2900-2950

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  


Openbaring 2951

WANNEER HY WEER KOM

1 Julie 2021  Donderdagoggend 00.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die Wysie van die koorleier, by die rusplek van die patriage, uit
die eerste stad van Dawid, kom die lied vanuit Hebron.  Op die vlerke
van die Falkon, kom die pragtige tenoorstem, van die Hemel Bastion.
Die hemelskares sing in oorgawe en hiermee saam, neurie in refrein,
Sion.  Hulle sing:  Shalom, shalom, as Hy weer kom, wanneer Hy weer
kom, sal Hy op die Geestesstrale van die Groot Middelson, na ons toe
kom.

Onder die bekoring van hierdie lied, het geheel die skepping verstom.
Alle bome en plante wat kon, was op hierdie oomblik, in volle pragtige
blom. In die narsing van die Saron, het die Goddelike lelie, wyd oor
die velde geblom.  Elke droë fontein, het ontspring, in `n soet,
lewende, waterbron.

Die wit maanhaar Leeu het triomfantlik vanuit Juda gegrom.  Kyk, oor
die heuwels van Hebron, tot in die hart van Libanon, het die suiwer
lied van Abraham, tot die oor van Jakob gekom.  Maar kyk, vir  hierdie
suiwer leerstelling, hou Esau-Edom, hom heeltemal, tot vandag toe,
doof en dom.

Daarom het die hoer sisteem Babilon, vanuit die lende van hierdie
verbasteraar gekom.
Wee daarom al die vestings, van haar en haar man, Mammon.  Wee in
hierdie dae, al haar pragtige stede, gebou van staal, glas en beton.
Wee al hulle navolgelinge, naamlik die wêreldburgers, hulle kom almal
om.  Wee,  ja, wee daarom die hoer en ook die onrein hond.  Wee al die
onsuiwer miswolke, wat hulle as apartes, tussen die suiweres probeer
vermom.

Maar luister julle o, uitverkorenes, na die suiwer Lied van die
hemelskares, gesing saam met Jerusalem en Sion.  Daar waar dit vanuit
antieke Hebron, na julle ore toe kom.  Dit lui:  As Hy weer kom,
wanneer Hy weer kom, kom hy as die Hemel Bruidegom, op die
Geesteswolke van die Groot, Aparte, Wolkkolom.  Ja, op die wonder-
strale van die Groot Geestesson, sal Hy na ons, Sy weergebore
kinders kom.

 

Openbaring 2952

ARMOEDE EN HONGERSNOOD

2 Julie  2021  Vrydagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met net `n bietjie hier en `n bietjie daar.  Begin die oorlogskepies
nou na oral vaar.  Met die laaste bietjie kos nou opgegaar.  Gaan mot,
muf en miet, dit wel tot verrotting, binnevaar.  O, met die tyd nou moeilik
en alte swaar, is alle voorspoed, lankal op en klaar.

Vanuit die leë bakhand van die bedelaar, lui die antwoord:  Die oes is
skraal, die vee is maer en daarom is ook al die geld nou nutteloos en
klaar.  Ook die politieke redenaar maak nou sy diep beswaar.  Ja, oor
regerings, wat pensioenfondse nie wou opgaar en spaar.

So, roep die ouderdom nou as die martelaar: Tevergeefs het ek my
voorspoed vir my oudag opgegaar.  Dit is net hongersnood en armoede
wat my die gesig instaar.  Maar deur regering's entstof, maak hulle
wel `n plan.  Kyk, hulle maak my siek en dood, hulle maak my vinnig
heeltemal op en klaar.

Die belegger verwyt ook nou sy makelaar.  Hoopvol wil hul weet, gaan
dit dalk `n bietjie beter in die volgende finansiële jaar?  Maar so kom
dit selfbejammerend van die makelaar:  Kyk, met myself gaan dit ook
maar bitter swaar.  Met net `n bietjie hier en `n bietjie daar, begin die
vragskepe nou na niks en nêrens heen te vaar.

Die verkeer raak stil en die snelweë kla:  O, waar is tog my eens so
menig baie pendelaar?  Met alles nou so vreemd, so raar, maar on-
gelukkig baie waar.  Tokkel die pes eentonig maar bedrywig voort op
net een snaar.  Ja, terwyl die Dood net lyke baar, word niemand van
die eindtydelendes heeltemal gespaar.

 

Openbaring 2953

REEDS LANKAL HIER

3 Julie 2021  Saterdagoggend  03.30

www.nuutsteopenbaringewvanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat roep:  O, hoe lank gaan dit alles nog voort moet
Duur?  Iemand antwoord:  Dit is lankal reeds die uur.  Die eerste
roep:  Hoe lank moet ons dit nog verduur?  Die antwoord kom:  Kyk,
die skrif is reeds vyf-en-twintig jaar al aan die muur.  Met die hel se
haat nou hoog aangevuur, wis niemand hoe lank die groot verdrukking
werklik voort gaan duur.

Die weer raak by die dag meer grys en guur.  Met vulkaniese as, rook
en suur, dwarsdeur die hemelruim, aangevuur.  Die konings van die
aarde begin mekaar boosaardig aan te gluur en die gruweldier staan
trots en fier. Met strepe en kolle in al die karaktertrekke van elke
dier, van die olifant tot die mier, van die zebra tot die tier.

Die dier roep:  Ek is die heersende koning van die aarde.  Ek is die
pous en ook die groot bankier.  Ek is die superrykes, ook die media
en niemand is my gelyke of portuur.  Ja, met niemand wat my hiet en
gebied, of rond kan stuur.  Is ek die gruweldier, wat met my merk,
elke wêreldburger se wel en weë, na my wil sal bestuur.

Ek hoor `n stem wat roep:  O, die mens is reeds so oorstuur, met
globale pes en plaag so wyd aangevuur.  So sterf daar menigtes aan
aangetaste, long, nier en klier.  Met die hongersnood ook nou hier, is
dit oral net verterende, vlam en vuur.

So, hoe lank-hoe lank, moet dit alles nog voortduur?  Die antwoord kom:
Met die groot verdrukking in volle gang nou hier.  Kan die stomme
mens, maar net hulpeloos, sy leë toekoms intuur.

 

Openbaring 2954

SION IS HAAR NAAM

4 Julie 2021  Sondagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die eensaam bestaan, daar waar die kind van God verwerp, verstoot,
alleen, eenkant, staan.  So wreed verag in hul bestaan, het selfs hul
eie bloed, hul in alles teengestaan. Maar luister na die lied van die hemel
sopraan.  Daar waar die Groot Liefde van Elohim, vir sy nederiges, die
hemelskares nie ontgaan.

Saam hulle, begin die Nuwe Vredesryk, in haar duisendjarige bestaan.
Ja, sodat geheel die skepping, die Melgisedek boodskap, tot redding
Kan verstaan.  Ek hoor die voorloper as die strooijonker roep:  Wie is
Die bringer van die Nuwe Lied, wie is die suiwersoetklinkende sopraan?

Ek sien die Bruidegom wat naderstaan.  Hy roep:  Dit is my Hemelbruid,
so rein en skoon, so minsaam.  Sy was die een, eens so vertrap en plat-
geslaan.  Deur geheel die wêreld verwerp, het sy alleen gestaan.  Maar
vir My haar God, het sy haar staan gestaan.  Sy het haar nooit vir My, of
My Woord geskaam.

So, laat sy daarom nou vinnig naderstaan.  Sodat sy in haar liefdeshoog-
lied, haar arms om My, haar man kan slaan.  Saam sing ons die Nuwe
Hemellied, waar dit deur geheel My skepping gaan.  Ja, Ek roep jou Sion,
Ek roep jou op jou naam.  Jy is Sion-Melgisedek, wat as My Enig, Aparte,

priesterorde, oor geheel die skepping, met My blye Boodskap, na alle
lewe, tot hul redding, heen sal gaan.

 

Openbaring 2955

EK SIEN EN SIEN

5 Julie 2021  Maandagoggend  02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n gesig sien ek `n groot bruin beer wat alles om hom met sy kloue
stukkend skeur.  Ek sien Rusland met `n ystervuis regeer en die Weste
verloor beheer.  Ek sien `n wit skaap kaal geskeer, met sy ras heeltemal
onteer.

Ek sien `n maagd wat treur.  Ek hoor haar roep:  My suster het haar
erfreg sopas verbeur.  Ja, met haar vel, in verbastering verkleur.  Ek
sien die wêreldpolitiek desperaat vorentoe beur.  Met elke Jan Rap en
sy maat wat uitroep:  Kyk, ek is nou die nuwe veldheer.

Ek sien winde van terreur en Suid-Afrika lê verwoes, verrinneweer.  Ek
sien hoedat die Weste nou hierdie gebied in alles kontroleer.  Dit, as
sy eie, tot sy voordeel, probeer beheer.

Ek sien hoe word hulle eie grondgebied, in dieselfde tyd, in chaos
omgekeer.  Die Trojaanse perd, wat onwettig, daarheen sou immigreer.
Diè vat weer eiematig daar, die beheer.  Daarom moet Verenigde Nasies,
in Nato, inderhaas, na hul eie lande toe terugkeer.

Ek sien die aarde begin nou woes alhoe skewer om haar eie as roteer.
Soos `n dronk man wat sy eie bier op sy kop omkeer, begin die planeet
haar eie oseaan na die droë land toe keer.  En ek weet die mens, het
God te lank geoponeer.

 

Openbaring 2956

DIE DONKER VORS

6 Julie 2021 Dinsdagoggend  00.45

www.nuutsteopenbaringevanjduithdebeer.co.za

Die donker vors staan breë bors.  In Afrika verorber Raka sy laaste
bietjie pap en wors.  In die eens land van melk en heuning, verlep die
wingerd sonder oes in die druiwetros.  In die dor landerye lê die
geraamte van die ploegos.

Daar is geen olie, daar is geen wyn of enige kos.  Die massas roep
dreigend:  Ons is honger en ons is dors.  Maar in globale “marshall
law” breek ongekende wreedheid, in geweld, oor die volke los.

Kyk, in die hemelruim verskyn die eindtydtekens in die groot kosmos.
Vanuit die Orion, kom die Dood aangejaag op sy vaalgrys vos.  Die son
sprei oor die aarde haar vuurkaros.  In verterende vlamme verdwyn
groot dele van die woude en die bos.

Ek sien `n verwaarloosde bedelaar met `n afgesnyde pols.  Ek hoor hom
vir oulaas droewig sing:  Alles is tevergeefs, net een groot gemors.
So, wie behalwe die Dood, sal die mens vanuit sy ellende kom verlos?
Met nêrens meer om meer heen te dros, is dit beter om die liewe lewe
heeltemal te los.

Die Amerikaanse staat eens `n enorme kolos.  Diè, se soldate en
polisiemanne begin in groot getalle te dros.  In burgeroorlog bars die
hel behoorlik los.  Kaukasies probeer desperaat, haar van haar self-
gekweekte parasiete te verlos.  Maar die “Trojanhorse” laat sy gasheer
nie sondermeer net los.

Heeltemal te laat slaan die dom liberalis hom/haarself, in selfbejammering,
op die bors.  Maar in die eens oorvloed land van melk en heuning, het die
wingerd vergaan sonder enige oes in die druiwetros.  Die kruik le gebreek
met die laaste wyn en olie vemors.  Mammon, eens `n ontsaglike kolos is
nou nie eens bruikbaar as nuttelose kompos.

Met die aardkors nou heeltemal swak en bros, loop die lawa in riviere
wyd en los.  So, waar o, mens is nou jou wêreldliefde in jou walglike
eros?.  In jou ellende het die Goeie Genade jou nou aan jou eie lot oor
gelos.  In die slagaar van jou lewe klop nou swak jou pols.  Jou gelaat is
bleek en op jou wange is daar geen lewendige blos.  In jou midde hard-
loop pes en plaag wild, wyd en los.  Ja, met die groot honger en dors
wat jou nie weer uit gaan los.

 

Openbaring 2957

GABRIëL VERSUS SATAN

7 Julie 2021  Woensdagoggend 02.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Satan het gespot en gelag.  Hy het openlik gespog oor sy groot
suksesvolle jag.  Gabriël het hom kortaf afgejak en dreigend sy swaard
oor die demoneryk laat sak.  Maar Satan het gerageer met die woorde:
Ek is die aanklaer en lê nou voor God my klag.  Daar is geen mens,
geen Job of enige mag, wat teenoor my kan opstaan, in die vertoon van
wêreldkrag

Satan het sy aanklag voor die hemeljurie neergeplak  Minagtend het hy
gesê:  Daar is niemand meer vroom of skoon, wat voor die hemel kan
staan, in Goddelike vrees of ontsag.  Maar Gabriël het hom weer kortaf
afgejak:  Soos altyd praat jy alweer net `n klomp onsinnige twak.
Dit, terwyl die vlamme van jou eie hel, jou reeds versmorend toesak.

Satan het egter steeds gespot en gelag.  Ja, in sy selfvernietigende
hoogmoed kon hy nou eenmaal net nie versag.  Maar al wat oorgebly
het in sy totale onmag, was om die laaste heiliges op aarde te ver-
kleineer en te verag.  Daarom vertoon hy sy laaste bietjie krag in die
aanklaer se aanklag.

In opdrag van Elohim, het Gabriël nou die son onverwags, in `n groot
sonsverduistering oor die aarde laat sak.  Oor geheel die wêreld was
dit nou koud, donker en nag. Die maan het rooi en verflenter geskyn,
oortrek met `n harige sak.  ’n Enorme aardplaat het geval met `n harde
slag.  Die mens nou deur honger en pes heeltemal verswak, het
desperaat na hulle laaste bietjie asem gesnak.

Soos `n afskuwelike brulpadda het Satan homself in `n groteske, politieke,
aanslag, aan die mens vertoon, as `n onoorwonne mag.  Maar in die groot

hemeloorlog, van die seuns van God, het Gabriël, sy eens gevalle broer,
Lucifer, se powere poging diep verag.

Daarom het hy teenoor Satan kom staan, sonder enige mag of krag.  Ja,
minder en geringer, as die nederigste mensekind, wat vol hoop en geloof
op slegs die Redding van Elohim sou wag.  `n Klein hoeveelheid opregtes
onder die mensdom, het hierdeur die laaste hoogmoed in hulself diep begin
verag.

Vir Satan was hierdie aksie `n geweldige terugslag.  Die maat was nou
vol en swaar die gruwel vrag.  Oor geheel Satan se wêreldheerskappy,
wapper nou die pikswart doodsvlag.  In die ego van die eens spotters
se getart en gelag, sak vir oulaas die son oor die laaste wêrelddag.
Gabriël staan nader om Satan te bind,  in `n gevangenis van `n eonoue
pikdonker nag

 

Openbaring 2958

VLYMSKERP SLAGTANDE VAN DIE SKALE

8 Julie 2021  Donderdagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die werke van Lucifer in die Jood ontbloot.  Raak die nood groot in
die ongekende hongersnood.  In skoot op skoot, vergaar die groot
oorlog haarself, in `n dal omring met `n moot.  In die rylied van die lood,
sing alweer, oorwinnend die dood.

Ja, met die Skoppensboer wat homself in die skeleton ontbloot.  Staan
die massagraf, wyd oopgestoot, in `n enorme sloot.  Die pes raak in
ongekende getalle, in die afsterwe van miljoene ontbloot.

Die groot vloed gaan met die stofstorm haar akkoord.  Sprinkaan, miet
mot en rot roep:  Kyk, ons gaan nou werklik, tot die ondergang van die
mens, groot.  Ons trek wyd, van Oos na Wes, Suid na Noord, met ons
verwoestende vreetplek, in elke oord.

Die groot geweld duur op sekere plekke, onverpoos voort.  In verwoeste
infrastrukture, van beton, rommel en skroot.  Met die son se verswelgende
hitte, wat mens en dier versmoor, weet die mens, hy het die stryd verloor.

In `n onverwagte tsunami wat haarself tot in die diepte van haar see
onbloot.  Vergaan groot vragskepe, saam met die rykmansjag en die
armsalige vissersboot. Die groot hoer kerm in haar leed en nood.  Sy
roep hartstogtelik:  O, eens het ek gelewe, maar in my smart, is ek nou
dood.

Met die gruwelwerke van die Jood ontbloot, begin die Openbaringskale
hul vlymskerp slagtande vir geheel die wêreld te ontbloot.  Die donker
ingang van die hel swaai oop in `n afskuwelike pikswart poort.

Geheel die oppervlak van die aarde, raak deurmekaar, onbewoonbaar en
goor.  Met heeltemal te min graan gestoor, is dit oor kos wat die mense
mekaar begin vermoor.  In massamoord op -moord, is dit nou soort, teen
eie soort.

In die groot Exodus hardloop almal nou na niks en nêrens sonder enige
bewys of paspoort.  In die kusland van eens ivoor, het die koningin van
die Suide, geheel haar kontinent, tot ondergang getoor.

So raak dit nou moeilik om al die ellende in werklikheid te verwoord.
Daarom word in verkorte tyd, die dier, binnekort, oor die ewige afgrond
gestoot.

 

Openbaring 2959

DIE GRUWELWESE VAN DIE KREATUUR

9 Julie 2021  Vrydagoggend  05.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die regverdige, die sagsinnige, ken die wese en natuur van elk, van sy
dier.  Daarom vind hierdie persoon, waardering, vreugde en plesier in
die versorging van sy vee, sowel as sy troeteldier.

Maar die wrede kreatuur, altyd deur sy bloedlus aangevuur.  Diè se vee,
sowel as sy pakdier, moet gereeld sy eienaar se wrede sadisme verduur.
Wee daarom die barbaar in sy ongetemde rituele kultuur.  Ewig altyd bly
hy `n onverbeterlike kreatuur.

Kyk net na die silhouette van Raka se donker skaduwee, afgeêts teen
die gloed van sy verterende vuur.  Daar waar hy mal dansend, homself,
in die opwek van sy hormone aanvuur.

Sien die afgekapte senings, van verminkte vee en dier.  Hy dans en vier
sy oorwinnings, al drinkend, aan sy stinkende, ingesuurde, brouselbier.
Luister daarom na die skraapgeluid van sy kapmes, daar waar hy dit op
slypklippe, vlymskerp, skuur.  Weet, van hom en sy soort, is daar nog
baie te verduur.

 

Openbaring 2960

VERDERE VERSKUIWING VAN DIE POLE

10 Julie 2021  Saterdagoggend  06.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit die vinnig smeltende sneeu, verskyn die karkas van die mamoet.
Terwyl die ysbere in groot getalle met hulle lewe moet boet.  Vanuit die
Noordligte skyn `n eienaardige oranje-geel gloed.

Die planeet kan die verdere verskuiwing van haar pole, nie meer langer
keer of verhoed.  Die aardplate kreun en steun en die vulkane spuug
rook en pikswart roet.  Die lawa loop soos riviere, in bloedrooi gloed.

Dit, terwyl die konveksielugstrome, haar storms met  kolosale haelstene
voed.  Ja, met enorme orkane wat gelyktydig om die aarde in reuse
windstorms spoed.  Die mens verloor nou haar laaste moed.  Sy weet
God gaan haar nie bewaar of behoed.

Die hongersnood hou desperaat na alkant sy bedelaarshoed.  Maar die
naaste roep nou sy heel naaste onbeskof toe, om liewer te skoert.  Die
doodsreuk hang om die aarde so walglik soet.  Soos aasdiere om lyke,
beweeg wrede bendes, in skrikwekkende troep.

Al wat vir hul oorbly tot oorlewing, is om op mekaar se vlees te voed.
Hond vreet hond en die mens drink mekaar se bloed.  In die instink van
die dier, moet die menslike hoogmoed, haarself, sonder keuse inboet.

Ja, vanuit die smeltende sneeu verskyn die oorblyfsel van die eeueoue
karkas van die mamoet.  En die einde van die tydvak, roep haar planeet
wuifend vaarwel toe, in haar heel laaste groet.

 

Openbaring 2961

DIE OORDEEL WORD UITGESTIPULEER

11 Julie 2021  Sondagoggend  04.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Dit raak tyd om meer spesifiek te spesifiseer.  Laat die Woord daarom
in Oordeel die mens nou iets kom leer.  Wie was dit nou weer wat
Elohim nie wou eer en ook respekteer?  Wie was dit wat sy Woord
minagtend sou ignoreer?  Wie was dit wat hulle 'alwetende' hoogmoed,
op die aparte heiliges, sou projekteer?

Wie was dit wat `n valse leer vanuit die kerke aan `n Christenpopulasie
sou katkiseer?  Wie is dit wat liberalisme, deur `n gruwelmedia, aan die
massas propageer?  Wie is dit wat met kos, medikasie, en ander
lewensmiddele, die wêreld probeer beheer? En wie het so dapper
dwaas, in die vryheid van hul Godgegewe wil, vir die entsof gevolunteer?

Wie is dit wat so opgewonde en ywerig, in die wêreld verbastering wou
eksperimenteer?  Wie het deur gruwelkloning, die gevestigde ordes van
Elohim onteer?  Wie het deur geslagsverandering, God in sy vaste
besluitneming, openlik getrotseer?  Terwyl die mens deur aborsie, die
Goddelike lewe sou kastreer, om dit in moord te elimineer.  Wie is
dit wat die wêreldpopulasie, met hulle geldstelsels sou beheer?

Wee daarom elkeen van hierdies, wat God en Sy Gebod openlik vyandig
sou ignoreer.  Wee hulle `n duisendmaal.  Hulle geestestoestand word
vir ewig omgekeer.  Kyk, die regerings verloor nou die een na die ander
hulle volle beheer.  Met die konings van die aarde, word daar nou spottend
gek geskeer.

Die groot generaals begin uit vrye wil uitpasseer.  Die groot weermagte
van die wêreld word in chaos omgekeer.  Die aardplate skud en vibreer,
met dorpe en stede, tot rommelhope omgekeer.  Bloedige hitte verhoed
die koel lugstrome om om die aarde te sirkuleer.  Terwyl die vlamme
van nog en nogmaals nog, ongekende hoeveelhede brande, die oppervlak
van die aarde verteer.

So begin die vallende skale in hul taak te spesialiseer.  Ja, terwyl hulle die
groot straf vir die wêreld uitstipuleer.  By alles wat Heilig is begin die
Olyfbome nou te sweer.  Die een dra `n stok as `n staf om die bose van
Elohim se kinders weg te keer.  Die ander `n swaard om alles te besweer.
So begin die skale die een na die ander val, om so `n uiters bose wêreld,
n baie duur les te kom leer.

 

Openbaring 2962

IN DIE VERKORTE MOMENTUM VAN DIE WIPPLANK

12 Julie 2021  Maandagoggend  07.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Twee oeroue getuies begin jeugdig naderdraf.  Die een dra sy swaard en
die ander `n staf.  In verkorte tyd wip die wipplank alhoe vinniger op en af
Met die een dag op en die ander dag af, word die koring nou uitgewan,
dit word geskei van die kaf.

Die basterbrak raak nou waansinnig in sy blaf.  Amerika en Europa gaan
swaar gebuk onder hulle welverdiende straf.  Die groot hoer van Babilon,
eens so orig en laf.  Sluip nou kruiperig tussen China en Rusland, so
agteraf.  In haar hand hou sy `n goudgevulde bak,  maar die inhoud daarin
is maar skraps, want die bak is baie vlak.

Ook hierdie ekonomieë is binnekort heeltemal verswak.  Kyk, in die ysterhak
gehak in die kake van die kakkerlak.  Word deur geheel die Ooste gesleep,
soos `n reeds dooie slak.  Van die dodelike pes kan geheel die wêreld nie
meer ontsnap.  En die wêreld ekonomie word nooit weer aan mekaar gelap.

Met die massas wat nou desperaat in sterwensnood na suurtsof snak .
Wip in verkorte tyd, die wipplank nou alhoe vinniger op en af. Met die
een dag op en die ander dag weer af.  Het die padda met sy samewerking,
lankal in die kokende olie dood gebak.  Ja, terwyl die heel laaste bietjie sin,
tussen chaos en waansin vertak.  So begin die einde van hierdie tydvak,
nou vinnig na sy einde aanstap.

 

Openbaring 2963

ENORME STORMS

13 Julie  2021  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien twee enorme storms wat afsonderlik, oor die Stille en Atlantiese
oseaan trek,  Met bidderende koue en versengende hitte, wat in kompetisie
met mekaar toutrek.  Ek sien die eienaars van groot handelskepe, met die
hand in die hare, nou heeltemal gek.  Kyk, die groot Joodse koopmanne,
raak nou iesegrimmig en beserk.

Ek sien op die son een groot swart vlek.  Ek hoor Jupiter roep:  Dit is
`n nuwe vreemde voorwerp, wat daardie plek as `n sonspot bedek.  Ek
sien op verskeie plekke die seelewe sondermeer vrek.  Met die gevolg, kos
word nou op nog meer terreine beperk.  Hierna sien ek die dagloner, eerder
vir voedsel as vir geld werk.  Ek weet verseker, die wêreldpopulasie, staar
die groot honger, nou reg in die bek.

 

Openbaring 2964

KOM KYK…….

14  Julie 2021  Woensdagoggend  04.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kom kyk na die donkernag wat in haar eie duisternis beswyk.  Kom kyk,
die eens sonskyndag het klaar van hierdie donkernag gewyk.  Die
goddelose wil nou desperaat agter die laaste skemerlig aanstryk.  Maar
die goeie stryd is klaar gestry.  Met die laaste heiliges, ewig aan hul
El toegewy.

Luister daarom na die wêreld se laaste hartseer huldeblyk. Gespeel as
dodemars op drom en panfluit.  In die doderyk waar geraamte soldate in
gelid, op hierdie donker marsmusiek aanstryk.  In hierdie hel
dimensie, waar hulle ewig voort moet stry, in `n tevergeefse oorlogstryd.

Die goddelose se aardse lewe in hulle eens wêreldryk.  Is nou net
moeras en vlei, modder en ook slyk.  Daar waar hul ewig vas verbete,
aan die materie illusie van die wêreld vas moet byt.  So het die
geestessonskyndag nou van die donker wêreldnag geskei. In sy vangnet
het Satan menigtes, met die glans van materie verlei.

Die hemelweg was nou vir die gereddes, met Godsgenade uitgeplavei.
Die groot feesmaal van die hemel, was geurig vir hulle voorberei.  In
skone engelekoor was hul geestesgehoor vir die Goddelike taal
ontsluit.  Daar waar hulle hul, by hul Goeie Skepper se voete neer sou
vlei.  Daar kon Satan hulle ewig nooit weer mislei.

Maar vir die verlore wêreldling was net die hel ontsluit.  Ja, Hades neem
hulle op, as sy persoonlike buit.  Daar waar hul ewig moet luister, na die
treurige dodemars, gespeel op drom en panfluit.  Kom kyk daarom na die
donkernag.  Daar waar die son, maan en sterre se lig skielik net beswyk.
Weet die goeie stryd is binnekort, in hierdie tydvak klaar, gestry.

 

Openbaring 2965

BARMHARTIGHEID GESAAI – GENADE GEMAAI

15 Julie 2021  Donderdagoggend  02.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wie loop daar so opreg nederig, so eenvoudig ordinêr?  Oor wie se hoof
skyn nou die nuwe blink môrester?  Wie is daardie een deur God self
van alle onheil onttrek?  Die salige Liefde van Elohim word nooit weer
vir hierdie een beperk.

Dit is hy wat sy brood gee aan die wat honger het,  Dit is sy wat haar
koue, naakte, naaste, met `n warm kleed bedek.  Dit is hulle wat die
arme hawelose optel, daar waar hy sit in sy eie vuil drek.  Wat hom
troos en sê:  Ek neem jou op in my huis, ek maak vir jou `n bad gereed
in my plek.  Kyk, jou rou wonde word nie meer langer deur die straat-
honde tot troos gelek.

Jou seerplekke sal ek self salf, ek sal dit vir jou onder skoon lappe
toewerk. Met my beste brood, wyn en trooswoorde sal ek jou siel
versterk.  Ek skep vir jou tot menswaardigheid ook `n werk.  Indien jy
miskien sou val, sal ek my helpende hand en my liefde nie sondermeer
van jou onttrek.  Al was jou swakheid ook hoe vuil en vulgêr.  Saam sal
ons  aan dit werk, dit wat die lewe so vir jou bederf.

Wie loop daar so nederig opreg heeltemal ordinêr?  Oor wie se hoof
skyn die nuwe blink môrester?  Wie is dit wat saam met die Eersteling
gaan erf?  Wie het in sy hemelwoning tuis gekom, om nooit weer as
pelgrim, deur tallose dimensies, doelloos, rond te swerf. Dit is hy/sy,
nou volkome vry van enige mensgemaakte wet of perk.  Heeltemal los
en vry van gruwel wêreldsisteme of die verpligte voorskrifte van `n
gevoellose kerk.

Dit is hulle wat nooit weer soos `n gekastreerde os, onder `n politieke
stelsel, die wa deur die drif hoef te trek.  Kyk, in die volmaakte innerlike
van hulle geestelike ontwikkeling word hulle ewig nooit weer voorgeskryf
of beperk.  Omdat hulle weet die Liefde en Barmhartige Genade van
Elohim is die Enige Ware Hemel, in al haar fasette, oneindig sterk.
Hierdie eienskap van die Allerhoogste, manifesteer in hulle eie
barmhartigheid, sonder maat of enige perk.

So, wie loop daar so opreg nederig, so eenvoudig ordinêr?  Voor God en
hemel ken hulle, hul beskeie plek.  Kyk, oor hulle hoof skyn die blink
nuwe môrester.  As barmhartige Samaritaan, was hulle ywerig in die
menslike genade werk.  Hulle het hulle brood gegee aan die wat honger
het.  Die naakte wat koud en siek was, met warm klere aangetrek.  Die
vertrapte se wonde gewas, dit so sag en teer toegewerk.  Daarom dra
hulle, as Sy kinders, die Koningseël van Elohim op hulle voorhoof, as
Sy Ewige, Genade Merk.

 

Openbaring 2966

IN HAAR HULPKREET

16 Julie 2021   Vrydagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In haar bede, in haar hulpkreet, het Sion reeds geweet.  Dat God haar
nie in haar benoudheid sou vergeet.  Elohim het beveel en vir die volke
en die nasies was Sy Oordeel een te veel.  Daarom sal oor die klein
oorblyfsel, die son weer helder skyn in goudgeel.

U, o, Vader, maak Jerusalem weer sterk en heel.  U skenk aan Sion haar
ewige erfdeel.  Van kusstreek tot kusstreek, strek haar uitgestrekte deel.
Op haar vyand het U, U reeds klaar gewreek.

Luister daarom nou na Edom wat klaend neul.  Hulpeloos lê hy verlam
met sy rug gebreek.  Met die swaard van vergelding dwarsdeur sy bose
hart gesteek.  Ja, met die wurm van die dood, wat in feesmaal, sy vlees,
net aanhou vreet en vreet.

O, Elohim, U wat Suiwer Volmaakte Liefde heet.  Hoe kon Sion’s vyand,
die wêreld, daarom weet.  Dat U in U groot Verdraagsaamheid, U ook wel
kan wreek.  Ja, met `n dodelike maat, van Goddelike Oordeel, vir die
goddelose uitgemeet.

Maar in haar bede in haar hulpkreet.  Het Sion goed geweet, dat U haar
nooit in haar ellende en benoudheid sou vergeet.  Daarom sal die son
weer, oor die klein oorblyfsel van die Boervolk skyn, in helder goudgeel.

 

Openbaring 2967

SING SION SING…….

17 Julie 2021  Saterdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Sing o, Sion sing, bring jou lied in huldeblyk, aan jou ewig El, in Sy
heerlik, koninkryk.  Kyk, jou vyand lê aan jou voete, in hulle val
beswyk.  Met hulle beendere wyd versprei, deur son en elemente, wit
verbleik.

Die goddelose het gedink hulle kan die Godsoordeel mos ontduik.  Maar
deur hul eie dwaasheid, het oorlewing hulle heeltemal gefnuik.  So word
`n bose wêreld in hulle voortbestaan, deur die pes gestuit.  Onder
modderstortings, vergaan hulle woonbuurtes, onder modderslyk.

Sing daarom o, Sion, sing jou lied en bring jou huldeblyk.  Ja, aan jou
ewig Elohim, daar in sy lieflik hemelkoninkryk.  Aan jou voete lê jou
vyand gesneuwel, in ontelbaar baie dooie lyk.  Ja, met die stank van
die dood, oor kontinente heen wyd ontsluit.

Draai daarom o, Sion, nou jou rug, op die materiële wêreldbuit.  Terwyl
jy met minagting na die skatte van die wêreld konings kyk.  Oor die
volgende Oordeel is daar klaar vas besluit.  Die ongekende koue gaan
op sekere plekke glad nie wyk.  En daar is niemand wat die onhanteer-
bare hitteglowe gaan kan stuit.

Sing o, Sion, sing, jou lied in huldeblyk, toegewy, aan jou enige God,
in sy Heilig, Aparte koninkryk.  Kyk, jou vyand lê aan jou voete in
hul val beswyk.  Met hul siele kermend, klaend in die doderyk.  Die
goddelose het gereken hulle gaan die Oordeel kan ontduik.  Maar lank
genoeg het hulle die heiliges, uitgebuit.

Ja, lank genoeg probeer om die verseëldes in hul vryheid te beperk en
te stuit.  Kyk, die dood daar op die Vaalperd, het klaar sy volgende
bestemming bereik.  Luister daarom na sy lied, wat hy vreesaanjaend,
roekeloos daar fluit.  Die note lui:  Ek kom, ek kom, vir die hel se buit.
In die lied se rustelose geluid, is dit nog en nog riviere in volle vloed,
wat niemand gaan kan keer of stuit.

Soos die weggooi skerwe van die gebreekte kruik.  Lê menig dorp en
stad, as rommel op rivieroewers uitgesmyt.  Die geldmag van die wêreld
lê verwoes in euro, dollar en elke dooie duit.  Terwyl die bankiers hulle
neuse droewig snuit, ween die konings van die aarde hard en luid.  Sing
daarom o, Sion en bring jou lied in huldeblyk.  Ja, aan jou ewig El, jou
grote Koning in Sy ewig Hemelryk.

 

Openbaring 2968

IN DIE KODE VAN HISTORIESE RAAD

18 Julie 2021  Sondagoggend  02.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die historiese goeie raad van Husai, het die haan driemaal gekraai
in die moderne opdrag aan Abisai en Ittai.  Laat ons daarom sondermeer
na die laaste bladsy van die eindtyd blaai.  En sien hoedat die liberale
Afrikaner, netsoos Absalom van weleer, sy vader, koning en God verraai.

Tussen politek en kerk, het die geloofsweg van regs na links, roekeloos,
geswenk en geswaai.  Agter winde van verandering het dit koersloos na
willekeur gedraai.  Tussen die suiwer kroniek was die onkruid wild en wyd
gesaai.  Verbastering was trots gemaai.

Die Reddende Genadehand van God was minagtend versmaai.  Die
suiwer edelvis was vermorsel tussen die kake van die moordhaai.  Die
eens trotse Boer het ten koste van sy siel, die wêreld deurentyd probeer
paai.

Op die roosters van afgodsaltare het hulle vrolik vir die sportgod gebraai.
Saam vroue van ander rasse het hulle naak gebaai.  Hulle edelsaad in
ontug oraloor gesaai.  So, wie kan die tyd terugdraai, of op die  dwaalweg,
na die noupoort omswaai?

Wie is daar wat God in Sy woede kan paai?  Kyk, dit gesaai word nou
dit gemaai.  Wee daarom nou elke landsverraaier wat sy geweer wil
laai.  Die pad vorentoe is met dooies besaai en van die Terpentynboom,
hang `n lyk, wat doelloos, in die wind rondswaai.

 

Openbaring 2969

SATAN IN SELFVERTOON

19 Julie 2021  Maandagoggend  06.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die duiwel het as `n goedkoop, fopdosser, in `n skarlakenrooi rok, op die
wêreldverhoog rond paradeer.  Tussen sy opgestopte borste was `n valse
bybel versteek.  Sy bloedrooi geverfde lippe het teen sy witgepoeierde
gesig afgesteek.

Op hoë hakke het hy met wulps swaaiende boude oor die verhoog beweeg.
In afwagting het `n groot wêreldskare, hom, soos altyd nie ontbreek.  Dit,
terwyl hy homself, laggend, oor sy eie kaskenades wou breek.  Vasgenael,
was die gehoor getrek na hom, soos deur `n magneet.

Soos geen hoer hom dit kan nadoen nie, het hy sy een been uitlokkend
vertoon, deur sy rok se spleet.  Die skare het jillend gejuig, met hul hande
aanbiddend na hom uitgesteek.  Hulle siel so sondermeer, vir die hel
bespreek.

Soos `n ervare komediant het Satan nou vir die skares, soos `n vrome
predikant gepreek.  Spitsvondige, bespotting, oor die verseëldes het
ook nie ontbreek.  Met God het hy openlik die draak gesteek.  Op Sion,
het hy hom met walglike, woordspelings, gewreek.

Die skare het gejuig, hulle wou net meer en meer.  So het Babilon in
haar laaste liberale vertoon, alles wat heilig was, met haar boosheid
opponeer.  In haar selfvernietigende haat, kon niemand haar stuit of
keer.

Ja, Satan het in sy laaste poging, soos `n goedkoop fopdosser in `n
skarlakenrooi rok op die wêreldverhoog rond poseer.  Sy gesig was
skoongeskeer en sy horings het makeer.  Van kop tot tone, was die
draak nou met duur blinkers besmeer.  Geheel die dom librale, wêreld,
het hulle heeltemal begogel, deur hierdie gedrog laat leer.

Maar skielik verskyn vanuit die niet op die verhoog, `n wildvreemde
askeet.  Johannes die Doper, het hy geheet.  In sy een hand was ‘n
sleutel en in die ander hand was ‘n vreeslike maat, op ‘n sekel afgemeet.
Die duiwel het summier begin retireer want hy het geweet, sy tyd het
finaal aangebreek.

Sy grimering het van sy gesig begin afsweet.  Die gehoor het nou
duidelik gesien, sy gruwelkleed was die heeltyd, met mensebloed
gekleur.  Sy valse bybel was nou as oordeel na hulle gekeer.  Hierna
weerklink oor die aarde `n bloedstollende kreet.  Die massas het nou
om genade en redding begin smeek.

Maar die mensdom het in alle opsigte begin krepeer.  Kyk, hulle had
teen die vallende skale geen verweer.  Met die spotters was daar nou
gespot en die hemel het met die duiwel die draak gesteek.  Die aarde
het haarself hierna woedend oopgeskeur.  Ja, sodat die ewige afgrond
haar kon wreek.

Kataklisme op kataklisme, was sonder einde, op die aarde omgekeer.
Die vier aartsengele, het nou, by alles wat heilig was gesweer.  Om
die boosheid op aarde, in alles teen te staan en te trotseer.  So het
die hemel nou die hel begin terroriseer.  Migael het die valsprofeet
woedend gekastreer.  Ja,  sodat geen nakomeling vanuit hom, Elohim,
weer sou irriteer.

Johannes het Lucifer se bloedrooi skarlakenrok van hom afgeskeur.  Hy
het sy gruweloë met yster vuurvlamme uitgesteek en sy bose arms
afgebreek.  Gabriël het Satan middeldeur gebreek.  Hom hierna in die
middel van die aarde in `n materiële gevangenis gaan versteek.

Die volle maat was nou uiteindelik afgemeet. Kyk, in die komende
duisendjarige vredesryk, het die nuwe geslag, die nuwe Jerusalem, die
groot Reddende, Genade, van hulle Elohim, in alle ewighede, nooit weer
vergeet.

 

Openbaring 2970

‘N MISRABELE TYD

20 Julie 2021  Dinsdagoggend  03.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n land waar `n biljoen in oorbevolking woon.  Ja, waar vogtige
hitte stoom, in storm en monsoon.  In die wilde idioom van ver-
flenterde groen in `n misrabele reënseisoen.  Daar waar wilde storm
en pes mekaar hartstogtelik soen.  In koue laat winters, met lente
bloeisel, in dooie bloem.

Kom die kostekorte sonder die luukse van groente en vrugte in geurige
pampoen en suikersoet lemoen.  In rooigetye sterf die kreef saam met
galjoen en perlemoen.  In die groot kostekort, span weer styf die dodelike
harpoen.  Die reeds bedreigde walvis raak weer olie en proteien, vir die
Oosterse miljoen.

In die dooie seisoen, waar die Dood mens en dier in hongersnood ontgroen.
Skyn die son in `n moordende roesrooi maroon.  Met `n haatlike media
wat die waarheid vir die massas verbloem.  Daarom word die volke en
nasies, nooit weer met hulle regerings versoen.

Tussen bloedbande sluip gewetenloos die veragtelike spioen.
Derduisende word gemartel onder die geniepsige steek van Openbaring
se skerpioen.  In groot bomme wat gaan 'BOEM' is dit radiasie wat in
kernontploffings in enorme paddastoele gaan bloem.  Geliefdes groet
mekaar, in die vaarwel kus, van die heel laaste soen.

In die dooie seisoen, met rantsoen op rantsoen.  Kom `n groot tekort
aan weefstowwe, soos wol en katoen.  Op `n planeet met verbuikers in
biljoen op biljoen.  Met honger naakte kinders, sonder klere of skoen.
Daar waar vogtige hitte stoom in storm en monsoon.  Kom in die wilde
idioom van verflenterde groen, `n uiters misrabele reënseisoen.  Met
net die Dood wat deur pes en hongersnood, hitte en koue, in groot
getalle gaan roem.

 

Openbaring 2971

TE LAAT……

21 Julie 2021  Woensdagoggend  00.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Te laat om `n plan te beraam, in die nou nuttelose bestaan.  Die Woord
het vermaan, in `n tyd van vergaan.  Maar die mens kon nie verstaan,
want die Wysheid het hulle ontgaan.

Met klattergoud beslaan, staan die rykdom nou diep beskaam.  Met
niemand meer hoog of vernaam, staan die konings in nederlaag, van
hulle trone ontdaan.

Met die massas wat hulle nou vir hulle regerings skaam.  Word in verwyte,
wild na presidente geskop en geslaan.

Met reuse liberale foute begaan, verloor lande hulle heel laaste bietjie
brandstof, medikasie, kos en kosbare graan.

Ja, met die hongersnood wat in meervoud kraam, staan menig winkelrakke
van hulle kosbare voorrade en produkte ontdaan.

Te laat vir `n traan, in `n tyd wat vinnig taan, om na sy einde te staan.  Te
laat om te skaam, oor soveel, onnodige, foute begaan.

Te laat om `n plan te beraam, vir infrastrukture in vergaan.  Ja, te laat

om die Wysheid te probeer verstaan, in `n wêreld waar die laaste rede, in

waansin vergaan.

 

Openbaring 2972

DIE WESTE WORD GETEER EN VEER

22 Julie 2021  Donderdagoggend  02.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Te laat word 'vlugtelinge' gekontroleer en inderhaas word foute toegesmeer.
Kyk, die onwettige immigrant, word nou die nuwe landheer, wat sy gasheer in
alles opponeer.

Met die parasiet wat oral in hul nuwe tuiste teer, is dit die buite vyand wat

in afwesigheid makeer.  So word in die binnekringe, onder mekaar verwyt en

gekritiseer.

Maar met die les te laat geleer, is dit die Trojaanse perd wat oorwinnend
regeer.  Met die witman word nou minagtend die gek geskeer.  Terwyl ook
God, die weste, die rug toekeer.

Kyk, Amerika en Europa se infrastrukture lê binnekort heeltemal verwoes,

verrineweer.  Met rioolwater wat deur hulle drinkwater sirkuleer.

Hulle dorpe en stede word nooit weer tot hul reg gerestoreer en Kaukasies
staan swak, diep getraumatiseer.

Vir ander volke en rasse het hulle altyd `n plan gepraktiseer.  Maar vanuit
hierdie geledere, word daar nooit met die weste se probleme, gesimpatiseer
of geassosieer.

Steeds word hulle op elke gebied net gekritiseer, terwyl die parasiet,

onversadigbaar, die Weste se opbrengs, skaamteloos, in teer op teer,
absorbeer.

Die Amerikaanse burger staan op eie grondgebied geteer en veer.  Hulle
word in alles geopponeer, terwyl die uitlanders, minagtend, op hulle
urineer.

 

Openbaring 2973

EK SIEN IN SUIDER-AFRIKA…..

23 Julie  2021  Vrydagoggend  00.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n gesig sien ek hordes wat van buurlande Suid-Afrika binnestroom.
In die hoop hulle word met kos en lewensmiddele beloon.  Ek sien die
onlus broeiend loom, met groot  vure wat in rookkolomme stoom.

Ek sien hoedat opgewonde skares regerings hoon.  Ek sien `n desperate
magstryd in groot vertoon.  Waarna soldaat en polisieman hulle vinnig
van die toneel verskoon.  Ek sien aggressiewe groepe, wat in aanval nie
huiwer of skroom.  Terwyl hul kapmes, byl en geweer, aan ander groepe
vertoon.

Ek sien twee Afrika konings elkeen op sy eie troon.  Waar luiperd en
hiëna mekaar die slagtande toon.  Terwyl hulle soldate mekaar spottend,
uittartend, hoon.  Maar die pes voer in hongersnood die botoon.  Ja, met
ongekende honger hordes, wat die landsgrense nou omsoom.

 

Openbaring 2974

EK SIEN DIE WEER OPSTEEK…..

24 Julie 2021  Saterdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien die weer oor Afrika opsteek.  Met `n rekord reënseisoen wat
gaan uitbreek.  Ek sien modderplasse, met `n muskiet- en muggieplaag,
wat oral uitbreek.  Ek sien `n ongekende, malariaplaag, wat hom op
Afrika kom wreek.  Ek sien soveel sterwendes uitgeslaan in koue sweet.

Ek sien cholera wat in veral Mosambiek en Angola uitbreek.  In ont-
watering, ontbreek dit die siekes, ook aan `n gesonde minerale dieet.
Ek sien covid wat ditself in nuwe dodelike variante kweek.  Ek sien die
hongersnood wat Zimbabwe se rug finaal kom breek.  Terwyl Suid- Afrika
in eie nood, sy helpende hand, steeds probeer uitsteek.  Ja, ek sien die
Dood in elke land en streek.

Ek luister na die medici se nuttelose raad in gesondheidspreek.  Al die
gepraat versag nie die ongekende massaleed.  Ek sien enorme orkane
wat oor die Mosambiekkanaal opsteek.  Oor die impak en nagevolg
daarvan, voel my hart swak en week.  Ook die wild en vee, het maar min,
om aan te vreet.

In soveel siekte, hongersnood en leed, sien ek `n volle maat vir Afrika
uitgemeet.  Ek weet in voorbereiding was nie een land daarvoor gereed.
Ek sien die witman wat alweer wil beter weet.  Maar hyself, is vir dit wat
kom, nie slaggereed.  Terwyl hulle self, vir `n bietjie kos en medisyne, sal
moet smeek.