Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.

 

Openbaring 2401

DIE VERVLOEKTE DIER

16 November 2016 Woensdagoggend 05.00


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Kyk, die goud en silwer is dof en daar is niemand vanuit die mensdom,
bevoeg, om die heilige voorwerpe skoon te kan skuur.  So, wat baat die
illusie, net maar `n oënskynlike baie kort geseënde uur en dit in die
kern van die reeds so vervloekte heel laaste uur.  Ja, wat baat `n
reinigende kuur, midde in `n reeds so vervloekte vuur.

Ja, met nêrens meer `n oplossing of kuur is daar niemand bevoeg, om `n
reeds so verdorwe geslag in voorspoed en seën te kan bestuur.  Daar is
op aarde, geen wyse, nog minder `n dwaas, wat die diepte van die
Goddelike Wysheid kan verduur en daarom is daar geen mens, nog skepsel
en nog minder die kreatuur, wat sake hier op aarde kan bestuur.

Daarom word die vervloekte sagteware dier, met sy 666 nommergier, in
hierdie heel laaste uur, tot uitwissing van biljoene siele, oor die
planeet aarde uitgestuur.

 

Openbaring 2402

‘N SKERM IN DIE WIND

17 November 2016 Donderdagmiddag 13.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die skerm in die wind , die eensame kind, het hartverskeurend geroep
en gesoek, maar die Wysheid het haarself nie in die loeiende geweld van
die eindtydstorm laat vind.  Maar gelukkig was hoop en geloof soos `n
helder wapperende lint, in die hare van Sion vasgebind.  Daardeur het
die Groot Genade, die kind, tog maklik gevind en Sy het haar in
Goddelike Liefde, aan die Boesem van Elohim vasgebind.

Kyk, die maat is met die Oordeelsbeker tot oorlopens toe volgeskink en
die wêreld lê stukkend en vermink, terwyl dit alhoe dieper in die
dryfsand dieptes, van die ewige afgrond wegsink, ja, om daar in die
doderyk te kan ontbind.

Met die verwoestende eindtydstorm wat baldadig oor geheel die wêreld
rondrinkink, wyl die politieke boosheid net nog meer Godslasterlike
boosheid bedink.  So sidder en beef die laaste skerm, teen die
aanslae van die wind en dit is alleen net Sion, wat haar in volkome
veiligheid gaan bevind.

 

Openbaring 2403

ONVERGEEFLIKE SONDE

19 November 2016 Saterdagoggend 03.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die onvergeeflike sonde lê globaal dodelik gewond, so wie heel die
bloeiende wond en wie maak die sterwende weer gesond want die
basterhond bly ewig altyd geneties, tussen swart en wit, net `n grys
bont, ja, met die Jood, tot in alle ewigheid net `n onverbeterlike
satansvabond.

So ontspring daar nou vanuit die gruwelmond `n godslasterlike vonk en
die Westerse beskawing, word onder die nuwe kortstondige koningskap,
heeltemal vrolik en dronk.  Maar kyk, die heerskappy is baie kort en
terstond en niemand blus werklik die reeds brandende oorlogslont.

Die slagveld is `n skaakbord in blokke van swart en wit grond, waar
die groot massa-gryskleur, nie werklik met een van die twee kan bond.
Nog vis, nog vlees, loop en val dit chaoties, terwille van oorlewing,
tussen die twee rond.  Ja, met `n vreeslike gapende bloeiende wond,
word die onvergeeflike sonde van die mens, in die tussen kleur, nooit
weer heel of gesond.

 

IEMAND VRA

20 November Sondagmiddag  13.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

1.  As dinge weer gaan wees hier aan die einde soos in die dae van Noag,
  gaan daar weer reuse op die aarde wees ?

2. Wie/wat is die sprinkane wat uit die put uitkom ?

3.  Bestaan daar vandag nog van die oorspronklike pre-Adam wesens ?

ANTWOORD

1.  Daar sal nie weer reuse van daardie liggaamsgrootte in die einde van
hierdie tydvak op aarde  wees nie.  Maar die legio-hordes, bose- sowel
as 'aliengeeste', wat hierdie reuse tydens Noag se dae in hulle enorme
liggame as gashere gehuisves het, is alreeds weer in hulle volle
helwese op aarde teenwoordig en waarvan baie van hulle, hulle juis in
die grotes (konings, geestelike- en politieke leiers) van die wêreld
bevind.

2.  Dit is die engele (leërskares, hemelwagters) van
verwoesting (Abaddon) wat fisies sowel as geestelik, dit wil sê: Juis
vir hierdie doel, as die van bogeborenes (mense) wat in samewerking met
hulle geestelike broers (die hemelwesens) die pynlike straf oor almal
onder die beheer van die dier sal kom volbring.  Daar sal `n geween en
gekners van tande op hierdie aarde wees, soos wat daar nog nooit was
en nooit weer sal wees nie.

3.  Daar was van die begin af net twee suiwer rasse op aarde en dit
was volbloed swart en is volbloed wit, met alles daar tussenin,
geneties vermeng.  Van die oorspronklike pre-Adamitiese ras het daar
egter juis deur hierdie vermenging niks meer van die volkome suiwer
Moor oorgebly nie.


OPENBARING 2404


POLITIEKE PROTOKOL


20 November2016 Sondag 14.34

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die politieke proktokol, skiet die leiers altyd na hul teikens,
maar hulle mis die sentrum, ja, die middelkol.

In die politieke proktokol, versteek die leiers hulle koppe netsoos `n
volstruis in die grond en is daarom netso blind soos die blindste mol.

In die politieke proktokol, word die heel giftigste knol, maklik
aangesien vir die sappigste, ja, die mees voedsaamste knol.

In die politieke proktokol, word die grofste, hardste ou kameelhaar,
maklik aangesien vir die sagste witste, jong skaapwol.

So gaan dit in vandag se politieke proktokol nou uiters baie dol en
van links na regs word daar uiters ywerig nou vinnig oorgehol.

Ja, in die politieke proktokol was daar agteraf so wellustig met die
hoer van Babilon gelol, maar kyk, God ken elkeen van hierdie konings
se skelm kapperjol.

Deur die bedrog van politieke protokol, lê daar mensebloed dik oor die
aarde gestol en die arme volke en nasies betaal alleen die hoogste
tol.

In die politieke proktokol is die maatbeker voor God se Aangesig
lankal vol en daarom gaan daar nou baie politieke koppe onder die
valbyl rol.


Openbaring 2405

‘VERGIFNIS’ VIR ‘ABORSIE’

21 November 2016 Maandagmiddag 13.24  

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Op die dag wanneer pous Francis te sterwe sal kom, sal sy siel deur
die aartsengel Gabriël in `n sagte warm veilige vakuum, ja, netsoos
die baarmoeder van `n vrou toegevou word.  Waarna hy na die sentrum
van die hemel geneem sal word, om daar vir `n vlietende salige oomblik
die heerlikheid van die ewige lewe en Lig te ervaar.  Waarna hy
onmiddellik daarna wreed vanuit hierdie Onsterflike Gedagte, ja, van
ewige Lig en Lewe, na die duisternis en dood van die ewige afgrond
geaborteer sal word.  Kyk, die hantering en kentering van sy siel, sal
Gabriël vergewe word, netsoos wat hierdie pous elke priester die
'goddelike' mag en reg toegestaan het, om elke 'belyde' aborsie, op
onskuldige lewe, namens God te vergewe.

 

Openbaring 2406

SONDE TOT DIE DOOD

26 November 2016 Saterdagaand  23.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat sê:  Vertel aan al die verbasteraars, ja, aan die,
vanuit die geledere van Jakob, naamlik die Saksiese volkere, die eens
suiwer Kaukasies:  Omdat julle Raka, die onsuiwer dwaas as julle
naaste, geestelik sowel as vleeslik, in julle midde en in my tempel
ingebring het, om sodoende My suiwer vergadering te ontheilig, het
julle die Oordeel oor julleself gebring.

Daarom mag geeneen van die verseëldes, tydens die groot verdrukking,
een van hierdie oortreders in die veiligheid van die ware tempel,
naamlik die apartgestelde heiligdom, ja, in die suiwer midde van die
uitverkorenes inbring nie.

Kyk, daar is `n sonde tot die dood, `n onvergeeflike sonde, so moet
daarom nie die Aparte Gees bedroef nie en moet Haar nog minder nie
uittart nie.  Voorwaar-voorwaar is daar `n sonde waarvoor geen mens
kan bid, of selfs `n gerub voor kan instaan nie.

 

Openbaring 2407

NEEM MY HAND

27 November 2016 Sondagoggend 08.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.so.za

O Abba Vader neem my hand, my siel en verstand en laat U ligstrale van
Wysheid en Liefde elke skemerkamer van my hart deurskyn.

O Vader verlos my siel van vrees en my vlees van wêreldse swakheid en
pyn en vul my met U Gees en maak die openbaring van U Sewe Geeste myn.

Onse Vader neem my bewussyn en suiwer dit van alles vuil en onrein.
Maak my nederig voor U Aangesig, net `n kindjie klein, sodat ek saam
met U kan wandel in die ewigheid se verruklike tuin.

O Vader open ons geestesgehoor, sodat ons kan luister na die boodskap
van die eindtydbasuin, ja, sodat U kinders kan weet wanneer om te bly
en wanneer om te ontruim.

O Seun van die Allerhoogste, ledig ons wêreldse brein en verlos ons
van al die haat en venyn, sodat ons as `n helder lamp vir U in hierdie
duisternis kan skyn.

Vader versterk ons liggaam en ons gebeente sodat ons nie langer sal
talm of versuim, om te klim na die bergtop, ja, na Sion se kruin.

YaHWeshua verlos ons van die bangwees en vrees, sodat ons openlik vir
U naam sal staan op die groot wêreldplein.  O Vader skenk ons U Groot
Genade in geheel ons wese tot in ons heel diepste grein, sodat ons
soos `n helder ligtoring, U Melgisedek boodskap, oor geheel die kosmos
uit sal sein.‘N VRAAG OOR SION


27 November 2016 Sondag 10.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

VRAAG:  Gaan Sion in die eindtyd fisies uitsluitlik in Suid-Afrika te vind wees?  Wat
van enigiemand wat weens omstandighede buite jou beheer NIE in Suid-Afrika kan
wees, teen die tyd wat infrastrukture vou nie ?

ANTWOORD:  Voor die laaste groot veldslag, Armageddon, gaan Sion, wat `n
veel kleiner groep uitmaak van almal wat die Nuwe
Jerusalem (Honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes) verteenwoordig,
versamel word aan die onderkant van die riviere van Kus, ja, aan die
Suidekant van Afrika en wat `n groter grondgebied as net Suid-Afrika
insluit.  Die engele sal in opdrag van Elohim hierdies op die
mees wonderbaarlikste en soms eienaardigste maniere wel daar bymekaar maak.

 

Openbaring  2409

‘N VRAAG OOR PRIORITEITE

29 November 2016 Dinsdag 02:23 


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


`n Leser skryf

So ʼn paar vrae aangaande - ons prioriteite nou, met die oog op die
nabye toekoms:
Ons wat in hierdie dae die tyd wil uitkoop en nou al maksimaal tot diens
wil wees in die Nuwe Jerusalem en in die verdrukking, waar ons gaan deurgaan.
Waar lê ons prioriteite in elke dag se menslike bestaan?

Bestee ons ons tyd en materiële en geestelike vermoëns nou in
liefdesdiens nog op die groter nageslag van Israel, om ʼn laaste
agteros nog in die kraal te probeer wen, of moet ons selektief wees
daarmee, tot die voordeel van die onbekende mede-verseëldes?
Wat sou impliseer dat ons ons vermoëns nou sal spaar en opspaar, om dit
aan te wend die dag wanneer ons verseker sal wees en weet dat  dit word
nou selektief tot voordeel van die  onbekende mede-verseëldes
aangewend?

In die tyd van verdrukking wat voorlê, gaan Abba Vader al die
verseëldes op wonderbaarlike natuurlike en bo-natuurlike wyses beskerm
en onderhou.  Tot watter mate berus dit op ons as gretige diensknegte om
proaktief betrokke te raak as instrument tot hierdie Goddelike
beskerming en onderhouding? Gaan ons as sodaniges deel uitmaak van
hierdie beskermings- en onderhoudingsuitvoeringsplan?

Gaan ons positiewe aksie ons  onbekende
mede-verseëldes help bymekaarmaak vanoor die wêreld heen? Of moet ons
net vertrou op Abba Vader om te beskik wanneer en waar nodig?
Indien wel, is dit nou al op diegene van ons, aangewese om voorbereiding
vir fisieke behoud van onsself en ons  onbekende
mede-verseëldes te begin bewerkstellig? Sou dit onvanpas wees om die
relatief huidige materiële gemak waar ons tans nog in leef, te herbenut
in ʼn meer basiese, maar om vir in getal meer van ons onbekende
mede-verseëldes, in die basiese liggaamlike behoeftes in terme van
voedsel en verblyf, te begin voorsiening maak, op afgeleë, aparte,
selfonderhoudende dorpies en plase in die droë binnelandstreek van
Suid-Afrika? Indien wel, tot watter mate moet ons begin graanskure vol
maak? Of moet ons net vertrou op Abba Vader om te beskik wanneer en waar
nodig?

Sover dit vleeslike beskerming betref, is dit vir ons wat gretig
afwagtend en proaktief wil wees, om as deel van ‘n Goddelike beskermings-
plan, gereed te maak vir onsself en onbekende mede-verseëldes, voorbereiding

te tref vir aktiewe vleeslike beskerming teen die
vyand, en daarmee saam mediese versorging, in terme van materiële
toerusting? Of moet ons net vertrou op Abba Vader om te beskik wanneer
en waar nodig?

Op die front van geestelike kennis, groei en volwassenheid, sou dit
onvanpas wees om nog steeds tyd en materiële vermoëns te spandeer om
individuele broers en susters vir die koninkryk, van grondvlak af te
probeer werf? Of is die tyd reeds so gevorderd dat ons
eerder moet fokus op diegene wat ons weet reeds die waarheid van suiwer
Liefde liefhet en uitleef?

ANTWOORD:

Hierdie brief in sy geheel verwoord baie van die vrae van vele lesers.

Ons hoogste prioriteit moet egter wees om die Wil van Vader ons
persoonlike wil te maak, sodat elkeen van ons daarom Sy Innerlike Stem
in ons eie harte kan waarneem, sodat elkeen daardeur kan weet, wat
hom/haar te doen staan.

Daar lê `n geweldige moeilike tyd voor, waarvoor elkeen met gesonde
verstand wel voorsiening moet maak, terwyl ons dit nooit uit die oog
mag verloor, dat ons dit alles weer netso in `n finale toets kan
verloor nie.

Daarom is dit uiters noodsaaklik om te konsentreer op die volharding
van ons geloof, sodat ons kan weet, dat al sou ons ook alles verloor,
maar ons steeds vir Vader het, daar wel vir ons deur Hom voorsiening
gemaak sal word.

Bestee daarom baie tyd aan die innerlike geestesontwikkeling, omdat
dit in die komende Godverlate toestand, die kosbaarste skat gaan wees
om met mekaar te deel.  Die liefdesdiens sluit egter ook praktiese
voorbereiding in en daarom het al die eindtydgeeste `n behoefte om
nie net vir hulleself nie, maar ook vir bekende, sowel as onbekende
geestesfamilie voorsiening te maak.  Doen daarom wat die hand vind om
te doen.

Voor en tydens die tyd van die groot verdrukking, gaan Vader Sy
kinders d.m.v Sy verseëling, wat `n oorkoepelende beskerming gaan
wees, met die gawe van die weduweeskruik onderhou en versorg.  Die
uitverkorenes sal egter op `n paar uitsonderings na, nie deur
bonatuurlike manefestasies verskuif word nie, maar sal deur
wonderbaarlike voorsienigheid per pad, die lug of seevaart, asook die
spoorweë, na hulle eindbestemming geneem word.

Baie van hierdie verseëldes vermoed op `n wonderbaarlike wyse reeds,
dat daar `n avontuurlike geestelike, sowel as liggaamlike reis, na `n
veilige bymekaarkomplek, tussen meestal vreemde geestelike geliefdes op
hulle wag.

 

Openbaring 2410

ENGELAND

6 Desember 2016 Sondagaand 20.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Engeland grou altyd so graag, spesifiek vir die Boervolk, die een of
ander graf of gat, terwyl sy haarself so superieur, so hoogmoedig, in
alles net oorskat.  Maar in die proses pluk sy altyd vir haar eie bas
`n stewige lat.  So ontplof daar binnekort in haar midde `n reuse
kruitvat en dit in `n groot stad.

Europa het eens so liberaal ten koste van haarself `n baie groot kans
gevat en daardeur laat sy elke Jan Rap en sy maat, ja, elke 'dit' en
'dat' haar grondgebied tot hulle voordeel oorvat en in die proses het
sy God openlik getart.Openbaring 2411

'N EWIGE DWAAS

8 Desember 2016 Dinsdagmiddag 14.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Raka is `n dwaas, ewig altyd aan die aas.  Geskep as `n klaas vernietig
hy alles in die hoedanigheid van `n baas.  Soos `n slang kan Raka
verwoed sis en blaas, en kyk, hy floreer altyd in`n groot rumoer en
geraas.

Soos `n brulpadda wil Raka hom liggeraak oor alles opblaas, maar al
waartoe hy instaat is, is om te teel soos `n haas en dit terwyl geheel
die wêreld hulle met kos, na sy verhongerde kinders moet haas.

Raka is en bly `n dwaas, oor sy eie onvermoë altyd hoogs ontsteld, tog
so verbaas.  Kyk, hy sien homself as die mees suksesvolste baas en dit
van `n anderman se suksesvolle plaas.  Ja, `n voorspoedige pragplaas,
verdwyn onder sy mislukkingshand, tot `n rampspoedige waas.

So bly Raka ewig altyd maar net `n dwaas, ja, `n onbevoegde klaas, met
sy enigste funksie om alle infrastruktuur en orde na wanorde te
verplaas, terwyl hy self tussen al die warboel, maar net kan snuffel
en aas.

 

Openbaring 2412

DIE HOOGMOED

9 Desember 2016 Woensdagaand 21.00


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

So selfvoldaan gaan die hoogmoed nou oral rond en vanuit haar
gruwelmond poog sy om alles om haar te kwets en te wond.  Maar onthou
sterwend of aan die pronk, ja, al weeg die mens`n skamele pond, of is
vet en rond, oud of jonk, siek of gesond.  Elke geraamte word maar net
deur derms, lewer, nier en long, ja, net deur verganklike vlees en vel
afgerond en die wurm van die dood wag alreeds op sy afgemete pond.


So sluit eerder met die deemoed en die nederigheid jou ewige verbond
en gaan eerder met die Wysheid as met die afgryslike verganklike
materie om.

 

Openbaring 2413


’N VRAAG OOR DRIE DAE IN DIE GRAF


10 Desember 2016 Saterdag  02:43

www.nuutsteopenbringevanjudithdebeer.co.za

IEMAND VRA:

Sal jy asseblief vir ons meer insig kan gee oor wat gebeur het in die
drie dae wat YaHWeshua gepreek het vir die geeste in die gevangenis, en die
wat opgestaan het saam met YaWHeshua - wat het hulle op aarde gedoen, wie
was hulle en wanneer is hulle ook opgeneem ?

ANTWOORD:

Kyk, die Jodedom het God gefaal en op `n vloekhout het YaHWeshua ophou
asemhaal.  Josef van Aramathea het Sy Liggaam van die folterpaal
afgehaal. Die engele het eers wenend en daarna oorwinnend gesing, ja,
so luid, so verbaal:  Hef op julle hoofde O, poorte, sodat die Ere
Koning ter helle neer kan daal.  Hy Kom om vanaf Adam, tot die laaste,
suiwer gestorwe kroniek, hulle, vanuit Hades die doderyk, vir die
ewige lewe te kom haal.

Die Heilige Groenbos, ja, die Groenhout het in hierdie duister
wildernis kom brand en die ondeurdringbare nag is deur die Dagbreek-
lig van die Lewende Son deurstraal.  Johannes-Elia het vinnig nader
gestaan, om elke Woord, komende vanuit die Lig en Waarheid, aan almal
teenwoordig, in elke Adamstaal en dialek te vertaal.

Ja, die aartsengel Gabriël het aan almal vertel, van die grote Gees
van Elohim, wat eens soos `n Spierwit Duif, op YaHWeshua, by die
Jordaan neer sou daal.  Daardeur is die Verlossingsverbond vir Sion
en Israel vanuit die Verbondsark gehaal, en so is daar deur die
Grootste Liefdesoffer ooit, vir die oortredinge van sondaars, ja, vir
die rasegte Set-kroniek betaal.

Die eens gevange geeste het al jubelend die plek van binding verlaat
en is deur die Meester aan die sorg van Migaël oorgelaat om ewig, altyd
aktief, in die ewige lewe te kan baat.  So is die giftige angel van
Satan-Nagash uit die dood gehaal.  Geseënd is daarom Simeon en sy
seuns, die getuies wat tot getuienis, vir baie, by die eerste
opstanding, na die kruisiging, sou baat.

Maar dubbel geseënd is die twee getuies, die nuwe groen brandende
hout, wat netsoos die Eerste Brandende Groenbos, nou as die twee
kandelare, voor die opstanding van die gees in die wedergeboorte van
die Wederkoms, tot getuienis, vir die Nuwe Vredes Melgisedek tydvak,
vir oneindig baie skares, daarby sal baat.

Openbaring 2414

GIF IN DIE GIFSAK

12 Desember 2016 Maandagoggend 11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, daar is gif in die slang se gifsak en die eens soet water is
bitter en brak.  So, heilig die oorblywende olie en suiwer die meel, want
die duisternis is besig om oor geheel die wêreld en ook oor die
heiliges toe te sak.

Kyk, die dak van die bakker is pikswart en die hoogmoediges se
goddelose hoogtes word binnekort afgeplat.  So, heilig die skinker, ja,
die ingeënte edel druiwetak en laat die wingerd in volle drag na die
nederiges afsak want in die edelsap daarvan, skuil daar vir die Nuwe
Vredesryk `n oneindige groot skat.

Kyk, daar is `n vurk in die pad, so, wee die arme siel wat in die
verkeerde keuse daarvan fluks na die hel aanstap want die swaartekrag
van die materie druk sy siel totaal vir ewig in die binding daarvan
pap.

Kyk,, daar is gif in die bakker se gifsak, maar dit word nooit in die
Farao (koning) se brood ingebak, maar die hanteerder daarvan gaan self
in sy laaste uur tevergeefs na asem snak, want die kraai sit en wag
alreeds vir sy kos, op die groen olyftak.

Op `n spierwit bybel verskyn daar `n pikswart inkklad en oral begin
die bloed tussen almal te spat.  So, heilig die olie en suiwer die meel
want die donker nag het klaar oor die laaste lig van die dag begin
sak.

Kyk, daar was gif in die gifsak en die eens spierwit kat is nou
wraakgierig pikswart en daarom val die voëls nou morsdood van die
gruwel voëlenttak en die nuttelose vyeboom word vir die vuuroond
uitgekap.

Openbaring 2415

VRIEND SONDER FEESKLEED

12 Desember 2016  Maandagmiddag 15.07

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

‘N VRAAG:

Wie is die 'vriend' wat sonder 'n feeskleed by die huweliksviering
opdaag?  Hoe het hy dit reggekry om ongesiens saam met die gaste in te
kom ?

ANTWOORD:

Hierdie 'vriend' waarvan daar in die Skrif gepraat word, is die
geveinstes, die voordoeners en die valses, ja, die sogenaamde gesiene
openbare predikers en voorbidders asook hulle navolgers, wat altyd so
skynheilig as die sogenaamde vooraanstaande christene na vore staan.

Hulle sal in die laaste dae die binnekring van die opregte
heiliges (die apartes) deur die 'regte geluide' probeer binnesluip.
Maar by hulle sal die kleed van die volmaakte weergeboorte, waar die
Sewe Geeste van Elohim die ware kind van God te beurt geval het,
heeltemal ontbreek en dit sal hierdie valses soos `n bose sweer tussen
die opregtes laat uitstaan en hulle sal in die buitenste duisternis
van hulle eie nag na buite gegooi word en daar sal `n geween en

`n gekers van tande wees.

 

Openbaring 2416

DIE HEL IS LOS

17 Desember 2016 Saterdagaand 08.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O Hoor die diep duister ondertoon van elke veldduiwel, elke helgedrog,
asook elke stadsdemoon.  So, weet daarom o mens, geheel die hel is
oral los en legio koek hulle saam daar by die gros.

In as en swael en vulkanestoom, daar smeul onblusbaar ook die vuur
van kern en atoom en oor al die chaos heen, daar spoed die vaalgrys
vos en niemand vanuit die wêreld word gered of verlos.

Die gruweldier van Openbaring staan nou nader sonder om te huiwer of
te skroom en elke wêreldwyse asook elke dom moroon, ja, geheel die
massas word nou met sy merk gekroon.  Oor `n derde van die see bars
die hel nou los, met Alsem wat `n derde van die droëland ook ontbos.

Die groot hoer word nou met haar beker mensebloed beloon en dit, terwyl
die draak haar valsprofeet onttroon.  So, wee die gemeentes, hulle het
geen kerk om meer by te woon want ook Mammon raak nou net `n veraf
droom.  Sonder die druiwetros aan die dooie wingerdstok, staan die
parskuip leeg sonder mos en honger ween die mensdom sonder brood of
kos.

Oral heers masjiengeweer en die wêreld lê bestrooi met los patroon en
met almal wat in oorlogsgebiede woon, is die woordjie vrede ook net `n
veraf illusiedroom.  Die internet het oornag in dun lug opgelos en
desperaat probeer families vir mekaar oor land en see weer briewe pos,
maar oral raak bande van bloed nou vir ewig van mekaar af los.

Luister daarom na die diep duister ondertoon, van elke see- en
veldduiwel, asook elke stadsdemoon. So, wee elke siel, ja, elke
menspersoon, want geheel die hel is binnekort oral los en kyk, in
menig baie legioen, daar koek hulle nou oral saam, so by die gros.

 

Openbaring 2417

ROOIMAANHAAR EN DIE WITLEEU

18 Desember 2016 Sondagaand 18.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, goud en diamante was nog altyd baie groot, maar dit word toe
verhandel vir yster en gemeng met klei word hierdie alooi toe net weg-
gooi skroot. So, luister na die Woord, wat die baster d.n.a  van die
Jood verwoord en sien die einde daarvan is, wêreld massamoord.

Die Suiderkruis is en was nog altyd Oos en Wes, Suid en Noord, maar die
naelstringkoord daarvan was in die middel deurmekaar vasgeknoop en die
agterloper Esau het in die geboortekanaal die veronderstelde
eersgeborene Jakob voorgeloop.  Kyk, die Rooimaanhaar en die Witleeu
se tande was van daardie oomblik af altyd vir mekaar ontbloot.

Jakob-Juda het aan Elohim behoort en Esau-Edom is as satanskind
ontbloot en God se liefde vir Jakob en Sy haat vir Esau was ewe
groot.  Die eersgebore materiereg het aan Edom en die eersgebore
Geestesreg het aan Jakob behoort.  Maar elke leeu, al is sy geen ook
hoe swak, dink hy is koning en daarom het Esau die bergleeuin, Judit
die Hetiet, as vrou aan hom laat behoort.  Hy maak ook `n Kusitiese
vrou sy soort en in bloedskande plant sy nageslag nie as Juda, maar as
die eerste Jode voort.

Deur hierdie nageslag open Edom as die basterleeu, na Jerusalem en die
tempel, vir hom `n geheime poort en vanuit daardie valse poort, was sy
koningskap oor geheel die wêreld d.m.v materie, nog altyd baie groot.
Goud en diamant was nog altyd groot, maar mettertyd word dit verhandel
vir yster en gemeng met klei, word hierdie nuttelose allooi, net
nuttelose skroot en die Rooimaanhaar het die Witleeu nou lank genoeg
rond en opsy gestoot.

Oor die sewe seë vaar daar nou `n enorme vloot en op die eerste boot
staan die woord Babilon nou baie groot.  Op die tweede boot staan as
`n naam, die woord Dood.  Op die derde boot blaas `n trompet op `n
baie skril hoë noot en kyk op die vierde boot swaai `n missiel na
Noord en `n stem roep luid, wee o wee, kyk, hier kom massamoord.

Op die vyfde boot staan Europa, en kyk, hierdie boot sink onverwags
soos lood.  Op die sesde boot staan, S.O.S HELP O HELP, die Weste se
nood is baie groot.  Op die sewende boot staan, wee o wee, die pes is
wêreldwyd ontsaglik groot.  Op die agste boot staan, die olie is op en
nêrens is daar meer meel of brood.  Op die negende en die tiende boot
staan Gog en Magog elkeen na sy eie soort en oral heers nou wettig
vyand sowel as broedermoord en die wêreldheerskappy sal ewig nooit
weer hierna aan die Jood behoort.

Goud en Diamante se waarde was nog altyd baie hoog, maar daar kom `n
tyd dat die waarde daarvan heeltemal op gaan droog.  Ja, met slegs die
Lewende Gees se waarde nou onskatbaar hoog en oral heers daar Vrede en

slegs die goeie Woord. Ja, met Jakob-Israel as die enigste erfgenaam, die

opregte leeuwelpies wat ewig altyd salig net aan haar Elohim sal behoort.

 

Openbaring 2418

ELOHIM SE BRIEF

23 Desember 2016 Vrydagoggend 07.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In 'n eonoue sterrestand argief, flikker daar `n boodskap in
heroglief en Ek skryf aan Sion My minne-liefdesbrief en Ek vertel
aan haar, Ek het jou oneindig baie lief.  Terwyl die helder weerlig
as voorteken, voor die donker storm klief, skryf Ek ook aan die wêreld
haar oordeelsbrief,  ja, Ek skryf aan Babilon en sê, kyk, Ek kom in
jou pik donkernag so onverwags net soos 'n uitgeslape dief en Ek bring
vir jou groot ongemak en baie ongerief.

Kyk, in My hand hou ek 'n alkant vlymskerp swaard en daarmee is Ek
baie aggressief en in My Oordeel raak Ek ook nou uiters kreatief, ja,
teenoor elke gruwel wat My hoe lankal grief.  Daarom behandel Ek veral
die Weste uiters stief en dit met elke vallende skaal in sy omvang so
massief.

Ja, Ek skryf aan die Weste `n bangmaakbrief en ek vertel aan haar, in
jou trou en liefde teenoor My, was jy mos so passief, maar jou grootste
fout, was My heiligdom, die Boervolk. Vir hulle behandel jy mos so
goed deurdenk, baie stief en in dood en moordslag ly hulle toe mos
groot pyn en ongerief.  Jy o, wêreld, eens so liberaal, neig jou nou
kwansuis so konserwatief, so was jy maar warm of was jy maar koud,
maar kyk jy is baie lou en daarom sal ek jou vanuit My mond uitspuug.

In 'n eonoue sterrestand argief, staan daar geskryf in 'n eerste
brief, ja, dit flikker in die sewe susters, deur sewe goue kandelaars,
met woorde wat lui:  O Sion,  in Jerusalem gebore as die opregte
Israeliet, laat die gruwelwerke van Babilon die Nikoliet jou ewig altyd
oneindig baie grief.  Wend jou daarom terug na jou Eerste liefde en
het My jou Elohim met geheel jou siel, hart en verstand, oneindig en
vir ewig, met jou alles lief.

In 'n eonoue sterrestand flikker daar in antieke Hebreeus in 'n baie
ou argief en in `n tweede brief  staan geskryf:  Kyk, Ek ken die werke
van die valse Jood en Ek ken ook die hart van die suiwer opregte
Israeliet en al sou die eersgenoemde satanskind, die suiwer godskind
deur `n vuurpeleton dood wil laat skiet, word die verdrukker se mag
oor lewe en dood hom nou heeltemal verbied en alleen die wil van God
sal geskied.

In 'n kosmiese eeueoue sterrestand, flikker daar in 'n antieke ou
heroglief, nou die derde brief en dit lui:  Al is jou geloof o, Weste
in die Christennaam ook hoe groot, eer jy steeds die baster
Bileamsleer terwyl jy die gruwelwerke van die Nikoliet uitermatig
baie geniet en is jou kammaliefde vir My puur verniet en
daarom gaan Ek jou die spreek van vele tale en die gawe van die mond
nou verbied.

In 'n eonoue sterrestand flikker daar in 'n antieke oue argief nou die
vierde brief en dit geskryf in moderne heroglief:  Die woord daarvan
lui:  Luister o, kerk en gemeentes, ja, luister elke protestant en
katoliek, julle werke is dalk ywerig, maar dit maak geheel die
uitspansel onnodig siek, want vir Babilon, die wil julle dien en die
hoogmoedsgees van Isebel, die het jul baie lief en daarom word die
Nuwe Vredesryk al die onverbeterlikes heeltemal verbied.

In 'n eonoue sterrestand flikker daar in heroglief die woorde van die
vyfde brief en dit lui:  Kyk, jy woon Noord en is ook `n  stam vanuit
die suiwer Israeliet en jy leef, maar is ook dood en daarom is jou
werke op enkeles na heeltemal verniet.  Maar in jou midde skuil daar
tog nog iets sensitief, maar jy sluimer en jy slaap en daarom kom Ek
onverwags na jou net soos 'n dief en kyk Ek vind een of twee wel wakker
met skoon klere aan en vir hulle het Ek oneindig baie lief.

In kosmiese eeueoue sterrestand staan die sesde brief geskryf in
heroglief, ja, daar staan geskryf aan die rasegte suiwer kroniek, jy
is die opregte leeu wat waak voor Dawidspoort en vanuit Sionsmidde
spreek alleen Elohim se Gees en Woord.  Jy o, Sion is die pilaar en
bewaak na Jerusalem die Heilige Poort, so, wee die gruwel valse Jood,
al sterwend daar in hulle massaselfmoord.

In 'n eonoue sterrestand, staan die sewende brief uitgekap in klip,
ja, in antieke sowel as moderne heroglief en hierin spreek God teenoor
die wêreld nou Sy grote grief en Hy sê:  Was jy o, wêreld maar koud of
was jy maar warm, maar kyk, jy is net lou en daarom sal Ek o, mensdom,
julle vanuit My mond, in die hel, oor die ewige afgrond in spuug.

 

BESKRYWING VAN ‘N NIKOLIET
 In die Skrif se Openbaring 2:6 lees ons; "...maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat Ek ook haat." Hier word dus verwys na die hele sisteem "Babilon" wat niks anders is as die Rooms Katolieke sisteem soos wat dit tot vandag toe nog bestaan nie - dus uit die Pous, Biskoppe en Priesters en alle samehangende aspekte hieraan verbonde. In die tyd van die skrywe van die 'sewe briewe aan die sewe gemeentes' was die Rooms Katolieke sisteem bekend as die leerstelling van die "Nikolaïte" en hulle werke was as `n gruwel beskou - net soos vandag nog - en die hoof gedagte hieruit is die aanbidding van `n drie-enige God - soos dit vandag nog is - wat spruit uit die "Mistery Religion of Babilon) - nl. dié van Nimrod, Semiramis en Tamuz - `n sataniese drie-enige leerstelling direk uit die put van die hel wat as 'Babilon' bekend staan - en dit was deur die 'Stam van Dan' in Israel geledere ingevoer - dit is die rede hoekom 'Dan" se naam nie in Openbaring 7 voorkom nie!! As jy dus praat van `n "Nikolaït" dan praat jy van `n Rooms Katoliek en afgodsaanbidder in die ergste graad. 

 

Openbaring 2419


DIE FEESVURE IS DOOD


4 Januarie 2017 Woensdagmiddag 13.00

www.nuutsteopenbaringvanjudithdebeer.co.za

Die entoesiasme lê dood en die feesvure word gesmoor.  Die
mynmasjinerie raak stil en nêrens word meer geboor en die massas roep
uit daar is niks meer oor om te verloor en nog minder iets oor wat
siel en gees meer kan motiveer of bekoor.

Kyk, die laaste hoop is deur die politiek gekruisig en die geloof is
deur die kerke deurboor.  Met die oor het die mens gehoor, maar die
leuen en nie die Waarheid nie, het hulle bekoor en daarom is daar net
distels en onkruid vir hulle geestesoorlewing gestoor.

Hand aan hand wandel Christen, Katoliek en Jood en daarom staan die
gruwel ontbloot en die onreg is onmenslik groot, terwyl geheel die
wêreld nou aan Lucifer die valse ligdraer behoort.  Met voete so swaar
soos lood, strompel nog net `n klein oorblyfsel voort, wyl die sorge
van die materie poog om hulle te versmoor.

Babilon het die laaste suiweres, die heilige apartgesteldes, ja, die
laaste handvol edelkoring aan Raka die dwaas uitverkoop en Sion roep
desperaat, kyk, my nood raak ontsaglik groot en ek dink Elohim het my
dalk verstoot.

Maar die Gees roep haar bemoedigend toe:  Ontwaak opnuut in Hoop en
Geloof en begin om jou El weer met jou liefde te loof, want dit is net
jy wat die groot gruwelberg met die krag van dieTweesnydende Swaard in
twee oop gaan kloof.

Ja, dit is jy, Sion wat die groot gruwel na die val van Babilon, na die
groot geveg van die Gog en Magog, om gaan stoot.  Kyk, deur jou
oorlewing bestaan Jerusalem in die nuwe tydvak voort en Jakob-Israel
plant raseg en suiwer, enig in sy soort, tot ook die oorlewing van die
planeet voort.

 

Openbaring 2420


‘N ONVERSTAANBARE HEMELKRAG

7 Januarie 2017  Saterdagmiddag 16.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat vra:  Waarheen het die volmaan gegaan en ek hoor
`n Tweede Stem antwoord:  Dit het verdwyn in die donkermaan om net weer
te verskyn as `n vlymskerp sekel, wat meëdoenloos gaan slaan.

Ek hoor weer die eerste stem wat vra:  Het ek jou regtig reg verstaan,
met die Tweede Stem wat Sy stelling weer ernstig beaam, terwyl Hy
daaraan toevoeg, kyk, daar is baie wat moet vergaan, sodat die planeet
aarde, tot lewe, weer vir ander voort kan bestaan.

Ek hoor weer die eerste stem wat klaend vra, so, waarheen het ook die
son so skielik in sy verduistering gegaan en hoekom het die tyd
daartydens stil gaan staan.  Die Tweede Stem antwoord:  Kyk, die
donker skadu van `n vreemde voorwerp het voor die son verbygegaan,
maar die wetenskaplikes gee `n planeet die blaam.

Ek hoor die eerste stem wat vra:  Het ek jou hierdie keer regtig goed
verstaan, met Eersgenoemde wat dit weer ernstig beaam, terwyl Hy
byvoeg hierdie enorme voorwerp het vanuit donker materie deur `n
swartgat, van een dimensie na `n volgende, in tydelike materie
oor gegaan en die swaartekrag daarvan sal vir `n kort tydperk, die
magnetiese veld van Jupiter heeltemal teenstaan, sodat die planeet
aarde ontbloot en broos voor die sweepslagstert van `n dwaalster sal
staan.

Kyk, sewe groot aartsengele sal hand aan hand in `n sirkel om die
planeet aarde staan, sodat sy nie heeltemal van hierdie verskynsel sal
ondergaan.  Maar `n derde van alles wat op haar lewe, sal met die val
van hierdie skaal wel vergaan en kyk, die mens gee God hiervoor die
blaam en hulle laster sonder om hulle te bekeer of te skaam.  Daarom
sal die son na hierdie verduistering twee keer helderder brand, sodat
die mens daaroor sal kerm en ween en wens hulle het nooit bestaan.

 

Openbaring 2421

WYS MY DIE NUWE JERUSALEM

12 Januarie 2017 Donderdagnag 24.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met my hande al biddend saamgeklem, vra ek smekend, O Vader wys my
asseblief die Nuwe Jerusalem.  Ek hoor in antwoord op my gebed, die mees
Wonderskoonste Stem.  Kyk o, mens, die Nuwe Jerusalem is volmaakte
geestelike Vryheid sonder enige maat, perk of grens.  Die Nuwe
Jerusalem is Hoop en Geloof in ewige oormaat, spesiaal van My, vir jou
o, mens. 

 Die Nuwe Jerusalem is Volmaakte Wysheid vir elke verseëlde,
ja, gesien deur God se eie Heilige Ooglens.  Die Nuwe Jerusalem is
Liefde en nogmaals Liefde, net soveel as wat jy o, mens, maar net voor
kan wens. 

Die Nuwe Jerusalem is Troos, Genade en Vrede in oorvloed
vanuit God se eie Geestesspens.  Daarom is die Nuwe Jerusalem,
honderd-vier-en-veertigduisend boustene en elkeen daarvan is `n
volmaakte weergebore mens.

 

Openbaring 2422

'N NUWE HORING OP DIE DIER VAN OPENBARING

15 Januarie 2017 Sondagaand 23.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In `n moderne toring van Babel, verbrokkel die laaste poging van Jood
en Bankier, ja, in die heel laaste swak skakel, van Satan se
klatergoud tabernakel.

So, luister net na die groot wêreld trompetgeskal, geblaas, vanuit `n
hoë Mammonstoring en sien die kroning, van `n verdeelde en daarom `n
verswakte, wêreldorde se nuwe koning.  Kyk, op die kop van die dier,
van die boek van Openbaring, verskyn `n nuwe gruwelhoring en die
massas uit die werkersklas staan nader vir hulle beloofde Mammonsmerk
van die dier, se beloning.

Die kaf  word nou geskei van die kaf want geheel die massas is mal en
laf en nêrens vind die hemel meer enige suiwer koring.  Die
aartsengele roep uit:  Niemand op aarde het meer enige ekskuus of flou
verskoning, so laat die wêreld hulle gerus maar haas na die fees van
die kroning.

`n Groot Gerub roep luid: En hy verkondig die Weste se einde en lot,
ja, God se eie vaste besluit.  Hy wys na die vertrapte heiligdom, die
eens suiwer Boervolk se ondergang, in wêreld misbruik, ja, deur
wêreld Vrymesselary, was hulle val mos vas besluit.

Daarom roep hy oor veral Amerika en Europa die volgende uit: `n
Verswakte ryk, `n verdeelde koninkryk, `n verdorde struik, `n
gebreekte kruik, met daar tussenin ook die skerwe van `n eens blink
vertoonruit.

Hy roep hard en luid:  Ruik net die stank van `n sterwende Westerse
ryk, wat na die dood in verrotting begin ruik.  Die sogenaamde
Christen het mos gedink hulle kan Elohim systap en fnuik, ja, hulle
het gedink hulle kan sy Oordeel ontduik.

Maar kyk, in groot terreur word hulle stede geplunder en daar word
wild gemuit en daar is niks wat hulle vyande kan keer of stuit. Ja,
die hel ledig oor die Weste sy siek opgeblaaste buik en oral klink
soos kanonskote, die kluitklap op die kis, ‘n harde skrikwekkende
geluid.


Openbaring 2423

DOEL EN REDE

16 Januarie 2017  Maandagoggend 07.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Om te wees of nie te wees, daaroor roep die mens hom in sy soeke na
doel en rede heeltemal hees.  So, waarom sal ons daarom langer vrees,
want verganklike liggaam, vergaan maar net in dooie vlees, maar
geredde siel, bly ewig lewend in onverganklike Gees en dit alleen,
omdat God ewig, altyd, Allomteenwoordig, in alle bewussyn sal wees.Openbaring 2424

DIE WARE GODSHUIS

17 Januarie 2017 Dinsdagaand 21.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor Sy stem wat roep:  Wie is daar wat kan sê:  Kom ons spaar ons
rand en sent en bou vir God `n huis van stene en sement.  So, laat die
kerk en gemeentes weet, na so `n Mammonsbaälhuis, sal Ek My ewig
nooit nie wend.

Kyk, Ek woon van heilige tot Allerheiligste tent.  Ek woon in die
suiwer kroniek, ja, in heilige bloed, nooit vermeng.  Ek woon in Sion
die eersgeborene, sonder enige gebrek, haar bene nooit gebreek, haar
liggaam nooit geskend.

Ek woon in die volmaakte weergeborene se hart, tot in alle ewigheid,
in die Nuwe Jerusalem verleng.  Ek woon in My Sewe Volmaakte Geeste en
alleen vandaar, hoor My verseëldes, die klank van My Stem en daarom
sal net hulle, My, hulle Herder maklik herken.

Ek woon in die volmaakte Vryheid, Orde, Geloof, Hoop, Wysheid, Vrede
en Liefde en slegs daarom sal net My Kinders My kan erken.  Ek is
Enkel en Alleen die Ewige El en ook die Meervoud in die Elohim en is
daarom, vir geheel My Goddelike huishouding bestem.

 

Openbaring 2425

SEWE BYBELS

19 Januarie 2017 Donderdagmiddag  16.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n groot Stem wat sê:  Wee van nou af elke vrou of man, wat in
eed of sweer, `n hand op`n bybel laat beland.

In `n gesig het sewe oorlogskrygers, as hemelboodskappers, met sewe
bybels voor my kom staan en kyk die tyd het stil gaan staan, terwyl my
oë oor die sewe treffende kleure van hierdie boeke sou gaan.

Die eerste bybel was onheilspellend donker en swart en daarop het die
woord nag gestaan en ek het onwillekeurig geweet, dat hierdie tydvak,
in die geestelike onkunde van die groot leuen sal vergaan.

Die tweede bybel was vaal, in die vorm van `n skaal en `n vreeslike
Godverlate stilte en toestand het op die aarde neergedaal en ek het
geweet dat die wêreldmassa vir hulle skuld en  sonde gruwels gaan
betaal.

Die derde bybel was rooi en daarop het gestaan, kyk, die tyd is bykans
voltooi en daarom is dit tyd vir die laaste groot politieke toernooi.
Daarom word al die voëls van die hemel nou vir die laaste feesmaal
uitgenooi, want al die oorlogstuig word globaal ontplooi.

Die vierde bybel se omslag was persblou met `n embleem daarop, waarop
`n arend en aasvoël, elk `n swaard in `n klou vashou en ek het gesien
hoe twee groot konings se oë venynig vir mekaar vernou,  terwyl elkeen
sy vinger oor die knoppie van `n missiel hou. Globaal was daar oral
klaar groot massagrafte, met swaar masjienerie, vir baie lyke
gegrou.

Die vyfde bybel was vuilgroen en daarop was geskryf,  Kyk, Alsem,
sowel as die groot pes, eis in sterftes elkeen `n paar biljoen en daar
is niks wat die mens daarteen kan doen, want dit is te laat om hulle
met God te versoen.

Die sesde bybel was bruin en die woord aardbewing was groot daarop
uitgebasuin.  Kyk, die seë het boosaardig om kontinente geraas en
geskuim, om in reuse tsunamis uit te dein en die Oordeel het nie gewag
of versuim, maar het landskappe, dorpe en stede verander in puin.

Die Sewende Bybel het geskitter in Wit en die profeet het wenend van
blydskap gebid, by die Nuwe Jordaan,  by `n sytak daarvan, ja, by die
nuwe vol spruit Krit.  Kyk, dit was die Nuwe Dag en dit was oral Lig en
Wit en daar was `n hemeltroon en die MEESTER van alle meesters het
oorwinnend daarop gesit, met Sion daarvoor, in volle ere gelid.  Al
die menigte van leërskares daar teenwoordig, was ook geklee in
skitterwit.

Ek hoor weer die Stem wat sê:  Wee van nou af elke vrou of man, vanuit
elke kultuur of stand, wat dit sal waag, om in sweer en eed, `n hand
op `n bybel te laat beland.


Openbaring 2426

DIE POPPE DIE DANS

26 Januarie 2017 Dinsdagmiddag 16.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die poppe die dans en almal vat nou hulle kans, kyk, Regs raak oorlams
en Links weer beangs.  Daar word wild gedans in `n lekker maltrapdans
en dit naby die rand van `n afgrond van `n baie-baie hoë krans.  `n
Jood,  Katoliek en `n Protestant begin nou jolig saam te dans,  ja, `n
dans uit hulle onderskeie volksdanse saamgeflans.  Meegevoer in
hierdie euforiese dans, verloor hulle nou so saam-saam hulle balans en
verdwyn heel eerste al skreeuend oor die afgrond van die baie hoë
krans.

Maar die poppe bly voortdans en kyk daar is vele vroue, maar baie meer
mans en bykans niemand vanuit hulle geledere luister na die dringende
boodskap, ja, na hulle heel laaste hoop en kans.  Dit lui:  Behou die
gesonde rede, die goeie verstand en ook die korrekte balans en bly weg
van die afgrond van die baie hoë krans, want diè wat daaroor val, word
vir ewig in die hel deur hel demone afgerans.

Maar, die poppe bly dans, terwyl Rabbi, Priester en Predikant nou een
geloofsrede in `n verdeelde Vrymesselaarsordeliedjie probeer
saamflans en dit, terwyl die Oosterse volkere in briljante kamoeflering,
in `n nuwe Trojaanse perd, hulle reeds klaar te midde van hierdie
geesteskonkoksie verskans.  Maar, die Westerse massas bly mal en blind,
terwyl hulle soos Zombies, op die orrelklanke van hulle kerkmusiek, op
die reeds verbrokkelende rand van die vreeslike afgrond, ja, van die
baie hoë krans voortdans.

 

Openbaring 2427

EK HOOR EK SIEN

26 Januarie 2017 Donderdagaand 23.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor globaal hoedat die mensdom Elohim Godslasterlik terg en koggel
en ek sien die oordeel op elkeen neerkom in die vorm van `n groteske
enorme boggel.

Ek hoor die eentonige gezoem van miljarde brommers en ek weet dit was
lankal tyd vir die mens om hulle ernstig oor hulle hede en hiernamaals
te begin bekommer.

Ek kyk op na die hemel en ek sien `n skrikwekkende brandende fakkel en
ek hoor hoedat geheel die mensdom in vrees begin stotter en hakkel.

Ek hoor `n vervelige, eentonige deuntjie op `n senutergende getokkel en
ek sien stede en infrastrukture op groot skaal verbokkel.

Ja, ek sien al die werke van die mensehande word deur `n Reusehand
sondermeer opgefrommel en van geheel die wêreldpopulasie bly weinig oor
as net hier en daar `n armsalige drommel.


Openbaring 2428

MET DIE SUIWER RAS DAAR HEEN

28 Januarie 2017 Saterdagaand 08.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat ween:  O waar is al die Britte heen, want kyk
geheel hulle hart, siel en verstand, het lank gelede reeds, in harde
klip, van die soliede materie versteen.

Ek hoor `n stem wat teem:  O waar  is al die Franse heen, kyk, van `n
volbloed rasegte suiwer een, vind `n mens lankal reeds, nêrens meer,
`n enkel een.

Ek hoor `n stem wat klaend steun:  O waar is al die eens so briljante
Duitsers heen.  Kyk, so liberaal, staan hulle God mos in alles teen en
daarom wyk van hulle, nou Sy grote seën.

Ek hoor `n stem wat saggies kreun:  O waar vind mens nog die eens so
opregte Deen, want kyk, die suiwer Waarheid is ook hulle reeds lankal
ontneem en daarom is hulle deur die satansleuen van God vervreem.

Ek hoor `n stem wat droewig ween:  O waar is die eens so dapper Belg en
Nederlanders heen, want uiters liberaal, staan hulle die Gees in alles
teen en terwyl hul satan in al sy duister werke steun, aanbid hulle
ook die baster Bileamsleer, ja, so ekstreem.

Ek hoor `n stem wat teem:  O waar is al die seën van die eens so trotse
Amerikaners heen, kyk, so desperaat staan hulle nou daar op hul heel
laaste been, met die liberale faktor in hulle midde, steeds `n enorme
selfmoord probleem.

Ek hoor `n stem wat saggies ween:  O waar is die vertrapte Heiligdom in
globale verstrooiing heen.  Kyk, die eens so suiwer Boer, is mos deur
hul eie dwalings van hul erfgrond ontneem en deur hulle wêreld

georiënteerde kerke is hierdie gemeentes heeltemal van God vervreem en
daarom sidder hulle binnekort voor `n baie groot bloedige probleem.

Openbaring 2429


30 Januarie 2017  Maandagaand    22.45

‘N EENWêRELD BASTERSTAM


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar is `n stam, `n duister, donker, wêreld basterstam.  Daar is `n
geen wat uit die oertyd stam, ja vanuit Nagash se saadlyn deur Kus en
Gam.  Op daardie geen, rus `n vloek en hierdie vloek heet ban.  So, wee
daarom elke suiwer geen, wat van hierdie gebod van God weg sou skram,
om sy toekoms en sy grondgebied, saam met hierdie gruwel geen, te
beplan.

Daar is `n kan, `n modder, vuilbruin, koperkan.  Oor die wand van
daardie kan, loop `n suur brousel oor die aangeslaande kant. So, wee
elke suiwer hand wat sy siel verpand, om te kan skep van hierdie
gruwelgis, al is dit ook net `n halwe milligram.  Op daardie vrou of
man, rus nou ook die vloek wat heet, God se ban.

Daar is `n eenwêreld gruwelstam, ja, `n ietsie van alles mengelmoes
basterstam.  Oor vele generasies heen, is dit deur die Bileamsleer so
fyn beplan.  Hulle woon globaal en hulle heerserstroon staan midde
daar in Iran.

Die suiwer Jakob- Israelstam, is deur hierdie wêreld meerderheids-
bestaan nou heeltemal onkant gevang en is daarom heeltemal tam en lam
want deur vermengde bande van bloed is hulle aan hierdie geen van Gam
sterk verwant en daarom rus op hulle nou ook die vervloekingsban.

Daar is `n stam, `n vermengde basterstam, ja, met `n geen deur Nagash
die slang, vanuit Gam gewan.  Hierdie globale stam, is vir ewig uit
die vergadering van God verban en daarom is daar vir hul geen plek, in
die Nuwe Vredesryk, die Nuwe Jerusalem se groot stadsplan.

 

Openbaring 2430

31 Januarie 2017 Dinsdagmiddag 18.00

LIBERAAL, JY IS PATETIES KAAL

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n Stem wat smaal:  O, Waarom staan die liberaal daar so broos-
pateties kaal, terwyl hul selfgeskepte koue nag, onheilspellend op hul
neerdaal en dit sonder geen kombers of warm sjaal.  Ja, ek hoor die
stem wat vra:  En waarom ruik hierdie wrede nag so skerp na suur, vuur,
bloed en swael.

Ek hoor die Stem wat smaal:  Betaal-betaal, o, liberaal, jou skuld,
tienduisend keer en nog `n duisendmaal.  Kyk, daarom na God se skaal,
daar waar jou gruwels dit skerp na benede laat daal.  Ja, daar waar jy
al kruipend voor jou gode staan, so diendend voor die Pluraal.

Ek hoor `n Stem wat smaal:  Gefaal-gefaal, want jy o, liberaal se leuse
was mos so neutraal en Godslasterlik beledig jy die Aparte Heiligdom
mos so verbaal.  In jou torings en jou hoogtes aanbid jy mos vir Baäl
en smul saam jou vriende heerlik aan halaal en daarom sal jy in die
kraal van Raka met jou bloed betaal.

Ek hoor `n Stem wat smaal:  O, Luister net jou liberaal, hoe jy nou
vloek en skel daar in jou wêreld Engelstaal, terwyl jou selfgeskepte
donker koue nag so onheilspellend op jou begin neerdaal.  Kyk, daar is
geen genesing vir jou siekte, ja, jou selfmoord kwaal.  So betaal-
betaal, o liberaal, want jy het jou eie ras, in elke opsig heeltemal
gefaal.

 

Openbaring 2431

1 Februarie 2017 Woensdagoggend 04.30

EK HET JOU VERMAAN

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek het My volk sonder ophou vermaan, om nie hardnekkig in
wêreldbinding te vergaan, maar hulle wou My Woord nie hoor of verstaan
en op die wêreldsisteem pad het hulle vasberade voort gegaan.

Ek het hulle vermaan om ver, van die weg, van die materie te staan,
maar doelgerig het jy o, wêreldling, jou lewenspad na Mammon oopgebaan.

Ek het jou o, suiwer kroniek so dikwels vermaan om nie jou nageslag in
verbastering oor te laat gaan.  Maar die gruwelleer van `n
eenwêreld burgerskap het jy goedkeurend mos baie beter verstaan.

Ek het jou ook vermaan, om ver weg van die leuenleer van die kerke te
staan, maar jy het openlik verkies, om op die dwaalleer van die valse
engel van lig te gaan.

Ek het jou vermaan en aan jou vertel jou aardse lewe is net `n illusie
bestaan, ja, Ek het jou vertel van hemel en hel en dat jy in die
geestelike ryk vir ewig sal bly voortbestaan, maar ook dit wou jy nie
verstaan.

So het die tyd in eeue en milleneums gekom en ook gegaan en met die
einde van die tydvak wat nou voor die deur kom staan, het Ek klaar
vermaan.  So, salig en heilig is die enkeles wat hul wel deur my Leer
en Woord sou laat vermaan, want in hulle, het My Orde in Wysheid en
Liefde oorgegaan.


Openbaring 2432

4 Februarie 2017  Saterdagoggend  17.00

SION IN HAAR STREWE

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Slaggereed met Woord en Swaard in haar skrede.  In die verlede sowel
as hierdie hede, ja, in oorlog of in vrede, daar roep Sion nou,
luister o, Elohim, na my roepgebede.  Oorsien en vergewe die foute en
sonde van ons verlede en laat Jerusalem as een liggaam in al haar
honderd-vier-en-veertigduisend lede weer herlewe, sodat satan en al sy
hordes, vreesbevange, daarvan sal bewe.

Soos `n arend in rustige vlug wat op hoë lugstrome swewe, sekuur op
koers na die volmaakte Geeste van God, ja, na al Sewe.  Daar neig die
liefde van Sion nou na haar Elohim in al haar strewe en kyk, sy dartel
soos `n bruid in haar huweliksede en rede en haar weergeboorte is
glansend, so wonderskoon omstrede.

Sy roep luid:  Kyk, ek word self die Vryheid, Wysheid en Liefde wat in
Elohim se hart Lewe en sy raak diensbaar met Woord sowel as Swaard in
haar skrede.  Jy hoor haar roep by koel waterstrome, maar ook by
vermorselde stede.  Sy laat God se lammers wei, maar die Jakkals en
die Wolf, die laat sy sidder en bewe.

Sy voeg haar vir die laaste aardse tydvakstryd by die aartsengele en
kyk, hulle is almal slaggereed, hulle is ten volle berede, terwyl die
Gees van Elohim, hulle saam, in `n Glansryke Kring omgewe.


Openbaring 2433

4 Februarie 2017  Saterdagaand 21.30

VOORWAARTS MARS

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Links regs, voowaarts mars, terwyl bomme oorverdowend oral begin
losbars.  Die aarde wankel in haar wentelbaan nou heeltemal onvas.
So, kyk net na die stand van die planete, ja, kyk, waar sit Jupiter,
Venus en Mars en die kringe om Sarturnus sit ook heeltemal dwars, met
`n onbeduidende spikkel vanaf planeet Aarde, wat Pluto vlugtig beloer
en betas.

So, luister na die links, regs, voorwaarts mars en hoor die bomme wat
globaal oral begin losbars en luister ook na die miljoene
oorlogstewels, wat oor die oppervlakte van die aarde knars en sien al
die brandende stede en infrastrukture van as.

Kyk, tien konings, die heel groot bankier, asook die pous, dra almal
`n pikswart stinkende das, terwyl hulle hul hande, voor die twee
gerubs op bokpote, in mensebloed was.  Die maan is `n sekel en daar
sing `n tenoor op hoë noot, maar sy stem breek en dit verander in `n
diep donker bas.

Hy sing van oorwêreld bevolking en van `n elite groep en `n
uitgesoekte werkersklas en van ontelbaar baie massas, nou net `n
onbruikbare las,  Ja, hy sing van `n groot hongersnood, waar almal
noodgedwonge gaan moet vas.

Hy sing van `n vallende ster en van giftige water, waarvan niemand
drink, of vrolik in rondplas en ook van dorre bome en dooie, droë geel
gras.  Hy sing van vreeslike vulkane, waar die mens blind in die
duisternis rondtas, terwyl hulle van vrees, hulleself bevuil in
ontlas.

So, kyk na die stand van die sterre, kyk, waar sit Venus, Neptunus en
Mars en sien die kringe van Sarturnus is dwars.  So, luister na die
links, regs, voorwaarts mars en weet dit raak tyd en geheel die
mensdom gaan bars.


Openbaring 2434

5 Februarie 2017 Sondagoggend 07.00

DIE RIBBEBEEN

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit `n ribbebeen, kom die stem van `n vrou se onafgebroke geteem en
kyk, sy staan haar man in bykans alles teen.

Vanuit `n ribbebeen, kom die klank van `n vrou wat ween, ja, oor haar
kinders, deur haar eie sondes, vir ewig daarmee heen.

Vanuit `n ribbebbeen, kom daar `n vrou, wat net kan neem en neem en
kyk vir haar man is sy hier en in sy hiernamaals `n baie groot
probleem.

Vanuit `n ribbebeen, kom daar `n owerspelige vrou, wat van alle mans
uitermatig baie hou en daarom word haar man, sy goeie naam heeltemal
ontneem.

Vanuit `n ribbebeen, is die bedekking van vyeblaar eens geleen en
daaruit is elke gruwel modegier weer tot nuwe sondes geneem.

So, waar nou met die ribbebeen, ja, met Eva heen, want deur haar
sondes, kom die dood, om elkeen vir hom te neem.

Maar weet ook vanuit die ribbebeen, kom daar wel ook die suiwer vlytig
een en deur so `n deugsaam vrou, kom ryklik oor die aarde heen, God se
eie grote Seën.


Openbaring 2435


‘N VOëLTJIE WAT FLUIT


6 Februarie 2017  Maandagmiddag  14.30 


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek het `n voëltjie hoor fluit, nee, hoor sing en die woorde van sy
lied het koud deur my are gedring.  Dit het gelui, te laat-te laat,
om om te swaai of te besin, want die chaos gaan, nee, dit het klaar
begin.  Kyk, daarom kan die mens bykans niks meer doen, om redding vir
sy liggaam of siel te win.

Ek het `n voëltjie hoor fluit, nee, hoor sing, in sy lied het hy almal
genooi na `n groot wêreldvertoning wat enige oomblik gaan begin.  Die
hoofspeler daarin dra op sy kop `n snaakse horing en hy beloof aan
almal, straf of beloning, en kyk sy stem veroorsaak globaal `n enorme
storing.  Die een dag woon hy plat op die aarde en die volgende dag
weer in `n baie hoë toring, en vir `n kort tydperk word hy `n baie
magtige koning.

Hierna het ek `n baie ou uil hoor roep, nee, hoor huil en kyk die
klank daarvan kom vanuit `n baie diep duister Afrika verdrukkingskuil
en die woorde van sy lied lui, o kyk, Raka is in `n diep donker
aggressiewe bui.  So, wie se broek word nou van vrees so bevuil.  Kyk,
daarom is dit te laat vir blank liberaal om nou oor foute vanuit hulle
verlede te pruil, want daar is vir hulle geen plek om teen die dood te
gaan skuil.

Ek het `n stokou uil hardroerend hoor roep, nee, hoor huil.  Oor `n
eens skone land binnekort heeltemal verwoes en vuil.  In daardie land
heers in die toekoms net groot onheil.  In hierdie tyd probeer almal
nou kosbaarhede vir kos en oorlewingsmiddele ruil.  Ja, ek hoor `n
spesifieke sinsnede wat lui:  O, wil iemand nie hierdie pragtige
vierwielvoertuig vir `n muil of  dalk net `n donkie omruil, sodat ek
met my kinders in `n onherbergsame wildernis kan gaan skuil.

Ja, ek het `n voëltjie hoor fluit, nee hoor sing en die woorde van sy
lied het koud deur my are gedring.  Die woorde van sy lied het so
gelui:  Kyk, die olie raak min en die graan en koring is ook binnekort
gering en die laaste opbrengs word net vir die rykes van die aarde
gewin, maar die nasies en volke bly dom en blind, met bittermin wat
die lewensweg na die einde gaan vind.

So het die voëltjie sy liedjie verder gesing:  So, wat baat nog die
toekoms en wat baat die geboorte van `n kind, want die kwaad is besig
om die heel laaste goed te deurdring en daarom word daar nie meer,
enige belowende positiewe boodskap, vir geheel die wêreld gebring.

 

Openbaring 2436


RAMP OP RAMP


7 Februarie 2017  Dinsdagaand  22.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat roep:  O, ramp op ramp, waar is tog die intelligente
rede of die gesonde verstand.  Hierna sien ek `n groen weiveld en
in die middel daarvan staan `n wankelrige swak geboude beeskamp.  In
hierdie beeskamp staan drie spekvet swart beeste wat verwoed met
mekaar begin koppe stamp en vanuit hulle hoewe wat verwoed rondtrap,
kom daar rook, swael en `n onwelriekende damp.

Ek hoor weer die stem wat roep:  Wee o, wee, kyk, geheel die land is
binnekort aan die brand.  Die stem roep weer, kyk, `n donker
duisternis kom aangerol in die vorm van `n pikswart wand en in hierdie
donker nag is daar geen lig of lamp wat net so `n bietjie tot
verligting brand.  Alle infrastruktuur is mos vir `n appel en `n ui en
sommer ook die siel verpand.  Daarom sien niemand in hierdie donker
toestand meer voor hulle oë, ja, hulle eie hand.

Kyk, die kinders van hierdie land raak nou heeltemal parmant en
onkeerbaar astrant en hulle steur hulle ook aan geen outoriteit of
enige polisieamp.  Vanuit alle politieke kant bring niemand uit vrees
ook meer hulle kant, want die beeste hou net aan, om mekaar, vir mag
en geld, te stamp en stamp.

 

Openbaring 2437


‘N KODE


8 Februarie 2017  Woensdagaand  20.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, daar staan `n hemelbode en in sy hand hou hy `n boekrol met baie,
maar terselfdertyd ook min woorde en in daardie woorde skuil `n
ewigheidsoplossingskode.  Hierdie kode begin hare kloof in
kerksinodes en in wêreldhowe.  Vergader daarom nou al die slim
denkers, asook die beste filosowe.  Bring ook nader al die 'ghoeroes'
van alle gelowe en ontknoop tussen, Gees en materie, tot redding van
hierdie planeet nou die Heilige Ode, ja, komende van bowe.

Vanuit regeringskant word hart, siel en mond veiligheid vir die
mensdom belowe, maar dit is die massas ongelukkig nie beskore.  Die
Vatikaan skink net rooiwyn en breek nagmaalbrode en besluit die
antwoord lê in die tempel van die Jode.  Maar vra eerder hierdie
raaisel aan die blinde en die dowe, kyk, die tempel is net `n
grafkelder, as  woonplek vir Wysheid en Waarheid, is dit ewig verlore.

So, kyk noukeurig na die hemelbode, ja, afkomstig daar van bowe en
sien die antwoord skuil in die min, maar terselfdertyd so baie woorde,
so goed versteek in die menslike D.N.A. kode, ja, in die goddelike
suiwerbloed ode.

 

Openbaring 2438

WANNEER DIE SFINKS MEEGEE

12 Februarie 2017  Sondagmiddag 12.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek sien die hoer van Babilon wat haar al dansend vir die laaste fees
in skarlakenrooi klee.  Sy swaai wulps haar heupe heen en weer terwyl
sy die binnekring van die laaste wêreldkonings binnetree.  Die
gasheerkoning beloof aan haar, deel my jou wens mee, daarvoor sê ek
net nooit nie nee.  Sy vra aan hom om weer die hoof van Johannes op `n
silwerplaat te gee.  Maar haar planne is tevergeefs gesmee, want die
sfinks gee voor die piramide mee, wanneer Gabriël as oorwinnaar in `n
reuse aardbewing oor die aarde tree.

Ek sien demone en feë wat in loeiende storms skel en skreeu en die
Ooste-, Weste-, Suide- en Noordewinde begin woedend oor die sewe seë
te swiep en vee.  Baie vog en water gaan in donderweer en bliksemstraal
op in konveksiestrome die lug in mee en klein, sowel as groot stede gee
onder die geweld daarvan soos kaartehuise mee.  Kyk, dit is klaar
gedaan met die eerste weë en spoedig nader nou die tweede weë.

Ek sien donker brommerwolke in die doderyk van vlieë, ja, met weinig
teenstand teen `n pes wat dodelik oor die kontinente vee.  Ek sien
moeders wat stil-stil trane afvee, met vaders so afgestomp wat net
nie meer omgee en ek weet dit is ook spoedig verby met die tweede, en
vinnig nader ook die derde weë.

 

Openbaring 2439

VERWARRING EN VERSKRIKKING

21 Februarie 2017 Dinsdagoggend 04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, waarom sal die Wysheid die mens nog langer probeer vermaan, kyk, die
Waarheid kan vir haar meer geen weg deur die globale verstand van die
wêreldling oopbaan.  Daarom sal die Gees van Verskrikking in vrees en
benoudheid oor Afrika gaan, terwyl geheel die Weste onder die
waansingees van `n Babelse verwarring sal vergaan.

Ja, die tyd het gekom om net weer te gaan en al wat oorbly is net die
leë werke van die mens wat voor die Regterstoel van God kom staan.  So,
was jy o, wêreldling maar koud, of was jy maar warm, maar kruis en
dwars het jy eers regs en dan weer links, om maar net weer om te swaai
en regs te gaan.  In jou geharwar het jyself nie geweet of jy kom of
gaan, of jy sit of staan, en dit is waarom jy midde van jou eie
besluitlose verwarring sal vergaan.

Kyk, daar is niemand vanuit wêreldgeledere wat die goddelike
verseëling van die uitverkorenes werklik kan verstaan, omdat dit die
weg van die regverdige heiliges (apartes) is, wat heeltemal buite die
politieke kring van walglike liberaal, sowel as valse konserwatief
staan.  Gereinig en heilig, ja, verseël deur die Bloed van die
Volmaakte Lam, laat hulle hul slegs deur die Wysheid en Waarheid van
Elohim vermaan.  Daarom is dit net hierdie
honderd-vier-en-veertigduisend wat die huidige toedrag van sake
werklik kan verstaan.

So, laat die laaste sand maar deur die uurglas gaan en laat die Sekel
meëdoenloos slaan, sodat alle boosheid in  die Oordeel van
verskrikking en verwarring sal vergaan.  Ja, daar is niemand vanuit
die wêreld, wat meer tot geestelike verbetering en ontwikkeling die
Wil of Weë van God kan verstaan, om daardeur vir hulle `n weg, vanuit
die harde materie, na die Sagte Gees oop te baan.

 

Openbaring 2440

DIE VYEBOOM WORD UITGEROEI

23 Februarie 2017 Donderdagoggend 04.45

ww.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, Nagash, die slang het al haar eiers uitgebroei en uitgemelk en
uitgeteer lê sterwend daar nou die wit Westerse koei.  Ook, is daar
nêrens meer goeie wyn want die wingerdloot word wild oor en oor
gesnoei.  Die laaste dorre vyeboom probeer vir oulaas desperaat te bot
en bloei.  Maar met nêrens meer `n bietjie groei, raak nou ook die
laaste heiliges (apartes) moeg gestoei.

So, waarom sal die Waarheid haar nog langer met die leuen vemoei en
waarom sal die Lig nog met die duisternis wil stoei.  Ja, waarom sal
Gods reddingsboot nog na die wêrelddrenkeling wil roei, terwyl Sy
Genade die werke van die wêreld so verfoei en waarom sal die Liefde
haar nog langer met die haat bemoei.

So, laat die stormwind maar huil en loei en laat die Groot Tuinier die
dorre vyeboom maar stop in sy nuttelose groei.  Kyk, om die verkeerde
redes lê uitgemelk en uitgeteer, sterwend nou, die Kaukasiese witkoei
en daarom word nou net die suiwer ent, vanuit die wingerd, vir God se
koninkryk gesnoei.

 

Openbaring 2441

NOG ‘N BIETJIE SLUIMER EN SLAAP

26 Februarie 2017 Sondagmiddag 15.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Nog `n bietjie sluimer en nog `n bietjie slaap, ja, nog `n bietjie rek
en strek vir `n lekker ou gaap en kyk, kort voor lank is dit te laat,
om terwille van oorlewing, te raap en skraap.  Ja, terwyl ons volk so
houtgerus, hulle, in lekker bymekaarkom plekkies, of die rusbank, deur
hul sportgod laat vermaak.  Ja, `n volk speel en terg en steek so
gesellig met mekaar die draak en Bloubul, Shark en Cheetah, sweer
speel-speel op mekaar net soete wraak en die witras lê geil en ryp, as
`n oes en wag, op Satan die insamelaar, so wyd en braak.

Nog `n bietjie spot en nog `n bietjie smaad, terwyl die gemeentes soos
dom paddas, al agter die politieke rigtingaanwysers, van hulle
raadgewers aankwaak, ja, om so in hulle duisende, hulle halsoorkop, op
hulle aartappel valsprofeet te verlaat.  Kyk, ook die
baster mengelmoes, lê nou as ryp oes, op satan en wag, ja, so wyd en
braak.

Nog `n bietjie sonde en nog so `n bietjie kwaad, sodat die mens sy
siel behoorlik vir die heel diepste hel kan skaad.  Daarom, nog so `n
bietjie vreet en nog so `n bietjie bras, die mens is mos `n
onversadigbare poliep en vraat, wat hom net op die genot van die
materie kan verlaat.  So, nog `n bietjie "drugs" en nog `n bietjie
drank en kyk, in seks vergryp, staan die mens mos skaamteloos so
onwelvoegd ontklee en naak, met min getalle oor, wat nog oor die
welstand, van hul siel wil waak.

Nog `n bietjie plaasonlus en nog `n bietjie stedestaak, sodat die
vyand, net dit wat hulle wil, met hulle prooi kan maak.  So, nog `n
bietjie sluimer en nog `n bietjie slaap, kyk, die arme patetiese
Boervolk, is mos so baie moeg en vaak.  Daarom steek al die Afrika
stamme so spottend met hulle die draak.  So, nog `n bietjie liberalisme
en nog `n bietjie meer na links, ja, die wat hulle eie soort, tog so
opreg kan haat, terwyl hulle die voortbestaan van hulle eie spesie net
kan skaad.

Nog `n bietjie sluimer en nog `n bietjie slaap en kyk net, na so `n
eens trotse Boervolk, nou daar vas aan die slaap.  So, nog `n bietjie
kerk, gemeng met politieke steun en die Joodse hanteerders, laat
Angus, die Bileamsleuenleer, soos dik stroop oor `n onnosele witvolk
uitbraak.  Ja, nog `n bietjie uitrek en strek en nog `n bietjie so `n
lekker ou gaap en kort voor lank is dit heeltemal te laat, om vir
oorlewing te raap en skraap.

 

Openbaring 2442

‘N VERSKEURENDE WOLF

4 Maart 2017 Saterdagaand 23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

`n Verskeurende wolf staan midde in Godskudde as `n 'goeie' herder
vermom en speeksel drup vanuit die bek van die gruwel wilde
basterhond.  Daarom reën dit nou bloed oor die Boer se grond want die
vloek van Edom is aan sy Transportakte, deur die ou Broederbond
vasgegom.

So, luister na die sagte onheilspellende getrommel van Raka se
oorlogstrom, terwyl die wolf huil, die hiëna kekkellag en die
wildehond gevaarlik  grom.  Ja, daar staan `n verskeurende wolf midde
in Godskudde as `n 'goeie herder' vermom en in elke kerk hang die
soet walglike reuk van die begrafnisblom.

Vanuit die gruwelgemeentemond kom godslasterlik nou die valse verbond
en kyk, hulle aanbid vir Baäl daar onder sy Vrymesselaarsson.  Die
heiligdom lê siek en ongesond, kyk, aan haar hoof bloei daar `n
gapende oop wond en niemand kry haar ooit weer gesond want oor haar
heers nou nog net die sweep van die ongenaakbare vakbond.

 

Openbaring 2443

DIE STORM VAN EUROKLIDON

5 Maart 2017 Sondagaand 23.30

www.nuutsteopenbaringevanjuidhtdebeer.co.za

Die maan hang in slierte, met die atmosfeer deurdrenk van vog.  Twee
groteske silhoeëtte rys teenoor mekaar, die een `n draak, die ander `n
gedrog, die een heet Gog en die ander een Magog.  O Dagon, rookgod,
oorlogsgod, luister, jou oorlogstuig dreun vreesaanjaend in aantog.

Maar voor die groot wêreldoorlog is dit eers links en regs, ja,
witman teen witman, in `n Westerse broederburgeroorlog.  Die wêreld
se groot bruidspaar, Mammon en Babilon, vertoon oornag armoedig  en
onversorg en die aandelemark, asook die effektebeurs, is nog net `n
klomp bog.

Kyk, Babilon hou aan `n leiband haar troeteldier en die is oortrek van
pantserskale en metaalskubbe, netsoos die miervreter, die Ietermagog.
Elke skub is in die vorm van `n driehoek en in elke hoek staan die
getal ses, saam met die woorde, tegnologie, kapitaal, bedrog.

Ja, die dier en sy merk is hier en die grootleuen word `n werklikheid
in sinsbedrog en die Waarheid klink onwerklik, ja, so vergesog.  Die
rooimaan hang in repe en die atmosfeer is nat en mistig, dreurdrenk
van vog en daar is geen waarborg in die groot Exodus, van die globale
terugtog.

Kyk, die vier winde van die aarde vorm `n vreemde trog en die graan
raak min, met nêrens  meer `n bietjie hawer of net `n bietjie
rog,  Die groot moondhede kan of wil ook nie meer so oorvloedig vir
arm Afrika sorg.

Ja, met `n nuttelose Euro, verwoes deur die storm Euroklidon, wie
staan nog vir Griekeland en Italië en ook ander bankrot lande, verder
borg.  Kyk, die tien plae is hier en sprinkaan, wurm en swam verorber
die oes, ja, morg na morg en die hemel is nie in die minste hieroor
bekommer of besorg.

Die dood eis tydens hierdie toestand sy enorme getal in nogmaals nog
en nog want die maan is `n harige toiingsak en dit hang in slierte in
`n atmosfeer, onheilspellend, mistig, deurdrenk van vog.

 

Openbaring 2444

VALSPROFEET

7 Maart 2017 Woensdagoggend  05.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Jy, o valsprofeet, wat eens `n hartaanval tot `n kamma wonderwerk kon
“fake,” kyk, daar kom `n dag wat jy die ware Jakob in die gesig gaan
kyk.

Jy, o valsprofeet, bedien `n volk vanuit `n meer gevul met slyk,
waaroor die dwaalgees van `n duisend duiwels, grynslaggend pryk.

Jy, o valsprofeet, van jou het alle Waarheid reeds lankal weggewyk en
daarom sal al jou derduisende navolgers, deur jou leuens, saam jou in
satansdoderyk beswyk.

Jy, o valsprofeet, het jou, onder Godsnaam, met Mammonsloon (geld)
verryk, terwyl `n dom Afrikanervolk soos redelose diere, agter jou
gruwel Engelse tong aan sou stryk.

Jy, o valsprofeet, kyk, in `n nuwe strategie, laat die wêreldorde, die
reeds gevalle heiligdom, in hulle duisende al agter jou aanstryk, wyl
die laaste Suiwer Gees van hul wegwyk.

Jy, o valsprofeet, `n mooi wit marmergraf, met `n handskud en `n
Eike-akkerblaar wat daarop pryk, met daaronder net `n vrot dooie lyk,
waarin die wurm van die dood smaaklik in vasbyt.

Jy, o valsprofeet, met jou duisende lewende dooies, wat al agter jou
aanstryk en wat jy leer om na jou en nie na God in hul eie harte op te
kyk.

Jy, o valsprofeet, kyk, daar kom jou oordeelsdag, waar jy in die ware
Jakob, ja, in die gesig van Elia, vas gaan kyk.

 

Openbaring 2445

BEDRIEëRS

9 Maart 2017  Donderdagaand  23.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Jy o, priester, predikant en pastoor, kyk, julle hou julself so vroom
en groot, ja, net die kamma filosoof en dit terwyl julle die gruwel-
werke van die wêreld so prys en loof.  Kyk, jou markiestent, jou
gruweltabernakel, styf gespan daar oor jou onrein hoof.  Dit skeur Ek
middeldeur en die fondament van jou kerk, sal Ek verbrokkel en die
struktuur daarvan heeltemal oopkloof want jy het die suiwer kroniek,
van die ware geloof, in My, beroof.

Jy o, valsprofeet, het jy geweet, die Ware Woord van God, kom slegs
deur bloed te sweet,  Ja, het jy ook geweet o, valsprofeet, van voor
die geboorte van `n ware Godsprofeet, het geheel die hemel en die hel,
van so `n sending, reeds geweet.  Het jy geweet o, valsprofeet, die
einde van `n tydvak  word aan die groot getal van valsprofete gemeet.

Het jy, o, valsprofeet, ook geweet, oor jouself bring jy oneindig baie
oordeel en daardeur soveel leed want die harige mantel was jou ewig
nooit beskore as `n kleed.  Het jy geweet o, valsprofeet, vanuit Hel en
Hades, word vir jou die dubbel maat gemeet en dit oor jou groot
hoogmoed, waar jy so graag, o, valsprofeet, Godsprofeet, wou heet.

 

Openbaring 2446

WAAR IS DIE BOODSKAP VAN BEVRYDING

11 Maart 2017  Saterdagaand  20.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Waar is die boodskap van bevryding, kyk, oraloor heers net die
binding van verleiding.  Daarom is daar meer geen goeie tyding, maar
net een, van baie pyn en soveel lyding.

So kom die Groot Engel voor die hemelpoort te staan, so, wie sal Hy in
en wie sal Hy verby laat gaan.  Kyk, die, op die breë weg, het Hy
klaar vermaan, maar vir Sy uitverkorenes, het hy klaar die
ewigheidsweg oop gebaan.  Geheel die wêreld dink hulle gaan vir altyd
voortbestaan en dit terwyl alles rondom hulle reeds besig is om te
vergaan.

Waar is die boodskap van verlossing en bevryding want oraloor heers
net die binding van verleiding.  Ja, daar is geen goeie hoop, geen
goeie tyding, maar net die boodskap van die groot skeiding asook baie
pyn en lyding.

So kom daar nou sewe engele met sewe skale, in opdrag van God, voor
Hom te staan en drie maal drieduisend keer, kraai, die dooie
kerkweerhaan en die pous is heeltemal onbevoeg om hom daaroor te kan
skaam en daarom word geheel die wêreld nou met `n dodelike pes geslaan
en dit terwyl `n storm op die son ontplof, sodat daar warm strale
vanuit die maan na die aarde gaan.

So, waar is die boodskap van verlossing en bevryding, want kyk, oraloor
heers net die binding van Satansverleiding.  Nêrens is daar meer
bietjie hoop of goeie tyding, maar net die boodskap van pyn en
uitermatig baie lyding.

 

Openbaring 2447

‘N ENGEL WAT VAL

12 Maart 2017  Sondagaand  23.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Sien die bliksemstraal en hoor die donderknal, proe die bitter en weet
`n profeet braak gal.  Sien die breë weg, ja, in die groot verval en
kyk, oral heers die waansin, geheel die mensdom is nou stapelgek en
mal.

Sien die hel se skares sonder end of tal en kyk net na die rooigloed
om planeet aarde en weet, in Satanshand, is dit net nog `n speelbal.

Luister na die groot trompetgeskal en kyk, daar kom vier Vaalperde,
vanuit God se eie stal.  Sien al die witgebleikte doodsbeendere, so
wyd uitgestal, oor die doderyk se dal.  So, ween o ween, o mens, oor
soveel soldate in hul helde val.

Sien die pyn, die trane en ook die smart, kyk, globaal heers binnekort
die pes en hongersnood en niemand steur hulle meer langer oor kosher
of halaal.

Ja, sien die bliksemstraal en hoor die donderknal en weet dit is
Satan, eens `n engel van die lig, ewig daar, in sy groot val.

 

Openbaring 2448

MY EL, MY ROTS, MY STERK PILAAR

13 Maart 2017  Maandagaand  19.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek luister na die Koel Aandwind wat sag spelend deur blaar, struik en
boom baljaar, ja, terwyl my oë verlangend op, na die sterre staar.

Ek roep na U, my El, my Rots, my Sterk Pilaar en ek weet U alleen is
die hartklop in my lewensaar.  Ek luister na die Wind, sag vibrerend,
al strelend soos `n soete lied, op `n harp se snaar.  En terwyl die
volmaan nou vriendelik na die aarde staar, is dit U engele, wat hulle
nou om my kom skaar.

Ek roep na U, my Leidsman en my Redder, ja, my Sterk Pilaar, wat my
nog altyd op my lewenspad so trou bewaar.  Ek vra aan U, dat U Liefde,
U Wysheid, in my kleine hart, sal kom baar.

Ek luister na die Wind, sag ritselend, deur struik, boom en blaar, met
my blik wat al soekend die hemelruim instaar, terwyl die verlange na
U, my El, my Redder en my Leidsman, net nie wil bedaar en ek vra aan
U, wees my altyd naby, ja, in elke dag, van elkeen van my lewensjaar.

 

Openbaring 2449

DIE MINDERWAARDIGE SILWER SE HERE-HERE LIED

15 Maart 2017  Woensdagmiddag 12.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In jul here-here lied, het jy o, Boervolk, niks om My as offer aan te
bied.  So, luister na die kapgeluid van "panga” en na die fluit van
koeëls wat wild rondvlieg en weet dit is te laat, om jou o, volk, in
jou valse gebed te verdiep.  O, arrogante volk, jy het gedink, jy kan
My, jou God, so maklik na jou behoeftes rond hiet en gebied.

Die eendag is jy o, gruwelvolk so liberaal, ja, links en die volgende
dag swaai jy skielik regs, so konserwatief.  In jou liefde vir My, was
jy baie lou, so uiters passief.  Maar jou vermaak- en rugbysportgod,
die het jy mos uitermatig baie lief.  So, laat daarom jou afgode jou in
jou nood uithelp, want kyk, in jou here-here lied, het jy o,
Afrikanervolk, absoluut niks om my aan te bied.

Jou altaar was en is `n braaivleisvuur en in jou brandewyn of bierglas
het jy mos dronk, so liefdevol ingetuur.  Ook op jou kerkbasaar, was
jou neiging na die nuutste wêreldgier en die kerkbestuur, het die
gemeente, vurig, daarin aangevuur.  Ja, onder kerk en valsprofeet,
roep julle tog so maklik “ons is almal een” en nou staan julle, voor
julle donker broer, se kapmesse en geweervuur.  Julle roep:  here-
here, kom red my, U wonderkind, kyk, ek staan hier en skielik wil so
`n gruwelding, so familiêr, met My kom skouer skuur.

Maar in julle here-here lied, het hierdie Afrikanervolk niks om My
aan te bied.  So, spaar julleself die moeite en die gepaardgaande
ongerief.  Kyk, om elke hoek en draai wag daar vir hulle `n “redder in
`n bruinpak” om julle, in waansin, vreesbevange, splintergroepies, van
bakboord na stuurboord rond te stuur.  Ja, daar waar julle onder soveel
verskillende leiers gaan saamkom, daar sal die verdeeldheidsgees,
ongekend, tussen julle woed en tier.

Die heel getrouste broer, sal sy beste maat en kameraad, in verraad so
maklik verraai en dit nie eers, vir `n appel of `n ui, maar wel vir `n
enkel sigaret of `n goedkoop bier.  In jul here-here lied het jy o,
gruwel Afrikanervolk niks om My aan te bied.  Eers sing julle vrede-
vrede en daar was geen vrede want julle vyand was nog altyd aggressief
en nou sing julle here-here help ons asseblief.

Maar oor julle voel Ek net negatief, daarom stuur Ek die struikelblok
en groot ongerief, sodat ma en dogter, pa en seun, buurman en vriend,
om sal kom,  ja, in Raka se bloedige feesvier.  Kyk, spoedig kom die
uur en dit is jou dag, o verwerpte volk, in God se louteringsvuur en
die vuil silwer word as afval in die modder uitgegiet.  Weet daarom o,
Afrikanervolk, in jou here-here lied, het jy niks, net mooi niks, om
My as `n liefdesoffer, aan te bied.

 

Openbaring 2450

DIE UUR

22 Maart 2017  Woensdagoggend 03.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek hoor `n stem wat klaend vra:  Hoe lank, hoe lank gaan die tyd nog duur
en hoe lank moet ons nog die groot onreg verduur.  Ek hoor `n ander
stem antwoord:  Kyk, vir hierdie geslag, is daar meer geen genesing of
enige kuur en daarom nader vir hulle nou spoedig die heel laaste uur.

Ek hoor `n stem wat klaend murmureer:  Kyk, o Elohim, U uitverkorenes
raak nou moeg en heeltemal oorstuur, met die tweede Stem wat
antwoord:  Daarom raak dit nou tyd, steek daarom aan die onlusvuur,
sodat die Oordeel van nou af ononderbroke voort kan duur, want dit wat
vuil is, word van nou af, met bloed skoon geskuur.

Nr 2451 volg op volgende bladsy