0

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.

 

Openbaring 2801

DIE SKOPPENSBOER SE DODETOER

1 Mei 2020 Vrydagaand 23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl die Skoppensboer gulsig na die massas loer. Ontbloot die Nar
homself, sonder skaamteskroom, voor die konings van die aarde, so
grusaam, bar. Hard en luid, wyd en suid, roep die Skoppensboer, ja,
die dood:  Lank genoeg, het ek gesloer, daarom gaan ek, ongekende
getalle, na die vuuroond voer.

Die konings skrik, sodat die Nar, sonder meer in die middel van sy
kaalbasdans, verskrik verstar.  Wyl die Skoppensboer, die groot ou
hoer, belustig van `n kant beloer, word die groot depressie, in elke
kontinent, in elke land, nou ingevoer.

Die nasies staan verslae, verward, onder harde krygswet, in hul diepe
smart.  Ja, terwyl die Skoppensboer, die Doodsengel, hulle laaste
noodkreet, met `n doodsnik snoer.  Die Nar begin om soos `n gans te
dans, wyl hy singend, die mensdom uittart.

Die Skoppensboer begin gulsig, na alle lewe loer.  Soos `n vlermuis in
`n pikswart koets, begin hy om geheel die aarde toer. Die nar dans in
Engeland, om `n diep, donker, pikswart gat en China wil alles, vir
haarself nou vat.

Terwyl die Skoppensboer gulsig na die nasies loer. Begin `n onheil-
spellende wind om die aarde roer.  Vanuit Amerika se grootste stad,
roep haar koning:  Die Ooste het my lank genoeg getart en daarom
kom die derde wêreldoorlog, as die laaste stap.

 

Openbaring 2802

DIE GOEIE WEG

4 Mei 2020  Maandagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Elkeen wat op sy lewensweg saam My wandel, word in My koninkryk soos
`n eregas behandel.  Maar die een wat weier om saam My te wandel, kan
net volgens die wil van Satan handel.

Die een wat in hierdie dae nog met Mammon handel, het reeds sy siel
aan die hel verkwansel.

Die een wat homself as 'beter' bokant sy naaste aanstel, God sal
verseker so een, van sy selfverheerlikte, hoogte, neervel, tot diep
in die hel.

Kyk, net na die nederige ruspe, net `n armsalige, kruipende wurm. Maar
wat weldra verander tot `n pragtige vlinder.  Sorgloos dartel sy tussen
blommeprag, waar niks haar in vryheid verhinder.

Die een wat hom van soggens tot saans, oor alles wil kwel, roep elke
pragtige sonskyndag, reeds voor die daeraad, toe, vaarwel.

Roep o, suiwer kroniek, altyd, na been van jou been, vlees van jou
vlees, sodat God se goeie Gees, altyd deel van jou kinders se kinders,
tot en met die laaste geslag sal wees.

Dink o, jongmens in die dae van jou jeug, aan alles wat jou nader aan
jou El kan laat beweeg. Ja, want voordat jy wis of weet, kom die Dood
of die ouderdom en na goed of kwaad, word jy vir hel of hemel
ingeweeg.

 

Openbaring 2803

GEEN VREDE

6 Mei 2020  Woensdagoggend  05.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Amerika, waar is nou jou so uitspattige strewe, ja, in jou eens kwansuis
so goeie lewe.  Kyk, in jou ou glorie sal jy nooit weer volkome kan herlewe. 
Op die dag wanneer die pikswart Raaf, oor jou toekoms gaan swewe, sal
daar onder sy donker skaduwee, jou kuslyn, in ongekende aardbewings
bewe.

Maar wee jou o, China, wanneer jy daaroor, sal uitroep in vreugdekrete.
Op jou beurt verwoes Ek ook al jou pragtige landstreke, dorpe en
stede. Kyk, die Weste staan teenoor jou al klaar sterk berede en
binnekort is jou tyd ook verstreke.  Deur die Gees van verwarring, ver-
gaan die Ooste, se wette, orde en ook die laaste bietjie vrede.

In die landstreek Israel, soek die tweede Skaal, dringend,
verwoestende, rede.  En Afrika besoek Ek met hongersnood, pes en
plaag, in allerhande soorte siektes en skete.  In hierdie dae luister
Ek na geen volke of nasies, se verskonings, verduidelikings en redes.
Ja, Ek ignoreer al hulle hulpnoodkrete.

Australië besoek Ek met ongekende bose swere en vir hulp, bid hulle
tevergeefs, tot hulle valse here.  Oor hulle velde baljaar weer die
vlammesee van `n tydjie gelede.  Ook hulle vee vrek sonder enige
oënskynlike oorsaak of rede.

Oor die inwoners van Swede voel Ek ook erg ontevrede en daarom raak
dit in daardie land, moeilik vir alle vorme van lewe.  Maar oor Alaska
is Ek die minste ontevrede en luister daarom wel hier en daar na hulle
rede.

Maar met Sion onthou ek My oeroue Ede en daarom bring Ek in die nuwe
Tydvak vir hulle vrede, ja, in `n volkome salige goeie, nuwe lewe.

 

Openbaring 2804

MET DIE OFFER AFGESKAF

8 Mei 2020  Vrydagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die hys van die eenwêreld, liberale vlag, het Satan bulderend hard
gelag. Ja, want die Weste het die Heilige offer mos afgeskaf.  Onrein
honde het begin om die heiligdom te vetrap.  Daarom lig die Oordeel
haar staf en geheel die Weste word wreed gestraf.

Kyk, Engeland ontaard in een enorme, eensame, massagraf.  Daar diep
benede, na onder in Hades, spiraal al haar nuttelose kaf.  Vanuit die
Boek van die Lewe word Edom nou heeltemal geskrap. En al die koningin
se wyses, en al die koningin se sterk man, kan hierdie struktuur, nooit weer

aanmekaar lap.

So, wee die dag van die een globale wêreldgruwelvlag.  Ja, wee die
dag van eenwêreldburgerskap.  Daar kom twee getuies aangestap.  Die
eerste gerub roep:  Heilig, Heilig, kyk, daar kom `n Man geklee in wit
linne, vanuit ontelbaar hemelskares na vore aangestap.

Hy lig Sy staf en die konings van die aarde begin om mekaar se koppe
af te kap. So begin die groot oorlog tussen nasies, tussen broers, asook
tussen stad en stad.  Ja, die Oordeel noem homself, Straf op Straf
terwyl die Dood grimmig en doelgerig deur al die wêreldlande draf.

Maar aan Sion word tydens hierdie groot chaos rus en vrede verskaf en
dit laat haar vyand, verward sy kop krap. Ja, met die aankondiging van
eenwêreldburgerskap, gaan die sweep van God woedend oor die aarde
klap.  Kyk, die hoogste boom onder die konings word binnekort afgekap
want die Heilige offer, is reeds geruime tyd afgeskaf.

 

Openbaring 2805

DIE TWYFELAAR

8 Mei 2020  Vrydagoggend  07.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, daar is `n tipe mens wat weinig instaat is om homself te
verbeter.  Onseker, o, so onseker, dink hierdie twyfelaar altyd die
gras aan die anderkant lyk groener en beter. So dink `n oënskynlike
volwasse man, met die verstand van `n kleuter.  Ja, hierdie mens dink
so verhewe, hy drink uit die Wysheid se beker, terwyl hy maar net in
die dwaasheid rondpeuter.  So loop die dwaas vol van homself met sy
hoof daar hoog in die dun eter en val daarom so maklik oor sy eie los
skoenveter.

Om wie is dit nou weer, waar die duiwels en demone hulle heel eerste
loop skaar?  Kyk dit is om die twyfelaar, wat vir homself net
onsekerheid kan baar.  Ja, waar daar twyfel is, is geen opregte
geloof te gewaar. So speel die bose so maklik sy kaart, hy speel op
die twyfelaar, eers op hierdie, dan weer op daardie snaar. So kan die
twyfelaar nie onderskei om hom by koud of warm te skaar.  Weet daar-
om, daar waar dit lou is, word dit ewig nooit, vir die hemel bewaar.

So weet o, vrou, die dag wanneer jy trou, om nooit jou toekoms op die
skouers van `n twyfelaar te bou.  Die eendag gaan hy jou haat om die
ander dag van jou te hou en daarom brand die lamp van sy liefde
maar baie flou.  Kyk, flou is soos lou, `n eienskap waarvan God, net
mooi niks van hou. Om op die pad van `n twyfelaar te hou, moet jy
weet, sal jy altyd hardebene moet kou.  Poog daarom, om jou lewens-
pad op vaste geloof, in God en jouself te bou.

Daar is `n tipe mens weinig instaat om homself te kan verbeter.
Onseker, o, so onseker, dink die twyfelaar, die gras is altyd aan die
anderkant groener en beter.  Hy drink so maklik eers uit hierdie en
dan weer daardie vriend se kamma wysheidsbeker.  Ja, terwyl hy net
onseker, met die dwaasheid rondpeuter.

 

Openbaring2806

VOORDAT DIE ROOIDAG BREEK

10 Mei 2020  Saterdagogged  01.45

www.nuutste openbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die laaste hanekraai, in `n groot lawaai.  Nog voordat die Rooidag
breek, kom Raka al sluipend om hom te wreek.  Van regs na links
geswaai, deur `n Judaskus weer verraai.  In die laaste gruwelpreek,
waar die gemeente steeds niks wis of weet, lê die waarheid in die
leuen verdraai, terwyl die tyd na die laaste bladsy blaai.

Met die eerste hanekraai, ja, in `n groot lawaai. Word been gebreek,
so stukkend gesteek, begin die vlees ontsteek.  Deur die ouers so
onnadenkend gesaai, moet die kinders die bitter oes afmaai.  In die
hongersnood dieet, met niks meer om te eet, lê die geweer gereed
gelaai, met die tyd verby omdraai.

Met die laaste hanekraai, vaar vreemde skepe in ons baai. So begin die
bose tong soos `n slang gespleet, om godslasterlik te spreek.  Die
massas word afgemaai en die bloed lê dik en taai.  Die vyand vermorsel
en wreek, terwyl kinders en vroue tevergeefs, soebat en smeek.

Terwyl die haan vir oulaas kraai, in die embleem van die panga en die
assegaai.  Oor `n bykans onoorkombare spleet, probeer die Boer
desperaat om die laaste stormwater oor te steek.  Maar die heilige
offer lê in verbastering tot houtskool gebraai en dit is te laat vir
omdraai.

So begin die Rooidag breek, met Raka al sluipend om hom te bloedig te
wreek. China het sy gesig na Afrika gedraai en alles word in Armageddon
afgemaai. Luister daarom na die globale oorlogskreet en weet Satan het
geheel die wêreld aan die knaters beet. Maar van links nou weer na
regs geswaai, word die stomme Boer net nog `n keer weer verraai.

 

Openbaring 2807

VRAAG:  WAT IS/BETEKEN DIE “AFSKAFFING”
VAN DIE HEILIGE OFFER?

12 Mei 2020  Dinsdagmiddag  12.35

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Iemand vra:

Vraag: Wat is/beteken die "afskaffing" van die heilige offer.

Antwoord:  Ek skryf maar die Openbaringe soos wat ek dit ontvang en
elke leser vertolk dit volgens sy eie geestelike innerlike.  My persoonlike
opinie omtrent die afskaffing van die heilige offer is as volg:

Heilig, vertaal vanuit Hebreeus, beteken 'Enig of Apart' en wat ek in die
Gees ontvang het, ook suiwer of raseg.  Met ander woorde, ons het
`n Enige God en Hy het vanaf Adam, `n rasegte volk.  `n Offer is `n
suiwer aanbieding aan Elohim en op Sy beurt het Hy Homself weer aan
Sy Suiwer volk, as die Suiwer Lam geoffer.

Ons was die laaste Aparte volk op aarde en met die fisiese afskaffing
daarvan, was gemengde verhoudings, met kinders daaruit gebore, aan
die orde van die dag.  Alle outoriteit, behorende aan hierdie eens suiwer
volk, was en is, hulle totaal ontneem.  Daarom is die heilige offer afgeskaf
en die heiligdom lê onder onrein(onsuiwer) voete vertrap.

Sommige gelowiges voel egter dat die heilige offer na die Sabbath
verwys en volgens my, is elke persoon, geregtig op sy/haar  opinie.

 

Openbaring 2808

DIE NAG HET DIE DAG VERLEI

20 Mei 2020  Woensdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die maand Mei, alweer bykans verby, sal in die komende volmaan
hooggety, die golwe enorm uitdy.  Die nag sal onverwags die dag met
donkerte binnegly.  Ja, want die duisternis het die lig verlei en die
leuen het die waarheid mislei.  In die komende Oordeel gaan die
wêreld, in oormaat kry, want die vier perde van Openbaring, kom vol-
spoed, so agressief, aangery.

O, jy o, wêreldsisteem, ja, jy met jou bros voete, net `n brousel-
mengsel, van modder en klei.  Waar is nou al jou skatte, eens so in
oormaat, vir jou aangekarwei?  Jou handelsweë was mos met ru-olie
vir jou uitgeplavei.  In goud en silwer en alle minerale het jy jou
uitermatig verbly. Met al jou stralers wat so vinnig om die planeet
kon gly, kon jy van geld en nogmaals geld, net nooit genoeg van kry.

O, dit is die maand Mei en die groot Tuinier kom vir Sy laaste
inspeksie verby.  Kyk, in die wingerd en vrugteboord het Hy weinig
gekry.  En aan die dor vyeboom was daar nie 'n enkele eetbare vy.  Die
reeds droë, maer melkkoei het in die dorland gewei.  Daarom is daar
geen room, om van die melk te skei.

Daar is geen botter of kaas, wat staan nog van net `n bietjie wei.
Kyk, daar is ook geen vleis oor, vir net `n misrabele klein pastei.
Tydens die groot, komende hongersnood, in bykans elke land en
kontrei, gaan die groot pes die wêreld, stadig maar seker, wel
onderkry.

Met die maand Mei, ook alweer binnekort, amper verby.  Ja, met die
laaste tyd wat in `n donkergat van `n leë dimensie ingly.  Begin die
lewendes die dooies, hulle oënskynlike stagnante toestand te beny.
Reeds aan die begin van die groot verdrukking, roep die mens:
O, God, ons het lank genoeg gely.

Kyk, onder ongekende, onderdrukking, vergaan ons as wêreldburgers,
onder die ergste slawerny.  Maar die hemel antwoord:  Kyk, die
duisternis het die lig mos verlei en die wêreldleuen het die laaste
bietjie sinne in die mens mislei. Die eens helder oggend het reeds voor
haar middag, die donkernag ingegly.  Daarom is Genadetyd verby en al
wat oorbly, is `n dom mensdom, wat onder hulle eie verkeerde keuses,
nou bitter gaan ly.

 

Openbaring 2809

ONLUS EN OPSTAND

24 Mei 2020  Sondagoggend  04.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Liberalisme het gebaar, met `n gedrog, wat `n kortstondige, maar
uiters donker toekoms in staar.  Kyk, daarom na die oproeriges wat
nie wil bedaar en weet die onrus is vanuit Amerika, dwarsoor die
wêreld, ongeëwenaar.  Ja, met swart wat globaal, hatig, na wit toe
begin staar.

Vermenging het gebaar, met `n eenwêreldburgerkind, wat die volle
Toorn van God gaan ervaar.  Satan self het die onpaar paar nou
binnegevaar en daarom word die volle hel nou grusaam, oor die hele
wêreld openbaar.

Die uiters, liberale media, weet dat sy nog eenkeer, voor haar sterfdag,
verjaar.  Daarom tokkel sy vir oulaas, op haar so vingerwysende “fake
news” een snaar,  Ja, want almal wat saak maak weet, dit is net syself,
wat haar nog die heeltyd by “valse nuus”, tot voordeel van liberalisme
skaar.

O, Bileam-Bileam, jy, jou liberale ou towenaar, ja, jy die groot
verbasteraar.  Weet vir jou wag daar geen erfgenaam, geen nageslag,
geen verteenwoordiger, vir die Vergadering van Elohim, vir die
ewigheid bewaar.  Ja, liberalisme het vir oulaas gebaar en die kind is
`n gryswêreldmassa, wat hulle vir die laaste groot geveg, bymekaar
begin skaar.

Met die wêreldsiel nou heeltemal aan Satan verpand, begin die dorpe en
stede globaal te brand en dit, onder die hand, van die kind van skand.
O, kyk net na die sekelmaan en luister na die basterhond wat tjank.
Tussen swart en wit, is grys aan grys verwant en die wêreld roep:  In
eenwêreldburgerskap, is die planeet, nou een vaderland.

Maar tussen liberaal en konserwatief, is dit onrus en opstand.  Ek hoor
`n stem wat roep:  Wie gaan wen?  Is dit spiere of is dit verstand?
So, kies daarom vinnig jou kant en besluit:  Is jy aan die siel van die
wêreld, of aan die Goeie Gees van God verwant?

 

Openbaring 2810

LAAT HOM WAT HOOR NOU KOM

30 Mei 2020  Saterdagmiddag  16.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Oor die Nuwe Aarde, sal die strale van die Nuwe Son spoedig opkom.  En
uit die kan van Genesing, sal die heilige Olie kom.  Die suiwer salf
daarvan, is bedoel vir die Bruid Sion.  Kyk, sy word gereed gemaak en
gesalf, vir haar Hemel Bruidegom.

So het die Woord van Elohim gekom, ja, vanuit die Koelte, van die Boom
van die Lewe, se Oer Ewige Suiwer Bron.  God self het gepraat, in die
Stem van die Groot Bastion.  Hy het na Israel geroep en gesê:  Na My o,
Jakob, ja, alleen na My, moet jy nou kom.

Ook na Juda het Hy geroep en gesê:  Na My binnepoort, daarna moet jy
sonder enige versuim kom.  Vir Jerusalem het Hy met liefde gefluister:
As My nuwe stad, moet jy na My toe kom.  Maar met Sion het Hy flankeer
en gesê:  Na jou sal Ekself, in Gees en in Waarheid kom, want jy is My
bruid en dit is daarom.

So, luister daarom, o, honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes, julle
staan reg in die middel, met julle vyand reg rondom.  Maar in jou
midde, tot jou redding, staan aartsengele as mense vermom.  Ja, terwyl
die Dood reeds met ontblote slagtande, vir al julle wêreld teenstanders
grom.

So, slaan maar o, Raka, slaan maar jou Afrika drom en laat val maar o,
wêreld, nou die een na die ander, jou vreeslike bom.  Kyk, deur geheel
die groot verdrukking huppel Sion, in haar hare, fladder `n vrolike
lint en in haar hand, hou sy speels, `n helder veldblom.  Sy sien al die
verskrikking, terwyl niks na haar kant toe kom.

Sion lag en sy dans, terwyl geheel die wêreld onder Oordeel omkom.  Sy
wag vir die Nuwe Son se strale, om oor die Nuwe Aarde op te kom.  Sy
sien die heilige aparte kinders, wat op die koms van hulle Hemelse
Vader, saam begin drom.  Sy luister na hulle lied met woorde wat lui:
O, kom onse YaHWeshua, dit is ons tyd vir U, om op die geesteswolke
van ons harte te kom.

Hulle sing hulle Nuwe Lied:  Kom onse God en breek die Heilige Kruik,
met Goddelike Olie, sodat die salwing van U Suiwer Lig, deur ons kan
kom.  Ja, sodat ons skoon en weergebore, na die Troon van onse Vader
kan kom.

Ek hoor weer die Woorde vanuit die Ewige Heilige Bron:  Hy wat kan
hoor, moet nou dringend nader kom.  Die Gees en die Bruid sê kom en
laat hom wat dors het ook nader kom.  Sodat hy wat die Woorde geniet
vanuit die suiwer Bron, vir die Nuwe Duisendjarige vredestydperk nader
kan kom.

 

Openbaring 2811


WIE KAN GERED WORD?


10 Junie 2020  Woensdagmiddag 15.30

ww.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


‘n Leser vra:

Vraag*: Wie kan gered word – net die suiwer nageslag van Jakob, of almal
soos in die onderstaande voorbeelde gegee?

Ek hoop jy kan my meer duidelikheid gee oor wie almal gered kan word en
ook wie presies die 144 000 uitverkorenes (12 000 verseëldes uit elke stam
van Israel) vandag sal wees?

Die volgende gedeeltes toon duidelike bewyse van "onsuiwer bloed" en ook
dat mense uit alle nasies en volke gered kan word:
 
Jes.56: 6
En die uitlanders wat hulle by die HERE aangesluit het, om Hom te dien en
om die Naam van die HERE lief te hê deur sy knegte te wees — elkeen wat die
sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my
verbond,
7: > hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak
in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig
wees op my altaar; want my huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al
die volke.
 
Openb. 5: 9
Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy
seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop
uit elke stam en taal en volk en nasie,
 
Hand. 8: 26 – 40 beskryf die Ethiopieër wat Jesaja lees en gedoop word.

Josef se vrou (Asenat) was ‘n Egiptenaar; dus Efraim & Manasse se stamme
sluit Egiptiese bloed in.

Moses se vrou (Sippora) was ‘n Kusiet en sy skoonpa (Jetro) het haar na
Moses in die Sinai woestyn gebring  (Exodus 18) - Miriam is met melaatsheid
geslaan omdat sy aanstoot tenoor Sippora geneem het (Numeri 12:1).

Boas se vrou (Rut) was ‘n Moabiet en hul nageslag sluit Obed in (oupa van
Dawid) en uiteindelik Yeshua.


ANTWOORD;

Ek glo dat elkeen in sy eie vasgestelde orde sy/haar saligheid kan bereik.
Die Meester self het verduidelik:  Ek gaan om vir julle plek te berei want in
die groot huis van My Vader is daar baie (verskillende) woninge.

Wat die verseëling van die uitverkorenes, van die twaalf stamme van Israel
betref, glo ek ook, dat dit van ewigheid af reeds vasgestel in die Boek van
die lewe is en dat dit van die begin af, uitsluitlik Elohim se besluit en geen
mens of engel, se keuse is nie.

Iemand wat immigreer en hom hervestig, om daarna `n ander land se
burgerskap aan te neem, word daarna ook as `n buitelander geklassifiseer
of geïdentifiseer. So, ek glo daar is net soveel hoop,vir al ons medeburgers,
wat skip verlaat het.

Weereens stem ek volkome met jou saam.  Daar is vanuit die Kaukasiese
groepering, Duitsers, Belge, Nederlanders en vele meer, wat verskillende
stamme, nasies, volke en tale uitmaak.

Volgens wetenskaplike navorsing, was daar verskeie Kaukasiese D.N.A, in
die ou Egiptiese mummies gevind.

Konstantyn en sy span het besluit watter geskrifte Apokrief is en watter die
saamgestelde bundel sal word, wat ons vandag die Bybel noem.  In die boek
van die Opregte, een van die vele antieke geskrifte, wat aan die kortste ent
getrek het, vind mens geweldig baie informasie, oor `n groot tydsbestek.

Vogens hierdie bron het Moses wel oor Kus vir bykans veertig jaar geregeer
en was met die ontslape Kusietiese, koning - Kikanus, se weduwee, Adioni
getroud  Maar Moses het YaHWeH, die God van sy vader gevrees en nie
by haar ingegaan nie.  Hy het onthou hoe het Abraham sy dienskneg, Eliezer,
laat sweer, om nie `n vrou te neem, van die dogters van Kanaän nie.

Sippora (`n Hebreeuse naam) wat voël beteken, was Moses se tweede vrou.  
Haar vader Jetro (Reuel), was `n Midianietse priester en in sy
besit was die eeueoue staf van Adam.  Wat bevestig dat hierdie woestyn-
bewoner, van suiwer kroniek was.  Daar was egter groot ontevredenheid,
onder die Israelvolk, oor hierdie vrou en die probleem daaraan gekoppel,
het grootliks oor die besnydenis van haar en Moses, se seuns gegaan.

Wat Rut bertref, kon dit weer net sowel `n vrou vanuit Israel geledere
gewees het.  Maar wat in anderland gebore is.  Haar skoonsuster keer
sonder stamp of stoot, terug na haar familie.  Maar Rut antwoord Naomi
duidelik:  U volk is my volk en u God is my God en daarom keer ek saam
u terug, na daar, waar ek hoort.

Dieselfde geld vir die Enug, wat met sy wiskundige aanleg, intellek en
taalkennis, in die Ethopiese hofhouding gedien het.  Maar met `n
verlange teruggekeer het na sy vaderland om daar te aanbid.  Hy word
gedoop en ontvang genade vir die feit, dat ook hy, aan God behoort,
ondanks die feit dat hy geskend was aan sy manlikheid en daarom deur
die ou testamentiese wette, nie die reg gehad het, om in die vergadering
van Elohim te kom nie.

Nêrens in die Bybel word daar direk na die kleur van mense verwys nie
en netsoos hierbo in my brief, maak ons maklik ons eie afleidings, om
so ons standpunte te ondersteun.  Dit is nie vir my, om enige ander
mens hetsy sy herkoms, kleur, taal of identiteit  te oordeel nie.

Netso het niemand anders die reg om my geloof te bevraagteken nie.
Maar wat ek wel weet is dat ek my nie skaam oor die beeld waarin God
my geskape het nie.  Daarom hou ek by sy wette:  Soort by soort en glo
my, ek het groot respek, vir elke soort, wat by sy soort hou.

 

Openbaring 2812

WAT IS?........

24 Junie 2020  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek wou weet, wat onder die son is die mees afskuwelikste voorwerp op
aarde en die antwoord was:  `n Beeldskone vrou, wat haar verganklike,
vleeslike voorkoms, bo alles en almal ag.

Ek het gevra, wat is die mees afstootlikste in geheel die skepping en
God het geantwoord:  Die hoogmoed is en dit is waarom EK, dit altyd,
tot in die diepste materie neerwerp, met `n enorme slag.

Ek wou weet, wat is die mees onvergeefbare sonde en die antwoord was:
Gemengde, eens suiwer bloed, want dit verloor vir ewig, die Goddelike
krag.

Ek het na die mees onaanvaarbare gedrag gevra en die Woord het
geantwoord: Dit is wanneer die wyse, in `n oomblik van swakheid, by
die dwaas, in brassery, hoerery en dronkenskap, oornag.

Ek wou weet, wat is onder die ondermaanse, die mees grusaamste en die
antwoord was:  Die toneel, waar `n sigopatiese sadis, oor die pyn en
leed, van sy slagoffer lag.

Ek wou weet wat is die mees barbaarste en het gekry:  Dit is Raka, waar
hy vermorsel en verkrag, terwyl sy wrede hart, nie vir `n oomblik oor
sy slagoffer versag.

Ek het gevra, wat op aarde is die mees walglikste ding en `n engel het
geantwoord:  Wanneer ons hemelwesens, ons sig en aangesig moet
verberg, voor menslike, seksuele, drange, heeltemal misvorm, ver verby,
enige dierlike gedrag.

Hierna wou ek weet wat die mees veragtelike is en die antwoord is:  Die
eens so Suiwer Woord van God, deur die kerk, tot `n leuen en `n
basterleer, verkrag.

Ek wou weet, hoe verwoord `n mens, die wese van `n dwaas en het gekry:
Dit is `n stommerik, wat die liefdevolle, sorgsame, hand, wat hom/haar
voed, met minagting wegklap.

Weer wou ek weet, wie en wat is die heel domste en die antwoord was:
Onder andere maar weer die ewige dwaas, wat die goeie raad van die
wyse, met minagting vertrap en verag.

Ek het gevra wat is op hierdie aarde, die mees pateties en swakste en
die hemelwagters het sonder huiwering geantwoord: `n Suiwer Adamiet,
`n eersteling van God, `n man der manne, wat net soos Simson, val,
onder die hand en opdrag van `n vrou, met `n Esebel se krag.

Laastens wou ek weet, onder wat kom geheel die mensdom se finale val
en die Hemel het eenparig geantwoord:  Die groot val oor die ewige
afgrond, geskied onder Lucifer outoriteit, van `n eenwêreldorde se
gruwelvlag.

 

Openbaring 2813

SY HEMELNAAM IS OER

28 Junie 2020 Sondagaand  22.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar is `n engelgees en hy heet Elia Oer.  Hy het `n immertaak, ewig
nooit volvoer.  Hy kom van Noord en vlieg na Suid, wyl hy van Oos na
Wes, met God se Oordeel toer.  Terwyl hy rus, is dit Tortelduifies wat
saggies koer.  Maar in sy taak, is dit die Dood, wat wreed daar roer.

So, kyk net daar, na die land aan die Suidekant, ja, met `n Wes- en
Oosseekontoer. En weet, goed en kwaad, word daar behoorlik, nou
deurmekaar geroer. Die Boer, eens so sterk en stoer, het alweer,
heeltemal te lank geslaap en sloer. Daarom vee sy vyand gemaklik,
nou met hom die vloer.

Daar is `n engelgees, met die naam van Oer.  Dit is `n profeet, wat
die Woord van God, na menig, dimensies voer.  Daarom breek elke
duister, donkernag, wel in môreoggendgloed.  Ja, wyl die oorlog
tussen goed en kwaad, deur menig tydvak woed.  So kom die dag
van strome bloed en daar is niks wat die oordeel kan verhoed.

In `n gruwelnag so swart soos roet, sal die wêreldmens, vir elke
gruwelsonde nou moet boet.  Eens in volle vloed, word die water van
die Nyl, kort voor lank na die see verhoed.  In `n enorme, ongekende
hongersnood, het Egipte, Ethiopië en Afrika, niks meer oor, om op te
voed.

Tien konings roep globaal:  O, skep net `n bietjie positiewe moed.
Maar hierdie raad is alweer net bittersoet.  So lig die Skoppensboer,
ja, die Dood, net weer oorwinnend, sy pikswart hoed.  En al wat
oorbly, is die laaste bietjie broederliefde en lojaliteit, wat mekaar in
weerwraak en verraad, vir oulaas groet.

 

Openbaring 2814

DIE MOED Lê LAAG

30 Junie 2020  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die lied se naam is Klaag en die woord lui:  Die moed lê laag.  Die
geloof raak traag, met weinig wat die eindtydtoets gaan slaag.  Die
duisternis het die lig uitgedaag en die waarheid het voor die aanslag
van die leuen vervaag.

Die Wysheid het hard uitgeroep:  Moet o, mens, jou nie voor die Bose,
tot in die ewige dood verlaag.  Maar steeds het die massas by die
gruwelhoogtes van Lucifer opgedaag.  Liberalisme het in selfmoord, luid
geroep, daar vanuit den Haag.  En kyk, Kaukasies, was sonder weer-
stand, gehoorsaam, so breinloos, ja, so swak vertraag.

Die lied se naam is Klaag en wêreldwyd lê die geloof maar laag.  Die
pes roep moedswillig:  Kyk, ek kom weer en weer, in vlaag op vlaag en
dit terwyl die sprinkaanplaag, alhoe wyer, globaal, op begin te daag.
So kom daar nog `n nuwe pes en baie vrek van `n vreemde kiem en koors
in die maag.  O, luister net na die reënwoude, wat daar mor en klaag, oor
al hulle bome, so sondermeer, in hebsug afgesaag.

Die lied se naam is Klaag en vooruitgang lê bitter laag.  Die woorde
lui:  Daar is bykans niemand oor wat God meer behaag.  So roep die
Ruiter op die Witperd.  Wat nou met die mens gemaak?  Die Troebadoer
geklee in swart sing:  Laat die volke en die nasies nou heeltemal, koud,
honger, siek en naak.  Die Skoppensboer antwoord:  Dit alles klink so in
my kraal, ja, so na my smaak.

Hy roep:  Niemand was mos paraat of het gewaak en daarom kom ek op
die rug van die gruwel, gevleuelde draak.  So, laat die volke en nasies in
opstand, oproer en terreur nou oral staak.  Sodat die eenwêreldorde,
onder die mag van krygswet, sy bitter gif oor hulle uit kan braak. Ja, om
hulle so, sy willose slawe, te kom maak.

 

Openbaring 2815

TIK-TOK, TIK-TOK


9 Julie 2020  Donderdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister net na die tik-tok, tik-tok, van die Big Ben se klok en weet
Engeland se vooruitsig raak troebel en dof.  Hoor daarom net die
“Speaker” se onsamehangende gebabbel in die Engelse hof en weet
die medikasie en entstof gaan met nagevolge in elk geval inplof.  Die
taalgebruik en woordkeuse, raak in daardie parlement, nou effens
aggressief, onbeskof,  beledigend en grof.

Luister net na die tik-tok, tik-tok van die Big Ben klok en weet
tussen Arbeider en Konserwatief is daar vir mekaar geen goedkeuring of
enige lof.  Hoor daarom net die ou koningin se skuifelgang, met haar
pantoffels, wat deur Buckinghampaleis se gange slof.  Ja, in die tydvak
se heel laaste skof en weet die kwynende lig het alreeds verdof.
Daarom raak oorlewing, ten koste van almal, skielik ernstig rof.  Kyk,
in ongekende werkloosheid, sit menigtes met onbetaalde verlof en
niemand maak gebruik van vakansieoorde se spotgoedkoop aanbod.

O, luister net na die eentonige tik-tok, tik-tok, van die Big Ben se
tydklok en weet die massas maak binnekort groot amok.  Iemand speel
met dodelike gif en dit is, `n grote van die wêreld, se persoonlike
kok.  In `n beplande sluipmoord vanuit Masongeledere, so noukeurig
geplot, klink daar `n geweerskoot van naby, of is dit vanuit `n drone,
wat die wêreld weer gaan skok.  Of miskien is dit `n kiem, of dalk is
dit Anthrax, wat gis en kook, in die wêreld se groot heksepot.

So, luister net na die tik-tok, tik-tok van die Big Ben se klok en weet
daar kom groot probleme vir die Engelsman, die Ier, sowel as die Skot.
Vanuit Amerika, tot in die verste uithoeke van die Weste, wil dit
nêrens meer vlot.  Daarom gooi China `n dobbelsteen en dit val op `n
skrikwekkende lot.  Met nêrens meer `n bietjie vreugde of enige genot,
staan die wêreldekonomie nou vaal in die bot.

O, luister net na die eentonige tik-tok, tik-tok van die Big Ben se
klok en weet die wêreldkerk is in haar eie leuen, vas verstok.  Onder
haelsteen, sneeuvlok en kapok, begin groot landerye, onder gure
weersomstandighede te vrot.  Onder ongekende hitte staan mense op
straat, sonder enige skaamte, heeltemal naak, vanuit hulle klere
gedop.  So, luister net na die tik-tok van die Big Ben se klok en weet
dit is nog nie die einde van die Chinese se gruwelskrikjaar, ja, die
jaar van die rot.

 

BAIE DANKIE VIR JOU DANKIE

9 Julie 2020

judithdebeer

In `n brief van `n leser:  Ek het jou openbaringe verlede jaar eers
"ontdek", en geniet dit geweldig om dit te lees.

Maar die rede hoekom ek besluit het om vir jou te skryf is dat ek
agtergekom het die mense is oor die algemeen baie negatief teenoor
jou.  Die laaste paar dae het ek agtergekom dat dit nie net negatief is nie,
maar 'n taamlike haat wat uitgestraal word deur hul woorde.

Daarom wil ek net vyf minute van jou tyd vat om vir jou dankie te sê.
Dankie dat jy doen, wat jy doen.  Dankie dat jy na dertien jaar nog kans
sien om daarmee aan te hou.  Weet dat daar mense is waarvan jy nie
weet nie wat elke dag gretig uitsien na  nog 'n nuwe openbaring om te
bestudeer.

So, hou moed, en moenie dat die wêreld jou onderkry nie.

Beste wense

Scheepers

Openbaring 2816

PROEFKONYN

13 Julie 2020  Maandagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister na die kreet gebore vanuit droef en leed.  So wit en bleek,
vertrap en stukkend gebreek, is dit die Boer wat nou, onder groot
onreg leef.  Maar deur God vergeef, sal dit verseël, wel vir die Nuwe
Tydvak voort bly leef.

Maar wee o, wee, vir elke hand, wat met `n proefentstof, na `n kind van
God sal steek.  Op daardie dag, sal die virus tien keer erger, so
dodelik, sy eie grens oorsteek.  Die hemel sal Hom wreek, in elke land
en streek.  Ja, sodat geheel die politiek en wetenskap sal weet.  Daar
is Een El, `n Enige God, wat waaragtig Leef.

 

Openbaring 2817

DIE BOOGSKUTTER

15 Julie 2020  Woensdagoggend  05.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die Boogskutter span sy boog en hy tref vol in die kol en die Leeu
verander terstond in `n mol.  Die grotes van die aarde, word soos moeg
gespookte, papvisse, ingekatrol.  Ja, die valbyl val en die koppe die
rol.  Vanuit hoë geledere, eis die dood, nou sekuur en wreed sy tol.
`n Engel roep:  O, wee die dag van die politiek en ook diè so valse
protokol.  Kyk, die tyd het gekom en in chaos, begin alles onderstebo
te lol.

Die Boogskutter skiet en hy tref vol in die senterkol.  In die kwynende
waterpoel van die Vis, dryf `n enorme, stink drol. Die stank van die
Dood, trek nou reg rondom die aardbol en die konings en die
bankiers, begin blindelings en koersloos, in alle rigtings te hol.  Die
Woord, in die Openbaring, roep luid:  O, wee die dag van alle wetgewing
en van alle skynheilige protokol.  Ja, met geheel die Weste en Ooste,
wat nou met `n groot derde wêreldoorlog, weg wil hol.

Die Boogskutter span sy boog en hy skiet sekuur in die kol en die
Maagd staan hoog swanger, rond en vol.  `n Oeroue Germaan, dans
plesierig al in die rondte en hy roep vrolik, oorwinnend:  So by my
kool, jawoll!  In Suid-Afrika raak die riviere en damme, skielik, tot
barstens toe oorvol.  Die pous nou `n regte ou suurknol, begin heel-
temal te laat, deur `n antieke, ou boekrol, te skrol.

Die Boogskutter skiet nou die een na die ander pyl en almal tref
sekuur in die kol.  Die Waterdraer, by name Petrus, laat sak skugter sy
emmer en trek stilweg sy versteekte dolk.  Kyk, geheel die planeet,
verander oornag, in `n skrikwekkende maalkolk.  Oor die wêreld sak `n
donker, skrikwekkende, wolk.  Al die presidente praat skielik, net in
hul eie taal en almal vra desperaat vir `n tolk.

Die Boogskutter skiet weer en hy tref vol in die kol.  Die Stier word gewond
en hy kom briesend, met donderende, hoewe, aangehol.  Vanuit al die
Kaukasiese nasies, herrys die verseëldes, nou as God, se een uitverkore,
volk.  Kyk, in ongekende, wêreldhongersnood, staan daar op die wêreld-
eettafel, `n groot, dolleë, geroeste kastrol.  Niemand koop ook meer die
mooi weefstowwe, katoen of wol en in groot oorskot, staan brandstof en
petrol.

Die Boogskutter span sy boog en hy tref sekuur in die kol en die Skerpioen
begin skeef, met `n Alsemgifsak, rond te tol.  Die Weegskaal val, met
oral ongekende, kataklismes, wat chaoties lol.  Ja, die valbyl val en op die
nuusbulletin is dit net V.I.P koppe wat rol.  Nêrens is daar meer enige,
vrolike, wêreldfeeste, met mense wat dans of plesierig rondjol.  So, wee
daarom, geheel die wêreldpolitiek, met al sy skynheilige protokol.

 

Openbaring 2818

WOE TO THE WORLD

20 Julie 2020  Maandagoggend  02.16

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit `n skitterende lig, het die engel Gabriël, - sodat almal kan
verstaan, - eers in al die tale van die wêreld en daarna in Engels
uitgeroep:  Selah-selah, amen-amen.  Woe to the world, for Satan will
soon meet his end.  Kyk, heel onder op die bodem, in die poel van
vuur, lê Nagash, saam die Phoenix, heeltemal verkool, en tot as
verbrand.

Vanuit die koolstof daarvan, kners en ween die Spookskim, die
illusiekind, van ewige skand.  Die eens, so soet verbode vrug, smaak
skielik vrot en frank.  Ja, met die ontbinde lyk van Bileam, die
reïnkarnasievalsprofeet, weggesmyt, eenkant.  Bokant dit alles, sirkel
tydsaam, die aasvoëls, voordat hulle honger op die feesmaal land.

Vanuit die Ewig Lewende Lig, het Gabriël, die boodskapper, - ja, sodat
almal kan verstaan, - eers, vanuit al die tale van die wêreld en daarna
in Engels uitgeroep:  Selah-selah, amen-amen.  Woe to the world, for
Satan soon, will meet his end.

Kyk, Lucifer word in kettings, in soliede klip, vir `n duisend eons
vas gesement.  Ja, want die bloed van die wêreldburger, is mos in
verbastering vermeng.  Daarom was die lewe hier op aarde, net `n
tydelike, verganklike tent.

 

Openbaring 2819

GEEN LENGTE VAN DAE….

21 Julie 2020  Dinsdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die laaste dae, wanneer die jeug so “vain” die ouderdom in alles
kritiseer.  Die kind sy ouer, nie meer langer eer en die dwaas, die
wyse wil beheer.  In die einde van die tyd, wanneer die mens, selfs
vir God wil leer en die politiek die hemel opponeer, wyl die ekonomie
homself besweer.

In die laaste uur met niemand meer, tot die goeie te bekeer, terwyl
die kerk haar laaste lidmate, vir die dier katkiseer en alles liberaal
hulself kastreer.  In die laaste tyd met elke dorp en stad, onder krygs-
wet nou beleër, terwyl trippel ses, alles sal kontroleer en beheer.  Ja,
in daardie dae bars die bose sweer en oor die aarde heers die hel se
sfeer.

In die laaste dae wanneer die kinders, op die arbeid van hul vaders
urineer, terwyl hul op die sweet en werk van ander teer. In daardie
tyd begin die spotlied van die dwaas, die wyse irriteer en met geen
omkeer, begin die Wilde Beer, die kinders te verskeur.  Ja, terwyl die
ongetemde jeug, die goeie ouderdom, self as voorreg gaan verbeur.  In
daardie tyd, begin die wyse met die dwaas gek te skeer, terwyl die
skale, die infrastrukture, heeltemal verinneweer.

In die laaste dae, verloor die jeug oornag haar fleur, en haar skoonheid
word van haar weggeskeur.  Met geen genot, sal die jongmanne
tevergeefs masturbeer en die jongvroue sal onvrugbaar, nie meer
menstrueer. So kom daar vir hulle geen nageslag, wat hulle op hul
beurt, liefdevol sal eer.

Kyk, in hierdie dae kom God se Swaard, met mening tussen kind en
ouer neer en dit raak te laat, om nou te wil kommunikeer.  In ongekende
swart terreur, sal die Boerekind wel nou leer, om onder dwang, die
wurm van die dood te eer.  So, te laat-te laat, om die liefde nou te
wil stimuleer, of om die naasteliefde, te probeer demonstreer.

Die Engel van die Dood, werp sy spies-speer nou neer en die ouers
word in beskerming van hulle kinders weggekeer.  Die internet, het die
kinders mos goed geleer en die skool en universiteit, het hul
instudeer.  Ja, om God nie te eer en die ouer in alles te opponeer.
So, laat die drone, oor die nuwe jeug regeer, wyl die robotoutomaat,
in outoriteit, oor hulle, tot `n pappery, sal marsjeer.

Armoede sal hulle hoogmoedskleed af kom skeur en niemand sal oor hulle
heengaan treur.  Onder die sweep van verdrukking en slawerny sal hulle
voort moet beur, in geen toekoms, so swart gesmeer.  In hierdie tyd is
daar geen vader, wat die wolf van hul deur weg sal keer en geen moeder
wat salf oor `n rou wond sal smeer. Geen ouerhande sag en teer, wat
bitter trane, met `n soentjie sal besweer.  Ja, want die kinders het
God se Wet heeltemal verleer, om hulle ouers, in liefde en respek te
eer en so te respekteer.

 

Openbaring 2020

DIE SKELLIED VAN DIE EGO

31 Julie 2020  Vrydagoggend  11.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die waansinlied van die onsuksesvolle alt, of is dit nou die kamma
sopraan.  Skuil daar die bitter jaloerse gal van `n demonetraan.  In
die woorde van die sinnelose lied, wat geen intellektuele wese, in die
minste kan verstaan.  Kry almal, behalwe die narsis self, vir alles,
altyd, die blaam.  O, hoe dof en hoe bleek is die kollig, wat
tevergeefs, al soekend, na `n nie-bestaande diva, oor die verhoog
gaan.  Ja, in `n tyd waar die laaste bietjie rede, in hoogmoed-
waansin vergaan.

In die waansinnige lied van die onsuksesvolle sopraan.  Met haar
stembande net `n aaklige skelorgaan.  So, waar bly die applous en waar
is die groot naam?  Kyk, in die stilte van `n gruwelnag, het die
laaste klanke van die lied, die gehoor, heeltemal ontgaan.  Die gordyn
het gesak en die ligte gaan aan en voor die gehoor op die verhoog,
staan `n ontblote kunstenaar, met die onvermoë, om haar te skaam.

In die waansinlied van `n onsuksesvolle alt, of is dit `n dom sopraan.
Daar waar haar spotlied, al skellende, oor haar omstanders gaan.  Daar
begin die bedorwe brok, woes, om haar te skop en slaan, sodat hoor en
sien, die hande, oor die ore moet slaan.  Eenkant en alleen, bly die
betreurenswaardige oorblyfsel, van die geringe Boervolk staan.  Ja,
met die spotlied van die ego, wat in haar eie hoogmoed vergaan.
Terwyl die gees van totale waansin, nou, oor die vlaktes van Afrika
gaan.

 

Openbaring 2821

IN DIE SENDING VAN DIE EINDTYD

10 Augustus 2020  Maandagoggend  04.07

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die see het gegee en die oseaan het geneem en die droë land het erg
oor die verlies daarvan geween.  Die lewe het gegee en die dood het
geneem en die verdriet het in haar smart uitermatig daaroor geween.
Die Rede het in Wysheid gegee, maar die waansin was van alle logika
vervreem en daarom staan die haat die liefde in al haar werke teen.

Die Hemel het in oormaat gegee, maar uitgeslape en slu, rol die hel
haar dobbelsteen en dit word bykans weer alles van die mens af weg-
geneem.  Eens wapper daar trots oor die Kaukasiese veen, hulle eie
Goddelike embleem.  Maar deur liberalisme in verbastering, is hulle
Godgegewe identiteit, ook daarmee heen.

Deur Abel het Adam godsalig uitgeroep:  O, vlees van my vlees en been
van my been.  Maar Satan het deur Kaïn geantwoord:  Hier skuil ook ek
in die Goddelike geen en daarom staan homosapiens, Elohim, in alles
teen.  Na die verraaierskus gaan Judas haastig heen en vir dertig silwer-
stukke verkoop hy die Enige Een.  Deur een en dieselfde verraad, word
YaHWeshua, tot vandag toe, deur mekaar, vanuit mekaar, se harte
weggeneem.

Neem daarom vandag My Woord, solank gelede deur My gespreek en
laat dit opnuut oor die heilige volk neerreën.  Moenie vir julle goud of silwer
in julle beurse op julle lewenspad saamneem, ja, geen reissak vir die
eindtydweg want die eindtydwerker is sy voedsel voorwaar deeglik werd.

Ondersoek waar julle ookal gaan en vind wie waardig is, om saam te
neem.  En as julle `n huis ingaan en dit is waardig, laat My seën
mildelik daarop neerreën.  Maar indien nie, laat alle vrede dit vir
ewig die rug toekeer.  Kyk, Ek stuur julle soos skape onder wolwe in,
wees daarom so versigtig soos die slange, maar so regverdig soos die
duif en staan die duisternis met My Lig teen.

Pasop vir die miswolke, die skyngelowiges, want hulle sal julle oorlewer
en na die regbank neem.  Moet julle nie kwel oor wat julle sal spreek.
Kyk, My Gees sal self, tot julle redding, die spreekbeurt neem.  Kyk,
die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die ouers sal hulle
van hul kinders distansieer.  Die kinders staan die ouers in alles teen
en terwyl hulle die vader en moeder doodslaan, sal hulle nie `n enkele
traan daaroor ween.

In hierdie tyd staan bykans almal die missiedraer en boodskapper,
hatig, in alles teen.  Maar wie tot die einde volhard, word vir gered
en tot in alle ewigheid, deur My opgeneem.  En wanneer hulle julle ver-
volg in die een plek, vlug na die volgende, terwyl julle alles van daardie
plek wegneem.  Moenie vrees wat die liggaam kan dood, maar nie die
siel nie.  Maar vrees eerder Hom, wat siel sowel as liggaam, in ewige
verderwing, na die hel kan neem.

Hom wat my bekend maak voor die mense vir hom/haar, sal ek bekend maak
voor My vader in die hemel.  Maar elkeen wat my verloën, hom/haar sal
Ek verloën  voor My Vader wat in die hemel woon.  Ek het nie gekom
om vrede na die aarde te bring nie, maar wel sodat die mens, die swaard
op kan neem.  Ek het gekom om tweedrag te wek tussen ma en dogter, pa
en seun en mens se eie huisgenote sal die plek van die vyand inneem.

Wie vader of moeder, seun of dogter bo My liefhet, is My nie werd nie en
wie sy kruis nie opneem en My volg nie, kan nie sy plek langs My inneem. 
Wie sy lewe in hierdie wêreld soek sal dit verseker verloor, maar wie dit
om My ontwil verloor, sal dit ewig vind.  Wie julle in liefde ontvang, ontvang
My en wie My ontvang, ontvang My vader wat My na julle gestuur het.

Wie `n profeet van My ontvang, ontvang die loon van `n profeet en wie
`n regverdige ontvang, ontvang `n regverdige se loon.  Elkeen wat `n beker
water na een van hierdie opregte nederiges uithou, sal verseker sy loon in
besit neem.  Weet daarom dat die Woord, weereens in oormaat in Wysheid
gee.  Maar ongelukkig staan die duisternis in die mens, die Lig van God, in
alles met mening teen.

 

Openbaring 2822

GOD ALLEEN SAL HEERS

12 Augustus 2020  Woensdagoggend  09.18

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl ek ingedagte, onbewustelik, op my onmiddelike omgewing
konsentreer.  Begin die Innerlike Stem my onverwags, `n les te leer.
Ek sien my vier mak kraaie, wat triomfantlik oor my werf domineer en
hulle dink daar is niks wat hul kan stuit of keer.

Maar by die kosbak is dit die mak kapokhaan wat hul met sy skerp spore
sondermeer wegkeer. Terwyl die huiskat weer op sy beurt, die kapokhaan
met een vinnige hou, op die rug omkeer. Die waghondjie laat nie op hom
wag en in `n wilde jaagtog moet die kat weer desperaat, vir sy
reputasie keer.

Vinnig spring ek tussenbeide, sodat ou Pokkel weer kan leer, op
hierdie werf is ek alleen, die landheer.  Maar in my vaart stamp ek `n
toon en deur die pyn laat weet die stem:  Ek is jou Abba Vader, wat jy
moet liefhê en ook moet eer.  Kyk, Ek Alleen, bly altyd die Enig EL,
waar geheel My skepping, my ewig, altyd, sal respekteer.

 

Openbaring 2823

UIT DIE AS VAN DIE LAASTE BOEREBATALJON

18 Augustus 2020  Dinsdagaand  00.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die ritme van die Afrika drom, het die nag in vure geblom.  Die
leeu het bang geblêr, terwyl die pasgebore lam, met ontblote
slagtande, gevaarlik, grom.  Die tyd was om en onder die Gees van
Verwarring, was almal, uitermatig, dom.  Daarom was die laaste  weg
na die ewigheid, onbegaanbaar skeef en krom.

In die ritme van die Afrika drom, is die waarheid alweer, onder `n
Masonleuen vermom.  Die hemel staan oor die dom naïwiteit van die
Boer stil verstom.  Kyk, op die oewersisteem, by die geldrivier van
Babilon.  Rook smeulend die asreste, van die laaste Boerebataljon. 
Met geen manskappe, vlug die baie generaals, desperaat, vir `n
skuilplekkie, in die sterwende lig, van die illusieson.

In `n kontantlose stelsel kom Mammon, in die ou ekonomie heeltemal
om, ja, terwyl die aasvoëls, desperaat, om goud en silwer, saam begin
drom.  Maar in die groot hongersnood wat kom, kom `n derde van die
wêreldpopulasie, in verkorte tyd, vinnig, om.

 

Openbaring 2824

HUIS, PALEIS, PONDOK, VARKHOK

19 Augustus 2020  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Huis, paleis, pondok varkhok.  Kyk, van haar hoogmoedsverhoog, stort
ver na benede, die onuitstaanbare, bedorwe, brok.  Tot in die wortel
verrot, het die onvrugbare vyeboom nooit tot enige voordeel gebot.
Daarom kan niks in hierdie volk, op hierdie stadium, in voorspoed
vlot.

In twaalf dowwe slae, slaan vir oulaas die eindtydklok en die soutpilaar
was maar weer, die vrou van Abraham se broer, by name Lot.
Daarom sal al die wilde lote, in die laaste snoeiseisoen, sonder enige
gebruik, na benede stort.

Huis, paleis, pondok, varkhok, die dwaas bly ewig altyd `n sot.  So,
vervloek is die hoogmoedige snob.  Kyk, die dobbelsteen rol en op die
dubbeldoor val die lot.  `n Volk is verrot en daarom kan niemand meer,
die groot armoede keer of stop.

Huis, paleis, pondok, varkhok, die dwaas se eie hoogmoed was haar god
en daarom word Honger, nou haar karige kok.  O, die dom sot het gedink
sy is net die modepop.  Maar met geen brein in die kop, word sy spoedig
by die agterdeur uitgeskop.

Huis, paleis, pondok, varkhok, in `n alhoe nouer wordende kring, vlieg
om die aanlokkende, vlam, die ewig onnosele mot.  Die hoogmoed het
getart en gemok en die rede het gereageer, met `n vieslike wrok en so
val die lastige vlieg, morsdood, in die kokende sop.

So, huis, paleis, pondok, varkhok, van `n spoggerige plaas, tot `n arm-
salige krot.  Ja, in olka, bolka, ribbetjie, stolka, rol die dobbelsteen en
wreed val die laaste lot.

 

Openbaring 2825

DIE HOOGMOEDIGE AFRIKANERVOLK SE VAL

20 Augustus 2020  Donderdagnag  24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, waarvoor sal die ydel skoonheid deug en wat kan die voortvarenheid,
tot voordeel, vir die naaste bring?  Elohim kies die kleuter bo die jonge-
ling en die ouderdom bo die jeug.  Kyk, vanuit Rusland word `n jong
verseëlde generasie nader gebring.  Die pragtige land in die Suide, lê
oop voor hulle, skoon en leeg.  Daar sal hulle saam met Sion, die Nuwe
Lied sing, ja, terwyl hulle die suiwer offer, deur hulle uitgekose D.N.A, in
die Nuwe Tydvak sal bring.

Ek sien `n groot Arend oor die Suide van Afrika sweef.  Op sy vlerke
rus daar `n vrou met `n kind en binnekort sal ook hulle, hul, nuwe
veilige plek, van voorbereiding vind.  Ek hoor `n Groot Stem wat `n
roulied sing, ja, vir die kosmopolitiese jeug van Suider-Afrika
gebring.  Hy sing:  Geweeg, geweeg en in ongekende hoogmoed,
heeltemal, te lig bevind.

Terwyl die Stem die klaaglied na die aarde bring, raak die
Afrikanervolk se seën deur ongekende vervloeking vervreem.  So kom
daar na jou o, volk, jou armoede, soos `n rondloper en in jou gebrek,
sal jy pateties, om `n aalmoes smeek.  Jou infrastrukture lê stukkend
gebreek en God sal nie jou verspillende bloed wreek.

Jy het tweedrag gesaai en jou naaste verraai.  In hoogmoed het jy jou
siel gebaai.  In `n wanindruk, het jy gedink, jou voorkoms, voor mens
en God, is alte fraai.  Maar jou eie siel, het die magshebberhaai, in
jou verraai.  Jy het gedink jy kan Elohim met jou valse Sabbat paai,
ja, met gruwel rituele en woorde, so vuil en taai.

As `n tweegatjakkals, het jy jou mantel in alle rigtings geswaai.  So
is die geweerloop teen jou kop, deur jouself gelaai.  Jou eens so
verganklike skoonheid, is klaar in sy maai en oor jou kamma
uitstaande, intelligensie, kan mens maar net spekuleer en raai.  So,
laat die uitheemse Nagtegaal, nou haar lied sing.  Terwyl die groot
Arend van Openbaring, die nuwe, suiwer baba, nader bring.

Ek hoor weer die Groot stem sing:  Die woorde van Sy lied lui:  Luister,
jy, o, een vanuit `n stad en een vanuit jou omgewing, ook jy is,
gekies, vanuit die Boervolk, tot verseëling vir die Nuwe Tydvak, nou
nader gebring.  Hou jou nederig voor jou EL, klein en gering, voordat
die laaste skaal val en ook jy miskien, buite die Heilige Vergadering
staan, ja, buite die Aparte, Goddelike Kring.

 

Openbaring 2826

'N VOLKSVYAND IN DIE PROFEET

23 Augustus 2020  Sondagmiddag  14.40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n Goddelike lied wat Hom kom wreek, kom die woorde, laat die
Boervolk weet:  Hulle het nie meer `n vriend, maar wel `n vyand in My
profeet.  Laat daarom ook die profeet nou weet, om sonder my
toestemming, niks van hul tafel af te eet.

Oor My Woord het hulle, hul laggend mos gebreek.  Terwyl hulle my
Waarheid in verraad, in die rug sou steek.  Met die kerk het hul
gedweep, wyl hul met die vyand saam sou drink en vreet.  Hulle
geloftes het hulle in versoening afgebreek, hul hand in vriendskap na
die wêreldorde uitgesteek.  Met hulle tiende van die behoeftiges goed
versteek, het hul sonder skaamte, steeds groot rykdom, van My
afgesmeek.

Teenoor hul vyand staan hulle nou net `n swak pateet, nie in die
minste eers gereed.  Terwyl hul verwag, Ek moet hul te hulp snel met
`n Goddelike oorlogskreet.  Maar kyk, My slagorde staan teenoor hulle
wel gereed,  Ja, met hulle sondeskuld, tot op die laaste oortjie
afgemeet.

In `n Opdrag vanuit die hemel, wat Hom wil wreek.  Kom die woorde:
Laat die eens heilig, aparte volk nou weet.  Hulle het geen vriend
meer oor in My profeet, want in plaas van seën, is dit leed op leed,
wat hy, sal laat weet.  So, laat die profeet nou goed ook weet, om al
die spot en smaad oor jare heen, nie te vergeet.

Die skrif staan teen die muur en `n mislukte volk is klaar geweeg.  So
laat die Oordeel Hom kom wreek, wyl die profeet, die vure in opdrag,
aan sal steek.  Kyk, o, Boervolk jou dagbreek is dof, mistig, bleek,
met genade tot in die minimum, vir jou versteek.  Oor jou liefde, is
jou God, nie meer verleë.

Te veel vermorste tyd, is reeds daar aan jou mislukte redding bestee.
So, laat die engel van vergelding jou nou kom ontklee.  In sak en as
word jy vir die laaste tyd geklee.  Ja, wyl jy steeds, jou hand hulp-
behoewend, na `n gruwel wêreldorde, uit sal steek.

 

Openbaring 2827

DIE DERDE TESTAMENT

1 September 2020  Dinsdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die woorde van die nuwe Lied, ontvou die Goddelike Liefde, in die
nuwe Ryk se derde testament.  `n Goddelike kind word weergebore en
Elohim, word deur die getuienis van die nuwe mens, in die Melgisedek-
orde, deur geheel Sy skepping, persoonlik geken.

In `n ou-ou Waarheid, aan die gerubs en die aartsengele, reeds so lank
bekend, ontvou in die nuwe derde testament, die goue duisendjarige,
Goddelike, Vredessakrament.  Kyk, op hierdie ewige stewige vaste
fondament, rus nou die nuwe stad Jerusalem.

Ja, `n suiwer plek van Goddelike Geloof, Hoop en Liefde, ewig vas-
staande, as `n volmaakte, lewende, Goddelike Monument.  As salige
woning, dien dit alleen, vir die uitverkorenes, ja, as ewige woonplek
bestem.

 

Openbaring 2828

AAN ‘N EENS UITVERKORE VOLK

2 September 2020  Woensdagoggend  05.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Aan `n volk wat haar God nie meer eer en wat sy Liefde met haar vuil
sondes besweer.  Aan `n volk van God se Wet en Leer weggekeer en wat
haar nimmermeer, tot die Goeie, laat bekeer.  Aan `n volk wat sonder
ophou kla en murmureer, oor soveel foute, oor hulleself omgekeer.
Ja, terwyl sy weier, om haar, oor haar sondes en foute te laat korrigeer.

Aan `n volk wat steeds materiële rykdom begeer, terwyl sy openlik agter
Mammon en Babilon aan hoereer.  Aan `n volk wat oor vreemde gode
fantaseer, terwyl die vlamme van die hel haar klaar verteer.  Ja, aan
`n volk wat haar El oor alles kritiseer en daarom gaan Hy haar weë, in
hierdie tydvak, nooit weer normaliseer.

So, luister o, profeet, sodat ook jy kan weet, moet jy  nou, hierdie
ou-ou boekrol, heeltemal op kom eet,  Ja, sodat My Woord, Hom, oor
hierdie goddelose volk, kan kom wreek.  Dit raak tyd om weer te spreek:
Vertel daarom van die ongekende eindtydstorm, wat besig is om oor
geheel die wêreld op te steek.

Kyk, die eens bruikbare waterkruik, lê reeds by die leë put, stukkend
gebreek en die laaste bietjie graan word inderhaas weggesteek.  Op die
plase, in die dorpe en stede, word groot vure aangesteek en niemand
luister na die sterwendes se roepgesmeek.  In `n verlate woestyn-
streek, lê soveel versteekte, nou nuttelose goud, tevergeefs weg-
gesteek.  In die laaste bietjie soetwater van die eens varswatermeer,
is Alsem, nou die alleen, dodelike, giftige gasheer.  Ja, terwyl die aarde
onder die donderslag van `n meteoriet, ruk, bewe en vibreer.

Aan `n volk wat openlik met haar God die gek wou skeer en dit, terwyl
sy skaamteloos, steeds, op Sy Genade sou teer.  Aan `n volk wat in
hoogmoed oor mekaar wou regeer, terwyl sy haar naaste, sonder ophou
so kritiseer, terwyl sy weier om op haar eie sonde en foute te konsentreer. 
Aan `n afskuwelike volk wat gedink het sy is fyn gepoleer en gekultiveer. 
Terwyl sy die Waarheid, deur haar gruwelkerke, in alles sou opponeer. 
Aan `n volk wat haarself verkrag en onteer, terwyl sy haar nageslag,
letterlik, skaamteloos, swartsmeer.

Kyk, hierdie dom volk het God, met `n voorkop en hart, so hard soos
klip, geopponeer en daarom kom Hy, om hulle `n baie duur les te leer.
Hy stuur Sy Engel, om die see op hul kusstreke om te keer en Hy laat
toe, dat die dier met sy merk, wreed oor hul regeer.  Sonder enige
vryheid of reg, sal hulle nie meer met mekaar kan kommunikeer.  Hulle
vroue word onteer en hul mans gekastreer, wyl hulle die jongelinge,
spottend, minagtend sodomiseer.

Kyk, die groot bomme staan klaar gemonteer en al die stede word oornag
beleër.  Desperaat probeer hierdie volk om hul vyand af te weer.  Maar Raka
laat hom in sy stormloop, nie stuit of keer.  So, laat die verseëldes Elohim
nou sonder ophou loof en eer, omdat hulle die enigstes is, wat onder Sy
Groot Beskerming sal verkeer.

 

Openbaring 2829

IN DIE GROOT GERIG

3 September 2020  Donderdagoggend  01.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Luister na die  geween en gekners van tande in die groot, Goddelike,
eindtydgerig.  Ja, daar waar niemand die Regverdige Oordeel kan
ontvlug.  Kyk, o, Jakob-Israel, jou eens so Genadige God, in Sy
Grootheid, so beroemd, maar in Sy Woede, nou uiters berug.  Hy, stuur
na die aarde, Sy Groot Oordeelsgerig en vir geen duiwel of demoon,
staan sy leërskare terug.

Weet daarom o, wêreldmens, in die fantasielig van jou materiële
lewensklug, is daar tussen hel en hemel, geen oorgangsbrug.  Keer
daarom o, eens verlore seun, jou heer Satan, nou toe die rug.  Ja, keer
weg van die verbode vrug, na jou Vaderhuis toe terug.

O, kyk net na bo en sien die eindtydtekens in die lug en weet in die
komende ongekende Exodus, is oral tevergeefs, na nêrens, die
vreesbevange, vlug.  O, Weste jy wou jou nie laat leer en nog minder
laat tug.  Daarom kom daar na jou, op die rug van die Swart Perd, die
vreeslike oorlogsgerug.  Kyk, op die rug van die Vaalperd, sal Oos, sowel
as Wes, die Dood, in miljoene getalle, nie kan ontvlug.

 

Openbaring 2830

ROME, DIE GEVALLE ENGEL, VAN VALSE LIG

4 September 2020  Vrydagoggend  01.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Rome-Rome, jou gruwel, valse, heilige vrome.  Kyk, aan skerwe, lê
al jou Satans, hoogmoedige, drome.  O, Rome-Rome, kyk, jou gesamenlike
tien koningskrone, rus klaar op die tempelhoof, van jou tien wêreldordeklone.

Met die byl klaar teen die stam, val in drie en `n halfjaar, al die mag, van
hierdie tien baie hoë bome.  En in totale duisternis, vergaan al Lucifer se
valse lig en hoop op wêreldoorheersing, in sy magsdrome.

 

Openbaring 2831

IN KLIP- EN KOEëLREëN

5 September 2020  Saterdagoggend  02.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die witman staan bevrees en ontsteld.  Luister, in die Groot Goddelike
Stilte, val oorverdowend, soos `n kanonskoot, `n enkele speld.  In `n
vinnige oproep om aan te meld, word die warm yster vinnig gesmelt.  In
klip- en koeëlreën, kom daar groot geweld.

Oor die foute van die vaders, in die verlede, moet die kinders van die
hede, dit nou ontgeld.  Maar vanuit `n klein oorblyfsel van die Nee stem,
stap nou na vore, die lang, vergete Boereheld.  God reik hierdies die
hand, om hulle op te help.

Maar die materiële, sowel as geestelike verbasteraar, ja, die liberalis,
sal dit tot op die laaste druppel bloed moet ontgeld.  So, laat die
kokende yster daarom vinnig smelt want die bloedskuld van die
martelare word nie langer vrygeskeld.

So, vaarwel-vaarwel, aan die wat in die ewige duisternis rond gaan
dwel.  Ja, vaarwel-vaarwel, aan die onderkruipers, want hulle dae is
getel.  Vaarwel-vaarwel, aan die volksverraaiers.  Kyk, God self het
vir hulle `n wip gestel.

Maar kyk, oor die swart gebrande aarde, van die eens groen Boereveld,
kom God se Leërskare, om tot beskerming, van die uitverkorenes, aan te
meld.

 

Openbaring 2832

REBEL-REBEL

7 September 2020  Maandagoggend  02.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Rebel-Rebel jy staan alleen-alleen.  Jy staan alleen, teenoor geheel
`n gruwelwêreldsisteem, so alleen.  Maar jy het niks, o, Rebel, om oor
te rou of ween, ja, te ween.  Met jou EL alleen, gaan jy dapper op jou
lewensweg, so getrou, so stil sereen-sereen.

Jou wêreldvyand het `n hart van klip, so hard versteen-versteen en
daarom is hy die verlore een, ja, die God verstote seun.  Maar jy
Rebel is jou God se uitverkore een, ja, die God verseëlde een.

Die weg van ware broederliefde, is die wêreldling, vir ewig altyd, nou
ontneem, totaal ontneem.  Daarom is sy ewig, salig voortbestaan, ook
vir altyd daarmee heen en niemand gaan oor sy heengaan, treur of ween.

O, Rebel-Rebel, met jou rug teen die muur, veg jy steeds staande daar,
so alleen, stoksielalleen.  Jy veg daar vir jou God, volk en vaderland, tot
op die laaste suiwer Boerebloed en Boeregeen.  Jy staan jou man, wyl
jou teenstaanders, onder die Gees van verskrikking, gaan kreun en steun.

O, Rebel-Rebel, met jou grond en erfenis so onregmatig van jou weg-
geneem, ja, afgeneem.  Terwyl jy desperaat probeer oorleef, teen
droogte, pes, plaag, stormwater en vloedreën.  Dit, terwyl die politiek,
sonder enige doel of rede, net aanhou steel, lieg, teem en teem.

O, Rebel-Rebel, jy staan alleen, so alleen.  `n Uitgeworpe enkeling.
Van alle volke en nasies, is jy nou heeltemal vervreem, ja, vervreem.
Maar weet, jy is Juda die leeu en daarom is jy geheel die wêreldorde
se baie groot probleem, ja, sy onoorwinlike probleem.

O, Rebel-Rebel, jy staan alleen-alleen.  Maar jy het niks om oor spyt
te wees, te rou of te ween.  Want jy, Rebel, is die een, ja, God se
uitverkore een.  Kyk, in oorvloed wag op jou, die duisendjarige vredes-
ryk, se ongekende, salige, Goddelike seën.

 

Openbaring 2833

DIE BLOEDROOI BEES

10 September 2020  Donderdagoggend  02.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Al stormend op die rug van `n bloedrooi bees, kom die afgod Zeus en
Satan dink hy is net die wêreldgodreus.  Raka nou kamma geletterd en
geleerd, begin van agter na voor, die leuenbybel, onderstebo, deur te
lees.  Dit bevestig, die Joodse geen, het vanuit Ismael en Kusiet,
tot in Moabiet en Israeliet, in baster mengelmoes geskied.  Daarom
word hulle die hemelvergadering van Elohim, heeltemal verbied.

Op `n afgeskaalde wêreldfees, met `n pes, afgewaterde, partytjiegees,
dans daar `n blas oudpresident en verkondig sy vreemde doelstellings
en idees.  Putin lag stuitig hieroor en noem hom `n verspotte, voorbarige,
ou kees.  Ja, Rusland weet, hy is superieur en hy vermoed alreeds, dat
hy vir `n tyd gaan heers.  Daarom is daar niks of niemand wat hy werklik
vrees.

Die Jood, ja, die verdagte, valse Israeliet, verkondig sy heilige wette,
is uitgekap in klipgraniet.  Daarom begin hy agressief, die Arabier, sy
self toe-geeiende, gebiede, te verbied.  Maar Hagar sing haar eie
agressiewe lied en die bomme begin wild in alle rigtings rond te skiet.

Die soldate van die Weste word inderhaas na hierdie bloedige toneel
ontbied.  Maar `n ander Wil, begin nou globaal geskied.  Kyk, deur die
afwesigheid van hierdie weermag in hul eie gebied, word daar baie
onnodige bloed, in die Weste vergiet.

Al stormend op die skof van `n bloedrooi, wilde buffelbees, kom die ou
afgeleefde, afgod Zeus en Satan dink hy is nou net die wêreldgod-
reus.  Onder die hoewe van die wildebees, bewe die aardkors, nou
bros en porieus.

Daar loop strome bloed vanuit die neus van hierdie wêreldbees.  Sy
eens skerp horings staan nou stomp, krom en skeef.  Kyk, hierdie dier
begin sy eie swakheid vrees, want  `n brousel van yster en klei, was
nog nooit sterk genoeg gewees.

 

Openbaring 2834

FONTEINTJIE-FONTEINTJIE

23 September 2020  Woensdagoggend  08.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Na waters waar rus is, is `n weggooi siel eens gebring.  Die Soet Vars-
waterfontein het hom verwelkomend, met oorgawe toegesing.  Hy het
sy lied na die ore van die moeë dorstige, armsalige, pelgrim gebring.

Die Skoon Waterbron het kabbelend gesing:  Kom na my Koel Lewende
Water, ja, kom drink en geniet, om daarna weer en weer, van My, vir
jou in te skink.  Kyk, My Water is verniet en jy kan soveel as wat jy wil,
daarvan drink.

Die verwaarloosde siel het nou met oorgawe in die Koelwater en die
gawes daarvan ingespring.  Met oorgawe het hy in die salige, vreugde-
dieptes, daarvan weggesink.  Met sy dors gou geles en weldra goed
gevoed, het hierdie siel in hoogmoed, weer baie van homself begin
dink.

Spoedig het hy die Lewendgewende Fonteintjie erg vervelig gevind.  Van
alles wat dom en agterlik is, het hy die misbruikte, waterbron van verdink.
Ja, want die liggies van die wêreld, het so uitnodigend in die verte geblink,
om hom nader te wink.

Nou dik gedrink, het die Soet Water van die Fontein vir die pelgrim, na
minderwaardig begin stink.  Sonder om eens `n traan weg te pink, het die
mens gedink, dit is nou tyd om te lewe, te werk, te speel en rond te rinkink.

Sonder seremonie het die uitgeruste mens, die Vriendelike Waterbron, `n
vaarwel, met verspotte woorde toegesing.  So het hy dan spottende
gesing:  O, fonteintjie-fonteintjie, van jou water sal ek nooit nie weer drink. 
Al dansend oor die horison, het die nuwe wêreldburger verdwyn, agter die
wêreld se roepstem en illusieblink.

Maar in die vele sorge van die lewe, het hierdie armsalige siel spoedig
verdrink.  So is hy maar net weer, na sy ou verlore, toestand teruggebring. 
In die “gutters” van die wêreld het hy krepeer.  Vuil, verwaarloos, vermorsel
en vermink.  Ja, tot in die dieptes van sy eie hel, weer diep weggesink.

Met heimwee het hy na die Vriendelike, Skoon Waterbron teruggedink.
Gewens hy kon net weer eenkeer, `n enkele kelkie, van die Koel Lewende
Water, vir homself inskink.  Maar in die lugspieëling van sy drome, was
die Fonteintjie, net `n veraf gedagte, vir hom tot werklikheid, nooit weer
teruggevind.

Maar in die refrein, van die verlore siel se lied, het sy eie woorde, vir ewig
in herhaling, in sy eie ore weerklink.  Ja, met woorde wat lui:  O, Fonteintjie-
Fonteintjie, van jou Soet Lewendgewende Water, kan ek deur my eie toe-
doen en dom woorde, nooit weer van drink.

 

Openbaring 2835

NA DIE GROOT SONSVERDUISTERING

27 September 2020  Saterdagoggend 00.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die son het verduister en in `n harige sak word die maan gekluister.
Die einde van die tydvak het bang, waarskuwend gefluister.  Maar `n
bose wêreld was te dom om ag te slaan of net te luister.

In `n Goddelike kode wat geen geloofsdenominasie kon ontsyfer.  Is nou
slegs in die einde, hoorbaar, die koeëlgefluit, van staal en yster.  O,
luister-luister begin die Gees nou weer opnuut, in `n Koel Bries, so
saggies te fluister.

Kyk, die bruid Sion staan nou nader en deur loutering is sy soveel
meer volwasse en ook wyser.  Ja, in haar doen en dade soveel skoner en
ook kuiser, is die fontein van Wysheid, ook nie meer langer so onsuiwer. 
Daarom begin die Goddelike Waarheid, weer as skoonwater, vanuit hier-
die Suiwer Bron te syfer.

Daarom is die Sentrale Geestelike Son nie meer langer vir die weer-
geborene  verduister.  Kyk, alleen Satan en sy gesante word vir die
komende, nuwe tydvak, in die materie vas gekluister.

Die Nuwe Jerusalem staan nou skitterskoon, in die Nuwe oggendstrale,
wit gepleister.  Die hemelskares, staan oor hierdie skoonheid, heeltemal
oorstelp, skoon verbyster. Kyk, deur die name in die Boek van die lewe,
word die Goddelike Kode, uiteindelik, vanuit sy oeroue geheime, nou tot
werklikheid ontsyfer.

 

Openbaring 2836

TAMAR SE OORWINNING

28 September 2020  Maandagoggend  07.07

www.nuutsteopenbaringevanjduithdebeer.co.za

Die weduwee staan weer as `n kamma hoer geklee en die wyn is vir die
laaste fase goed beleë.  Juda sê vir sy vaderskap nie meer langer nee.
Kyk, in Seras en Peres, verskyn nou die laaste twee weë.

Toegerus met die Goddelike Staf en Seëlring gee Sion en Jerusalem hul
eerste treë.  Deur die Godsverseëling, is die uitverkorenes nie meer
in die minste oor die wêreld verleë.  Ja, deur die Groot Genade, is hulle
toekoms nou in veiligheid geklee.

Die silwer is behoorlik gelouter en die koper goed gesmee.  Kyk, op `n
weg gebou van suiwer goud, gee die kind van Openbaring nou sy eerste
treë.  Maar voor Babilon en haar gruweldier, staan die wêreld op hul knieë,
so gedienstig en gedwee.

In Satansdrukgang word die massas nou aangekeer, ja, soos redelose vee.
In `n kontantlose stelsel, word geen fisiese geld meer as `n uitkoms bestee. 
Kyk, die nuwe gruwelwêreldorde beheer die seë, lug en al die land, se
handelsweë.  So, wee o, wee, elke sterfling, wat teen hul opstaan, met die
antwoord, nee.

In Efraim en Manasse staan die hoer, sowel as die maagd, ontbloot,
heeltemal ontklee.  Op die eindtydweg, blaas die basuin waarskuwend hard,
op altwee weë.  Soos `n jong leeu wat brul, in sewe donderslae, nou weer-
gegee, staan `n engel met sy linkervoet op land en met sy regtervoet op
die see.

In bittersoet word die eindtyd nou as `n werklikheid oor geheel die wêreld
geprofeteer.  Kyk, `n riet is soos `n stok aan my gegee en geheel  die bose
wêreldweg word deur Godsoordeel, binnekort steriel, skoon gevee.

 

Openbaring 2837

TE VEEL GEWAAG

30 September 2020  Woensdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, die wêreld het wyd gewaag.  God in alles mos moedwillig uitgedaag.
Ja, in die liefde traag en in wysheid so vertraag, word deur pes en
plaag, in Oordeel, God nou wel behaag.  Die mens het sonder ophou
gruwels nagejaag.  Hulle afgode en ikone, die het hulle so graag behaag.

In verbastering het hulle, hul Godgegewe DNS, tot verdoemenis toe
verlaag.  Na rykdom, was sonder ophou, hul aanvraag.  In die nederigheid
was hul alte traag.  Maar in die hoogmoed, het hulle weer heeltemal teveel
gewaag.

Daarom kom die Oordeel in pes en plaag en die mens word daardeur tot
in die diepte van die graf verlaag.  Deur die toedoen van die leuen, het die
Wysheid mos vervaag.  Daardeur het die dood, die lewe, in alles uitgedaag.

Ja, die hel het sy inhoud oor die aarde uitgebraak want die wêreld staan
mos vir die draak se saak.  Die groot bankiers maak nou hul eie maak en
daarom staan al die konings nou in skaak.  Daarom word deur pes en plaag,
God, deur Sy oordeel oor die wêreld, wel behaag.

So kom deur haat op haat, nou alle politieke spraak.  Laat die wêreldpopulasie
daarom in terreur en oproer staak.  Sodat die grotes van die wêreld kan
vergaan, onder massa wraak.  Laat die planeet haarself oopkraak, ja, terwyl
die hemelruim `n meteoriet uitbraak.

Kyk, in die eindtydtaak, kom so soet die  Oordeelswraak, ja, voordat God `n
Nuwe Hemel en `n Nuwe Aarde, vir sy kinders sal kom maak.

 

 Openbaring 2838

DRIE OORDELE VIR DRIE EN ‘N HALWE JAAR

10 Oktober 2020  Saterdagoggend  07.03

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Adam is `n Godsman, maar Nagash die slang, het direk vanuit Satan
gestam.  So, wie is die leeu en wie was vanaf die begin die swart bokram?
Waarom het Kus, vir die tweede keer, op die skip van Genade vanuit
Gam gestam?  Was die pre-Adamitiese wese, daarom nie vanuit die
diereryk, op die ark verban?  So, wee jou o, Eva en wee jou o, Adam, vir
wie jy in verleiding, jou lang Goddelike hare uitkam.

Daarom word Indië, Sjina en Japan, saam met hulle susterslande, vir die
nuwe Tydvak, in onvrugbaarheid heeltemal ontman.  Kyk, met die maat
nou oorvol, drup daar in die bak van die eindtydskaal, die laaste druppel
gruwelgram.  In `n vloed breek daar onverwags, weer `n enorme dam.

Adam was eens die Godsman, maar Nagash die slang het direk vanuit
Satan gestam.  Daarom drup daar soveel gemengde bloed vanuit die ou
aangeslaande wêreldkoperkan. Met `n vlymskerp swaard in sy hand kom
Abraham en hy gee dit in opdrag van die Koran, aan sy oudste seun,
Islam.

Kyk, `n groot heilige oorlog breek uit in vuur en vlam en die Westerling
word vir `n tydperk vanuit die Ooste verban.  Vanuit `n groot visioenevlam
spreek Dawid se siener Gad.  Ja, hy sê:  God stuur vir die nasies, sonder
enige keuse, drie en `n halfjaar verdrukking en die wêreldburger, lê
sonder vryheid, hopeloos, gestrand.

Gad spreek en sê:  God stuur vir die wêreld, sonder enige keuse, drie
en `n halfjaar hongersnood en die mens leef in trurat, van die mond na
die hand en die uitbraaksel word weer voedsel.  As vermorsing, word dit
nie verbrand.  Kyk, in hierdie tyd, is nutteloos, alle kontant en `n ons goud,
word vir `n enkele gemufde brood, verpand.

Gad spreek weer en sê:  God stuur vir die mens, - sonder enige keuse,
vir drie en `n halfjaar,-  saam met die aardbewings, tsunami, oorlog, en
pes en kyk, die dood heers, oorweldigend dominant.  So, wee elke volk
en stam, ja, want die onsuiwer bloed, vloei soos `n sterk rivier in vloed
vanuit die besmette wêreldkoperkan.

 

Openbaring 2839


IN ‘N WEGRAPING


11 Oktober 2020  Sondagoggend  07.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die frekwensie van kosmostyd, het hemelskares, skielik saggies, maar
hoorbaar gesing.  Om die maan, was `n pragtige vogring en soos `n
lieflike troupand om die son, `n goue ring.  `n Lewende dag, bestaande
uit `n Salige Substansie, van Lewende Goddelike Lig, het vir `n kosbare
oomblik, die donker, duisternag op aarde verdring.

Tussen materie, tyd en ruimte, tot in die Volmaakte Saligheid, het `n
oorgangspoort, deur JaHWeshua's Teenwoordigheid, die heelal deurdring.
Vir menslike begrip, in `n onverstaanbare wegraping, is uitgekose vlees,
in hierdie Goddelike oomblik, na volmaakte gees oorgebring.

Deur Ongekende Genade, word op hierdie oomblik, aan die hand van
Henog-Rafael, ook van die verlore seuns, die eens verlore hemelwagters,
na hulle Goeie Vaderhuis, teruggebring. Ja, terwyl hulle suiwer engelebroers,
hulle met groot blydskap en vreugde, verwelkomend toesing.

Die dimensie openingspoort van Suiwerlig sluit en `n derde van Satan
se krag is vir ewig in die buitenste duisternis vasgebind.  Maar kyk,
die orige twee derdes van sy mag, het nou met groot woede, sy weg na
die aarde gevind.  Daarom begin die konings van die wêreld,  nou
meëdoenloos, om die absolute supermag, mee te ding.

Ook al die politieke maghebbers is besig, om oor die beste wêreldposisies
mee te ding.  Verdraagsaamheid is nou tot die uiterste toe gering.  Ja,
met genade vir mekaar, galbitter min.  Hierna het die groot wêreldoorlog
skielik, so totaal onverwags, oornag begin.

`n Meteoriet met `n glansende stert, het hom helder, aan die hemelruim
vasgepin,  Hierdie ster het `n boodskap, komende van engele, na die
aarde gebring.  Hierdie boodskap, slegs aan die uitverkorenes bekend,
lui:  Die weergeboorte van die menslike Melgisedekkind het begin.  Ja,
terwyl die einde van die tydvak, nou met ongekende spoed, sy weg na
sy eie ondergang, toe vind.

 

Openbaring 2840

DIE LIEFDE

15 Oktober 2020 Donderdagoggend 07.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Abba Vader U Liefde is die son en die maan.  In dag en nag, die Lig op
ons lewenspad, waarheen ons ookal gaan.  U liefde is die mooie aarde,
waarop ons vir ons lewensdoel nou staan.  Ja, U grote Liefde, is
geheel U skepping, sodat die mens, U werke kan waardeer en verstaan.

U liefde roep, in die vroegmôre kraai van die werfhaan.  Dit roep in
die kraal en plaasgeluide, wat net `n Boer kan verstaan.  Dit moedig
ons aan, om vir die nuwe uitdagings van die dag, op te staan.  U Liefde
wuif deur groen koringlande, in die kosbare voeding, van alle graan.
Dit, terwyl die skoonheid van die roos en die lelie, dit in hulle soete,
sagte, geure, ten volle beaam.

U Liefde vergeet nooit die verstote mens, soms so alleen en eensaam.
U liefde vergeet en vergewe, soveel sonde en foute, deur my as `n mens
begaan.  Dit leer my in elke val, is oorwinnend, weer die opstaan.  U
Liefde glinster vir die laatnag visserman, in die silwerbaan van die
maan.  Daar waar dit so geheimsinnig, oor die golwe van die see gaan.

U liefde troos ons in hierdie tyd en dit beskerm ons teen geheel die
wêreldwaan.  Dit bemoedig ons en fluister, daar is geen bose mag, wat
`n opregte Godvresende Boer kan verslaan.  Daarom is die angel van die
Dood, in U Liefde, reeds heeltemal verslaan.

U liefde skuil in die Krag van U Grote YaHWeH Naam.  U is die Liefde
in die Alfa en die Omega, in die Begin en die Einde, wat ewig altyd,
vir Sy kinders op sal staan.  Daarom sal `n oorblyfsel in hierdie volk nie
onder gaan.  Maar ons vyand, dit is hulle, wat in die verrotting van die
dood sal vergaan.

Abba Vader U is die Liefde in die son en die maan, wat as Lig oor ons
lewenspad gaan.  U Liefde is U Wonderbare Wysheid, wat in oorvloed
oor ons wil gaan.  So, leer ons om die doel daarvan opreg te verstaan. 
Ja, sodat ons as volk tot genesing in die opregte naasteliefde, vir mekaar
op kan staan.

 

Openbaring 2841

WAARHEEN?

27 Oktober 2020  Dinsdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die voddesak van die valse harige kleed.  Kom die selfgeskepte
maat gemeet, ja, woord vir woord, na die selfaangestelde, vals
profeet.  Dit, terwyl `n dom volk hulself, knuppeldik, aan die woord
van valse sieners eet.

So, waarheen, waarheen, met `n volk van haar God vervreem?  Waar-
heen, waarheen, met `n volk, met `n hart tot klip versteen?  So, kyk,
net na die donker wolke wat sonder belofte dreun en kyk na die
hoopvol oes, sonder Goddelike seën.

Sien die moeders wat sonder trane ween, wyl die vaders oor `n mislukte
oorlog kners en teem.  Sien die verwoeste rommelhoopstede van
staal en gebreekte konkreet en steen.  Kyk, en sien die dorre, dooie,
afgebrande land.  Eens was dit vrugbare grond en veen.

So, waarheen nou met `n verstote volk so alleen?  Ja, waarheen met `n
volk, van haar God vervreem?  Uit jou politiek en kerke het jy o, Boer-
volk, die groot leuen, as die waarheid in jou opgeneem.  Uit jou swakke
midde wil jy nou, vir jou `n leier neem.  Ja, `n leier wat die dood, op jou
reeds so uitgedunde volk, neer gaan laat reën.

Elkeen wat in die stad gaan sterf, aan hul karkas, sal Raka's rondloper-
honde vreet.  Hulle, in die veld of op die plaas, van die lewe ontneem.
Die wilde jakkals en die voëls, sal gulsig, aan hul lyke vreet. So, wee
die dag van die vele vals profeet.  Kyk, hulleself geskepte woord, word
nou woord vir woord, in vervulling aan hulle uitgemeet.

Laat Woord en Waarheid daarom nou vir Homself kom spreek.  Ja, want
die Woord van die ware Wysheid, word soos spykers, diep pynlik weg-
geslaan, in die ongehoorsame, hoogmoedige vlees.  Ja, in die voddesak
van die valse harige kleed, kom die valse getuies, vir vele, tot smart en
bitter leed.

 Openbaring 2842

DIE DAG IS WARM EN DIE NAG IS KOUD

28 Oktober 2020 Woensdagoggend 00.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, die dag is warm en die nag is koud.  So, neem jou silwer, jou koper
en jou goud en verruil dit vir `n handvol meel, vir `n lepeltjie suiker en
`n knypie sout.  Bak daarmee vir jou naaste `n broodjie, terwyl jy vir
jouself `n biertjie brou.  Verbly jou in jou kleine fees, terwyl jy jou, oor
jou ontsaglike, geestelike rykdom, in jou materiële armoede verstout.

Kyk, die sterk jongmanne staan skielik oornag krom en stokoud en die
jongvroue weet hulle swangerskap was `n reuse fout.  O, die eindtyddag
in ontsaglike warm en die harte klop ontstuimig, bang en benoud.  Die
nagte is weer bitter koud en almal skarrel vir `n bietjie vuurmaakhout.
Ja, almal baklei wanhopig, vir net `n bietjie selfbehoud.

O, die dag is warm en die nag is koud.  In `n karige skerm in `n woeste
orkaanwind, brand `n liggie hoopvol, maar fladderend flou.  Kyk, daar
is geen sterk vesting want die huis was op `n swak fondasie gebou.  Ja,
want `n volk het mos teveel van haarself, in haar walglike, hoogmoed,
gehou.

O, die eindtyddag is bloedig, kokend warm en die nagte is ysig koud.
In die dor woestyn is daar geen koel skadu, van `n groen, lowerryke,
woud.  Daarom is daar vir die koue nagte, ook geen vuurmaakhout.
Met die lanferlap klaar gestik op die mou, ja, in `n volk se groot rou,
is die groot massagraf, ook reeds klaar gegrou.

O, die son die brand en die eindtyddag is ondraaglik warm, met die
nagte bibberend koud.  In die groot skeuring, begin bloedbande
mekaar hatig toe te snou, terwyl menig mens verbaas uitroep:  Was
hierdie een, regtig my kind, my man of my vrou?  Ja, terwyl ook die
regerings van die wêreld, mekaar uitdagend begin uitjou.  En so kom
die groot waansin oorlog en kyk, dit, kom baie gou.

 

Openbaring 2843

OUTORITEIT IN VISE PRESIDENT

5 November 2020  Donderdagoggend   01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die heilige altaar lê stukkend geslaan.  Ja, met die groot gruwel, grotesk
as baken en fokuspunt, in die middel van `n bose wêreld opgeslaan.  Die

skrikwekkende nag het vinnig gekom en die daglig het sonder enige
verskoning weggegaan,

Die laaste bietjie rede kon die groot leuen nie meer langer teenstaan.
So het die Ooste sterker na vore gestaan.  Terwyl die Weste in haar
eie mislukking sou ondergaan.  Die liberalis het in sy totale domheid
gedink dat hy vir `n oomblik aan die bopunt van die voedselketting
staan.

Maar die Oordeel was nou moeg om altyd vir die Genade terug te staan.
Daarom het die sekel nou meëdoenloos begin slaan en die wêreld het in
versnelde spoed agteruit, verbrokkel en vergaan in haar treurige
heengaan.

Die heilige altaar lê finaal stukkend geslaan.  Ja, want die Weste, is ‘n
ou krom, dom witman, heeltemal gedaan, dood en vergaan.  So dans
die marionet sy komieklike selfmoorddans, terwyl die vise president as
die ware outoriteit na vore sal staan.  So het die nag slu gekom terwyl
die dag vinnig sou taan.

Maar in `n skrikwekkende gebeurtenis probeer Raka, vreesbevange, om
nou vir selfbeskerming, by die stukkende altaar te staan.  Maar die Groot
Lig het soos `n opkomende son, net oor die verseëldes gegaan.  Die Grote
Gees het minagtend, in sy kleinste vorm, oor die aarde gegaan.  Kyk, die
kiem het doelgerig en vernietigend, met mag en mening, oor die aarde
gegaan.

Al die volke en nasies het verskrik teruggestaan.  Maar alle ekonomieë
was nou na die maan.  In die silo`s was uiters karig die kos en graan.
Die planeet het geruk en gebewe in aardbewing op aardbewing, dat hoor
en sien daarvan wou vergaan.  Loeiend, verwoestend, in die klank van
wind, het gekerm in gehuil, orkaan op orkaan.  Ja, want die hel het gekraam
en Liberaal, was die kindgedrog, se gruwelnaam.

 

Openbaring 2844

2021 DIE JAAR VAN CHAOS OP CHAOS

6 November 2020  Vrydagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met sy vlymskerp horing storm die Bul en onder sy hoewe breek en
vermorsel die Os.  Ja, in twintig-een-en-twintig, in die jaar van totale
chaos, bars die hel nou oral los en alles is net gemors op gemors.

In die jaar 2021 word daar uiters min met kosbare heilige woorde ge-
mors.  Kyk, met vlymskerp horings storm die Bul.  Menigtes, gaan in
groot getalle, hulle lewe, sonder enige seremonie, los.

In twintig-een-en-twintig, in die jaar van ongekende chaos, bars die
hel oral op aarde in ongekende kataklismes los.  In die karige druiwe-
tros, is daar in die vate ook weinig mos.  So beskadig nie die meel en
laat die hongermassas ook die oliekan uitlos.

Almal skarrel desperaat vir `n bietjie medisyne en kos.  So word daar
tydens die groot pes in kwarantyn in rantsoen, suinig, met niks meer gemors.

 

Openbaring 2845

IN GRAFFITI……

7 November 2020  Saterdagoggend  03.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Geverf in helder graffiti op die vuil stadsmuur, staan geskryf:  In die
wêreldregerings se totale wanbestuur, is die heuning nou bitter en die
suiker is suur.  O, hael en vuur dit is nou jou uur.  So, kom en bring jou

reinigingskuur, om die wêreld van haar boosheid, skoon te kom skuur.
Ja, kom o, vuur, dit is nou jou uur, om `n derde van al jou vlamme, op
die wêreld af te stuur.

Geverf in helder graffiti op die vuil stadsmuur, kom die vraag:  O, hoe-
lank gaan diè nog duur?  O, swael en vuur want dit is nou jou uur.
Laat Migael, die engel van weerlig en vuur, die groot, verwoestende,
bergvulkaan, nou die see instuur.  Ja, om so `n derde van alle lewe
in die oseaan, tot in die dood te versuur.

Geverf in helder graffiti, op die vuil stadsmuur, staan `n boodskap in
hael, swael en vuur.  Daarom word `n meteoriet, in `n wolk van giftige
ruimterommel, oor die aarde gestuur.  Die lig van son, maan en sterre,
word vir `n derde van jou dag, o, wêreldling, van jou wêreld, af weg-
gestuur.

 

Openbaring 2846

DIE WITPERD BESMEER MET BLOED

12 November 2020  Donderdagoggend  10.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, in `n nag so swart soos roet, hoor ek `n stem wat hard uitroep:  O,
woes, wild en wyd, kyk, vanuit Noord en Suid, daar oor die bult, kom
die Rooiperd met `n spoed.  Maar `n ander stem roep:  Nee o, nee, wee
o, wee, kyk, dit is die Witperd, nat besmeer met mensebloed.  Luister, sy
ruiter roep:  Globaal kom daar oorlog en dit kom gou, met `n vinnige
spoed.

Daar is die wat verseker weet en ander wat steeds maar net nog vermoed.
Die tyd het gekom, om die eens so gemaklike lewe van weelde, in `n vaar-
wel te groet.  Ja, want die mens het God, tot op die uiterste toe versoek en
daarom gaan hulle nou moet boet.  Kyk, die wingerd staan verwoes, in `n
ongekende roes en op die graanlande, is daar ook weinig oes.  Met storm
op storm, wat oor die aarde woed, verloor die mens ook hulle laaste hoop
en bietjie moed.

Maar My verseëldes sal Ek kom saamskraap.  Na My boesem sal Ek hul
opraap, voordat Ek hulle na veiligheid sal wegraap.  Maar alles onrein, sal
Ek van die aarde wegskraap.  Ja, hulle wat die Waarheid sou verlaat, om
by die leuen te kon baat.  Kyk, in die vlees het hul verbaster, om so teen
My Soewereine Gees te laster.

O, in `n nag so swart soos roet, breek `n oggendgloed, so rooi soos bloed.
Ek hoor `n stem wat roep:  Woes, wild en wyd.  Kyk, van Noord na Suid,
kom oor die horison, nou die Rooiperd, met `n gevaarlike spoed.  Maar `n
ander stem roep:  Nee, dit is die Witperd, nat besmeer, met mensebloed.

In stede en in dorpe, verskyn nou ontevrede mense, in groep op groep en
oral weerklink, `n groot oproep.  Vinnig is dit nou troep op troep.  Die
weduwees staan diep bedroef want oral heers net die begrafnisstoet.
Saamskraap, wegraap, die aarde sal Ek nou kom skoonskraap.  Kyk, die
Goeie Gees het die mens verlaat.  So, waarby kan die lewe, tot verbetering
nog baat?

Oral is dit net verraad, met naywer, in haat op haat.  Die mens het die Orde
van God mos verlaat.  Die vlees het verbaster, om so teen die Gees te laster.
So, beet of raap, bees of skaap, dit is nou bykans heeltemal te laat, vir die
mens om terwille van oorlewing, bymekaar te probeer, raap en skraap.

O, in `n nag so swart soos roet, hoor ek ‘n stem wat angstig roep:  O, kyk net
daar in die rooi oggendgloed, kom die Rooiperd met `n vinnige spoed.  Maar
ek hoor ook `n ander stem wat uitroep:  Nee, dit is die Witperd, nat besmeer
in mensebloed.  In `n mal Exodus wat nou na niks en nêrens spoed, begin
almal desperaat te gryp na oorlewingsgoed.  Ja, want dit is nou oorlog op
oorlog, wat wêreldwyd gaan woed.

Terwyl die Stem van Elohim, globaal nou roep:  Saamskraap, wegraap, die
aarde sal Ek wel kom skoonskraap.  Maar My verseëldes sal Ek eers bymekaar
kom skraap, ja, voordat Ek hulle na veiligheid sal wegraap.  Kyk, daar is niks
meer oor waarby die volke en nasies, tot geestelike vooruitgang kan baat
want My Gees het die massas heeltemal verlaat.  In die vlees het hulle mos
verbaster en so teen My Suiwer Gees, het hulle afskuwelik, gelaster.

 

Openbaring 2847

AMERIKA IN HAAR VAL

15 November 2020  Sondagogggend  00.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n lied wat die aarde dreigend deurdring, kom die vreeslike woorde,
deur die Oordeel gesing.  Daarmee saam, kom op die vleuels van die
Ooste en die Westewind, die reuk van die dood, wat walglik stink.

So lui die woorde van die lied, na die aarde gebring:  Amerika-Amerika,
jy word nou tot jou vreeslike val, na die bodem van die ewige afgrond
gebring.  Jy, sal jou weg o, Amerika, na voorspoed en vooruitgang,
nooit weer terugvind.

Kyk, van haar laaste koning se hand, val die Weste, se eens so
kragtige seëlring.  En terwyl die aasvoëls om die reste van Amerika
begin meeding, word haar heersende koning, om die lewe gebring.

In `n lied wat die planeet se atmosfeer nou dreigend deurdring.  Kom
die vreesaanjaende woorde, deur die vallende skale gesing.  Vanuit die
diepste duisternis, kom `n eeueoue beweging, deur die Vryebouers en
Messelaars voortgebring.

Ja, daar waar Lucifer-Nagash, deur die “deep State" nou as koning
van die wêreld, vir elke sterfling, tot sy/haar, ewige ondergang wil
dink.  Die merk van die dier word nou as ruil- en betaalmiddel d.m.v
elektronika en rekenaar, vanaf alle effektebeurse en aandeelmarkte,
na die blinde verbuikers gebring.

Die aasvoëls, versinnebeeld die Jode, wat tot op die bitter einde,
toesak op alles eet, bruikbaar en blink.  Daarom kom in die lied, die
afgryslike woorde, deur die Dood self gesing:  Deur Amerika se
vreeslike val, gaan geheel die wêreld, tot in die diepste, depressie
insink.

Ja, terwyl die eiendomsmark eerste in vergaan en verotting gaan stink.
Word die landbou ook hinkepink, tot `n bykans, totale stilstand gebring. 
Met die mynbou tot in die diepste, diepte, van sy eie skagte, in die
ingewande, van die wêreld, weggesink.

Word in hierdie tyd, in `n Sataniese ritueel, om `n ronde tafel, al sittende
in `n kring,  Kaukasiese bloed, gemeng met Leeubloed, in silwer en
kristalkelke ingeskink.  Maar dit is `n skrikwekkende oordeel, wat die
bankiers en konings, van die wêreld, kon bedink.  Ja, om in `n vreeslike
eed, `n ewige binding, oor hulleself te bring.

Luister daarom na die woorde van die lied, wat die wêreld nou donderend,
dreigend, deurdring.  Dit lui:  So word Amerika en geheel die Weste, heel
eerste, tot geheel die wêreld se val, tot in die diepste, diepte, van die
ewige afgrond, tot `n duisendjarige,  bindingstydperk, gebring

 

Openbaring 2848

IN RUIL VIR DIE SIEL

18 November 2020  Woensdagoggend  02.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O wêreldling ek wou op `n staduim, my kosbare koring, vir jou vuil
olie verruil.  Maar die ompad oor die Sionspas, was vir jou en jou
pakesel te rof en te ruig.  Wêreldling ek wou my vet skaap en bees vir
jou maer varke en pluimvee verruil.  Maar jou neiging was alte geil en
jou gedagtes heeltemal te vuil.

Wêreldburger ek wou my kosbare groente en vrugte, vir jou gemufte,
neute en graan verruil.  Maar op die oorgangsbrug na die nuwe
Jerusalem, stort jy sonder enige rede, na benede, in `n diep, donker,
helse, kuil.

O, liberale wêreldling, op `n staduim wou ek ook my kosbare wyn, vir
jou skimmelbrood verruil.  Maar betyds hoor ek die Bakker se kind,
waarskuwend, hartverskeurend, huil.  Ja, daar waar hy angstig, van sy
wêreldse vader, se gruweldade probeer skuil.

Daarom het ook ek, na my God Elohim geroep en gevra:  O waar sal ek
in hierdie vreeslike tyd, van die wêreld se verdrukking kan skuil?  Kyk,
my siel kan ek mos nie, vir die wêreld se bose oplossings verruil.

Ja, ek het geween en gehuil want ek was nie bereid om my siel, terwille
van die materiële oorlewing van my liggaam, op te veil.  Maar Satan het
my gebed afgeluister en in die gedaante van `n onskuldige kind, het hy
slu voor my, in kindertrane kom skuil.  In die skoonheid van `n kamma
onskuldige maagd, het hy vir my gepruil.

Soos `n spierwit duif het hy skouspelagtig deur die wind gepyl, terwyl
hy soos `n giftige adder, na my hart wou seil.  As `n pragtige engel van
die lig, het hy in die moderne, allerheiligste, van die christenkerke
geskuil.  Ja, terwyl hy die skone Waarheid, met sy leuen sou bevuil.

Alles wat die wêreld my kon bied, dit wou hy vir my, so armsalige, maar
vir hom, so `n kosbare siel verruil.  Maar tot my redding, verf sy teenwoor-
digheid, my helder, sonskyndag, sondermeer, donker en vuil.  En ek het
geweet, net by my God, my El, sal ek in hierdie tyd van die groot ver-
drukking, ja, onder Sy Almag, in die groot Genade, van Sy verseëling
skuil.

 

Openbaring 2849

SILOAM – SILOAM

20 November 2020  Vrydagoggend  05.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Johannes-Johannes, Siloam-Siloam, staan op en gaan na die geestelike
Jordaan.  Gaan doop en was, sodat die blindes, kan sien en verstaan. 
Elia-Elia, Siloam-Siloam, vanuit die verre verlede tot in die hede, ja,
vanaf Krit, tot ver anderkant die Limpopo, daarheen sal jy gaan. Vanaf
die Krokodil, tot by die Apies, daar sal my kinders, My Woord, deur jou,
begin verstaan.

Gaan was hulle in die Malopo, die Molemani, die Oranje en die Vaal en
laat die Buffelsbloedrivier, die groot Visrivier en die Tugela, jou kennis
ook nie ontgaan.  Profeet-Profeet, Siloam-Siloam, op jou sending moet
jy ook na die Poel van Genade, daar waar dit in die Geestelike Jerusalem
staan, sonder enige versuim heengaan.

Gaan na die blinde volk, die oorblyfsel, die skerm in die wind, sodat hulle
miskien kan hoor, sien en verstaan.  Sodat Sion-Thalita, die klein volkie,
uit haar doodslaap, tot lig en lewe, vir die duisendjarige vredesryk, op kan
staan.

Boodskapper-Boodskapper,  voorloper Siloam-Siloam, dit raak nou tyd om
op te staan en rond te gaan.  Ja, om al die onsienlike demone en sienlike
valsprofete, wat as obstruksies, oor jou gestuurde weg staan, teen te staan. 
So, wee elkeen wat in die Geestelike Son, as `n skaduwee, teenoor, die
toring van Siloam sal staan.  Net in Suid-Afrika alleen, is daar agtien, wat
onder die val van die toring, Siloam, sal vergaan.

 

Openbaring 2850

DIE LIG VAN WYSHEID

30 November 2020  Maandagoggend  02.15 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek is die Alef en die Taw, die begin en die einde.  Kyk, met My koms,
Het die eerste helder Lig, deurgebreek en dit was die eerste wonderskone
Goddelike dag.  Ja, die eerste omwenteling, van `n nuwe aarde, om haar
sorgsame, lewendgewende son.  En die Skepper het met blydskap gesien,
dat Sy beplande akkommodasie, vir die ontwikkeling van Godskinders, na
liggaam, siel en gees, goed was.

So het die eerste geestelike lig, as fisiese dag, haar verskyning gemaak. 
Die Groot El in die Elohim, die Enige God, teenwoordig in Sy persoonlike
familie (die seuns van God), het in `n Koelbries, oor die waters, van die
aarde gegaan en `n vaste massa naamlik die Adama, (grond) het daaruit
ontstaan,

God het gesê:  Vanuit die stof van hierdie Adama, sal Ons, `n man, Adam,
na Ons, beeld maak.  Met My eie Asem-Gees, sal Ek, hom, tot ewige
lewe wek.  En solank as wat My Geestesson van Lig, Waarheid, Wysheid
en Liefde, oor die mens en sy nakomelinge, sal skyn, sal in alle ewigheid,
die nag, die dood, nie aan hierdie wesens verskyn.

Maar netsoos wat die son ontelbaar kere oor die aarde sou opkom, om
telkemale net weer, in die duisternis van nog `n nag te verdwyn. Ja,
netsoos wat die aarde haarself, van haar son se strale wegdraai, om so
in haar nag, in die buitenste, duisternis, in te staar.

Netso het die mens haarself, meer as dikwels, van My Geestesson, My
Lig, Wysheid en Waarheid weggedraai, om in die diepste, donkerte, van
die dood, in die ewige afgrond, in te staar.  Kyk, daar waar My Gees
nie meer teenwoordig is nie, daar heers slegs die duisternis, van die
fisiese, sowel as die geestelike dood.

Maar soos wat die dag deur die strale van die son, ja, die lig, haar
taak het, sodat die oog kan sien en die siel kan verstaan.  Net so was
die nag ook wel nodig, sodat die gees in die mens, die verskil tussen
goed en kwaad kon verstaan.  Ja, sodat die vrye wil, die grootste
geskenk van God, aan die mens, self `n keuse kon maak, waar haar
liefde werklik hoort.

Draai daarom o, mens, jou volle sig na God se Lig, sodat jy kan deel
hê, aan Sy ewige skeppingsdag.  Verbly jou in Sy Wysheid, sodat Sy
Liefde, in en deur jou, tot jou naaste se voordeel, kan skyn.  Ja,
terwyl jy die duisternis van onkunde en die leuen, wat net tot nadeel
van jouself en die naaste is, met jou hele wese sal verag.

NR 2851 VERVOLG OP VOLGENDE BLADSY