en hulle afgod.

Sondag 5 April 2009 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl die Christendom nou hul arms verwelkomend 
vir elke wêreldgeloof in broeder naasteliefde uithou. 
Kom daar vanuit die geledere van die Leviete,
Baälpriesters na vore om hulself as wêreldredders voor te hou. 
`n Reuse afgod het hulle uit alles wat die wêreld bied gebou- 
om daardeur `n nuwe struktuur vir die hele wêreld uit te kan hou. 
Die hoof van die beeld word uit die Joodse geloof 
vir die wêreld as rolmodel voorgehou- 
om te rus op die magtige bors van Mohammed 
wat `n groot deel van die wêreldpopulasie onder die duim moet hou. 
Die vele arms van die Hindoe geloof 
wys in alle rigtings om almal rigtingloos te hou. 
Deur die reuse buik van Buddha word die drog-illusie in stand gehou. 
So word die hele gewig van die beeld 
aan die bene van die voorvadergees toevertrou. 
Nog erger, as voete van klei staan hierdie beeld 
op die Christelike wêreldraad van kerke trou. 
Ja, op voete uit `n mengsel van die vuilste menslike ontlasting gebou. 
Waar een van hierdie voete trap 
kom `n afgryslike stank om die hele omgewing gevou
en vanuit die aarde se oppervlak 
styg daar `n damp na die hemelruim grys en grou. 
Oor die wêreldpopulasie kom daar `n neerslagtigheid om nou
depressief om miljoene soos `n vuil kombers te vou. 
Maar die Baälpriesters dans en stamp met hul voete 
terwyl hul op hul eie maaksel vertrou. 
Hul moedig die hele wêreld aan om agter hul gruwelgod aan te tou. 
Hul verkrag en kasty hul eie gewete 
om met die walglike gruwel voor die hele wêreld te skou. 
Van dagbreek tot sononder skreeu hul hulself in hulle gesigte blou 
en van hul sterkste aanhangers kom vanuit die gemeentelede van die 
drie susters en charismatiese kerke wat bewonderend agter hul aantou. 
In volle oorgawe buk hierdies voor die voete van drek 
om dit te kus en teer teen hul bors vas te hou- 
om so ewig hul kosbare siel en trou vir die afgodgedrog uit te kan hou. 
Maar `n wolkie verskyn aan die hemelruim so groot soos `n arend se klou. 
Daaruit verskyn magtige oordeelswolke 
oor `n hele wêreld onheilspellend grys en grou. 
Watter weerstand het hierdie voete van ontlastingdrek 
om die beeld teen die stormwater regop te kan hou? 
Waar is ook nou die mag van hierdie Levitiese baälpriesters 
wat hul uit die oordeelshand van God se magtige engel gaan hou? 
Afvallig was jy, O' Christendom in jou liefde vir My mos ontrou. 
Daarom word hierdies in die ewige afgrond van vuur 
vir ewig van die volmaakte nuwe ryk van God weggehou.


Openbaring 636 
'n Goeie verlede maar 'n leë toekoms.

Maandag 6 April 2009 10:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die waarheid was gratis aan `n hele wêreld gebied - 
maar die mens het verkies dat die leuen as oordeel oor homself moet geskied. 
Wat sou dit nou help om die heel beste dokter na `n dooie lyk te ontbied. 
Wat het `n ontrou hoer om as losprys vir haar selfrespek aan te kan bied. 
Wat baat dit `n volk sonder `n land 
om met `n wagter op `n muur sy omgewing te bespied. 
Wat help `n landsvlag lank gelede in die niet- 
wat nou wapper in die hand van die grootste deugniet. 
Wat beteken die patriotiese woord van `n eens trotse volkslied- 
in die mond van `n verraaier wat skynheilig reg daaraan probeer laat geskied. 
Wat baat dit die mens om te klou aan `n verlede 
wat nooit weer dieselfde sal kan bied. 
Ja, wat baat die goddelike suiwerheid `n bastervolk 
wat homself in hoerery oorgegee het aan dit wat die Bileamsleer bied. 
Hoe tragies is `n afgodedienaar 
wat verwag dat die enige God reg aan sy saak moet laat geskied. 
In hierdie tyd waar `n leë toekoms in sy eie bose verlede verskiet - 
wat kan biljoene verlorenes nou as losprys vir hul siele bied.

Openbaring 637 
Elkeen net vir homself tot die einde.

Maandag 6 April 2009 22:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met hul eie oë sal die uitverkorenes skrikkerig na die oordeel loer- 
maar niks van hierdie verskrikking sal in hul rigting beweeg of roer. 
Van oor die hele wêreld 
kom daar binnekort `n waansinklank van groot oproer.
Siende blind beweeg vlugtelinge voort 
terwyl hul vreesagtig oor hul skouers loer. 
Sterwend op hierdie slagveld lê alleen `n swaar gewonde troep- 
niemand sien sy pyn of voel oor sy verlore jeug geroer. 
As antwoord op sy noodroep kom vinnig die antwoord stoer-
jammer maar lyk ek miskien dalk vir jou soos jou broeder. 
In my eie stryd op oorlewing 
staan ek daarom vir niemand pa as die se hoeder. 
In `n tyd soos hierdie 
kyk omtrent niemand eers meer na hul eie moeder. 
Ja `n hele wêreld spat uit een. 
Niemand het die krag om eers oor hul verlore geliefdes te kan ween. 
Die een probeer wanhopig by die ander ietsie te ete leen, 
maar oor `n stukkie brood slaan die een die ander dood met `n harde steen. 
Genade! genade! roep menigeen desperaat 
maar van hierdie luukse is daar nêrens meer geen. 
`n Gebroke wêreld strompel moedeloos voort 
maar niemand weet meer regtig waarheen. 
`n Pasgebore baba word summier tot `n hongerdood gespeen- 
sy honger moeder eet hom op sonder om oor hom te ween. 
In dierlike oorlewing word menigtes van hul menslikheid ontneem. 
Vir `n verlore wêreld 
is daar nêrens meer iets oor van God se goedertierenheid of seën. 
Daarom word die uitverkorenes van hierdie heltonele weggeneem.
Hoe sê `n kind van God vir ander se ellende nee- 
maar gee hul toe is dit vir hul ook daarmee heen. 
Ja, in hierdie tyd kom daar oor die wêreld 
hartverskeurend `n droewige geteem. 
Ook in die dae van Noag was dit soortgelyk. 
Voor die groot ellende was daar geen wêreldling 
wat sy ore aan die vele waarskuwings wou uitleen. 
Maar die dae raak kort en vinnig nader die tyd 
waar miljoene in hul ellende tevergeefs gaan ween.


Openbaring 638 
Die mensdom gaan nou sy vrugte pluk.

Dinsdag 7 April 2009 21:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die naklank van oeroue kerkklokke wat vir oulaas oor die aarde beier.
Staan Majestueuse kerktorings wat ook nog eenkeer die lug in steier.
Voordat die aarde haar oeroue onderhoudings ordes-taak begin weier. 
Sy strompelend en moeg in haar baan om die son begin steier. 
Terwyl sy oral magteloos begin oopbreek soos `n brose oeroue eier- 
sy al hoe moeër en traer in haar kosmiese taak begin te luier. 
Ja terwyl sy argeloos heen en weer skommel en skud, 
terwyl sy hartverskeurend snik ek het misluk. 
Die eerste mensepaar het ek ontvang met soveel liefde en geluk. 
Maar nou het die mensdom geword my straf, ja, my grootste juk. 
Teen my aardse-moederhart 
wou ek elke mense kind net met liefde vasdruk. 
Maar hoe liefkoos `n Moeder, `n Godloënaar, moordenaar en `n skurk. 
Daarom sal ek my hart van liefde vanuit my diepste binneste ruk. 
In selfvernietiging sal ek in aardbewing myself uitmekaar uit skud. 
Niemand op my oppervlak gun ek meer enige voorspoed of geluk. 
Waarom sal ek myself so trou na elke omwenteling die heeltyd skik. 
Met my magnetiese veld sal ek alles in die ruimte om my na my toe ruk. 
Die vrugte van `n bose mensdom gaan ek nie meer langer duld of pluk. 
In my sonnestelsel het ek as `n aarde 
heeltemal deur my kinders se toedoen misluk. 
Daarom sal ek hul nou wys hoe wreed is ek as die skurk.
Daarom sal in die naklank van kerkklokke 
wat verpletter op die aarde gaan beier. 
Met majestueuse kerktorings wat agter hul na benede gaan steier. 
My aardplate sal hul sware las oral oor die planeet nou begin weier. 
Vanuit my ingewande sal lawa vloei 
soos vanuit `n gebreekte dop van `n brose eier. 
Ja, in selfsug is dit nou die aarde 
wat haar samewerking vir `n bose mensdom op vele gebiede gaan weier.


Openbaring 639 
Visioen van 'n groot kettingbotsing

Woensdag 8 April 2009 03:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In `n visioen sien ek `n groot kettingongeluk waarin swaarvoertuie,
vragmotors en heelwat motorvoertuie by betrokke is, daar heers chaos op
die toneel en brandweerwaens en ambulanse met flitsende rooiligte jaag
heen en weer.

Openbaring 640 
Die tyd van die laaste verseëling.

Woensdag 8 April 2009 18:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die tyd van die laaste verseëling het uiteindelik naby gekom. 
Ja vir die bloed van die lam 
om op die voorhoof van die heiliges te kan kom. 
Die dae raak kort en die tyd gaan nou vinnig om. 
Sion roep nou hartstogtelik na haar Bruidegom- 
ja, met haar alles smag sy nou na Hom. 
Hy antwoord haar; laat die wat vuil is nou na die heilige waskom toe kom- 
en laat die wat honger het na die tafel met die Brood van die Lewe kom. 
Laat die wat dors het ook nou na die ewige lewende Water toe kom 
en nooit sal een van hulle in dors van die dood omkom. 
Hy roep en sê O Sion laat Ek en jy mekaar nou halfpad tegemoet kom - 
sodat My ewige son vir altyd oor jou lieflike hoof kan opkom. 
Die lokstem van Satan 
sal binnekort vir `n duisend jaar oor die wêreld verstom - 
en binnekort is die tyd vir die goddeloses ook ewig om.
Ja `n heilige tyd het nou gekom, 
vir die bloed van die Lam 
om in verseëling op die voorkop van die heiliges te kan kom.

Revelation 640 Translated by Judith de Beer.   
The time for the final sealing has come.

Wednesday 8 April 2009 18:00

Judith de Beer
At last the time for the final sealing has come close. 
Yes for the blood of the lamb to come upon the 
foreheads of the holy. 
The days become short and time passes swiftly.
With all her heart Zion now calls to her groom – 
let the sinner come to the holy basin. 
Ye invite those in need and hunger to the living table 
to be fed with the bread of life so that those who are thirsty 
can drink from the living water, so that none 
of them in worldly thirst will fade away in death. 
Run o Zion run. 
Halfway My love we shall meet. 
Over your holy head My mighty Sun shall ever shine. 
Hand in hand Me and you as one We will be combined. 
For a thousand years the voice of Satan– in his evil charm 
will end and soon for his evil followers shall also come to end.
The time is near for the blood of the Lamb to come upon the 
foreheads of the holy.

Openbaring 641 
Vier magtige aartsengele staan gereed.

Woensdag 8 April 2009 16:15 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Vier magtige aartsengele staan gereed om oor die goddeloses op te tree. 
Om die wêreld van al die gruwels en sondes skoon te kom vee. 
Om `n gereinigde aarde aan die Seun van die mens oor te kan gee. 
Ja die oordeel kom op die mensdom neer 
en tevergeefs skree `n wêreldbevolking nou- Nee o Nee!
Vreesaanjaend in die ergste gedaantes 
kom die engele op hul eindtyd slagoffers nou neer- 
en `n hele wêreld skreeu - Wee O Wee! 
Woedend drup vanuit die kwylbek van `n beer, 
die bloed van sy eindtydprooi ewig noodlottig beseer. 
Rotsvas staan die beer daar is niemand wat hom kan beweeg. 
Om God se vyande vir ewig met `n ysterklou in die doderyk in te kan veeg. 
Bloedstollend ontsnap die doodskreet die eindtyd slagoffers van die leeu- 
ja, angswekkend kom sy prooi se heel laaste skreeu. 
Eenkant wag ongeduldig op die reste, 
die aasvoël, die kraai en ook die spreeu. 
Bloedig eindig nou in hierdie tydvak sy heel laaste eeu. 
Moorddadig in sy vaart storm die bul, ja, die stier. 
Met sy pote vertrap hy die goddeloses in haat met al sy vuur. 
Hy deurboor hul met sy horings vlymskerp geskuur. 
Ja, daarvoor is hy na hul op hierdie aarde gestuur. 
So eindig ook hierdies se lewe in hierdie tydvak se laaste uur. 
Soos `n pyl vanuit `n boog 
skiet nou op die goddelose neer die kragtige arend. 
Sy magtige klou kloof hul vel- 
met sy snawel pluk hy hul bose oë uit en laat hul rasend. 
Bewend in vrees en angs hardloop hul koersloos en klaend. 
Hul vlug in die arms van die dood verskeur en gehawend. 
Ewig nooit sal hul in die nuwe Godsryk kan geniet die ewige heilige awend. 
Ja, vier magtige aartsengele staan gereed 
om die aarde van al die goddeloses skoon te kom vee.Revelation 641 Translated by Judith de Beer.
Four mighty archangels are standing ready.

Wednesday 8 April 2009 16:15

Judith de Beer
To act against the wicked, four mighty archangels 
come to cleanse the world from all evil and sin. 
In order to hand over a clean world to the hand of the Son of man. 
Judgment day is coming down on humankind 
and in vain a world population is shouting- dear o dear. 
Gruesome in the form of the predator 
the archangel come down on his prey 
and woe for a world who shouts in fear and pain. 
The anger drip from the beak of the bear 
in the sorrow of the end time pray, in their own blood they lay. 
Who can move the bear – steadfast as a rock he shows no fear. 
So that the enemy of God can be swept from earth
so that the planet shall be clear.
In deadly fear come the cry of the victim of the lion for the last meal, 
waits the vulture, the crow and the sparrow. 
In their hunger there is no shame nor sorrow. 
In blood the timescale come to an end. 
Deadly in its speed storm the bull, yeah the Taurus. 
Under his hoof he tramples the evil with all his sources. 
He pierce them with his horn. 
In their death they hear him scorn. 
On this earth he has been born 
so that the end of time in him will be worn.
Like an arrow from a bow 
shoots down from heaven onto evil the mighty eagle. 
His mighty paw cut their skin in eager and anger with his beak – 
their eyes from their head he sneak. 
Shivering in fear they disappear in the near – 
they hide in death – their fear they can no longer bear.
Yes to act against the wicked, 
four mighty archangels come to cleanse the world from all evil and sin.Openbaring 642 
Satan nóg eens sal jy neergewerp word.

Donderdag 9 April 2004 15:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
O Satan jy wat net die heeltyd alles wil beheer. 
Hoe het jy nie `n verlore mensdom na jou hand geleer. 
In heb en vraatsug het jy hul geleer vir dit wat blink sê julle nooit nie nee. 
Van die blinkste motor tot die duurste huis dit moes hul alles net begeer. 
Ja, van die een modegier tot die volgende het jy hul die heeltyd beheer.
Maar die ekonomie is nou besig om finaal op sy dak om te keer. 
Op hul knieë sak al die massas binnekort voor jou as jou slawe neer. 
Daar is geen manier wat hul die skuldeiser van hul deur weg gaan kan keer. 
In talle huishoudings begin man en vrou mekaar nou bitter te blameer, 
terwyl jy O Satan jouself beskou as die heer der heer.
Jou miserabele illusietroon 
wil jy nog `n keer ver bokant die hoogste hemele projekteer. 
O Waarom kan jy, Satan in alle ewighede nooit jou les nie leer. 
Tot jou skande werp My wagters
jou telkemale met brute geweld op die aarde neer. 
Verslaan moet al jou volgelinge 
hul nou na die ewige vuur van die hel toe keer. 
Jy lok die mens in `n illusie van materiële gee en nogmaals gee. 
Terwyl dit alles net ewig in die poel van vuur weg gaan teer. 
So graag wil jy tog die hoofrol speel van `n skepper heer. 
Maar nog voor jy skep is alles reeds besig om te disintegreer. 
Vir jou O Satan wat die wêreld tog so graag wil beheer - 
vir jou gaan Migael weer `n dodelike les kom leer. 
Met nog `n enorme val kom jy vanuit jou illusie hoogte op die aarde neer. 
In onbreekbare kettings gaan jy niemand meer tot boosheid kan motiveer. 
Oor `n drek koninkryk gaan jy oor die ryk van brommers en vlieë regeer. 
Vir jou geselskap bring hul vir jou, jou dier en valse profeet - 
sodat jul mekaar vir ewighede tot in die been kan irriteer. 
Ja, al jou aardse rykdom en bates 
word in `n helpappery vir jou as besitting omgekeer. 


Revelation 642  Translated by Judith de Beer.
Satan by your faults you can’t be taught.

Thursday 9 April 2009 15:30

Judith de Beer
Satan, you always wants to control everything, and trained a lost humankind 
to your hand. You taught them to greedily, never say no to the glitter of a shiny 
motorcar and expensive house and controlled them through fashion.
Upside down, the economy is coming to a big fall. In front of you the 
world population will come down on their knees. How will they keep the creditors- 
knock away from their door. While you see yourself as the lord of lords, so many 
households, man and wife, accuses each other with a bitter blame. 
Again you want to exalt your miserable illusion thrown above the highest heaven. 
Why in all eternity o Satan by your faults you can’t be taught. To your disgrace 
My holy watchers threw you down with brutal force. Lost in their battle your 
followers will be cast into an eternal fire. You charm the people into the illusion 
of give and give while all of that will dissolve in the pool of fire. You want to act 
as the creator lord but before you start, everything already disappear for you 
O' Satan who want to control the world, for you Michael will come to suit you right. 
With another enormous fall you come from your illusion high to earth flying down. 
Bound in an unbreakable chain you’ll never motivate humankind to evil again. 
Over a sewerage kingdom you will become the lord of flies. For your company 
will be brought the false prophet and the beast so for eternity you can irritate 
each other to the bone. All your earthly riches and wealth will be given to you 
in a pulpy mash upside down in hell.


Openbaring 643 
Babilon en haar hoersuster- die Vatikaan.

Vrydag 11 April 2009 17:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Onheilspellend donker raak die nag wat nou oor die hele wêreld gaan. 
Bewend staan die pous voor die deur van die Vatikaan. 
Van daar binne kom helgruwels wat uitroep dat hoor en sien vergaan. 
In ewige vernietiging is dit hul rook 
wat deur hul kamma heilige skoorsteen die lug ingaan. 
Oordeelsengele wat aggressief sê: 
Hoeveel maal was julle nie tevergeefs vermaan. 
Met die tugroede van God 
gaan ons julle tot ewige ondergang nou stukkend slaan. 
Van God se Waarheid kan hierdie leuenaars nooit iets van verstaan. 
Maar vir die vuil politiek het hul die hele wêreld op sy kop laat staan. 
Vir `n enkele heilige kind sal God tydelik `n hele kudde laat staan. 
Maar oor iets vanuit die bose Vatikaan 
stort niemand vanuit God se ryk ewig ooit `n enkel traan. 
Ja, terwyl die oordeelsengele 
aggressief hul tugroede met `n klapgeluid oor die aarde slaan. 
Terwyl hul sê: Ons weet van elke kerk 
wat agter hierdie onverbeterlike hoer sou gaan. 
Ja, ons weet van elke helgedrog wat sy vir die wêreld uit sou kraam. 
Die hoer van Babilon en haar hoersuster die Vatikaan 
gaan oor hul verlore rykdom vir ewig stort `n bitter traan. 
Maar oor hul gruwelsondes 
kan hul hulself tot in alle ewighede nooit nie skaam. 
Die oordeelsengele lag 
terwyl hul kerkgeboue omstamp en stukkend slaan. 
Terwyl hul met die wêreldpous spot wat verbouereerd rond begin staan. 
Ja, hul spot en lag terwyl die wêreldraad van kerke 
se rook vir ewig die lug in opgaan. Openbaring 644 
Die eens heilige Goddelike volk se ellende.

Saterdag 11 April 2009 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
Geslag en vermorsel, ja, tot op die been vermink, 
lê ’n eens heilige volk in plakkerskampe verrot en stink. 
So het ’n bose wêreld met ’n gruweldolk 
die hart uitgeruk van God se volk. 
So word uit die beker van pyn en ellende 
vir hul tot oorlopens toe geskink. 
Terwyl hulle hul sorge in goedkoop drank en dwelms verdrink. 
O' hoe duister raak die gruwel wêreldwolk 
wat in boosheid al hoe donkerder om hierdies kolk. 
Klaend kom hul vermorselde roepstem 
wat tot in die hemel weerklink. 
Terwyl hul op hul laaste been na nêrens heen hink. 
Met heilige engele wat hul droefgeestige verhale 
voor die troon van God vertolk. 
Terwyl hul vertel van die verlore lot 
van die heilige kronieke se laaste volk. 
Wat het ’n bose wêreld van homself gedink 
terwyl hul in arrogansie God se liefling so vermink. 
Met ’n roepstem van sonde het hul die uitverkore volk tot ’n val gelok 
om hul met welbehae te slaan met hul spotters-oordeelstok. 
In ’n pikswart paasfeesbeker word vir die wêreld sy eie gruwel ingeskink. 
Tot op die laaste druppel sal hul die bitterbeker leeg moet drink. 
Die tyd het gekom en op hul beurt word ’n wêreld na sy eie helput gelok. 
In ’n ewig onoorkombare duisternis 
gaan hul ontwaak met ’n ontsaglike skok.


Openbaring 645 
Helaas- slegs ’n paar wil vry wees.

Maandag 13 April 2009 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Waaraan is dit wat die mens so desperaat nog kleef. 
Om sy siel tot ewige ondergang met die materie te deurweef. 
Om homself met onoplosbare probleme en ellende te omgeef. 
Niks is daar meer oor in hierdie wêreld vir die mens om na te streef. 
Maar steeds hardnekkig bly die mens aan sy leë aardse illusie kleef. 
Daar is slegs `n paar wat roep: O God in vryheid wil ons leef. 
Met heel ons wese wil ons na U ons Skepper streef. 
Vir `n bose wêreld gaan ons nie meer langer vrees. 
Slegs voor U aangesig wil ons in ontsag nou beef. 
Oor ons ontrouheid vra ons U nederig; 
wil U ons asseblief daarom nie vergeef. 
Ewig, ewig wil ons slegs na U salige koninkryk nou streef.Openbaring 646 
Waar twee oseane `n land omsoom.

Dinsdag 14 April 2009 05:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Waar twee oseane `n land in eenheid omsoom. 
In hierdie land van oorvloed is die vrede 'uitgewoon'. 
Hier het alles wat onrein is hul aan die heiliges kom toon. 
Sonder gees staan daar tot verwoesting 
die liberale se gewraakte selfgekweekte kloon. 
Lank genoeg het `n verrotte wêreld in sy illusiewaan geloom.
Aan skerwe spat `n wêreld se totale eenheids-toekomsdroom. 
Ewig reinig die wêreldling hom van sy sonde nooit weer skoon. 
Terwyl Satan homself uitspattig as die wêreldheerser kom vertoon. 
Die koningin hom gulhartig nooi kom sit hier op my troon. 
Staan die antichris nader om homself as `n god te kroon. 
Ja, grynsend kom staan voor die mens die dood nou as sy loon. 
Spottend roep hy "my vaalperd noem ek die dood se eie poon". 
Tot aan sy stang galop my ryperd deur die mens se bloed volstoom. 
Bulderend lag die dood terwyl hy die veronderstelde wêreldheiliges nou hoon. 
Hy lag en roep en sê: 
Stewig in my hand hou ek in volle beheer nou die toom. 
Waarheen die wêreldling ookal vlug volg ek hul met hul regmatige loon. 
Te laat vir ewig te laat eggo in refrein nou sy hoon -
ja, ewig te laat om nou jul berou te wil toon. 
Ja, daar waar die twee oseane die land in eenheid omsoom. 
In hierdie land is ook die grootste konsentrasie van opregte heiliges 
wat hulself sonder enige skroom- uittartend vir `n verrotte wêreld toon. 
In `n geesteslig is daar beskermingsengele skares wat om hierdies woon. 
Onder God se naam is hul tot ewige heiligheid gekroon 
en ewig veilig is hul verseël teen die dood se wrede loon.Openbaring 647 
Die opregtheid en vasberadenheid van die ligdraers.

Woensdag15 April 2009 10:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In bliksemstraal en donderweer, ja, die grootste storm wat daar kom.
Staan verlate in `n nagtoneel figure in `n geselskap stil en stom. 
Teen stormsterk winde staan hul dapper maar geboë en krom. 
Hul fluister teen die stormwinde; wanneer gaan die Bruidegom nou kom. 
In die verwoestende storms waai van die stormlaterns nou om-
en helfte van die geselskap draai nou terug na hul huise en die wêreld om. 
Maar vanuit die donker nag is `n dapper eensaam stem wat kom: 
"in my duisternis sal ek wag totdat Hy op die regte tyd sal kom". 
Die ander lampdraers roep hom om na hul ligkring te kan kom. 
Die een na die ander verwoestende storms dit is wat oor hul hoofde kom. 
Hul wag en wag maar al wat kom is hul seer langverwagte Bruidegom. 
Die helfte van hierdie groep raak ook nou in hul hoop en verwagting stom. 
Hul murmureer en sê die olie in ons lampe het ook nou tot sy einde gekom. 
Om meer olie vir ons lampies te bekom- 
draai ons daarom nou maar liewer na die wêreld om. 
Al hoe kleiner raak die groepie wat vasberade wag op die Bruidegom. 
Die stem vanuit die duisternis het nou met `n plan vorendag gekom- 
met gras, takkies en houtjies het hy nou `n kleine vuurtjie bekom. 
In die weldadige hitte daarvan 
staan die dapper lampdraers nou knus daarom. 
In die weldadige hitte gloei heilig hul gesigte 
in naasteliefde vir mekaar nou wederom. 
Vrolik babbel hul en vertel mekaar van hul liefde vir die Bruidegom- 
en ook van die uitsonderlike huweliksfees wat gaan kom. 
Die stem van die een wat vanuit die duisternis 
met bemoediging na vore sou kom, 
sê: stil! Luister! ek hoor die geselskap van die Bruidegom 
wat nou vinnig nader kom. 
Oral oor `n duister wêreld weergalm die blye tyding; 
die Bruidegom is aan die kom.
Ook die wat in hul wanhoop na die wêreld terug sou draai het gekom. 
Die staan nou gretig nader na die ligkring en sê ons was so baie dom. 
Deel daarom jul lig met ons, ja, laat jul genadelig ook oor ons nou kom. 
Maar die ligdraers kyk hul aan, stil, verwytend stom. 
Hul draai hul na die een wat vanuit sy eie duisternis tot hul hoop sou kom. 
Hul sê aan hom: 
As ons voorloper het jy vanuit jou eie verlate duisternis 
as hoop vir ons gekom. 
Daarom sal jy as ons voorloper ons nou neem na HOM. 
Terwyl `n donker duisternag in briljante helder lig 
in `n Heilige huweliksfees oor die oneindigheid oopblom, 
staan die getroue lampdraers as die strooijonkers om die Bruidegom 
en ewig, ja, ewig loof hul HOM.


Openbaring 648 
Die edelplant en die edelras.

Donderdag 16 April 2009 11:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Onbeheers en selfsugtig na die eie wilde drang. 
Groei die rankplant waar hy wil, oral oor sy eie gang. 
Versmorend daar waar hy aan sy gashere hang.
Is hy vir al sy bure net tot `n dodelike ondergang. 
Vanwaar kry die orgidee haar skoonheid wat sy ontvang.
Op die verrotting van `n half vergane plant gaan sy as parasiet net hang. 
Verruklik in haar bekoring is dit maklik vir haar om die oog te kan vang. 
Maar in haar skoonheid is sy nutteloos in haar eie ondergang. 

Met sorg word koring vir die mens as voeding aangeplant. 
Van groen tot goud staan dit wuiwend op die land. 
Boer en natuur bring getrou die heeltyd hul kant. 
Vir die verbruiker om vanuit brood hul lewensvoeding te kan ontvang. 
So word ook die druiwestok as `n wingerd aangeplant. 
Vlytig flits die snoeiskêr deur die boord van rand tot rand. 
Vanuit dooie winterhout bring ryklik die druiweoes sy kant. 
Spoedig vul die edelvog die wynvat ook van rand tot rand. 

Onbeheers en selfsugtig na die eie wilde drang. 
Gaan `n wilderas waar hy wil oral oor in vernietiging sy gang. 
Versmorend daar waar hul aan hul gashere tot oorlewing hang- 
is hul vir al hul bure net tot `n dodelike ondergang.
Vanwaar kry `n nabootser sy intellek en skoonheid vandaan. 
Op die uitskot van vooruitgang 
gaan hul as parasiete die heeltyd net hul gang. 
Soos `n veelkleurige papegaai is dit vir hul maklik om die oog te vang. 
Maar in hierdie illusie is hul nutteloos in hul ondergang. 

So word edelbloed tot voordeel van die aarde voortgeplant. 
Van geslag tot geslag is hul tot seën waar hul woon in watter land. 
God en natuur bring getrou ryklik die seën na hulle kant. 
Vir die hele aarde om voorspoed te ontvang vanuit hulle hand. 
So word `n uitverkore ras as `n goddelike wingerd aangeplant. 
Vlytig flits God se snoeiskêr deur hierdies van rand tot rand. 
Vanuit die edel nederigheid 
bring ryklik die goddelike Gees die heeltyd Sy kant. 
Magtig staan `n suiwer Goddelike ras 
binnekort oor `n nuwe aarde van die een tot die ander kant. 


Openbaring 649 
Die fatale fout van die "ja- stem".

Donderdag 16 April 2009 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Agter Satan aan het `n klomp mense `n liberale wêreldliedjie gesing.
'Ja en Nee' het ewig `n skeuring in `n volk teweeg gebring. 
Met `n 'ja' is `n vloek van ondergang oor `n heilige nasie gebring. 
Baie van hierdies het hulself na hul fatale fout 
eerste na veiligheid laat bring. 
Om vandaar hul bose stem 
nog steeds oor `n verlore Vaderland uit te laat kring. 
Maar in ewige selfverwyt gaan hierdies hul hande vir ewig saamwring. 
Ewig nooit sal die goeie Gees weer in hul midde binnedring. 
In genootskap met `n bose wêreld 
word hul nou voor die oordeel van God gebring. 
Die Regter spreek en sê: 
Die tyd het gekom om die veroordeeldes nou nader te bring.
Om hul kom staan heilige engele nou as `n jurie in `n benouende kring.
Die Regter vra: Sal ons met `n 'ja of `n nee' die oordeel nou oor hulle bring. 
Vroom die heilige jurie wat nou sing:
Met `n 'ja' hul eie 'ja' sal ons die oordeel oor hulle bring. 
Ewig sonder Vaderland sal hul, hul hel in niemandsland deurbring. 
Maar voor dit sal ons elke moontlike plaag 
van hierdie aarde oor hul hoofde bring. 
Hul volgende vlug na veiligheid 
sal hul in ondenkbare gevare en ellende bring. 
Eenparig sing ons voor U heilige aangesig as `n jurie nie te gering. 
'Ja' vir armoede wat wyd oor hierdies uit gaan kring. 
'Ja' vir die groot hongersnood wat hul op hul knieë gaan bring. 
'Ja' vir die dodelike pes wat hul midde moet binnedring.
'Ja' vir die bloed van die vermoordes uit hul volk 
wat ons op hul hoofde neer moet bring. 
Gruwelik gaan die dood nou hul eie familie bande binnedring- 
ver van volksgenote wat vertroosting vir hul in hul leed kon bring. 
Terwyl die jurielede hul oordeel oor hierdies uitsing. 
Word die valbyl tot bespotting vir die kamma bloubloed nou nader gebring.
Tevergeefs hul pleidooi wat hul na die troon van God wil bring. 
Vervloek is elke landstreek wat vir hierdies dien as `n veilige skuiling. 
Elke denkbare plaag 
word oor hierdie gasheerlande tot verwoesting gebring. 
Ja, terwyl oordeels engele as Jurielede so saamsing, 
word terselfdetyd God se genadehand in liefde en versorging
oor `n vertrapte volkie gebring. 
Die Jurie verdeel nou in twee om hul take te volbring. 
Met twee baniere op die een staan 'ja' en op die ander 'nee'. 
'Ja' vir die oordeel en vervloeking 
om op die hoofde van verraaiers neer te bring. 
'Ja' vir die wat Satan se wêreldlied wou sing. 
'Ja' vir die regte tyd om hul na die ewige hel te bring. 
Maar op die banier met 'nee' staan: 'Nee' vir `n oordeel oor heiliges gebring- 
en 'nee' vir die Vaalperd wat die doodsekel moet nader bring. 
'Nee' vir pes en hongersnood wat hul tot ondergang kan dwing. 
Ewig- ewig 'nee' vir Satan wat hul in sy Hades hel-land wil bring.


Openbaring 650 
Visioen van onderduimse voorbereidings in Israel.

Vrydag 17 April 2009 7:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
In `n gesig ervaar ek die volgende: 
Daar is baie beweging in Israel. Mense skarrel rond 
en daar is `n gewerskaf asof daar op iets voorberei word. 
Al hierdie aksies vind in volkome stilte plaas so asof hulle 
nie wil hê ander moet van hul doen en late weet nie.