Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 301 
Volksmoord oor ʼn langtermyn.

Woensdag 23 April 2008 09:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
ʼn Paar weke terug is ʼn vrou ʼn paar huise van jou af op die 
wreedste denkbare manier verkrag en vermoor en skaars 
het julle ontspan met die skuldiges kwansuis veilig agter 
tralies of hy en ʼn trawant het met die grootste gemak en dit 
terwyl die polisie rustig gelê en slaap het ontsnap om nog 
twee weerlose bejaardes op die wreedste denkbare manier 
om die lewe te bring. Met hulle steeds op vrye voet moet die 
inwoners van julle dorpie en omgewing maar geduldig wag 
op verdere gebeure. 

Jy wil van My weet waarom daar soveel onskuldiges is wat 
moet sterf terwyl blinkvet regeringsamptenare soos bosluise 
op ʼn gasheer meestal op ʼn oneerlike manier hulself in veilige 
omstandighede volsuig aan die heel beste wat julle land kan 
bied. Terwyl korrupsie en bedrog aan die orde van die dag is 
en die getalle van julle klein ras daagliks deur brutale moorde 
drasties verminder word en dit op sy beurt daartoe bydra dat 
nog groter getalle onder julle volk aangedrewe deur vrees na 
die buiteland emigreer. 

Dit terwyl daar nie een land of regering in die wye wêreld is 
wat julle belange op die hart dra nie. Inteendeel is dit met 
genoegdoening wat sommiges van hulle die ondergang 
en ellende van julle nasie gadeslaan.

In vorige openbaringe het Ek jou attent daarop gemaak dat 
niemand behalwe julle self en julle eens gewetenlose leiers 
wat julle so vurig met julle stemreg alle outoriteit en besluite 
oor julle lewe en toekoms gegee het te blameer is nie. Moord 
op moord vind daagliks plaas en blind staar ʼn wêreld julself 
inkluis hulle teen die feit dat ʼn volksmoord oor ʼn langtermyn 
besig is om plaas te vind en daar is niks wat julle daaromtrent 
kan doen om dit te keer nie. Omdat ʼn verwronge wet homself 
draai en pas om soos ʼn 'engel van die lig' dit ongestoord sy 
gang te laat gaan.

Al wat daar vir julle oorgebly het is om in deemoed op julle 
knieë voor My julle ewige Verlosser te kom staan sodat 'Ons' 
saam aan julle heil kan begin werk. Maar helaas is dit nie net 
die vertroue en geloof wat ontbreek nie, maar ook die feit dat 
in ʼn tyd van globale vergaan die meeste van julle nog op dit 
wat die wêreld bied vertrou. 

Daarom sê Ek aan julle dat hierdie misdaadsyfer met skrikwek-
kende gevolge tot ongekende hoogtes gaan bly klim en die onreg 
waarvoor ʼn wêreld sy oë toeknyp gaan ook hulle lot word. Met 
die honger wat wêreldwyd ophande is gaan regerings beheer 
oor die minder gegoede massas verloor en sakesentrums en 
infrastruktuur gaan in bloedige onluste in rook opgaan.  

Heilig is die onskuldige bloed wat na My troon om regverdigheid 
roep en wee ʼn gruwelwêreld waaroor die toorn van die enige God 
gaan ontvlam. Al die plae wat was, is en sal wees, sal in hierdie tye 
wat kom op die wêreld tot sy ewige ondergang uitgegiet word.

Maar daar is sekeres onder julle aan wie se deurkosyn die 
Bloed van die Lam tot julle ewige beskerming gesmeer is.


Openbaring 302 
Globale oorlog is aan die kom.

Vrydag 25 April 2008 12:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Twee honde baklei om ʼn been 
en ʼn derde hardloop ongeskonde daarmee heen. 
In menig land wil daar burgeroorlog ontbrand. 
As ʼn valse vredevors slaan menig dominante land 
hulself selfversekerd op die bors
om daardeur aan hulle mededingers te kan bewys 
wat outoriteit betref staan hulle heel bo aan die lys. 

Soos hondereuns wat nou met mekaar wil baklei 
is dit die nekhare wat hulle nou vir mekaar rys. 
Met stywe bene trap hulle versigtig baie wyd 
terwyl hulle die lip optrek om die slagtande vir mekaar te kan wys. 
Onheilspellend raak die grom. 
Globale oorlog is verseker aan die kom. 

Terwyl almal vrede vrede! Skree waar daar geen vrede is 
is dit die groot honger en die pes 
ook die koue wat as die oorwinnaars uit die stryd gaan tree. 
Uitermatig slu en slim het die Weste lank gelede klaar hul planne gesmee 
Die Derdewêreld het hulle met onverhaalbare skuld geklee 
en vir hulle 'belange' is dit wat hulle nou 'beskermend' na vore tree 
om elke moontlike opponent uit hul pad te kan vee. 

Die V.N. is dit wat wag om na alle kante toe te byt 
terwyl Rusland ongeduldig wag buitekant die kryt. 
Waar jy kyk- daar staan die Ooste gereed met vuur en kruit. 
Almal begeer die skatte wat lê en wag in Afrika-Suid.

Vrede! Vrede! Roep die wêreldmoondhede met valse monde luid 
onderlangs moedig hulle die armes aan 
om vir hul menseregte oproerig te muit. 
Wêreldorde troepe stuur hulle hierna 
om die mag van die bestaande regerings te kan buit.
Woord vir woord word alles vir julle tot op die punt uitgespel. 
Maar traak-my-nie-agtig is hoe die wêreldling sy skouers daaroor optel. 
Vinnig word die laaste dae deur My oordeelsengele afgetel Openbaring 303
Eenkant staan ʼn kleine kudde teer.

Saterdag 27 April 2008 24:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In haar ingewande begin ʼn dodelike siekte tot haar ondergang te 
smeul. Die eerste rook begin vanuit haar verrotte ingewande na 
buite peul. In bloed en skarlaken is dit wat sy haarself vir oulaas 
klee. Met goedkoop grimering en parfuum, daarmee is dit wat sy 
haarself met groot vertoon besmeer. Koketterig probeer sy met 
haar ineengestorte handelsbates voor haar minnaars poseer. 

Maar met minagting is dit wat ou bewonderaars haar nou die rug 
toekeer. Min het die geraak wat haar in haar vervalle skoonheid 
nog begeer. Desperaat probeer ʼn ou hoer oor ʼn vinnig 
verbrokkelende wêreld te regeer. Van haar hoerery wil sy haarself 
in alle ewighede nie bekeer. Op haar sterfbed werp Ek haar vir 
ewig neer. In die groot verdrukking almal saam met haar wat hulle 
nie wou bekeer. Wie is daar wat die ewige val van die hoer Babilon 
nou kan keer. 

Wie is daar onder die gevalle mensdom wat My Heilige Woord na 
ʼn vervloekte aarde kan bring. Met die eindtyd wat in chaos nou 
gevaarlik om die mens al hoe nader kring is daar menigtes wat 
die lof van God skynheilig tot hul voordeel luidrugtig toesing. 

Groot bedrae is dit wat hulle nou as offergawes vir die armes na 
vore bring en oneindig is die vrees wat in menig wêreldling se hart 
ontspring. Is dit die biskop of dalk die pous miskien die predikant 
van elke protestant, vir die kamma-gelowiges word wêreldwyd ʼn 
ou afgeleefde lied gesing. 

Valse vrede wat hulle na ʼn oorlogsugtige wêreld bring. Terwyl die 
verdelgings ruiter van die dood, ja, in die saalsak van die Vaalperd 
is pes, hongersnood en die dood met sekel en die swaard dit is 
waarmee hy magtige wêreld vestings tot hul ondergang indring. 

Eenkant staan ʼn kleine kudde teer. Ondenkbaar eons terug is 
hulle van die bokke afgekeer. Deur die ewig Apartgestelde Gees 
van God is hul ʼn nuwe lied geleer om saam met die Seun van 
Liefde as priesters oor die hele oneindigheid te regeer. 

In ʼn wêreld wat treurig in vlam en vuur wegteer gaan hierdies 
een vir een na vore tree om die ware Woord van God in ʼn tyd 
van waansin aan die wat daarom vra te gee. Elke een gereinig 
in die bloed van die Lam vir hulle word die sonde en die dood 
vir ewig van hul weggevee. 

Vir hierdie reines daal die nuwe Jerusalem vanuit die hemele op 
die aarde neer en niks wat onrein is sal ooit hierdie heilige stad 
kan betree. Weet daarom Sion, jy wat nou in afwagting oor jou 
Verloofde treur, uit alles in die oneindigheid is jy vir hierdie 
eindtyd gekeur, vir jou tot hulp sal die aarde haarself oopskeur. 

Heilige engele sal kom om jou tot vreugde oor die koms van jou 
Bruidegom op te beur. Die suiwer Lig van God sal die ruimtes om 
hierdie aarde met ʼn ondenkbare heilige Lig inkleur, hou daarom 
op om in wanhoop oor My afwesigheid te treur. Die tyd het gekom 
om jouself vir My in al jou skoonheid op te tooi. Bruilofsgaste is in 
ondenkbaar baie getalle vir Ons huweliksfees genooi. Nooit weer 
sal jy val, ʼn gewetenlose hoer ten prooi. Al wat van Babilon gaan 
oorbly is die smeulende as van nuttelose uitgebrande strooi. 


Openbaring 304
Som op som.

Maandag 28 April 2008 09:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Reken-reken alles wil die mens bereken. Som op som oor alles 
maak hy koelkop somme. Getalle-getalle, orals stel hy vir homself 
dodelike strikke en valle. 

Rentekoers op rentekoers wat klim en val. Te pletter val die hele 
wêreld homself in ʼn resessie-dal. Verbouereerd wil die mens in 
sy angs nou nader aan My staan. Met som op som reken hy om 
God te oorrompel met groot getalle. 

In dreunsang wil die mens My vlei en eer. Daardeur probeer hulle 
om My te manipuleer. Boodskappies stuur hul wêreldwyd oor en 
weer met duisend gebede om die eindtyd weg te keer. 

Maar met som op som, reken-reken, ontelbaar is die getalle van 
hul eie duiwel en demoon wat honend met hul die gek nou skeer. Openbaring 305
Kwansuise naasteliefde van Mammon.

Woensdag 30 April 2008 13:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Vir ʼn oomblik was jy opgewonde nadat jy in ʼn nuusberig verneem 
het van die meelewende betrokkenheid van vooraanstaande 
instansies en handelaars se vriendelike simpatieke versoek gerig 
aan die owerhede om die voedselprodusente dit wil sê, die boere 
in ʼn tyd waar die insetkostes die inkomste begin oorskry het met 
meer verbruikersvriendelikheid en hulp tegemoet te kom en hulle 
te akkommodeer om dit vir hulle sodoende makliker en moontlik 
te maak om voedselproduksie in ʼn komende krisistyd te kan 
handhaaf en lewer. 

Ongelukkig moet Ek jou teleurstel deur jou die oë te open. 
Hierdie kwansuis bekommerde goed gemaneuvreerde aksie is 
niks anders as om hul eie belange en winste in ʼn komende tyd 
van hongersnood te verseker nie. Terwyl hulle terselfdertyd van 
die geleentheid gebruik maak deur die bekommerde barmhartige 
Samaritaan te speel wat beide die produsent sowel as die 
verbruiker se belang op die hart dra. 

Enige moontlike vorm van besorgdheid deur hierdie tentakels van 
Mammon hetsy dit die verbruiker, verskaffer, sy eie personeel, die 
gemeenskap of die omgewing insluit is altyd daarop ingestel om 
deur die sogenaamde naastediens hulself terselfdertyd deur 
goedkoop publisiteit op die voorgrond te plaas. 

Ja, in alles is hulle slegs op winsbejag ingestel en vir dekades 
lank het Mammon ontelbaar maal koud en koelbloedig sonder 
enige gewetensbesware bloed uit ʼn klip getap en nog altyd was 
hulle die voormaaiers daar waar hulle nooit gesaai het nie en 
uitermatig ryk was die oes in hulle nimmereindigende 
onversadigbare kasregisters. Hulle liefdadigheid het daar gelê 
waar mot en roes in die vorm van muf en kalander verby die 
verbruikers vervaldatum gestrek het. 

Ja, daar het hulle in kwansuise naasteliefde die hand geopen 
sodat die armes aan die afval kon saam smul. Ook het hulle dit 
bloot gedoen omdat die vernietiging van voedsel met armes in 
die omtrek weereens vir hulle slegte publisiteit kon beteken. 

Selfs daar waar hulle die hand in die sak steek om met beurse of 
as borge ook met liefdadigheidsdonasie nader te staan daar sal 
dit altyd in die kalklig van flitsende kameras wees. 

Weet daarom O’ Mammon, die een hand mag nie weet wat die 
ander hand gee nie daarom is jou loon klaar aan jou in die vorm 
van jou winste aan jou gegee. Jou mooi broodjies kan jy maar bak. 
Jou botter kan jy na alle kante smeer. Jou dag het gekom en soos 
oorskiet krummels sal Ek jou van die tafel afvee. Openbaring 306 
Verdeel só die krag.

Vrydag 2 Mei 2008 11:55
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Terwyl hulle die aandag met ʼn vragskip wegtrek is dit met ʼn 
goed geoliede oorlogsmasjien waarmee satan optrek. Eendrag 
maak mag en in alle krag verswak verdeelde mag. In hoogmoed 
en heerssug is julle volkie verdeel en tot vervelens toe weer 
onderverdeel. 

Tussen kerk en politiek is jul eenheid uitmekaar geskeur. Jul 
unieke identiteit deur die eie Hand van God tot die reinste 
suiwerheid gekeur, maar na jul eie keuse ewig tot onsuiwerheid 
gekleur. 

Suksesvol staan die duiwel terug hoogs tevrede met die 
eindproduk van sy verrotte vrug. Met genoegdoening gee hy ʼn 
selfvoldane sug. In sy sug na wêreldoorheersing gaan hy met 
dieselfde tegniek al sy probleme oorbrug. 

Verswak die mag verdeel die krag. Sluit met gedeelde leierskap in 
een land en hulle verskillende aanhang ʼn verdrag. Die een wil sus, 
die ander wil so in elkeen se oë staan hy heel bo. Die een groep 
word deur die wêreld voorsien van brood. Die ander groep word 
weer mildelik bedien met lood. 

Terwyl die illuminerende faktor rustig eenkant op die bate van ʼn 
hele kontinent wag is dit broers wat oorlogsugtig na mekaar se 
lewensbloed nou smag. In burgeroorlog is dit wat satan nou 
bulderend oor ʼn komende eenheerskappy lag. 

In Suid-Afrika is daar reeds twee leiers wat mekaar met haat 
betrag. Ook in die land van Skeba word die laaste eenheidsmag 
tot niks verkrag. Kenia word in twee geskeur terwyl die land van 
Etiopië oor menig gestorwe kinders treur. 

In bloed word menig vlag van Afrika in twee geskeur om dit 
daarna met bloed te kleur. Terwyl verskillende spesies van 
aasvoëls al hoe nader staan. Vir homself het satan ʼn breë 
oorlogsweg gebaan. Die hiëna is dit wat nou skaterend nader 
aan ʼn kreupel Rooi leeu se maaltyd staan. Is dit die Ooste en 
die Weste wat mekaar ʼn bloedmond oor versteekte oliebronne 
in Angola wil slaan. 

In Botswana is dit waar Edom verskrik nou agteruit wil staan. 
Sy eie goedgesmede planne is dit wat nou in sy gesig opgaan. 
Na sy stad kan hy nooit nie weer terug heen gaan. Londen se 
rook is dit wat oor die horisonne van die Weste gaan. 

Na versmade broederbloed wil Esau nou vir hulp in die Suide 
van Afrika gaan. Daar is niemand in die wêreld wat vir haar tot 
hulp wil nader staan. Wanhopig is dit wat sy haar kernbomme 
na alle kante toe probeer maneuvreer.

Verswak die mag verdeel die krag, satan se eie leuse is dit wat 
hom in die gesig uitlag.


Openbaring 307 
Ons is bloot die klei.

Saterdag 3 Mei 2008 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die tyd van alle tyd is U ewig die Pottebakker en ek die klei. 
Maar willoos was ek nooit deur U tot ʼn onwillige vaste beeld 
berei. Met ʼn vrye wil en denke het U my vir alle ewighede 
toeberei. Gevorm deur myself kan ek nooit oor die eindresultaat 
met U baklei. Deur die 'eie ek' het die meeste aan die einde van 
hul tyd verloor in hul aardse stryd. Menig geleentheid is ligsinnig 
verspeel, groot die verlies en ewig is hul spyt. Desperaat is dit 
nou die klei wat die Skepper vir sy foute wil verwyt. 

U is die Pottebakker en ek is bloot die klei, U Vlerke van 
beskerming moet U in my benoudheid oor my oopsprei. 
Op U groen weivelde wil ek saam met U lammers wei. 

Maar eensaam is dit slegs die klei wat wanhopig met homself 
in spyt baklei. In sy tyd van vorming deur die goeie Skepper vir 
hom toeberei het hy nie die hart en hand in liefde vir sy Maker 
oopgesprei. Nie eenmaal het hy gevra; wees my Meester wat 
my na volmaaktheid heen begelei. 

Ja, U is die Pottebakker en ek is die klei. U vorm en maak na U 
wil met my- die klei. Ewig is my woning nou by U, my Skepper 
toeberei. Openbaring 308 
Onregverdige grond onteiening se gevolge.

Sondag 4 Mei 2008 20:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Mag God die mens behoed om dit as erfdeel deur die Vader aan 
hom gegee weer aan ʼn gruwelkoning of regering onder dwang af 
te gee. Oor onregverdige grond onteiening het die geskiedenis 
ons lank gelede reeds geleer oor ʼn slegte koning- wat het eens ʼn 
regverdige man se grond begeer. In onreg het ʼn landbouer onder 
ʼn hoerehand gesterf. Skelm het ʼn onbekwame koning sy grond 
geërf. 

Voortydig was eens ʼn regverdige hardwerkende man se begrafnis-
stoet oor ʼn goedversorgde wingerd moes Nabot met sy lewe boet. 
As straf moes ook Isebel vinnig met haar lewe boet. In haar 
gruwelbloedhet die hele buurt se honde gestaan met hulle 
uile snoet. 

In hierdie moderne tyd in die land van Afrika Suid word deur 
die skelm breinkrag van die hoer Babilon menig regverdige 
landbouer se grond gebuit. So is daar ook menig een wat 
onnodig sterf sodat oneerlikheid hulle besitting kan erf. Ja, 
aan die hand van onreg is daar menig martelaar wat onnodig 
sterf daarom gaan Ek die hele graanoes van die wêreld bederf. 
In vloed en droogte, ja, in roes en swam, daar lê die oordeel van 
vergeldingsengele-plan. Menig belowende graanoes gaan in die 
toekoms in verrotting vergaan. 

Binnekort gaan geen land sy kosbare graan vir die suiwerste 
goud verpand. Groot gaan wees die hongerweeklaag wat gaan 
skeur deur menig land. Alles deur die wêreldorde tog so fyn 
beplan. Ja, ʼn gruwelboog het hulle teen die uitverkorenes van 
God gespan. Daarom- bring die boodskap, ja, die doodstyding 
aan die hoer;Na jou gruwelbloed dit is waarna al jou vyande 
dorstig loer. Met elke denkbare plaag gaan Ek jou tot jou ewige 
ondergang besoek.
 


Openbaring 309 
Babilon se oordeel oor haarself gebring.

Maandag 5 Mei 2008 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oor die verlies van jou sal Ek, O’ Babilon nooit nie treur. Vanuit 
My hart het Ek jou van voor die grondlegging van die aarde 
uitgeskeur. Hoe meer jy op dit wat Myne is trap hoe meer sal 
Ek jou tot jou ewige ondergang vertrap. Vanuit jou gruwelvat 
sal Ek jou laaste druppel bloed uitpars. In ʼn bloedige heildronk 
sal jou eie kinders tot hul skande daarin rondplas. Berouvol sal 
hul ewig vas. 

As lafenis sal Ek vuur stuur vir hulle tot ʼn verdere las. Ja, lawa 
sal Ek uit jou ingewande uit laat bars terwyl die aarde se bodem 
onder jou uitmekaar sal spat. In jou ewige val sal Ek die grond 
onder jou oopskeur. Waar is jou koopmanne ook jou makelaars 
om oor jou ewige ondergang te kan treur. 

My winde sal jou soos vuilis van die aarde afvee tot verdoemenis 
het Ek jou ewig geklee. Jy dink daaraan om My laaste kinders van 
My weg te ruk, ewig word jy tot in die diepste hel uitgeskud. Elke 
plaag word nou een vir een oor jou uitgepluk, jou eersgeborenes 
sal Ek wreed van jou wegruk. 

Dink jy O’ 'hoer' om dalk met My- jou God te skik ewig in jou val 
bring Ek oor jou die grootste skrik. Jy het getart jy het gespeel. 
Jouself het jy as ʼn 'god' oor hierdie wêreld verbeel. Met geduld 
het Ek ewighede op jou gewag, maar vir My het jy in die gesig 
uitgelag. 

Met die vuilste gruwels het jy in hoerery geteel. Maar een fout te 
veel is ʼn fout te veel. My uitverkorenes is dit wat jy nou van My 
probeer wegsteel. In jou val gaan jou verdriet My ewig nooit 
nie skeel. Vir die laaste maal is dit wat Ek jou nou met My volle 
outoriteit beveel. Hoe meer jy op dit wat Myne is trap hoe meer 
sal Ek jou tot jou ewige val, ja, tot jou ondergang vertrap. 


Openbaring 310
Babilon se vraatsug.

Woensdag 7 Mei 2008 09:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Stuur op! Stuur op die menig binnekort ondoeltreffende 
satelliet- tot as gaan dit in die ruimte verskiet. Die groot 
moondhede is dit wat mekaar met haat bespied. Grynsend 
is dit die dood wat oorwinnend gaan sing- sy verrottingslied. 
In hierdie tyd is dit die regverdige oordeel wat oor almal gaan 
geskied. Niks is daar wat enige iemand die Skepper as losprys 
vir sy siel kan bied. 

Soos ʼn kat met ʼn muis, so gaan Ek met jou speel. Babilon 
jy is besig om My uitermatig baie te verveel. Terwyl jy opruim 
daar waar My winde tot jou ellende het met jou gespeel, 
word die volgende kataklisme klaar weer deur jou eie kaarte 
van verdoemenis oor jou uitgedeel. Jou hulpfonds en jou 
Rooikruis gaan oortyd werk. As die voorperd wou jy mos 
die hele tyd heelvoor trek. 

Onverwoesbaar -so het jy van jouself gedink. Ek lag terwyl Ek 
jou onherkenbaar gaan vermink. In jou graanskuur ʼn mietplaag 
in jou meel. Vir jou ondergang is dit deur My vergeldingsengele 
vir jou gereël. Noodtoestand op noodtoestand, so het Ek jou 
maande gelede reeds gepla. Maar nederig het jy My nie eenmaal 
om verskoning kom vra. Hoogmoedig het jy gemaak asof jy self 
die verantwoordelikheid vir jou vraatsug kon dra. 

Soos ʼn parasiet het jy die aarde van haar energiebron leeg 
gesuig. Leë holtes is dit wat die bodem van die aarde nou na 
onder suig. Terwyl die atmosfeer ook onder hierdie grote las 
moet buig. Getrou is sy tot op die heel laaste oomblik in haar 
tuig. Versteurde ordes is dit wat nou dawerend oor die mens 
se val en skrik nou juig. 

In jou spyt is al jou tevergeefse pogings ʼn verlore stryd teen die 
wedloop van die eindtyd. Ek lag terwyl jy met al jou nyd woedend 
na My kyk. Is dit Amerika wat na Engeland kyk met ʼn wrewelrige 
verwyt of is dit dalk die Jood wat na die Ooste kyk met bittere 
spyt. 

Op die einde is daar niks wat iemand meer van iemand gaan kan 
buit. In selfbejammering is dit wat die grote wêreldorde sy neus 
gaan snuit. In plaas van brood stuur Ek ʼn nuttelose kluit. Vanuit 
die ruimte sal Ek die aarde tot in haar ingewande tref. En wie is 
God, sal elke wêreldling tot sy bittere spyt besef.

Openbaring 311
Hoe nietig is 'n mens tog nie!

Donderdag 8 Mei 2008 09:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Vlytig is dit miere wat daaronder speel. In ʼn hopie grond is dit 
wat hulle ʼn grote koninkryk vir hulself verbeel. In ʼn tere bui 
reëntjie wat daar val. Verpletter lê hul hele koninkryk in ʼn 
modderdal. ʼn Straaltjie water wat daar vreedsaam val. 
Ondenkbaar is hul drenkelinge in die dodetal. 

ʼn Kind wat verby hul nessie hardloop in sy spel. ʼn Reus wat 
hul in hul honderde doodtrap, dit het niemand ooit vir hul 
voorspel. ʼn Vuurtjie wat as veldbrand oor hul nessie dwel. 
ʼn Grote miernes roep sy voortbestaan ewig toe- vaarwel. 
So is elke groot of kleine stad net ʼn miernes in sy spel. 
Op hierdie aarde gaan dit met nie een van hulle baie wel. 

ʼn Engel wat met sy kleintoon teen die aarde stamp. Stede, brûe, 
damwal, spoorlyn en paaie wat daar val in ʼn groot stofdamp. 
ʼn Traan van pyn wat uit sy oog oor die aarde skiet. Menig siel 
wat as drenkeling tot in die vêrste doderyk verskiet. Net soos 
miere wat daaronder vlytig speel. Nietig is die groot beskawing 
wat die mens oor homself verbeel. Wreed die noodlot wat alles 
van die mens in hierdie eindtyd wegsteel. 


Openbaring 312 
Die boosheid van verraad.

Saterdag 10 Mei 2008 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Wie het wie verloën- vanuit die hel is dit satan wat die 
verraaier hoon. Ewig die Gees wat Hom van die siel 
onttrek as beloning vir die Judasloon. In Sy Almagwoede 
sal God nie een van hulle in alle ewigheid ooit verskoon. 
Ja, elke een- wie het sy eie bloed vir geld verloën. As ʼn vuile 
gruwel word hul kinders tot in die vêrste nageslag as drek vertoon. 

In die beloofde land van God, ja, in die nuwe Jerusalem sal 
geeneen van hulle ooit nie woon. Ewig! Ewig word hulle van 
die aangesig van God verskoon. satan self is dit wat die verraaier 
met sy missie hoon. Wee daarom ewig ook die hand wat uithou 
die Judasloon. 

In selfbedrog het hul hulself as koning en ʼn god gewaan. Nou is 
dit eenmaal so; in die ewige land van nie-bestaan is daar niemand 
wat oor hulle gaan stort ʼn enkele traan. Na niks en nêrens sal hul 
ewig vir hul ʼn weg moet baan. Op hierdie aarde het hul nooit nié 
iets van naasteliefde verstaan. Die gevangenis en dood die het 
hulle vir ʼn broer beraam. In hierdie tyd laat Ek vinnig ʼn 
gruweldood oor elk van hulle gaan. 

Oor verspilde broederbloed sal elke verraaier nou met sekerheid 
weet om in alle ewighede nooit met God kragte te probeer meet. 
So-laat hierdie kennis elkeen se insig tot sy eie voordeel verbreed. 
So sal hy homself spaar van oneindige droefheid en leed. ʼn Sonde 
teen die Gees is dit om die lot van jou broer aan die vyand uit te 
meet.Openbaring 313 
Leeg van hand maar vol van hart.

Sondag 11 Mei 2008 21:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Terwyl menig engele oor biljoene verlore siele saggies treur. 
Word ʼn skamele getal uit die wêreldpopulasie as God se 
uitverkorenes gekeur. In hierdie tyd is daar soveel mense 
wat as konings oor hierdie kleine aarde wil regeer. Mag en 
nogmaals mag dit is al wat elk van hulle met ʼn bose hart 
begeer. In haat en nyd word alles wat bestaan in twee geskeur. 

Ja, alles word in hierdie tyd in twee kampe ingedeel. En so word 
elke een se lot vir ewig onder goed of kwaad verseël. Swart die 
nag en groot die getal van die kinders van die duisternis. Ewig 
gaan hulle die salig lewende Lig van God nou mis. Leeg van 
hand maar vol van hart, ewig word ʼn klein getal verseël teen ʼn 
grote wêreldmag se bose lis. Ewig heilig in heel die oneindigheid 
is hul God se verteenwoordigers. 

Op ʼn Heilige hoogte sal My kinders staan, ja, op ʼn geestelike Sinai 
sal Sion knielend biddend voor haar Losser staan. Onsuiwer is die 
laagte waar menigtes van satan vir hulself ʼn bloedige oorlogsweg 
oopbaan. Menig wat daar val tot ewige verdoemenis op die duiwel 
se laaste dodelaan. 

Nog eenmaal het die blomme hulself so mooi getooi. Vir ʼn tyd wat 
besig is om homself vir sy eie einde te voltooi. Feestelik het die 
bome hulself vir oulaas groen gekleur. Met brand gaan die hand 
van ʼn engel hulle nou pikswart inkleur. Wie is daar wat oor die 
skone natuur van hierdie kleine aarde gaan treur. 

Op see en land gaan alles ʼn derde aan die dood afgee. In hierdie 
tyd is dit die kinders van God wat in liefde nader aan mekaar nou 
tree. Oor die koms van hul Meester is dit wat hul vreugdetrane uit 
hul oë nou vee. Gereinig in Sy Bloed is hulle maagdelik nou rein 
geklee.Openbaring 314 
Onbeteuelde vraatsug en heerssug.

Maandag 12 Mei 2008 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Wellustig lag die doderyk. Oor Afrika se bodem gaan daar lê- 
menig baie lyk. Wie is daar wat so aanhoudend hoes. Daar is 
bykans niemand wat van hierdie nuwe siekte weg kan koes. 
Die land van Kus raak leeg en woes. Alle onreg word op hierdie 
kontinent verwoes. 

Bloed op bloed, menig stamme gaan nou met hul lewe boet. 
Die lekker lewe gaan menig regeringsamptenare nou moet 
groet. Nie een is daar van hulle vir wie die Goeie Vader gaan 
behoed. Grond op grond die wou hul heeltyd van ʼn ander kry. 
ʼn Standplaas in die begraafplaas die gaan hul nou gratis kry. 
Myn op myn gaan nou nie meer met al hul vraatsug rym. 
Die doodsengel is dit wat op elke terrein sy oes gaan kleim. 

Jou infrastruktuur gaan Ek finaal uitmekaar kom skeur. In jou 
hospitale gaan dodelike infeksies uitbreek. Jou water die gaan 
Ek ondrinkbaar maak. Jou krag die laat jou in die steek. Boonop 
gaan al jou werkers moedswillig staak. Boosaardig wou jy mos die 
heeltyd aan My kinders raak. 

Jou bondgenote gaan Ek stukkend stamp. Voor die aangesig van 
God sal hulle ewig weg verdamp. Jou hand- kwaadaardig na My 
kinders uitgesteek. Vir ewig word alle mag van jou afgebreek. 
Vir alle tyd word My Hart vir jou nooit nie week. 

Bloed op bloed in stof en bloed gaan menig Afrikaland met sy 
lewe boet. Ja, die goeie lewe gaan menig staatsamptenaar en 
die rykes nou moet groet. Daar is nie een van hulle wie die Goeie 
Vader gaan behoed. 

Grond op grond die wou hul die heeltyd van ʼn ander kry. Weer sê 
Ek- ʼn standplaas in die begraafplaas gaan hul verniet nou kry. 
ʼn Leek was jy, maar as ʼn koning wou jy jou hand verby My Troon 
opsteek. Jou myne gaan Ek van binne af oor jou opbreek. 

In pes en vuur gaan Ek jou besoek. Ewig gaan jou vuilheid op in 
roet. Jou koning gaan Ek gryp aan sy onrein snoet. Met sy lewe 
gaan hy vir die onreg boet.Openbaring 315 
Al is ek 'n kindjie klein.

Maandag 12 Mei 2008 12:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Abba Vader, U is my Koning en my Krag 
in U woon die hele oneindigheid en die een groot Almag. 
Wie daarom in hierdie tye opreg na U in liefde smag
van U sal hy ontvang die nodige leiding en die krag. 
In medelye sal ons na ʼn vervalle wêreld om ons trag. 
Nederig sal ons wag op U en U hemelprag.

Na U, O’ God, is dit wat my siel in hierdie tyd wanhopig 
smag. Hand aan hand sal ons saam met U in blydskap 
oor ʼn nuwe vrye wêreld lag. Nietig vra ek daarom as ʼn 
kindjie klein; maak in hierdie tye my hartjie vir U as Woning 
skoon en rein. O’ Vader, U is my Koning, ja, U is my Krag 
na U is dit wat my siel ewig altyd nog na smag.Openbaring 316 
Met kleingeskut en grofgeskut.

Maandag 12 Mei 2008 15:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Met kleingeskut het Ek die mens deur waarskuwing dikwels 
gepla. Oor tweeduisend jaar het Ek hul menigmale tog so mooi 
gevra om die Waarheid en nooit die leuen in hul harte rond te 
dra. Maar tevergeefs het menig profeet homself moeg gekla. In 
die hemel aangekom-gesê sy kruis was heeltemal te swaar om 
tussen dowe mense rond te dra. 

Met My grofgeskut is dit wat Ek die mens in hierdie tyd probeer 
wakker skud. Maar onbekommerd is dit wat hul luilekker lomerig 
voort dut. In hul gemaksone is dit wat Ek die mat hardhandig 
onder hulle uit gaan ruk. Vir oulaas probeer Ek om die mens 
van die poorte van die hel weg te ruk. Wat meer kan Ek doen 
om die mens van sy ewige ondergang weg te pluk. My groot 
kanonne sal Ek nou nadertrek. Elke goeie engel sal Ek nader 
roep vir hierdie werk, brutaal sal hulle menig aardplate van 
mekaar aftrek. Rook en swael sal daar vanuit menig berge 
optrek. Vanuit nuwe vulkane sal as en lawa die lug optrek. 
Besig, baie besig sal My engele ononderbroke met vele 
kataklismes werk.

Die dier staan reeds nader met sy bose merk om ʼn lyn te probeer 
trek deur God se werk. In ʼn drukgang is hy nou besig om miljoene 
nou nader te trek. Om hul as sy eiendom op die voorhoofde te kan 
merk. Elke land en mens- die wil hy manipuleer. In sy waansin glo 
hy ook dat hy God kan beheer. Terwyl sy wapentuig oor die aarde 
skeur. Is dit Ek wat hom minagtend die rug toekeer. Vredig is dit 
wat Ek My na opregte harte toe keer. Om hulle van My 
onaantasbare ewige Liefde te leer. 

Ja, saggies daal Ek in My uitverkorenes se harte neer. Terwyl My 
heilige engele satan se wêreldkinders laggend teer en veer. Hul 
eie rykdom bring Ek op hul hoofde neer. Wanhopig hardloop 
menig lande radeloos en tevergeefs heen en weer. Terwyl slegs 
My wil oor hierdie aarde se oppervlakte sal geskied sal in ʼn plek 
van voorbereiding My uitverkorenes leer- hul nuwe lied. 

Met kleingeskut en grofgeskut daarmee is My waarskuwings 
na hierdie aarde klaar geskiet. My groot kanonne is dit wat Ek 
vir oulaas nader trek. My beste engele elkeen paraat op sy plek 
vir hierdie laaste baie belangrike werk.Openbaring 317 
Die sekel slaan, die Engel maai.

Maandag 12 Mei 2008 17:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die sekel slaan, die Engel maai. 
Deur wind word kaf vir ewig weggewaai.
Eentonig soos ʼn kind wat skoppelmaai 
is dit die arm van ʼn Engel wat daar sonder ophou maai. 
In bloed en bedrog is daar in oorvloed gesaai.
Duisendvoudig gaan die saaier hiervan maai. 

Drie maal het die haan voor dagbreek klaar gekraai. 
Soveel lyke wat die doodsengel in sy wa kom laai.
In boosheid wou die mens mos oor die aarde koning kraai. 
Sy eie siel die het hy vir geld en roem verraai. 
Wie is daar wat ʼn oorlewende kind in sy angs gaan paai. 
Blindelings gaan menigeen vir hulself doelloos ʼn weg oop raai. 

Vir die dobbelaar het die laaste steen geval 
die noodlot is dit wat nou ewig teen hom draai. 
In ʼn honger wêreld is dit die mens wat in sy eie sonde braai. 
God se wind wat ewig die kaf van die koring weg gaan waai.
Ewig verby is vir menig siel die kans van omdraai. 

Die sekel slaan, ʼn werker maai. 
Eentonig is dit die arm van God se Engel wat daar maai.Openbaring 318
ʼn Taal om te verstaan.
Dinsdag 13 Mei 2008 08:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 

In hierdie dae sal Ek elke afgode dienaar en voorvader aanbidder 
in ʼn taal antwoord sodat ook hulle My volkome sal kan verstaan. 
Ek sal oor hulle ʼn gerig bring en Ek sal hulle besoek met die 
swaard, hongersnood en die pes. Ja, met pangas, tering, leë 
pappotte en nog vele meer. Hulle winde van verandering sal 
teen hulleself draai. 

Vir die sprinkaan sal Ek die sprinkaan stuur en vir hulle sal daar 
niks te ete wees in die gesteelde graanskuur. In die onbekwame 
hand sal Ek vuur stuur. So sal hulle die engel van die dood oor 
hulle self huur. Elkeen wat deel het aan hul wêreld sal saam met 
hulle die pyn vir ewig verduur. 

Die tyd het gekom waar die voorhof deur onrein voete vertrap 
word. Maar die Heilige en die Allerheiligste sal in alle ewighede 
nooit vertrap kan word nie. Ja, so spreek die Een Almagtige Groot 
Gees van Abraham, Isak en Jakob, wat die voorvaders, ja, die 
stamvaders van die huis van Israel is. 

Nadat die stof oor ʼn vernietigde wêreld gaan lê het sal Ek ʼn 
reën van reiniging oor hierdie aarde stuur en daar sal nuwe 
varswaterfonteine ontspring wat groen weiveld sal voortbring. 
En die Lam van God sal vreedsaam saam met die ware leeu van 
Juda as ʼn volmaakte eenheid oor ʼn nuwe aarde wei.


Openbaring 319
Die vloek deur Kain.

Woensdag 14 Mei 2008 08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Jaloers het eenmaal ʼn broer na sy broer geloer. Terwyl dié 
ernstig en biddend ʼn gesprek met God wou voer. Sag soos 
ʼn tortelduif wou die gewete ook saggies in die gemoed van 
Kain roer. 

Ja, eenmaal het God wel met hom ʼn gesprek probeer voer. Maar 
die Goddelike gewete kon in sy gemoed tot heden en vandag glad 
nie roer. Onskuldig wou hy weet: ‘is ek dalk die hoeder van my 
broer’. Gewetenloos het hy aan die aarde gevoer die heilige bloed 
van sy volmaakte broer. 

In hierdie laaste tyd het God nog eenmaal weer die hand van 
Kain oor Abel gegee. Gekyk of hy in deemoed regverdig oor 
die kind kan die lig kon regeer. Maar verspilde bloed in vervloekte 
grond is al wat die seun van die slang begeer. 

Vir ewig bring Ek daarom ʼn skeiding tussen twee bloedlyne 
teweeg. Daarom maak Ek nou die wêreld van alle sonde leeg. 
Sodat ʼn nuwe geslag tot eer van God oor hierdie aarde kan regeer.Openbaring 320
Die seën deur Abel.

Woensdag 14 Mei 2008 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
O’ Seun van Adam; Abel jou het Ek geseën. Oor jou vee en oes 
laat Ek seën in oorvloed reën. Oor jou sterfte het die aarde altyd 
net met spyt geween. In jou sweet het die engele nog altyd vlytig 
net hul hulp verleen. Sonder teëspoed trek Ek jou offergawes na 
die hemel heen. Jou wysheid en kennis het alle volkere altyd in 
oorvloed van geleen. 

Deur al die eeue en beskawings heen was jy naas My die ewige 
hoeksteen My ondersteunings-steen. Jou verspilde bloed wat 
roep vasgevang vanuit die aarde se beste leem. Deur Set verwek, 
spreek uitverkore kinders vir jou oor die hele wêreld heen. In 
Melgisedek gaan menig wesens oor jou in vreugde ween. 

ʼn Bloedoffer- die het jy in die begin met jou lewe voor betaal. 
Deur die Meester is dit tot redding vir die kinders kom vervolmaak. 
In hierdie tyd gaan nie een van die heilige werktuie staak. Die oes 
van hierdie eindtyd lê wyd en braak. 

Oor elke swakke kind die gaan hul vurig waak. In die hand van 
God se werktuig roep die bloed van Abel om vergeldingswraak. 
Ewig verdoem en magteloos in die stof van die aarde lê nou geval 
die eindtyd draak.

Openbaring 321 
Die ware droogte.

Woensdag 14 Mei 2008 24:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Droog was meeste hart nadat Ek My Liefdesreën na hierdie 
aarde toe wou stuur. My opregtes met My Liefdesboodskap 
was mos aangegluur. Om die mense nader vir My Huweliksfees 
te nooi was hulle deur Myself gestuur. Maar hatig het die mense 
hulle mos spottend weggestuur. 

In die droogte wat Ek nou oor haar stuur sal Ek die aarde teister, 
in alle opsigte sal Ek haar pla en van die oggend tot die aand sal 
sy druppend soos ʼn kraan, ja, soos net ʼn ou vrou kan-sal sy oor 
groot tekorte mor en kla. 

Onder droogte verstaan die mens dat Ek sal ophou om reën 
vanuit die hemel oor hierdie aarde te stuur. Maar oral sal daar 
droogte wees, ja in sneeu en hael, in vloed en vuur. In elke ramp 
sal Ek in alles droogte oor hierdie aarde stuur. In droogte is kos 
en medisyne skaars en droog sal wees elke spens en skuur en 
niemand sal homself meer aan iemand uitverhuur. 

Die wêreldbank en alle geld raak heeltemal in hierdie droogte oor 
die muur. Sport en spele, kerk en kultuur, alles die droog nou 
vinnig op en waarmee ly die grotes nou die mense mee om die 
bos. Droog die krag, ja droog die petrolkan, droog die wyn en 
ook die oliekan. Droog gehuil raak ook die oog van elke traan. 

My getuies sal Ek oor die aarde stuur en DROOGTE! DROOGTE! 
Sal hulle roep net soveel as wat hul kan. In onlus en oorlog slaan 
die wêreld aan die brand en in die wrede droogte wat daar is is 
daar niks meer oor in die valse vredes-kan wat iets kan doen aan 
hierdie baie nare droogtes brand.Openbaring 322 
Wie wil in moet nou vinnig in.

Donderdag 15 Mei 2008 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Wie wil in die moet nou vinnig in die wat wil uit die moet nou ook 
vinnig uit. Stadig skuif die deure toe, binnekort word die ark van 
lewe vir baie toegesluit. Hewig soos ʼn storm sak die eindtyd in sy 
pyn nou oor die aarde uit. In oorlewingsdrang gaan selfs geliefdes 
van mekaar die laaste kossies buit. Histeries gaan daar massas 
nou teen hul onverantwoordelike owerhede muit. 

In plaas van traangas gaan sekere regerings oproeriges met 
senuweegas bespuit. Menigeen is daar wat nog steeds in hierdie 
tye groot wil praat. Maar laggend is dit die eindtyd wat steek die 
draak nou met die draak. Waak daarom, voortdurend moet die 
mens teen ʼn bose wêreldmag nou staan. 

Wakker moet My kinders wees van vroeg tot laat. Ja, van die 
oggend tot die aand. Tot versterking kom Ek om elkeen van hul 
persoonlik aan te raak. By God staan sterk- elkeen van hul se 
saak. Ja, in hierdie tyd is dit Ek self wat al My kinders bymekaar 
kom maak. Elke haar op hul hoof is sorgvuldig deur My engele 
getel. Sonder My Wil sal niemand ooit aan een van hierdies raak. 


Openbaring 323 
ʼn Geldlose stelsel.

Donderdag 15 Mei 2008 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oor ʼn geldlose stelsel aan die kom, daaroor wil menigeen in 
hierdie tye brom. Maar gaan sit en maak net ʼn eenvoudige som. 
Jy sal sien die geldlose stelsel het ʼn geruime tyd in die kleine 
reeds gekom. 

Neem as voorbeeld maar net gou die boer. Om kunsmis en saad 
aan te koop het hy net vlugtig gou in sy bankrekening geloer. 
Vinnig is die bedrag rondgeskuif sonder enige gesukkel of ʼn 
gesloer. Sy produk dié sit hy sonder om kontant te verwissel 
van die hand. 

Vinnig bring die fabrikant ook nou sy kant, na die verspreider 
word die produk geskuif sonder die aanraak van ʼn Rand. En 
so beland alles sonder kontant weer in die kleinhandelaar se 
hand. Ook die verbruiker staan nou vinnig nader, ʼn kredietkaart 
in die hand. 

Só, vanaf die land tot in die hand van hier weer tot by die tand 
het die saadjies vanaf begin tot en met die einde nie eenmaal 
gesien- kop of stert van enige Rand. So het die voorloper van 
die geldlose stelsel lankal klaar begin. En dit voordat die domme 
wêreldling nog enigsins homself hieroor kon besin. Op papier en 
rekenaar word geld orals rond gestuur. Profyt op profyt, dit is die 
banke wat die meeste hiervan win. 

So gaan die rekenaarskyf nou tot binne in die mens inklim en so 
gaan ʼn eenwêreldorde hordes willose slawe vir homself kom win. 
Die ys waarop hierdie wêreldkluis wil klim die is egter baie baie 
dun. Vinnig stort dit ineen voordat dit nog behoorlik kon begin.Openbaring 324
Hierdies het geen deel aan My.

Donderdag 15 Mei 2008 12:10
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die tye wat nou oor die aarde kom met moeilikheid wat 
soos onkruid orals gaan oopblom gaan menig vyand as 
‘vriend’ nou skielik na hierdie land se Adam kom. Vriendelik 
gaan hulle hierdies nooi om die volle gewig by hulle saak in 
te kom gooi. Beloftes grond en geld sal hul as lokaas voor 
hierdies strooi om die vuur weg te kan keer van hulle brandende 
hooi. 

Met My kinders praat Ek nou baie mooi om hulle nie vir die 
wêreld deur regerings nader te laat nooi. Wie deel gaan hê 
aan hierdie wêreld in sy oordeelstryd die het geen deel aan 
My. My kinders wil Ek bewaar van hierdie vuile stryd. 

In ʼn tyd van voorspoed het die wêreld julle soos vuilgoed eenkant 
toe gesmyt. Elkeen wat in hul stryd as hulp gaan staan teenaan hul 
sy die gaan Ek sonder enige gewetenswroeging saam met hulle in 
die stof laat byt.
 


Openbaring 325 
Waansinnigheid en verlossing.

Vrydag 16 Mei 2008 06:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Die ekonomie gee heeltemal nou bes. Op al wat goudstaaf is wil 
die hele wêreld nou hul hande lê. Gierig, gierig wil elkeen tot sy 
redding alles wat hy het in goud en nogmaals goud belê. 

In die oormaat goud wat vir die belegger in berge goudstaaf 
opgestapel lê word vir oulaas weer die siel vir die goue kalf 
eenkant toe laat lê. Vreeslik die gewig van dooie goud wat nou 
wêreldwyd op die mens kom lê. In hierdie tyd kom ook Ek om 
My Gees tot ontwaking op die mens neerlê. In uitdelging gaan 
die oordeelsgees weer in die oog van Moses lê. 

Dit is die lewende Lam van God wat die ware kind van God as 
verlossing in hierdie tyd wil hê. Ewig-vernietig sal ʼn dooie goue 
kalf in die stof van hierdie aarde bly lê.Openbaring 326 
Die ware kleur van die Jode.

Vrydag 16 Mei 2008 12:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Jou eersgeboortereg- dié het jy duisende jare gelede 
reeds verbeur. Maar as verkleurman het jy jouself baie 
goed gekamoefleer. Jou taal en vel het jy na elke ras gekleur. 

Ja, jy het jouself gespys na elke volk en geur. Goud en glans 
die beste skat uit elke land die het jy vir jouself gekeur. Aan My 
Woord- die het jy jouself nog nooit gesteur. 

Maar as die uitverkore ras, daarvoor wou jy jouself nog altyd 
net goedkeur. Deur die Weste het jy jouself as suiwer blank 
gekleur. As die uitverkore ras- daaroor het jy jouself die hele 
tyd opgebeur. Vandaar het jy oor die ware leeu van Juda net 
gevoer jou afskuwelike terreur. Met My verhoor het jy mos 
onskuldige bloed oor jou en jou kinders se hoofde omgekeer. 

Jy weet goed, as verlossing gaan My Wederkoms vir My 
kinders op hierdie aarde nou gebeur. ʼn Valse vredesverlosser 
wil jy met mag en mening uit jou bose midde vir ʼn oorlogsugtige 
wêreld nou skeur. Oor die valse Jood wat ewig val oor hom gaan 
niemand in alle ewighede ooit nie treur.Openbaring 327 
Wie is God nou weer?

Sondag 17 Mei 2008 20:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Ondenkbaar baie siele is klaar vir die doderyk geklee. Desperaat 
probeer regerings tevergeefs reddingsplanne smee. Wie is daar 
wat oor wie in medelye nog gaan treur. Elke kans op redding dit 
het menigtes nou vir ewig verbeur. In spyt en wanhoop wil menig 
hart oor God se Afwesigheid nou treur. Sy genade gaan die 
trotsaards tot hul ewige spyt nou moet verbeur.

Is dit die ontroue dwase maagde wat haastig nou wil 
naderstaan? Leeg die genade-olie in elk van hulle se 
wanhoop lamp. Ja, tevergeefs soek die wêreldlinge 
nou na God met hul verstand. Met ʼn sekel kom die 
slang om dit wat syne is te vang. In menig land is dit 
ʼn 'goewermentsman' wat die massas nou vir al die 
skuld wil hang. 

In hul angs vlug hulle desperaat heen en weer. Woeste 
bendes is dit wat wreed hulself na die heerserstroon nou 
keer. Waarheen vlug die wêreldling, liberaal het hy sy rug 
op dit wat syne is gekeer. 

Wie is God nou weer? Laggend het hul hulself van die Kind 
van Lig gedistansieer. In die chaos wat nou kom moet hul vir 
hulp hulself maar na hul kerk en valse godsdiens keer. Onlus 
raak nou by die dag meer en meer. Bewakers van die heelal is 
dit wat as beskermers hulself oor God se kinders keer. 
Opgewonde kom hul in hierdie tyd om die ware betekenis van 
die Grote Meester se tere Liefde vir Sy kinders te kom leer.Openbaring 328 
Net weer ʼn nare konsentrasiekamp.

Sondag 18 Mei 2008 8:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oorlewingskamp, vlugtelinge kamp, op die einde van die dag 
is dit weereens maar net nog ʼn konsentrasiekamp. In ellende 
in die duisternis die engel van die dood wat rondwandel met ʼn 
dodelamp. Wee daarom elke een wat vir hulp hom keer na hierdie 
oordeel kamp. 

Beheer, beheer dit is al wat die grotes van die wêreld begeer 
daarom probeer hulle die hele tyd om die massas te konsentreer. 
In kataklisme en ook die oorlog wil hul die heeltyd as held en leier 
na vore tree. ʼn Hand van hulp wil hul kwansuis aan almal gee. 
Maar die mag oor lewe en die dood dit is al wat hul die hele tyd 
begeer. 

Waar die mens in massas lê- kreupel en beseer is dit met sy 
hulpfonds en Rooikruis wat die grotes kamma besorg nou nader 
tree. Haastig neem hul uit menig regering nou die besluite oor en 
daardeur ook die volle beheer. In tye van ellende en nood sal Ek 
Myself met hulp na My kinders keer. Enige hulp van die wêreld 
moet julle vinnig die rug toekeer.

Oorlewingskamp, vlugtelingkamp, op die einde van die dag-is dit 
net weer ʼn nare konsentrasiekamp.Openbaring 329 
Ewige volmaakte verlossing.

Sondag 18 Mei 2008 10:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Op Golgota is ewig die Lewende Brood vir sondaars gebreek. 
In ontelbaar deeltjies is Ek aan die ewigheid as verlossing 
uitgedeel. ʼn Ewige maaltyd het die Godheid vir die mens 
toeberei om hom sodoende die ewige lewe te kan binne lei. 
Met elke deeltjie van die Brood gebreek het Ek hardop elk 
van jul se naam in die oneindigheid uitgespreek. In die heilige 
nagmaal word in elke brokstuk Ek Self volmaak vir elke kind 
van My berei. Ewig sal die dood oor een van hierdies se 
volmaakte siele nooit nie weer kan baklei. Deur My Bloed is 
volmaakte reinheid ewig oor hul afgeskei. 

Ja, Goddelike volmaaktheid het elke kind van My ewig oor 
hulself verkry. As Feesmaal was Ek Self tot redding vir die 
mens deur God self voorberei. ʼn Brug vanuit die onvolmaakte 
materie tot in die volmaakte oneindigheid die het die mens 
van My vir homself verkry. Verlos van skuld en las kan elke 
een sy volmaakte toestand nou voor die hele oneindigheid bely. 

Hul het gedrink van hul Meester en Verlosser se Vergewingsbloed. 
Ewig moet die sonde van die mens nou groet. Heilig wat daar in 
hul are vloei is nou die Goddelike D.N.A, ja, van die Meester se 
eie bloed. Tierend is dit satan wat daar woed. Oorwin is hy vir 
ewig deur die Seun van God se Bloed. Vir die Verlossing van die 
ewigheid word Melgisedek weer as ʼn kind teer teen als wat boos 
is vir die troon van God behoed.Openbaring 330 
Die kring van My Liefdeslig.

Sondag 18 Mei 2008 20:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In die tekens van die tyd sal My Liefdeslig al hoe wyer om My 
kinders kring. Met ʼn Goddelike ring word die verseëling op 
Koningskinders aangebring. Engeleskare is dit wat uitbundig 
in hul liefde om God nou nader kring. Vreugdevol die engelekoor 
tot in die vêrste uithoek van die oneindigheid word dit aangehoor. 
Swakke mensekinders wat in hul pogings die Vader tog so diep 
bekoor. Daar is nie een van Sy uitverkorenes wat die stryd in die 
eindtyd gaan verloor. 

Staan nou nader kinders van genade, deur jul geskied Sy Werke, 
ja, al God se Grote Dade. Klein en gering is jul getal, maar daar is 
nie een van julle wat gaan val. My getuies wat vir die einde nader 
staan waar hulle met My Oordeel gaan, daar val vir die wêreld net 
ʼn bitter traan. In die tekens van die tyd is daar vir die wêreldling 
net selfverwyt. Maar My Liefdeslig sal om My kinders net al hoe 
wyer kring.

Openbaring 331 
In ʼn 'rat race'

Maandag 19 Mei 2008 9:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

In die spele van alle speles is die heel grootste resies van alle tye 
nou aan die gang. Wat is die mensdom nou alweer besig om daar 
aan te vang? In ʼn 'rat race' en ook ʼn ''chicken run'' hardloop baie 
verbete in ʼn onuitvlugbare drukgang. 

Verbouereerd is dit die wêreldling se vlug wat hom na nêrens heen 
gaan bring. Vreesagtig hardloop hulle heen en weer, daar is geen 
God waarheen hul hulself kan keer. Soos hoenders hardloop hul 
waansinnig nou op en neer maar daar is niks om die vlymskerp byl 
van hul kele af te keer. Aan die anderkant wat sien ons daar, is dit 
van My kinders wat vir ʼn 'rotresies' nou opdaag? Groot is hul 
gemoed dit is baie wat hulle nou gaan waag. Verbete is dit wat hul 
nou jaag, ten koste van hul broers wil hulle heel eerste by My opdaag. 

Graag wil Ek dat My kinders met die grootste liefde na My moet 
spoed. Maar sonder om in die proses hulle nederigheid in te boet. 
Die wat eerste hoogmoedig by My gaan opdaag, die gaan My 
engele na agter vir nederigheid toe jaag. Die kleinste nederige 
kind, die gaan sy plek heerlik in My Goddelike arms nou vind. Openbaring 332 
Ek is so bly.

Maandag 19 Mei 2008 16:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Wees bly! Wees bly! Ons Meester is op die eindtyd wolke aan 
die kom. In vreugde is dit wat selfs die kleinste atoompies daaroor 
oopblom. Vir Rafael en Migael is ek so baie bly, ook vir Gabriël wat 
staan die heeltyd- dig teenaan die Skepper se sy. 

Vir elke engel groot en klein wat hulself in die Liefde van die 
Meester nou verbly. Ook vir elk van hulle is ek so baie bly. 
Ook vir ʼn maagd so skoon, as U moeder het sy oor alle vroue 
uitgetroon. 

Vir patriarge en profete, ook apostels wat staan dig teenaan 
U sy. Vir U vriende en U kinders altyd so naby aan U sy. Ek 
is so bly, ja ek is so baie bly, in U oneindigheid gaan elkeen 
wat na U verlang ʼn stukkie van U kry. 

Vir myself is ek net so baie bly, as ʼn sondaar het U my op hierdie 
aarde laat bly. Vergifnis het ek ruimskoots gratis van U gekry. As 
U kind gaan ook ek ewig nou by U bly.Openbaring 333 
Dít vorm die ondergrond.

Dinsdag 20Mei 2008 10:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Die volle wapenuitrusting- daarmee moet die ware eindtyd-
gelowiges hulself nou klee. Elke kind van My moet in hierdie tye 
sterk staan in die liefde en geloof vir My. Jul geloof hoop en liefde 
vorm die ondergrond, ja, die aarde wat grote engele vir die stryd 
teen satan kom betree. 

Migael en al sy heilige vegters kom vanuit die oneindigheid om 
in die grootste oorlog ooit satan en sy bose magte uit die weg 
te vee. Die duiwel en sy duister magte word finaal op die aarde 
neergewerp ook hulle ondergrond is alles wat boos is en ook 
sleg. 

Maar heilig kom My grootste engele om ewig ʼn streep deur al 
hul boosheid te kom trek. Woedend wil satan hom na God se 
uitverkorenes nou keer. Hul geloof en liefde wil hy tot sy 
oorwinning met mag nou van hul skeur. Magteloos staan sy 
bose ryk teen ʼn handvol mense wat vertrouend na hul God 
opkyk. Tevergeefs sy bose les wat hy die heiliges wou kom 
leer om sodoende met sy boosheid as ʼn aanklag na die 
hemele te kon terugkeer. 

Ja, heilig is die grote engele en ook die kinders wat in hierdie 
eindtyd met alle oordeelsmag oor als wat sleg is van die duiwel 
gaan regeerOpenbaring 334 
Boos is weer die stem van wellus.

Dinsdag 20 Mei 2008 11:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Boos die vrug, in wellus het die satan- Eva na die sonde laat 
begeer en sonde is dit wat in klimaks in hierdie tye oor ʼn bose 
wêreld regeer. Regerings, kerke ook die wetenskap wat die 
teendeel hiervan die hele tyd probeer beweer. In seks en verderf 
goud en glans, ja, ook in sport en vermaak oorvloedig na elkeen 
se smaak, lê gekamoefleer in neon kleure uitlokkend die 
slangdraak. 

Ja, in elke sondeval van die mens, daarin lê die satan se wraak. 
In Eva se sonde is dit wat die mens ondenkbaar baie male val. 
In Adam se berou wat hul weer skaam nader aan hul God wil 
staan. Om te kan eet van die Boom van lewe en so te kan 
strewe na die ewige lewe. Uit die paradys verban het God 
lank gelede die mens vir sy eie voordeel getug. 

Bitter was hul smart die Stem van God was weg vanuit hul hart. 
In haar skoot het Eva gesamentlik gedra die lewe en ook die dood 
se vrug. Maar vanuit die dood na die lewe terug is vir die mens op 
Golgota gebou-die oorlewings en vergewingsbrug. Smartvol het 
die mens gekyk hoe vaar God na ʼn kort periode vanaf hierdie 
aarde na die hemel op die wolke terug. Maar tweeduisend jaar het 
die Vader die mens nie weer wees gelaat. Sy Gees het Hy as troos 
vir die mens in hul harte agtergelaat. 

In die eindtyd wat nou oor die wêreld kom- boos is weer die stem 
van wellus wat die mens na al wat sonde is weer laat val. In 
oordeel is dit wat die Seun van die mens Hom hierdie keer na die 
aarde keer. Om elke deeltjie van die bose slang vanuit die wêreld 
weg te kom skeur. Smartvol is dit menigtes wat hierdie keer oor 
hulle ewige val nou treur. 

Die Stem van God het hulle hardvogtig uit hulle harte uit geskeur. 
In woede gaan die aarde in menig kataklisme haarself wreed 
uitmekaar nou skeur. Verlate in haar dood gaan sy oor menig 
gestorwe kinders treur. Maar die Skepper sal weer nader staan 
soos ʼn jongvrou sal Hy haar weer met maagdelikheid kom inkleur. 
Volmaak gereinig sal die uitverkorenes nou weer ʼn nuwe aarde 
kom betree. Vir ʼn duisend jaar sal die stem van verlokking hierdie 
reine domein glad nie weer kan betree.Openbaring 335 
Mense glo net in hul eie krag.

Woensdag 21 Mei 2008 16:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer

Hoe seer Ek ookal die mens met plae en kataklisme slaan hoe 
meer glo die mens in sy eie krag net al hoe meer en meer. Winde 
wat alles uit hul pad uit vee, met aardbewing slaan dele van die 
beskawing in die stof nou neer. Wie is daar wat hulle in berou na 
God toe keer. 

Bakhand staan hulle voor die grotes sodat die hul hulp na hul kan 
keer. Keer op keer gaan Ek nou ook al die grotes teer en veer. Wie 
op aarde is daar wat My gaan keer? Binnekort sal hul wanhopig 
roep: O’ Heer my Heer, maar doof sal Ek hierdie valses nou die 
rug toekeer 


Hoeveel maal het Ek tevergeefs Myself na die wêreldling in Liefde 
gekeer? Maar minagtend het hulle My telkemale die rug toegekeer. 
En so sal elkeen leer om nooit met God die gek te probeer skeer. 
Ramp op ramp, plaag op plaag bring Ek nou op die mensdom 
neer. Watter moondheid of regering gaan probeer om My te keer.

Ek het gewaarsku en geraas. Hoeveel maal het Ek mooi gepraat 
ja, alles het Ek probeer om die mens van die hel weg te keer. Die 
tyd het gekom en die tyd het gegaan, met My oordeel is dit wat Ek 
My nou na die aarde keer. Openbaring 336 
Ter voorbereiding vir die wurm.

Donderdag 22 Mei 2008 8:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Na die liggaam wil die mens heeltyd keurig lyk en baie mooi van 
die oggend tot die aand sy voorkoms met belaglikhede op laat 
tooi. Sy goeie waardes het hy alles vir kaf in die wind laat strooi. 
Met dure olies en die snykunde probeer hul om die ouderdom 
met jeugdigheid weg te looi. 

Hul laat hul tatoeëer om hulself vir die hel op te tooi, ja, vir die 
wurm van die dood- dit is waarvoor hul hulself optooi. Om vir 
die wêreld mooi te wees het hulle hul God eenkant toe gegooi. 
In plaas van geurige briesies wat met goed versorgde lokkies 
speel gaan verwoestende winde keurige kapsels onder 
vallende bourommel plat kom vee. 

Haartjies tog so mooi gekrul en kam in pessiektes is dit 
natgeswete hare wat oor koorsige voorhoofde gaan hang. 
Naels op hul heel beste gemanikuur teen boomstamme, berge 
en kranse word alles in verskillende vloede en tsunamis tot in 
die lewe afgeskeur Kleertjies wat tog so mooi vir elke okkasie 
om hangers hang in die kas en aan die bas word alles deur 
wrede vure tot as verbrand. 

Velle op strande tot pragtige heuning-goud getint, boosaardig is 
die son wat gesonde selle deur nuwe kwaadaardige kankerselle 
kom ontbind. Ure en jare het die mens in gimnasiums spandeer 
om sy soepel liggaam tot die uiterste te kon waardeer. Binne 
enkele ure ʼn vormlose opgeblaasde ontbinde lyk. Wreed is dit 
die dood wat skoonheid ʼn onaangename les kom leer. 

Handjies goedversorg en teer probeer woedend om hierdie nare 
woorde van hul oortjies weg te keer. Juwele, goud en diamante 
wat skitterend oral om welriekende liggame hang. Niks daarvan 
gaan in die groot honger brood kan kom vervang. Hoe desperaat 
die mens homself ookal poets en poleer. Daar is niks wat die wurm 
van die dood van sy lyf kan wegkeer.Openbaring 337 
Trojaanse perde oraloor.

Donderdag 22 Mei 2008 8:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Soos ʼn Poppemeester in beheer is dit die groot moondhede wat 
met regerings speel. Soos ʼn engel van die lig hef hul die een dag 
massas op om hul die ander dag moedswillig weer te laat val. Na 
hul pype moet die hele wêreld dans. 

Wee die land wat op eie inisiatief wil neem die kleinste kans. Met 
twis en tweedrag-daarmee is dit wat hul bloedige oorloë opstook. 
Net om as die mens se redder met hul hulpfonds die massas om 
te koop. Iewers is daar iets wat glad nie met mekaar wil strook. ʼn 
Strategie met ʼn nare plan. Wat is die wêreldmoondhede besig om 
daar op te kook. ʼn Plan gemaak en baie gewaag, ʼn eeue oue 
strategie het weer goed geslaag. ʼn Trojaanse perd- die bring hul 
in jul hawe in en dit skeel niks of niemand min. 

Die poppemeesters wat die toutjies trek, die marionette wat 
onkundig vir hul werk. Op die wêreldkaart is jul landjie sorgvuldig 
afgemerk. In die bergland en die woestyn, oseaan en ook die lug 
orals is Trojaanse perde elkeen sorgvuldig op sy plek. Vir die 
grootste wêreldoorlog ooit is jul kleine landjie as ʼn bloedneus 
vir wêreldmoondhede se vyande afgemerk.


Openbaring 338 
Bitter min sal Elia herken.

Vrydag 23 Mei 2008 9:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Die onderwerp oor Elia as een van die twee getuies kom dikwels 
na vore. Daarom sê Ek aan julle dat dit wat was altyd weer sal 
wees. Daar is niks onder hierdie son van julle wat nuut is nie. 
Met My verblyf op hierdie aarde is dieselfde onderwerp ook 
dikwels in My onmiddellike geselsgroep na vore gebring. 

Op die regte tyd nadat die vraag weer opgeduik het oor die 
profesieë wat in vervulling moes gaan aangaande die koms 
van die profeet Elia wat as voorloper vir My koms op hierdie aarde 
sou geskied het Ek My leerlinge as sulks die volgende bekende 
antwoord gegee:" 

En Ek sê vir julle dat onder die wat uit ʼn vrou gebore was daar 
nie een profeet is wat groter as Johannes die doper is nie. Maar 
die kleinste in die koninkryk van God, is groter as hy". Op ʼn 
volgende geleentheid het Ek aan My apostels laat deurskemer 
dat hy wel reeds gekom en sy Goddelike sending as voorloper 
kom voltooi het. 

Alhoewel daar sommige was wat vermoed het dat hy wel die 
profeet Elia was is hy onthoof voordat dit algemene kennis 
was. Myne het geweet dat Ek na Johannes die doper verwys 
het. Soos die geskiedenis was so sal ook weer die hede wees 
en vir baie sal hierdie werktuig reeds weer vertrek het voordat 
hulle hom kon herken.Openbaring 339 
Oordeel van die eenwêreldorde.

Vrydag 16:30 23 Mei 2008
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Saggies, saggies is daar iets wat druis. Die sagte stem van ʼn 
kleine volkie diep verguis. Vertrap en eensaam heeltemal te 
swaar teen die grote wêreld was hul kruis. Maar sag en teer 
is dit God se helende briesie wat nou saggies oor hul suis. 
Opgewonde die ontdekking van God se Gees wat nou in 
hul harte bruis. 

Van sonde skoongewas. Sion word vir haar bruidegom nou skoon 
en kuis. Begelei deur engele kom die uitverkorenes uiteindelik aan 
by God se huis. Uitbundige menigtes van hemelgaste, op hierdie 
feesmaal is daar nie plek vir die grootte van ʼn muis. ʼn Engelekoor 
wat in blydskap ʼn loflied deur die ewighede laat suis. Aan die arm 
van haar Bruidegom kom Sion uiteindelik nou tuis. 

In donder kom daar nou op die aarde neer ʼn enorme vuis. ʼn 
Wêreld volgesuip aan al wat gruwel is soos ʼn afskuwelike luis. 
My volk het hul vertrap, op hulle gelaai ʼn onmenslike kruis. Met 
alles wat heilig is daarmee het die wêreld se norm mee ingedruis. 

Die tyd het gekom vir alles wat boos is om van hierdie wêreld te 
verhuis. As ontvangs sal die Vader nie vir een van hulle daar wees 
met ʼn welkom tuis. Ja, in donder kom op die aarde neer ʼn grote 
vuis. In al wat plaag en kataklisme is kom daar oor die wêreld ʼn 
ondenkbare kruis. Eenkant vergruis sal nou lê die afskuwelike 
eenwêreldorde gespuis.Openbaring 340 
Die sug na vermaak se ontsettende einde.

Saterdag 25 Mei 2008 20:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Van die oggend tot die aand wil die mens homself die hele tyd 
laat vermaak. Televisieskerms en die silwerdoek wil hy tot 
vervelens toe aangaap. Sy siel word op die dansvloer ewig 
deur die polsende ritme gekaap. Vermaaksterre word begeer 
as hul beste maats terwyl hulle die geselskap van God diep 
versmaad. Vir die sportgod word hul laaste sente bymekaar 
geskraap.

Van die teater tot die hoerhuis, van hool tot hool. Dit is waar die 
mens die hele tyd ronddool. Hierdie wêreld was veronderstel om 
die siel van die mens vir iets beter te kon skool, maar sleg het so 
sleg geraak dat daar geen goed meer bestaan as ʼn waardige 
teenpool. Vir die mens as waarskuwing is die aarde besig om 
te verbrokkel en te vergaan. 

Die wêreldpopulasie se einde is reeds in sig, maar bitter min is die 
wat dit kan verstaan. Dit wat Ek tot tugtiging opvoedkundig vir die 
mens laat val vinnig is dit Mammon wat naderstaan om dit tot hul 
ewige val weer op te tel. Ja, deur alles bied die satan die wêreld 
die hele tyd net vermaak. 

En so word die mens se ewigheidsaak deur die duiwel 
ondergeskik aan vermaak gemaak. Ja, deur vermaak sit die duiwel 
laggend die mens se siel ewig in skaak. Met spyt gaan menigeen 
vind, vir dom vermaak het hy ʼn eenmalige kans op ewige saligheid 
versaak.

Openbaring 341 
Die goeie vasgestelde Goddelike Orde is versteur.

Sondag 25 Mei 2008 20:30
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Alles maar alles is in hierdie dae deurmekaar, wat reg was- dié is 
nou verkeerd en verkeerd-dié is nou weer heeltemal reg. Jota en 
titel was dit volgens die wet nou is dit strafbaar, krimineel en teen 
die wet. 

Swart was swart en wit was wit. Maar swart het nou wit geword 
en wit weer swart. Met wit en swart nou alles deurmekaar is alles 
nou vaal en grys. Neerslagtig is daar niks en nogmaals niks wat 
die mens deur al sy tevergeefse pogings kan bewys. 

Nog altyd was die stilte voor die storm, van nou af sal die storm 
voor die stilte wees. In versteurde ordes beweeg dit wat moet op 
af en dit wat moet af, weer op. Aardbewings draf die rigterskaal 
se grafieke nou heeltemal kaf. Wat eers naskokke was sal nou 
voorskokke raak. Wie sal nog weet wanneer dit ʼn naskok of 
alweer ʼn voorskok is. 

Ja, so gaan alles die heeltyd op en af. Geld se waarde wat die 
heeltyd val en oliepryse slaan weer die hoogste nok. Orals, ja, 
orals op hierdie aarde kom groot en wilde amok. Terwyl die 
armes die rykes terg en spot steek hulle lustig die hoër klas 
met hulle eie stok. 

Die rykes gaan nou keer en weer met "naaste liefde" hulp probeer 
hul die oordeel van hulself afweer. In dronkenskap en roes, brutaal 
word die heel armstes in een nag ryk. Armer as die heel armste 
gestroop van al hul rykdom is dit die rykaards wat verslae daar 
sit. Die mens het hom mos verbeel hy is ʼn god. In hoogmoed 
wou hy God onder sy outoriteit gebied.

So het die moderne sondeval tot versteuring van alle ordes 
geskied. In ʼn patetiese wêreld tussen ʼn mengelmoes van goed 
en kwaad, ja, tussen iets en niks, nog swart nog wit is daar in 
hierdie eindtyd niks meer oor behalwe ʼn kleurlose massa van 
vaal en grys.Openbaring 342 
Beterweterigheid en hoogmoed.

Maandag 26 Mei 2008 8:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
 
Judith de Beer
Die eienaar kyk na sy hond en dink; jou stomme dier indien ek 
iets sou oorkom wat sal van jou sonder my, jou versorger word. 

Swyend kyk die hond op sy beurt weer na sy baas toe op en dink; 
jou stomme mens wat weet jy van dit waaruit ʼn hond se wêreld 
bestaan, van klanke wat ek met my uitstekende gehoor kilometers 
ver kan hoor, van reuke en geure wat vir jou, O’ mens, glad nie 
bestaan. 

Oor sy wederstrewige tiener dink die mens; van goed en kwaad 
weet jy net mooi niks en streng maar regverdig sal ek die ware 
weg vir jou bedink. Wysneusig kyk die adolessent na sy ouer 
terug- by homself is dit wat hy nou dink; Jou stomme oumens 
wat is daar tog in jou verkrampte ou gemoed wat jy van al die 
nuwe ontwikkelinge kan verstaan, ja, van jonk wees en jolyt 
om viriel te wees en ook verlief en ʼn blink toekoms wat daar 
wink. Ja, beterweterig dink die kind sy ouer is so dom, oor 
die onbenulligste iets kan hy nie eers met hom daaroor stry.

So staan menig volk en nasie met verskillende kultuur mekaar 
ook beterweterig en aangluur. Met hul goeie reg wil bitter min 
van hulle met mekaar die skouer skuur. 

In dieselfde kultuurgroep weer is dit verskillende klasse waar 
elke party oortuig daarvan is dat hy in alle opsigte beter as sy 
naaste is. So sal die wêreldling met hoogmoed neerkyk op dit 
wat Myne is. By homself sal hy dink hoe dom en eenvoudig die 
kind van God tog is. Van alles wat die wêreld bied weet die 
arme stommerik net mooi niks. 

In meegevoel kyk die kind van God na hierdies terug en terwyl 
hy saggies sug, is dit die volgende waaraan hy treurig dink. Al 
wat jy tot jou beskikking het is die illusie-blink van die wêreld 
wat jou nader wink. Uit die lewenskelk van God wil jy met jou 
aardse lewe nie eenmaal daarvan drink. Vinnig kom die tyd wat 
die dood en verderf jou ewig nader gaan wink en in menig engel 
oog gaan daar oor nog ʼn verlore sondaar ʼn hartseer traan nou 
blink.


Openbaring 343 
Die mens se onversadigbare vraatsug.

Woensdag 28 Mei 2008 8:00 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Met rykdom en vertoon probeer wêreldleiers hul mag die heeltyd 
vergroot deur hul lande heel bo aan die wêreldlys te kry. Van nóg 
en nóg en nooit genoeg, daaroor is dit wat die wêreld nou te warm 
kry. Fabriek op fabriek, ja, myn op myn wat die aarde nou in 
aardverwarming heeltemal gaan onderkry. Waansinnig en 
onversadigbaar kan die wêreld van materie net nooit genoeg 
van kry. 

Alles het sy perke en in vraatsug disintegreer en los die materie 
baie vinnig op.Soos ʼn bedorwe kind wat vir sy sin lê en skreeu 
en skop is dit die moondhede wat oor ander lande se hulpbronne 
nou ʼn kabaal opskop. Spandabelrig het hul die sakke tot op die 
heel laaste sente omgedop. Oorlog is nou al wat oorbly om met 
hul bankrot gedrogsisteem te kan klop. Maar nooit sal die wêreld 
daaraan dink dat die antwoord daarin lê om met sy onversadigbare 
vraatsug te moet stop. 

In wrywing moet alles die hele tyd teen mekaar nou skuur sodat 
energie-bronne as ondersteuning met mekaar kan balanseer en 
klop. Die land see en lugvaart is alles in volle vaart besig om na 
sy eindbestemming en die dood te galop. Meganika- meganika 
alles vanaf die myn tot en met die landbou het meganies geword. 
Om al die baie produksie te kan absorbeer het die mensdom net 
ʼn nuttelose poliep geword. 

Soos ʼn maer brandsiek koei sonder ophou- uitputtend word die 
aarde leeg-gemelk. Maar tot op haar laaste druppel energie die 
suig die industrie nog van haar lewenskelk. Siek en koorsig is sy 
besig om sterwend tot niks te verwelk. 

So verstandeloos soos ʼn bosluis, ja, ʼn parasiet, laat die mens sy 
gasvrou tot in die dood deur nimmereindigende vraatsug verwelk. 
Stuiptrekkend in haar laaste sterwens uur is daar vir die aarde 
geen aarde waarheen sy haarself vir hulp kan keer. In woede 
werp sy haar met wraak nou op haar slegte kinders neer. 


Openbaring 344 
ʼn Ware stukkie van Myself.

Woensdag 28 Mei 2008 13:40
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
Elke ouer wat met liefde omgee sal weet- in die oë van jou kind 
is dit waar jy iets van jouself terugvind. In die ewigheid met sy 
oneindig baie oë- daaroor raak Ek, die Skepper tog so baie bewoë. 
Van My eie kreatiwiteit is dit wat Ek telkemale iets terug van kry. 
In ondenkbaar baie eons is dit ontelbaar baie oë wat hoopvol 
die hele tyd na My- hul Skepper kyk. 

Aan elke skepsel groot of klein, aan hulle moet Ek die hele tyd 
bely; aan elk van julle kan Ek gee net so veel as wat hul beny 
maar eerder help Ek hulle om die duiwel met sy bose lus te kan 
bestry. Spaarsamig sal ons tot die siel se voordeel oorvloed van 
hul wegsny. Aan enige iets te veel, daaraan gaan hul siel net skade 
ly. 

ʼn Skat- die moet ons liewer vir hul siel nou in die hemel kry. 
Daarom moet hul liewer van My Waarheid ʼn oorvloed van inkry. 
My genade sal Ek onbegrens oor die mens uitbrei. Van My 
Wysheid sal hy nou ʼn oorvloed van inkry. Na God se Liefde 
die sal die mens nou skattig vry. In elke kinderoog waarin Ek 
van nou af kyk, daaroor raak Ek, die Skepper, uitbundig oor 
nou bly. In elke weergebore oog gaan Ek ʼn ware stukkie van 
Myself terug nou kry.Openbaring 345 
ʼn Finale getuigskrif.

Woensdag 28 Mei 2008 16:10 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Alles is herwinbaar, in My oneindigheid word daar niks van 
enige iets ooit vermors. Neem as voorbeeld die lente wat die 
beste vanuit ʼn uitgeruste aarde in haarself opneem. Oor dooie 
winter takke laat sy ʼn oorvloed van kleurige en geurige blomme 
neer reën. 

Na die somer dra sy oor- haar volle vrugbare seën. Oorvloedig 
die somerblare en swaar die vrugtedrag. Vrugbaar is die somer 
die hele wêreld om haar heen. Aan die einde van haar siklus gee 
die somer weer alles as organiese kompos vir verwerking aan 
die winter terug en alles in die skepping word tot herwinning 
nooit vermors.

In ʼn herwinbare siklus eis die natuur haarself elke keer met volle 
lewe terug. So word elke siel van elke mens met ʼn liggaam vanuit 
hierdie aarde geklee. Van ontkieming, bloeisel tot die vrug gaan 
elkeen die aarde met sy teenwoordigheid tot voorspoed ryklik 
seën. Of dalk tot agteruitgang net oral tug. 

Aan die einde van elk se lewenspad eis die aarde soos die 
noukeurigste rentmeester elke bousteen van haar terug. Elke 
siel wat finaal van hier vertrek neem ʼn getuigskrif van hierdie 
aarde saam met haar terug. Hierin word beslis hoe goed of 
kwaad was elkeen op hierdie aarde se lewensvrug. Openbaring 346 
'n Geskenk van God.

Donderdag 29 Mei 2008 10:00 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Met die maat waarmee jy meet, daarmee sal weer vir jou gemeet 
word. Moet daarom nie vir jouself ʼn maatstaf stel volgens dit 
wat die wêreld hetsy dit nou in die vorm van ʼn geloofsgroep 
kerke, regerings, familie, vriende, die samelewing, wie en wat 
ookal volgens hulle norme of maatstawwe van jou verwag nie. 

In die hele oneindigheid was of kan daar nooit weer iemand so 
uniek soos jyself wees nie. Alle kwaliteite om te kan ontwikkel tot 
ʼn volwaardige kind van God is deur die goeie Skepper as jou 
eksklusiewe eiendom binne jou unieke wese tot jou beskikking 
gestel om sodoende na jou eie goeddunke gebruik daarvan te 
kan maak. Om sodoende jou eie volmaakte eindresultaat te kan 
bereik. 

Of dit nou die goeie in jou is wat jou so in staat stel om die regte 
keuses volgens jou eie unieke persoonlikheid te maak en of dit 
nou die minder goeie eienskappe is om sodoende ʼn volwaardige 
teenpool te kan skep en jou daardeur in staat stel om jouself 
sodoende te kan oefen om onafhanklik te kan ontwikkel en met 
die hulp en leiding van die Heilige Gees tot die regte slotsom en 
eindresultaat te kan kom weet daarom altyd, dat die volle vryheid 
van gees jou as persoonlike eiendom, ja, 'n geskenk van God te 
beurt geval het. 

Die maatstaf wat jy daarom vir jouself moet stel moet uitsluitlik op 
jou persoonlike geestelike ontwikkeling gemik wees en nie op dit 
wat ʼn wêreld met sy norm en sisteem van jou verwag nie. Met My 
verlossings-koms na hierdie aarde het Ek die mens kom bevry 
van alles wat hom verkneg en daardeur van My vervreem het. Die 
volle wet en profete het Ek daarom in twee eenvoudige wette wat 
niks anders as twee liefdes-begrippe is nie kom vervul. 

Dit is; jy moet jou enige God liefhê met jou hele wese wat jou volle 
verstand siel en hart insluit en gepaardgaande hiermee moet jy 
jou naaste liefhê soos jouself. 

Indien die totale mensdom homself aan hierdie twee liefdeswette 
sou hou sou al die baie sogenaamde wêreldstrukture met hulle 
vele mensgemaakte wette heeltemal oorbodig wees. Ja, indien 
die liefde as volkome maatstaf vir die mens sou dien sou die 
begrip onreg, op hierdie aarde nie bestaan het nie. 


Openbaring 347 
Alleenlik God sal besluit.

Donderdag 29 Mei 2008 14:50
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
ʼn Verlossingsperiode se einde is in sig en onwillekeurig is 
die mens besig om die oordeel wat nou oor die wêreld kom 
te vergelyk met wêreld-oordele wat lank gelede was. Die 
bekendste geskiedkundige oordeel of kataklisme aan die 
mens bekend is die geweldige vloed ten tye van Noag se 
lewe op hierdie aarde en daarmee saam kom vele verhale 
en oorleweringe van voorafgaande waarskuwings sowel 
as die bou van die ark met die gepaardgaande oorlewings 
voorbereidinge wat in daardie tye plaas gevind het nou na 
vore. 

Met die naderende onheil wat in hierdie tyd deur verskillende 
bronne voortdurend aan die mens as waarskuwings oor die 
komende eindtye gerig word, sowel as die onheilspellende 
gevoel wat baie nie net in hulself nie maar ook in natuur-
verskynsels om hulle waarneem, word al hoe meer mense 
daarom opnuut bewus van die feit dat die tyd vinnig nader 
waar die genadedeure van God binnekort gesluit kan word. 

Met eendersdenkende mense wat besig is om hulself wêreldwyd 
in klein of groter groepies van gelyksoortiges te groepeer kom 
dikwels nou die onderwerp van die sluit van die ark se deur na 
vore. Met ʼn sekere dringendheid probeer sommige gelowiges 
om mede gelowiges tot besluitneming te dwing deur juis gebruik 
te maak van die feit dat indien hulle nie sou opskud nie die deur 
van genade ewig vir hulle gesluit kan word. 

Dit is prysenswaardig om mekaar te motiveer en aan te spoor 
maar terselfdertyd wil Ek julle graag net daarop attent maak 
dat met die sluit van die ark se deure ten tye van Noag die 
volle wilsbesluit die outoriteit daaromtrent sowel as die 
handeling daarvan volkome en alleenlik God se besluit en 
taak was. Net so sal dit weer in die komende tye van ellende 
op hierdie aarde wees. 

Alleenlik God en geen mens sal besluit wanneer waar en vir wie 
die genade tydperk verby is en daarom sal dit prysenswaardig 
wees indien julle die deure van julle hart deurentyd en tot op 
die heel laaste sal oophou vir sondaars wat Ek moontlik oor 
julle pad kan bring. 

 

Openbaring 348 
Die eindtydlied. 

Vrydag30 Mei 2008 8:58 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer 
Vir die musiekleier op die deuntjie van verlossing. Hosanna 
hosanna sing sag ʼn enkele volmaakte tenoor as inleiding tot 
die mooiste lied in die oneindigheid nog aangehoor. Van mond 
tot mond, oor tot oor, van Oos na Wes, Suid tot Noord, op die 
melodie van Goddelike heilige klank word gehoor die volmaakte 
koor. 

Op die wysie van weergebore harte sing sag die hemelkoor en 
vanuit geheel die oneindigheid staan vinnig nou nader die heelal-
gehoor. In klaaglied was die eerste vers oor die sondeval in smart 
aangehoor. Weemoedig maar oorwinnend word die kruisigings 
vers in ontelbaar harte vir ewig gestoor. 

In jubelgesang die opstanding hemelse leërskares wat staande 
die oorwinnaar van die dood met oorverdowende applous die 
ewigheid deur laat hoor. In ʼn hoopserenade afwagtend die 
deuntjie wat uit menig harte vir hul Verlosser se koms nou draai. 
In klimaks van hemelklank in trompetgeskal harp en simbaal, ja, 
op wolke van engelesang kom God om Sy uitverkore kinders vir 
Sy ewige koninkryk te kom haal. 

Vir die musiekleier op die deuntjie van oorwinning. Hosanna 
hosanna in Goddelike melodie en klank sing sag die bruid haar 
Bruidegom voor die hele oneindigheid vreugdevol nou toe. 


Openbaring 349 
O’ Berge val op ons.

Sondag 1 Junie 2008 20:00 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Vir die oorgroot meerderheid van die wêreldpopulasie het die 
Godheid niks anders as die een of ander en soms nie eers ʼn 
fabelagtige sprokieskarakter geword nie. Die getalle van die 
paar wat My wel opreg en eerlik as ʼn realiteit van Goddelike 
Liefde en geregtigheid ervaar is maar baie dun en yl gesaai. 
Juis as gevolg van hierdie geloof, hoop en liefde wat hulle 
vir My, hulle Meester koester, word hulle deur die wêreld as 
veragtelik verwerp. 

Spottend en knipogend, ja, die tong in die kies en met geligte 
wenkbroue word My edele werktuie dikwels spottend op en 
af betrag en tevergeefs is ook hulle liefdevolle vermaninge 
en gepaardgaande waarskuwings rakende die leegloop van 
die uurglas van die eindtyd wat ten koste van biljoene lewens 
besig is om na sy einde te spoed. 

Ondanks die feit dat die oordele nou die een na die ander 
met afgryslike gevolge in die vorm van vloed en vuur, pes 
en aardbewing, onlus en oorlog op ʼn bykans daaglikse 
basis besig is om in vervulling te gaan het dit nog steeds 
maar weinig impak op die mense van hierdie aarde. 

Sommiges sal vir ʼn oomblik by die aanhoor van hierdie 
katastrofiese nuus tot stilstand kom om die tong spytig 
te kan klap om maar net weer die volgende oomblik 
ongestoord sy doellose gang na ʼn toekoms wat nooit 
gaan realiseer nie te kan gaan. 

Daarom sal elkeen wat deur sy eie toedoen die beskermde 
sekuriteit van ʼn Liefdevolle God ontbeer, die Godverlate 
smartvolle Beker tot op die bodem moet ledig. In versnelde 
tyd sal daar van nou af in ʼn ononderbroke ketting van globale 
teëspoed voortdurend die vinnige verval van alle bestaande 
strukture wees. Ja, alle mensgemaakte strukture hetsy dit 
nou op regeringsvlak of die infrastruktuur is asook die 
verval van natuurlike strukture wat nie agterweë sal bly nie. 

Vanuit die ruimte tot en met die mees interne deel van die aarde 
sal die verval na die Goddelike goeddunke onafgebroke sy gang 
gaan. In ondenkbare vrees en bewing sal menigtes nou naarstig 
na die God soek wat hulle nooit wou erken nie en daar sal niks 
wees vir die goddelose om die hand vir hulp na uit te steek nie. 

Ja, in verwoestende globale verval sal die volgende hartver-
skeurende smeekbedes hulpeloos aan die aarde gerig word: 
"O’ Berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig 
van die enige God van alles wat daar is". Openbaringe 350 
Hoe swaar is jóú kruis?

Maandag 2 Junie 2008 08:30 
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Om van te kus en te keur is daar iewers in die hemel ʼn houer met 
kruise van elke kleur en geur. Elke siel wat vir sy ewigheidstoets 
homself na hierdie aarde moet keer word eers na hierdie houer 
gebring om na sy eie keuse te kan kies, sy aardse kruis. 

Noukeurig word daar rondgekrap- met die ligste moontlike kruis 
wil menig siele nou oor hierdie aarde stap. So lig as moontlik 
daag menigeen vir hul aardse tog nou by hierdie aarde op. 
Vrolik wip hul ligte kruise af en op. Min is die wat benodig die 
ondersteuningshulp van God. 

Maar soos dikwels die geval word die ligste gewig na ʼn sekere 
tydjie ʼn onmoontlike las. Wat so lig soos ʼn veertjie was pen die 
mens nou op die aarde vas. 

Maar voor die houer met die kruise is daar altyd ook ʼn paar 
wat diep ingedagte staan om die kop vir ʼn oplossing te kan 
krap. Soos ons Meester wil ons ten alle tye wees en aan die 
ligte kant was Sy kruis op Golgota nie een oomblik vir Hom 
gewees. 

Noukeurig word daar nou rondgekrap, onder die swaarste kruis wil 
hulle nou oor hierdie aarde kom stap. Onder hierdie sware gewig 
is dit wat hulle ook dikwels nou struikel en val. Van iewers uit hul 
lewensveld kom daar telkemale tot hul redding ʼn onverskrokke 
Held. 

Onder die sware las van hul kruis skuif Hy in om hulle te kom 
help. Soos Simon van die veld is dit God self wat Sy kinders 
met hul sware kruis kom help.