0

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 2851

SION SE BASUIN

1 Desember 2020  Dinsdagoggend 07.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Sion laat My Lig van Waarheid en Wysheid nou oor jou skyn.  Ja,
sodat die duisternis van onkunde, vanuit jou omgewing, kan verdwyn.
Kyk, in die kennis van die wêreldswaap en die swyn, verskyn in die
binding van die liberale sisteem, die wêreld, nou in haar sterwenspyn.

So, wee die dag van Konstantyn.  Op daardie dag het Satan, as die valse
engel van lig en leuen, tussen die blaaie, van die Bybel verskyn.

Klim daarom o, Jerusalem, na Sions Waarheidsbergtopkruin.  Ja, daar
waar die Groot Lig, so salig, weldadig, oor Godskinders skyn.  Blaas
vandaar, saam met die bruid, op jou basuin.

Kyk, die eens groot groen, vrugbaar Koringland, lê nou verdor, dof en
bruin.  Die eens so mooi Olyfboord, is nou net `n swartgebrande,
doodsterrein.

Maar kyk, daar in die dooie wêreld se doodsvallei, bot wel twee oor-
blywende Olyfbome, wat as Oordeel, vir die wêreld, tot haar ewige
val verskyn.

 

Openbaring 2852

2021:  AANGEKONDIG IN ‘N HELKLOKKESPEL

7 Desember 2020   Maandagoggend 00.01

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl klokke vrolik lui en mense mekaar met seënwense bel.  Hoor ek
`n kinderliedjie en ken die woorde goed en wel.  In die deuntjie wat in
lirieke skel, kom die woorde:  Jinglebells-Jinglebells.  Kyk in die Krismis,
kom daar dalk, vir vele, suiwer hel.

Laat daarom nou `n vergete christendom in haar eie drek ronddwel. Ja,
want in 2021, gaan sy haar, oor haar eie foute, diep ontstel.  So,Jinglebells-
Jinglebells, laat pes en plaag jou nou kom vertel, van `n mensdom, wat
massagrafte, reeds vroeg, vooruit bestel.

Laat hierdie klokkeliedjie, jou ook kom vertel, van enorme kataklismes wat
die volke, diep, kom ontstel.  Kyk, daar kom in die nabye toekoms, `n
aardbewing, groot en fel.  Ja, sodat die branders van die seë, verwoestend,
hoog, op sal swel.

Jinglebells-Jingelebells, laat die vrolike klokkespel, die verbruikers en die
mensdom, nou ook kom vertel, van `n ongekende hongersnood, vir die
toekoms wel bestel.  Ja, ek hoor `n simpel kersfeesliedjie en ken die
woorde goed en wel.  Vir 2021 word ongekende chaos nou goed, vooruit,
voorspel.

Kyk, waarskuwingswoorde, vanuit die hemel, het die mens nie ontstel.
Laat daarom die woorde van hul eie Jinglebells, hulle, daarom nou goed
kom vertel.  Die entstof verander hul DNS en in versteurde sellegroei, kom
`n nuwe kwaadaardige kankergroei, deur massamense, nou oraloor opgetel.

Terwyl klokke vrolik lui en mense mekaar met goeie seënwense bel.  Kom
in die liedjie, Jinglebells, nou die woorde van vallende skale, wat die nasies
en volke, op die harde manier kom vertel.  Dit lui:  Na, hierdie Krismis, raak
dit deur regeringsbesluite, vir die wêreldmassas, suiwer hel.

 

Openbaring 2853

DIE TIEN PLAE

8 Desember 2020  Dinsdagoggend  04.30   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In al die baie onseker vrae, kom die seker antwoord, in al tien die Egiptiese
plae.  So, wee die dag van al die niksseggende wêreldverdrae.  Binnekort is
die wêreld, van al haar dom leiers wel ontslae.

Kyk, hand aan hand, met die Mason songod Ra, loop die verslonste hoer
van Babilon, met `n geskeurde broek en vuil bra.  Met trae treë en
tandgekners, loop hierdie betreurenswaardige paar, wyl hul huil en kla
oor hulle vuil tempels, ja, hulle koppe hang oor die Weste, se uitgebrande
landsvlae.

So, laat die vallende skale, deur die tien plae, nou tier en woed.  Ja,
sodat groot en klein riviere, oor hulle banke vloed.  Kyk, groot stede
word binnkort rooi geverf met bloed.  Dorpe en plase lê swart gebrand
soos roet.

Met pes en plaag, in golf op golf, wat in vlaag op vlaag, voort gaan
woed.  En terwyl die mens, mekaar, in hulle ondergang begin te groet,
kom die Dood verwoestend, om hom  oor Noord en Oos, in ongekende
getalle, uit te woed.

 

Openbaring 2854

DIE KIEME KONINGSKROON

10 Desember 2020  Donderdagoggend  10.02

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, die kieme koningskroon, wat op die verseëldes na, niemand wil
verskoon.  Diè het eers sluimerend oor die wêreld geloom.  Steeds het
hy miljoene van die dood verskoon.  Maar in die proefbuis, met die
Kaukasiese geen, nou as kos beloon, word hierdie kiem, nou, tot
`n ongekende mag gekloon.  

Daarom dra hy soos wat dit by sy naam hoort, binnekort die aarde
se heel hoogste kroon.  Ja, tot homosapiens se ondergang, sal hy oor
die mens uittroon.

O die kieme koningskroon, wat niemand behalwe die rassuiwer geen kan
verskoon.  Diè sal in digte wolke oor die aarde stoom.  Ja, oor die planeet,
sal dit neerreën, in `n ongekende, kiemmonsoon.

Al die konings van die aarde buig eerbiedig voor hierdie kroon.  Ja, wyl
die dood ook oor hul sal heers, as hul selfgeskepte doodsdemoon.  Kyk,
die kieme koningskroon, speel nou self in `n blaasorkes, die Dodemars,
in `n diep, morbiede, donker toon.

So, wat baat die beskerming van `n masker of kondoom?  Deur vlees en
atmosfeer, beweeg nou dodelik, die kiemekroon.  Ja, met die spoed van
klank en lig, van persoon tot persoon.

 

Openbaring 2855

LIBERAAL HET DIE MENS GEFAAL

11 Desember 2020  Vrydagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n lied vanuit die hemel na die aarde neerdaal.  Die woorde
lui:  Liberalisme het die mens gefaal.  Ja, deur alles liberaal, het die
hel in al sy gruwels, op die planeet neergedaal.

Deur hulle Here-Baäl, het die Christendom die mens jammerlik gefaal.
Kyk, man en vrou was deur God, as mensepaar, vas bepaal.  Maar man,
staan nou geil, teenoor man en vrou teenoor vrou.  Ja, in wellus, naak
en kaal.

Deur aborsie op aborsie, word moord op moord, onder wetgewing vas
bepaal.  Daarom kom die Oordeel, in die Dood, om hierdie moordenaars,
self, van die planeet weg te haal.  In `n ongekende bloedlus, gaan
oorlewingswette, ditself bepaal.

Deur `n baster wêreldburgerskap, word alle ou vasgestelde grense binnekort
weggehaal.  Onder `n nuwe goddelose Babiloniese heerskappy, is die gruwel-
wette van Sodom en Gomorra, reeds uitgehaal en geheel die ondergang van
die wêreld word deur dit bepaal.

O, wee o, wee Amerika en die Weste want hul het hulself gefaal.  Wee die
nuwe koning van Amerika, deur liberale toedoen, gaan liberaal self, `n uiters
duur prys moet betaal.  Die Trojaanse perd, was deur hul toedoen met hulle
eie wapens opgesaal.  Onder hierdie oorlogstuig en bomme gaan hulle baie
duur betaal.

Ja, wyl die werke van Kommunisties Sosiaal, wreed deur alles liberaal gaan
spiraal.  Dit is net suiwer konserwatief wat die paal gaan haal. Kyk, die laaste
koning van die Weste staan oud, broos en skraal en hy word deur sy eie soort
tot kaf gemaal.  So laat die beeld van die liberale dame, nou haar donker lig,
oor die wêreld uitstraal want die duisternis het klaar neergedaal.

Vervang o, Weste nou jou eens heilige nagmaal met halaal.  Kyk, die Jood het
dit self met sy valse 'kosher' so bepaal.  Kyk, die ou Hebreeuse wette was te
lank in Edom-Engels vertaal.  Daarom woon daar in die landstreek Israel, geen
uitverkore volk, wat  wêreldverbetering, gaan bepaal.

Daarom is die groot chaos van 2021 deur die Hemel self, vas bepaal.  Die eind-
resultaat daarvan kom bloedig brutaal.  So, laat alle versteurde liberale ordes
nou die prys betaal.  Ja, in die skale wat oor die dae van die nuwe jaar gaan val,
is dit `n stikdonker, duisternis, wat op die planeet neerdaal.

 

Openbaring 2856

WIEL IN ‘N WIEL

16 Desember 2020  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, wiel in die wiel, wat is Gees en wat is siel?  Wie gaan die wêreld
nou beheer - is dit homosapiens of is dit die draakreptiel.  So, dans
maar o, Raka, dans maar vir oulaas jou riel.  Kyk, in die groot
waansin, raak alles in elk geval onstabiel.  Kyk, die planeet lê binne-
kort verwoes en verniel.

Esegiel, Esegiel, kyk, in Elia se vuurperdewa, kom weer die wiel in
die wiel.  So, wat is Goddelike gees en wat is wêreldsiel?  Onder die
groot Oordeelsgees van Verwarring en Waansin, raak die wêreld-
massa nou heeltemal mal en seniel.  In die groot vergaan, lê alle
infrastruktuur, ook, binnekort verwoes en verniel.

O, wiel in die wiel, is dit atoombomme, wat daar kom op die rug van
missiel op missiel?  En wat hang daar, onder `n vreemde duikboot se
donker kiel?  O, wat het die Alienplanetêre beheerstelses besiel, ja,
die gevalle hemelwagters, om weer te handel, onder die denkrigting
van die draakreptiel?

Kyk, daarom word die chaos, oor die Gaia ontbied.  En opregte Eros,
vir God en naaste, word heeltemal verbied.  Ja, sodat die werke van
die Nyxs kan geskied.  Kyk, dit is die Tartoros wat nou hiet en gebied. 
Sing daarom o, Sion, nou dapper jou Geestesoorlogslied sodat
alleen God se Wil, oor hierdie planeet sal geskied.

O, wiel in die wiel, bring daarom jou boodskap, sodat die Nuwe
Jerusalem sal weet, dit is nie homosapiens, nog minder die koud-
bloedige denkrigting van die alienreptiel.  Maar dit is alleen, Elohim
se Almagtige Wil, wat oor alle eonstoekoms, sal geskied.

 

Openbaring 2857

SION ONDER GODSBESKERMING

20 Desember 2020  Sondagaand  24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Abba Vader, U is so Groot en so Goed.  Deur u Groot Genade, word
Sion nou beskerm en ook behoed.  In die daeraad van die Nuwe
Oggendgloed, juig die hemelskares wyl hulle die nuutweergeborenes,
verwelkomend groet. So, laat `n verrotte, wêreld, nou vinnig, na haar
einde spoed.

Kyk, Sion tree nou tot die stryd, met ongekende, geesteskrag en moed.
Sy staan haar staan, vir haar El en beveg die bose magte nou verwoed.
So, wee die hel, daar is niks wat haar gaan beskerm of behoed.

So, sing jou Nuwe Lied, o, Sion, in die Nuwe Oggendgloed.  Kyk, deur jou
are vloei daar heilig, aparte, goddelike bloed.  Met suiwer Brood, word
jy nou vanuit die Hoogste Hemele gevoed.

O, Abba Vader U is so Groot en U is so Goed.  Sion, staan onder die
beskerming van U Heilige, Almagtige Bloed.  So, laat `n verrotte
wêreld nou vinnig na haar einde spoed.  Ja, want dit is tyd, vir hel en
Satan, om vir al hul gruweloortredings, nou duur te boet.

 

Openbaring 2858

IN DIE DOOD WAT STINK

25 Desember 2020  Vrydagoggend  07.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O,  is dit die dood wat so stink, daar waar die massagrafte, alhoe
dieper in die aarde wegsink?  Kyk, daar is geen voorsorg wat die virus
kan bind.  Sy spot met die lugvaart en klim op die wieke van die wind.
Ja, om so haar weg, na haar nuwe gashere te vind.

Die virus speel en dans, vanaf die oppervlak van die aarde, tot hoog
in die lugstrome, daar waar sy vry rondrinkink.  Sy spot met die
regerings, wyl sy klaar, haar volgende suksesvolle strategie bedink.

O, is dit die dood wat nou globaal so begin stink?  Ja, met ongekende
getalle wat wêreldwyd begin ontbind.  Die kiem verloor grotendeels
haar belangstelling in die oues en draai haar berekenend, na jonger
generasies en kind.

Ja, terwyl sy haar bitter beker, tot oorlopens toe vol, vir die mensdom
inskink.  In nuwe simptome begin homosapiens en ook diere, in hulle
eie vog te verdrink.  Die ekonomie begin self, soos `n siek dier, kreupel,
te hink en pink.

Kinders speel nou met geldnote, nuttelose kontant en waardelose munt.
Die groot leuen het deur die wêreldmatrix, die mens, mos heeltemal
verblind.  In hulle dom duisternis is hulle nou vasgebind en kan daarom
die weg na Lig en Waarheid, nooit weer terugvind.

Daarom is dit net die dood, wat nou oral globaal, so vinnig begin stink.
Ja, sodat die planeet, verlos van haar parasitiese massas, deur die
genesing van tyd, haar weg tot oorlewing, terug in `n Nuwe Tydvak kan
vind.

 

Openbaring 2859

IN DIE LAASTE DAE

26 Desember 2020  Saterdagoggend  06.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die illusiepoort na die ou stad, nou in snelweë, uitmekaar gespat.
Het die dwaas sy hart teenoor die wyse verhard.  Hierna het die groot
onlus die vrede moedswillig uitgetart.  So kom daar globaal burger- en
wêreldoorlog en dit is net smart op smart.

Die torings en die hoogtes in die stad, word deur bomme en ook
aardbewings tot op die grond afgeplat.  In ongekende hongersnood,
roep vroue:  O, wat gee ons, ons kinders om te eet, ja, wat?.  Kyk, daar
is geen graan in die silo`s en ook geen mos of wyn in die vat.  Met
geen skoon drinkwater, waarmee maak ons, ons lippe net `n bietjie nat?

In die illusiepoort na die eens ou, nou moderne stad, ja, daar waar
besige snelweë uitmekaar uitspat, lê uitgesprei oor die moderne
infrastruktuur `n groot vuil, donker, uitgebrande klad.  Ja, met die
mens se gemoed, nou net `n diep, donker, depressiegat.

Die wêreldpopulasie word uitgedun, van `n oorvol maat, na `n derde,
hierna `n halwe en kort daarna net `n kwart.  Maar vir hierdie handvol
wag daar net smart op smart.  Kyk, ook hulle word in dieselfde
volgorde, weer verminder tot nog `n kwart.  So hou dit aan en aan, met
die noodlot, wat die laaste oorlewendes, spottende, uittart.

Deur die poort na die eens moderne, maar nou verwoeste stad.  Daar
waar godverlate snelweë, nou, mistroostig, uitmekaar uitspat.  Daar
loop die 'gemerktes' soos lewende dooies, ja, soos gedrogte, oortrek
met kankervrat.  Met wrede bendes wat bloeddorstig sonder enige genade
heers, word dreigende graffitiboodskappe, met mensbloed, oor vuil
stadsmure gespat.

Die mens het mos sy hart teenoor God en naaste verhard.  Die walglike
leuen het die Waarheid in alles uitgetart.  Kyk, die konings, bankiers
en regerings, pluk nou vir geheel die mensdom, `n yslike lat.  Die
Dood sit sy groot pikswart kar nou in eerste rat, om biljoene siele,
na Hades te vat.

So raak dit nou tyd o, Sion en Jerusalem, vir die verseëldes, om hulle
self na heilige (aparte) afsondering te vat.  Kyk, geheel die wêreld,
se uiters, liberale sisteem, gaan haar bose wese, teenoor julle,
uitermatig verhard.  Vrees egter nie My kinders.  Kyk, oor julle skyn
reeds die lewendgewende Lig, van die nuwe opkomende oggendson. 
Maar kyk, die donker bangmaak nag oor die wêreld, is alreeds pikswart.

 

Openbaring 2860

VERSEëLING VAN DIE GETROUES

1 Januarie 2021  Vrydagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, wie is dit wat so sit en ween, ja, oor `n wêreldtoekoms vir ewig
daarmee heen?  O, wie is dit wat so wroeg en teem, oor `n wêreld wat
gebuk gaan onder kwarantyn en rantsoen, as `n enorme groot probleem?
O, wie is dit wat so kreun en steun, terwyl die Dood, net neem en neem?

Kyk, vanuit die hemelruim val `n enkel druppel bloed, ja, in hierdie
tydvak wat nou vinnig na haar einde spoed.  Met die maan geklee in
harige sak, sak die son globaal in bloedrooi gloed.  In `n donker
wêreldnag so swart soos roet, weet die mens sy gaan vir haar gruwel-
sondes nou wreed moet boet.

So, wie is dit wat so sit en ween, ja, oor `n wêreldtoekoms vir ewig
daarmee heen?  Kyk, die lande  probeer nou desperaat, kos en mediese
voorrade, van mekaar af leen.  Maar skielik staan almal vir hulself,
ten koste van ander, so ver vervreem.  So, weet ook jy o, blanke, daar in
die verre Suide van Afrika, reeds so lank van jou ware El vervreem,
Sy Verseëling strek in hierdie tyd, slegs oor Sy getroue kinders, in
Sy Genade heen.

So, wee die valse stem, wat nou benoud uitroep:  O, Here-Here u was
nog altyd goed en daarom moet u ons in hierdie vreeslike tyd nou kom
behoed.  Kyk, onder u, Here-Here, ja, Baäl o, Baäl, se naam, het ons
mekaar Sondae in die kerk, so vroom gegroet.  Diè daar buite, wat sou
staan vir YaHWeshua's Naam, ja, met mannemoed.  Diè het ons, onder
ons spotterstong, duur, onder die woord, agterlik, laat boet.

Daarom is dit julle o, liberale kerklidmate wat nou sal sit en ween.
Dit is julle wat sal wroeg en teem.  Julle sal onder die ergste pes en
plae, asook julle wêreldmeesters se onmenslike opdrae, moet kreun en
steun.  In julle ongekende lus na wêreldmag oor volk en naaste, was
julle mos so ekstreem.  Daarom neem Ek van julle weg, al My goeie
Seën.  Ek spuug julle uit My mond, terug na julle Here-Here, Mammon-

Baäl toe heen.  Ek ken julle nie.  Ek is heeltemal van jul vervreem.
Maar oor My ware getroues, veral oor diè wat vas sou staan, oor die
laaste, meer as twintig jare heen.  Oor hulle, sal Ek my Verseëling en
My Seën, mildelik, oor uit laat reën.

 

Openbaring 2861

MASSABEHEER

3 Januarie 2021  Sondagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n helder droom hoor ek in `n monoloog, een stem aan `n ander vra:
Wat is wêreldbreinspoeling en ek hoor die ander antwoord:  Media en
“education.”  Die sogenaamde massa opvoeding.

Die eerste wil weet:  Gee my kortweg die volle betekenis daarvan.  Die
antwoord kom.  Dit is bykans geheel `n wêreldpopulasie, met `n
kwansuis, vrye, maar terselfdertyd, `n gemanipuleerde wil.  Ja, vas
gevestig, in die beheer drukgang, van `n liberale,  eendenkrigting,
matrix wêreldsisteem.  Die toepassing hiervan, geskied hoofsaaklik,
deur `n ten volle beheerde, eenwêreldmedia.

Die ironie daarvan is, dat alle wêreldburgers, volkome onwetend, reeds
as slawe, handel na die volkome wil van `n eenwêreldorde, onder die
direkte aanvoering van Lucifer homself.  En dit, terwyl hulle dink, hulle
floreer, onder die woord menseregte.

 

Openbaring 2862

DIE DUBBELGANGER

3 Januarie 2021  Sondagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die lied van die sanger word vertel van Biden se dubbelganger.  So
wie is werklik die gevaarlike entstof se eerste en tweede ontvanger?
In `n klerekas hang twee stelle identiese klere op `n dubbele hanger
en iemand word vreesbevange alhoe banger.

Met die godin van burgeroorlog nou swaar swanger.  Roep daar vanuit
Afrika tot in Amerika, die massas, ons wag nie meer langer.  Ja, in
die lied van die sanger word nou spottend vertel van Biden se
dubbelganger.

 

Openbaring 2863

SKRYF…..

5 Januarie 2021  Dinsdagoggend  06.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Gaan en skryf dit neer, weer en weer, nog `n keer.  Skryf dit in `n
boek, skryf dit sonder vrees, ja, voor geheel die wêreld neer.  Reeds
kom die Woord vanuit die voortyd, tot in hierdie tyd, vir altyd, tot
in alle ewigheid.

Skryf dit aan die gruwelvolk wat aan die profete opdrag gee en sê:
Profeteer dit wat ons tot ons voordeel aan julle weergee.  Ja,
profeteer vir ons deur vleiery en maak ons oor al die Bileamsgruwels
vrolik en bly.  Sodat sonde en gruwels oor geheel die wêreld kan gedy.

Ja, `n liberale eenwêreldorde wat sê:  Breek Elohim se Wet en Orde en
laat rassuiwerheid van die ware Israel agterbly.  Kyk, daarom word die
pot van die pottebakker stukkend gebreek en die kinders, van alles
onsuiwer, word deur pes, hongersnood, oorlog, kataklismes, ongekende
koue en hitte, dood gesteek.  So het die tyd gekom van die Oordeelsgees
om Hom op die mens te wreek.

 

Openbaring 2864


IN DIE OORLOG VAN DIE HEMELE


7 Januarie 2021  Donderdagoggend  00.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, ek het gedroom van gevalle sterre wat in binding woon.  Oor
Godsverraad, betaal hul oor eons heen, die heel hoogste, bitter loon.
O, ek het gedroom, vir `n kort termyn word hul van hul gevangenisskap
verskoon, ja, om moontlike verbetering te kan kom vertoon.

Maar hierdie duister engele bly onverbeterlik, duiwel en demoon.
Hulle verwoes die aarde en die mensdom terwyl hulle God spottend
vertoorn en ook hoon.  So het ek gedroom van Lucifer, wat homself as
die Antichris, in bykans al die wêreldmaghebbers kloon.

Ook het ek gesien hoedat hy deur sy eensydige media, die stomme mens-
dom verlaag tot `n een kudde, dom moroon.  O, ek het gedroom, hoedat
die draak al sittend op sy duister troon, ver bokant die Wil en Orde van
ons ewig, enig El wil woon.  En ek het gesien hoedat die massas hom
daar wil eer en loof, ja, as hul gruwelgod, hul vuil ikoon

Maar ek het ook gedroom van die nuwe krag van Elohim wat nou in sy
uitverkore kinders woon.  Ek het gedroom van eens swakke mensekinders,
wat as `n vernietigende krag, oor geheel, Satanswêreldorde, uit sal
troon.

O, ek het gedroom van suiwer skitter sterre, ja, aartsengele, wat die
gevallenes nie gaan verskoon.  Ja, ek het gedroom en die grote, Gods-
oorwinnende, Hemeloorlog, is vooruit aan my vertoon.  Ek het die
hemelskares se oorwinningslied gehoor in ongekende toon.  In my
droom het ek gesien, geen bose mag word van sy val, na die dieptes
van die ewige afgrond se duisternis, nie verskoon.

En in my droom was ek daar waar Gabriël in sy reine, skone, heilige
wêreld woon.  Daar waar hy al sy lof en eer, aan sy Abba Vader,
Elohim, ja, sy Ewig, Altyd, Almagtige YaHWeh, toon.  Vanuit hierdie
ryk, so suiwer, mooi en skoon, vandaar het hy sy Godgegewe mag oor
Satan, aan geheel die mensdom getoon.  Vandaar is Satan, Lucifer en kie
onlosmakend vasgebind.  Ja, om maar net weer vir nog `n duisend eons,
in die vaste binding, van onomkombare materie, as gevangenis, te gaan
woon.

 

Openbaring 2865

BEGIN VAN DIE END

8 Januarie 2021  Vrydagoggend  05.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Luister net na die gehyg en gehoes, wyl `n groot stem roep:  Bedroef-
bedroef.  Kyk, die groot stad Babilon lê leeg en verwoes.  So, is dit
die begin van die end en Amerika lê in haar eie drek, vir ewig
geskend.  Ja, sy wat in alles, altyd, as die eerste en beste, oor almal
wou heers.  Sy, Amerika, sal nou in alles, die heel laaste wees.

Luister net na die globale gehyg en gehoes en sien die groot lang
massagraf uitgestrek in `n lang enorme pikswart groef.  Die weduwees
rou en ween diep bedroef want die Weste lê deur haar eie toedoen
heeltemal verwoes.

Met soveel hospitale binnekort verby hulle end.  Wat baat nog die
patetiese poging van die militêre kwarantyntent?  Kyk, oor geheel die
wêreld heers binnekort die ongekende, chaosgees en die massas raak
verstrengel in hulle eie waansinvrees.

Luister net na die gehyg en gehoes terwyl die maghebbers nouself
desperaat van die derde, die vierde en daarna, die hoeveelste “nuwe
dodelike strain” probeer wegkoes.  So, bedroef-bedroef, wie was nou
weer die politieke stommerike, wat God wou beproef?

Waarby baat jy nou o, Amerika, Europa en geheel die Weste, by jou eens
so liberale sentiment?  Kyk, jou ewige val is reeds vas in klip, tot
vreeslike Oordeel vir jou vasgesement.  Jou gruwel platforms, naamlik
jou kerk en media, het geweier om die tekens van die tyd, vir haar
wêreldslawe raak te lees.  As voorbeeld vir almal, aanbid hulle mos
self, die gruwelhoer Babilon en haar drek man, Mammon, die geldgod
reus.

So, luister net na die gehyg en gehoes en hoor die eindtydstem wat
roep:  Bedroef-bedroef.  Kyk, die groot gruwel ekonomie lê ook
uiteindelik heeltemal verwoes.  Ja, lank genoeg het `n gruwel wêreld-
gees, die ENIGE ALMAGTIGE GOD, in alles mos getroef.

 

Openbaring 2866

AMERIKA

9 Januarie 2021  Saterdagoggend  02.10 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Amerika, eens so geseënde, maar nou liberaal, vervloekte grond.  Vanuit
jou donker, duisternis regeer kortstondig, nou, die stokou basterhond.
Kyk, vanuit die doodsvaalgrys van jou kamma nuwe, maar reeds lang
gevestigde, verrotte politieke agtergrond.  Daar lê jou wêreldburgers, in
hul duisende, binnekort dodelik gewond.

Amerika oor jou vlaktes tjankblaf die stokou basterhond.  Kyk, sy
soldate, lê soos armsalige wurms, voor hom op die grond.  Maar deur
verraad vanuit sy eie midde, gaan hy wel, vroeër of later, met die dood
moet bond.  Die dollar val ver na benede, saam haar Engelse susters-
pond.

Amerika jou ekonomie, eens so vet, rond en gesond, diè is nou dodelik
siek, ja, ongeneeslik ongesond.  Maar steeds vloei die gruwelleuens,
vanuit jou gruwel, masonmedia, eenwêreldorde mond.

Amerika, waar is jou eens so skone, blou- en bruinoogkinders, so suiwer
blond?   Waar is jou grote seën, in jou eens so vrugbaar grond?  Met
alleen anargie, nou oral om jou rond, regeer kortstondig, jou stokou,
dom, grys basterhond.

Amerika, jy, eens so uitverkore, maar nou vervloekte grond.  Kyk hoe
drup die verraad vanaf jou liberale tong.  Luister na die tyd se laaste
klokkespel in ghong op ghong.  Sien, brandend gloei daar reeds, die
komende groot ontploffing, van die eerste fase van Armaggedon, aan
die atoombom, se reeds verkorte lont.

 

Openbaring 2867

KUS HET KONING GEKRAAI

10 Januarie 2021  Sondagoggend  01.30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl die vertrapte heiligdom nou na haar laaste bladsy blaai.  Krys
die raaf,  ja, die pikswart kraai.  Met die Wysheid en die Waarheid
nou heeltemal versmaai, word die laaste broederliefde, deur die wind,
na niks en nêrens heen weggewaai.

O, kon ons maar net vermoed of selfs net `n bietjie raai.  Dan sou ons
weet, ons het die heeltyd, die geweer net na onsself gelaai.  Eens
land ons voorsate daar in ou Tafelbaai.  Hulle het die land mak gemaak,
ja, na ontwikkeling toe geswaai.

Maar die laaste geslag het hulleself verraai en daarom het Kus die
eens skone land vir homself gemaai.  Nou is dit andermansvlag wat
oorwinnend oor ons vlaktes waai.  Terwyl treurig, die nou vervalle,
infrastruktuurdeuntjie na nêrens draai.

So, dit gesaai word nou gemaai.  Luister daarom nou na die haan wat
driemaal in verloëning kraai.  Ja, luister na sy oggendlied, wat doelloos
in die lug rondwaai.  Die Boervolk het net haarself verraai en haar grote
God, het sy vir `n gruwelkerk, verwerp, versmaai.

Daarom lê die groot kanon klaar gelaai.  In anargie lê die bloed dik en
taai.  Die oorblyfsel wat die doodsvirus nie vir haarself wou maai.  Dit,
sal die Engel van die Dood, deur ongekende oorloë, wel nie versmaai.

 

Openbaring 2868

AL SOU JULLE…..

11 Januarie 2021  Maandagoggend  03.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Al sou julle sewe bulle en sewe ramme, sewe lammers en sewe skape as
sond- en soenoffer vir die koninkryk van die Boervolk bring.  Dan sal Ek
sê:  Kyk, hulle lieg en daarom bly hulle leeg en gering.  Daarom lê al die

handelskepe van die Weste en die Ooste verwoes en hulle koopmanne,
is om die lewe gebring.

Vir die emigrant is daar ook meer geen huis of hoop op terugkeer nie.
In hul vlug na nêrens, kom hulle van ver, van die Noorde, die Weste en
die Ooste.  Hulle vlug van die Oordeel.  Maar daar is geen uitkoms of
iemand, wat hulle weer kan genees of heel.

Hoe suiwer was die geslagsregister van YaHWeshua, die seun van Dawid,
die seun van Abraham.  Maar boweal, die Seun van YaHWeH.  Wee daar-
om alles afkomstig van die slang.  Die seun van Dawid, Absalom, het `n
mooi suster gehad met die naam van Tamar.  Maar, Amon, ook die seun
van Dawid, was in bloedskande verlief op haar en het haar onteer.

So doen ook jy o, Boervolk, in gruwels net dit wat jy wil.  Jy sê maklik, ek
is ryk en het vanuit die skatte van Babilon verryk geword. Julle spreek en
sê:  Ten koste van ons arme broers, het ons ryk geword en kyk, ons het
aan niks gebrek nie.

Maar julle weet nie dit is juis julle wat ellendig, beklaenswaardig, arm,
blind, koud, honger en naak is nie.  Staan daarom beskaam, kinders van
Suid-Afrika.  Die see as grens rondom julle spreek en sê: Ek is nie meer
langer jou vestingmure nie.  Kyk, oor 350 jaar het jy niks gebaar nie.

Jy het geen jongmanne groot gemaak nie en geen suiwer jongdogters is
vanuit jou midde opgevoed nie.  Maar daar is wel `n oorblyfsel, wat jy
minagtend vanuit jou mond gespuug het.  Ja, dit wat vir My Naam sou
staan en waarvoor jy jou, in jou midde geskaam het.  Van hulle, het Ek
self opgetel.  Ek het hulle versorg, met My eie hand grootgemaak en
hulle in Waarheid en Wysheid opgevoed.  Daaruit, ja, vanuit hierdies,
het Ek wel vir My, `n kosbare, oorblyfsel bewaar.

 

Openbaring 2869

SAXON LIG SY REGTERVUIS

15 Januarie 2021  Vrydagmiddag  12.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk o, kyk, roep die wêreldskare, opgewonde, luid.  Kyk, daar heelvoor
in die wêreldresies hardloop Obama se “ou honne" met `n pes
deurdrenkte wêreld, as sy armsalige politieke buit.  Sy groot valstande,
of is dit krone, glim helder in sy grinnik, soos `n skoongeskropte ruit.

Maar eerste in is eerste uit en daar is niemand wat die Oordeel gaan
kan keer of stuit.  So, wie is man en wie is muis?  Die gruweleen-
wêreldorde voed mos op sy wêreldslawe soos `n bloedsuiende,
grillerige, parasietiese luis.  In die gruweldeuntjie wat hul fluit, moet
almal mos sonder keuse, dans na hul besluit.  En dit, terwyl hul suiwer
gif, in die are van die mensdom spuit.

O, luister-luister, na die groot geluid.  Vanuit die hemelruim kom dit
in `n groot gedruis.  Kyk, o, kyk, in die kosmos vorm die sterre nou `n
eienaardige kruis en vier dimensies word sondermeer oopgesluit.

Daar staan `n kosmiese man en Saxon staan geskryf oor geheel sy
huid.  Was dit opsetlik, of dalk net per abuis?  Maar sondermeer lig hy
aggressief sy regtervuis en sy vyand word as die luis, onder sy regter-
voet vergruis.  "Gates" roep verskrik, luid nou hardop uit.  Kyk, heeltemal
onverwags, is daar iewers, iets, glad nie pluis.  Die wêreldbank sluit
hierna, oorhaastig, tevergeefs sy reeds so leë kluis.

Kyk, o, kyk, roep die groot wêreldgehoor.  Heelvoor in die wêreldresies
hardloop, met die opdrag: “Sa!”  Obama “se ou honne” en hy laat hom
nie keer of stuit.  Maar in `n harde knal begin hy val en met beide enkels
nou verstuit, word hy in sy hiernamaals, waarheen hy sondermeer
verhuis, maar flou verwelkom, deur `n reeds gestorwe, helgespuis.

So, luister-luister, na die groot geluid.  Dit kom vanuit die eter met `n
groot gedruis.  Kyk o, kyk, vanuit die hemel val daar op die aarde,`n
enorme kluit.  Ja, terwyl die Dood, soos `n dolmal warrelwind, deur
geheel die wêreld suis.

 

Openbaring 2870

BROS MENGSEL VAN YSTER EN KLEI

25 Januarie 2021  Maandagoggend 02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, basterpote, swak, bros mengsel, van yster en klei, hoe het jy met
jou Bileamsleer, die mensdom, nie tot hulle ondergang verlei?  Daarom
word tot jou enorme val,  geheel die bose wêreld, nou voorberei.

So, luister daarom na die basterbrak, se eentonige gekef, daar vanuit
die morsige, moerasagtige, wêreldvlei.  Ja, terwyl hy vir oulaas, sy dom
liberale, volgelinge verlei.  Tevergeefs, was hulle, aan hulle glibberige,
walglike, politieke partye toegewy.  En tevergeefs, het hulle vir Nagash,
se ewig, verlore, saak baklei.

Teen alle Goddelike Wet en Orde in, het hulle mos vurig vir Lucifer se
saak gestry.  Saam met die hoer van Babilon, het hulle geil, wydsbeen,
op die gruweldier van Openbaring se rug gery.  Die weg van Mammon,
het hulle vir hulself, met klatergoud voorberei.  Weet daarom, die tyd van
hierdie heltydvak, is bykans verby.

O, basterpote, bros mengsel, van yster en klei, hoe het jy jouself nie
deur jou morsige mengelmoes DNS, vir ewig, gekasty? Aan die oeroue
basterleer van Bileam, was jou vieslike, 'deepstate' regerings, mos toe-
gewy.  Maar jou gruwel basterbeeld, ja, met sy hoof van goud, sy torso
van silwer, sy heupe en lende van koper, rus op swak voete, net `n bros,

gruwelmengsel, van geroeste yster en stinkende moerasklei.

Kyk, dit verbrokkel onder jou eie oormatige, gewig en in jou val o, gruwel
liberale wêreld, is daar niks, wat van jou, vir die Nuwe Tydvak, oor gaan
bly.  Luister, daarom o, kinders van die lewende God, na die basterbrak
se eentonige, media geblaf, terwyl hy almal vir oulaas probeer verlei.

Dit kom vanuit geheel die Weste en veral vanuit Amerika, die wêreld se
morsige, moerasagtige, stinkende, helvlei.  Weet dit is die tekens van
die tyd en die gruwelwêreldbeeld, is reeds besig, om in versnelde
momentum, van sy uiters swak voetstuk af te gly.  Ja,  met die ewige
afgrond, as graf, vir hierdie enorme wêreldlyk, nou voorberei.

 

Openbaringe 2871

VOLKSMOORD EN MEER…..

1 Februarie 2021  Maandagoggend  3.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Eens was daar twee maanhaarleeus, die een heet Juda en die ander Jood.
Terwyl eersgenoemde leef is die ander een reeds lankal dood.  So, luister
na die treurmare, ja, na die lied van die wêreldfilosoof en weet Edom die
Jood, is vir ewig deur sy eie toedoen van sy eersgebore reg beroof.

Die geestelike ginekoloog, vertel aan die heldersienende filosoof.  Ja, in
`n uiters, vertroulike, monoloog.  Ja, van die bastergeborene, wat ewig
nooit, aan die Suiwer Woord van die Heilige (Aparte) Gees kan soog.

Daarom begin die Suiwer Gees nou heftig te betoog.  Ja, teen die
Vatikaan se so, valse leuenteoloog.  Hierdeur word Elohim, deur die
getuienis van Waarheid, gespreek, vanuit die menslike mond, vir ewig
verhoog.  Maar Nagash-Satan, val en word so van sy wêreldstatus
beroof.

`n Engel laat val sy skaal en roep:  Wêreldwye volksmoord op volksmoord
en in refrein kom die eggo.  Dit is voorwaar die antwoord.  Van oos na
wes, van suid na noord, gaan die waansin nou met die chaos akkoord.

In ongekende brande, sneeu, vloede, pes en plaag, word in wêreld
hongersnood, `n kosbare lewe vir `n enkel brood uitgeloot.  Vanuit
Rusland kom `n harde skoot en oor die sewe seë, vaar nou vloot op
vloot.  Op die bodem van die oseaan lê die wrakke, van boot op boot.

In die groot wêreldoorlog is dit skielik soort by soort.  Daarmee, gaan
die  Heilige Woord, sondermeer akkoord.  Kyk, tussen landsgrense
vergroot oornag die Niemandslandkloof en die bomme vlieg van links na
regs, ja, van bak- na stuurboord.  Daarmee saam verskyn katastroof op
katastroof, terwyl die skale Elohim, daaroor prys en loof.

 

Openbaring 2872

SONSKYN BOEREKIND

4 Februarie 2021  Donderdagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Skerm in die wind, eindtydkind, soos `n enkelblaar, daar bewend in die
wind.  Maar ewig stewig aan die Liefde, van Elohim, bly jy altyd vasgebind.
O, skerm in die wind, met jou bitterbeker, tot oorlopens toe, volgeskink.

Ja jy, o, Boerekind, daar waar jou klaaglied tot Godsoor opklink.  O, wat
het die wêreld tog gedink, om die vryheid, ja, die keuses van `n ware
Godskind, vas te probeer bind?  Daarom sal Ek, o, skermpie in die eind-
tydwind, jou vyand vir jou kom vermorsel.  O, Ek sal hul wreed vermink.
Die Dood op die Vaalperd sal Ek stuur om hulle te verslind.  Onder vloed-
waters en tsunamis sal Ek hulle kom verdrink.  So sal die spotters, se
spotlied as klaaglied, oor geheel die wêreld opklink.  Terwyl Ek die een
na die ander straf, vir hulle sal bedink.

O, skerm in die wind.  Kyk, die wêreld pronk oor jou, soos `n flambojante,
pienk flamink, teenoor `n tere, vaal, kleine vink.  Speels verlei hulle jou
in bose lis, terwyl hulle jou oor die kranse van die ewige afgrond, speels,
probeer wink.  Die wêreld steel jou skone sonskyndag en in sy donker
duisternis, maak hy jou dom en blind.

Maar jy o, Sion, jy is my kleine, tere Boerekind.  My bruid, My eindtyd-
skerm, in die laaste stormwind.  Deur My Suiwergees, in jou onbesmette
geen, praat Ek met jou in Heiligtaal, in die sagte geritsel, van die Aparte,
Koel Aandwind.  Al het jy hoeveel keer, My, jou God, versaak en van alles
laag ook hoe verdink, bly Ek jou ewige El en jy My sonskyn Boerekind. 
En vir ewig altyd, bly Ek jou liefdevolle Vader, jou, so uiters, goedgesind.

 

Openbaring 2873

OERNAAM

7 Februarie 2021  Sondagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n helderdroom kom ek voor die Gees te staan.  Ek vra aan Hom.  O,
wat is tog my ewigheidsoeroue naam?  Maar Hy antwoord my, dit is beter
om die betekenis, as die woordspeling of die klank daarvan te verstaan.
Daarom beteken van oerewigheid af jou naam:  "Ek, Elohim kan jou noem
wat Ek Wil, waarheen Ek jou, vir `n opdrag, ookal heen laat gaan".

Maar terwyl jy nou as mensekind, nederig, hier voor My staan.  Mag
jyself besluit van hier na daar, wat is jou volgende nuwe ewigheidsnaam.
En ek antwoord Hom:  Dit is vir my beter om die betekenis, as die klank

of woordspeling, daarvan te verstaan.  Daarom is my onveranderlike, deur
U gekose naam, alleen U wil in my, waarheen U my in opdrag, onder
watter naam, ookal, heen laat gaan.  En mag dit my, ewig nooit weer,
laat ontgaan.

 

Openbaring 2874

MET DIE GENADETYD VERBY

8 Februarie 2021  Maandagoggend  10.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die mens het niks in sy gruwels ontsien, om die argwaan van God te
verdien.  Daarom word die tyd nie teruggedraai of enigsins weer hersien.
Kyk, in die doelgerigte groot oorloë van die virus, die bakterie en die
kiem.  Kry homosapiens, nou dit, wat hulle dubbel en dwars verdien.

Die mens het niks ontsien om Lucifer in sy leuenwêreldsisteem te
dien.  Daarom val hulle binnekort, die dood ten prooi, ja een, vanuit
elke tien.  Die skrif is aan die muur en dit is nou die Goddelike vergel-
dingsuur.  Biljoene staan nou gretig nader vir die merk van die dier.

Die weer raak heeltemal onvoorspelbaar, grys en guur.  Die son spuug
onverwags vuur en die reën verander in `n vreemde buiteruimtesuur. 
In pes op pes, is dit nou gemuteerde kiem op kiem en homosapiens
gaan gebuk onder dit, wat hulle wel deeglik verdien.

Uit hierdie reeds bitter beker van gal word hongersnood saam oorlog en
kataklismes opgedien.  Maar steeds is dit Lucifer met sy reeds dooie
Mammon, wat die mens tot op die bitter einde nog wil dien.

 

Openbaring 2875

HOE GROOT EN GOED IS ONS GOD

10 Februarie 2021  Woensdagoggend 02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die begin van die einde van die laaste hoofstuk se slot.  Raak die
aanbod in die vryehandel onverwags `n verbode verbod.  Ja, met ge-
heel die wêreld in `n verskeidenheid van pes, nou oral `n “hotspot”.  So
begin die wêreldleiers se kop, die een na die ander te rol, onder die
opstand skavot.  Luister daarom na engelskares wat sing:  O, hoe Groot
en hoe Goed, is onse, Almagtige God.

So nader die wêreld nou die einde van die Chinese jaar, ja, die jaar
van die rot.  Maar in die naklank eggo daarvan, sal die mens steeds in
die Dood daarvan verrot.  In die middel van die einde van die laaste
hoofstuk se slot, raak die globale infrastrukture, alhoe dieper in die
sop.  O, die regerings het deur hul media, hul burgers, geblinddoek en
hulle so, behoorlik gefop.  Ja, met globale krag en energie, binnekort,
heeltemal op hulle dak omgedop.  Luister daarom na die hemelwesens
wat sing:  O, hoe Groot en hoe Goed is onse,Allomteenwoordige, God.

In die einde van die laaste hoofstuk se slot.  Word daar nou berekend
en minagtend met die liberale spotters gespot.  Kyk, Amerika, Europa
en geheel die Weste, die huil nou en dit is net trane en snot. Daar is
niks of niemand wat hulle groot val na benede, meer kan keer of stop.

Die Gees antwoord op hulle tevergeefse smeekredes:  Ek het o, Kaukasies,
jou geroep en geroep en het aanhou met klop en klop.  Maar jy het My
geïgnoreer en was op Lucifer se matrixwêreld mos uitermatig versot.
Daarom stuur Ek al My skale, om jou in alle voorspoed te stop.  So,luister
na die gerubs wat sing:  O, hoe Groot en hoe Goed is ons Allerbeste, Ewige,

Almagtige, God.

 

Openbaring 2876

DIE JAAR VAN DIE OS

15 Februarie 2021  Maandagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die nuwe Chinese jaar, ja, in die jaar van die Os.  Daar lag nou spottend,
bulderend, die groot chaos.  Kyk, net na die illusie groen weivelde van
hierdie tydvak, nou net slymerige, niksseggende, mos.  En luister, daar teen
die grysgrou hemel, krys waarskuwend, die ou wyse, Albatros.  Weet daarom,
dit is nou die begin, van die einde, van die Ouroboros.

In ongekende vlammesee verdwyn die groen weivelde, woude en die bos.
En die hel, ja die heel diepste, afgryslike hel, is oor geheel die wêreld los.
Die Os ween, hy treur oor sy onvrugbaarheid, in die verlies van sy verlore
eros.  Woedend laat sak hy sy horings, hy stamp met sy pote en herrys tot
`n kolossale kolos.

Al bulkend roep hy na sy vriend, die vaalgrys Vos.  In diè se saal, ry die
Dood en saam storm hulle oor die aarde, wild, wyd, vry en los.  Die groot
hongersnood staan soos `n ongetemde Kosak, op die rug van die aan-
stormende Os.  Sy naam is Hongersnood en hy saai sy onvrugbare saad
en die mens, oes net honger en dors.

Onder drooggeteisterde gebiede bars die aarde se kors.  Maar in ander
gebiede laat ongekende storms, die oppervlakte daarvan, in vreeslike,
gevaarlike, modderstortings, oor infrastrukture los.  In hierdie tyd word
daar nie met `n druppel wyn of `n bietjie olie gemors.  Ja, want die wrede
dier, met sy handelsmerk, is die selfaangestelde beherende vors.

Menigtes vlug nou onvoorbereid na elke moontlike skuiling in die wildernes
en die bos.  Dit, terwyl hulle sonder enige verduideliking, of bedankingsbrief,
hulle werk oornag los.  In ongekende kannibalisme, word die menslike
liggaam, nou net nog `n bron van proteïene en kos.  Die oorskot daarvan,
word sondermeer gebruik vir kompos.

In die Chinese jaar, die jaar van die Os, begin die inleiding, van die begin
en die einde van die Ouroboros.  Kyk, Nagash, die slangserpent, kan nie
meer die punt van sy eie stert, na die ingang van sy maag uitlos.  Daarom
word Hades-Hel, se inhoud nou vir `n kort tydjie oor geheel die wêreld los.

Die Os het hierna klaar getreur, oor sy onvrugbaarheid, deur die verlies van
sy eros.  Kyk, die gevalle Phoenix staan nooit weer op vanuit haar val tot as,
want al haar potensiaal was mos op Lucifer vermors.  Maar vanuit die eens
onvrugbare Os, herrys nou vrugbaar die Bul, ja, daar teen die pragtige nuwe
hemelruim, van die groot kosmos.

 

Openbaring 2877

MET DIE WêRELD MOEG EN TAM

25 Februarie 2021  Donderdagoggend  09.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, kyk net na Iran, `n onverskrokke nasie gaan vanuit hom uit stam en
onverwags is hy nie meer so dormant.  O, kyk net na Islam, deur sy
hand, word die Jood onverwags, ontman.  O, kyk net daar na Gam, die
houthakker en die waterdraer, is nou moeg en tam.  Na die Weste, na
die Weste, daarheen trek hulle by derduisende, as die onwettige Afrika
immigrant.

O, kyk net na die media, die verstandlose, onnosele politieke komediant.
Op hierdie platforms, het almal mos gedink, hulle is so spesiaal, so
formidabel.  Maar na die groot katastrofe, kom hulle agter, hulle was net
`n naamlose, identiteitlose, niemand.  O, kyk net na al die superrykes,
die materiële slawe, van hulle eie dom klipverstand.  Al wat van hulle
oorbly, is op hul graf, net `n verlepte angelier of krisant.

O, kyk net na die diereriem, elkeen met sy vallende skaal daar teen die
hemelspan.  Kyk, en weet die kaf word nou by die tonne, vanuit die
koring gewan.  Ja, in Elohim se groot deurlugtige, plan.  O, kyk net hoe
verbrokkel die aarde, met groot aardbewings wat nou reg rondom die
aarde span.

Dit reën en reën en verspoel brûe, terwyl dit nie van infrastrukture weg-
skram.  Dit gee mee onder vloede en dit breek die een na die ander
groot dam.  In ongekende hongersnood vra eens ekstreme gelowe van
Kus tot by Dan:  Wat was nou weer kosher en wat was halaal, kyk, ons
eet alles wat voor kom en smul aan alles onrein, selfs, reeds verotte ham.

In Afrika en die Ooste, ween moeders oor dooie babas, steeds klouend,
aan die droë pram.  Met die siel nou aan die merk van die dier verpand,
kla geheel die wêreldbevolking.  Hulle kreun en steun en sê:  Ons is so
moeg en tam.  So kom die groot oorlog en in Armaggedon, is dit die Ooste
teen die Weste, ja, dit is Christen, teen Islam.

 

Openbaring 2878

GODDELIKE GEES TEENOOR PASTOOR EN FILOSOOF

1 Maart 2021  Maandagoggend  07.45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n pastoor hardop redeneer met `n filosoof.  Die pastoor,
heeltemal deur sy eie “geestelike” intellek bekoor, is besig om `n
ewige, salige lewe, deur sy spesifieke geloof, aan almal te beloof.

Maar die filosoof hou hom dom daarvoor, hy hou hom heeltemal doof. 
Hy sê:  Alles, alles, is tevergeefs en die mens het homself, daarvoor
voorwaar, vir niks, afgesloof.  Hy gaan voort:  Laat ons daarom eet,
drink en vrolik wees, ja, sonder om met mekaar, oor geloof, die hare
te wil kloof.  Verder redeneer hy, die menslike verstand, staan bo
alle bestaan uit, as die volkome, superieur hoof.

Maar die pastoor laat nou ontstoke van hom hoor.  Hy sê:  So by my
kool.  Ek was lank genoeg in die kweekskool en daarom hou ek sterk
by die kruissimbool.  Kyk, daar is wel `n hemel, waar engelekore, die
ontslapenes, wel diep bekoor.  So is daar ook `n hel, ja,  `n afgryslike,
demone hool en dit is die hemel, se teenoorgestelde pool.

Ek hoor `n pastoor hardop redeneer met `n hardkoppige wêreldfilosoof.
Eenkant, plat op die grond, sit `n eenvoudige man, wat hom nie deur
een van hierdie twee wil laat skool.  Vir die pastoor hou hy hom eerste,
heeltemal doof.  Deur diè se skynheiligheid, het hy die boemelaar klaar
verloor.

Die kamma slim wêreldfilosoof, kry ons man, ook nie bekoor.  Die
wêreldgeleerde, kom vir die ridder van die wapad, so effe bar, half
onnosel voor.  So dink die “sukkelaar” by homself.  Ek ken van toor en
weet ook van gool.  En so by my eie kool, eens sien ek mos `n demoon,
vir `n engel voor.  Op diè se raad, steel ek toe `n anderman, se silwer
en ivoor.

Na jare in die tronk, gee ek my toe maar aan die drank mos oor.
Hierna lyk my bestaan, vir my, toe nie meer heeltemal, so hopeloos en
goor.  In hierdie bose, wrede, wêreld, waar die mens, mekaar vir die
pret uitmoor.  Ja, in so `n slegte bestaan, laat `n man soos ek, my ook
nie deur enige, geloof versmoor.

So, sit die boemelaar nou daar en hou oor die betoog, van die pastoor
en filosoof, sy eiesoortige, hofverhoor.  Eenkant en alleen, laat `n honger,
verwaarloosde katjie, nou met `n kerm gemiaau, van sy situasie hoor.
Deur hierdie armsalige diertjie, word ons boemelaar, nou diep bekoor.
Sy laaste brokkie brood, gee hy met liefde, aan die katjie oor.

Skielik kom hierdie dier, aan die boemelaar, as `n groot Boodskapper
van God nou voor.  Hy hoor die Stem van die Gees, al salig, sag
fluisterend, hier diep in sy hart en in sy geestesoor.  Ja, hy hoor:  O, My
liewe kind, met jou kleine stukkie brood, het jy My jou Hemelse Vader,
nou diep bekoor.  Daarom word alles Goed en Salig, in My Grote hemel-
ryk, vir jou ewigheid gestoor.

 

Openbaring 2879

TE WIT, TE WIT…..

10 Maart 2021  Woensdagoggend  11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Te wit, te wit, kom die woord vanuit `n gru-eenwêreldorde kookpot
geprut.  Laat die eenwêreldbaster, daarom nou oor almal heers en tot
hulle ewige val regeer.  So word daar nou vanuit Satansryk, globaal,
deur die Bileamsleer, teen die mens se vrye wil, geprofeteer.

Te wit, te wit, kom die woord vanuit Lucifer se wêreldorde, eenmond-
troepgelid.  Kyk, Kaukasies, word in al haar doen en late, as net
sleg, gekritiseer.  Sy word wild en wakker, uitmekaar geskeur.  Die
woord rassisme teenoor wittes, word nie binne die grense van die
liberalis en gekleurdes, as onwettig, geproklammeer.

Te wit, te wit, kom die selfmoordwoord, vanuit liberaal, na hulself
gekeer.  Ja, hulle kinders word geleer, om hulle eie DNS, hul kultuur
en hulle God, uit mekaar te skeur.  Te wit, te wit, skreeu bloeddorstig,
die wêreldgekleurde populasiegelid.  Ja, met haatwoorde, vanuit hul
siel, na almal wit, “gespuug-gespit”.  So kom die opdrag:  Laat ons alles
wit, nou illumineer.  Wee daarom elke wit persoon, wat nie kruipend
voor alles gekleurd, diè, met groot respek, wil eer en respekteer.

Te wit, te wit, begin die bruin "prinses" hartstogtelik te snik.  Ja, met
valse, reguit, Kaukasiese hare, wat op haar kop, op en af wip.  Ook
smeer sy haar vel, subtiel vir die kamera, met grimering wit.  Sy
snuit haar plastiese chirurgiese neus, met sy Westerse snit.  Maar sy
sien op alles wit gebore, met minagting neer.

O, sy laat haar nie stuit of keer.  `n Koningshuis, het haar, aan hulle
boesem, as hul eie gepropageer.  Maar dit is baie meer as wat sy
begeer.  Sy gebruik ook tot haar eie voordeel, haar eie soort en sien
ook op hulle neer.  Deur haar rassekaart, word hulle wel as minder-
waardig ingekleur.  Maar dit sit sy slim as skuld, voor “wit” se deur.

Sy gebruik haar kind se eie kleur, om haar tot die hoogtes van simpatie
toe te keer.  Kyk, in haar eie oë, het sy Oprah klaar gebruik, klaar oor-
win en is sy self reeds as die nuwe wêreldkoningin, ook sommer
terselfdertyd, die wêreld se liewenheer.

 

Openbaring 2880

DIE KONINGIN VAN DIE SUIDE

17 Maart 2021  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Oor berge deur vlaktes en ook dale.  Daar jaag die Dood op die
Vaalperd nou vir `n vale.  Die koningin van die Suide, staan opgetooi,
met haar gevolg van plurale.  Om haar hals pryk `n sierketting van
goud en koper, versier met die vere van tarentale.  Om haar arms hang
edelgesteentes en ivoorkrale.  Luister, sy spreek in primitiewe, sowel
as Hebreeus en ook Westerse tale.

Haar argwaan is gerig teen Salomo en sy basterkronieke, die Jode en
hul vuil dade.  Sy vervloek hulle vir eons en bind hulle vas teen klip-
folterpale.  Maar sy prys die opregte nakomelinge van die werklike
Israel-Wikings en die Vandale.  Eens onder hulle hand sterf Edom-
Engeland in male sonder tal.  Ja, sy prys hulle eens so dapper oorloë
en vreeslose dade.

Oor berge, deur vlaktes en menigte Westerse dale.  Daar hardloop die
Swartperd, as moderne pes, nou vir `n vale.  So, luister, luister, na
Afrika se groot gejuig.  Sy roep:  Kom o, kom, jy o, koningin, vanuit
antieke Zimbabwe-Suid.  Kyk, dit is jou tyd om teen Salomo te kom
getuig.

Lank genoeg het jy, o, Kus, as slaaf, onder ander as houthakker en
waterdraer gebuig.  Kyk, inteligensie het jou ongelukkig vanaf die
oerbegin, op elke gebied gefnuik.  Ook in talente, het jy altyd aan
die agterste, droë speen gesuig.  Salomo het jou in die bou van sy
stede en tempels gebruik.  Ja, onder die sweepslag, netsoos rede-
lose diere, as slawe, al trekkend in hul tuig.

As jou meester, het jy voor hom gebuig.  Die ryk skatte van jou aarde,
jou geurige hout, jou koper en jou goud, het hy skaamteloos in sy
tempelargitektuur gebruik.  Ja, hy het Skeba misbruik en dit alles,
deur haar van Afrika gebuit.  Tot heden en vandag is daar niks of
niemand, wat die Jood in hierdie misbruik keer of stuit.  Deur die
nalatenskap van die Vrye Tempelbouers (Freemasons) word jy o,
Afrika tot in die hede van vandag uitgebuit.

Oor berge, deur vlaktes en ook dale.  Deur dorpe en stede, tot in die
binnekringe van Babilon en Mammon se nimmereindige onthaalsale.
Vanuit hulle eens so oorvloedige wingerde en nimmereindige,
industriële veekrale.  Daar val oor jou o, Weste, nou die een na die
ander Oordeelskale.  So, luister, o, luister, na Afrika se groot gejuig.
Ja, terwyl sy self na benede, in die doderyk, onder die groot pes
buig.

Skeba beweeg nou deur ruimte en tyd.  Sy ween oor haar kinders se leë
buik.  Statig beweeg sy.  Op haar kop balanseer sy `n kruik.  Daarbinne
is iets, wat baie sleg ruik.  Sy huiwer `n oomblik, voordat sy vas besluit. 
Na die Weste slinger sy nou hierdie stinkende inhoud van die kruik,  Sy
roep:  Dit is nou tyd my kinders, om te moor en te muit.  Dit is die einde
van die tydvak en dit is teen jou o, Salomo, wat ek nou teen geheel die
Weste getuig.

Oor berge, deur vlaktes en dale, daar raap die heilige Engele, van benede
van die aarde na bowe, die Sionsbruid.  Ja, sodat die kind van Openbaring,
vanuit haar suiwer buik, na vore kan spruit.  Vanuit die hemel kom Engele-
gesang, begelei op siter en fluit, om die verseëldes, van die wêreld se lot
weg te sluit.

Vir `n tweede keer steek Skeba haar hand in haar kruik.  Na `n spesifieke
kontinent slinger sy vanuit die ruimte `n enorme kluit.  Hierna word die
valse tempel, in die valse Jerusalem, vir ewig in binding gesluit. En die
valse Jood, ja die baster Jood, word uiteindelik die Hel se buit.  Kyk,  dit
is die tyd en teen Salomo, is dit wat Skeba, nou in oordeel getuig.

 

Openbaring 2881

ONDER DIE WOLKKOLOM

18 Maart 2021  Donderdagoggend  03.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die gezoem van die bye het om die nektar van die blomme verstom.  Ek
het `n stem treurig hoor vra:  O, waar is die lig en die hitte van die son? 
Die wilde wolf het saam die mak huishond vir die maan begin grom.  `n
Eienaardige mis was soos `n harige sak, om die maan vasgegom.  Ek
het drie, nee, vier maagde in  gesang, die tekens van die tye, hoor opsom: 
Hulle het gesing:  Kyk, `n ongekende koue winter is globaal aan die kom.
Die eens reguit weg is nou skeef en krom.  So, laat die oes nou daarom
vinnig van die landerye af kom.  Die groot hongersnood is binnekort reg
rondom.

Die gezoem van die bye het om die nektar van die vrugtebome verstom.
En bitter was die water van die eens soet waterbron.  Al die sterk jong-
manne was oornag skielik oud en krom.  Die jongvroue het vlugtig, swaar,
in swangerskap geblom.  Ja, voordat die vrug in misgeboorte, af sou kom.

Die gezoem van die bye het om die soet nektar verstom.  Ja, voordat die
groot verskrikking in gedreun, in kataklisme op kataklisme, oor die aarde
sou kom.  Vanuit `n pragtige Wolkkolom het `n Groot Stem met Outoriteit
gekom.  Die Stem van die Hemelse Bastion, het tot die mens gekom.

Hy het geroep en gesê:  Kyk, op die rug van die eersteling van die eselin,
het die Beloofde Lam van God gekom.  As losprys vir Jerusalem en Sion
het HY na die mens gekom.  Maar die uitverkore volk, hou hulle hardnekkig
en dom.  So, wat is die uiteinde van hulle slotsom?  Daarom sal die gezoem
van die bye, om die nektar van die vrugbare blomme verstom.  Ja, want die
tyd van oorvloedige, melk en heuning, is globaal nou om.

Saam met die nimmereindige pes, is dit oorlog en hongersnood wat kom.
Terwyl vloed en droogte, die mens in hulle vernietigingswerke sal verstom.
Ja,  met die aasdiere wat honger en verskeurend om al die lyke saam sal
drom.  In pikdonker stede van swart beton, daar roep die massas:  O, wat
het geword, van die eens so betroubare energiebron?

Die gezoem van die bye het onder die gedreun en vibrasie van die bomme
verstom.  Die walvis en dolfyn, se eiesoortige, fyn radarnetwerk, was nou
`n onbruikbare bron.  Daarom kom hulle in hulle massas op die strande om.
Weer het die stem van `n bonatuurlike wese, na my gekom.  Hy het gevra:
O, waar is die lig en die hitte van die eens so baldadige son?  Kyk, die
donker, duister rookkolom van `n groot vuurspuwende berg vorm `n ondeur-
dringbare wolkplafon.  Luister daarom na die skielike stilte, wanneer die
gezoem van die bye verstom en weet die groot lang, koue, winter, is
globaal, dodelik aan die kom.

 

Openbaring 2882

MET DIE WILDE WêRELDBOOM ONTWORTEL

19 Maart 2021  Vrydagoggend  02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, van die onvrugbare wêreldboom hang daar geen vrugte of gesonde
eetbare vye.  Luister daarom na die stilte in die groot swye.  Sien die
wêreldsoldate staan op aandag, in rye op rye.

O, in die donker, donder politieke buie - stort alle infrastrukture, ononderbroke,
tot rommelhope, nou in duie.  In die vloedgolf van soveel ongekende hoog-
getye.  Daar antwoord die openbaring, as vaste getuie.  Kyk, vanaf een
olyftak na `n ander, vlieg in die gedaante van twee spierwit, volmaakte, duiwe,
nou die twee eindtydgetuies.

Ontwortel daarom nou die onvrugbare wêreldboom sonder vrugte of vye en
vervang dit met heilige, heilsame, hemelkruie.  Ja, tot genesing vir die

komende duisendjarige vredestye.

 

Openbaring 2883

SALIG DIE WAT DEUR DIE NOU POORT KOM

20 Maart 2021  Saterdagoggend  05.20

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien die vatikaan met die pous, wat broos, maar boos, op `n balkon,
as ikoon uitgestal staan.  Ek hoor `n eenvoudige katoliek, wat al skellend,
vermaan.  Hy roep:  O, moeder Maria, die mens moet nou mooi verstaan.
Die dier van Openbaring se mond, heet media en dit moet niemand ontgaan.

My oë het van hier na daar oor elke kontinent gegaan.  Oraloor het die
tentakels van die dier, reeds gevestig gestaan.  Laat daarom die wyses, ja,
die draers van die Gees, wat die betekenis van hierdie woorde wel verstaan,
die werke van Babilon en Mammon, sondermeer eenkant toe laat gaan.

In die reeds afgemete, agteruitgang, van die groot vergaan.  Staan `n
menigte van wêreldinfrastrukture reeds in vergaan.  Met wêreldregerings
wat in hulle besluitnemings, die een na die ander, enorme, fout begaan.
Moet die getroues nou weet en sondermeer van die wye wêreldweg, weg-
staan.  Ja, om so deur die noupoort, na die Nuwe Vredesryk te kan gaan.

Ja, voordat die Gees hulle netsoos met die lui maagde moet vermaan.
Met woorde:  Ek ken julle nie, waar kom julle vandaan?  Op daardie
deurlugtige dag sal Sion uitroep:  Salig o, salig is elkeen wat kom in
Elohim se grote Naam.  Maar wee o, wee, elkeen wat op die helweg van
die wêreld staan.

Voordat die son opkom, het die Gees die mens reeds vermaan,  In die
donker duisternis van die laaste uur, het Hy die Adamiet die toekoms
goed laat verstaan.  Kyk, daar is twee weë, maar net op een van hulle,
kan jy in jou keuse gaan.  So, wee die donkerdag, van die groot fout
begaan.

Wee daardie verskriklike dag waar “hoogmoed” trots en heersend oor,
“nederig-minsaam” sal staan.  Kyk, op daardie dag het die dom mens, op
die weg na sy ewige verderf, gegaan.  Luister daarom na die geween en
gekners, wat op daardie dag, deur geheel die skepping, in verskrikking
gaan.

 

Openbaring 2884

DIE ALIAS TIER

22 Maart 2021  Maandagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

`n Engel met gloeiende oë het wraakgierig na die aarde gegluur.
Sondermeer het hy die groot vuur, van ongekende hitte, na `n spesifieke
kontinent, vooruitgestuur.  As `n reinigingskuur, het hierdie vuur, etlike
weke, voortgeduur.  Die mens was mos opsetlik in al haar doen en late
teenoor God se Ordes, so obskuur.  Daarom is hierdie sonvuur, vanuit
die hoogste Hemel, self, aangevuur.

Oor die grote see en menig magtige rivier, het ek `n  Aparte engel, vir
God en Hemel sien staan, trots en fier.  Sy het na willekeur gereageer,
na elke Godswilbesluit en gier.  Sy het geroep:  Hoelank, hoelank, gaan
hierdie Oordeel duur?  Hoelank gaan die menslike vlees dit kan verduur?

Kyk, daar teen die hemelruim, staan opsetlik voor die bul, nou die alias
Stier.  Oor sy huid dra hy die bedrieglike kolle van die tier.  Hy roem hy
is die valsprofeet se troeteldier.  Maar terselfdertyd ook sy persoonlike
raadgewer en tesourier.  Ja, wat sy dienste nou ook aan al die konings
van die aarde uitverhuur.

Daar in die plek van die bul, staan die alias Stier.  Sy lang slagtande lyk
soos die van `n vampier.  Vanaf sy vyf horings hang daar gekroesde hare,
wat lyk soos ou, vrot seewier.  Hoogmoedig staan hy op sy agterpote,
regop en fier.  Na globale verbastering is sy neiging en sy gier,  Aan sy
linkerkant, staan `n dienskneg, met `n bottel Westerse wyn en aan sy
regterkant, `n bediende, met  `n  bottel Afrikabier.

Hy roep:  O, kyk, uiteindelik is ek nou openlik hier.  Terwyl hierdie
vreemde Stier nou boosaardig na die volke en nasies gluur.  Is hul
onverklaar dankbaar, dat hy hul as sy wêreldsisteemslawe, tot sy
voordeel, uitverhuur.  Hy beveel Amerika om sy staalhorings, vir die
groot oorlog, skerp te skuur.

Ja, met die skrif in grafitti geverf op die eindtydmuur.  Is die weer oral
vreemd, onplesierig en guur.  Petrol en kos raak in koop en verkoop,
oornag, met rasse skrede duur.  So, kyk net daar teen die hemelruim
verskyn `n vreemde dier.  Hy is die alias Stier.  Hy staan op sy agter-
pote trots en fier.  Ek hoor `n klok wat slaan en `n engel roep:  Sy roep,
dit is nou op die kop twaalfuur en die hel word nou tot sy uiterste aan-
gevuur.

Die Wese roep:  Verkort daarom die tyd anders sal geen vlees dit kan
verduur.  In Afrika is die pap nou dik en die melk raak vinnig suur.  Die
entstof swel die klier en dit verswak die hart, lewer en die nier.  Die
massas skreeu:  Dit is te danke aan dom regeringsbesluite, dat ons die
dood, nou in ongekende getalle moet verduur.

Kyk, TLB's word op kontrak vir die grou van massagrafte uitverhuur.
Die drywers daarvan sing:  Vir dit wat ons vandag, so vlytig as massa-
graf uitgrou, word môre, vir ons eie lyke uitgehou, ja, na ons laaste uur.
Met die mensdom nou globaal, heeltemal oorstuur, is die eindtydskrif
voorwaar, nat in die ink, klaar geskryf, op die vuil stadsmuur.

 

Openbaring 2885

VEMINK EN VERNIEL

23 Maart 2021  Dinsdagoggend  02.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n tortelduif wat droewig koer.  Ek sien `n Boer met `n
geroeste roer.  Ja, ek sien `n man met sy mond gesnoer.  Terwyl die
duiwel spottend na hom loer, word sy vrou en kind, na martelkampe
weggevoer.

Ek hoor die woorde van sy lied:  Jy het o, Raka, my op elke gebied,
gehiet en gebied.  Vanuit elke hoek het jy my deeglik bespied.  Met
moord op moord, het jy my vermink en verniel.  Jy het my, met my eie
wapen, doodgeskiet.

Ek sien `n Boer en hy lyk oud en oer.  Hy sug en sê:  Ek is voorwaar
heeltemal in my moer.  Met my bees vermink, gesteel, ontvoer.  Staan
my skure leeg sonder graan of voer.  Van vroeg tot laat, is dit dief en
rower, wat my plaas beloer.  Met my grond gevat, het ek geen grens
of kontoer.

Jy het o, Raka, my op elke gebied, gehiet en gebied,  Vanuit elke hoek,
het jy my bespied.  In gruwelmoord op moord, het jy my vermink en
verniel.  Met my eie wapen, my doodgeskiet.  Geheel my bestaan, voel
so verlore en ook verniet.

Daarom het jy o, vervloekte land, niks meer om my te bied.  Maar my
hartseerlied, dit sal ek my God, ootmoedig, nou aanbied.  Wee daarom
die dag van die deugniet en ook die nuttelose parasiet.  Wee ook elke
blanke liberalis, hulle lewe en hul strewe was heeltemal verniet.
Binnekort is daar vir hulle ook niks meer oor om van te geniet.

Kyk, as voorbeeld begin dit in Mosambiek.  Deur Afrika versprei dit van
politikus, tot en by arme, Jan publiek.  Bring daarom ook nou die
dodelike muskiet, om saam die pes, te hiet en gebied.  Weet o, witman,
ook jy het weinig weerstand om te bied.  Op die rug van die Swartperd,
kom die pes en hongersnood, ja, saam droogte, sprinkaan en die miet.

 

Openbaring 2886

24 Maart 2021 Woensdagoggend  05.00

TEVEEL AFGEHAP

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Afrika pluk vir sy eie gat `n enorme lat.  Hy het die Weste na-aap
en daardeur heeltemal te veel afgehap.  In stukke gekap word bloed nou
afgetap, terwyl volke en nasies, mekaar verneder en vertrap.

O, waarheen sal al die vlugtelinge nou heen ontsnap?  Ja, want alles is
besig om uitmekaar te spat.  Weste jy maak mos in jou voorbeeld tot
ander, van God `n grap.  Nou is dit jyself, wat verboureerd, soos `n
moroon, agter jou ore vir antwoorde rondkrap.

Ja, met al die onwettige immigrante, wat na jou hulpbronne en
infrastrukture oorstap.  Maar nog steeds is dit in broederskap, wat jy
hulle goedig, agter die skouer klap.  So, waarom weier jy, hulle nou
jou burgerskap?

Amerika en Europa, ja, jy die Weste, Kyk, die Noorde, Suide en Ooste,
vat jou vir `n groot gat.  Spottend sluit hulle met jou, in lagwekkende,
ooreenkomste, die blad.  Jy is reeds erg verswak en in `n kwessie van
tyd, gaan Rusland bo-oor jou stap.  Amerika jou dom president krap
doelloos rond in dit en dat.  Maar jou infrastrukture het permanent uit-
mekaar gespat.  Daar is geen plan wat dit weer aanmekaar gaan lap.

Tot jou ewige val, hang oor jou, die bose, liberale, Godslasterlike
klad.  Daarom laat die hemel toe, dat jou eie Bileamsbasterleer,
alles van jou afvat.  Maar weet, tot jou skrale troos, is die Trojaanse
perd ook nie instaat, om die vergaan weer in herstel vas te vat.
Daarom val alles in jou, o, Amerikaanse kontinente, vir meer as `n
duisendjaar, heeltemal plat.  Ja, in stukke gekap, word bloed nou tot
op die laaste druppel afgetap.

 

Openbaring 2887

MEET JOU MAAT, WREEK JOU WRAAK

1 April 2021  Donderdagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met `n engel nou in `n duiwel ontaard.  Begin tussen eens hemelwesens,
ook die groot verraad.  Die laaste bietjie rede en goedheid, verander in
boosheid en ook kwaad.  Die eens so sagte gelaat, is nou tot die ergste
wreedheid instaat.

So kom die vyand in die gestalte van `n eens troue kameraad.  Ja, in
die selfregverdiging van kwaadspreek, in laster en geskinder, in verraad,
op veraad.  So, braak o, mens, nou jou gal en meet jou maat.  Doen dit
gou, maak jou maak en kom wreek jou wraak, in jou verraaiersverraad.

Maar weet, dit deur jou gemeet, word weer jou eie maat.  In spot en
smaad, is die boodskappers, verag, bespot, gesmaad.  Met klip op
klip, is daar na hul geggooi, geskop en wild geslaan.  Maar daar kom
`n dag, waar almal graag in die vergadering van Elohim sal wil staan.

Ja, om in die gemeenskap van die Apartes saam te praat.  Op daardie
dag sal baie van hulle, hulle graag op die broederskap, van patriag en
profeet, wil verlaat.  Maar op daardie dag, is dit vir die tweegatjakkals,
vir ewig te laat.

 

Openbaring  2888

DIE HAND VAN GOD

4 April 2021  Sondagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Nog wit nog swart, in grouvaalgrys.  Tussen die bruin en witstrepe,
van die vaal, Afrikapatrys.  Daar hang die doodsvlag nou halfpad
gehys.  Kyk, heeltemal onderstebo, hang ook, die bedrieglike, valse,
christenkruis.

Luister die wind het skielik ophou suis.  Met nêrens ook die klank van
vol riviere wat borrel en bruis.  Ek hoor `n vrou, bang, saggies, fluister:
Luister, iewers is iets, nie vars en pluis.  Haar man antwoord:  In die
plaag van sprinkaan, rot en muis, is dit heeltemal te laat, om `n volk
van haar verraad, te ontluis.

Geheel `n land se infrastrukture lê reeds verbrokkel en vergruis.  Die
Dood skuil skrikwekkend in die entstof van die proefbuis.  Regerings
staan in ontkenning, van selfregverdiging, met hulle kop versteek in
die sand, netsoos `n dom volstruis.

Met die nuttelose oplossing van hulle antwoord, wat alweer vergaan, in
die woord kwansuis.  Ja, die ligte is aan, maar daar is niemand tuis.
Raka lig bloeddorstig nou sy vuis.  Maar dit is die Hand van God, wat
Afrika gaan vergruis.

Van onder die Suiderkruis sal die Nuwe Jerusalem na bowe rys.  Geheel
die skepping sal haar Skepper oor die Nuwe Melgisedekorde prys.  So,
hys o, Sion nou jou vaandel en jou vlag, om die weg na die Bruidegom
aan te wys.  Kyk, - nog wit nog swart - word die baster, die vergadering
van Elohim, vir tien eons weggewys.

 

Openbaring 2889

GEESTELIKE ONTWIKKELING

7 April 2021  Woensdagoggend  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die nimmereindige siklus van alle kom en gaan.  Heers daar as
koning, net die woord, Vergaan.  In die stilte van murasies, daar waar
beskawings eens trots so staan.  Daar skaterlag spoke, uit verre
verledes, in illusiewaan..

Met geboortepyne in die wêreld gekom, om net weer in die vrees van die
Dood, hiervan weg te gaan.  Is daar niemand wat die doel van menswees
regtig mooi verstaan.  So, waar is die lag en waar is die traan?  Waar is
die vreugde en waar die pyn?  Op `n planeet, waar net die maan,
onveranderlik in haar vaste baan, oor generasies heen, bly gaan.

Kortstondig het die lelie, beeldskoon, in bloei gestaan.  Maar die
droë, warm wind, het verskroeiend, daaroor heen gegaan.  So, het die
skoonheid van die blom, in sinsbedrog, nooit werklik bestaan .  Ja, want
in die nimmereindige siklus van kom en gaan, daar heers as koning,
slegs die woord, Vergaan.

Laat die Lig van God, daarom, oor die duisternis van onkunde gaan.
Sodat die Wysheid in die Ewige Liefde, engele, gebore as mense, in die
verganklike vlees, nooit weer ontgaan.  Sodat hulle kan weet, in die
kortstondige, sterflike, materiële bestaan.  Is dit niks anders, as die
hoogste, ewige ontwikkeling, vir die geeste.  Ja, in die vaste Hoop en
Geloof, van so `n onseker bestaan.

 

Openbaring 2890

TYD OM TE BETAAL

10 April 2021  Saterdagogggend  02.20 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In hoogmoed sonder maat of moraal, het die mens sonder respek, voor
God se Aangesig, gespot en smaal.  `n Groot, Goddelike stilte, het
daarom vir `n moment, op die aarde neergedaal.  Kyk, die lot het op
hierdie oomblik geval en die straf, word vas bepaal.

Die massawerêldsiel word daarom, nou vir die doderyk kom haal.  In
pes op pes, is dit nou kwaal op kwaal.  Ja, met die groot chaos, werk-
saam, op `n globale, enorme skaal.  So, pleit en bid nou o, gemeentes,
tot julle Here-god-baäl.  Vertel aan hom, julle armsalige, “losersverhaal”.

Ja, vertel van julle afskuwelike sosiale sisteem, in kosmopolitiese-
Broerderskap, saamgevat in een Engelse werêldtaal.  Vertel ook van
hierdie eenwerêldorde Babiloniese sisteem, so fataal.  Ja, wat wil
funksioneer, sonder lands- of kleurgrense, vir die werêldmassa, vas
bepaal.

Kyk, georiënteer, so uiters liberaal, het julle net julleself gefaal.  Julle
siel verkoop, vir hoogmoed gemoedsrus, gebou op Satanskapitaal.
Luister daarom na die klank van oorlogstaal.  Sien die koudbloedige
monster, staan teenoor die groot draak.  Hy staan as die Gog en
Magog, grotesk, massief en kolosaal.

Die lot het geval en die straf is bepaal.  Die wilde bees vermorsel onder
sy pote, die mak skaap.  Ja, want die hele lot staan mos saamgejaag,
in een gemeenskaplike kraal.  Met die witman binnekort, van alles
gestroop en kaal.

Hy ween oor sy verlore gemoedsrus, gebaseer op mediese-, pensioen-
fonds en nuttelose kapitaal.  So, bid nou o, Westerling, tot jou
Here-here-god-baäl.  Kyk, jou enige Elohim, diè, het jy mos op alle
terreine gefaal.  Daarom word jou straf gereken, op die enkele woord:
MAKSIMAAL!

 

Openbaring 2891

14 April 2021  Woensdagoggend  02.10

GATLEKKERS

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Hond vreet hond en die witman 'ja' sy eie stert.  Ja, in die kom en gaan
van vryheid, binnekort, heeltemal beperk.  So ken almal voor die mag
van tegnologie, nou hulle beskeie plek.  Met geld in waarde, binnekort,
niks meer werd, word elke wêreldburger, sommer gelyktydig, vir pes en
handel, vinnig, vir die dier, tot eiendom, gemerk.

Van voor die rekenaar, kamma, as eerbare werk.  Tot in die skynheilige,
aanbidding, van die nuttelose kerk.  Daar skarrel en beweeg elke liberaal,
nou, met sy eie gekweekte duiwelstert.

In hierdie mal wêreldkonsert, stort die Weste neer, met `n onherstelbare,
gebreekte vlerk.  Terwyl die wêreldtroepe, kamma aanval, om net weer
so onverwags, in strategie, te onttrek.  So lê geheel die wêreld, klaar
onder atoombomaanslag, tot ondergang gedek.

Die ou brandsiek leeu, het wonderbaarlik, die vuil teefhond gedek.
Basterbrak-Biden, staan nou knielend onderdanig, op sy knieë voor die
Kainsmerk.  Ja, om diè se vuil gat, sonder ophou, blinkskoon, te lek.
Maar die ou demoon se ware identiteit, word ongelukkig, te laat vir sy
volgelinge oopgevlek.  En daar is niemand, wat die verlore witman,
vanuit sy diep, donker put, na bowe gaan trek

Die Ruiter op die Witperd spreek Sy Woord en oor die wêreld, reën dit
bitter drek op drek. Oor die vlaktes van Oos en Wes, Suid en Noord,
jaag donderend nou die Rooi-, Swart- en Vaalperd, terwyl hulle groot
skale, gebind aan kettings, al kletterend, vreesaanjaend al agter
hulle aantrek.

`n Donker wolk begin pikswart onheilspellend, oor die land Israel te
trek.  Hond vreet hond en kosher sowel as halaal, skiet almal nou met
spek.  Ja, want niemand ken meer voor God en Hemel, in hulle ordes,
hulle vasgestelde plek.

In die groot hongersnood, word in opdrag van die staat, die laaste kos
en graan, direk op landerye verpak en verwerk.  In hierdie tyd, word
`n klein bietjie meel, tot die uiterste toe in sop uitgerek.  In ongekende
honger, begin mense, soos diere saam die pes te vrek.  Terwyl myn-
masjienerie, desperaat poog, om alhoe groter massagrafte, oop te vlek.

In ongekende, moordende koues, smag verkluimdes, na net `n bietjie
vuurmaakhout in die koue vuurherd.  In uiters eienaardige, ongewone,
toestande, begin die sprinkaan en ander plae, selfs deur sneeustorms
te trek.  In vreesaanjaende modderstortings, ken eeueoue berge, ook
nie meer hulle vaste staanplek.

Die hoer van Babilon, nou net `n goedkoop tert, is in haar dienste
vir die geldmag, ook niks meer werd.  Die aandeelmark raak vir oulaas
heeltemal beserk.  Kyk, alles, net `n ou ietsie werd, word tot die staat
se voordeel, nou vinnig ingeperk.

Maar hond vreet hond, en die witman jaag steeds, dom, al in die
rondte, sy eie stert.  Ja, terwyl alles liberaal, steeds die Kainsmerk, se
vuil gat, skoon moet lek.  So vreet hulle terwille van fatale, vuil wêreld-
oorlewing, tot op die bitter einde, Raka, se stront en drek.

 

Openbaring 2892

MOSES SE SKALE

18 April  2021  Sondagoggend  02.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vlymskerp skitter die politieke swaard.  In die gruwelleuen lastertong
van verraad op verraad.  In die herhalende politieke beraad, daar
waar skeletonkakebene, sonder ophou, net aanhou met praat en praat.

In die skynheilige koningsgelaat, daar waar staatleiers tot opperste
demone ontaard.  Om die stomme mensdom in elke opsig  te ondrermyn
en skaad.  Kyk, daarom staan, ja, voor volgende Maart, die dood
oorwinnend, wydsbeen oor die planeet, as `n oorvol, boepens vraat.

Maar nog steeds ken hy nie sy perk of maat.  Ja, want in kwadraat op
kwadraat, bly hy onbeperk, net nog tot meer in staat.  Geheel die
planeet verkeer nou in volle konsternaat.  In Afrika dans Raka, wild en
woes, wyd en suid, uiters aggressief, so kordaat.

Die Skoppensboer raak oor alles geirriteerd en kwaad en die Dood dra
globaal, sy grys, begrafnisgewaad.  Herrys, vanuit eeueoue tombes,
het die mummies hul graftombes geruime tyd reeds verlaat.  Daarom
het `n groot oorlog, in die doderyk ontaard.

Kyk, Egipte lig daarom, onverwags, skielik sy swaard.  Sodat groot
dele in die loop van die Nyl, in bloed ontaard.  Weet daarom met
Egipte gaan dit in die toekoms beroerd en beswaard.  Uitgebeitel in
klip en ysterplaat, staan Moses, onverwags in `n nuwe gedaante daar.

Die tien plae word hierna onverbiddelik, sondermeer weer vrygelaat.
Bring daarom die staf in wysheid, na die lang spierwitbaard.  Ja, want
die Doodsengel staan klaar gereed, oor die Ooste, oor elke huis en
haard.  Met sy een voet op die Vaal en die ander op die Eufraat,
staan vier kontinente, sonder enige hoop of raad.

Vanuit Rusland oor die Weste heers nou net haat op haat.  Kyk, dit is
reeds middernag en baie, baie laat.  Maar in die ewige politieke beraad,
hou die skeletonkakebene, in sinnelose geklets, net aanhou met praat
en praat.

 

Openbaring 2893

IN CHAOS SE VERGAAN

20 April 2021  Dinsdagoggend  03.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die geboorte van chaos se vergaan, het die einde van die tydvak
voor die mens kom staan.  In foute op foute begaan, het blaam op
blaam, as landsburgers,  voor die deure van regerings kom staan.

Babilon het deur liberalisme, haar grootse fout begaan.  In selfmoord
het sy nou voor haar eie geboude galg kom staan.  Mammon se troon
was die heeltyd met goedkoop klattergoud beslaan. Daarom is daar
geen koninkryk of land, wat die wêreldwye resessie in depressie kan
teenstaan.

Ja, geheel die ekonomie is binnekort heeltemal uitgedien en gedaan.
Maar in hoogmoed, kan en wil die mens dit nou eenmaal net nie
verstaan.  Oplossing vir probleme so sorgvuldig deur regerings en
bankiers beraam, het gekom, om maar net weer ongedaan, te gaan.

Die eenwêreldorde het die mens tevergeefs onderrig en vermaan.  Ja,
hulle goed laat verstaan, om as eenwêreldburgers, in eenheid teen
globale probleme te staan.  Maar in die geboorte van die groot chaos,
se reeds vasgestelde vergaan, het die einde van die tydvak uittartend
voor die mens kom staan.

Kyk, in die illusie van die kortstondige ontstaan.  Skuil reeds die reuk
van ontbinding in die onontkombare vergaan.  Daarom het die groot
pes, dominant, wydsbeen oor kontinente kom staan.  Ja, met sy loop
goed vooruit, deur die vallende skale, beraam, het ook die honger-
snood as sy suksesvolle vennoot langs hom kom staan.

Die spook van Victoria het stilweg langs Elizabeth kom staan.  Vanuit
`n kroon en `n tiara het mensbloed in `n stroom, vanuit edelgesteentes
gegaan.  Victoria was oor die onreg in die Anglo-Boereoorlog erg
spraaksaam.  Sy het oor en oor gemompel:  Weet o, Engeland, waar
kom jou smart, oorspronklik vandaan.

Dit kom vanuit bloed verspil oor onregmatige goud en edelgesteentes,
wat die Engelse koningshuis, nou eenmaal net nie kon weerstaan.
Daarom het die hel gekraam en Europa raak verwilderd in haar skielike
vergaan.  Geheel die Weste, sal verskrik oor Engeland, haar suster, se
val agteruit staan.  Ja, terwyl die Dood soos die treksprinkaan, in
ongekende getalle, ook oor Duitsland, Nederland, Frankryk, Italië,
Portugal en alle Westerse lande sal gaan.

 

Openbaring 2894

IN DIE STILTE VAN DIE LIED

22 April  2021  Donderdagoggend  05.04

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n Goddelike stilte, sonder die lied van engelekore.  Met hemelsfere,
sonder wesens, in die gehore.  Is die laaste bietjie geloof, hier op aarde
reeds heeltemal verlore.  Loop homosapiens, nou in hoop se laaste spore.

So kom die profetiese rede in onsimpatieke harde woorde.  Al donderend
lui dit in skrikwekkende akkoorde.  Oor berge en dale, deur dorpe en
stede, se stadspoorte.  Ja, vanuit die diepste hel, tot in die aarde, se vuilste
hole.

Reg rondom die aarde, oor beide Noord- en Suidpole.  Daar klink nou die
lied van aartsengele, in Goddelike kode.  Ja, met die Genade van Elohim,
vir die wêreldling nou heeltemal verbode.

In die Goddelike stilte met haar eiesoortige ode.  Staan die eerste Olyftak
as Goddelike bode.  Open daarom nou die geestelike sig en open ook die
ore.  Weet die handelsmerk van Lucifer is vir die verseëldes heeltemal
verbode.

In `n Goddelike stilte, net voor die hemel se groot regsverhore.  Daar
vonnis die Groot Regter, binnekort al die kerksinodes.  Vanuit Hades
kom die gekners en gekerm, van ontelbaar baie geestelike dode.

In geloof se laaste, fatale spore, is hoop vir die wêreldmens nou ook
heeltemal verlore.  Ja, met duiwel- en demoonskap, vir die wêreldburger,
nou trots, as hoogmode.

 

Openbaring 2895

‘N TEKORT AAN GEES

1 Mei 2021  Saterdagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, wat kan die mens ooit werklik verstaan of weet?  Met die maat van
onkunde gemeet is dit altyd die dwaas wat hom op die Wysheid wreek.
Met `n tekort aan Gees, met die onvermoë om die Woord in die Waarheid
raak te lees.  Haat die mens altyd die onskuldige `vessel`, ja, die draer van
die Boodskap naamlik die profeet.

Kyk, die laaste oggend het reeds in sonsverduistering in `n donkernag
gebreek.  Die laaste boodskapper het desperaat probeer om `n lamp in
die duisternis aan te steek.  Maar daar is voorwaar niks wat die mens
ooit werklik, wil, of kan verstaan, of weet.

Met die maat van arrogante, onkunde gemeet, kan die dwaas homself nie
help, om hom altyd spottend op die Wysheid te wreek.  Ja, met `n tekort
aan Gees, met die onvermoë om die Goddelike insig in die Woord van
Waarheid raak te lees.  Haat die dwaas sonder enige geldige rede, altyd
God se boodskappers en dood daarom die draer van die harige kleed.

 

Openbaring 2896

KIEME WAT MUTEER

www.nuutsteopenbaqringevanjudithdebeer.co.za

2 Mei 2021 Sondagoggend  00.15

In `n gesig sien ek verskillende diere, onder andere varke en voëls wat
aan rondlêende lyke vreet, waarna `n dodelike kiem muteer, wat op sy
beurt weer oorgedra word van dier na mens en andersom.  Die gevolg
hiervan is so skrikwekkend dodelik en fataal, dat dit aan woorde
ontbreek.

 

Openbaring 2897

‘N BERG BLAAS SY TOP

www.nuutsteopenbaringevanjdithdebeer.co.za

3 Mei 2021  Maandagoggend  05.15

Vroegoggend word ek wakker in die middel van `n helder visioen.  Ek
sien `n berg wat letterlik sy eie top kilometers ver die atmosfeer inskiet.
Agter dit volg `n bruinrooi lawastreep dit soos `n vuil stert die lug in.
Hierna voel ek `n geweldige aardbewing met katastrofiese gevolge in
lewensverlies.  In `n ander scenario sien ek mense vlug voor `n
watervloed.

 

Openbaring 2898

‘N SATELLIET WORD GEKAAP

4 Mei 2021  Dinsdagaand  11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n visioen sien ek `n satelliet wat deur menslike toedoen, in `n
soort van beheer, oorgevat word, met die gevolg dat sekere
wêreldbeheerde, infrastrukture heeltemal buite beheer raak.

Dit veroorsaak chaos in groot maatskappye, sowel as regering-
beheersentrums, asook in media geledere.  Ek sien selfs vliegtuie
neerstort a.g.v. dit.  Krag- en energiebronne word erg hierdeur
beïnvloed.

 

Openbaring 2899

RUSLAND AS MOONTLIKE VREDESMOONDHEID

5 Mei 2021  Woensdagoggend  05.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n visioen sien ek Rusland as die een of ander politieke berader of
redder na vore tree.  Amerika en die Weste reageer erg negatief hier-
oor.  Waarna globale konflik vinnig oor die planeet versprei.

 

Openbaring 2900

VANUIT ‘N KORT RESESSIE IN DEPRESSIE

6 Mei 2021  Donderdagoggend  04.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien die aandelemark vanuit `n kort resessie in `n dodelike depressie
ingly.  Waarna regerings met  edelmetale, sowel as graan en allerhande
soorte voedsel en medisynes, probeer handeldryf en betaal. Ru-olie word
gebruik as die beste betaalmiddel ooit.

OPENBARING 2901 VOLG OP VOLGENDE BLADSY

 

.