Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  


Openbaring 2451

TERWILLE VAN SION

24 Maart 2017 Vrydagaand 23.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Alleen terwille van Sion, laat Ek nog die son oor hierdie gruwel
wêreld opkom en alleen terwille van haar, laat Ek ook nog die lelies
oor die velde blom.  Terwille van Sion sal Juda gevaarlik begin te
grom, ja, saam met die klank van die basuin en die Roepstem van die
groot Bastion.  Terwille van Sion kwyn nou die valse vredeswoord
shalom, sodat die skrif teen die muur, tot Oordeel kan kom.

Maar oor Edom sal My Toorn opkom, ja, oor geheel die Weste sal die
grootste menseoorlog kom.  Kyk, oor Europa bars die mees
vernietigendste kernbom en hulle stede van staal, glas en beton,
vernietig Ek in `n oomblik, ja, so vinnig, so terstond.

Alleen terwille van die maagd  Sion, sal Ek as haar Redder, terug na
die aarde kom en voor haar oë vernietig Ek haar teenstaanster, naamlik
die groot hoer van Babilon.  Terwille van Sion staan geheel `n gevalle
wêreldorde voor my Toorn en Almag verstom, kyk, met My eie Hak
vermorsel Ek persoonlik, die gruwelhoof, van hulle geldgod Mammon.

Ja, terwille van Sion sal Ek op die geesteswolke, as haar man na haar
Adama (aarde) kom en vir haar pluk Ekself, hierdie tydvak, se heel
laaste blom. Vir Sion, verander Ekself, in die Groot Maanhaar Leeu,
wat met ontblote tande gevaarlik, woedend, vir die gruwelwêreldorde
grom en daarom laat Ek toe, dat Raka, as doodsengel, na die liberales
kom, ja, daar waar die gruwelgemeentes, as christene saamdrom.

Maar, terwille van Sion, sal die son weer en weer oor hierdie planeet,
in `n nuwe tydvak opkom en daarom laat ek my Nuwe stad Jerusalem, vanuit
My hemele, as haar ewige woning, in haar midde neerkom.  Die lelies
van die velde sal in nuwe ongekende skoonheid oor die velde blom, want
kyk, oor hulle skyn die Nuwe Lig, van die ewige, Glansryke Son.

 

Openbaring 2452

DIE EWIGE BEGIN

25 Maart 2017  Saterdagoggend 06.30

www.nuutsteopenbaringe.co.za

Is die Alfa en die Omega, die einde van alles, of is dit oor alles,
ja, in die siklus van lewe, altyd, `n ewige Nuwe Begin.  Kyk, slegs in
Waarheid en Wysheid, word deur die Liefde, die ewige lewe vir `n siel
gewin.  Maar in die leuen word slegs illusie versin, waarin slegs die
wurm van die dood, vir ditself `n maaltyd win.

Kyk, die Gees roep ernstig:  Dit is tyd om nou te besin, maar die
wêreld roep spottend, dit is alles net onsin.  So, begin die onheil
nou alhoe wyer uitkring en die jare, dae en ure raak vinnig
skrikwekkend min.  So, baat dit die mens om te laat sy loflied na God
te bring, of om die hande, in magtelose gebed saam te wring.

Kyk, die klein aparte offer vanuit die heiligdom, nou voor God se
Aangesig gebring, is in getal so uiters gering, maar vir die nuwe
tydvak, word sy as bruid, vir die Hemel Bruidegom nader gebring.
So, hef aan jou lied o, Sion en begin om uit vollle bors te sing, want
jy word as bergvesting, ja, as nuwe woning,  vir die Nuwe Bruidspaar,

tot voordeel van geheel die ewigheid, nader gebring.

Ja, in die Alfa en die Omega is Elohim, ewig altyd, nooit die einde,
maar altyd die Nuwe Begin, sodat deur Waarheid en Wysheid, die
Goddelike Liefde, die ewige lewe vir die sterfling kan win.

Openbaring 2453

3 April 2017 Maandagmiddag 16.45

EK HET DIè TEEN JOU  

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Afrikanerboervolk, Kyk,  Ek het dit teen jou, want voor My aangesig
het jy, jou mos so uiters arrogant gehou.  Ek het dit teen jou want
onbeskaamd en uitdagend, het jy voor My aangesig, vir jou `n gruwel
Bileamsbasterras gebou.

O, Gruwel Afrikanervolk, Ek het dit teen jou, op ander volke se gode en
gelowe, het jy mos so liberaal vertrou.  Ek het dit teen jou, kyk, in
die dissipline en opvoeding van jou kinders en jeug, het jy uitermatig
verbrou.

O, Afrikanerboervolk, Ek het dit teen jou, op die gruwelfondasie van
Babilon het jy jou toekoms en kerkaltaar gebou.  Ja, Ek het dit teen
jou, kyk, jou gruwelgemeentes het My Heiligdom spottend uitgejou.

O, Gruwel Boervolk, Ek het dit teen jou, want elke woord en bevel van
die wêreldorde en Jood, die, het jy in jota en titel mos so onderdanig
onderhou.  Ek het dit teen jou, want jy is `n tweegesig, in jou
besluitnemings, so wisselvallig, onbevoeg en ontrou.

O, Afrikanerboervolk, Ek het dit teen jou want in jou wraak teenoor jou
eie volk, pleeg jy so maklik verraad, ja, in  jou ontrou.  Ek het dit
teen jou want die heldedade van jou voorsate, vanuit jou verlede, het
jy vergeet, jy kan en wil dit nie meer onthou.

O, Afrikaner gruwelvolk, kyk, Ek het dit teen jou, omdat jy so maklik
`n galg vir `n medebroer of suster kan bou en dit terwyl jy so
geveins vir hom/haar `n diep graf grou.  Ek het dit teen jou, vanuit
jou Boeregeledere, lê man by man, so ook vrou by vrou.

O, Boervolk Ek het dit teen jou, want jy pronk graag soos `n goedkoop
wêreldpou, terwyl jy jou skaamte oop en bloot na almal uithou om dit
te kan aanskou.  Ek het dit teen jou, omdat jy aangedryf deur jou
vrees, so beangs aan jou vyand om sy genade vasklou.

O, Gruwel Afrikanergemeentes, Ek het dit teen jou, spottend opponeer
jy  mos My Woord, terwyl jy agter elke valse goedkoop wêreldprofeet
aantou en jy spot met My ware profete, ja, daar so laggend in jou
gruwelmou.

O, Jou smeerlap van `n volk, Ek het dit teen jou, omdat jou
Vrymesselaarsorde dit waag, om Sion uit te jou en haar ook toe te snou,
dit, terwyl hulle dit waag om hulleself as My bruid voor te hou.  Ja,
Ek het dit teen jou, omdat jy gedink het, jy kan jou gruweloë
gevaarlik teenoor My vernou, omdat jy bloot net nie van My Waarheid
hou.

So, weet daarom liberale Afrikanerboervolk, Ek het dit teen jou, jy het
mos vir Raka as jou god uitgehou en daarom sal jy onder sy hand, jou
misrabele, mislukte lewe, berou.  So, weet in al jou doen en late het
jy `n duisend keer erger as Sodom en Gommora verbrou en daarom staan
Ek in My volle Oordeel, uiters geniepsig teenoor jou.


Openbaring 2454

‘N HARDE SLAG

5 April 2017 Woensdagoggend 03.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n harde slag en vra verskrik, terwyl die naklank daarvan teen
my oordromme druk.  Ja, van pure skrik, vra ek skoon bedruk, o liewe
aarde wat was dit. Ek hoor `n stem wat laggend roep: That was a Yank
that fall, on a desperate Russian call.

Ek hoor `n tweede slag terwyl ook die skok daarvan teen my oordromme
druk en weer vra ek verskrik, o liewe land wat was dit.  Ek hoor `n
ander stem wat sê:  That is a bomb that exploded in a Mall, and see,
Death stands there, so large and tall and look he grab big, as well as
small.

Ek hoor `n harde slag en vra verskrik, o liewe mensdom, wat was dit,
terwyl die vibrasie daarvan teen my ore druk.  Ek hoor `n stem wat sê:
Ook dit was `n reuse bom en kyk die pad het klaar gevurk en daarom
gryp die Dood vir hom in hierdie land ook menig baie Turk.

 

Openbaring 2455

DIE GEDROG

6 April 2017 Donderdagaand 23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In een liggaam woon saam, `n gedrog, die leviatan sowel as nagash die
slang.  Hierdie gedrog bestaan hoofsaaklik uit die Westerse
christendom en dit maak geheel die wêreldbevolking verskrik en bang.
Hierdie gedrog lispel deur sy gesplete tong in valse engelgesang en hy
vertel hoedat hy na die valse engel van die lig, ja, na die vader van
die leuen, na satan, na die volle teenwoordigheid van lucifer verlang.

Hierna hoor ek 'n engel roep: o, Gaan maar o, wêreld, gaan maar jou
gang, kyk, binnekort drup daar `n pikswart traan oor jou bloedige wang
want slim het uiteindelik sy onnosele baas gevang en kyk daarom staan
geheel die Weste in `n onomdraaibare drukgang vasgevang.  Ja, slim het
voorwaar sy eie baas gevang en Europa het haarself aan `n galg
opgehang.

Kyk, die Oosterling aanbid die draak en die Weste `n driekoppige
gedrog en die liggaam daarvan huisves die groot demoon, die leviatan,
sowel as nagash die slang.  Die kerkgemeentes roep hom aan, hulle noem
hom here-here Baäl terwyl hul sê:  u sal ons aanhang, want alleen na
u, neig ons liefde en ons drang.

Daarom nader nou vinnig die dag, van die Westerse slawedwang, kyk,
die gruweldier het hulle klaar vir sy merk gevang en daarom is hulle
vir ewig in die greep van satan en die materie vasgevang.

 

Openbaring 2456

TEEN DIE HELE WêRELDORDE VRY

7 April 2017 Vrydagdagnag 24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Gebore in die maand van Mei, het U, o my Skepper, my ook toegelaat,
sodat my siel oor hierdie kosbaar kleine aarde kon wei.  U is die
Liefde binne my, die warm sonskyn op my vel, wat my hart so kan
verbly.

U is my soete droom, my hoopvol hemel, waarin ek so vreugdevol gaan
woon en bly.  U is die Woord, my Skerp Swaard, wat die leuen, tot op
die been oop gaan sny.

U is my gewete, wat my die stryd laat stry en dit moet ek ook bely,
ja, U is die Een wat dikwels keer dat satan my so slu verlei

U is my vlerke, my vleuels, my vryheid waarop ek al vier die
windrigtings bloots gaan ry, ja, teen geheel `n gruwel wêreldorde
vry, terwyl ek weet, dit is hulle en nie Sion wat gaan ly.

U is ons Pottebakker en ons die oorblyfsel, ja, hierdie tydvak se heel
laaste klei, so vorm en bak U potte, aan U nuwe Melgisedektempel
toegewy.

U is die weergebore Lig in my eens blinde oë, wat my vanuit die groot
duisternis, U Nuwe Dag inlei, sodat ek my vir ewig, in U
Goedertierenheid kan verbly.

Ja, U is die ewige liefde en lewe binne ons want U is ons Groot
Geestesmiddelson wat oor Sion skyn en waarin al die hemelskares hulle
so oorvloedig, vreugedol verbly.

 

Openbaring 2457

16 April 2017 Sondagaand  22.45

SION SE OORWINNING

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister na die wêreldkoor, na die sug en verlange na silwer en goud
en die prag van kristal en ivoor.  So, wat bly daar nog, in wen of
verloor, vir die wêreld in haar sinnelose wedloop oor.  Ja, wat bly
daar nog geestelik vir die materiële mens oor, wat hom of haar, kan
besiel of bekoor.  Kyk, ook die stroperige liefde, klink in sy valse
lied, so vals en goor en in alles soek selfs die beste vriende in
verdeeldheid en stryd, nog net met mekaar skoor.

Met Wysheid en Waarheid so verniel en verstoor, heers daar globaal,
nog net geweld en menigtes word sonder rede gedood en vermoor.  Kyk,
die redelose, stomme gemeentes, sing in `n dooie, siellose koor en
hulle luister met `n dowwe oor, na die mimmiek leuenpreke, van soveel
dom predikant en onnosele pastoor en hulle volg Mammon en glo, dat
geld, alles reg kan toor.

Die wêreldmens verdruk en vertrap mekaar want in hulle
hoogmoedswedloop na nêrens, loop hulle altyd tog so graag voor.  So,
luister na die groot wêreldkoor, ja, na die leuens en misleiding, wat
die nasies en volke oraloor so bekoor.  Aan Satan leen die mens tog
so graag hulle gehoor en daarom broei die groot gruwel nou uit, in die
dubbelmaat, van die dubbeldoor.

In die wedloop van oorlewing, word die ware liefde, in die eiebelang
doodgesmoor en daarom begin orde nou ook die stryd teen chaos te
verloor.  Kyk, van die woord vrede is daar bykans niks meer oor, met
ware salige geluk, nog net, vir die nuwe tydvak gestoor.  Vir die
groot blye dag word dit gestoor, ja, vir die dag, wanneer die
Karnivoor, vredevol gaan wei saam die Omnivoor en die Nuwe Lied van
Mens en Engel sal saamsmelt, in een heerlike koor.

Op daardie dag wanneer Johannes die doper, as die strooijonker,
baldadig en vrolik, saam Dawid sal voordans, wyl die bruilofsgaste, so
stralend die Rede, van die Bruidegom, aan sal hoor.  So, wie soek op
daardie Heerlike Allerheiligste Dag, nog met Sion die Bruid, enige
skoor, want die gruwellied van die wêreld, word ewig, nooit weer,
aangehoor.

 

Openbaring 2458

IN U KOSBAAR BLOED

17 April 2017 Maandagoggend 04.00

www.nuutsteopenbaringevanjuidthdebeer.co.za

Soos `n droë warm wind wat doelloos waai, wyl die dorre Tolbos, na niks
en nêrens draai.  Soos die vlug van die Witborskraai, wat pylreguit,
na die laaste bladsy van die tydvak blaai.

Soos die honger Witdoodshaai, wat vreesaanjaend, om sy reeds beseerde,
bebloede slagoffer draai.  Soos ook die stomme Boer wat nog hoopvol
saai, terwyl hy nie weet of wis, of hy nog `n oes gaan maai.

Soos `n eens Edelman, wat sy boesemvriend, eers versmaai, om hom of
haar, daarna, gevoelloos te verraai, ja, op sy ewige weg van geen
terugkeer of weer omdraai.

Soos `n offerhande gitswart verbrand, tot roet gebraai, terwyl die
Oordeelswind, `n leë gebed, netsoos Kainsoffer, na niks en nêrens
heen wegwaai.

Soos die groot lewensgeheim, deur die wêreldmens, verkeerd vertolk,
verkeerd geraai, daar voel die kosbaar lewensbestaan, skielik, so vuil
en taai.

Maar soos `n Bruid getooi, so fyn en fraai, wyl haar weil, sag wasig om
haar waai, terwyl sy wonder hoekom haar Bruidegom nog talm en waar Hy
draai.

So roep Sion, o my El, ook ek, het die haan driemaal laat kraai, maar
kyk, deur U Kosbaar Bloed, is ek, as u weergebore Kind, weer skoon
gebaai, sodat ek in U Koelwind, saam met U, deur U ewigheid kan waai.

 

Openbaring 2459

DIE HEILIGE WONDERWYN

19 April 2017 Woensdagoggend  04.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Teen die hemelruim trek die Ram en Bul nou saam in een span en die
laaste kaf word vanuit God se koring uitgewan.  Baäl en sy Priesters,
word finaal vanuit die heilige vergadering vir ewig uitgeban.

Daarom roep Sion, haar El, nou op Sy Naam en sy noem Hom so vrypostig,
nou haar Man, ja, sy roep, U is my Lewe, U Alleen is my Hoop, my
Geloof, my Liefdesvlam.

Op die Heilige Bruilofsfees wag daar reeds suiwer water, in `n silwer
en goue kan en dit verander in Wonderwyn, waarmee die genooides,
heerlik, gaan ontspan.

Die Heilige maaltyd wag reeds meer as tweeduisend jaar, ja, geoffer as
die Lam.  So, jubel o, Sion, oor jou huweliksfees, so ver vooruit
beplan.

Kyk, twaalf sterre word as Priester en Koningskroon, oor jou aparte
hoof gespan en Satan die slang, lê binnekort vermorsel, onder jou hak,
ja, jou voet, heeltemal verlam.

In die gekaapte land van die kamma San, lê soveel wit blomme, verwelk
en dood, ja, by `n dorre geestesfontein (Bloemfontein) in die land van
Gam.

So, verdof die laaste glans van die valse vlam, ja, van elke liberale
Afrikanervrou of -man, want die valsprofeet, werk openlik met sy
basterplan, teen God se klein, maar uitverkore span.

Teen die uitspansel trek die Bul en die Ram, nou kragtig saam, in een
span en die onkruid en die kaf, word vanuit Elohim se koring, ja,
vanuit sy uitverkore, heilige Boervolk, uitgewan.

 

Openbaring 2460

SUIWERBLOED, HEILIGEBLOED

28 April 2017 Vrydagaand  11.45 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die dag wanneer die wind, van die Groot Arend se vlerke, voelbaar,
oor die hoof van Sion sal spoed, ja, daar ver oor die vlaktes van die
Suidland, aan Tafelberg se voet.  Ja, daar waar die heilige ent, so
geil, sou begin groei, met geslagtelange, se opgebergde mannemoed.

So klink daar `n Engelelied, ja, in die laaste dagbreekgloed.  Die
woorde daarvan lui:  O, suiwerbloed, heiligebloed, oor jou skyn die
Heilige Gees, nou in `n laaste Apartegloed en daarom word net die
laaste oorblyfsel vir die nuwe tydvak behoed.

Die leërskares sing:  O, heiligebloed o, suiwerbloed, oor jou brul die
Groot Maanhaarleeu teenoor `n gruwel wêreldorde, nou so beskermend,
so verwoed en daarom moet alle onrein basterbloed, tot ondergang, in
uitwissing boet.

In die verre Suidland, op die dag, wanneer die Oranje ver en wyd, haar
eie walle sal oorvloed, ja, op daardie vreeslike dag, lyk haar
modderwater, in die laaste songloed, rooi sooos bloed.  Op daardie
dag, kruis die laaste Apartes, `n brug oor hierdie rivier, te voet en
kyk, die aarde kom, die eerste helfte van hulle, tot redding tegemoet.

Kyk, die een helfte spoed Noordwes, wyl die chaos agter hulle woed en
die res vlug heeltemal Wes wyl die vyand hulle volg, in `n poging om
hulle te verwoes.  So, luister noukeurig na die lied van Engele, oor
martelare, ja, `n lied, wat die ewigheid, oor helde, met dapper dade,
voed.

So weet daar kom `n tyd, waar die suiwerbloed, al hulle aardse materie
in oorwinning gaan groet.  So, skep nou o, Sion en Jerusalem, in
oormaat, vanuit die fontein van geloof en moed.  Neem julle staf op en
sit op julle heilige khakihoed want die wêreld se sondes is nou so
swart soos roet.  Terwyl jy weet, jou bloed, o, oorblyfsel, is, en bly
ewig, die Heilige Aparte Kroniek, se suiwerbloed.

 

Openbaring 2461

IN DIE RAAISEL VAN DIE RYM

1 Mei 2017  Maandagoggend   10:14

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die ritme, raaisel van die Aparte rym, het die Gees in my geskyn en
die vrees vir menswees en pyn, het daarin verdwyn.

So het die Seun van Wysheid Homself, in Lewende, Liggolwe, innerlik
sowel as uiterlik, aan my openbaar, met al Sy heerlike hemelskares, om
Hom vergaar.  Daarom sal ek op die eerste dag, van elk my eonsjaar,
verjaar, want die Gees, het die ewige lewe, in my hart gebaar.

In die ritme oplossings van die Heilige rym, het my onsekerheid
heeltemal verdwyn en die vrees om te wees, het in die salige vrede Van
Elohim, soos mis, voor die Gloed van die Son verdwyn.

 

Openbairng 2462

DIE STRYD DUUR VOORT

1 Mei 2017  Maandagaand  23:10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

So duur die groot stryd voort, met die oormag nou skrikwekkend groot
en die ruiter van die dood, ry die Vaalperd bloots.  Ja, die groot
stryd duur voort, met goed en kwaad uitgesorteer, nou soort by soort.
Kyk, geheel die wêreld word onderwerp aan die Oordeel van die Woord,
soos wat dit van alle ewigheid af hoort.

Van Oos na Wes, Suid na Noord, oral heers net massamoord, so luister
na die vals akkoord, van die leë blikkan, kerkorrelnoot en sien
liberale vrede, gekoppel aan die globale eenwêreld liefdeswoord, was
die heeltyd, net die gruweldier se afskuwelike woord.

So duur die suiwer enkelinge se stryd steeds voort en sy bitter nood
raak voor sy El ondraaglik groot.  Daarom gaan Elohim nou alleen net
met Sion en Jerusalem akkoord.  Kyk, Hy hou Sy Woord en verlig hulle
pyn en nood, terwyl Hy, hul trane afdroog, om hulle, so te troos.

Maar vir die wêreldling woed die laaste stryd in die materie voort en
Satan oes alles wat aan hom behoort.  Die hel se vuur en vlamme brand
nou wyd, groot en hoog en die dood span sy boog en in volk
massamoord, stink walglik soet, nou die stank van die dood.

Maar die ruiter van die dood, jaag ongenaakbaar voort, ja, wild en
wyd, grynslaggend jaag hy voort, en kyk, hy ry die Boek van
Openbaring, se Vaalperd bloots.

 

Openbaring 2463

IN TWIS EN SKINDERGERAAS

2 Mei 2017  Dinsdagaand  18:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Luister na die hel wat woed en raas, ja, daar waar `n gruwel
Afrikanervolk, so selfverheffend, so hoogmoedig, hulle, soos
brulpaddas, oor mekaar opblaas.  So roep die Gees:  O,  Luister
Afrikanervolk, jou stomme, domme, dwaas, jy dink, oor jou naaste, is
jy net diè, se koningsbaas.

Maar vir jou sal Ek verneder, ja, onder Raka’s voet vertrap, tot diè,
se uitgediende Klaas.  Soos honger honde, sal jou kinders, om sy
uitgebrande konkavuur, na sy reste, vir sy weggooi oorskiet aas.
Sodat jy sal weet, jy was die heeltyd, net `n onverbeterlike, grootbek,
dwaas.

Luister na die hel wat woed en raas en weet dit is `n reeds gevalle
Afrikanervolk, wat in skinder, laster en twis, hulle steeds soos
brulpaddas, oor mekaar probeer opblaas.  Ja, die witman en -vrou dink
steeds hulle is so superieur, oor mekaar, net diè se bobaas.

O, die hemel staan verbaas, oor `n volk lankal reeds verneder, tot die
laagste Klaas, maar wat hulle steeds oor hulle naaste, as die verhewe
“elite klas” wil opblaas.  So, wee tienduisend keer, hierdie so
onnosele wêrelddwaas.  Kyk, in `n uitgebrande land, bly daar vir hulle
niks meer oor om te kan aas en al wat oorbly is die hel, met die
naklank, van twis, skinder en `n lasterlike, groot geraas.

 

Openbaring 2464

‘N REUS EN ‘N DWERG

3 Mei 2017  Woensdagaand  22:10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Waar `n wil is, is `n weg, preek die reus vir die dwerg.  Waarna die
dwerg homself bloedig vir die reus vererg.  Hy skreeu:  Wie dink jy,
is jy miskien, om my so te terg?  Kyk, met my wil en geloof beweeg ek
maklik hierdie grote berg en daarom het God `n vreeslike Oordeel, vir
jou o, reus, ja, vir jou o, wêreldorde geberg.

Steeds goed vererg, sê die dwerg:  My naam is Jakob en ek is die enkel,
edel koringkorrel, maar word ek ook die hele edel gerf.  Daarom
ontvang ek as die weergeborene, die eersgeborereg.  So, wil jy daarom
o, Esau, dalk nog vir my kom terg?  Want jy o, Edom, Weste, word
heeltemal deur God onterf.

So begin die dwerg, uit pure plesier, om die reus te spot en terg.  Hy
roep:  Kyk, o Leviatan, al jou materie so sorgsaam, deur jou
opgeberg, ja, saam al die massas, wat jy so getrou vir Satan sou werf.
Dit alles gaan tot niet, met baie, wat by die hope gaan sterf.

Kyk, tot in haar diepste wese, is geheel die wêreldsiel, deur jou
valse leer en leuen, tot in alle ewigheid bederf en daarom wag op
hulle almal, slegs die dood en ewige verderf.  Maar weet  voorwaar o,
reus, vir my, Sion, bly daar deur die Goddelike deursettingsvermoë en
wil, die ewige lewende weg.  Daarom stoot ek jou o, slegte wêreldberg,
deur slegs die krag van geloof, so maklik uit my weg.

 

Openbaring 2465

ENGEL VAN GENADE, OF ENGEL VAN SMART

4  Mei 2017  Donderdagaand   23: 55

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n donker koue nag, waar Elohim se Engel, elke huis besoek, daar
word elke Kaukasiese hart, van hoek tot kant, deursoek.

Kyk, die vissersnet is klaar uitgetrek, met al die edelvisse
kieskeurig uitgesoek.  Maar vir oulaas laat sak die Groot Visserman, so
hoopvol, sy heel laaste vishoek.

`n Engel roep:  Dit is tyd, bring nou nader die groot Lewensboek.  So,
wee daarom elkeen, wat sy/haar naam, daarin, tevergeefs gaan soek.

Hierna hoor ek `n volk wat in tandekners, wenend vra:  O, wie kan dit
nog verhoed en wie bly daar oor, wat ons kan bewaar en behoed.

Ek hoor weer die engel wat roep:  Te laat, te laat, heeltemal te laat,
vir hierdie versoek, want Genade se Bloed, het slegs op `n paar na,
min se deurpos, tot lewe besoek.

 

Openbaring 2466

SKINK O, SION JOU HEMELWYN

5 Mei 2017  Vrydagoggend  12:24 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Skink o, Sion, skink jou weergebore wyn, ja, vanuit die Bron van die
Ewige Lewensfontein.  Sodat jy soos `n nuwe son, deur die duisternis,
as wegwyser, vir jou broer, die verlore seun, kan skyn.  Kyk, vir jou,
begin die stagnante nag van die dood, ewig weg te kwyn, terwyl illusie
en leuen ook ewig verdwyn.

Sion, deur die Bloed van die Lam is jy gewas en alleen daarom is jy
skoon en rein.  Kyk, die Meester, ja, die Bruidegom het jou besoek.  In
jou hart het Hy verskyn en daarom sal Satan wel, heeltemal, van jou
horison verdwyn.

Sion, kyk, die aarde skommel, terwyl dit rondskuif, ja, met die see
wat raas en die branders wat skuim.  Die Leviatan piramiede se matrix
staan hoog, dit staan op Satanskruin en tussen wit en swart, raak
alles in die Nimrods- Bileamsleer, grys en bruin.

Daarom raak dit, o, Sion, nou tyd, vir die groot opruim.  Daarom word
jou kinders spoedig vanuit die wêreldpuin ontruim.  So, waarom wag of
versuim?  Drink daarom Sion, jou weergebore wyn, ja, vanuit die Ewig,
Lewende Fontein, sodat My Lig, in die donkernag kan begin skyn.

Kyk, die groot gruwel staan klaar opgerig, op die plek van Apartheid,
nou die gruwel wêreldplein.  Almal gluur jou aan o, Sion, ja, in haat
en venyn, omdat hulle weet, jy is My bruid, ewig altyd, is en bly jy
Myn.

Kom wandel saam met My in My tuin o, Sion en kom drink jou
Weergebore wyn, ja, kom tot jou reg en ontwaak in jou goddelike
bewussyn.  Vertrap onder jou voete, alles vuil en onrein en verpletter
die bose, maal dit tot stof, so fyn.

Skink daarom o, Sion, vanuit die Lewensfontein, jou weergebore wyn.  In
jou weergeboorte o, Sion, gaan Ekself in Verheerliking, tot Oordeel van
geheel `n bose wêreld verskyn.  Ja, sodat alles onrein, van die aarde
af, vir die duisendjarige vredesryk, kan verdwyn.

 

Openbaring 2467

DIE SERPENT STAAN GEREED

19 Mei 2017 Vrydagoggend 04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die giftige Serpent staan regop, gereed om te pik en te spoeg, so
verwyder daarom nou die hand van die planter en die ploeg.  Kyk, `n
volk staan verneder, vertrap en moeg, hulle roep na hulle El en ween,
genoeg is nou genoeg.  Ja, hulle roep, waarom sal ons nog langer
wroeg?  Te lank het ons van soggens tot saans, vir `n nuttelose oulap,
gesweet en geswoeg.

Kyk, die giftige Swart Mamba staan regop, gereed om te pik en te spoeg
en die Serpent swaai die septer, deur elke politieke boef.  Die
myngroef staan verlate, met geen arbeiders wat meer daar vertoef, met
die loon daarvan, net hongersnood wat geheel `n bevolking uitmergel en
gaan bedroef.

Ook die Kobra lê met sy lang lyf in die vorm van `n hoef.  Hy lig sy
kop en in `n geveg tot die dood, gaan die slange mekaar nou troef.  Ek
hoor die roep van die Hoep-Hoep, terwyl ek luister na die dreuning
van `n groepman, in `n tydelike veldkroeg.  Ja, ek hoor iemand
fluister dit is voorwaar `n vreemde, maar tog `n skrikwekkende troep.
So, skep, o vertrapte volk, gerus maar `n bietjie moed en vermeerder
daarom ook bietjie jou spoed.  Kyk, twee lê op een bed en binnekort
gaan die een die ander moet groet.

 

Openbaring 2468

‘N LAM, NOU ‘N RAM

20 Mei 2017  Saterdagoggend  04:42

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien `n verslonste, verstote kind, wat doelloos dwaal, terwyl hy
loop en kla.  Ek loop hom na en vra hom, wat pla.  Ek hoor hom vra,
hoelank-hoelank, moet ek nog die groot onreg verdra.  Ja, hy sê:  Van
vroeg tot laat, kry ek net slae op slae en dit laat my heeltemal
moedeloos en verslae.

Ja, hy strompel voort terwyl hy mor en kla, ek weet nie eers wie is my
biologiese ma en nog minder wie is my pa.  Ja, van Oos na Wes, is daar
niemand in die grote wye, wêreld, wat hierdie suiwer geesteskaukasiese
kind, net `n bietjie liefhet, of kan verdra. Maar kyk, ewig nimmer
meer, raak hulle ooit van my ontslae.

Skielik groei die seun tot `n man, ja, `n man wat uit Juda stam.  Hy
verslaan eers Kus, dan Gam, vanaf Edom, tot by elke Raka-San.  Afrika
word getref met vloek en ban en al die infrastrukture lê heelltemal
verlam.

In hierdie tyd word geheel die gruwelkerk ontman, terwyl al die
lidmate, van hierdie skande, probeer wegskram.  Maar die kind, eers
`n lam, nou `n Ram, het met hulle, heeltemal `n ander plan.  Kyk, elke
liberaal staan heeltemal uitgeput, tam en lam, terwyl hulle verseker
weet, hulle word nou as die nuttelose kaf, vanuit die Aparte
Heiligdom, uitgewan.

 

Openbaring 2469

JAH MY EL

21 Mei 2017  Sondagmiddag  13.00

www.nuutsteopenbarigevanjudithdebeer.co.za

Elia roep JAH op Sy Naam en hy noem hom sy EL en Johannes vermorsel
onder sy voete Baäl, Dagon asook die antieke ou Bel.  Terwyl die hel
raas en skel, lag Elia so spottend vir Heylel.  Hy roep, hier op
aarde is daar niks meer wat my kan kwel, kyk, Heylel, ek het jou, tot
in die diepste dieptes, van jou eie hel, neergevel.

So, wat kan die engeleorde van Gabriel nog ontstel? Die eersgeborenes
kan nou hul reisverhaal, van die weergeboorte van menswees, ja, vanuit
die hel van menswees, tot die hoogste hemelverrukking, aan hul broers,
die hemelwesens oorvertel.

Daarom roep Elia: Kyk, ek vaar na die hemel, so, vaarwel-vaarwel,
met my gaan dit ewig wel.  Kyk, die woord vaarwel, beteken bloot, ek
vaar na my EL, ek vaar vanuit, binne en buite, tyd en ruimte, vanuit
materie in Gees, ja, vanuit benede na bo en omgekeer, met die engele
Jakobsleer en daarom gaan dit ewig altyd, so, salig met my wel.

Elia roep JAH op Sy Naam en hy noem Hom sy EL en die profeet vermorsel
onder sy voete elke pous en biskop, asook elke pastoor, prediker en
predikant want die dae van Baäl se gesante is almal getel.

 

Openbaring 2470

‘N ALBINO HOTNOTSGOD

23 Mei 2017 Dinsdag 12.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n gesig sien ek, grotesk, `n spierwit gedrog, ja, in die gedaante
van `n Albino Hotnotsgod en kyk, dit het die spraak en gesig van die
pous, al klink dit ook hoe vergesog.

In `n vreesaanjaende “mason” handskud draai `n twee millenium oue slot en
die diepste hel dimensie open vanuit die weelderige vatikaan, met
naskokke, wat weergalm, tot in die armoedigste ou krot.

So, wee die dag van die onbekende swam, gebore vanuit `n varksog.
Kyk, daar verskyn `n oënskynlike, onskadelike organisme, wat alles
voor die voet gaan ontbind en laat vrot, want die vyeboom het klaar
gebot, ja, voor die laaste groot wêreldplot.

Die groot moondhede proklameer in die nabye toekoms, `n nuwe
mensgemaakte gebod, kyk, hulle speel hierna openlik god.  So, wee die
wat teenoor hulle sal uitroep, alles is net bedrog want op hierdies,
wag die swaard en skavot.

Tydens hierdie gesig ruik ek die soet, skerp, walglike reuk van `n
dooie rot en ek hoor die vorige pous hardop bid, ek dank U, O God, ek
is nie die reuse Albino Hotnotsgod.

Kyk, die vatikaan is nou net `n diep pikswart donker grot, ja, die
ingang na die hel, waar die vreemde swam alles gaan laat ontbind en
laat vrot.

So, wat baat die klaagmuur, deur soveel eeue heen, blink gesmeer, met
trane en snot.  Kyk, die ou Jerusalem gaan weer val en dit onder haar
eie Joodse plot.  Vir tweeduisend jaar is dit haar voorspelde lot want
die tempel eis haar Babilon hoereloon en in `n hondeprys, kom die
gruwel gelofteoffer, van die wêreldorde se helgebod.

 

Openbaring 2471

DIE GETAL VYF

29 Mei 2017 Maandagoggend 11.30 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, eens daal die Gees neer in die vorm van `n duif en die volmaakte
weergeboorte word met Suiwer Goddelike Liefde bestuif.

Ek sien `n blanke vel papier en met onsigbare ink, ja, met suiwer
eteriese lig word daarop geskryf.  Slegs Sion word in hierdie kennis-
kode, as hemelbode ingelyf.  Die eerste woord is `n syfer en in
letters staan daar die getal vyf geskryf en tot op hede is daar
niemand wat die volmaakte Ode of Orde, kan beskryf of nog minder
probeer bedryf.

Ek hoor `n stem wat vra:  So wie is die vyf, vir die Nuwe Ligorde, ja,
vir die Nuwe Ryk ingelyf en wie drink eerste van die Wonderwyn van die
Volmaakte Druif.

Openbaring 2472

BABILON SE LAASTE FEESMAAL

30 Mei 2017  Dinsdagoggend  02:47

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar val `n skaal en geheel die wêreld ly aan `n ongeneeslike kwaal.
Kyk, die hoer van Babilon berei `n reuse onthaal en min weet sy dit is
haar heel laaste feesmaal.  Ja, haar vele gruwels en sondes, het haar
ingehaal en dit raak tyd vir haar, om vir al haar oortredinge te
betaal.

Babilon betree vir haar laaste feesmaal nou `n enorme feessaal en kyk,
al die grotes en konings van die aarde word vir oulaas, deur haar,
onthaal.  Haar hooftooisel is purper en haar borste is versier met
silwer en goud, maar haar onderlyf, is gedeeltelik kaal.  Op haar
feestafels pryk kosher sowel as halaal en in die middel daarvan wag
vir die christendom, `n laaste gruwel avondmaal.

Maar kyk, dit alles is heeltemal fataal, al haar vele bondgenote, het
mekaar klaar gefaal.  Maar Babilon dans steeds desperaat, ja, vir al
die bankiers.  Sy swaai ywerig haar heupe, klap met haar hande en
stamp haar voete.  Ja, sy ontklee heeltemal in haar verleidingsdans en
sy swaai soos `n goedkoop hoer, om `n danspaal.

Maar niemand sit meer voor hierdie veronderstelde skouspel, nou net `n
spektakel, meer so vasgenael.  Babilon sing daarom vir die heersers en
konings, sy sing in Engels, Hebreeus en Arabies, ook in Grieks, Latyn,
Duits, Frans en Vlaams.  So sing sy wanhopig, haar verleidelike lied,
in elke dialek en taal.

Sy kyk na haar gehoor en roep hard na Baäl.  Sy noem hom haar wettige
man en sy sê:  Jy en jou wêreldkerk het my ook totaal gefaal.  Sy loer
na haar minnaar Mammon en snou hom toe, o, jou gek, waarom het jy nie
jou skuld, aan jou broers, die Weste betaal.

Sy ween en sê:  Kyk die boek van Openbaring het my ingehaal en daarom
speel ek nou my laaste troefkaart en sal daarom my gruweldier loop
haal.  Onder sy merk trippel ses, sal globaal al die volke en nasies,
oor my woede, met hulle bloed betaal.

So val daar `n skaal en kyk, globaal ly geheel die wêreld aan `n
ongeneeslike kwaal.  Op `n spierwit blad begin `n hand in bloed te
skryf, dit is dertig Mei, met `n onheilspellende stilte wat
kortstondig maar dodelik, vanuit Hemel en Kosmos, op planeet aarde
neerdaal.

 

Openbaring 2473

HOE VERBROU DIE BOERE SIT-SIT SO

4 Junie 2017 Sondagmiddag 15.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Hoe ry die Boere sit-sit so, ja, met die brandewynglas hoog gelig na
bo, het hulle mos net in hul Rugbygod geglo en nou is geheel hulle
wêreld, heeltemal onderstebo.

Hoe preek die Boere sit-sit so, ja, met hul vervalste bybels,
skeinheilig gelig na bo, het hulle mos net in hul wêreldorde base geglo
en nou is geheel hulle wêreld, heeltemal onderstebo.

Hoe streep die Boere sit-sit so, ja, sit- sit so, met hul kaalbas
boude hoog gelig na bo, het baie van hulle, mos net in verbastering
geglo en nou is geheel hul wêreld, heeltemal, onderstebo.

Hoe kruip die Boere sit-sit so, met hul tjekboek in swartbemagtiging
hoog gelig na bo, het hulle mos net in hulle Vrymesselaarspolitiek
geglo en nou is geheel hulle wêreld heeltemal onderstebo.

 

Openbaring 2474

ALLES KEER TERUG TOT STOF

5 Junie 2017 Maandagoggend 06.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die hemel staan nie meer langer vir die wêreldling borg, kyk, Elohim is
nie meer oor die goddelose besorg en daarom sal geen Engel of
Hemelwese, die dier, se slawe, meer langer behoed of versorg.

Die Lig het verdof en alles keer terug na stof, met die oerknal wat
inplof.  Die dier het herrys, hy staan hoog, maar lomp en log.  Hy
skeur in twee en die een helfte heet Gog en die ander helfte Magog.

Kyk, Gog het die gesig van `n oergedrog en hy het wit en swart kolle,
met twee horings op sy kop en op sy rug, pryk `n reuse kameelskof.

Die Magog het nou die gesig van `n Ietermagog en hy het wit, swart,
rooi en geel strepe, met `n reuse stert, wat soos pouvere, agter hom
uitpof.

Vanuit hierdie verdeelde gedrog, tree onderskeidelik  twee hoë profiel
Masons en altwee skreeu teenoor mekaar die woorde, verraad en bedrog.

Hulle speel soos kinders Monopoly en baklei hardhandig oor Jan Smuts
en Eloff.  Twee manne in wit geklee staan nader en die een is Daniël en
die ander een heet Henog.

Hulle roep na Moses en Elia en sê:  Kyk, die wêreld afgod het
geïnkarneer in die gruwelbeeld van die ou Kanaänitiese afgod Baäl-
Molog.

Sy naam is Leuen en sy van Bedrog en sy altaar staan op die plek van
die eens heiligdom, ja, in die vorm van `n reuse matrixkorf.

Aan die bokant daarvan, is `n groot pikswart opening, in die vorm van
`n trog en die wêreldkind val as offer daarin, met ewig nooit weer `n
terugtog en Molog roep, om nog en nog.

Daarom staan die hemel nie meer langer vir die wêreldling enige borg
want God is nie meer langer oor die goddeloses besorg.

Daarom sal geen Engel of Hemelwese, hulle, meer in Opdrag van die
Opper El, bedien, beskerm of op enige manier help of versorg.

 

Openbaring 2475

EINDTYDSTRYD

6 Junie 2017 Woensdagoggend 10.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die vlamme brand hoog en die wind waai wyd en groot haelkorrels, slaan
skrikwekkend, teen die troebel ruit.

Twee groot aardplate val gelyktydig en beide staan nou onaardig so
ongelyk.  Reuse tsunamigolwe rol Oos, Wes, Noord en Suid en
laagliggende eilandbewoners spring heeltemal te laat in hul
reddingskuit.

Bomme bly ontplof, met ore wat tuit en oral hang die ruik van swael en
biskruit.  In ongekende onlus en muit, gryp almal gretig na alles wat
voor kom, as buit.

Eiendom verhandel vir `n nuttelose duit en sy en katoen maak plek vir
velle en huid.  'Preppers' bak vir `n vale hope beskuit en die
uitverkorenes roep onwillekeurig, ons wil nou spoedig Suid.

Die vlamme brand hoog en die orkaanwind waai wyd, terwyl geliefdes,
sowel as vriend en vyand, mekaar oor alles begin uitkryt en verwyt.

Ja, in bykans alle sogenaamde liefdes, skuil daar `n geniepsige,
bitsige byt en niemand kan die groot vlug, na niks en nêrens, meer
langer keer of stuit, wat sê nog ontwyk.

Vanuit die hemel kom `n vreemde geluid en iemand fluister, is dit nie
dalk die klank van koeëls en biskruit.  Maar iemand anders roep, dalk
is dit die groot missiele wat so fluit.

Maar nog `n stem roep uiters hard en luid, dalk is dit `n dodelike
meteoriet, uit sy voorspelde baan geskuif, ja, in sy koms na die
aarde, nou so skrikwekkend luid.

Die vlamme brand hoog en die stormwinde waai wyd en daar is niemand
wat die komende menseslagting, in `n groot oorlog, meer kan keer of
stuit.

Oraloor kom die Groot Oordeel, in die vorm van die een of ander
skrikwekkende geluid en globaal bewe, nou swak die knieë, met
ondraaglike krampe, in die kuit.

Ja, met trane al brandend in mense oë, met neuse wat tranerig snuit,
is dit net moord en doodslag, wat nou oral opduik.

Die vlamme brand hoog en die poolwinde waai koud en wyd.  Die wingerd
hang swaar, maar oral vrot die druif en die oes word hoopvol, maar
nodeloos, na die volgende onvrugbare seisoen geskuif.

Niemand kan meer die ekonomie verwoord of beskryf, met alle politieke
gesprekke, net `n onsamehangende, gekke, gekekkel, gekyf.

Ja, met die Ooste en die Weste, wat mekaar se neuse leedvermakerig in
onderskeidelike mislukkings invryf, met geheel die handel, nou net `n
bespotlike bedryf.

So, swaai maar, Mammon, saam met Babilon jou uigediende ou lyf en
luister aandagtig, na die skrikwekkende geluid, van die eindtydfluit.

 

Openbaring 2476

KLIM NA DIE BERGTOP SE BEWUSSYN

7 Junie 2017  Dinsdagmiddag 12.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Klim na die bergtop, na die hoogste kruin en kyk na die sterre, wat
vonkelend, skitterend, daar bo, in die hemelruim skyn.  Ja, met soveel
ligdata, na die kleine planeet aarde uitgesein en weet die hoop op
materiële, sowel as wêreldbelange, het heeltemal verdwyn.

Klim op die heel hoogste duin en kyk in die maanlig na golwe wat
onrusbarend uitduin, terwyl dit skouspelagtig, spookagtig, wit skuim en
weet die tyd is naby.  So, moenie langer wag of versuim en versterk jou-
self, teen komende verlies, droefnis en pyn.

Gaan staan op die vlakte en kyk na die horison se reguit lyn en sien
die groot komende gevaar in aantog en weet dit raak tyd om te bly, of
te ontruim.  Raak paraat en spu uit die leuen, heeltemal te lank, is
onnodig, daaraan gepruim.

Gaan na `n groot wêreldstad en gaan staan op die heel hoogste dakke en
ledig jou wêreldse georiënteerde brein.  Voel die koue en weet jy is
besig om in `n Godverlate toestand te verkluim.

Ja, klim na die bergtop van jou eie bewussyn, na diè se heel hoogste
kruin en bring na jou lippe God se helende liefdesverwarmingswyn en
begin om in hierdie donkernag, as `n lig, vir sy uitverkorenes te
skyn.

 

Openbaring 2477

10 Junie 2017  Saterdagmiddag  15.45

VERRUK OF BEDRUK

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar staan twee, die een is verruk en die ander is bedruk.  Kyk, die
pad het klaar in twee gevurk en die onderskeie pelgrims daarop, moet
sonder enige verdere keuse, na die einde van beide paaie deurdruk.

Daar staan twee, die een is regverdig en die ander `n skurk, die een
Kaukasies en die ander `n Turk.  So, wie is die draer van die
geestelike voorspoed en wie die draer van die groot ongeluk? Kyk, die
tyd het gekom en die nasies gaan teenoor mekaar opruk.

Daar staan twee moondhede teenoor mekaar, die een gaan beveel, met sy
woord wat wik en weeg, maar dit is alleen God wat gaan beskik.  Die
ander een, sal in alles moet gehoorsaam en net moet sluk.

Daar staan twee, die een is swart en die ander een wit, die een staan
gemaklik regop, terwyl die ander een, gedienstig moet buk.  Die een
beveel wyd en wild, terwyl die ander een net stilweg bid.  Maar ook
hier begin die pad in twee te vurk.

Daar staan twee presidente, die een word deur sy onderdane aanbid,
terwyl die ander een in woede daaroor verstik.  Kyk, almal eis nou van
almal, groot globale skuld, want die ekonomie word in `n vreeslike
benoude drukgang, ja, in `n baie klein blik, ingedruk.

Daar masjeer twee weermagte, die een chaoties en die ander een in
perfekte gelid.  Kyk, die vroue van die volkere en nasies, begin om
blomme, vir kranse te pluk en daarom word die goeie hout, nou net
betyds, vanuit die groot vuur geruk.

Daar is twee nasies, Frankryk en Engeland, wat eerste in hulle eie
braaksel gaan verstik want beide het dieselfde naam en dit heet,
opperste, Joodse skurk.  Deur hulle doen en late is die Boervolk, ja,
die heiligdom uitermatig verdruk.

Daarom staan daar voor die einde van die tydvak twee persone, die een
blootgestel en die ander een beskut.  Kyk, die een is so swartgallig
bedruk, maar die ander een is weer salig verruk.

 

Openbaring 2478

11 Junie 2017  Sondagmiddag  11.30

GESONDE VERSTAND

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, anders lê daar kort voor
lank, ook die moderne ark, nou heeltemal gestrand.  Kyk, die valse
engel van die lig, het as kamma redder, hier op aarde neer kom land.
Met die kerk, nou aan die leuen verwant, is geheel die globale siel,
as `n winskoop, aan Satan verpand.

O, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, met vriend en vyand, nou
kamma in broederliefde so nou verwant, kom daar vanuit eie midde,
binnekort, groot opstand.  Lucifer, verbeel hom, hy kom ook as
bruidegom en daarom staan Babilon, vinnig nader, as die eerste
debutant.

So, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, sodat ons kan weet,
voordat jy kan oes, moet jy eers aanplant.  Ja, sodat ons vir seker
weet, vir `n liefdesdaad, ontvang jy geen kontant en in jou liefde vir
God en broer, staan jy ewig vas, so konstant.

O, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, sodat ons kan bou op
rots, in plaas van los sand.  Ja, sodat ons kan weet, voordat ons brûe
agter ons afbrand, moet ons eers met God en naaste, smee, ons heel
hoogste, Liefdesband.

O, gee ons net so `n bietjie insig en gesonde verstand, sodat ons sal
let, op die wonderbare sterrestand.  Ja, sodat ons kan sien, Alsem,
was lank genoeg deur God se genadehand, in `n gevangenisbaan,
vasgevang.  Maar na hierdie kleine aarde, neig hierdie dwaalster, nou
sy nuwe gang in swaartekrag dwang.

O, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, sodat ons kan luister na
die openbaringslied, van voëlgesang, waar dit vertel, van die natuur,
vir die bose werke, van die mens, o, so bang.  Ja, sodat ons kan sien,
die einde van dit alles, neig net na die planeet se ondergang, met die
dood, wat wag op `n enorme sielevangs.

O, gee ons net so `n bietjie gesonde verstand, sodat die hoogmoed wat
haar so kan verbeel sy is iemand, net kan weet, sy is niks, net `n
niemand.  Ja, die hoogmoed, bly elke siel se grootste vyand, ja, die
vyand, wat die mens, in die hel kan laat beland.

 

Openbaring 2479

14 Junie 2017  Woensdagaand  20.00   

VOLMAAKTE SIEL EN GEES

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

My volle bewussyn wou die vorm van die sigbare beeld verstaan, maar
slegs illusie het in die plek daarvan kom staan.  Ja, in die vergaan
van alle materiële bestaan, het ek in beeld, `n enkel traan, in
verdamping sien wegtaan en ek het geweet, dat alle materie, as
illusie, in die beweging van tyd vergaan.  Ek het `n Stem hoor sê:  Dit
is die godverlate toestand, waarheen, `n verlore siel heen gaan.

Daarom wou my bewussyn nie meer die oorsaak, die gevolg, of die
instandhouding, van die vorm, langer begryp of verstaan.  Maar dit wou
die neiging na die vryheid daarvan, beter verstaan.  `n Arend in vrye
vlug, het hierna voor my geestesoog verbygegaan.  `n Stem het gesê:
Slegs die volle Wysheid, in ongekende Liefde, kan die Volmaakte
Vryheid, volkome verstaan en dit is die salige Ligtoestand, waarheen
volmaakte siel, en Gees heengaan.

 

Openbaring 2480

15 Junie 2017  Donderdagoggend  04.45 

DIE LIGKIND

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n Goddelike Ligkring, het ek `n kind sien staan en ek het `n Stem
hoor sê:  Been van My Been en Vlees van My Vlees, want My Gees, het in
die weergeboorte, oor hierdie wese, tot in sy sentrum gegaan.

Daarom sal sy as meester, oor alle sigbare, sowel as onsigbare materie
staan en tyd en ruimte sal as dienende faktore, die Melgisedek orde, in
haar taak bystaan.  Ja, daar waar jy, as rondreisende priester, tussen
planete en sonne, deur geheel die skepping sal gaan.

Sodat elke wese, siel en bewussyn, kan weet en verstaan, die Enige
Skepper, het as Sigbare Mens, op die kleine planeet aarde, tot
redding, van Sy verlore seun kom staan.  Bokant hierdie kind, het ek
`n groot lewende ligkring sien gaan en ek het geweet, al die heilige
hemelwesens, het in groot blydskap, hierdie kind, se doel verstaan.

Ja, die El in die huishouding van die Elohim, het in die Nederigheid,
as die Boom van die Lewe, as YaHWeshua self, die Wederkoms Vrug, in
die volmaakte mens kom dra, sodat Sion as oorwinnaar, op die hoogste
Bergtop kan staan.

Ja, onder `n Goddelike Ligkring het ek `n suiwer Kaukasiese kind sien
staan en ek het `n Stem hoor sê:  Been van My Been en Vlees van My
Vlees, kyk, My Gees het in die weergeboorte oor hierdie wese gegaan.

 

Openbaring 2481

17 Junie 2017 Saterdagmiddag  13.20

WAT IS JOU BEHOUD

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Wat is jou behoud, o, jy Katoliek, wat jouself so verstout.  Kyk, jy
aanbid mos Jesus en moeder Mariabeelde, gesny vanuit dooie hout en
al biddend kruip jy voor kruise, oorgetrek, met klattergoud.  Ja, in
die gelykenis van dooie beelde, vind jy geen fout, terwyl jy jou, in
die verbasteringsleer van Bileam, so verstout.  So, Katoliek, wat is
jou behoud, want jy glo mos in Biskop en Pous, bykans almal, reeds, so
afgeleef en oud.

O, Jood wat is jou behoud, kyk, alleen op Mammon is dit wat jy vertrou,
terwyl jy agter al die skatte van die wêreld aangrou.  Ja, terwyl jy
jou kosher voorhou, is jy agter af besig, om aan alles onrein te kou,
O, was jy o, Jood, maar warm, of was jy maar koud, maar terwille van
andermansrykdom, het jy agter menigte afgode aangetou en daarom sweer
jy aan al die konings jou trou.

Ja, jy het jou verswaer - met al die ander volke ingetrou, terwyl
jyself die septer, vanuit Engeland en Amerika omhoog hou.  Jy, o, Jood,
het jou wêreldkoninkryk, vanuit die Christendom, vanuit al haar
kerke, oor geheel die aarde gebou.  Die suiwer apartes het jy vertrap,
jy het hulle, in alles toegesnou en jou rykdom, het jy, op hulle eens
suiwer altaar loop bou.

Oor hulle liefde vir God, het jy jou oë so venynig vernou en daarom
het jy vir die Boervolk `n galg gebou en daarna, `n diep, donker,
graf, gegrou.  Deur die mond van Kus, het jy hulle beledig, in alles
toegesnou,  ja, in elke opsig, het jy die uitverkore volk, probeer
onderdruk en knou.  Maar kyk, o, Jood, jou kandelaar verdof, dit brand
uiters flou en binnekort word jou bestaan, in vergetelheid weggevou.

O, Christedom wat is jou behoud, kyk, alles maak jou vreesbevange, ja,
so bang en benoud.  Onder die vaandel van mismaakte liefde, laat jy
jou, deur ander volkere uitjou, terwyl jy al kruipend agter Jood en
Katoliek aantou.  Ja, jy maak hulle jou bondgenoot, jou staatmaker,
waarop jy so vas vertrou en om hulle te behaag, is jy blitssnel, in
alles so gou en getrou.

Met hulle godmoeder Babilon, het jy hoereer, en jou hoerdogters, die
het sy gespeen, ja, styf teen haar boesem, in gruwel wêreldopvoedig,
vasgehou.  So, wat o, Christendom, is jou behoud want jou fondasie is
op drek gebou en daarom word ook jy, deur God Self, in die
vergetelheid van `n nuttelose, geestelik, onvrugbare verlede, vir
ewig, altyd, toegevou

 

Openbaring 2482

DIE GEES VAN VERSKRIKKING

30 Junie 2017  Vrydagaand  24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n gesig het ek `n Jongvrou deur dorpe en stede sien gaan.  Haar
gestalte was statig en niks of niemand het Haar in Haar weg probeer
teenstaan.  Haar gesig was emosieloos, koud en waar Haar blik ookal
heen dwaal, daar klop elke hart, so vreesbevange en benoud.

Ja, Sy kom soos die Poolwind, dodelik, gevaarlik koud.  Almal vlug
voor Haar uit en roep:  Waar is vir ons uitkoms en redding vir ons
behoud?  Haar stem is laag, sag en hees, en dit laat almal sonder enige
rede, bevange, vrees.

Die nasies fluister met ontsag:  Vanwaar kom hierdie Gees?  Kyk, voor
Haar aankoms bewe alle vlees.  Haar oë skiet vuur en waar Sy aanraak,
verander dit in gif en suur.  Sy is die skrif teen hierdie tydvak se
eindtydmuur en as vergelding is Sy deur hemel, sowel as hel, na hierdie
aarde vir die goddelose gestuur.

Sy kom geruisloos, so stilweg, kaalvoet, ja, wanneer Sy so
onverwags in Haar aankoms groet.  Kyk, Sy kom breek geheel die mensdom
se brawe moed.  Stamp Sy Haar voet, moet alles wat leef, onder groot
aardbewings boet.  Blaas Sy haar neus, blaas groot vulkane skrikwekkend,
pikswart roet.  Terwyl reuse branders brul, oor dorpe en stede moet
ons gaan en dit is `n moet.

Ja, in `n gesig het ek `n geweldige sterk Jongvrou deur kontinente
sien gaan en almal het in angs gefluister, O, waar kom Sy so skielik
vandaan?  Kyk, in Raka se bewussyn het Sy reeds vanaf hulle oerbegin
bestaan, want in hul voortyd, was Haar skrikwekkende koms as `n
meteoriet, vanuit die sterre vandaan en onder Haar voetgang het `n
groot gedeelte van Afrika en die res van die wêreld vergaan.

Die nagevolge van Haar koms kan die oorlewendes nooit verstaan, maar hulle
nasate, het hulle kinders beangs oor die koms van die sterk Jongvrou
vermaan.  Daarom, voordat Sy nog oor die aarde gaan, begin die mensdom
ook sonder rede, in bloedige oorloë, teenoor mekaar op te staan.

Met biljoene wat in vrees, rigtingloos, in alvier die windrigtings
gaan.  So vertrap die mensdom mekaar terwyl hulle harte van vrees nie wil 
ophou bedaar.

 

Openbaring 2483

GEES VAN VERWARRING EN VERSKRIKKING

1 Julie 2017 Saterdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Weer het ek in `n gesig die sterk Jongvrou oor die planeet aarde sien
gaan.  Haar aangesig en gestalte was trots en genadeloos en niks of
niemand het in Haar weg kom staan.  Wee daarom, elke poging of
wetenskap, wat Haar, in Haar weg, sou probeer teenstaan.  Ja, daar
waar Haar blik koud en emosieloos oor `n verdorwe wêreld heengaan.
Daar sal elke hart verseker, van benoudheid en vrees vergaan.

In verwarring en vrees, sal biljoene, rigtingloos, mekaar vertrap,
terwyl hulle hart net vrees op vrees uit sal baar.  Die grotes en die
konings sal mekaar verskrik aanstaar, terwyl hul tevergeefs, hulle
goed voorbereide 'bunkers' in sal vaar.  Ja, alle goddelose het
tevergeefs vir hierdie tyd voorberei en opgegaar want niks word in die
onbeheerbare dierlike gang, van die mens gespaar.

Kyk, die vooruitgang van die vet jaar gaan spoedig heeltemal bedaar,
met alle voorspoed nou heeltemal uitgedien en klaar.  Al wat oorbly,
is net die leë koringaar, nou so uitgeteer en maer.  Met alleen die
groot pes, wat in bose swere, oor die draers van die merk baljaar,
terwyl die oorweldigende vrees en verwarring, net nie wil bedaar.

In hierdie tyd begin Sion en Jerusalem, hulle, as die uitverkorenes
bymekaar te skaar.  Ja, terwyl hulle so verlangend, na bo en binne,
op die Wederkoms van hul lang verwagte, Genade, staar.  Die gereddes
weet, die koms van die Jong Sterkvrou gaan hulle nie berou en daarom
begeer hulle uitermatig, om Haar koms te kan aanskou.

Sy is die Gees van Verwarring en Verskrikking, wie se oë, nou venynig,
oor al die goddeloses vernou.  Weet daarom, O, wêreld, terwyl jy in
bewing en angs, haar koms, al sterwend aanskou, dat dit te laat is, om
jou nou, oor al jou gruwels te wil berou.  Maar weet ook, Sy het `n sagter
kant en daarom sal Sy `n beskermende, liefdevolle Hand, oor Elohim se
klein groepie kinders hou.

Ja, in `n gesig het ek `n Jong Sterkvrou deur dorpe en stede, oor
vlaktes sien gaan.  Haar gestalte was `n verskrikking en in verwarring
het niemand Haar in Haar weg teen gestaan.  Haar gesig was emosieloos
en koud en daar waar haar blik heen dwaal, daar klop elke hart, in
doodsangs, so oneindig benoud.

 

 Openbaring 2484

3 Julie 2017  Maandagnag  23.30

ALLES IS VUIL

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n man wat droewig huil, o alles is vuil, ja, alles is so
smerig vuil.  Kyk, ook in die kerk hoerbek van Babilon wat so
smeulend, tussen die gemeentes kan pruil, is dit alleen die verrotting
van vlees, in die dood wat daar skuil.

So, luister na die hiëna wat waansinnig lag, terwyl die jakkals
jammerlik huil, ja, daar om die leeurestaurante, in die oorskot van
doodsbeendere so vuil.

Ek luister na die man wat so droewig huil, met woorde wat lui:  O, alles
is vuil, so uitermatig, smerig vuil.  Ja, in geheel die losbandige
wêreld, nou net Hel en Hades, `n diep, donker, doodskuil.  Die mens
het mos sy siel vir Mammon verruil, ja, sy godgegewe Gees met geld
bevuil.

Luister daarom na die tandegekners, die geween en die bitter gehuil,
van verlore siele, wat nêrens teen die vreeslike aanslae, van die Hel
kan skuil.

 

Openbaring 2485

 4 Julie 2017 Dinsdagoggend 01.30

SEWE VAKANTE POSTE

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, daar is een, twee, drie, nee, sewe poste, vir die laaste werkers
in die wingerd vakant.  So, wie is gebore met die gawe van die Rede en
wie, met die nodige, Geestelike verstand?

Kyk, daar is `n vyand wat die heilige wingerd probeer afbrand en reeds
hou hy die vernietigende vuur in sy linkerhand.

Maar `n boodskapper roep:  Alleen die Koning oor alle konings, hou oor
hierdie wingerd die ewige verband en aan die wêreld sal Hy ewig nooit,
Sy klein oorblyfsel verpand.

 

Openbaring 2486

 5 Julie 2017  Woensdagaand 23.45

‘N NOODROEP

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister na die noodroep, die onheilspellende waarskuwing van die
groot grys ou uil.  Hy roep onheil op onheil, o, waar sal die mens tog
kan skuil?  In dorpe en stede klink daar `n gekerm en `n gehuil en die
vyand vermorsel selfs die koppe van kleuters, wat tragies probeer, om
so oulik as moontlik, om genade, by moordenaars te pruil.  Met menig
ouers wat wens, hulle kon hul spoghuis, vir `n veilige krot, êrens in 'n
afgeleë streek ruil.

Ja, luister om middernag, daar roep onheilspellend die uil en
inderhaas probeer baie om hulle geld vir goud om te ruil.  Alles is
chaos, met stegies en strate, so verwoes en vuil.  Ek hoor `n liberale
stem wat roep:  Ek verlang na die dood se heel diepste kuil want
nêrens vind ek `n plek, waar my siel, in rus nog kan skuil.

O, luister na die waarskuwingsnoodroep van die groot grys ou uil en
sien die dood kom op galop, in die gedaante van Raka, op `n vuil,
grys, ou muil.  Oral klink die jammer gekerm, van vroue en kinders,
terwyl die sterk manne hulself heeltemal bevuil.

Ja, die aankondiger in die gedaante van `n uil, roep onverwags, onheil
op onheil.  So, waar sal al die liberales, tevergeefs, so hoopvol, vir
veiligheid kan skuil?  Sing daarom o, Sion, tot eer van Elohim en
verkondig in hierdie tyd, aan Jerusalem Sy Heil, terwyl jy in
verrukking voor Sy Enige Koningskap neerbuig.  Laat jou loflied groot
word, in jubelende gejuig.  Laat diè Hom dank, ja, diè wat steeds
gehoorsaam en getrou, trek, in Sy Almagtige, Aparte, Tuig.

So, luister na die roep van die groot gryse, ja, wyse ou uil.
Luister, hy roep:  Kom o, Sion, dit is jou tyd om in die arms van jou
Elohim te kom skuil.  Hy gaan jou trane afvee, jy het klaar gehuil.
Kyk, Hy beveel, raak my gesalfdes nie aan nie en doen aan My profeet
geen leed, want onder My beskerming, sal hulle salig kom skuil.

 

Openbaring 2487

7 Jullie 2017  Vrydagoggend  06.30

WAAR IS DIE BROOD EN WYN

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Iemand roep luid, waar is die Woord en hoekom is daar geen Vrug in die
boord.  `n Ander stem antwoord.  Kyk, vir die Boervolk is daar weinig
meer Brood en die Wyn het ook opgedroog en dit wat oorbly, is slegs
vir Sion, tot voordeel van Jerusalem gestoor.

Eens was daar vir hierdie, eens, so seer geliefde Godsvolk, die
Heilige (Aparte) weg na die einde, vir die nuwe begin beoog.  Maar
hulle het weer soos in hulle verre verlede, Nagash, ver bokant, hulle
apartgestelde, eersgebore reg, verhoog.

Die rasegte seuns en dogters van Jakob-Israel, het aan die sondes van
hulle voorouers gesoog en agter die Bileamsleer, jaag hulle voete
voort.  Met die Lig nou verduister, wat bly daar oor vir die oog en
daarom is daar in `n Groot God Stilte, weinig oor vir die oor.

So hardloop die Boervolk van bakboord na stuurboord voort en met elke
valse woord, gaan hulle heeltemal oorboord.  Met vandag 'dit’ en môre
'dat', ja, met alles gaan hulle histeries akkoord.  So breek hulle
onder mekaar Satansbrood en sweer hoog en laag by elke leuenwoord.

Hulle ween oor die sekel wat swaai in wrede volksmoord, maar gaan
steeds akkoord, met die gruwelwoord, van Satan, deur die mond van die
kerkteoloog.  In hulle honderdduisende gaan hulle, na die valsprofeet,
na diè se Vrymesselaarsverhoog.  Ja, in die hoop, dat hy, hulle
wanhoopstrane, af sal droog.

Ek hoor iemand vra, waar vind mens nog die Ware Woord en waar is die
Goddelike Vrug, eens afkomstig vanuit die heilige boord en wat word
vir die toekoms, van die Boer beoog?  Ek hoor `n ander stem wat
antwoord, kyk, die Genade het globaal opgedroog en al wat oorbly is die
Ooste en die Weste, wat hulself nou desperaat, bokant mekaar wil
verhoog.

Maar kyk, oraloor heers slegs die deurmekaar bastersoort, met die
Jood wat klaar poog, om elke weerbare Boerman en -vrou, as soldate, vir
hulle vuilwerk, aan hulle te laat behoort.  Hou daarom o, heiliges,
julle, soort by soort en wee diè wat hulle sal wend, na die Joodse
poort.  `n Groot gedeelte van die eens aparte Boervolk gaan sterf,
omdat hulle as oorlogskoonmakers, aan die Weste gaan behoort.

 

Openbaring 2488

DIE VOLKSLEIER KWAAL

13 Julie 2017 Donderdagaand  10.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, vuur en swael, water en hael, kyk, daar is `n kleine volk met `n
reuse kwaal.  Die duisternis is klaar besig om globaal neer te daal,
maar steeds laster hierdie volk in leuentaal, so verbaal. Ja, skielik
word daar nou gou bepaal, God alleen is koning, en dit is die kamma
slottotaal.

So word daar nou deur die selfaangesteldes vinnig bepaal, kom laat
ons, ondanks ons verskille, onder een sambreel, soos eenman saamstaan,
ja, sodat ons in ons selfbeskerming, nie kan faal.  Hulle praat en sê:
Kyk, met een God as ons gemeenskaplike leier, staan ons nou as een
kudde nader in een kraal, teenoor God en mekaar, tot die dood toe
lojaal.

Luister daarom na die leuentaal van die Boer se lippetaal, dit sing `n
'Masonlied' wat geheel die oorblyfsel, as oorlogsarbeiders, in die
tentakels van die Joodse wêreldorde wil laat.  `n Lied met valse
woorde van hoop, ja, met kamma woorde, teenoor God, volk en vaderland,
nou skielik, so lojaal.

O, vuur en swael, water en hael, kyk, daar is ‘n kleine volk met `n reuse
ego kwaal.  In benoudheid roep hul skielik luid, God is koning, terwyl
elke groepleier steeds dink, hyself, is net die volksleier so uiters
spesiaal en glo my vry, daar is vele, want hierdie denkrigting strek
koloniaal, terwyl dit so giftig deur geheel die kleine volk spiraal.

O, vuur en swael, water en hael, daar is `n kleine volk met `n reuse
leierskwaal en oor hierdie kwaal word daar op die einde, baie duur,
met vele volksgenote se bloed betaal.

 

Openbaring 2489

MET DIE UURGLAS LEEG

14 Julie 2017  Vrydagoggend  04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Dit is tyd en almal kies hul kant, ja, tussen goed en kwaad, in ookal
watter stand of verband.  Ja, die uurglas is leeg, dit staan sonder
sout of sand, met geheel hierdie land, kort voor lank, heeltemal aan
die brand.

Ek hoor `n wêreldling wat roep, daar is niks meer oor waarvoor ek my
siel kan verpand want binnekort is dit heeltemal gedaan, met elke sent
of rand, in alle harde kontant.

Die uurglas staan leeg, sonder enige sout of sand, met satanskind in
Joodse basterskant, het hy in Westerse kringe, as die valse messias,
neer kom land.  Die Boer buig eerbiedig as diè se onderdaan en draai
nederig, kruipend, steeds die ander wang.  Hulle val gewillig in die
tuig, om weer onder die Engelsman te buig.  Kyk, hul doen dit sonder
dwang, want hul staan, tog te graag onder die Europese hoerrang.

Die uurglas is leeg, dit staan sonder sout of sand en so het elke
liberale gees in sy eie riool beland.  So, waar is die eens blitsige
rede en waar die gesonde verstand, ja, in `n land waar `n volk, hulle
kosbare erfenis, vir goedkoop afgodery, sou verpand?  So, juig maar
weer oorverdowend, o, gevalle volk, oor nog `n drie, of is dit nou `n
vier, weer netjies tussen die pale geplant

Die uurglas is leeg dit staan sonder sout of sand, met die laaste
waarskuwingsletters in die eindtydmuur ingebrand.  Met woorde wat lui:
Jy, o, Boervolk is geweeg en te lig bevind en daarom raak dit tyd, vir
die kaf om in die vuuroond te verbrand.

 

Openbaring 2490

SION STAAN JOU MAN

16 Julie 2017 Sondagoggend 11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Staan o, Sion, staan dapper, teen Kus en Gam jou man en weet met Elohim
aan jou sy, jy mag en kan.  Kyk, die kaf is klaar vanuit die koring
gewan, met die verkeerde feeskleed ook vanuit die Bruilofsfees geban.
Staan o, Jerusalem, teen Edom en San, as dapper vrou en man en weet met
God aan jul kant, is geheel `n bose wêreld heeltemal ontman.

Kyk, wreed blaf die pikswart hond en die beeste trap verwilderd rond
en geheel die kudde is baie bont.  Kyk, die klein verspreide troep, lê
beseer en gewond en God maak hulle nooit weer gesond, want hulle staan
onder die leierskap, van die herese hiënahond, ja, die ou walglike
Broederbond.

Staan daarom o, Sion, staan dapper teenoor Kus en Gam en weet met jou
El aan jou kant dat jy mag en kan.  Kyk, die kaf is klaar vanuit die
koring gewan en daarom brand nou hoog die Heilige vlam. So, tref daarom
vir Kus, Gam en San, nou met vloek en ban, want al die aartsengele
staan openlik aan jou kant.

Onheilspellend wreed blaf die pikswart basterhond en skrikwekkend kort
brand die oorlogslont, met net `n uiters geringe deel van die wit
skaaptrop nog lewend en gesond.  Loof daarom Sion en Jerusalem, jou
Elohim met geheel jou siel, gees en mond want kyk, Hy staan in jou
midde so onvoorspelbaar vinnig, ja, so terstond.

 

Openbaring 2491

IN DIE GELYKENIS VAN DIE METAFOOR

17 Julie 2017  Maandagoggend 04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die gelykenis van die metafoor, sal slegs die verseëldes die
betekenis, van die raaisel kan hoor.  So, bring daarom nader jou oor en
luister o, Sion, na die heilige, engelekoor.  Weet jou
oorlewingsgenade, skuil in die Oordeel van God, se groot en regverdige
verhoor.

Roep daarom in komende wêreld vergaan, jou El op Sy Naam, ja, met jou
hand aan die ploeg, sowel as die roer geslaan, terwyl jy dapper jou
man teen satansgesante staan.  Onttrek jou van alle materiele
illusiewaan, terwyl jy op die weg, van Geregtigheid gaan.

In die vergelyking van die gelykenis, het YaHWeshua, eens Sy Kosbaar
Woord laat hoor.  Maar slegs Syne is daardeur bekoor, terwyl 'die
ander', die woordewaarde daarvan, heeltemal sou verloor en daarom
staan hulle almal, saam hulle hedendaagse broers, tereg, onder die
Oordeel, van die Groot Verhoor.

Roep daarom o, Jerusalem in die komende groot wêreldvergaan, jou EL,
eerbiedig op Sy Naam en word nederig en weet jy is gering, so ver van
vernaam. Ja, terwyl jy jou bloedrooi oor die sondes en gruwels van jou
verlede skaam.  Wees haastig en vlytig en bring na jou skuur die
laaste goeie graan, terwyl jy vir jou honger broer, die eens verlore
seun, die weg na die Vaderhuis oopbaan.

In die gelykenis van die metafoor, sal slegs die klein oorblyfsel, die
skerm in die wind, die Heilige Raaisel kan verstaan.  So, luister o,
volkie, ja jy, wat daar ver anderkant die riviere van Kus in afwagting
op jou Verlosser wagstaan.  Luister na die lied van die Heilige
engelekoor, om jouself, so, in die Liefde, van jou Elohim te verloor.

 

Openbaring 2492

U VOLK STENIG MY

25 Julie 2017  Dinsdagnag  24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

U volk gooi my met klippe, hulle stenig my.  Maar ek staan, ek staan o,
Abba Vader, teen geheel die hele wêreld vry.

O, ek ken die bitter verwyt, met soveel bitsige woorde, na my, as
persoon gesmyt.  Maar ek staan my staan o, Vader, teen geheel die
wêreld vry.

Deur baie volksgenote is ek soos die pes vermy en ek het o, Vader so
dikwels vir U Woord gely.  Maar ek staan, ek staan, o, Vader, teen
geheel die wêreld vry.

So dikwels het ek onder die hoogmoed in die stof gebyt, vir alles wat
sleg is, is ek uitgekryt.  Maar ek staan, my staan, o, Vader, teen die
aanslae, van geheel die wêreld vry.

Die kerke, die haat my, hulle kyk, neus in die lug, by my verby.  Maar
ek staan, ek staan o, Abba Vader, teen geheel hierdie gemeentes vry.

Die mensdom die verag my, hulle wens hulle kan my dood en onderkry.
Maar ek staan, ek staan, deur U genade, o, my Hemelse Vader, teen
geheel die wêreld vry.

Ja, U volk gooi my met klippe, daagliks stenig hulle my.  My liggaam
die mag hulle dalk doodkry, maar U Kosbaar Woord, Die, bly ewig, binne
my.

 

Openbaring 2493

‘N OORLOGSKLEED

26 Julie 2017  Woensdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met `n dubbelmaat geweeg, word die oorlogskleed globaal uitgemeet en
hierdie weg is breed, wat lei na smart en leed.  So raak dit tyd om vir
oulaas goed te drink en te eet.  Kyk, net na die mier en alles in die
natuur, want ook hulle weet, die einde van die tyd, het aangebreek.

Met almal wat nou wanhopig swoeg en sweet, met te min tyd op hande, om
onder mekaar kosbaar Brood te breek.  Maar die Goeie Gees bly  steeds
om desperaat te smeek, ja, sy vra, loop was jou sondekleed, ja, in God
se Kosbaar bloed deurweek.  Raak daardeur, in liggaam, siel en gees
Volmaak kompleet.

Kyk, die lamp word vir oulaas weer aangesteek en die maan skyn eers
rooi dan weer bleek, voordat die Nuwe Dag aanbreek.  So, laat die goeie
kinders daarom weet, dit raak dringend tyd om goed van kwaad te
ontleed.  Ja, met `n dubbelmaat, word die oorlogskleed, nou globaal
breed uitgemeet en dit lei na baie smart en leed.

 

Openbaring 2494

LANK GENOEG

30 Julie 2017  Sondagoggend  11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Lank genoeg is die mens deur die kosbaar Woord van God vermaan.  Ja,
met ook die stand van sterre, son en maan, wat lankal reeds, so
skuins,  vanuit hulle vaste baan, daar teen die hemelruim staan.

Man alleen, sal die oorblyfsel, teen geheel die groot oormag staan.
Maar waar sy ookal heen sal gaan, daar sal haar El, haar, in al haar
weë bystaan.

Ja, al sal geheel die wêreld om die Nuwe Vyeboom vergaan, sal steeds,
hierdie Boom van Lewe, in Volle Vrug daar staan.

Met woeste storms wat skrikwekkend om die mens sal slaan, terwyl die
droë land, onder die see vergaan.  Sal mens, sowel as engel, die groot
omvang daarvan, nie mooi kan verstaan.

In hierdie tyd sal Sion soos wat dit `n bruid betaam, so stralend soos
`n jong son, langs haar Bruidegom gaan staan.  Op daardie dag, sal
geheel die skepping goed verstaan, Satan, is tot in sy diepste
materiële kern, nie deur die Oordeel, maar wel deur die groot Genade,
tot redding van die skepping verslaan.

 

Openbaring 2495

MALHOND VAKBOND

31 Julie 2017  Maandagoggend  11.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, Wee die dag, ja, die geboortedag van elke vakbond.  Kyk, daar teen
die horison staan `n malhond.  Die malhond dink hy sluit met God, maar
dit is met Satan, sy verbond.

Iemand roep, kyk, die teef van die malhond lê skielik dodelik gewond.
Eenkant lê haar werpsel en ook diè, lyk sieklik ongesond.  Dit is `n
mengelmoes van swart en wit, so afgryslik bont.

So, wee die dag, ja, die geboortedag van elke vakbond.  Kyk, vanuit
hierdie dier se gruwelmond hang daar nou `n baie gevaarlike brandende
ontploffingslont.

Ja, die malhond hardloop binnekort heeltemal in verwarring rond.  Oral
eis hy net eiendom en onregmatige grond.

Hy hardloop in `n warrelwind terstond en oral waai soos nuttelose
blare net Euros, Dollar, Rand en Pond.  Eenkant ween `n weggooikind en
diè is baie blond.

Hy huil en sê:  Nooit weer sal  al die nasies met mekaar wil bond want al
die volke lê daar leweloos so ongesond.  So, wee daarom die dag van die
malhond, want dit was die geboortedag, van elke smerige vakbond.

 

Openbaring 2496

GOUD VIR BROOD

11 Augustus 2017  Vrydagaand  23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Skoot op skoot, met soveel getalle dood.  Deur die pers, eers
verklein, dan vergroot en so beweeg die Laksman onverstoorbaar voort,
ja, met die woorde van sy lied, nou oop en bloot.  Die Basuinblaser
blaas en die Boodskapper roep:  Moord op moord, en kyk, die Slagter bly
alweer `n Jood.

Oral heers daar binnekort net nood op nood, so luister na die skoot op
skoot.  Kyk, daar kom `n massagraf, gegrou deur swaar masjinerie, in
een lang sloot.  Met die getal van soveel lyke, deur die pers, eers
verklein, dan vergroot.  So beweeg die Beuel onverstoorbaar voort, met
die woorde van sy bloedige lied, op die wysie van `n eentonige noot.

Die basuin die blaas, so luister na sy woord:  Kyk, die Laksman bind
`n galgtou, gevleg vanuit `n eienaardige Griekse koord.  In die
Middellandse see, vaar `n luukse boot, wat aan`n baie ryk Edelman
behoort.  So, wat is oorlogstuig en wat is nuttelose skroot.

Kyk, `n invloedryke Sjeik, word Egipte se grootste bondgenoot en `n ou
Israel vredesonderhandeling word ongeërg, so minagtend, eenkant toe
gestoot.  So, skoot op skoot, binnekort is daar `n tekort aan lood,
met weinig vrugte in die wêreldboord.  Ja, regerings verhandel
binnekort, goud, vir kosbaar brood.

 

Openbaring 2497

LEUEN OP LEUEN, SO BLA-BLA-BLA…..

13 Augustus 2017  Sondagmiddag  16.00

www.nuutsteoopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Deur die eeue heen, het seisoen en jaar mekaar meëdoenloos nageja en
Edom het gemor en Israel kon nie ophou kla.  Juda het die heerskappy
gevra, wyl die Jood, geheel die wêreld net oor goud, geld en mag sou
pla.

Vanuit die Ou, tot in die Nuwe Testament, ja, dwarsdeur die donker
Middeleeue tot in die moderne Tyd, heers steeds dieselfde
leuen sentiment, met kerke wat net kan bla-bla-bla.  Terwyl die
politiek,  volke teenoor nasies aanhits, met `n vat hom, so, sa-sa-sa.
Eentonig sing die Vermaakgodin haar liedjie, la-la-la, terwyl die
tydvak, die mens, toewuif met `n ta-ta-ta.

Ja, vanuit die boek Genesis, tot in Openbaring heen.  Ook vanuit die
Donker Middeleeue tot in die moderne Tyd vas versteen, kon die
mensdom nog altyd, oor alles, net kreun en steun.  Ja, met `n bitter
geteem, wat sou skeur, deur murg en been.

Maar van hul gruwelfoute en hul sondes, raak die nasies nooit ontslae,
terwyl God net moet vergewe en verdra.  So het al die ou geskrifte,
vir Konstantyn, erg gepla.  In sy opsomming daarvan, aanbid, geheel
die christendom, toe die songod Ra.

Hulle vereer hom en sing hom toe, as hulle here Baäl, terwyl hulle
Satan, as die valse Engel van die lig, met hul kosbaar siel betaal.
Ja, met Priesters en Predikante wat die groot leuen, so bla-bla-bla...,
as die waarheid, net oor wil dra.

 

Openbaring 2498

DIE WESTE STAAN GESTROOP EN KAAL

15 Augustus 2017  Dinsdagoggend  06.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die wêreld staan gestroop en kaal en die ryperd van die Dood se naam
is Vaal.  Op die valse wysie van die liberale leuenverhaal, moet die
Weste nou vir al haar gruwelfoute, so duur betaal.  Kyk, haar stede
en infrastrukture, word tot stof, so fyn gemaal.  Ja, sodat die
Goddelike stilte, oor haar oppervlakte neer kan daal.

Die Weste staan gestroop en kaal, want haar Illusiegod, heet mos toe
die heeltyd Baäl.  Daarom ry die dood, die Vaalperd wild en bloots,
sonder toom of saal.  Ja, vanuit die Toorn van die Oordeel, op die
aarde neergewerp, as `n verwoestende skaal.

Europa staan gestroop en kaal, tot as verbrand, onder die heerskappy,
van die Engelse, Joodse, bastertaal.  So het die materieel
georiënteerde broederskap van die Vrymesselaars, al wat Kaukasies is,
heeltemal gefaal.  Daarom is al die skatte van die aarde, tevergeefs,
vanuit haar ingewande uitgehaal.

Die Boervolk staan gestroop en kaal, ja, in die drukgang na die
slagterskraal.  Halfmas hang haar gruwelvlag teen die Nimrodspaal,
stewg vas geplant voor Raka's gruwelkatedraal.  Ja, die Vaalperd van
die dood, jaag wild en wyd, sonder Ruiter, toom, of saal, want vir
liberale foute, word nou uiters duur betaal.

Amerika staan gestroop en kaal, ja, met haar verouderde oorlogstuig,
tevergeefs oorgehaal.  Eens sweef sy op die winde, oor die aarde, as
`n kragtige Adelaar.  Maar nou is die Phoenix net `n dooie, stinkende,
Tarentaal.  Nooit weer word daar lewe, vanuit haar gestorwe
uitgebrande as gehaal.

Die wêreld staan gestroop en kaal, met Rusland as haar laksman, vas
bepaal.  Sy staan daar groot en kolosaal, met haar oorlogstuig, in
dodelike vlymskerp staal, paraat oorgehaal.  Sy lag oor sanksies teen
haar, wat na niks en nêrens heen spiraal.  Terwyl sy met `n Stions-
glimlag, statig, stilweg, oor die swakheid, van die Weste smaal.

Geheel Australië, New Zeeland en die Weste, staan gestroop en kaal.
Haar grootste onomkeerbare fout, heet die heeltyd, liberaal.  Steeds
laster sy teen God en hemel so verbaal, ja, in haar Bileams, Edoms,
Engelsbastertaal.  Haar wette was mos deur Rome vas bepaal, met haar
bruidskat, aan die Vatikaan betaal.

Bykans geheel die witras, staan as uitgediende hoer, met haar skaamte,
heeltemal ontbloot en kaal.  Daarom moet sy, oor al haar gruwel,
liberale foute, so duur, met haar lewensbloed betaal.

 

Openbaring 2499

DIE GROOT PES

17 Augusutus 2017  Donderdag  15.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die deuntjie van die internet, hardloop `n Boodskapper en hy
verkondig die groot komende pes in ongekende, smerige, smet.  Ja, die
mikro-organismes slyp ywerig hulle mes en hulle kom leer Homosapiens
`n baie duur les.

So roep die wêreld 'Press' nou eenparig in een harde stem, bring nou
vinnig nader, die mikroskyfie, met die nommer trippel ses en maak dit
ook sommer vinnig, `n eenwêreld wet.  Ja, sodat ook die uitverkorenes,
hulle moeilik daarteen, sal kan verset.

Maar kyk, daar is tog `n paar daarteen verseël en hulle voorvader se
naam was Set en hulle systap met die hulp van die Hemel, die wêreld
matrixnet.  O, daar is `n baie gevaarlike gogga in die hoer van
Babilon se ontugbed en die gekleurde Bileams D.N.A word eerste
daardeur ongeneeslik besmet.

Maer, word skielik lelik en die laaste mode op aarde neig erg na vet.
Almal hardloop nou chaoties onbeheers net Wes en niemand steur hulle
meer aan enige grenswet.  Op die deuntjie van die internet moet die
wêreldling gerus maar let, ja, terwyl hulle weet, hulle het heeltemal
te laat, hulle teen die wêreldaanbiedinge probeer verset.

 

Openbaring 2550

DIE AASVOëLS SE FEESMAAL

19 Augustus 2017  Saterdagaand  23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die aasvoëls sirkel en draai op die Oordeelsnoordweswinde wat na die
hel se oop hekke waai.  So tevergeefs soos wat die dooie gemeentes
deur die valse leuenvertalings van hulle Bybels blaai,  net so het die
Kerkweerhaan nog nooit tot geesteswekroep gekraai, terwyl dit maar
net willoos, in al die rigtings, van die wispelturige politieke winde
sou waai.

Ja, in kamma geestesinstansies waar Satan nog altyd net edelkoring
wou maai, daar waar hyself net onkruid kon saai.  Soos `n mallemeule,
wat rondomtalie in kleurspel, net om sy eie as kan draai.  So sirkel
die hoogmoed, nou net om ditself, terwyl dit die Goeie Gees van God
heeltemal versmaai.

Soos wat die haat ditself, nou meëdoenloos in wraak, tussen broers
ontlaai, is daar meer geen terugkeer of omdraai.  Ja, soos wat die
Aasvoël in alhoe nouer kring begin sirkel en draai, op die Noordwes-
oordeelswinde wat sterk na die oop hekke van die hel toe waai.

So sirkel die vin van die dodelike Witdoodshaai, in die eens veilige,
maar nou gevaarlike suidelike Baai. Ja, daar waar dit tussen die
soveel veelkleurige Baaiers, dodelik, om sy prooi begin draai.  Met
die Spotters word nou gespot en die Verraaiers word verraai en die
pasgebore Witkind is onsmaaklik smerig, vuil en taai.

Die merk van die dier word sonder stamp of stoot, as `n mikroskyfie,
op die wêreldpopulasies afgelaai en die Godgegewe vryheid van die
mens is heeltemal in sy maai.  Die Big Ben, ja, die groot lomp wêreld-
seun, staan stil en Satan se Kaukasiese offer, word op die
Vrymesselaarsaltaar gebraai.

Die woedende afgestorwe gees van Diana, begin in weerwraak na die
Engelse troon te draai en hulle geslagte Lam was die heeltyd `n
Swartskaap, toe nooit, so fyn en fraai.  Maar wel die een, wat in
soete wraak, Koning sal kraai.  So raak die ryk sous bitter in die
mengelmoes slaai en daar is geen Heerser of Koning, wat die woede van
die volke en nasies meer kan kalmeer of paai.

Kyk, die raaisel in die rym is reeds opgeklaar en die Bosduif en die
Witborskraai land weerskante op die goue Kandelaar, nou, in HEILIGE
LIGTELAAI.  Sion staan getooi as Bruid, so eteries, so glansend en
fraai, terwyl sy haar afwagtend na haar Bruidegom toe draai.  Ja, met
die OUE VAN DAE, wat onverstoorbaar, stil en waardig, deur die Boek
van die Lewe blaai.

Nommer 2501 vervolg op volgende bladsy