Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.

  

AMOS 3:7 Want GOD doen niks, tensy Hy Sy raadsbesluit aan Sy knegte,

die profete, geopenbaar het nie

 

Openbaring 3301

TEVERGEEFS OM HULP GEROEP

29 Junie 2022  Woensdagoggend  05.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die planeet het tevergeefs om hulpgeroep.  Die mynmasjinerie
skaad wreed haar binnegoed.  So, wee die dag wanneer die aarde
ophou poep.  Op daardie dag word mangaangas wêreldwyd
gesnoep.  Kyk, oraloor word kos en ander oorlewingsmiddele
deur regerings teruggeroep.  Volke en nasies hou tevergeefs na
mekaar uit die bedelhoed.

Die planeet het tevergeefs om hulpgeroep.  Dun en waterig raak
nou die laaste biejie soep.  Dit is heeltemal te laat om die sanksies
te herroep.  Luister, die aarde het tevergeefs om hul geroep.  Met
soveel afval op haar oppervlak.  In haar water en ook in haar
binnegoed.  Begin sy in sooibrand haar lawa nou na buite
spoel, haar bergtoppe staan verbrand, swart soos roet.  Met
rookkolomme wat hoog die ruimte in spoed.

O, kon die mens die uiteinde van dit alles nie maar verhoed?
Onder bloedrooi gloed kom die droogte en ook die
vernietigende vloed.  In kroep op kroep, terwyl die pes wreed
voortwoed.  Betaal die mens die prys met eie bloed.  Die
aarde het tevergeefs om hulpgeroep.  Maar nou had sy
van die mens heeltemal genoeg.  O, sy is werklik moeg-
geploeg en daarom begin die tydvak na haar einde spoed.

 

Openbaring 3302

IN SINSBEDROG

30 Junie 2022  Donderdagoggend  05.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Deur al die politieke bedrog, het die mens gedog, die konings praat
net `n klomp bog.  Maar soos sinsbedrog, swaar en log, kom oor die
horison 'n groot gedrog.  In haar onstuitbare wrede aantog, heet sy
DERDE WêRELDOORLOG!.  Soos 'n kannibalistiese vet varksog,
drink sy bloed en vreet sy vlees, heel gemaklik netsoos rog.

Ja, in sinsbedrog, oënskynlik so vergesog.  Kom sy koud,
onverbiddelik, net soos in 'n swaar koue trog in aantog.  Terwyl sy
soos 'n donker wolk na benede spiraal en kolk.  Trek sy dodelik,
sekuur, haar vlymskerp dolk.  Sy wreek haar op menig nasie en
ook volk.  Ja, want sy heet oorlog en veg teenoor mekaar, as die
Gog en die Magog.  Sy word vurig aanbid as net die afgod.

In haar bloedige tog van Oos na Wes, baklei sy om nog en nog.
Met Noord en Suid wat haar vinnig volg.  Word daar gemoor en
wreed word daar vervolg, met alle infrastrukture wat inmekaar
instort.  So, wat gaan daar nou van al die massas word?  In die
enorme groot tekort, is alles bederfbaar, reeds klaar papvrot.
Met 'n groot droogte in aantog, is dit net leë morg op morg.
Daar is geen koring, daar is geen gort. Want oraloor heers
nou net die woord oorlog.

 

Openbaring 3303

TEVERGEEFS VERMAAN

1 Julie 2022  Donderdagoggend  03.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, die Woord het vermaan en die Wysheid het beaam.  Maar die
dwaas was net oor sy verganklike skoonheid begaan.  In die vrye
kom en gaan, van die wilde Trojaan.  Was die Weste heeltemal te
dom om dit alles te verstaan.  Sy is te dwaas om te weet sy is deur
haar eie sotheid heeltemal verslaan.  Amerika staan beskaam oor
haar liberale gedrog uitgekraam.  Eens so groot en vernaam, maar
nou in vinnige vergaan.  Dink sy dat haar vriende, steeds by haar
staan.

Maar almal is inderhaas te besig, om ter wille van hulle eie oor-
lewing, planne te beraam.  Ook Europa dink haar bondgenote staan
stewig saam.  Maar binnekort is dit ook met al hulle planne gedaan.
So begin hulle om onder mekaar te skop en te slaan.  Ja, die Woord
het vermaan en die Wysheid het dit alles beaam.  Maar die sot was
te dwaas om dit alles te verstaan.  Die grotes en rykes het mos
gedink die ou pous is so goddelik vernaam.  Oppad na hom, het
hulle God heeltemal verbygegaan.

Daarom het die hemel Rusland laat begaan om die Weste te verslaan.
So was die wêreldekonomie die heetltyd ook maar net met klatergoud
beslaan.  Met haar skynglans nou heeltemal gedaan en na die maan.
Staan die groot bankiers diep beskaam.  Kyk, die globale koopkrag is
binnekort, heeltemal gedaan.  Resessie is klaar besig om as
depressie, in die mens se midde op te staan.

So het 'n groot Oordeelskaal geval, met 'n harde slag, in vergaan.
Daar waar miljoene onder hongersnood gaan vergaan.  Het Genade
nou sonder simpatie, stil eenkant toe gestaan.  Ja, want eens het die
Woord onophoudelik vermaan en die Wysheid het dit alles oor en oor
beaam.  Maar die dom wêrelddwaas, kon en wou dit nou eenmaal
net nie verstaan.

 

Openbaring 3304

KUS SE GEHOES

2 Julie 2022  Vrydagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Afrika-Kus het eerste begin hoes en wou desperaat agter maskers vir
die kieme wegkoes.  Die vaksien het laggend oor die poging geproes.
Sy het geweet die weerstand was klaar deur haar verwoes.  Met Afrika
se infrastrukture meestal oud en geroes.  Was daar op haar landerye
ook weinig oes.  Die weer was woes en oorlewendes kon van die groot
verwoesting nie wegkoes.

In 'n kernkragstasie val 'n skroef en die stoom gaan af met `n gevaar-
like poef.  In hierdie enorme katestroof wat die bevolking gaan
beproef.  Is die wetenskap die enigste werklike boef.  In 'n ou myn-
groef word vlugtelinge tot die uiterste beproef.  Met bykans alles
verwoes, is dit nou fataal om die regering daaroor op te skroef.  Met
menslike gelate nou grys en stroef, heers daarmee saam steeds die
groot gehoes.  So bly dit net die dood wat aanhou om suksesvol te
oes.  Afrika raak daarom oor groot gedeeltes van haar oppervlak
leeg en woes.

 

Openbaring 3305

SATAN RY 'N LIMOUSINE

3 Julie 2022  Saterdagoggend  04.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In Engeland word whisky vanuit 'n pikswart kantien aan almal wat
wil, bedien.  So kom Satan spoggerig aangery in 'n doodsvaalgrys
Limousine.  Langs die strate juig die skare hom toe, hulle wat hom
in alles dien.  Hierna word hy in die huis van kommentaar en daarna
weer in Buckingham paleis gesien.  Hy neem na die koningin 'n salf
gemaak van lanolien.  Hierna word skaapwolboerdery ernstig her-
sien.  Deur boerdery onkoste raak katoen ook uitgedien.  So kom
nylon weer in as krimpelien.

Die Weste roep angstig:  Ons sit sonder gas, help ons daarom met
'n bietjie paraffien.  Maar met ru-olie nou net 'n groot miskien.
Antwoord iemand, neem maar weer op die inspanriem en laat die
pakdier die mens weer dien.  In Londen staan 'n onwettige immigrant
se brandmaer pikanien.  In 'n hongersnood wat niks of niemand nou
meer ontsien.  Word in Europa bose swere nou oraloor oor menslike
Iiggame gesien.  In oorvol hospitale huil pasiente van pyn om 'n bietjie
morfien.  Die massas ween, o, wat het ons gedoen om dit alles te
verdien?  Maar vanuit die vaalgrys Limousine, roep Satan die skare
vrolik toe:  Hou net aan al julle swape om my getrou te dien.

 

Openbaring 3306

VIR DIE BRITTE SE INFORMASIE

4 Julie 2022  Maandagoggend  04.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit die konsternasie van 'n nasie kom ongevraagd die informasie.
Die ou koningin is te oud vir operasie.  Maar volgens die Britte se
informasie beweeg sy steeds statig en met grasie.  Maar in die een of
ander restourasie hang om die ou karkas steeds peperduur juwele en
klerasie.

Maar kyk, 'n nuwe generasie kom daaroor in erge konfrontasie.  Want
vanuit 'n nuwe geloofskatkisasie.  Wys die vinger beskuldigend na die
massas se armoedige situasie.  In betogings verwoord hulle dan ook
hul misnoeë in 'n nuwesoortige konfrontasie.  Maar in 'n oorlogs-
operasie, verander in die toekoms die paleismure in elk geval in 'n
bouvallige murasie.

Die bevolkingspopulasie klee hierna in 'n eensoortige, eiesoortige,
kommunistiese klerasie.  Deur 'n vreemde vibrasie, ontstaan onder
homosapiens 'n dierlike koerasie.  Die wetenskaplikes verwys dit
terug na die aarde se onverstaanbare, onvoorspelbare gravitasie.
So volg die een na die ander natuurlike sterilisasie en dit, nogal
sonder enige operasie.

 

Openbaring 3307

AFRIKA NUUS

5 Julie 2022  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die dans van die bose kultuur.  Begin Kus aggressief na sy vyande
gluur.  So val die een na die ander Afrika struktuur.  Ja, die oorlog
is hier om die mens se lewe vir 'n onbepaalde tyd te kom versuur.  Op
die horison heers oral die gloed van die een na die ander vernietigende
vuur.

Met weinig mense wat die ellende van hierdie tyd kan verduur.  Word
boodskappers inderhaas deur die land rondgestuur.  Op plase probeer
Boere om inderhaas meer sekuriteit by te huur.  Luister daarom, deur
die media kom die nuus, oor die dood van 'n premier.

Terwyl vakbonde mekaar boosaardig hieroor aangluur.  Kom 'n nuwe
stuurman aan die stuur en die media is onverwags onder sensuur.
Van die eens blinkvet tot nou 'n brandmaer postuur.  Heers daar oornag
`n nuwe wêreldwye, eensoortige, kultuur.  Hierdie kreatuur heet ook dan,
die boek van Openbaring se dier.

Voor sy ingangsportaal staan 'n kragtige heldemoon opgetooi as sy
portier.  Ja, hy wat die volke en nasies boosaardig aangluur.  In die
groot verdrukkingstyd wat drie en 'n halfjaar gaan duur.  Moet elke
volk en nasie handel na elk van hierdie gruweldier se gril en gier.

Hy staan daar soos 'n god en hy dink hy is net die tier.  Maar vanuit
die hemel slaan 'n weerligstraal hom soos 'n vuur.  Dit is `n Engel
wat hierdie gruweldier gaan doodtrap soos 'n nietige mier.  Weet
daarom o, mens, God bly wel vir ewig aan die skeppingstuur.  Kyk
daarom na die Skrif geskryf teen die eindtydmuur.  En begin om
jouself in die regte rigting te stuur.

 

Openbaring 3308

TUSSEN HEMEL EN HEL

6 Julie 2022  Woensdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

‘n Vraag word gestel:  O, wat is hemel en wat is hel?  Met die siel wat
onseker daartussen ronddwel.  Die goud word vir 'n nuwe uitvindsel
gesmelt en die silwer word gegiet tot 'n vreemde kelk.  Op die
oorlogsveld word die lafaard onverwags 'n held.  Die ateïs begin
preek en vertel, daar is wel iets soos 'n God en hy begin desperaat
bid tot sy El.  Die groot generaal skree 'n bevel en op die slagveld
word die lyke by die hope getel.

Met vroue en moeders nou diep ontstel, word net meer manskappe
aangemeld.  So is die oorlogskrif nou teen stadsmure uitgespel.
Globaal heers oraloor nou net geweld op geweld.  Op nuuskanale
word vertel, die oorlog is uitermatig wreed en fel.  Die bankiers begin
om op lenings, perke in te stel.  Ja, met konings wat globaal oor en
weer op mekaar begin skel.  Raak wêreldtekorte nou 'n ongekende
hel.

Boonop begin menslike DNS muteer tot 'n eienaardige sel.  Die ou
doemprofeet skel:  Ek het dit mos oor en oor voorspel.  Kyk net hoe
versprei die kankergewasse oral op die mens se vel.  Maar die pous
predik steeds, kalmeer, daar is niks om julle oor te ontstel.  So word
die vraag steeds gestel.   Wat op aarde is hemel en wat is hel?  Met
die siel wat nou heeltemal deurmekaar daartussen ronddwel.

 

Openbaring 3309

DIE BLOED SPAT

7 Julie 2022  Donderdagoggend 00.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Tussen bitter en in soet hardloop die dief en stroper weg met ander
man se goed.  So breek die laaste moed en orals spat die bloed. 
In `n rooi naggloed, waar vure onblusbaar wild woed.  Vlug daar
menigtes na niks en nêrens te voet.  Daar is niks wat hierdie
situasie kan verhoed.  Die stede lê swart verbrand soos roet. 
Met al die infrastrukture nou kapoet, kom daar boonop  nog 'n
reuse vloed.

In 'n damwal wat onverwags onder `n waterstormloop boet. Kom
daar weer 'n lang, hartseer, begrafnisstoet.  In die langdurige
armoede wat voortwoed.  Loop daar menigtes met bakhand en
die bedelhoed.  Maar niemand het enige goed, want die dief en
die stroper is weg met almal se goed.  Met gebreekte moed bid
die mens en vra God om hulle te behoed.  Maar met bitter in
oorvloed is daar nêrens meer 'n bietjie soet.  Orals spat daar
nou net bloed, in 'n tydvak wat vinnig en onverbiddelik na sy
einde spoed.

 

Openbaring 3310

'n LAND IN VERGAAN

8 Julie 2022  Vrydagoggend  05.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In 'n wilde baan is daar weinig wat weet en nog minder wat verstaan.
Die heiligdom lê vertrap, die Boer is verslaan.  In 'n land in vergaan,
maak niemand in die toekoms meer 'n eerlike bestaan.  Die wilde
wese het opgestaan.  Ja, in Raka wat nie kan bloos of skaam.

Die dromme het skielik onheilspellend begin slaan.  Om die vure het
vegters bloeddorstig rond gestaan.  In die donkermaan is 'n maagd
in 'n ritueel doodgeslaan.  Dit het een koning te laat ontgaan, 'n ander
koning is meer vernaam.  Anargie het wyd, bloeddorstig, opgestaan
en die blaam was nie langer om die Boer beraam.

Met geen elektrisiteit of water in die kraan, lê buitelanders op hope
dood geslaan.  Die Boer word hierna dreigend vermaan, om vining
as 'n bondgenoot nader te staan.  Maar in die groot vergaan, begin
almal ongeorganiseerd, wild, na mekaar te skop en slaan.  Die
laaste graan het met 'n spoed vanuit die silo’s gegaan.

Met geen voer om na die hoenders en die vee te gaan.  Was dit met
vleis in Afrika ook spoedig gedaan.  Die groot droogte het verwoestend
oor groot dele van Afrika gegaan.  Die Weste self in die nood, het nie
meer met hulp in graan nader gestaan.  Die dood het wild na menigtes
geslaan.  In die wilde, onbeheerste waan, was daar steeds weinig, wat
kon weet en nog minder het dit alles verstaan.

 

Openbaring 3311

WANNEER DIE WIND VASBIND

9 Julie 2022  Saterdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die hemelruim was in 'n oranje, rooipers, gloed getint.  En 'n reuse
orkaan was deur die wind in 'n vernietigende tol vasgebind.  Onge-
kende storms het deur Amerika en Europa gerinkink.  "Hurricanes"
het dorpe en stede heeltemal verslind.  Groot landstreke was onder
die stormgeweld vermink.  `n Groot geweeklaag het in 'n noodroep
om hulp opgeklink. Maar die hemel se gehoor was hiervoor deeglik
toegebind.

In groot gebiede het karkasse en lyke ontbind.  Die land het behoorlik
daarvan gestink.  Die môrester was groot en blink, terwyl 'n vreemde
voorwerp sy weg na die aarde se atmosfeer probeer vind.  Weer het
die wind in 'n huilgeluid oor die aarde geklink.  Net om nog 'n
ongekende storm in wanhoop vas te bind.  Hierna het groot gate
in die aarde se kors weggesink.  Modderstortings het wyd globaal
plaasgevind.  Ja, want die hemelruim was in 'n oranjegeel, rooipers
kleur getint.

 

Openbaring 3312

KOMMUNIS EN KAPITALIS

10 Julie 2022  Sondagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In 'n komende groot krisis, waarsku die kommunis die kapitalis.  Kyk,
in die toekoms is dit gedaan met julle groot surplus.  Ja, want oraloor
heers superieur nou die Rus. Maar die Weste reageer hieroor hout-
gerus.  Hulle sê:  Kyk die Ooste sit self met 'n onoplosbare minus.
Netsoos Pontius Pilatus was Amerika haar hande in onskuld oor die
komende krisis.

Afrika is alweer oor alles onnosel, oënskynlik daarvan heeltemal
onbewus.  Sy laat haar deur haar onbevoegdheid verder aan die
slaap sus.  Haar massas geplaag deur armoede en hongesnood,
reageer soos altyd, in ongekende onlus.  Daardeur bou Kus in 'n
massagraf vir haarself 'n reuse doodskis.  Sy het geen sorghum,
koring of mielies om bier mee te gis.  Met haar varswaterbronne
nou ook gestroop van vis.  Vergaan sy ook behoorlik van vleislus
en vir groente is sy net so lus.  Maar agter 'n graaf en pik was sy
ook nooit te fluks.  En voordat sy weet of wis, had sy van alle
produkte net mooi niks.

Onverwags raak Afrika ook nog van 'n vreemde virus bewus.  Ja,
van 'n kiem wat haar bloed laat pis.  Hierdie pes span vinnig om
geheel die wêreld 'n benoudende lus.  Waar dit vanuit die longe,
deur die niere, tot in die blaas, soos suurdeeg gis.  Voordat die
wetenskap hieroor iets kan weet of wis.  Begin derduisende in
hul grafte te rus.  So het bakterie, 'n virus in mutasie gekus.
Niks kan die verspreiding daarvan keer of blus.  Niemand laat
hulle langer deur die valse beloftes tot kalmte sus.  In die
komende groot krisis word die vure voorwaar nie weer geblus.

 

Openbaring 3313

DIE NATUUR SE BEVEL

11 Julie 2022  Dinsdagoggend  04.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die berg Karmel was daar lank gelede reeds 'n vallende skaal in
oordeel oor die wêreld bestel.  In 'n storie wat ontstel, nou bykans
te laat om oor te vertel, raak dit te laat vir die woordjie vaarwel.
Kyk, die dae is reeds lankal uitgetel. En niks word meer langer
uitgestel.

So begin die mensdom nou in ellende rond te dwel.  Met die lewe
op aarde nou pure hel.  Begin die keel eerste in 'n siekte toe te swel.
Met weinig genesing of herstel, word daar in Afrika oorvertel.  Dit
alles is te danke aan 'n toordokterheks se bose spel.  Maar in hier-
die geval is dit verseker wel die natuur se bevel.  Kyk, in ongekende
geboortes, te veel om te tel, word voortplanting nou vooropgestel.

Maar ook dit doen die populasie glad nie wel.  Kinders word gebore
met hulle kliere klaar dik opgeswel.  Die massas begin vermoed dit
is die vaksien wat derduisendes neervel.  Maar die media hou aan
om te vertel, lang Covid, is in die proses opgetel.  In 'n verhaal wat
ontstel, begin die massas onvergenoegd te skel.  Onoplosbare
probleme kom die een na die ander nou heeltemal parallel.

 

Openbaring  3314

BOERVOLK, GOD SE VOLK

12 Julie 2022  Dinsdagoggend  02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Staan in die poort en roep uit die Woord.  Gaan heeltemal oorboord en
breek met oorgawe die Aparte Brood.  Sodat die volke en nasies kan
hoor, dat die Boervolk aan God behoort.  Ja, roep uit die Heilige Aparte
Woord en gaan daarmee uitermatig groot.  Net soos wat dit van alle
ewigheid af nog altyd hoort.

Slaan daarom met die banvloek die vyand genadeloos dood.  Maar wees
lojaal en getrou aan jou eie suiwer soort.  Kyk net na die Jood, in die groot

verwoesting gesaai deur koeël en lood.  Daar tref hulle sonder genade hul
vyand met die dood.  Deur soveel geslagte heen, kom hulle nog altyd weg
met massamoord.  Maar daarmee gaan die kerk nog altyd akkoord.

As die kamma uitverkore volk, word die gruwel Jood, in die groot leuen
tot uitverkiesing vergroot.  Maar binnekort word hierdie addergeslag oor
die ewige afgrond gestoot.  So kom nou o, kinders van God, begin om
die hare te kloof.  Lank genoeg het julle, jul vir 'n Sataniese Joodse
eenwêreldorde afgesloof.  Ook jy, o, Suid-Afrika, is deur die Jood van
jou goud, diamante en ander rykdomme beroof.  Aan al jou minerale
en hulpbronne het hulle skaamteloos gesoog.  Lig daarom o, Boer nou
hoog jou hoof.  Span jou boog en neem in wraak 'n oog om 'n oog.
Staan o, Boer in die Poort en roep uit God se Waarheidswoord.

 

Openbaring 3315

WANBESTUUR

13 Julie 2022  Woensdagoggend  05.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die wanbestuur met alles nou peperduur.  Verbrokkel die sisteem in
sy wêreldkultuur.  Die voorstelle vanuit die vatikaan raak uiters obskuur
en 'n kardinaal raak hieroor heeltemal oorstuur.  Turkye begin gierig in
alle rigtings te tuur.  Daardeur verloor geheel Europa haar voller, ronde,
postuur.

Engeland, die onversadigbare vampier, begin haar koopmanne in alle
rigtings uit te stuur.  Rusland word slu, vir meer uitvoer aangevuur.
Maar die kontrakte is nie eers werd vir dit geskryf op papier.  Frankryk
adverteer desperaat al haar plesier.  Maar heeltemal te veel lande
het hulle vir toerisme versier.  Vanuit Switserland brul aggressief die
eenwêreldorde dier.  En voordat die mens gaan weet of wis, is die
geldlose stelsel hier.

In die grootste bank ter wêreld, skreeu 'n kluis se ou geroeste skarnier.
Die goud en diamante daarin word na `n geheime plek gestuur.  Die
ekonomie raak nou heeltemal oorstuur.  Ja, want in globale wanbestuur,
raak alles wêreldwyd nou onkoopbaar duur.  In die skielike loslaat van
surplusse beland menig produkte in die spervuur.  Dit bring vele land-
bouers op die knieë in hul bankrotskuur.  Met die globale weer grys
en guur is daar vir al die probleme geen oplossing of kuur.

 

Openbaring 3316

DIE GROOT FOUTIEWE BESLUIT

14 Julie 2022  Donderdagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor die doodsengel 'n eentonige deuntjie fluit.  In die verwyt van
die groot foutiewe besluit.  Blaas 'n boodskapper waarskuwend op sy
fluit.  In Afrika roep iemand luid:  Kyk net hoe nat is ons kruit.  Die
massas begin heeltemal onverwags te moor en te muit.

Daar word in bondgenootskap inderhaas besluit hoe om die probleem
te stuit.  Rusland word summier as Afrikaberader ingesluit.  Die Weste
probeer desperaat om hierdie planne te fnuik.  Om  die een of ander
rede word 'n verdagte chemikalie in die atmosfeer gespuit.  Dit ver-
donker selfs die pigment in die menslike huid.  Waarna die dood
soos 'n honger aasvoël na benede duik.

Die slagoffers reageer soos lewende dooies, terwyl hulle liggame
eienaardig begin ruik.  In die verwyt van 'n groot foutiewe besluit.
Begin 'n pes, soortgelyk as melaats, oor die tone en vingers van
mense te kruip.  Dit eindig op oor die torso en geheel die buik.
Oorsese besoekers wil summier uit Afrika uit.  Maar hul eie land
se deure word blitsvinnig vir hulle toegesluit.

Niemand kan die waansin wat hierna volg meer keer of stuit.  On-
beheers begin menigtes desperaat vir oorlewing te roof en te muit.
Daar word wild gemoor vir net 'n bietjie buit.  Ek hoor 'n stem wat
roep:  Die hel is oor hierdie kontinent ontsluit.  Inderhaas waag die
Weste nog 'n foutiewe besluit.  Daarom blaas die Hemelbood-
skapper, waarskuwend, vooruit, op sy fluit.

 

Openbaring 3317

TYD OM TE BETAAL

15 Julie 2022  Vrydagoggend  1.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor 'n Engel roep:  Betaal-betaal, die wêreldraad van kerke het
God deur Baäl gefaal.  Die hoer van Babilon staan gestroop en kaal.
Haar man Mammon het die wêreldekonomie gefaal.  Maar in die
eenwêreldordekraal, staan die dier van Openbaring steeds vir die
hoer opgesaal.

Luister daarom nou na die Goddelike stilte wat globaal neerdaal.
Hoor hierna die groot kabaal.  Sien die bloedrooi bliksemstraal
en weet Satan het met al sy woede op die wêreld neergedaal.
Die see begin haarself verskrik te faal.  In pikswart dood, sterf
haar eens so kosbare koraal.

Terwyl bitter alsem deur die varswaterstrome van die aarde maal.
Verbrokkel groot dele van die aardkors in totaal.  Met vrees en
waansin in pyn en ellende nou maksimaal.  Daar grynslag die
valsprofeet terwyl hy spot en smaal.  Op sy kop dra hy 'n kroon
met in die middel daarvan 'n reuse opaal.

Op die Joodse tafel staan uitgestal die laaste kosher feesmaal.
Onverskrokke staan die Oosterling en hul eet steeds slegs hul
halaal.  Ja ek hoor 'n groot Engel roep:  Betaal-betaal, die kerk
en politiek het God, deur Baäl gefaal.  Bring daarom die groot
oorlog nader en laat reën die staal.  Laat val nog 'n skaal en
laat die mens deur hongersnood en pes haar prys betaal.

 

Openbaring 3318

NET 'N LEë TOEKOMS

16 Julie 2022  Saterdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die ou kanon staan gereed gelaai.  Maar die tyd het klaar van gister
na môre omgedraai.  Vanuit 'n ou verlede word na 'n leë toekoms
omgeblaai.  Want die winde van verandering het alles wat eens
goed was, weggewaai.  Die ou kanon die roes nou heeltemal in sy
maai.  Diè is vervang en missiele word nou met kernbomme gelaai.
Die aarde wag en die atmosfeer weet sy gaan in ongekende hitte
kook en braai.  Terwyl regerings probeer kalmeer en ander paai.
Is die tyd ongelukkig te ver verby omdraai.

Met die eerste skoot nou net om die draai.  Roep Amerika desperaat
uit.  “Hokaai”!  Maar haar handel en oorlogskepe lê klaar gestrand,
gesink, in menig land se kaai en baai.  Vanuit haar Pentagon kom
'n laaste klaaglied:  O, ons is verraai.  Turkye antwoord:  Julle het
te laat, maar uiteindelik reggeraai.  Dit kom daarvan om te krap
in 'n ander man se slaai.  Die bloed lê nou wêreldwyd dik en taai.
In “tit for tat” word die kanonne nou globaal gelaai.  Ja, want die
tyd het van gister, na die leë toekoms van môre omgeblaai.

 

Openbaring 3319

DIE SKEPPENDE WOORD

17 Julie 2022  Sondagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die wind het geween in die orkaan se ontstaan.  Maar in die Koel
Bries wat rustig deur die heilige boord sou gaan.  Het die woorde
van die lied van die skepping, stil deur my siel gegaan.  Die skadu
van `n Witkruisarend het al swewend oor my hoof gegaan.  In die
tempel van my gedagte, het God as Wysheid, in my allerheiligste
kom staan.  Sy Liefde, `n Spierwitduif, het in die plek van my hart
kom staan.

Ek het geweet ek is lewe vanuit Sy hand en Woord lank voor
enige materiële oerontstaan.  Die opkomende son was op
daardie oomblik `n onsterflike goue vonk, in `n doudruppel
se kortstondige bestaan.  Daarnaas het `n kabbelende stroom
gesing:  My Skepper het vir my `n weg na die oseaan oop ge-
baan.  Die salm in die diepsee het die uitnodiging verstaan. 
Hy het dadelik na sy plek van oorsprong vir spesie
voortbestaan gegaan.

Die volmaakte lelie het in volle blom langs die pragtige roos
gestaan.  Nederig het hulle saam die klein veldblommetjie se
eiesoortige skoonheid teenoor haar beaam.  Op daardie
oomblik het ook die edel swaan, beskeie vir die vaal klein
mossie opsy gestaan.  Die Skepper het self nederig en stil
voor Sy eie grote skepping gaan staan.  By Sy voete sien
ek `n klein engelgesie wat in blydskap, al huppelend in
danspassies rondgaan.  Hy juig:  Deur die Liefde en
Woord van God, had ook ek my bestaan.

Op `n rots daarnaas het `n magtige maanhaarleeu gestaan.
Juda se diep brul het indrukwekkend oor alle volke en nasies
heengegaan.  Die strale van die nuwe Son het op daardie
oomblik oor die nuwe stad Jerusalem gegaan.  Kyk, die
Bruidegom het glansend in die hoofpoort daarvan gestaan.
Sion Sy bruid het in haar volle prag by Hom gaan staan.
Die wind het geween want haar kind die opkomende orkaan
was onbevoeg om die grootheid van die oomblik te kon
verstaan.

Oor dit alles het ek in totale godsalige verrukking gegaan.  Sy
Lieflike Woord het soos liggolf akkoorde deur geheel my siel
gegaan.  Ek het gebid en gevra, om beskeie, maar vir ewig
altyd, in Sy Teenwoordigheid te kan staan.  Ja, want ek het
verstaan, dat hemel en aarde, asook alle materiele skepping
verby moet gaan.  Maar dat SY ENIGE APARTE WOORD,
vir ewig vas, sal bly staan.

 

Openbaring 3320

DIE HOEKSTEEN

18 Julie 2022  Maandagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, waar is 'n derde van al die sterre heen?  Waarheen het die eerste
blink gevalle môrester hul geneem?  In die diepste diepte van materie
is hul in binding heen.  Maar tot redding is daar  'n Ster, `n nederige
Hemelsteen.  Hy word die Hoeksteen, waarop geheel die skepping
steun.  Deur Wysheid en in Liefde word die verlore seun, terug op sy
weg, deur die Hoeksteen, na die Vaderhuis geneem.

 

Openbaring 3321

CHINA DAARMEE HEEN

19 Julie 2022  Dinsdagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Van Afrika se hulpbronne wou sy mos net neem en neem.  Daarom sit
China binnekort weer met 'n nuwe groot probleem.  Ja, met hernude
kataklismes wat in enorme krag op haar neer sal reën.  Haar
weerpatroon raak heeltemal ekstreem.  In ongekende hittegolwe weet
haar bewoners nie meer waarheen.

In vloed op vloed, wil dit vir dae aaneen, net nie ophou reën.  In
groot gedreun, val in ongekende skade, oor haar die groot haelsteen.
Terwyl 'n dodelike pes hulle van alkant af opdreun.  Maar steeds suig
sy onversadigbaar aan Afrika se speen.  Daarom sneeu dit in haar
komende winter vir maand op maand aaneen.

Haar eens vrugbare veen, raak dan ook kliphard tot ys versteen.  Oor
haar vlakte strek wyd die massagraf aaneen.  Na 'n reuse aardbewing
staan haar bewoners van vrees, stil versteen.  Maar kyk, China word
vir 'n groter oordeel uitgespaar.  Ironies, word sy vir die vuur van haar
eie draak bewaar.

Oor haar horison sal sy eerste die rooi gloed van `n kernbom gewaar.
Waarna die groot wêreldoorlog nie weer sal bedaar.  Haar ondergang
het sy self mos vir haar uitgebaar.  Met haar mynmasjinerie, moes sy
nooit, Suid-Afrika binnevaar.  Haar burgers voel onverklaarbaar siek
en naar.  Terwyl hul bloed stol in hul hoofslagaar.

Nog voor die aanvang en begin van hulle volgende en daarop volgende
nuwe jaar.  Daar roep 'n groot Engel:  Voorwaar-voorwaar, saam die
gort, is China se rys ook lankal verbrand en  gaar.  Kyk, netsoos
Europa, speel God en hemel, nou ook met China kant en klaar.
En daar is niks of niemand, wat haar gaan kan red of spaar.

 

Openbaring 3322

LANDSBURGERS NET LANDSSLAWE

20 Julie 2022  Woensdagoggend  05.04

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die son sak weg en die oordeel spreek sy reg.  `n Reuse vuur rook-
kolom bars vanuit 'n gloeiende berg.  Groeiende strome lawa volg
daarna elk hul eie weg.  Terwyl die rook die son verberg.  Is daar
niks waarmee die mens haar probleme kan beveg.  Homosapiens
en dier, staan tot op die been uitgemerg.  Ja, want die mens, wou
God mos tart en terg.

Die konings van die wêreld, reken hul had oor elke mens die reg. 
Om al die skatte van die aarde, om hul persoonlik, op te berg.  So
raak hulle in vraatsug nou heeltemal beserk.  Deur die invloed van
die kerk, bring die leiers van die wêreld, na die massas, die dier
se merk.

Landsburgers moet soos onderdane, as belastingbetalers werk.
Ja, werk of vrek, moet die matrixslawe, opnuut ontdek.  In hierdie
tyd het die dier van Openbaring, die hoer gedek.  Die christen
staan self in die antichris, as die valse engel van die lig, op die
gruwelplek.  Europa stink van swael en drek.  Geheel die hel
word nou oor die wêreld opgemerk.  So sak die son nou vining
weg.  Die Oordeel spreek en die skale vind hul weg.

 

Openbaring 3323

OORLOGSMARS

21 Julie 2022  Donderdagoggend  04.40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Groen was eens die gras, met woude en velde nou pikswart veras.  Die
wyn word tot bloed uitgepars, in `n oorlogmars waar soldaatstewels deur
stede knars.  Met produkte eens kraakvars, word groente en vrugte nou
vrot geklas.  So tussen die boom en die bas, trek die kiesers teen die
politici nou heeltemal dwars.  In 'n reënboogland vra elke ras desperaat
na dit wat eens so voorspoedig was.  Maar in ontug het gene en DNS
mekaar oor en weer betas.  Daarom gaan die mens gebuk, onder `n
enorme oordeel las.

Die Skoppensboer staan uitgedos, geklee in 'n pikswart jas.  Hy verf
op 'n muur, `n graffitiboodskap, met 'n bloederige kwas.  Daar staan
geskryf:  Die mens gaan bars en van vrees sal hulle ontlas.  Die skoen
het gepas en die oordeel is nou vas.  Die mens is vir haar planeet nog
net 'n enorme las.  Daarom word die aarde van hulle, soos van luise,
skoon gewas.  Luister daarom na die fluitgespeel op die dodemars.
Kyk, lyke word op een slag, in hope begrawe of veras.

 

Openbaring 3324

INFRASTRUKTURE WORD UIT VERHUUR

22 Julie 2022  Vrydagoggend  05.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die vet is in die vuur.  Die skrif is aan die muur.  Die oorlog word
aangevuur.  Lug- en seehawens word inderhaas onder bondgenote
uit verhuur.  Met die wyn nou papvrot en suur, is die ekonomie lankal
reeds oorstuur.  In Biden se wang verlam onverwags 'n spier.  So,
waarmee gaan hy Rusland nou aangluur?  In Afrika is daar weinig
graan oor in die silo`s en die skuur.  Hieroor raak Raka heeltemal
vraatsug en oorstuur.  Hy dans wild en wreed in sy bose kultuur.
Die pes versprei nou vinnig van klier tot nier.  Daar is geen genesing
daarvoor en nog minder 'n kuur.  Die weer is grys en guur en die
Oordeel roep:  Ek is met mag en mening hier.

Deur diewery in vergryp, word menig land oor die afgrond gestuur.
Ja, want alles word mos uitermatig swak bestuur.  Met landspaaie
in slaggate, ook binnekort heeltemal oor die muur.  Raak transport
onbekostigbaar duur.  Met Rusland en Europa wat mekaar boos-
aardig aangluur.  Raak ru-olie en gas vir die man op straat onbe-
taalbaar duur.  In die groot hongersnood is daar weinig kospotte
om skoon te skuur.  Ja, want die vet is in die vuur en met die wyn
nou suur, is alles in elk geval heeltemal te duur.

 

Openbaring 3325

IN NIEMANDSLANDSTROOK

23 Julie 2022  Saterdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In lewe en in dood, waar die siel aan wie behoort.  Is daar tussen
hemel en die hel wel 'n niemandslandstrook.  Waar die afgestorwene
in sy aartsvoorliefdes in illusie voort kan spook.  So gaan die lewe na
die dood wel in dimensie voort.  Maar met daar geen brood en weinig
Woord.  Spartel die wete desperaat in sy geestesnood.  Geheg aan
die delikate geesteslewenskoord, staan die siel hier broos ontbloot.
Maar in die lewensdrang stu sy desperaat steeds voort.

Die afgestorwene verdra die sielenood, net om nog steeds aan die
lewe te kan behoort.  Gaan daarom o, mens tydens jou lewe in alles
groot.  Terwyl jy poog om deurentyd nederig aan God te behoort.
Voeg daarom in jou lewensboot, die liefdesdaad, in hoop op hoop.
Leef in die geloof en oorbrug daardeur die donker doodskloof.  Daar
waar dit lei na die ewige salige plek waar jy Elohim sal loof.  Weet in
die lewe na die dood waar die stomme siel aan dit, nog dat, behoort.
Is daar tussen hemel en hel, net 'n grysvaal niemandslandstrook.

 

Openbaring 3326

ONKEERBARE MASSA VLUGTELINGE

24 Julie 2022  Sondagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjduithdebeer.co.za

Donker Afrika dreig met toorgoed en `n nar lig sy hoed in 'n verspotte
groet.  Maar die gehoor roep hom boosaardig toe.  Hulle skreeu, hy
moet van die verhoog af skoert.  Afrika reken, met Westerse beskawing
nou in oorvloed, is geld 'n oorlewingsmoet.  Maar in 'n nuwe bloedrooi
oggendgloed.  Raas onverwags die Westerse oorlogsgloed.  Dit breek
Afrika se mannemoed.  Soos 'n onkeerbare tsunamivloed, vlug daar
ongekende menigtes nou te voet.  Op die rug en in kruiwaens, gelaai
met hulle laaste bietjie goed.  Vlug hul na Suid-Afrika met 'n ongekende
spoed.

Hierdie land gaan onder hierdie stormloop ongelooflik boet.  In bloed
op bloed, met soveel lewens ingeboet.  Is proviand nou 'n noodsaaklike,

oorlewingsmoet.  Daarom baklei die mense daaroor onder mekaar
verwoed.  En dit net oor mekaar se heel laaste bietjie goed.  Met dorpe
en stede nou swart verbrand soos roet.  Raak alles bitter met nêrens
meer 'n bietjie soet.  Met weinig oor om die kinders mee te  voed.  Is
dit hongersnood wat op die einde as die wenner woed.  So begin die
menigtes hul heel laaste bietjie moed in te boet.  Hul begin eenparig
bid, dat die tyd, tot verlossing, na sy einde moet spoed.

 

Openbaring 3327

O, HAD DIE WêRELD MAAR……….

25 Julie 2022  Maandagoggend  04.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die stryd gestry is die eindresultaat nie te vermy.  So kom
die tyd van die groot selfkasty.  Kry sal jy kry en dit is die
wêreldling wat onder sy eie besluite gaan ly.  O, had Amerika
maar net sy vele onwettige immigrante intern vermy.  Dan sou
die Trojaanse perd, nie tot Amerika se ondergang, die Withuis
binne ry.

O, had Europa haar net nie by die voete van 'n bose eenwêreld-
orde neergevlei.  Dan sou sy deur die Genade van God, haar
miskien van haar ondergang kon bevry.  Maar met Edom-
Engeland wat altyd as haar voorbeeld en voorloper haar die
oordeel binne lei.  Is geheel Europa besig om oor die  ewige
afgrond te gly.

Frankryk was heel eerste om soos 'n oorryp vy in Satan se keel
af te gly.  Ook het sy vir ander rasse se menseregte teen haar
eie soort baklei.  Daarom kan sy haar ewige val nie vermy.  Italië
het deur haar Vatikaan, alle volke en nasies, met haar hoerkerke
verlei.  Daarom word die pikswart vleuels van die verwoestende
draak, eerste, skrikwekkend oor haar oopgesprei.

Kyk, haar kloue slaan sy daarna in Duitsland, om diè by haar
kleintjies, as voedsel vir hulle te kry.  Op die vettigheid van alle
Kaukasiese volkere sal hierdie gedrogdier gedy.  Want met die
stryd om die besit van materie gestry, is die groot strafgerig nou
vir niemand te vermy.  So val die een na die ander Oordeelskale
om die mens op elke gebied te kasty.

 

Openbaring 3328

DIE “DRAG QUEEN” OOR SWITSERLAND

26 Julie 2022  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die kleureskouspel van 'n lugballon, sweef daar oor Switserland
'n eienaardige grondbaron.  Hierdie “drag queen”  lok met haar getuite
lippe na die Jodedom.  Edom kom nou haastig nader as Babilon.  Haar
man, die Westerse banke, heet Mammon.  Terwyl die konings van die
aarde gretig om haar saamdrom.  Roep geheel 'n korrupte wêreld in
valse vrede die woord, Shalom.  Hulle kruip na Rusland, met die sluwe
woord pardon.  Kyk, diè, staan oor hierdie petalje totaal verstom.

Maar die groot Rooi Beer so uitgeslape, is glad nie dom.  Hy begin
saggies maar uiters gevaarlik grom.  Hy weet die Weste hou op hom
gerig hulle groot kanon.  Daarom gaan hy hulle heeltemal, onverwags,
totaal verstom. Vanuit Afrika kom luid nou die ritme van hulle
primitiewe drom.  Die impi's dans en in plaas van vere, skud daar om
hulle bene, die helder pom-pom.

Oor die Ooste verskyn 'n donker rookkolom.  Oral brand olievelde.
Ook in vat op vat, in gallon op gallon.  Die Amerikaanse moroon loop
oud, siek en krom.  Sy totale dwaasheid laat geheel die mensdom
stom.  Na die pous snel 'n lojale ou non.  Sy is bang dat diè van 'n
hartaanval om sal kom.  Groot stede staan nou beleër, reg rondom.
Oor Switserland vlieg 'n ballon, in die vorm van 'n belaglike falkon.
Oor hierdie Sodom val 'n bom en die “Drag queen” grondbaron gaan
verseker omkom.

 

Openbaring 3329

SKERPSKUTTER OP DIE VAALGRYS VOS

27 Julie 2022  Woensdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor 'n vaalgrys vos wat proes.  In sy saal sien ek sy ruiter,
`n skerpskutter, sterk op koers.  Ek sien 'n land leeg en woes.
Met al sy infrastrukture onbruikbaar vasgeroes.  Ek sien `n
koning, desperaat, te laat wegkoes.  Ek sien 'n dodelike
bloedrooi kol, in die middel van sy spierwit bloes.

Ek sien 'n landbouer met hare wat in alle rigtings kroes.  Ek
sien hy staan op 'n landery voor 'n leë oes.  Ek sien 'n kruis
op 'n kerk se noek.  Daarvan drup taai, rooibruin bloed.
Daarnaas staan 'n staatsleier met 'n pikswart hoed.  In `n
vreemde versoek vra hy God om geheel die wêreld te
vervloek.

Ek sien massas waansinnig maal en krioel.  Regerings skree.
Onder “Martail law”, hou julle almal nou jul smoel.  Ek sien 'n
man, lank, donker en soel.  Vanuit sy geweer spat 'n koeël.
Dit breek die klankgrens en bereik sy doel.  Hierdie dood is
vir 'n hoë profiel, wêreldleier bedoel.  Tussen verskillende
volke raak dit nou koud, onvriendelik en koel.  Ja, ek hoor
'n perd wat proes en luister daarna na 'n groot gehoes.  In
ongekende hongersnood gaan dit wêreldwyd woes.  Kyk,
oral misluk nou die een na die ander oes.

 

Openbaring 3330

GENERAAL SONDER MANSKAP OF KORPORAAL

28 Julie 2022  Donderdagoggend  04.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Tarentaal-tarentaal, vir die pot is jy vir vleis loop haal.  Maar generaal-
generaal, in 'n land sonder korporaal-korporaal.  Is 'n weermag sonder
manskappe heeltemal fataal.  Met geen sukses behaal, is alles besig
om buite beheer te spiraal.  Eens had ons 'n weermag, globaal wyd
so bekend, so fenominaal.  Maar nou word daar oor die weerstand
van die Boer gespot, gesmaal.

In die Anglo-Boereoorlog was ons grond duur met Boerebloed, van
man, vrou, sowel as kind betaal.  So was ons weerstand in die
grensoorlog ook maksimaal.  Maar in die stembus, het die liberale
ja-stem, ons volk gefaal.  Na sport idiole was ons neiging, ons volk
se ideaal.  Ons kosbaar land, ook ons siel, het geswig voor kapitaal.
Vir plesier leef ons sonder grense, so geil rojaal.

In ons kerke laster ons teen die Heilig-Aparte Gees, so verbaal.  Maar
vir ons basternageslag, is die Bybel mos sag vertaal.  Op sy knieë in
die bordeel, streef die eens trotse Boer, van oraal na anaal.  Daarom
sal die straf van Sodom en Gomorra op hulle neer kom daal.  Luister
daarom nou na die groot Goddelike stilte wat onheilspellend neerdaal.

Weet ons volksleiers, het ons saam elke ja-stem, tot in die graf gefaal.
So eindig 'n eens so 'n edel verhaal.  Daar waar die Boer nou vir sy
sondes moet betaal.  Generaal-generaal, jy staan voor 'n illusie
weermag sonder manskappe of korporaal.  Daar waar die note van
'n vergete landslied, tussen kranse en klowe na nêrens draal.  Kyk, die
ryperd van die dood, die grys vos staan klaar opgesaal.  Ja, in 'n land
waar die eens trotse Boer, nou staan onder die opskrif:  Skandaal.

 

Openbaring 3331

BEWEEG

29 Julie 2022  Vrydagoggend  07.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor 'n strateeg wat skreeu:  Beweeg-beweeg, kyk, vir die
groot aanval is ons slaggereed.  Ek hoor 'n kwadrupleeg vra
aan 'n parapleeg:  O, wie is daar wat ons in hierdie vreeslike
tyd gaan verpleeg?  'n Dokter antwoord:  Ons het die saak oor
en oor heroorweeg.  Maar besluit, slegs sleutelposisies en
soldate word verpleeg.

Ek sien 'n ou man sy hand opsteek voordat hy spreek.  Hy sê:
Ons ou mense, sal julle swak en week, voorwaar in versorging
nie vergeet.  Maar die strateeg laat sondermeer weer van hom
weet.  Laat julle ouergarde nou sondermeer ook van beter weet.
Veral julle seniors, laat in verpleging, nie `n enkele soldaat in die
steek.

Elke oumens wat wil eet, moet daarom weet, vir sy kos sal hy
behoorlik sweet.  Ek hoor 'n kreet en sien 'n siek swak mens
wat smekend spreek.  Hy roep:  Help ons net om onsself te
versteek.  Los ons ook 'n bietjie olie en ook 'n bietjie meel vir
deeg.  Maar so kom dit van die strateeg.  Hy antwoord hulle
koud beleef.

Die tyd van sien leef en laat leef is nou tevergeefs. `n Meë-
doenlose oorlog het uitgebreek.  Terwille van volksoorlewing
moet ons, ons nou dodelik op ons vyand wreek.  Daarom sal
net die sterkstes dit kan oorleef.  So, hou op smeek.  Niemand
het dit wel of breed.  En daarom moet ons nou van jul vergeet.

 

Openbaring 3332

WINDSKADE

30 Julie 2022  Saterdagoggend  05.00   

nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wind-wind, watter land se kind, gaan jy nou alweer in jou draaikolk
loop verdrink?  Vanoor die oseaan tot oor die vasteland waai jy
alweer in stormgeweld so flink.  Ja, om alles in jou pad te vermorsel
en te vermink.  In die onheilspellende huilklank van jou lied o, wind.
Daar waar jy honger alles voor die voet verslind.  Net om dit weer
uit te braak waar dit in choas rommelhope lê om te verrot en stink.

“Hurricane-hurricane,” daar waar jy jou waterstrooptog weg oor die
oseane vind.  Om jou daar tot oorbarstens toe vol te drink.  Daar
dans jy in rondomtalie in 'n donker bose kring.  Voordat jy jou inhoud
vernietigend oor die land opbring.  Jy word gebore in die hittestrale
van die son, daar waar dit moordend op die mens neer blink.
Vanwaar jou konveksiestrome mekaar al spelend van benede na
bowe wink.

Heel eerste vermorsel jy die brose nessie van die vink.  Om daarna
alles voor jou aankoms, deur wilde winde, in oordadige vloede te
verdrink.  Luister daarom na die onheilspellende lied van die wind.
En weet 'n rekordsikloon gaan binnekort haar weg weer na 'n
binneland toe vind.  O, sy gaan alles in haar pad vermorsel en
vermink.

Massas landsdiere gaan onder haar aanslag ook verdrink.  Sy word
vernoem na 'n letter van die alfabet, maar verkies die naam Monster-
onding.  Sy is die moeder van alle storms wat oneindig, groot ver-
woesting, oor infrastrukture gaan bring.  So, wind-wind, watter land
se man, vrou en kind, gaan jy hierdie keer so wreed verdrink?

 

Openbaring 3333

KATAKLISMES

1 Augustus 2022  Maandagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wat die wetenskap nie weet of kan verstaan.  Is dat natuurkragte voor
die tyd, nie die mens, maar net die dier vermaan.  Kyk in die binnegoed
van die aarde rammel reeds weer ‘n groot vulkaan.  En terwyl die maan
die kode  wel goed verstaan.  Is dit die mens wat in koop en verkoop,
onverstoorbaar op hul weg voortgaan. Kyk, daarom na die weerligstrale
wat van Oos na Wes, van Wes na Oos, oor en weer, begin te slaan.

Sien die handelskepe wat koersloos sonder rigting oor die sewe seëweë
gaan.  Sien die hope graan wat op die bodem van die see lê en vergaan.
Kyk net na die hongersnood, wat daarna verwoestend deur die wêreld
gaan.  Met konings nou onttroon, staan hul gestroop daar diep beskaam.
Daar is geen krag of vars water in die wêreldkraan.  So kraai globaal
nou drie maal die wêreldhaan.

Die massapopulasie staan magteloos, deur hul regerings, verloën,
verslaan.  Met nog 'n beskawingstydperk wat vinnig na sy einde gaan.
Rommel in die binnegoed van die aarde reeds 'n groot vulkaan.  Ja, in
'n ongekende drukking, waarvan die wetenskap nog wis, nog minder
van verstaan.  So kom daar 'n enorme aardbewing wat stad en dorp
plat gaan slaan.  Leer daarom van die diereryk, daar waar hulle sonder
rede, op die vlug begin te slaan.

 

Openbaring 3334

OP VOETE VAN KLEI

2 Augustus 2022  Dinsdagoggend  04.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, wee die dag van die volmaan in die groot bloedgety.  In daardie tyd
sal Venesië saam ander laagliggende dele na onder gly.  Kyk die
gruwelbeeld, staan klaar deur die konings van die wêreld voorberei.
Hy staan oor elke kontinent, oor elke land, oor elke kontrei wyd
versprei.  Groot en magtig staan hy daar op sy swak brouselvoete van
yster en klei.  Terwyl die christenpriesters groot menigtes van die
wêreld na hom toe lei.

'n Eenwêreldorde beveel deur wetgewing dat almal hom aanbiddend
moet bely.  Kyk, elkeen wat daarteen stry, word wreed gemartel en
gekasty.  Almal, groot en klein, slaaf of vry, diè sal met 'n  “microchip,”
sy merk op hulle liggaam kry.  Hierna kom Lucifer persoonlik op die rug
van sy gruweldier aangery.  Hy moedig volke en nasies aan om in `n
wêreldoorlog met mekaar te baklei.  Waarna hy as die valse vredesvors
sal poog, om deur valse vrede, almal as wêreldburgers, onder sy een
heerskappy te kry.

Wee daarom elkeen wat hulle by die voete van hierdie liberale
sisteembeeld neer gaan vly.  Met hulle siel is dit oor eons heen,
vir ewig altyd,  heeltemal verby.  Maar geseënd is elke martelaar wat
vir God en Waarheid, die goeie stryd sal stry.  Roep daarom nou o,
Sion, so uitbundig bly.  Ja, roep en verkondig:  Met my EL deurentyd
naby, staan ek vir Sy saak, so trots en toegewy.

 

Openbaring 3335

UIT DIE HAND VAN SATAN ONTVANG

3 Augustus 2022  Woensdagoggend  10.12

nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Waarmee sal die mens in haar gruwelgang die liefde van God mee
vervang?  Maar soos 'n glinsterende kersfeesboom, met goedkoop
materie behang.  Staan die wêreldling vasgevang, in die note van
die lied, van die hel se gesang.  In die storm en die drang, waar
plesier, geloof vervang  Ja,in hierdie gruweltyd waar die mens nie
meer na haar Skepper verlang.

Daar waar sy haar wêreldloon uit die hand van Satan ontvang.  So
gaan die mens sonder geestelike rigting haar doellose gang.  Dom
vreesloos is sy vir die Ewige Oordeel nie skrikkerig of bang.  Want
na elke gruwelsonde is skaamteloos haar drang.  Daarom staan sy
op haarself geboude skavot, waar sy aan haar selfgevlegte galgtou
gaan hang.

Babilon het net soos die leviatan met haar tentakels om geheel die
wêreld gerank.  Haar hoofkantoor is dan ook die wêreldbank.  Die
konings van die aarde is in alles haar bondgenoot en trawant.  Die
regerings van die aarde dek haar hoede van voor en agter, van
alkant.  Die magtige mafias en vakbonde is haar voorste klant.

Onbewus van haar eie onwelriekende stank, reken sy hoogmoedig
sy is van edelstand. Sy lei die effektebeurs globaal, persoonlik, by
die hand.  Die Joodse koopmanne geniet onophoudelik van haar
verdowende drank.  Ja, die groot manne van naam, noem haar die
moeder van al hul welstand.

Sy dink sy is so koel, sjarmant en is daarom irriterend astrant.  Ook
dink sy, sy is uitsonderlik flambojant.  Maar sonder dat sy dit weet,
is sy lankal dodelik siek en krank.  Kyk, sy strompel reeds geruime
tyd voort so kruppel en mank.  Maar dit is steeds vir haar en nie vir
God, wat die wêreld vir hul voortbestaan bedank.

Daarom is sy kort voor lank heeltemal onbruikbaar en dormant.  Ek
hoor 'n stem wat roep:  Waar o, Babilon en Mammon is nou die eens
vrolike klank van julle kontant?  Jy dink jou toekoms was veilig in
digitaal, in krediet en debiet, sonder enige kontant.  Maar in jou
hoogmoed was jy voor God en hemel heeltemal blatant.  Daarom
kom jou val in een dag en dit vang geheel die wêreld totaal onkant.
Ewig word jy daarna gedokumenteer as die hoerkind van skand.

 

Openbaring 3336

FARISEëR

4 Augustus 2022  Donderdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O die fariseërs wat alewig oor hulle eie intellek as superieur
fantaseer.  Diè het die waarheid tot 'n leuen, met die letter van hul
wet besweer.  Die konings van die aarde word deurentyd deur hul
gekatkiseer.  Om deur 'n massageloofseendenkrigting, al die volke
en die nasies met breinspoeling te beheer.  So het die pous nog
altyd sy biskoppe ook goed beheer.

Diè sou weer die monnike, tot willose diere kastreer.  Hoor daarom
hoe skynheilig roep die alewige skrifgeleerde fariseër.  "Ek het U
tog so hartlik lief my Heer'.  Maar onder die witgepleisterde graf, daar
daal hul na die doderyk, die ryk van Satan neer.  Onder die aanslag
van skrifgeleerde fariseër en kerk, het wees en weduwee, deur eeue
heen net gekrepeer.  Die opregte, was deur hul geteister, gestenig,
geteer en veer.  Elke stomme sondaar is deur hul, op elke gebied
geterroriseer.

Wee daarom elkeen wat oor die onreg van die kerk sou murmureer.  Ja,
wee die stomme siel wat die pousdom sou kritiseer.  Daar waar hulle in
hul valse mis so skynheilig kan dramatiseer.  Wee o, wee daarom, veral
die Joodse fariseër.  Die Aparte Heilig Woord van God, het hulle mos slu
tot voordeel van die Jodedom na 'n ongekende leuen omgekeer.  Lank
genoeg het hierdie gruwelbende oor die wêreld getriomfeer.  Daarom het
die hemel nou klaar hul straf geproklammeer.  Binnekort bestaan hul, in
'n ewige hel strafbinding, ewig nooit nie weer.

 

Openbaring 3337

WAS JY MAAR…..

5 Augustus 2022  Vrydagoggend  00.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O. was jy maar o, Boervolk van jou foute bewus.  Het jy jou maar berus,
in die feit dat jy 'n mislukking is.  Het jy maar geweet jou eens land van
vryheid, is nou jou gevangenis.  Dan sou jy weet, jy is die vertrapte volk
wat woon in die duisternis.  O, waarom Boer het jy jou verswaer met Kus?
Ja, na sy vroue was jou drang en lus.  Daarom nader die dag van jou
groot onrus.  Kyk, wyd oor jou vlakte kom in aantog die massa onlus.
Daar is niemand wat die opstookvure meer kan blus.  Voordat jy nog
weet of wis, kom jou oordeel, verseker en gewis.

 

Openbaring 3338

KONTRAS

6 Augustus 2022  Saterdagoggend  05.20

nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Tussen goed en kwaad in die groot kontras.  Wou die mens nog altyd
wandel in dit wat hom pas.  Maar vasgevang tussen die boom en die
bas.  Het die wêreldling die weg na 'n salige ewigheid klaar verpas.
Tussen wit en swart, heers nou die kleur blas.  Al wat oorbly van die
bastergeen, is net nuttelose grys as.  Wee daarom ook elkeen wat
hom/haarself vir genot op vieslike pornografie vergas.  Op die oomblik
van hul dood, gaan hulle voor die regterstoel van God, van vrees
ontlas.

Wee die man wat 'n onskuldige kind onwelvoeglik betas.  Van hierdie
ontug word hy ewig nooit weer skoongewas. Wee elkeen wat homself
sondermeer onder swartgalligheid belas.  So een is net soos 'n swaap,
wat dit geniet om in sy eie riool rond te plas.  O, wie woon in 'n huis
van deurskynende glas?  Dit is die skinderbek wat hul verlustig in 'n
ander se pyn en las.  Ja, tussen goed en kwaad, heers altyd die groot
kontras.  Daar waar die mens na willekeur ronddwaal in dit wat hom op
daardie oomblik pas.

 

Openbaring 3339

KOMPLEET

7 Augustus 2022  Sondagoggend  03.00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Om te wees of nie te wees, is vir die bewussyn om homself daarin
raak te kan lees.  Die Gees begeer teen die vlees en die vlees teen
die Gees.  Maar dit is die keuse wat weet of dit die hemel of die hel is
wat in die mens gaan heers.  Is dit daarom 'n fiasko of 'n fees, wat die
siel in haar hiernamaals gaan beleef.

Vanuit dit wat die vlees beleef, onstaan vir die mens die genot of die
vrees.  Maar dit is slegs in Gees, waar ons vir ewig voort kan leef.
So, om te maak of te breek, is net om jou op jouself te wreek.  So, wat
baat al die gepreek, daar waar die genade ontbreek?  Sien daarom 'n
ander se skaamte en leed en bedek hom daarom liefdevol met jou eie
kleed.

Sien leef en laat leef om self ewig voort te kan leef.  Daarom moet ons-
self die aangebode Liefde en Genade van God aankleef.  Na Sy wysheid
moet ons streef om die goeie te kan beleef.  Roep daarom jou Verlosser
op Sy naam, omdat jy weet, dat Hy YaHWeshua heet.  Begin om jouself
noukeurig te ontleed, terwyl jy plek in jou hart vir jou Skepper bespreek.
Waarna jy onvoorwaarlik sal weet, om volmaak te kan wees, is vlees,
siel en gees, in Hom Alleen kompleet.

 

Openbaring 3340

MET ALLES OMGEKEER

8 Augustus 2022  Maandagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kinders voor hul rekenaar het heeltemal vergeet om te speel en te baljaar.
So word die ryk makelaar oornag 'n bedelaar.  Die martelaar ontaard in 'n

moordenaar.  Die lafaard staan op as veroweraar.  Die sagsinnige
verander in 'n woestaard.  Die grondeienaar word 'n boemelaar.  Ras en
geslag staan in verhoudings, heeltemal goddeloos, deurmekaar.

Met alles nou so versteur bisar, is die gort ook behoorlik gaar.  So tokkel
die eindtyddeuntjie voort op net een snaar.  Eens geswore vyande begin
hulle as bondgenote bymekaar te skaar. Noodvoorrade word inderhaas

opgegaar.  Nasies en volke wag vir die groot moondhede om wêreldoorlog
te verklaar.

Oorlogskepe begin rond en bont oor ander land se seeroetes vaar.  Kyk,
Nasa  begin uiters bekommerd na die hemelruim te staar.  In Yellowstone
wil 'n vreemde gerammel nie bedaar.  Terwyl `n verwoestende tsunami
wag om die binneland in te vaar.  Ongekende vrektes begin die veeboer
die gesig instaar.

So staan ook die landbouer verslae voor 'n leë koringaar.  Ekstreme
weer wil globaal net nie bedaar.  Die pous en koningin raak oornag
sterwend siek en klaar.  Met 'n bankrot finansiële jaar, het die man
op straat ook tevergeefs gespaar.  Onsekerheid begin globaal om
vrees uit te baar.  Ja, want die tydvak is reeds verby en klaar.

 

Openbaring 3341

DIE SEUNS VAN GOD

9 Augustus 2022  Dinsdagoggend  00.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die prediker se klaaglied het deur milleniums heengegaan.  Die Gees
het vermaan, maar die siel was te traag om dit te verstaan.  Daarom
het die seuns van God, die wagters van die hemel, vir die groot hemel-
oorlog opgestaan.  Om deur tyd en ruimte na die materiële realm te
kan gaan.  Kyk, vanaf die oer ontstaan, was hierdie konflik reeds vas
beraam.

Ja, om Lucifer en sy gevolg, tot redding van vele te bind en te verslaan.
So het die aartsengele voor die aanvang van die hemeloorlog, om die
Eersteling, die Boom van die Lewe, kom staan.  Sy ongekende Liefde,
het in volle krag, in hulle oorgegaan.  Die tyd het vir 'n eon, of was dit
vir 'n oomblik, botstil gaan staan.

Die deur tussen Gees en vlees, het van dimensie tot dimensie, oopge-
gaan.  Met die aarde daar tussen, het hemel en hel in volle vyandskap
teenoor mekaar gestaan.  Geweldige weerlig het vanaf een kosmos tot
'n volgende geslaan. Op elke engel se voorhoof, het die tot nou toe,
Ongekende Naam, van die Allerhoogste gestaan.

By die blote aanskoue daarvan, het die hel sonder meer vergaan.  Kyk,
Satan was die heeltyd niks meer as net 'n illusiewaan.  Die Liefde het
geweet en die Wysheid het verstaan, in 'n tydvak volbring, kon die
kinders van Elohim nou om Hom, hulle Vader naderstaan.

Met alle onreg totaal verslaan, het die Melgisedekpriesters in 'n kring
om die Eersteling, die Seun van God kom staan.  Vanuit geheel die
skepping kom op daardie oomblik die Nuwe Lied heeltemal oorwel-
digend, so spontaan.  Met die bitter blaam uiteindelik verewig na die
maan.  Het Gees en siel nou hand om die lyf, styf teenmekaar,
bymekaar gestaan.  Ja, in die blydskap van die eens verlore seun,
wat nou uiteindelik, na sy Vaderhuis kon gaan.

 

Openbaring 3342

KOM GOU!

10 Augustus 2022  Woensdagoggend   01.30   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die liefde verflou is die wêreldgraf reeds klaar gegrou.  Die ingangs-
poort na die gruwelwêreldstad was wyd, met die weg na die hemel so
nou.  Die Waarheid was uitgejou en oor die leuen was daar geen berou. 
Daarom was die eindtyd atmosfeer grys en grou.  Die strale van die son
van Wysheid skyn daarom uitermatig flou.

Die hoop van die wêreldtoekoms word nou tussen die blaaie van die
verlede toegevou.  Maar steeds wou Sion die bloudruk van die Nuwe
Stad Jerusalem aanskou.  Ja, sy wou want sy wis sy was van alle
ewigheid af bestem as God se vrou.  Daarom sal Genade ruimskoots
oor die duisendjarige vredesryk uitdou.

Ek hoor haar roep:  O, kom YahWeshua kom nou gou.  Kyk, daar staan
`n oorblyfsel in `n erewag op U wederkoms en hulle wag daar trou.  Deur
die wêreld vertrap, word hulle spottend uitgejou.  Hulle is die karige skerm
in die wind, broos en rou.  Die edelloot, veilig vasgehou in die Magtige
Arend se klou.

Dit is hulle wat vas in geloof, hoop en liefde ten alle koste wou.  Staan
hulle daar soos klein kindertjies voor U nou.  Hulle wag op U wederkoms
sodat U hulle in verlossing, in U liefdesomhelsing toe kan vou.  Met hulle
as die boustene word die Nuwe Stad Jerusalem gebou.  Daar waar al
die volke en nasies, U as hul God en Skepper gaan aanskou.

 

Openbaring 3343

VANUIT DIE WOESTYN

11 Augusutus 2022  Donderdagoggend  03.00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit `n eens dor woestyn, nou `n grasgroen landstreek.  Hoor ek
die stem van `n weergebore askeet.  Hy roep:  Kyk, in my El staan
ek volledig, kompleet.  Met Sy strale van Lig, wat deur my duisternis
breek.  Met my hand na die wynkelk van Sy Liefde uitgesteek.  Begin
ek om die kosbare Brood van die Ewige Lewe vanuit SY hand te eet.

Op my oernaam word ek nou aangespreek.  Sodat ek in verrukking
roep:  Vader o, my Vader, dit is wat ek van alle ewigheid af heet.  Hy
het geantwoord:  In en deur My Liefde sal jou siel en gees, ewig nooit
weer aan iets ontbreek.  Daarom is in die Goddelike weergeboorte van
siel, liggaam en gees, in Goddelike eenheid, heeltemal kompleet.

 

Openbaring 3344

BEKER VAN GRIMMIGHEID

12 Augustus 2022  Vrydagoggend  04.10  

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit ‘n engelekring kom ‘n vrolike gesing.  Dit is die woorde wat hul bring.
Kom laat ons vir ons hemelwyn inskink.  Ja, om so op die val van die wêreld,
ons glase te klink.  Kyk, hulle stadsliggies eens so vrolik en blink.  Diè sal
nooit weer nader lok en wink.  Tot rommelhope lê hierdie stede binnekort
totaal vermink.  Ja, want die Oordeelsbeker is tot oorlopens toe vir die
wêreld ingeskink.

Met die tyd nou volbring word die wêreldmassas omgebring.  Daarom het
ook die riviere nou kabbelend ophou sing.  Vanuit `n dor droë beker word
stof deur rou kele gedrink.  Met die droogte nou vir Europa gebring.  Begin
groot gate oral in die aardkors weg te sink.  Dit, terwyl enorme sand- en
stofstorms die suurstof verdring.

Woeste warrelwinde dans soos waansinnige duiwels rondom in `n kring.
Daarom is trane as vloeistof nou heeltemal te kosbaar om weg te pink.
Luister daarom na die vrolike jubeling deur hemelwesens gesing.  Daar
waar hulle die ou-ou Openbaring se tyding nader bring.  Om so die
Woord van God, aan die einde van `n tydvak te volbring.

 

Openbaring 3345

WIE SAL ONS VERSTERK?

13 Augustus 2022  Saterdagoggend  04.30   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die meel bitter en die olie en wyn bederf.  Ruk niemand ons uit die
hand van ons vyand weg.  Ons vervolgers trap op ons nek.  O, ons ken
ons plek, want oor ons heers mos die slaaf en kneg.  Kyk, van ons word
nou geneem alles wat ons sou erf.  En  binnekort word die landerye ook
nie meer bewerk.  Karig raak daarom die koring in die gerf.

Na verre Andermansland het ons volk in immigrasie geswerf.  Om daar
sonder identiteit uit te loop sterf.  Aan die galgtou word ons meëdoen-
loos wreed opgetrek.  In alles word ons van die oggend tot die aand
beperk.  Die mens kan hierdie omstandighede nie meer langer verwerk.
Daarom raak die massas in waansin nou heeltemal beserk.

Met alles nou deurmekaar en gek.  Wys die vinger alweer beskuldigend
na die kerk.  Die wêreldorde staan gereed met sy handelsmerk.  As
wêreldslawe sal die wêreldburgers vir hul moondhede werk totdat hulle
vrek.  Die eindtydtafel staan klaar gereed gedek.  Die feestafel is swaar
gelaai, onder walglike drek.

Uit die bitter beker van smart moet die wêreldfeesgangers hulself nou
versterk.  Ja, want alles is mos met die groot leuen deurtrek.  Dorpe
en stede word deur bendes in onlus omtrek.  Terwyl die rook van
munisipaliteite en winkels in die hemelruim na bowe trek.  So staan
die vyand vir `n oomblik oënskynlik sterk.

Die groot waansin ken nie meer sy einde of sy perk.  Daar is geen reg
en `n sekere bevolkingsgroep word getreiter, getart en geterg.  Die
gruwel staan nou uitgestal op die eens heilige plek.  Ruk jou daarom o,
kind van God nou reg en vlug na jou skuiling by Sionsberg.  Skuil daar
onder die Allerhoogste se vlerk.  Hy Alleen bly en is jou Redding,
weet Hy maak jou sterk,

 

Openbaring 3346

IN DIE YSTERKAKE

14 Augustus 2022  Sondagoggend  02.00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Roep o, mens jou beskawingstydperk toe vaarwel.  Satan het in die
wêreld neergedaal met sy volle hel.  Dit raak nou tyd o, homosapiens
om jul te kwel.  Oor die komende gebeure, gaan julle jul bitter ontstel.
Luister daarom vanuit die hemel kom nou die Oordeelsbevel.  Vanuit
die geestesrealm reageer Migael en ook Rafael.  Kyk, die groot
rooi Beer staan onder sy eiesoortige bevel.  Van waar hy drie bene
in sy ysterkake optel.

Hy verteer alle vlees wat hy meëdoenloos neer kom vel.  Hy word deur
geen wêreldkoning of leier iets vertel.  Daar waar sy ysterkake verslind
gaan dit nooit weer heel of herstel.  Onder die groot wêreldoorlogspel,
gaan hy vreesloos oor geheel die Weste dwel.  Hierna is dit vir geen
volk of nasie meer goed of wel. Die groot depressiewe armoede kom
uitputtend en dit is hel.

In geween en gekners begin die mens Godslasterlik te skel.  Maar met
die dae getel word die tyd nie weer uitgestel.  Die strale van die son
brand skroeiend fel.  Dit gaan ongekende getalle in die dood neervel.
Maar die mens kon steeds nie weet of wis, die getuies was hier, om
hulle, hul lot te kom vertel.  So het Elia op Godsbevel, die groot
droogte, oor die aarde bestel.

Die hongersnood het gemartel en geknel en met geen volk of nasie
was dit meer wel.  Die ongeneeslike pes het nou ook na vore gesnel.
Dit het loop nestel in die onverseëlde sel, sonder enige genesing of
hoop op herstel.  Die dodetal was so oorweldigend sodat niemand dit
meer af kon tel.  Roep daarom o, wêreldmens nou jou beskawing toe
vaarwel.  Die tyd is hier en dit word nie weer uitgestel.

 

Openbaring 3347

TOT DIE TANDE GEWAPEN

15 Augustus 2022  Maandagoggend  03.40 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Gewapen tot op die tande.  Roep iemand:  Ek is lank genoeg sleg behandel,
Lank genoeg is ek sonder rede mishandel.  Tot my skande was ek vertrap
en soos `n dier behandel.  Daarom sluit ek met geen bondgenoot ooit weer
enige bande.  Op die weë van die wêreld sal ek nooit weer wandel.  Ek
onttrek my van Mammon, van al sy goor sente en afskuwelike rande.

Van nou af sal ek deur ruil, met my soortgelykes handel.  Met alleen my
God sal ek in die toekoms wandel.  Kyk, ek haas my na die berge, ek
onttrek my van die vlaktes en ook die strande.  Vanaf die hoogtes
aanskou ek oor die wêreld die vernietigende brande.  In geloof en hoop
roep ek:  Nou tot die tande gewapen, is ek lank genoeg deur die
wêreld vertrap en ook mishandel.

 

Openbaring 3348

KAUKASIES SE VERBROU

16 Augustus 2022  Dinsdagoggend  05.15 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die Weste in diep berou, terwyl Rusland die oorhand behou.  O,
waarom het Kaukasies so verbrou?  Waarom het hulle op geld en nie
op God vertrou?  Waarom het Europa en Amerika so flink agter die
dier van Openbaring aangetou?  Waarom het Australië en Nieu
Seeland, om een en dieselfde rede, hulle eie graf gegrou?

Ja, dit was die chritendom saam die jodedom, wat die volke en die
nasies sou aanmoedig om onder mekaar in te trou.  Om so in die nuwe
identiteit van een wêreldburgerskap Lucifer as die god van die wêreld
voor te hou.  Kyk daarom net hoedat liberalisme in die grootste chaos
gaan ontvou.  Sien hoedat diè nie meer die teuels van hulle moderne
beskawing kan vashou.

Die Jood en die Moslem, die Boedhis en die Hindoe het hulle eie
identiteit deur hulle godsdiens behou.  Maar die sogenaamde Christen
kon nie op haar enigste Ware Elohim vertrou.  Daarom bou hulle deur
hulle kerk(er) vir hulself `n gevangeniskou.  Daar word hulle siel in
die ewige binding van materie aangehou.  Ja, met hul selfgeskepte
leuen, waaraan hulle vir eons kan herkou.

O, had Israel maar die tempel van God in hul hart, om Sy Ordes gebou.
O, het hulle Hom maar steeds as die God van Abraham, Isak en Jakob
onthou.  Maar aan dit wat `n bose wêreld bied, daarop het hulle vas
vertrou.  Daarom brand die wêreld se lamp van hulle toekoms so swak
en flou.  O, was hulle maar koud of was hulle maar warm.  Maar kyk, in
hulle geloof was hulle uitermatig flou.  Daarom het die Weste soveel
om af te kou.  Ja, in hierdie komende vreeslike tyd, van smart en rou.

 

Openbaring 3349

PUINHOOP

17 Augustus 2022  Woensdagoggend  04.30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

YaHWeh is my El, Hom Alleen sal ek in my hart verhoog.  Satan het
gepoog maar het sy stryd teen God verloor.  Daarom span die hemel
nou haar boog.  Haar pyl trek sekuur en hoog.  Die groot stad van
gruwels word van haar skoonheid gestroop.  Van London bly daar
oor, net `n afskuwelike puinhoop.

O, YaHWeh U is my El, my enigste hoop.  Daarom sal ek alleen U prys
en loof.  Kyk, vir die smeekrede van `n verdorwe wêreld hou U, U doof.
Daarom span U weer U boog en die pyl van Oordeel trek wyd en hoog.
Waarna dit die groot fontein van die aarde opdroog.  So, waaraan gaan
Rome nou vir oorlewing soog?

Waar in haar benoudheid is haar Vatikaan, haar sogenaamde voog?
Kyk, sy staan hoog en droog heeltemal uitgeloog. O, my El, U is my
Vader, my enigste God, U is my hoop en ook geloof.  Kyk, voor U
Regterstoel staan nou die wêreldfilantroop.  Deur hulle bose liberale
sentiment, het die grootste gedeelte van die mensdom na Satan, die
despoot, se kamp oorgeloop.

In die gruwelkleed van Sodom en Gomorra is hulle vir die hel gedoop.
Daarom span U weer U boog.  Saam met hierdie pyl kom die groot
wêreldkatastroof.  New York staan hierna van al haar mag en prag
beroof.  Sy staan daar leeg en kaal gestroop.  Ja, in die rommel en
skroot, van een massiewe groot puinhoop.

 

Openbaring 3350

IN DIEP GESUG……..

18  Augustus 2022  Donderdagoggend  00.45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, hoe grys en grou is die lug.  Die vyeboom het gebot maar waar is
die vrug?  Luister in `n swaar gesug so diep bedruk.  Verlang die mens
na dit wat was, so hartstogtelik terug.  Met die vyand so berug, kom
daar elke dag `n nuwe vreesaanjaende berig.  So kom daar deur die
groot gesug, die vraag, waarheen kan ons vlug, weg van God se
toorn en Sy tug?

O, ons word verdruk, ons moet net sluk.  Vir ons self `n lat gepluk,
heers oor ons nou die dief en skurk.  In besoedeling verstik, moet ons
ook nog vuil water sluk.  Deur `n entstof wat die mens, onwillekeurig
laat ruk en pluk.  Het die senuwee onverklaarbaar nou sy eie nuk.  Ja,
met alles net `n klug, bly belasting steeds `n plig.

Die kerk proklameer tussen geslag en ras ontug.  Aan hierdie verbode
vrug, moet die volke en die nasies, tot hul ondergang nou wurg.  Tussen
God en mens dryf die christengeloof `n wig.  Aanbidding van die
gruwelding, word deur hul verplig.  Met die oë op valse hoop gerig, is
daar vir die wêreldling, geen brug na God toe terug.

VERVOLG OP VOLGENDE BLADSY