2900-2950

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

 

Openbaring 3001

ROOI BERETS

20 Augustus 2021  Vrydagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Te laat vir raap en skraap.  Te laat vir die voorbereidingstaak.  Met
die land gekaap, is alles weggeraap.  Daar is te lank geslaap en te min
gewaak.  Kyk, kort voor lank begin die massas sondermeer te staak.

Ek sien `n kluit, dit breek die eerste ruit.  In moord en muit, word alles
voor die voet gebuit.  Inderhaas word daar sondermeer besluit.  Die
“underdog” moet dit nou probeer keer en stuit.  Maar hieroor raak die
hemel baie kwaad.  Die opdrag was:  Wees net oor julself in hierdie
tyd paraat.

So, wee elkeen wat die “Masons” steeds kruipende napraat.  Almal van
hul sal in die dood ontslaap.  Met die hel nou heeltemal ontsluit, begin
die Oordeel groot in Suid.  Maar die Dood word wel gestuit, vir elkeen
wat trou staan by die ou verbond met God gesluit.

Met noodsaaklikhede nou inderhaars verskuil, in bunker, grot en kuil.
Verander koop en verkoop oornag in ruil.  Maar wee die slang wat skelm
binneseil.  Ja, om  Boer of broer, se buit, tot eie voordeel te verruil.  Maar
salig elkeen wat die wees en weduwee voed en ook by hom laat skuil.

In Lallaland daar slaap steeds die swaap en aap.  Terwyl hul lekker strek
en gaap, word hul sonder rede vir die “prepper” kwaad.  Deur hul spot en
smaad, steek hul graag `n stokkie voor die goeie taak.  Daarom neem die
skale nou wreed hul wraak.  Binnekort staan hierdie miswolkspotters, koud
en naak.  Kyk, die kind van God steek nou spottend, met hul die draak.

Ek sien die “rooi beret” neem `n groot, maar dom besluit.  Ek sien `n klip
en ook `n kluit.  Dit breek die eerste skedel en vergruis `n been en kuit.
Ek hoor `n drom en Raka wat skrillend fluit.  Oraloor is dit chaos in roof
en muit.  Ek sien massas oor ons grense in en uit.  Almal dra voor die
voet net buit.

 

Openbaring 3002

VERBLY JOU O, SUIWER RAS

21 Augustus 2021  Saerdagoggend  03.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Van die materie nou ontdaan, vergaan spoedig nou ook die illusiewaan.
Verbly jou daarom in jou El o, suiwer ras.  God het gespreek en dit
staan ewig vas.  Kyk, op Sy Woord sal die goddelose tot niks vergaan.
Daarom nader die Melgisedekorderyk, in `n nuwe toekoms, sonder die
goddelose in bestaan.

So, neem nou o, Boervolk jou skuld en blaam, terwyl jy jou oor jou
misstappe en wandade, voor Elohim begin te skaam.  Kyk, deur die
smeltkroes van verdrukking het julle as volk gegaan.  Ja, om jul
oorsprong, vordering en toekoms, beter te kan verstaan.

In hierdie tyd loop daar oor jul wang wel die moedelose traan.
Terwille van geestelike vordering en ook liggaamlike oorlewing, moet
jul steeds `n plan beraam.  Maar weet julle goeie God het julle vergewe,
omdat Hy jul wese so goed verstaan.

Verbly jou daarom in jou goeie El o, suiwer ras.  Hy is besig om jou
van jou misstappe skoon te was.  Begin daarom nou om jou staan vir
Hom, trots te staan.  Roep jou El oorwinnend op sy Enig, Aparte,
Heilig Naam.  Kyk, jou vyand sal Hy tot op die laaste een, voor die
voet verslaan.

Binnekort is dit met die wêreldsisteem heeltemal gedaan.  Van materie
nou ontdaan staan die suiwer ras, vry, verlos van die Sataniese
illusiebestaan.  So, verbly jou in jou Bruidegom o, Sion, jy is van jou
sonde skoon gewas.  Ja, met Sy Aparte Woord gespreek, staan die
Openbaringbevel, tot op die bitter einde vas.

 

Openbaring 3003

'WHITE LIVES' DON`T MATTER

22 Augustus 2021  Sondagoggend  05.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met al die ander 'lives' wat 'matter', lê die 'white lives' binnekort wyd
'gescatter'.  Luister daarom na die lied van die Trojanhorse.  Dit lui:
Trojanhorse o, Trojanhorse, jy is so honger en jy is so dors.

Trojanhorse, Trojanhorse.  O ,gee hul tog net genoeg Amerikaanse
brood, pap en wors.  Ja, luister net hoe ween die nuwe Trojanhorse.
Hulle roep:  In Afghanistan is die Taliban en Isis, met ons so koud en
nors.

So slaan die Trojanhorse hulself bejammerend op die bors.  Hulle kla:
O, kyk net hoe word daar nou met ons gemors.  Terwyl hul bykans almal
weet:  Binnekort is die Moslem, geheel die Weste se koningsvors.

Ja, met al die 'ander lives' wat ‘matter’, lê die witvel se bloed binnekort
wyd 'gescatter'.  So, eet o, Weste jy nou self die weggooi gebrande brood
se pikswartkors.  Gee aan jou Trojanhorse, jou laaste uitsoekbrood, pap
en wors.  Ja, jy het jouself gefaal en daarom word jy van jou Westerse
kultuur geskors.

 

Openbaring 3004

EINDE VAN DIE KIND VAN SKAND

23 Augustus 2021  Maandagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die harwar van eers dit en dan weer dat.  Weet niemand meer watter
god om vir al hulle ellende te bedank.  So kom daar vanuit die bittersoet,
`n nasmaak frank.  In die reuk van swael en vuur, rook en damp.  Raak
die bier nou vrot, die wyn is suur, maar steeds vra almal na Westerse
drank.

Met die wêreldekonomie binnekort kreupel en mank.  Verloor, volkome
beheer, nou die een na die ander, wêreldbank.  Kyk, in die 'supermark'
word kos nou vir kos verruil en almal trek hulle neuse op vir die euro,
pond, die dollar en self die armsalige Suid-Afrikaanse rand.

Luister daarom nou na die laaste note van die patetiese liberale sang.
Dit lui:  Draai o, dom Westerling, vir oulaas vir almal wat jou so haat,
jou ander wang.  Kyk, in die groot heksejag op jou, is jy vir alles van
ander kleur, tog so pateties bang.

Ja, al kruipend buig jy voor hulle dwang  Na willekeur gaan hulle met
jou hul gang.  Eens het jy vir jou konserwatiewe broer `n galg gebou,
waaraan jyself nou hang.  Desperaat roep jy na die hemel wat jy eens
versmaai het, om `n helpende hand.  Maar die antwoord kom:  Daar is
geen hulp vir die liberale wêreldkind van skand.

Vir elke gruwel onder die son het hulle sonder enige gewetensbeswaar
hul siel verpand.  Hulle het God bespot, Hom gehoon, openlik, minagtend,
so blatant.  Sonder enige wysheid of verstand, smee hulle met Satan,
hulle hegte band.  Aan hulle ringvinger pryk trots sy troupand.  So het
hulle hul siel aan die dier verpand.

Wee daarom elke suiwer een, wat na hierdie verlorenes uitreik, met `n
helpende hand.  Kyk, hul gryp jou vas met hul eie hand en trek jou af
na die doderyk se verrottingsstank.  Weet daarom.  Die walglike
bitterfrank van die liberalis, kom in die slegte nasmaak, van hulle laaste,
vrot, wêrelddrank.

 

Openbaring 3005

‘N GROEN ATMOSFEER

24  Augustus 2021  Dinsdagoggend  10.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n vreemde gesig sien ek daar hang oor die aarde se atmosfeer, `n
eienaardige, tipe lig of gas, in `n metaalagtige fosforgroen.  Ek sien
mense wat vanuit `n tipe tuig, bokant hierdie vreemde verskynsel,
daarop neerkyk.  Ek kry die gevoel dat hulle inderhaas daarvan pad-
gee.  Sonder dat iemand dit vir my uitspel, weet ek dat hierdie toestand
uiters nadelig is vir alles wat daarmee in aanraking kom.

 

Openbaring 3006

KRATERS….

24 Augustus 2021  Dinsdagoggend  10.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In nog `n gesig sien ek vars kraters in verskillende grotes op Mercurius,
Mars, die Maan, Aarde en ander buurplanete.  Op een plek lê hierdie
relatief kleinerige gatkraters in `n sekuur reguit lyn.

Hierdie lyn is so presies asof dit uitgemeet is.  Ek vra daarna en kry
as antwoord:  Dit was een, wat in die val proses, in vele opgebreek
het.

 

Openbaring 3007

WêRELD OORLEWINGSVLOOT

26  Augustus 2021  Donderdagoggend  04.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ongeag goed voorbereide bunkers, dryf daar op die oseaan, vir die
wêreldorde meesters, `n oorlewingsvloot.  Hierin gaan hulle in
atoomopwekkingskragsisteme, kos, medisyne, wapens en kommunikasie-
stelsels groot.  So het die konings en bankiers van die aarde hul eie
goed voorbereide ark, in `n oorlewingsvloot.

Met soveel nuwe mutasies van verskillende kieme nou enorm groot.  Lê
die wêreldmassagraf binnekort wyd en groot.  Met die wêreldpopulasie
nou heeltemal van hulle identiteit beroof. Het hul elke leuen, van hul
poppemeester- slawedrywers aan hul beloof, aangegryp en daarop
voortgebou in vaste geloof.

Vir `n valse wêreldsisteem het hulle hul verniet afgesloof.  So het
die leuenprofeet en die vals filosoof, met hul kerkleerstellings die
liberalis so maklik van hul siel beroof.  In hul dwaasheid het die
wêreldling in plaas van God, die dier aanbid en ook geloof.  Ook het
hul, hul kosbaar goddelike dns, besmet, op die aandrang van die
helbioloog.  Oor hul vreemde selverdeling, skaterlag, die sataniese-
radioloog.

Met die denkkrag van hulle brein nou bykans opgedroog.  Staan hulle
nou stagnant, onder `n eenwêreldorde media-dialoog.  Hulle het geen
eie wil of vaste geloof.  Heeltemal deur die Goeie Gees verlaat,
redeneer hulle in `n waansinnige  een monoloog.  Kyk, die slang word
nie weer deur Moses, tot die einde van die pes, verhoog.  Maar
YaHWeshua sal Sy eerstelinge, tot redding vir die Nuwe Tydvak verhoog.

Die wêreldorde was nooit soos wat hy wou weergee, die wêreldkudde se
simpatieke voog.  Daarom is die liberale wêrelddwaas, besig om te
verdwyn onder sy selfvernietigende, selfgeskepte soutsuurloog.  Ja, op
die oseaan dryf daar vir die wêreldorde meesters, `n alternatiewe
oorlewingsvloot.

Maar in opdrag van Elohim, span daar in Gabriëlshand, `n dodelike
hemelboog.  Na die bose hart van die wêreldleiers skiet hy sy skoot.
Met pes, hongersnood en oorlog, lê die wêreldmassagraf nou groot, wyd,
ontbloot.  In ongekende katastroof, vergaan onder aardbewings en
tsunamis, dorp, stad, asook die wêreldorde oorlewingsvloot.

Maar kyk, daar in die holte, van die Hand van God, skuil `n Genade
Ark, bedoel om die kinders van die Allerhoogste te verhoog.  Ja, met
die Nuwe tydvak net aan Jerusalem en Sion beloof.  Sing daarom o,
uitverkorenes julle Nuwe Lied en loof jul Elohim. Hy gaan julle ver
bokant, Satansval verhoog.

 

Openbaring 3008

ENGELE VERSUS DEMONE

27 Augustus 2021  Vrydagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die hel het vanuit sy eie donker, diepte, op die aarde neer gestrand.
Oraloor sien ek nou heldemone so koppig en astrant.  Maar ek sien ook
heilige engele, wat hul neervel na alkant.  Ek sien geheel die hel in
chaos, deurentyd, konstant.  Maar ook sien ek die hemel so georden,
die heeltyd netjies aan die kant.

Ek sien sneeu wat val, wyl `n bos steeds brand.  Ek sien kilometers in
die binneland, lê die see se sand.  Ek weet groot gety vloedgolwe en
tsunamis, het die seesand daar laat strand.  Ek sien meer en meer
massareën, vang die mens heeltemal onkant.  Die landbouers ween
want hulle het tevergeefs geplant.

So sien ek ook die vrugbaarheid in droë streke nou heeltemal dormant.
Met groot wêreldmassas, teen die wrede hongersnood nie bestand.  Ek
sien `n charismatiese wêreldleier, buig sjarmant voor `n groot wêreldskare,
so galant.  Ek sien `n grote van die wêreld, val onder `n moordaanslag,
heeltemal onkant.  Ek hoor `n stem vanuit `n paleis wat roep:  Ons bose
plan was so briljant.

Kyk, die wêreldpopulasie het nou net een naam, hul heet, Alleman-Niemand.
Maar die hemel roep:  Dit was van die wêreld, nou heeltemal te arrogant.
Ek sien die massas kom in groot opstand.  Hierna lê Mammon heeltemal
gestrand.  Met die hoer van Babilon nou sonder wêreldklient of klant, sien
ek, die engele vind hierdie situasie uiters amusant.  Ek sien kinders op
straathoeke speel met nuttelose kontant.  Ek hoor die massa hoopvol roep:
Kripto is heelbo, dit is briljant.

Ek hoor hoe lieg die groot bankiers hieroor so blatant.  Hul beweer die geld-
lose stelsel is teen inflasie, resessie en depressie heeltemal bestand.  Hierna
sien ek Rusland, wil meer geen anderland, as bondgenoot tolerant. Hoogmoedig
staan hul afsydig so eenkant.  Met die Weste in haar ondergang heeltemal
gestrand, sien ek jillende heldemone, so uitdagend, so astrant.

Met geheel die helheerskappy, deurmekaar, in chaos in geland.  So het
die wêreldburger op die einde, haar siel vir niks verpand.  Maar ek sien die
hemel, netjies georden, die heeltyd onberispelik, aan die kant.  Ek sien `n
Reën wat val, met die Groenbos aan die brand.  Ek sien daarnaas God se
kinders loop met Hom, hand aan hand.  En ek weet, Hy smee met hul, Sy
ewig, liefdevolle, hemelband.

 

Openbaring 3009

WAARHEEN SKUIF DIE ENGELE?

28 Augustus 2021 Saterdagoggend  01.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die towenaar en die verbasteraar staan in Bileam nou as een bymekaar.
Die hel het gebaar en almal gaan die woede van die dier ervaar.  Kyk,
daar by die oprigting van die gruwelaltaar, begin sekere konings van
die Weste hulle nou by die Ooste skaar.  Die engel van Europa, het
hieroor, sondermeer sy pos laat vaar.  Ter ondersteuning het hy hom,
by die engel van Afrika-Suid loop skaar.

Bomme het wyd begin val en dit wou nie bedaar.  Die eens verfynde
Europeër en Amerikaner, was terwille van oorlewing, vinnig, `n wilde
barbaar.  Die gort was nou behoorlik gaar en bloed was nêrens gespaar.
Ek het die stem van `n Groot Engel hoor praat:  Gooi al die goddelose
se gruwelbloed uit, op hulle eie gruwelaltaar.  Moet man, vrou of kind,
in simpatie, nie daarvan spaar.

Wee daarom elkeen vanuit Jakob, wat sou inbaster in die onrein paar.
Ja, elkeen wat haar by die gruwels van Babilon sou skaar.  Hierna
hoor ek `n stem wat vra:  Wie tokkel so swaar bisar, op `n ou vergete
harp se snaar?  Die engel van Amerika roep:  Dit is ek, wat in my
teleurstelling en woede, nie wil bedaar.

Daarom sal ek my nou by die engel van Europa, daar by die engel van
die Suid van Afrika loop skaar.  Waar ons saam Sion en Jerusalem sal
bewaak en bewaar.  Ja, tot nadat die slag van Armageddon op sal klaar.
Bou daarom nou o, Jakob-Israel, daar in die pragtige land van die
Suide, jou nuwe laer.

Netsoos by die slag van Bloedrivier, sal jou God jou bewaar.  Kyk, voor
jou voete lê vermorsel, Raka-Kus, die ongeneeslike, barbaar. Laat
profeet en dienaar, daarom saam uitroep, daar by die nuwe altaar:  O,
onse Elohim, weereens het U, U kleine volk bewaar.  U het hulle, vir U
duisendjarige, vredesryk, gespaar.

 

Openbaring 3010

LOOF DIE WURM IN DIE HAWERMOUT

29 Augustus 2021  Sondagoggend  02.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Oral brand die bos en oral brand die woud.  Vanuit die wingerd kom
geen druiwesap en mos om wyn te brou.  Die nasies raak benoud.  Hulle
vra:  Wat is daar oor vir ons behoud?  Kyk, sonder suiker, sonder sout,
sit ons wel met geld en goud.  Maar sonder krag, gas of net `n bietjie
vuurmaakhout, is daar met ons infrastruktuur ook groot fout.

Met die weer ekstreem, eers bloedig warm, daarna yskoud.  Droom ons
maar net oor rys, groente en bruingebraaide skaapboud.  Maar in die
ongekende hongersnood, loof ons self die wurm in die meel en
hawermout.  Met die kleuters voor hul tyd reeds stokoud.  Ontbreek dit
aan kinders, met kwaaijongstreke, stout.

Met die lug nou grys en die weer so grou.  Onthou `n eens uitverkore
volk, eens had ons helder sonskyn, met die hemelruim so blou.  Ja, in
daardie goeie dae toe man en vrou, nog met mekaar, voor God wou trou.
Ook onthou ons van kraakvars oggende, met roosknoppe nat gedou.  In
daardie tyd het kinders, nog speel-speel, agter mekaar aangetou.  Ook
het ons wenend oor mekaar se leed gerou.  Oor ons foute, had ons voor
God, diep berou.

Harde bene het ons as volk saam gekou.  Bloot net omdat ons so veel
van mekaar sou hou.  Al het jou lampie, in daardie tyd gebrand, so effe
flou.  Het jou buurman dadelik sy helder lig, vir jou tot hulp uitgehou.  O,
wee daardie een, wat die Boervolk uit sou jou.  In woede was daardie
“Ingelsman” vinnig, tot stilswye, toegesnou.

Oor berg en dal, het die ossewaens, geduldig, agter mekaar aangetou.
`n Kleine volk het hierna magtige infrastrukture opgebou.  Maar oor hul
wit velkleur, is hul deur geheel die wêreld afgeknou en uitgejou.
Deur `n ja-stem, het hulle ongelukkig so verbrou.  Daarom word vele
van hulle as armlastiges, nou in plakkerskampe aangehou.

In anderland daar woon Afrika se blankes nou.  Terwyl soveel ouers oor
die afwesigheid van hul kinders rou.  Met soveel Boereplaas, wat al
treurend, kwynend vou.  Ja, sonder die vlytig hand, van soveel Boereman
en -vrou.  Laat elke ander ras daarom weet:  Die eens goeie seën, word
deur die Boer se afwesigheid, ook van hul weerhou.

Oral brand die veld, bos en woud en die mens staan weerloos naak en
koud.  Al is daar in Suid-Afrika ook nog hoe baie mineraal en goud.
Binnekort word daar meer geen goeie wyn gebrou.  So roep `n
reënboognasie:  O, kyk, van alles het ons net mooi niks behou.  Daar is
geen suiker, daar is geen sout.  Daar is geen pap of vleis om aan te
kou.  Daarom loof ons in die groot honger, ook die wurm in die
mieliemeel en hawermout.

 

Openbaring 3011

BLINK VOORWERPE

30 Augusuts 2021  Maandagogggend  02.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n totaal onverstaanbaar en vreemde gesig, sien ek `n groot
blink voorwerp wat oop en bloot, maar onsienlik vir die menslike oog,
op die maan staan.  Met kleiner voorwerpe wat vanuit haar, na die
aarde gaan.  Vir `n oomblik lyk planeet Aarde vir my soos `n reuse
onuitputlike battery, wat om nog `n groter battery, in omwenteling
gaan.

Ek sien protone en wrywingselemente wat ontelbaar baie onsigbare
statiese bliksemstrale in haar atmosfeer laat ontstaan.  Ek sien die
vreemde blink voorwerpe, wat in `n soort van `n energie-oes, dit die
eenkant inlaat, sonder dat dit aan die anderkant uitgaan.

 

Openbaring 3012

LEWE WAT DISINTEGREER

31 Augustus 2021  Dinsdagoggend  02.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien swerm voëls sonder enige oënskynlike rede vrek.  Ook sien ek
groot skole vars-, sowel as seevis, asook ander waterlewe, wat dood op
die watervlak dryf.  In hope, lê groot hoeveelhede hiervan gestrand.

Ek sien troppe vee lusteloos, siek en dood.  Ook sien ek groot
hoeveelhede spontaan geaborteerde fetusse van verskillende soogdiere,
sowel as diè van mense.  Hierdie toestand het egter nie dieselfde effek,
op sekere knaagdiere, koudbloedige spesies of insekte nie.

Inteendeel sien ek hoedat van hierdie spesies, soos muskiete, luise en
sprinkane in geweldige, veral groot swerms toeneem.  Plantluise en
swamme, word `n geweldige groot probleem in die toekoms.

 

Openbaring 3013

AMAZON EN KRIPTO:  NUWE BABILON SE HOER EN HEER

1 September 2021  Woensdagoggend  09.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit die stof van die aarde is die man geformeer.  Maar vanuit die
grondstowwe van die materie, is die ryk van Satan, as die hel,
geformeer.  Terwyl die liggaam fisies in die materie, tot groot aardse
hoogtes kan presteer.  Sal die siel en gees, daarenteen, behoorlik, in
al haar fasette krepeer.

So, waarmee wil die mens tydens sy aardse lewe, hom werklik mee
assosieer?  Is dit vir Elohim, of is dit vir Mammon, wat hy wil eer?
Kyk, die groot geveg het reeds begin, waar goed en kwaad, mekaar in
alles opponeer.  Veral met liberaal, wat konserwatief op elke gebied
probeer terroriseer.

Die hoer van Babilon en haar man Mammon leef in elk geval ook nie
meer.  Kyk, die wêreldsisteem wat hul sou beheer, naamlik Satan self,
vel hulle onverbiddelik neer.  Luister daarom, die vals profeet het reeds
vanuit die Sataniese orde, begin profeteer.

In die plek van Mammon en Babilon, is wêreldbesighede soos Amazon en
Kripto as handelsmiddel, reeds in volle beheer.  Ja, sodat die geldlose
stelsel, deur die beheer van alle goedere, oor geheel die wêreld kan
regeer.  Weet daarom o, wêreldling, dit wat jou hart so dikwels en so seer,
in die materie begeer.  Dit sal deur die nuwe handel van elektroniese
tegnologie, in  die nuwe koop en verkoop, oor jou as mens regeer.

 

Openbaring 3014

DIE HEL

2 September 2021  Donderdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n vreemde situasie, het ek `n skrikwekkende dimensie betree.  In
hierdie chaotiese scenario, het almal waansinnig op almal geskree.
Bokant dit alles het donker wolke gehang, bestaande, uit nimmer-
eindige, brommende, brommers en vlieë.  Oral in vuil gissende vate,
was daar walglike menslike afval, in papperye van verrotting, as
helwyn beleë.

Armsalige siele, was tot op die been, heeltemal van alle vlees ontklee.
Swerende etter op oorblywende vrot vlees, het probeer ontsnap deur
goor, verstopte porieë.  Soos wurms al kruipend, het sommige siele
gewriemel, as hulpelose parapleë.  Hulle noodhulproep was deurentyd
beantwoord met `n onsimpatieke:  NEE!

Heldemone het gloeiende ysters, tot marteling van hierdie armsalige
siele, rooiwarm gesmee.  Op oënskynlike nimmereindige
ontwikkelingsweë, het ek  soveel desperate siele gesien en vir elke
tree vorentoe gegee.  Moes hulle sonder keuse, `n duisend treë weer
agtertoe gee.  Daarom het die pad vorentoe, deurentyd, as moedbreker,
voor hulle meegegee.

Ek het `n stem hoor roep:  Wee o, wee, aan elke siel, wat hierdie on-
bekende dimensie, soos `n opperste dwaas betree.  Kyk, die pad van
die wêreldling, is terselfdertyd, die dak van die hel.  Dit gee sondermeer
en onverwags, onder die voete van die wat dit betree, maklik mee.

In hierdie vreeslike helsituasies, gestroop van die vrye wil, sit geen
siel hom/haar teen die afskuwelike wil van Satan of sy demone teë.
Weer hoor ek `n droewige stem wat sonder ophou teem:  Hy roep:
Wee o, wee, in hierdie plek is niemand oor die verlore siel van die
gevalle mens, meer verleë.  O, hoe kon ek my kosbare siel, so maklik
vir die groot leuen weggee?

Vinnig het ek besluit om vanuit hierdie vreemde skrikwekkende situasie
uit te tree.  Met my raad, ook hoe ongevraag aan almal.  Sit jou tydens
jou Godgegewe kans hier op aarde, met alles tot jou beskikking, teen al
Satan se aanlokkende aanslae teen.  Kyk, dit is die lewe wat gee en die
dood wat neem en in die hel is dit net `n ewige, droewige, gesug en
geween.

 

Openbaring 3015

SEëN VIR POLAND EN HONGARYE

3 September 2021  Vrydagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor hemelklokke se helder gebeier.  Ek hoor die stem van `n baie
ou getuie.  Hy roep:  Kyk hoe verdor is al die wêreld se blomme en
eens so gesonde kruie.  Aan hul wingerdstok hang geen tros druiwe.  Aan
hulle verdorde vrugteboom, is daar ook geen vrugte, soos heerlike vye.

Op hulle vleisbord pryk geen geurige, bruingebraaide, fisant, eend of
duiwe.  Nog minder geurige hoenderdye, of heerlike skaapboud, gesny in
aantreklike skywe.  Op hulle eens so vrugbare groente landerye.  Groei
daar nie meer heerlike kool, tamatie, uie of preie.

Ek hoor nou die stem van `n tweede baie ou getuie.  Hy roep:  Al
hierdie tekorte is te danke aan al die wispelturige besluite, van veral die
vele, liberale, politieke partye.  Kyk, tussen die boom en die bas. Huiwer
daar nog teveel lande soos Turkye.  So, was hulle maar koud of was
hulle maar warm, maar oorversigtig, handhaaf hulle die sogenaamde
veilige, politieke stilswye.

Daarom staan hulle politieke boorde oortrek van dorings, met daar
tussenin, net ou verdroogde turksvye.  Met nêrens meer `n bietjie
vrugbaarheid, is dit oraloor nou net dooie bye en niks word meer
bestuiwe.  Kyk, die see verander nou die loop van haar golwe en
groot landstreke verdrink onder nuwe maangetye.

Ek hoor die eerste ou getuie roep:  Dit nou geskryf, is reeds eons
gelede neer geskrywe.  Amerika kom nou pateties, hulpbehoewend
aangekruie.  Hulle eens vrye burgers loop soos stomme skape in  die
drukgang van slawernye.  Ja, al sloffend, op die droë stofpad van
onvrugbare muile, kruie hulle al martelend voort, in droefgeestige,
myle op myle.

Oor die weste se hoofstede bulder, verwoed, verwoestende, donder- en
haelbuie.  Die groot feesmaal word minagtend, versmaad, deur die edel
uile.  Maar die kraaie en die aasvoëls gaan hulself hierin heeltemal
te buite, in onbeheerbare brasserye.  So hoor ek hemelklokke se harde
gebeier.  In die klank daarvan, vibreer die tweede stem van die ou-ou
getuie.

Dit eggo deur kranse en klowe, tot in die verste, versteeke kuile.  In een
en dieselfde stem, vervloek en seën dit, in die na- en voordele, van
droogte, sowel as in reënbuie.  Dit vervloek die weste in Amerika,
Engeland, Frankryk, Duitsland, Italië, Griekeland, Portugal, en Nederland,
agtereenvolgend, in rye op rye.

Die laaste bietjie seën word nou opsy geskuiwe.  Dit word eksklusief
bewaar vir Poland en Hongarye.  Kyk, tot op die laaste, hang daar tot
troos vir hulle, aan hul wingerdstok pragtige druiwe.  Aan die groenloot
van hulle vrugteboom, swel rond en gesond die goeie, Godgeseënde
vye.  Ja, hulle blomme blom en oral hang die heerlike geur van
oordadige, genesende kruie.

 

Openbaring 3016

WIE DANS SO AGTERSTEVOOR?

4 September 2021  Saterdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n atmosfeer so vuil en goor, hoor ek die gees van die koningin van
die Suide roep, hoor o, hoor:  Wie dans daar as silhouette, teen die
vlamme van sy vuur, so grotesk, agterstevoor?  Is hy getoor of het hy
dalk die stryd teen homself verloor?  Ek sien die figuur buig nou wild
agteroor.  Sy vel glim soos koper en sy skerp slagtande skyn in die
vuurlig, soos ou geel ivoor.

Al dansend trap hy wild en wyd, om sy vuur,  al dieper in sy spoor.
Hy is `n kannibaal, `n bloedsuipende karnivoor.  Van sy opstaan tot sy
slaap, wil hy net moor.  Ook soek hy met almal wat sy pad kruis, skoor.
Daar waar hy trap, vrek alles en niks bruikbaar bly oor.  In die nag
verskeur hy en daarna verteer hy sy prooi.  Al wat oorbly teen
dagbreek, is net bene en die reste van sy vuur, wat rokend smoor.

Uit die heel beste van sy kreatiwiteit, is daar niks wat besiel of
bekoor.  Hy skilder met bloed en sy beeldhouwerke is uitgestalde,
vermorselde, verwronge lyke, waarmee hy toor.  In `n atmosfeer, so
vuil en goor.  Hoor ek die koningin van Skeba roep:  Laat almal wat
wil, nou duidelik hoor.  Raka het breinskade, ek sy ma, het hom as
gedrog, by sy geboorte, bykans versmoor.

Maar toe neem die moederinstink in my oor.  Met my melk het ek hom
weer tot lewe gesoog.  Maar ondanks my liefde, het hy die stryd teen
homself, lankal reeds verloor.  So hoor ek die gees van Afrika ween.
Sy sing:  Tula-tula my monsterbaba, oor en oor.  Sy sing:  Dans maar
my seun Raka, dans maar om jou vuur, so al agterstevoor.  Kyk, geheel
die wêreld is in elk geval besig om die stryd te verloor.  So is daar vir
geheel `n Westerse wêreldpopulasie, in vooruitgang, ook niks meer
oor.

 

Openbaring 3017

‘N SWEEPSLAG DEUR DIE TEMPEL

5 September 2021  Sondagoggend  02.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Bileam het beveel, meng die onsuiwer, met die suiwer soort.  Ja, sodat
dit alles aan Lucifer kan behoort.  So, wie ween daar met gemengde
bloed in die ou Jerusalem stadspoort?  Kyk, dit is die Jood, lank gelede
in suiwerheid reeds dood.  Wee daarom die dag van die swaershuwelik,
in die onsuiwer soort.

Kyk, eens gaan Edom saam Kus in ontug groot.  `n Gedeelte van Juda,
gaan daarna met hul kinders en die kinders van die Moabiet, in
verbastering voort.  So sterf hierdie gedeelte van Juda in die geboorte
van die eerste Jood.  Laat geheel die wêreld daarom weet, die suiwer
Juda is verseker, nie die Jood.

Die Waarheid het die leuen ontbloot.  Maar oor die leuen gaan geheel
die wêreld steeds baie groot.  Ek hoor `n Engel, ek hoor sy
frekwensie, in `n ongelooflike hoë noot.  Hy sing:  Vervloek is die
Joodse Jerusalem, se ou-ou stadspoort.  Kyk, die nuwe groot gruwel
kom vanuit hierdie ou gruwel voort.  Luister daarom na die missiele, in
skoot op skoot.

`n Sweep slaan met `n slag deur die voorhof van die tempeloord.
Winkeltjies en stalletjies met hul handelsware, verander in rommel
en skroot.  So staan `n vervalle bouval tempel, van haar ou vesting-
mure ontbloot.  Ruik net oral stink die Dood.  Aasvoëls vanuit die niet
en nêrens, kom vir die groot feesmaal en hulle gaan oorboord.

In die Middelandse see dryf daar nou `n mengelmoes vloot.  Niemand
weet meer, wie is vriend of vyand se boot.  Oos, Wes, Suid en Noord,
oraloor, daar reën dit yster en atoom, in lood op lood.  Ek hoor menigtes
wat roep:  Ons is nou reg vir die Waarheid, bring ons daarom nou Gods-
woord.  Maar as antwoord, kom net die Oordeel en dit is enorm groot.

 

Openbaring 3018

JESUS BARRABAS VERSUS YAHWESHUA MESSIAS

6 September 2021  Maandagoggend  00.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar is maar min bybelstudent wat weet, Barrabas het ook Jesus geheet.
Barrabas was wild en woes, hy kon plunder en roof en onder die armes
was wel `n gedeelte van sy buit uigeloot.  Die Joodse priesters, het
woedend oor sy hoof, met die volk hare gekloof.  Vir sy inhegtenisname
was `n groot bedrag uitgeloot.  So was hy in die gevangenis oor opstand
en moord.

Ja, sy naam was Jesus Barrabas en vir sy vrylating, versus die mens se
Redder en Hoof.  Daar roep die Jode soos vanuit een mond in `n koor.
Ja, vir die kruisdood, vir die Seun van die mens, die Seun van die
Allerhoogste, naamlik, YaHWeshua Messias, ons dierbare hemelhoof.  Vir
die Geliefde van Elohim, had hulle in gedagte, `n gruwel-, marteldood.

Vir geen fout of sonde, maar bloot vir Sy oorgroot liefde vir Israel, is Hy
wreed deurboor.  So klink daar tot vandag toe, die gruwellied van die
Jood.  Dwarsdeur die christendom kom dit in globale leuenkoor.  Hulle
roep:  Weg met die helende naam YaHWeshua, wat hemelskares, tot in
die oneindigheid bekoor.

Bring ons Jesus, bring ons Barrabas, die Joodse valse metafoor.  So was
deur die eeue heen, ook die Nuwe Testament, met die leuennaam deur-
boor.  Maar die Waarheid hieroor, dit weier die sogenaamde Christen, tot
heden en vandag, om aan te hoor.  Daarom gee die Ruiter op die grys
vaalperd nou sy dier toom en spoor.

Die Dood hardloop in pes, hongersnood en kataklisme, oor geheel die
planeet as oorwinnaar heelvoor.  Luister daarom na die Aartsengele se
koor en laat elke oor die Oordeel daarvan hoor.  Dit lui:  Kruisig, kruisig
nou die Jood, wyl ons al hulle gruwelwerke, oor die ewige afgrond stoot.

 

Openbaring 3019

DIE NUWE TYDING

7 September 2021  Dinsdagoggend  04.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien `n Kaukasiese man wat uit volle bors sing.  In `n helder tenoor-
stem wat geheel die pragtige land deurdring.  Hy sing;  O, bring ons die
nuwe tyding, van die nuwe vredestydperk, sonder enige pyn of lyding.
Daar waar ons sal woon, in die suiwer Liefde van Elohim, as ons enigste,
veilige, skuiling.

Ek sien `n suiwer maagd wat ook haar lied oor hierdie skone landskap
bring.  Sy sing:  Ons is die nuwe Adam, die nuwe Eva, die nuwe pa- en
matriag, wat die nuwe suiwer geslag na vore sal bring.  Dit, terwyl die
lieflike suiwer orde van God, oor geheel die skepping, uit sal kring.

Ek hoor man en vrou in honderd-vier-en-veertigduisend as `n koor saam-
sing.  In hulle nuwe loflied, in hulde, aan hul enig Vader, Skepper El,
gebring.  Luister hulle sing:  In ons nuwe suiwer goddelike woning, woon
U ons Hemelse Vader, saam ons, as ons Ewige Koning.

In ons nuwe vrugbare landerye, sonder onkruid of dorings.  Daar wuif
goudgeel in die aar, ons Godgeseënde hemelkoring.  Ek sien die Nuwe
Melgisedek priesterorde wat hul lied van Wysheid na die skepping
bring.  Die Wysheid in die Waarheid, het die leuen nou heeltemal
verdring.  Ek sien aan Sion’s vinger pryk die Hemelbruidegom se ring.
Luister daarom na die Suiwer Kaukasiese lied, uit volle bors, vir die
Nuwe Tydvak gesing.

 

Openbaring 3020

WIE OM TEKENS VRA

8 September 2021  Woensdagoggend  02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wie in hierdie tyd om tekens vra.  Hulle word deur die tekens van die
tyd gepla.  Ja, in soveel pes en plae, te swaar om te dra.  Maar steeds
is die mens erg met materie gepla.  Die son bak neer in moordende
vlae.  Maar die koper en verkoper, steur hul weinig aan hierdie slae.

So dreun die markmeester se stem voort in bedrae op bedrae.  Terwyl
die konings en bankiers net meer goud en silwer naja.  Die een wêreld-
orde roep:  Raak nou vinnig van al die massas ontslae.

Maar in soveel dom onbeantwoorde vrae.  Is dit steeds die uiters
onnosele mens, wat om tekens vra.  Daarom sal hulle swaar gebuk gaan,
onder die teken van Jona, wat hulle as juk, saam met hulle sal dra.

Die koningin van die Suide, kom om die Weste aan te kla.  Die oordeel
van die manne van Nineve, sal hulle kom pla.  Kyk, baie meer as Jona
was hier, maar die Aparte Woord van die Allerhoogste, het hul geïrriteer
en gepla.

Die lastige bringers daarvan, naamlik die profete, van hulle, raak hulle
maklik ontslae.  Bring daarom nou nader, die tekens so gretig deur hulle
aangevra.  Ja, bring die tekens van die tyd, in al tien die plae.

Kyk, as eerste teken daar brand die gruwelwêreld se landsvlae.  Daarna
brand al hulle sogenaamde vredesverdrae.  Hierna raak die grotes van
die wêreld, van hulle ou bondgenote ontslae.

In menig wêreldoorloë is dit nou net slae op slae.  Pes, hongersnood,
plaag en kataklismes heers en dit vra nie enige, onnodige, vrae.  Wee
daarom daardie vreeslike dag, waar die mens om tekens sou vra.

 

Openbaring 3021

HOLLAND

9 September 2021  Donderdagoggend  05.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die laagliggende holte van Holland.  Raak `n vreemde situasie so
effe riskant.  Die jeug in hierdie land raak openlik, uiters, astrant.
Hulle opponeer hulle regering heeltemal blatant.  Hulle blameer die
nuus en media as valse informant.  Hulle noem hulle regeringshoof,
`n dom ou kalant.  Hulle steur hulle nie aan die ou gesegde, stank vir
dank.

Kyk, die landbouers skaar hulle aan die jeug se kant.  Saam roep
hulle:  Ons volksleiers is heeltemal sonder denke of enige verstand.
Deur hulle toedoen lê ons landbougrond, binnekort, heeltemal dormant.
Ons ekonomie verswak by die dag, sonder `n gesonde stimulant.  Dit
in `n tyd waar voedseltekorte, oor Europa gaan strek, na alkant.

In die Nederland is Jan Alleman nie meer sy regering se gewillige
klant.  So raak die massa nou erg teen hulle owerhede gekant.  Selfs
teen die natuurelemente, is Holland en ook België, nie meer langer
bestand.  Onder ou, antieke dyke in die see se sand, verskyn `n ou
breuk, vir duisende jare verskans.

In die nabye toekoms lê `n stad daar naby vir goed in haar eie rommel
gestrand.  Holland word ook nie gevrywaar, van die groot brand.  So
raak in `n laagliggende holte in Holland, `n vreemde situasie, vinnig,
so effe riskant.  En die Oordeel daarvan, vang haar heeltemal onkant.

 

Openbaring 3022

IETS IS AF

10 September 2021  Vrydagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk. in die wind, daar waai die laaste koringkaf.  In die kristalkraf, is die
laaste wyn, ook nou vrot en af.  Die see se sout is ver van laf,  maar
sinister is daar iets, tog iewers af.  Luister daarom na die seerob, wat
soos `n hond nou blaf.  Weet binnekort verdwyn daar baie, in `n koue
watergraf.

`n Engel lig sy staf en in Oordeel kom die straf.  Ja, want die heilige
offer is reeds afgeskaf.  Die maan skyn nou rooi en vol, daar waar dit
in haar hemelkoepel, om die aarde draf.  Die groot grys wolf tjank hard
en die hiëna lag histeries agteraf.  Terwyl die uil haar vere onheilspellend
'baf'.

In die groot wêreldparskuip word die mos bloedrooi afgetrap.  In `n
wêreldorde ritueel word `n jong kind se bloed afgetap.  Die valsprofeet
en gruweldier, word in ontug op heterdaad betrap.  Die wêreldling
verloor sy vryheid nou, in sy nuutgevonde wêreldburgerskap.
In gruwelmoord op -moord, begin die Arabier nou wild, koppe af te kap.

Die Westerling probeer nou desperaat, maar tevergeefs, na veiligheid
ontsnap.  Maar in `n een globale paspoort, word sy laaste hoop gestraf.
Die wêreldpopulasie begin in `n tekort na suurstof snak.  Maar sy neus
word onder nuttelose medisyne toegeplak.  Dit, terwyl die een na die
ander, in die dood omkap.

In die groot hongersnood, waar mense in die leë wind in hap. Daar bid
moeders vir hul kinders, vir net `n bietjie, al is dit droë pap. Desperaat
probeer die konserwatiewes dinge aan mekaar te lap.  Maar wee o,
wee, alles is fataal, dit is geen grap.  Ja, oraloor waai die laaste kaf.
Die see se sout is egter ver van laf.

Maar iewers is daar so sinister, iets tog af.  Op `n luukse jag begin `n
banier wild in die wind rond te klap.  Die weer raak nou onheilspellend
grys en guur en dit is heeltemal omgekrap,  met reuse golwe wat na
die strand ontsnap.  So raak in die kristalkraf, die konings van die
aarde, se wyn nou suur, vrot en af.

 

Openbaring 3023

PERDEDROLLE AS VYE VERKOOP

11 September 2021  Saterdagoggend  05.04

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n seeduiwel aan `n landduiwel vra:  Hoe het die handel in die
wêreldekonomie toe afgeloop?  Laasgenoemde lag:  So soet soos stroop
het die leuen soos heuning in die keel afgeloop.  Kyk, perdedrolle was
peperduur as vye verkoop.  Ook wou die pond die euro uitverkoop.  Maar
die dollar het heeltemal daaronder deurgeloop.

Goud het ditself oordadig in olie loop doop.  Maar dit was Russiese
gas, wat in `n energietekort, soos soetkoek sou verkoop.  Met oorlog
hier en missiele daar, was die Suezkanaal spoedig van al haar regte
gestroop.  Oos en Wes, het in `n deurmekaarspul, na mekaar oorgeloop.

Met eers vloed en daarna droogte, was die Nyl spoedig opgedroog.
Egipte het nou versigtig, op distels en dorings geloop.  Die ou Faraos
was tevergeefs tot mummies uitgedroog.  China wou van Afrika weet:
Wat sy nou eintlik vir haar toekoms beoog?  Maar voordat Engeland en
Amerika kon deelneem aan hierdie dialoog, het Rusland sondermeer
laat weet:  Ek is nou daardie kontinent se alleen voog. 

Maar die engel van Afrika het sondermeer laat weet:  Julle almal skiet
nou heeltemal te hoog.  Kyk oor die Suide van hierdie kontinent, span tot
verdediging, God se boog.  Wee daarom elke gierige oog, wat dit waag
om hom oor Afrika te verhoog.  Kyk, in plaas daarvan om haar te voed, wil
almal nou aan haar onontginde rykdomme soog.

Ek hoor weer die seeduiwel aan die landduiwel vra:  Wat is dit wat die
wêreldpolitiek nou eintlik beoog?  Ek hoor laasgenoemde antwoord:  O,
dit is nou tand vir `n tand en `n oog vir `n oog.  Kyk, so soet soos stroop
het die liberale leuen mos soos heuning in die keel afgeloop.  En in die
groot komende hongersnood, is daar weinig oes oor, om van die landerye
af te stroop.

 

Openbaring 3024

DIE DRAAK VAT MIS EN RAAK

12 September 2021  Sondagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien die draak en ek hoor sy spraak en terwyl hy praat, sweer hy sy
wraak.  Ek sien die draak en hy vat mis en raak, weer mis en raak.
Ongeag of hy sukses behaal of faal, maak hy steeds net soos wat hy
wil, sy maak.

Ek sien die draak en hy kyk wyd, maar nie altyd raak.  Kyk, hy word
vinnig vir almal onnodig kwaad, omdat hy wis hy sien die verseëldes om
die een of ander rede net nie raak.  Ek sien die draak, in sy voorkeure,
na reuk en smaak.

Sy oes lê wyd en braak terwyl hy die wêreldling as kots, in die hel
uitbraak.  Ek sien die draak en ek hoor hom praat.  Deur geheel die
wêreldmedia praat hy in Satansspraak.  Ja, hy praat en praat, deur
politiek, kerk en staat.  Waarna elke wêreldburger, net moet handel na
sy wil en smaak.

Ek sien die leviatan en hy is die draak.  Ja, met sy tentakels wat wyd,
om die wêreld, aanmekaar kan raak.  Hy werk deur satelliet en drone,
met googlemap, op sy globale kaart.  Hy begin nou wild en wyd te waag,
wyl hy sy eie stert, selfvoldaan, om die wêreld jaag.  So begin hy almal
nou openlik uit te daag

Vanuit Praag tot in den Haag, van die oggend tot die aand, kom na meer
Zombie volgelinge, sy aanvraag.  Terwyl hy aan sy wêreldslawe vra:
Hoeveel slagoffers, het ons vandag, met ons vaksien geplaag?  Die dier
raak nou onvergenoeg en kwaad, ja, heeltemal obsternaat.  Omdat die
wêreldpopulasie, volgens hom heeltemal te traag, in hul getalle ontslaap.

Hy raak kwaad want hier en daar, is daar na sy sin, nog heeltemal teveel
wat wakker waak, teen al sy beplande kwaad.  So, staan daar wel nog `n
hele paar, sterk paraat.  Ek hoor hul roep:  By wêreldorde planne, is daar
vir ons niks te baat.  So, laat die dier maar aanhou praat en praat.  Kyk,
hy vat meer mis as raak.

Die vryheidsrebelle roep:  Bring o, God, gerus, U pes en plaag en laat
die aarde haarself in geweld, in aardbewings oopkraak.  Laat geheel die
wêreld honger en ook naak.  Terwyl U gestuurde pes, sy maak kom maak.
Kyk, daardeur voeg ons U Woord by ons daad en volg ons, alleen U Goeie
Raad.

So distansieer ons, ons van die draak se gruwelsaad.  Al is ons die
minderheid, staan ons onder U beskerming, getrou, paraat.  Kyk, globaal
begin menigtes nou te staak en neem so op hul kerk, politiek en staat,
hul eiesoortige wraak.

 

Openbaring 3025

MET DIE TREIN VERPAS

13 September 2021  Maandagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kruis en dwars, die een dag op,  die ander dag weer af. Daar is geen
koring,  daar is geen gars.  Met die velde afgebrand, sonder groenigheid
of gras.  Het die mens, die laaste trein na voorspoed, nou heeltemal verpas.

Die prys na ru-olie word nou daagliks aangepas. Maar Rusland staan weer
nader met goedkoop gas.  Regerings begin nou erger as die mafia geld te
was.  Die verbruiker word erg belas, maar die vinger word gewys na ras.
Desperaat gee goud die pas, terwyl 'cripto' oor dit alles ontlas.

Maar al hoe erger begin die stomme mens in die duisternis rond te tas.
Daar tussen die noute, van die boom en die bas, sit die verbruiker, sonder
keuse vas.  Die regerings roep:  Die oplossing lê in die groen van die nuwe

wêreldpas.  Maar die kind van God roep luid:  Julle kan loop bars. Want in
'n hand vol koring en 'n hand vol gars.  Hou God ons wel veilig, in die holte
van Sy goeie hand tog vas.

 

Openbaring 3026

SPUUG OP DIE WêRELDVLAG

14 September 2021  Dinsdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor 'n stem wat roep:  O, kyk net hoe donker is die nag.  Maar
steeds hou God se engel, wakker oor ons die wag.  Kyk, in die dagbreek
van elke nuwe dag, wek ons El ons op, in nuwe krag.  So gee ons Vader,
net nog `n bietjie krag.  Behoed ons siel van Satansmag.  Laat ons die
aanbod in sy materie diep verag.  Laat ons met minagting spuug, op sy
eenwêreldorde vlag.

Behoed ons van die wêrelddrukgang van eendrag.  Daar waar die wêreld-
politiek ons vryheid wreed verkrag.  Ek hoor `n stem wat roep:  Kyk net
hoe donker is die wêreldnag.  Behoed ons daarom o, God van Satansmag.
Gee ons die krag, om die eenwêreldordeverdrag, onverskrokke, uit te lag.
Gee ons die hulp en krag om vasberade op U koms te wag.  Dit is na U
vredestyd wat ons siel so smag.

Daarom sal ons deemoedig in hierdie stryd bly wag na U orde, in slegs
U opdrag.  Ons sal U eer, Ons sal U ag.  Ja ons wag, op U, ons Elohim
se opdrag.  In die nuwe vredesryk, sal ons kinders weer vrolik onbevange
speel en lag.  Ja daar waar ons in U nuwe dag sal opstaan in hemelprag.

 

Openbaring 3027

OORDEEL

15 September 2021  Woensdagoggend  04.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met alles in die politiek nou sinister verdag.  Beweeg die wêreldburger,
in die drukgang van eendrag.  Die son is nag, met die maan, een diep,
donker gat.  Ek hoor `n slag en daar val `n skag.  Aan die grootste obelisk,
wapper `n pikswart vlag.  Die eenwêreldorde, begin God openlik verag.
Ja, Satan, begin God openlik uit te lok en ook te tart.

Die volke en nasies lê deur hul owerhede verniel, verkrag.  Daar is vir hul
geen uitkoms om op te wag.  Weer hoor ek ‘n harde slag en ek sien bloed
in alle rigtings spat.  Die planeet skud en beef en oral breek haar oppervlak.
Die wêreldmassagraf, lê wyd en vlak.  Onder ‘n bloedige son, wat eienaardig
geel, oor die horison begin te sak.

In `n ongekende hittegolf wat oor die aarde bak.  Begin mens en dier na asem
snak.  Kyk, daar is geen uitkoms, daar is geen lafenis, selfs in die koelte van

onderdak.  Die regerings beloof eers dit en dan weer dat.  Maar in die bedrog
van stemreg, straf die massas hulself met `n selfgeplukte lat.

Kyk Satan pronk, hy draai `n eenwêreldorde vlag, om sy nek as krawat.  Hy
loop oor `n rooi tapyt, `n bloedrooi mat, met mensebloed deurnat.  Ek hoor
die demoneryk, wat honend lag.  Ja, met alles in die wêreldpolitiek, nou
sinister, so verdag.

 

Openbaring 3028

MIDDELSOMER SE WINTER

16 September 2021  Donderdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die middel van die somer, lê die winter koud en braak.  Ek hoor ‘n
vrou wat sing:  Slaap my kindjie slaap.  In die groot stilte, het God
die wêreldmens verlaat.  Daarom is dit nou te laat vir waak.  So, slaap
my kind, om nooit weer te ontwaak.  Kyk, in die donker skadu van die
sonsverduistering, daar vlieg die draak.

Na mensebloed is sy honger en sy dors, na sy smaak.  Oral heers die
bose nou in volle kwaad.  In haat op haat, begin die volke, mekaar, in
oorlog te versaak.  Luister daarom na die dier se spraak.  Daar waar hy
Godslasterlik nou praat.  Die stomme mens het nie meer `n vrye wil of
saak.

Onder "marshall law", sal hul sonder keuse handel, na die wil van hul
staat.  Ja, ek hoor `n vrou wat neurie:  Slaap my kindjie slaap.  Dit
is die middel van die somer, maar die winter lê koud en braak.  Die
mens is honger, koud en naak.  Daar is geen voordeel, waarby hulle
meer baat.

Die dood hardloop wild en wyd en die massas ween sonder rougewaad.
Met `n ysterhak, gehak in die kaak, word polisieman en soldaat, willoos
rondgesleep deur die staat.  Menigeen raak koud in hul gelaat.  Bloed
sweer nou teen eie bloed die wraak.  Bendes, goed sowel as kwaad,
begin te heers op straat.  Hulle raak paraat en die volle wraak, word
gedraai na die staat.

 

Openbaring 3029

BAIE TE VERDUUR

17 September 2021  Vrydagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met alles verrot en vergaan, onder 'n eenwêreldkultuur.  Word die vuil
koperpan, nooit weer skoon geskuur.  Met die skrif reeds verdof aan die
muur.  Knetter gulsig, die groot vernietigende vuur.  Met die weer reeds
so ondraaglik guur, wag daar nog baie op die mens om te verduur.

Vir die huidige, sowel as die nuwe pes, is daar geen hoop of kuur.
Kyk, so rond soos eiers, swel nou die aangetaste klier.  In die reeds
so sieklike spier, verswak in die klokwerk van die organe, eerste die
lewer, daarna die nier.

Ja die nuwe dodelike pes, hardloop deur mens en dier.  Maar na die
gevaksineerdes, draai hy eerste, dodelik sekuur.  Hierdie, vir die oog
onsienlike, klein organisme, verskeur egter sy prooi, soos `n tier.
Hy mishandel die spier.  As verlamdes moet sy slagoffers magteloos
die dood verduur.

Die wêreldorde het gedink, hulle kan maklik deur hul vaksien, die
wêreldmassas bestuur.  Maar hierdie wêreldparasiet, word spoedig self,
op `n wrede manier, van sy slagoffers afgeskuur.  Ja, die wêreldbrousel
is vrot en suur en die vuil koperkan, word nooit weer skoongeskuur.

 

Openbaring 3030

BIDEN DIE ONDING

18 September 2021  Saterdagoggend  04.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wie is dit wat so dreunend sing, onder koeëlgefluit, wat die wêreld
deurdring?  Wie is dit wat probeer om die vaksien, voor die groot geveg
na die wêreldpopulasie te bring?  In oorlog gewin, raak dit vir die konings,
te laat om te besin.  China en die Ooste, staan gretig nader, om die buit
in te bring.  Kyk, die bomme val in `n eienaardige kring.  Terwyl Amerika
vir oulaas probeer, om haar vryheidslied te sing.

In die poppespel van die wêreldordemeesters, is Biden, vir die nasies
`n onding.  Maar spoedig raak hy uitgedien en iemand word omgebring.
Die konings en bankiers van die aarde, staan om `n gruwel in `n kring.
Hulle vuur word aangesteek, op `n pikswart altaarding.  Die valse Joodse
Sion, spog as helbruid, met Satan se ring.  Ja, terwyl die oorlogsvure,
mekaar, wêreldwyd begin verdring.

 

Openbaring 3031

DIE GROOT DROOGTE

19 September 2021  Sondagoggend  12.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor die stem van `n profeet wat sing:  Laat die groot droogte, oor
`n groot gebied op aarde begin.  Ja, om so die groot hongersnood te
ontgin.  Maar laat storm en reën, in natuurgeween, die ander helfte
van die aarde, van al haar rykdomme vervreem.  Ek hoor Elia se stem,
wat die atmosfeer verdring.  Ja, terwyl temperature tot ongekende
hoogtes klim.

Ek sien die son eienaardig, glansend, skynend glim.  En ek weet dit
is te laat vir die mens om te besin.  Ek hoor `n getuie roep:  Die
oordeel staan op sy eerste been.  Laat dit daarom, in hael en swael,
op die aarde reën.  Ek sien `n vreemde vulkaan en ek weet dit is die
een.  Terwyl glasstof, in die mens se longe versteen.

Kyk, die hemelse sluise word oor `n groot gebied gesluit.  Vanuit die
weduwee se kruik, word daar geen genade, vir die wêreldling gebruik.
Met geen groenigheid vir die buik, begin die stomme vee, om in droë
stof te versuip.  In die hitte van die son, begin die dood oral te ruik.
Vanuit die opgeblaaste karkasbuik, begin die maaiers as brommers na
buite kruip.

So het die hongersnood stadig maar seker doelgerig nader gekruip.  Die
winkelrakke was leeg, met niks daarop vir verbruik.  Met die damme
kurkdroog in gebarste kluit.  Lê gestrand op droë land die vissersskuit.
Die massas wou staak en muit, maar daar was niks oor om te kan buit.
Vir net `n stukkie droë beskuit, wou `n prostituut haar skoot vir `n kliënt
ontsluit.  Maar kyk hy neem van haar, haar laaste krummel, as sy buit.

`n Moeder wou haar kind vir `n brood verruil.  Maar niemand was bereid,
om met haar die kontrak te sluit.  Vir iets om te eet, het die mens
gesmag na selfs onkruid.  Maar buite was daar net klip en kluit.  Die
hemel se sluise was oor `n groot gebied gesluit.  Almal het smekend
nader gesluip.  Maar vanuit die weduwee se kruik, het geen genade vir
die wêreldling, uitgedruip.

 

Openbaring 3032

20 September 2021  Maandagoggend  05.00

‘n VREESLIKE FURIE

www.nuutsteoopenbaringevanjudithdebeer.co.za

`n Vreeslike furie het oor die aarde kom staan.  Droogte was haar naam
en onvrugbaarheid het vanuit haar lendene, oor groot streke gegaan.
Haar leuse was;  Vergaan en oor geen wêreldling was sy enigsins begaan.
Sy vermorsel alles in haar kom en gaan.  Terwyl sy in vuur en vlam, alles
om haar stukkend slaan.

Waar hierdie furie, by name Droogte, gaan.  Daar verdor en verpoeier
alle kos en graan.  In die Midde-Ooste het sy eerste loop staan.  Vanuit
Etopia, het sy na Iran gegaan.  In haar verbygaan, het sy Egipte en Israel

platgeslaan.  Haar blik het ook nie ander Afrikalande ontgaan.

Sonder waarskuwing het sy oor die Weste, Asië en Amerika gegaan. Onder
haar voetstappe, was Australië, oornag na die maan.  So het `n vreelike
furie onverwags in die mens se midde kom staan.  DROOGTE, DROOGTE,
was haar vreesaanjaende naam.  Sy was die Oordeel, die Skaal, wat vanuit
die getuie se mond, oor bykans geheel, die planeet sou gaan.

 

Openbaring 3033

HOU MY VAS

21 September 2021  Dinsdagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Vader hou my vas, sodat ek nie disintegreer.  Hou my vas, anders
verloor ek volkome beheer.  O, hou my vas, sodat ek maar weer en weer
kan probeer.  O, hou my vas, want ek is hier om van U Grote Liefde,
meer te leer.

Leer my daarom o, Vader, om minder te murmureer.  Leer my om ander,
nie onregverdig te kritiseer.  Leer my om in liefde en nederigheid te
kommunikeer.  Leer my om my eie swakhede en foute nie toe te smeer.
Leer my om U, my El, te alle tye, deur my doen en late, te eer .  Om
U so opreg, met geheel my leefwyse, as my Enige God, te respekteer.

O, Vader hou ons vas.  Kyk, deur die kerk is ons in die leuen in gekatkiseer.
Dit is daarom dat ons so dikwels oor U groot genade onnodig spekuleer.
Leer ons van U grote liefde net meer en meer.  Sodat ons onbaatsugtig,
ons hulp na ander toe kan keer.

O, Vader hou my vas.  My lewenspad is swaar en my hart bly seer.  O,
Vader hou my stewig vas, net uit stof het U my geformeer.  O, hou my
vas, ek verlang na U Lig, U Wysheid, en bo alles, na U Liefde, so sag
en teer.  O, Vader hou my vas, ja, baie stewig vas want sonder U
liefdesgreep om my hart, sal ek verseker disintegreer.

 

Openbaring 3034

DIE WYSHEID MAKEER

22 September 2021  Donderdagoggend  03.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die tyd het gekom en die tyd het gegaan.  Sodat selfs die hemel sukkel,
om die polsslag van lewe, op aarde te verstaan.  Onder die groot waan,
het die intellektuele denke onder dwaasheid vergaan.  Met Raka wat nou
wild, maar slu, vir wysheid probeer nader staan.

Die konings het gekom en die konings het gegaan.  In die verrotting van
geheel die mensdom, daar lê hulle blaam.  In die rykdom van die materie
het die superrykes tevergeefs nader gestaan.  Om in die hoogmoedsmag
van heersers as nuwe gode oor die mens te kom staan.

Lucifer het gedink, dat hy so die Heerlikheid en Mag van Elohim kon
verslaan.  Maar die tyd het gekom, om net weer te gaan.  Met verlede
en toekoms, nog altyd net `n onseker illiusiebestaan, is dit met die hede,
in elke nuwe sekonde, ook ewig gedaan.  So vra die mens.  O, waar
kom die lewe, nou eintlik vandaan?  Hulle wil weet, wat moet ons nou
eintlik, van die stagnante toestand, van `n liggaamlike dood verstaan?

Vanuit `n nietige sel, het die volkome mens ontstaan, om maar net weer
deur die wurm van vergaan, tot niet te gaan.  So het die tyd reeds te ver
verbygegaan.  Sodat die Wysheid, die Adam, nou heeltemal ontgaan.
Daarom is dit tot skande, vir Kaukasies, dat Raka, nou gretig slu, vir
wysheid probeer naderstaan.  En dit is die werklike rede, dat die huidige
beskawing, nou tot niet moet gaan.

 

Openbaring 3035

SATAN SE POLITIEKE SPEL

23 September 2021  Donderdagogend  00.40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat vra:  Is die beeld van die gruweldier, `n beer, of
`n bees?  `n Ander stem antwoord.  Nie een van die twee word hier
raak gelees.  Die eindtyddier is `n gedrog met strepe en kolle, in elke
kleur en geur.  Dit is `n saamgestelde bose, heldemoniese, gees.

Satan het in sy opstand teen Elohim met alles probeer.  Deur die
politiek het hy eers gedweep, daarna wild opgesweep.  Deur die staat
belowe, om in noodtoestand, kamma hulp, te genereer.  Hy het die
massas laat glo, hul owerhede sal die ekonomie weer tot herstel kan
stimuleer.  Maar die belofte gesweer in die oggend, is reeds teen die
aand klaar vergeet.

Ook het kommunisme by alles gesweer, suksesvol, sal ook ons, tot
almal se voordeel kapitaliseer.  Maar Jan Publiek, moes steeds alles,
ten koste van sy staat ontbeer.  Die Weste het deur die grootste
demokratiese leuen beweer, alles word volgens die kieser se wil
gehanteer.  Maar dit was die landsburger, wat na die wil van sy
parlement, moes kompenseer.

Die media het na die goeddunke van heersende outoriteite, met die
massas gekommunikeer.  Hierdie enorme beheerliggaam, word deur
breinspoeling, in die mens vas gemobiliseer.  Met die entstof is daar
op die mens ge-eksperimenteer en dit is die werklike gruwelterreur.
Wee o, wee, elke individu of weerstandsgroep, wat dit sou waag om
hulle enigsins, hieroor te kritiseer.

Ja, die Illuminati laat hul deur niks of niemand korrigeer.  Dit is die
gruweldier en as wêrelddraak, is hy nou volkome kompleet.  Daarom
word die uitloop van die tyd nou volgens sy doen en late uitgemeet.
Onder sy groot verdrukking gaan die mens bloed moet sweet.  Daarom
luister niemand meer na die massas se roepgesmeek.  Niemand hoor
hulle armsalige hulpkreet.  Niemand sien hulle leed.  Alle vryheid word
onder die sogenaamde “lockdown” geëlimineer.

Die eenwêreldstaat is reeds in volle beheer.  Die mensdom word nou
as willose diere in die wêrelddrukgang gehanteer.  “Martial law” is
sonder stamp of stoot onder valse mooi woorde reeds geïmpliseer.
So hardloop daarom, onnosele mens en laat jou vir die dier vaksineer.
Hierdie wrede politieke dier, is hierna jou god en jy sal hom sonder
keuse, eer.  Elke bevel van hom, sal jy gedienstig respekteer.

Sy beeld staan reeds oor geheel die wêreld en hy regeer.  In die chaos
van sy interne terreur, begin groot stede van die wêreld, reeds te dis-
integreer.  In die in- en uittog Eksodus, van onwettige imigrante wat op
sypaadjies kampeer.  Is dit in Amerika, pes en hongersnood, wat
roekeloos gaan regeer.  Waarna dit na die massapopulasie sal uitbrei
in ongekende terreur.  Waarna die mensdom tevergeefs gaan ween en
treur.  In tandgekners gaan hulle, hul laaste kledingstuk stukkend skeur.

Almal, gevaksineer of nie, gaan mediese hulp ontbeer.  Onder die woord
vrees, sal die eenwêreldorde oor bykans almal heers.  Ek hoor `n stem
wat vra:  Is die beeld van die gruweldier `n beer of `n bees?  `n Ander
stem antwoord:  Nie een van die twee word hier raakgelees.  Die eind-
tyddier is `n gedrog, met strepe en kolle, in elke kleur en geur. Dit is 'n
saamgestelde bose, heldemoniese, gees.

 

Openbaring 3036

IN TROMPETGESKAL

24 September 2021  Vrydagoggend  05.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek staan op `n berg en sien `n reddingsdal.  Maar die pad daarheen is
vir baie, heeltemal te smal.  Ek sien `n skaal wat val en ek hoor `n
knal.  Ek hoor `n trompet wat skal en ek sien die perde van Openbaring,
al stormend vanuit hulle stal.  Ek sien Alsem val, met die water van die
aarde nou so bitter soos gal.

Ek sien die aarde rondtol soos `n speelbal en daar kom `n reuse golf
in `n hoë waterwal.  Ek sien lyke sonder tal en die oorlewendes raak
heeltemal mal.  Ek hoor `n oordeelsengel roep:  O, weet o, mens, ons
kan en weet ons sal.  Bring daarom nou die bitter beker gal en laat dit
op die aarde val.

 

Openbaring 3037

GEEN GENESING

25 September 2021  Saterdagoggend  03.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die groot sondeval was die mens met alles gou verveel.  Vinnig word
daar nuwe, erger gruwels, vir hul plesier gereël.  Hulle voorkeur was
na riller, bloed en seksueel.  Daarom het die Openbaring begin beveel
en kyk daar was sewe seëls.  Die kaarte was nou uitgedeel en die “Joker”
was die Beul.  Hy is die Skoppensboer, wat soveel siele vir die doderyk
kon steel.

Iets het bly muteer en die pes het net aanhou teel.  Die mens was nou
skeel, met ongeneeslike pyne in die kop, maag en keel.  In die groot
hongersnood wou almal muit en steel.  Maar daar was geen olie, wyn of
net `n bietjie meel.  In die godsdiensritueel, het die mens al biddend, by
God, vir kos geneul.

Maar die Woord het gekom:  Julle gruwels was een te veel.  Daarom is
daar geen genesing, wat `n wêreld weer kan heel.  Verwoes daarom elke
boord en ook die eens vrugbare prieël.  Ek hoor die Openbaring nou
beveel:  Breek gelyktydig die eerste, tweede en die derde seël. Binnekort
lê drie kontinente, verwoes, in hul geheel.

Openbaring 3038

IN DIE SKEIDING

26 September 2021  Sondagoggend  01.30.

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die groot vergaan, is daar weinig wat weet of kan verstaan.  Dat, vir
die wêreldling in sy materiële bestaan, is dit nou heeltemal gedaan.
So, wie is die dwaas, oor sy rykdom nog steeds begaan?  Wie is dit wat
nog planne probeer beraam, vir `n toekoms wat lankal nie meer bestaan?

Wie is die stommerik wat sy owerhede se toekomsplanne nog trots beaam?
Terwyl hulle heeltemal tevergeefs, by verlore wêreldplanne vas bly staan.
Kyk, twee het vir oulaas by een waterput gestaan.  Die een het hom vir die
Woord van God geskaam.  Terwyl die ander een sou reken:  Sy opdrag
gaan ek wel probeer begryp en ook verstaan.

Twee het vir oulaas om die meul gegaan.  Die een het die ander een
desperaat probeer vermaan.  Maar diè het gesê:  Op die breë weg van
die wêreld wil ek graag gaan.  Moet daarom nie, met jou geloof, in my
pad kom staan.  Twee het vir oulaas op een bed geslaap en die een het
vir sy taak in die sisteem opgestaan.  Die  ander een het besluit om op

die oorlewingsweg, van die Gees te gaan.

So het die groot skeiding tussen bloedbande en vriende kom staan.  En
die woord van `n ou-ou profeet het in vervulling gegaan.  Die Boekie
soet in die mond het nou bitter na die maag gegaan.  Maar die opregte
kind van God, het met `n traan, die seer in die doel daarvan wel verstaan.

Hulle kon sien illusiematerie, was die heeltyd net met klatergoud beslaan.
Hulle het geweet, die leë belofte van die wêreld, was `n val vir die siel se
ewige vergaan.  Ja, hulle het geweet en ook verstaan, eens van die materie

ontdaan, kon die uitverkorenes nou sonder las of vrag, voluit, op hul eind-
tydweg gaan.

Kyk, die engele van Elohim gaan voluit, met hulle, tot hul bewaring saam.
Honger en dors, sal nie voor hulle deur kom staan.  In hulle aankoms sal
die pes skugter en respekvol eenkant toe staan.  Ja, want hulle verseëling,
gaan in Lig Glansletters, op hulle voorhoof, geskryf staan.

Daarom sal hulle vyand, vreesbevange, voet in die wind slaan.  Kyk, die
Gees van Verskrikking sal hulle vreesaanjaend vooruit gaan.  Waar die son,
die nie verseëldes, sal verskroei, daar sal die wolke, koel, oor die kinders
van God gaan.  In die dor woestyn word die onverklaarbare reënbui, hulle

persoonlike kraan.  In die pikdonkernag, sal die helder lig van God se Engel
hulle vooruit gaan.

Ja, YaHWeshua Self is die LIG en Lamp, wat hulle weg, helder oop sal
baan.  So het twee eens trou saam gestaan.  Maar die een het die ander
verlaat, om op die weg van die wêreld voort te gaan.  Die ander het
hartseer geweet, maar wel verstaan.  Die tyd het gekom, om vir hierdie
tydvak verby te gaan.  Daarom het die Liefde van God, tydens hierdie
groot hartseer, Sy Arms troostend, om die verseëldes kom slaan.

 

Openbaring 3039

RUSLAND DIE BEER

27 September 2021  Maandagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek het `n stem hoor sê:  Kyk, en ek het gesien hoedat `n reuse beer
vanuit Rusland aggressief na die Weste gaan.  Sy kloue was van yster en
met `n sekel het hy na die Verenigde Nasies geslaan.  Die Weste het ge-
keer en weer en wou met mooi woorde met die Beer kommunikeer.

Maar die Beer het  woedend by alles gesweer.  Hy laat hom nie weer in
sy aanval stuit of keer.  Die Weste het hierna met `n reuse aanval probeer.
Maar hulle moes onsuksesvol net weer retireer.  Die Beer het nou openlik
met Europa en Amerika die gek geskeer.  Ja, want die Beer was in volle

oorlogsbeheer.

Maar `n globale kataklisme het hom onverwags vir eers gekeer.  Weer
het ek die stem hoor sê:  Kyk, maar hierdie keer had ek `n persoonlike
verweer.  Want in hierdie gesig, was daar vir eers, genoeg, na my gekeer.

 

Openbaring 3040

BOERVOLK SE VERBROU

28  September 2021  Dinsdagoggend  05.00.

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Eens wou die Boervolk `n nasie bou.  Maar onder die vaandel van
Vrymesselary het hulle heeltemal verbrou.  Eens in `n ou gelofte, sweer
die Trekkers aan God hulle trou.  God het Woord gehou en by die slag
van Bloedrivier, het Hy hul veilig gehou.  Hy het ook Sy hand in die
Anglo-Boereoorlog, veilig, oor hul gehou.  Maar spoedig brand hierdie
pasgebore volk se liefde vir Hom flou.

Onder die "Masonorde" het hulle as "Joiners" agter die Engelse koningin
aangetou.  Onder die smet van Jan Smuts het hulle verder verbrou.
Onder die hand van de Klerk, het hul, hul erfenis, as soenoffer, na hul
vyand uitgehou.  Eens het hulle die vierkleur verruil vir die oranje, blanje,
blou en daarbinne was die "Union Jack" klaar as vlaggie toegevou.
Maar ook hierdie vlag, was vir die onderdrukkersvaandel, opgevou.

`n Nasie eens Apart vir Elohim uitgehou.  Was nou net `n afvlerkvoëltjie,
toegesluit, in `n wêreldkou.  Sy verdrukker maak nou met hom net wat
hy wou.  Terwyl Engeland deur geheel die Weste hulle verder af sou knou.
O, die Boervolk het deur Vrymesselary so verbrou.  Daarom word God se
hand, sonder genade van hul weggehou.

Wee daarom hierdie komende sestien Desember waar die Boer weer onder
"Freemason predikant" `n ou gelofte tot voordeel vir `n reënboognasie
probeer hou.  God se oë het reeds klaar oor hierdies vernou.  Sy Hand word
in die komende onlus heeltemal van hulle weerhou.

Maar Sy klein oorblyfsel, Sy skerm in die wind, diè, sal Hy veilig hou.  Maar
wee die gruwelorde gelofte, deur Lucifer sonaanbidders, vir die res van die
reënboog Boervolk, voorgehou.

 

Openbaring 3041

TWAALF VISSERS

29 September 2021  Woensdagoggend  03.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Onder `n son wat moordend bak, sien ek twaalf vissers hulle nette sak.
Maar met die waters van die see nou baie vlak.  Word min visse met die
eerste poging op die ys gepak.  Maar hoopvol word die net weer agter
die skuit gehak.  Met die watervlak eers rof, ontstuimig, daarna spieëlglad.

Word die net nou dieper, die bodem ingesak.  Met die net nou swaar, met
honderd-vier-en-veertigduisend edelvisse, wat daarin rondspat. Word die
suiweres, binnekort, na hul eindtydtaak, saam gevat.

 

Openbaring 3042

GEEN EINDTYD KUUR

30 September 2021  Donderdagoggend  04.15.

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien `n vlam, dit word `n vuur.  Ek hoor `n stem wat sê:  Hierdie
brand gaan nog lank voortduur.  Ek sien geheel die wêreld onder swak
bestuur.  Met infrastrukture wat die druk nie langer kan verduur.

Ek sien die pes, daar is geen kuur.  Terwyl die entstof almal se lewens
gaan versuur.  Ek sien `n groot kostekort en alles word oornag baie duur.
Ek sien die leë silo`s, die vervalle abbatoir en ook die afgebrande skuur.

Die stal staan leeg, daar is geen bul, slagos of `n stier.  Die laaste koei
se melk is dik en suur.  Die stomme vee, kan die groot droogte, nie langer-
meer verduur.  Ek sien die kreatuur, met moord en doodslag, nou sy
enigste kultuur.

Met die eindtydskrif geskryf op Amerika se onvoltooide muur.  Kan die
Amerikaanse burger, nie meer langer, hulle parasiete verduur.  Ek sien
nou berg op berg en almal spuug hul vuur.  Daar kom `n aardbewing,
wat die mens nie kan verduur.

Ek sien `n vlam, dit word `n vuur.  Ek hoor `n stem wat sê:  Hierdie
vuur gaan tot die einde voortduur.  Met die weer onheilspellend grys
en guur.  Slaan die weer, in bliksemstraal en donderweer, blou vuur.
So, weet o, mens dit is die uur, te lank het die gruwels, op hierdie
aarde voort geduur.

 

Openbaring 3043

HENOG

1 Oktober 2021  Vrydagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die dae snel verby en die tyd word verkort.  Die realiteit voel onwerklik,
absurd en vergesog.  In `n wêreld sonder enige waarheid is alles net
bedrog.  Politiek en media staan vir die groot leuen borg.  Hierdie leuen
beloof "in goed vir almal" verkeer die wêreldpopulasie onder die invloed
van `n demoniese plot.

So fladder-sirkel in `n alhoe nouer, gevaarlike, wordende kring al om
die vlam, die onnosele wêreldmot.  In die einde van hulle lot, sterf
in hulle biljoene, die wêreldsot.  Ja, in die stank van ontelbare baie
lyke, wat oop en bloot lê en vrot.

So kom daar vanuit `n veelkleurige vogkring om die son, `n getuie en
hy heet Henog.  In droomvisioene en openbaringe, kom hy tot die
bewussyn van die mens, tot na die stryd tussen Gog en Magog.  Hy
waarsku die kinders van God om op te hou soog aan die onrein
wêreldsog.  As engel heet hy Rafael en kyk sy wapen is `n sleutel met
`n goue koord om sy lyf vasgegord.

Hiermee open hy `n skaal, wat met skrikwekkende gevolge na die aarde
neerstort.  Die mensdom roep nou beangs na die hemel met die woorde:
Ons grote God, staan ons nie teë met `n hemelverbod.  Ja, hulle roep
vreesbevange.  O, God wat gaan van ons tydens hierdie groot
vernietiging word?

Maar die hemelwesens antwoord:  Versorg, versorg, nou o, Sion, die vier
perde van Openbaring en voer hulle met die wêreld se laaste koring,
hawer en gort.  Stuur hulle hierna in die vier windrigtings van die aarde
want die tyd word nou verder verkort.  So snel al die dae nou vinniger
verby en alles voel so onwerklik, absurd en vergesog.

 

Openbaring 3044

OP ‘N BREINSPOELINGSFONDASIE

2 Oktober 2021  Saterdagoggend  02.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die groot geestelike- sowel as fisiese hel anneksasie, van die
huidige wêreldpopulasie.  Verdwyn `n massiewe hoeveelheid van
homosapiens se laaste generasie.  Ja, tot voordeel van `n een-
wêreldorde se program vir meer habitatspasie.

In die nou doelgerigte burokrasie van die groot leuendemokrasie.  Raak
die groen paspoort vir die individu die enigste oorlewingspesifikasie.
In hierdie klassifikasie geskryf op `n breinspoelingsfondasie, daar
funksioneer die media met die massa deur `n eenwêrelddenkrigting
kommunikasie.

So kom hulle boodskap in `n eentonige, eenrigting, resitasie.  Ja, vir
die uitvoer van `n Sataniese, gevaksineerde, wêreldoperasie.  Maar in
`n naggesig in die groot diereriemkonstellasie.  Verskyn `n vreemde
en nuwe hemelorde operasie.  Dit verander die eens ou vasgestelde
planetestelsel se aantrekkingskrag en gravitasie.

Die aardkors begin nou globaal bewe onder `n eienaardige vibrasie.  Sy
ruk, skud en skeur haarself oop tot in haar diepste fondasie.  Beskawings
val en disintegreer tot vervalle murasies.  Die eens so hoogmoedige,
blasè wêreldling, reik nou beangs uit na lang verlore geestes-
kommunikasie.

Maar die aartsengele antwoord redelik gevoelloos:  Vanwaar nou Gehasi?
Ja, hulle beveel:  Steek nou die hand in die gevaksineerde boesem en
sien die DNS se ongelooflike irritasie.  Dit verskyn skielik in bose
swere van verskillende variasies.  Sien hoe oortrek van kwaadaardige
sere is die wêreldpopulasie.

In `n minimale aanwas van die homosapienspopulasie, verminder die
menslike getalle verder onder goed uitgewerkte sterilisasie.  Die son
skyn en brand nou in `n rekord prestasie.  Maar onder `n nuwe kort-
stondige betaalstelsel, koop en verkoop die mens onder eenwêreld-
burgerskap, in `n geldlose rekenaarstelsel koöperasie.

 

Openbaring 3045

TWINTIG-TWEE- EN-TWINTIG

3 Oktober  2021  Sondagoggend  00.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n groot trompergeskal, met twintig-twee-en-twintig, se lot in
pikswart letters uitgestal.  Dit heet:  Die jaar van enorme verval.  Kyk,
in die Vaalperd se stal het die bitterbeker omgeval.  Groot teenspoed
loop daaruit, in ongekende tal.  Ja, met massas wat in groot getal, in
die dood gaan ontval.

Ek hoor weer die groot trompetgeskal.  Ek hoor die skale roep:  Verval-
verval, in twintig-twee-en-twintig, raak die gevaksineerde, wêreld-
populasie, waansinnig mal.  Oor berg en dal, deur dorp en stad,
weerklink `n vreemde knal.

Die “preppers” roep:  Ons wil en sal, wel oorleef in die groot verval.
Ja, ongeag die dier se wil, in opdrag vir die mens, teen sy vrye wil
nou uitgestal.  Kyk, vanuit die groot heelal hang die Jakobsleer
vanuit die melkweg, eers breed en daarna smal.  Hierna sien ek
hemelskares sonder einde, sonder tal.

Ek hoor hul roep:  Satan het nie neergedaal, hy is neergevel, hy het
neergeval.  Sy demone speel met die wêreld soos `n speelbal.  Bring
daarom o, skale na die wêreld die groot verval.  Kyk, in die groot
skeiding tussen die koring en die kaf, lê `n groot hoop wêreldafval.

In groot trompetgeskal, hoor ek die jaar, twintig-twee-en-twintig se
lot en sien dit in pikswart letters uitgestal.  Daar staan geskryf:  Na
die jaar van chaos, kom die jaar van groot verval.  Dit word ook
genoem die waansinjaar, want in hierdie jaar, raak geheel die wêreld
om en dom, heeltemal mal.

 

Openbaring 3046

SES KLONEKONINGS

4 Oktober 2021  Maandagoggend  03.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n visioen het ek ses gelyksoortige menslike, manlike klone sien
staan.  Elk van hulle het met `n verskillende kroon op die kop gestaan.
Op die eerste kroon het Vatikaan geskryf gestaan en deur die kerk,
voer die mens `n leuenbestaan.

Op die tweede het geskryf gestaan.  Onder Vrymesselary het beskawings
opgestaan om maar net weer onder die ratwerk van die tyd tot niks te
vergaan.  Op die derde was geskryf:  Konings het gekom en konings het
gegaan en die een het die ander vir niks verslaan.

Op die vierde het daar die Ooste en die Weste gestaan.  Daarom sal die
Gog en Magog mekaar op die einde heeltemal verslaan.  Op die vyfde
het breinspoeling van geslag tot geslag, vir geheel die wêreld geskryf
gestaan.  Daarom sal die massas verdruk deur die slawedrukgang van
die wêreldorde gaan.

Op die sesde het bankiers en superrykes in goue letters geskryf
gestaan.  Kyk, alles het teen die einde van die tydvak net om mag,
heerskappy en rykdom gegaan.  Hierna het `n groot reptiel sy stert en
lyf, in eenheid, om al ses klone, met hul ses krone geslaan.

Hierdie dier se hoof het as Satanstempel oor alles uitgestaan. Al ses
krone was met klatergoud tot een beslaan.  Hierdie groot kroon het
nou op die pikswart dier Lucifer se kop gestaan.  In `n pikdonkernag
was sy wêreldvolgelinge onder die wanindruk van `n illusielig bestaan.

Al die volke en nasies het nou biddend op hulle knieë voor hierdie
gedrog gestaan.  Sy heerskappy het vir drie en `n halfjaar moordend
oor sy dom slawe gegaan.  Maar teen hierdie verwoestende wind was
`n klein skerm in die storm opgeslaan en dit het sterk onder die
beskerming van Elohim gestaan.

Die verseëldes was in hulle geloof nie beskaam  Die groot verdrukking
het vir hulle in versnelde tyd verbygegaan.  Kort voor lank was die
dier en sy beeld wel verslaan.  Sy swak voete in `n brousel van yster
en klei kon nie sy heerserstyd deurstaan.  So het daar  vanuit sy
gruwel wêreldmedia mond, nooit weer `n Godslasterlike woord gegaan.

 

Openbaring 3047

MET MATERIE GEDAAN

5 Oktober 2021  Dinsdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat roep:  O, kind van Elohim laat alles van die wêreld
gerus vir jou nou vergaan.  Kyk, alles nodig vir jou voortbestaan het
jou EL reeds vir jou vooruit laat gaan.  Sy hemelwesens en Sy engele
waak oor jou bestaan.  Oor jou kom en gaan is hulle wel deeglik goed
begaan.

Daarom sal daar nie `n enkel haar van jou hoof, sonder Sy grote Wil
vergaan.  Van voor die kosmos se bestaan, ken Hy jou reeds persoonlik
op jou hemelnaam.  Kyk, daar waar jy dapper as rebel teen die wil van
die wêreld staan.  Daar is dit met jou vyand reeds klaar gedaan.

Ook daar waar die hongersnood deur jou land sal gaan.  Daar sal die
weduwee se kruik tot oorvloed langs jou staan.  Waar die pes ookal
dodelik deur die wêreldpopulasie gaan.  Het die Goddelike weerstand
reeds in elke sel van jou kom staan.

Waar kataklisme en chaos in groot verval oor die planeet sal gaan.
Daar sal die Goddelike Orde in jou wese tot jou redding staan.  Wanneer
die waansin in verskrikking deur die land sal gaan.  Daar sal die woord
Vrede, in gesonde normale denke, die doel van alles goed verstaan.

Ek hoor Sy Stem wat roep:  Luister o, My kind, laat alles van die
wêreld wat jou steeds laat struikel gerus tot niet nou gaan.  Kyk, niks
van die bestaande sisteem gaan in die Nuwe Vredestydperk vir die
mens tot voordeel staan.  Maar vir alles benodig vir die Nuwe Toekoms,
dit, het die kinders van Elohim, reeds vooruitgegaan.

 

Openbaring 3048

AFGESTOMP EN DOM

6 Oktober 2021  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Afgestomp en dom, in die kom wat wil, raak die wêreldling vir ewig aan
die woord onnosel vasgegom.  Die eens breë weg is nou skeef en krom.
Met net Satan wat skyn oorwinnend daarop aankom.  Met slegs Sion as
die ewig lewende roos van Saron, het die dooie wêreldlelie klaar geblom.

Geskryf op stadsmure in die skitterligte van neon.  Daar verdof oornag
die koopkrag van Mammon.  Hierna verkrummel die eens groot
infrastrukture van glas en beton.  Die res word vernietig onder die
donderslae van oorlogsbom.

Onder die moordende strale van die son, gaan derduisendes terstond
omkom.  So begin die leeu van Juda nou gevaarlik vir sy wêreldvyand
grom.  Wee daarom aan elkeen wat in hierdie tyd van God wil weet,
waarom?

 

Openbaring 3049

MET DIE WêRELDVARK MORSDOOD GEVREK

7  Oktober 2021 Donderdagoggend 03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die bul is gekastreer en die os kan die koei nie dek.  So is daar niks
of niemand wat die dom liberalis vanuit sy dooie slaap kan wek.  Die
wêreldorde skiet nie verniet deur hul media met groot stukke spek.
Daarom lê die globale massa binnekort in die groot wêreldvark gevrek.

Kyk, die wêreldburger ly ondanks die merk van die dier, tydens die
globale hongersnood groot gebrek.  Waar is in hierdie tyd, die
sogenaamde kerk, om sy honger gemeentes met sy kamma liefdadigheid
deur te trek?  Waar is ook hul pous met sy alewige groot gladde bek.
Om hulle vaksien septiese wonde, nou met sy leuens skoon te lek?

Waar is die wêreldpolitiek met sy dik nek.  Ja, met sy leë beloftes
van:  "Vir almal `n veilige plek".  Kyk, die massas reageer nou
heeltemal beserk.  Hulle kla hulle regerings aan en almal soek net kos
en werk.  Hulle kyk na hulle owerhede en roep:  Kyk ons dra tog julle
afgeforseerde merk.

Maar julle hulp en genade vir ons is tot die minimum beperk.  Die bul
is gekastreer en die os kan die koei nie dek.  En daar is niks of
niemand wat die dom liberalis vanuit sy dooie slaap kan wek.
Heeltemal te laat vir die wêreld tot redding, lê die groot leuen nou
tot op die been oopgevlek.

 

Openbaring 3050

ONVERDIEND

9 Oktober 2021  Saterdagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die wisselvalligheid van geloof met net die woord miskien.  Het die
siel wanhopig gehoop, om God tydens haar menswording, van aangesig
tot aangesig, te kon sien.  Maar die Woord het laat hoor:  In ongekende
Genade op Genade, het jy o, mens, My wel gesien.

Maar het jy in die wisselvalligheid van jou twyfelagtige geloof, My
miskien een oomblik, in meriete verdien. Om die wêreld te kon dien,
was vir jou soos “sublime”.  In die dien van materie het jy mos niks
en niemand ontsien.  Vir Babilon en Mammon, het jy jou lewensoffer-
gawe vanuit die sport- en vermaakgod, se tempelkantien bedien.

Ja, vir hulle was dit `n volle tien uit tien, want dit kon jy mos met jou oë
waarneem en sien.  Daarom het jy dit met volle  oorgawe gedien.
Maar tot versterking van jou geloof, wou jy, o, onsienlike illusie, My
jou Elohim, in die sienlike sien.  Dit, terwyl My groot Genade jou

onverdiend, ongeag jou nuttelose lewe, met liefde sou dien.

VERVOLG OP VOLGENDE BLADSY