Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  


Openbaring 2300


DIE UUR


19 Desember 2015  Saterdagoggend   10.00


www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer


Teen `n bloedrooi sonsondergang staan daar afgeëts die sillhoeët
van `n wrede kreatuur en in bloed staan daar in Afrikaans geskryf
teen `n vaalgrys muur.  Hoe lank moet die Boervolk nog die verdrukking
verduur en hoe lank gaan die wanorde nog voortduur en is daar vir dit alles
`n oplossing of `n kuur.  Ek hoor `n stem wat antwoord, kyk daar kom
verseker die vasgestelde uur en op daardie oomblik staan die boer
met sy rug teen die muur en daarom is dit vir die kreatuur die einde
van sy vreemde nuttelose kultuur en ook sy laaste dag en uur.

Ja, teen die gloed van `n rooi volmaan dans daar nou oorwinnend die
kreatuur en in bloed staan daar in Afrikaans geskryf teen die Uniegebou
se muur: `n Juk te swaar het `n volk se skouers rou en deur geskuur en
hulle kan die las nie meer veel langer verduur.  Kyk, ook die nagmaalwyn
is lankal af en die brood is heeltemal suur en daarom is die skrif in Oordeel
geskryf teen die kerk se muur want wie kan die politiek georiënteerde leuens
nog langer verduur en so raak dit tyd vir die doodsengel om met sy reinigende
vuur die gemeentes skoon te kom skuur.

Teen die hitte vibrasies van `n Elnino, staan in hittegolwe geskryf teen `n

 lugspieëling muur, wie in die hemel kan die gruwels op aarde nog langer verduur?

 Verhoog daarom stelselmatig die aarde se temperatuur totdat die

 mens die strale van die son nie meer langer kan verduur want dit is die uur

 en in Afrikaans staan daar geskryf teen `n vaalgrys muur, die Boervolk kan

 die verdrukking nie meer veel langer verduur en daarom kom daar ook

 `n einde aan die chaos van die kreatuur.

 

Openbaring 2301

DIE DAG

20 Desember 2015  Sondagoggend  7.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Ek luister onophoudelik na `n volk se klag en hulle vra hoe lank - hoe
lank moet ons nog op God se koms bly hoop en wag.  Ek hoor Sy stem wat
sê: Kyk, Ek kom soos `n uitgeslape dief op die donkerste van `n
pikdonker nag, ja, wanneer julle dit die heel minste verwag en dit is
in die middel van die wêreld se helder sonskyndag terwyl hulle vrolik
speel en lag sonder om My in die minste te ag.

Ja, ek luister na `n volk se aanklag wyl hulle minagtend die
waarskuwing van die openbaring verag en hulle vra onophoudelik
hoe lank moet ons nog op die Verlossingskrag van God bly hoop en wag.
Ek hoor `n stem wat sê:  Spoedig kom daar wel `n dag, ja, die dag met
slegs die verseëldes wat die laaste gaan lag want vir die wêreldling
word sy lot nooit weer versag.  Daarom kom Ek soos `n uitgeslape dief
op die donkerste van Sion's nag, ja, in die middel van `n wêreld se
sonskyndag daar waar hulle so vrolik speel en lag.

 

Openbaring  2302

ONS SIEN 2016

27 Desember 2015  Sondagoggend  08:00     

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Ek sien die tye kom en gaan met inkomende en uitgaande dimensies so
naby maar ook so ver-ver hier vandaan, terwyl nog `n toekoms maar net
weer in die verlede vergaan, sodat die eerste dag van nog `n nuwe jaar
maar weer vir nog `n gruwel jaar kan nader staan.  So begin die oujaar
vir die begin van nog `n nuwe bloedige jaar opsy te staan, ja, vir nog
`n jaar met min lag, maar met baie bitter traan.

Ons sien die ure kom en gaan om maar net weer in 365 dae te vergaan en
dit met soveel nuwe onreg wat ons lankal nie meer kan verstaan.  Ons
volk lê heeltemal vertrap- verslaan, maar nog steeds staan ons nie
voor ons grote God diep beskaam.  Ons staan voor landerye sonder hoop
of graan en ons wonder oor ons toekoms en ons voortbestaan.  Ons sien
ons edel DNA wat besig is om in verbastering te vergaan en ons roep
na God en ons noem Hom Heer, ja, Baäl o Baäl en dit omdat ons die krag
van Sy ware naam, die Groot EK IS, lankal nie meer kan of wil
verstaan.

Ons sien die jare kom en gaan terwyl die laaste oorblyfsel van `n
aparte geslag krom begin te staan, ja, hulle raak te oud om in
weerstand nog om hulle te skop en slaan en so lê die Boervolk, ja, die
heiligdom nou heeltemal vertrap en verslaan wyl geheel die wêreld dit
uitbundig luid beaam.  Maar hulle El het besluit dit raak tyd om vir
sy uitverkorenes nader te staan en dit raak te laat vir hulle
vertrappers om opsy te staan.

Ja, ons sien die jaar 2015 wat so brutaal sou kom en gaan en dit
terwyl die jaar 2016 veeleisend en uitmergelend voor ons deur kom
staan.  Ons ervaar droogte wyl ons bid om eerder onder `n vloed te
vergaan.  Maar dit is net ons waardelose spaargeld wat soos stormwater
deur ons vingers na niks en nêrens gaan, terwyl kospryse en oorlewings
middels ver buite ons bereik begin te staan, met ook brandstof pryse
wat na nuwe uiterstes toe gaan.

Ons sien die toekoms wat kom en gaan met `n vyeboom wat verdor daar
staan en ons sien die Eienaar wat kwaad beveel: Laat die dorre hout
daarvan as vuurhout na die vuuroond gaan.  Ons sien bangmaak gerugte
wat in bloedige oorloë oorgaan, met regerings wat deur oornames nie
meer langer bestaan.  Ook sien ons ou gevestigde geldstelses in `n
gevalle ekonomie nou heeltemal verslaan met die merk van die dier wat
alhoe nader staan.  Ons sien vreeslike droogtes, verwoestende reëns,
snerpende koues en groot aardbewings met groot vloedgolwe wyl
vuurspuwende berge ons luidrugtig donderend daaroor vermaan.

Ja, ons sien die jaar 2016 wat teen versnelde spoed in oordeel gaan en
ons sien groot leiers (konings) wat kom en gaan, ja, met Europa wat
verskrik agteruit begin te staan.  Ons sien Amerika wat met `n dapper
poging na vore begin te staan maar deur haar eie dom besluite en foute
moet sy vinnig weer agteruit staan.  Ons sien China in haar vraatsug
wat vir niemand meer opsy wil staan.  Ons sien Afrika wat in
hongersnood tevergeefs vir kos nader staan.  Ons sien `n wêreld wat
probeer om alhoe nader aan Rusland vir gerustelling te staan en ons
sien hoedat die Oordeel hulle hieroor vergruis en verslaan.

Ja, ek sien die tye kom en gaan met jaar op jaar wat in mekaar vergaan
en ek sien dat elke aardsgebore getuie dit tog stadig maar seker begin
verstaan.  Ek sien `n enkel Boer wat nederig bakhand voor Elohim kom
staan en ek weet die hoogmoed in die klein oorblyfsel word verslaan
want ek sien my God, wat ondanks droogte, teëspoed en verlies, Sy Arm
tog beskermend om Sy kind kom slaan en ek weet die jaar 2016 kan maar
nader staan want ek weet verseker daar is `n oorblyfsel wat vas en
seker voort sal bestaan.

 

Openbaring 2303

DIE JAAR VAN DIE VALS PROFEET

2 Januarie 2016 Vrydagaand 8.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die wraak op wraak wat wreed nou wreek word alles nou stukkend
gebreek en moedswillig aan die brand gesteek en niemand luister na sy
slagoffer wat desperaat nou smeek en die hart van die jagter word
teenoor sy slagoffer nie in die minste sag of week.  Ja, met `n
een wêreldorde wat elke beginsel en orde van God berekenend nou breek,
terwyl hulle poog om `n een broeder liefde wêreldwyd te kweek en dit
terwyl hulle net haat op haat tussen bevolkingsgroepe aansteek, is
dit voorwaar net haat op haat, wat in wraak op wraak, dit self wreed
daar wreek en alles word stukkend gebreek en aan die brand gesteek.

In 2016 in die jaar van die vals profeet wil almal komende wêreld
gebeure vooruit net weet, om so self daaroor te kan profeteer.  So
word daar nou wild gewik en geweeg, gepas en ook gemeet, somme gemaak
om alles te probeer ontleed.  Ja, sodat elke self aangestelde
opkomende profeet nou kan beweer, alleen hulle het die regte
voorspellings verseker nou hier beet.  So word daar wild en wakker oor
die internet gepreek, ja, in die jaar van die vals profeet, waar ook
die pous nou wil beweer dat ook hy alles vooruit kan weet.

Maar feit bly staan kos raak nou skaars en die massas wil van hulle
regerings weet, wat is daar nog oor om te kan eet om te oorleef.  In
Afrika word met `n skok ontdek, in graan het niemand dit meer baie
breed.  So raak die honger skielik baie wreed en dit laat die massas
in vrees nou bang daar beef want almal wil mos maar graag oorleef.  In
die jaar 2016 in die jaar van die vals profeet raak die koms van die
tye nou kompleet.  So bekeer- bekeer want kyk, die stad van Apartheid
is klaar vertrap en ook beleër en daar is niemand meer wat `n
vals profeet oor sy woord gaan loof en eer, wyl die Gees van Waarheid
die leuen ewig die rug toe gaan keer.

Ja, met hulle eie maat word nou vir die vals profete afgemeet en dit
deur hulle geprofeteer word nou self na hulle uitgekeer want hulle val
onder die oordeel van die ware profeet, ja, die oordeel van `n baie ou
askeet.  Kyk, op die dag en die uur van die tye sal twee onder een dak
saamleef en die een sal die Waarheid en die ander een die leuen
aankleef want die koninkryk van Elohim kom nie met sigbare tekens maar
word vanuit `n rein hart vanuit binne na buite uit geleef, sodat die
opregte na `n ewige lewe saam met God kan streef.   Daarom kan die
valse woord van `n vals profeet ewig nooit die ware kind van Elohim met
vrees laat beef.

Die jaar 2016 is die jaar van ontelbaar baie valse profete en daarom
word die valse tempel nou steen vir steen afgebreek en baie vra, wat
is die tekens van die tyd sodat ons kan weet en die vals profeet
antwoord, dit is tyd om nou vanuit ons hand ons leuens op te eet.  So
wee elkeen wat sou vergeet, oor `n Woord wat lank gelede reeds sou
profeteer, ja, oor oorloë, droogte, pes en hongersnood, wat geheel
`n bose wêreld kom verteer en oor oseane wat sal protesteer en `n
aarde wat haarself in aarbewings om sou keer.  Hy het vertel en gesê:
weet een van die grootse tekens van die tye is juis die menig baie
vals profeet wat oral oor van vroeg tot laat net wil profeteer.  Weet
daarom o Jakob, die stad van Apartheid is reeds klaar vertrap en beleër
en al wat oorbly is net wraak op wraak, wat oral wreed net wreek en
daarom word alles nou stukkend gebreek en aan die brand gesteek, sodat
die mens se hart, gaan beswyk van vrees.

 

Openbaring 2304


VAL VAN DIE LEVIATAN


5 Januarie 2016  Dinsdagoggend  2.30   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Twaalf vissers het op die strand gestaan en hulle het gekyk en gesien
hoedat vier woeste winde vanuit vier rigtings in skuimende branders
oor die grote see gaan.  `n Geweldige maalkolk het in die middel van
hierdie see ontstaan en vanuit hierdie maalkolk het `n enorme dier met
tien koppe uitgestaan.  Die naam van hierdie dier was Leviatan en op
elkeen van sy koppe het trippel ses gestaan en die son het bloedrooi
oor hierdie scenario gesak en dit was middernag met `n donkermaan.

Ja, die dier het vanuit `n see van mense in die middel van `n eens
heilige, maar nou gruwel stad kom staan en al die jare saam het `n
drie en `n halwe tye oor gegaan en die mens geboude stad Jerusalem het
onder die Heilige Asem van die Seun van die mens vergaan en geheel die
Jodedom asook al die wit en bont ridders op al die bont perde kon dit
glad nie verstaan.

Maar die twaalf vissers het die laaste teken van die tye goed verstaan
en hulle het geweet dit is tyd om vanuit die twaalf stamme van Jakob-
Israel vir die vangs van honderd-vier-en-veertigduisend edelvisse
nader te staan, ja, vir die groot heilige hemelse feesmaal, sodat uit
die krag daarvan, die nuwe stad Jerusalem as Melgisedek heerskappy kan
ontstaan.

 

Openbaring 2305

IN DIE DANS………

11 Januarie 2016  Dinsdagoggend    10.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die dans van die transvestiet koggel daar `n boodskap in die ritme
van die mimiek en nege uit die tien is reeds klaar waansinnig en siek
en die einde van die tydvak lyk soos `n goedkoop fliek.  In die land
van die reuse poliep kom daar in `n winter `n ongenaakbare griep en
driekwart van die land sit met `n dodelike piep, ja, sonder mediese
hulp in die reeds so onbruikbare kliniek.

In die dans van die rower en die dief lig `n ondankbare stam sy
onregverdige grief, ja, met gebalde vuiste wat woedend die lug
invlieg.  So kom daar in die toekoms groot smart en ongerief en in
selfhelp sê niemand meer vir `n ander se goedere of eiendom meer
enigsins asseblief.

In die dans van die kapmes wat wild omhoog vlieg wag `n verdrukte volk
desperaat op die eerste blou brief wat moet arriveer vanuit `n baie ou
argief en `n eenwêreldorde grinnik hieroor en roep: Ag kyk net hoe
uiters naïef, kom ons gebruik dit tot ons voordeel en behandel die
gepeupel daarna maar weer net so stief.

In die dans van `n klein oorblyfsel nou gereinig en weer heilig en
konserwatief, roep daar nou die suiwer edel Israeliet, ja, daar van
ver anderkant die riviere van Kanaän en die Kusiet:  Kyk hergebore
vanuit die Goddelike Gees staan ons weer skeppend en kreatief en ons
roep met oorgawe: O, Ons El ons eer U en Het U bo alles so oneindig
lief.


OPENBARING 2306


DIE WIT RAS

15 Januarie 2016  Vrydagmiddag  4.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Daar was eens `n man uit die nageslag van Adam en sy naam was Abraham,
ja, die groot patriarg van die wit stam.  Teen die hemelruim staan hy
as die wit ram en gebore vanuit sy nageslag kom die Eersteling, ja,
die Suiwer Lam, wat alles wat onsuiwer is weer vir `n duisend eons uit
die Heilige (Aparte) Vergadering van Elohim gaan verban.

So, wee die nageslag van Kus en Gam en wee elke Jood wat kom as Efraim
want vir hulle word nou afgemeet in rantsoen op rantsoen in gram op
gram en let wel nie in kosher, bees of lam, maar in onrein ham.

Eens was daar `n wit vrou en vanuit Sarah is `n suiwer ras gebou
sodat slegs Sion die Nuwe Stad Jerusalem sal kan aanskou, vir haar
suiwer nageslag gebou.  Kyk, daar teen die nimmereindige hemelruim
staan sy as die soewereine Maagd as `n suiwer vrou, so ewig trou,
terwyl sy `n rasegte suiwer kind vashou, ja, `n Kind wat die Hoogste
Septer oor al die nasies en geheel die skepping vas sal hou.

So, wee die nageslag van Kus en Gam en wee elke Jood wat kom as Efraim
want vir hulle word nou afgemeet in rantsoen op rantsoen, ja, in gram
op gram en let wel nie kosher, bees of lam, maar wel in onrein ham.

 

OPENBARING 2307


DIE OORDEEL SAL VERBYGAAN


16 Januarie 2016  Saterdagaand  11.30

www.nuutsteopenbaringevanjuidthdebeer

Daar waar elke gruwel stad eens sou staan, ja, daar waar wolkekrabbers
majesteus die lug in op sou gaan.  Daar sal nou tussen rommelhope net
vuil waterplasse staan, met al die mens se harde handewerk nou ewig
na die maan, ja, tot niks vergaan.

Daar waar landerye eens vet vir die oes sou staan, terwyl die mensdom
hulle sou vergryp aan al die ryk graan.  Daar sal die woestynwind al
skroeiend droë sand oor dorre streke laat gaan, met al die mens se
moeitevolle arbeid tot niks vergaan.

Daar waar eens majesteuse passasiers sowel as handelskepe oor die
magtige oeseaan sou gaan.  Daar sal omgekeerde seestrome, die
seeroetes, in ys en stormweer laat vergaan en kyk, Babilon staan
daaroor diep betraan want haar seeman Mammon het ook heeltemal
vergaan.

Daar waar die weerhaan eens so trots op historiese kerkgeboue sou
staan, om die winde van politieke veranderings sou getrou te beaam.
Daar sal gras en klimop deur die ruïnes gaan, wyl die weerwolf en haar
kleintjies al tjankend sal huil oor die glans van die maan, wyl
spookagtig `n ou orrelklank dit alles spottend sal beaam.

Daar waar die Withuis eens so trots sou staan, met sy reuse obilisk
wat soos `n vingerwys die hemel wou vermaan.  Daar sal die branders al
bruisend as die diepsee daaroor gaan terwyl die seekat en levatian al
kruipend deur koraaloortrekte gange gaan en die jellievis sal meer
oor sy omgewing weet, as al die presidente oor hulle s’n saam.

Daar waar die Boer eens so trots op sy stoep aan die Suidpunt van
Afrika sou staan, om hom te verlustig in die groen- groen lande van
wingerd en graan.  Daar het swart die plaasopstal onder die vuur
vergaan, want Raka het verstandloos oor die land gegaan en daarom het
die voorspoed heeltemal vergaan.

Alles het onderkant die ewenaar in Afrika heeltemal vergaan, sodat die
Nuwe Tydvak, die Genade van God beter kan verstaan.  Ja, sodat groen
die woud weer oor die verskroeide vlakte kan gaan, om soos `n paradys
park om die Nuwe Jerusalem te staan.  So, heilig die bewoners van die
nuwe bestaan, want die ou tyd, ja, die tyd van Oordeel het verby
gegaan.

 

Openbaring 2308

TEMPELIER – TEMPELIER

21 Januarie 2016 Donderdagoggend 09.00

www.nutsteopenbaringevanjudithdebeer

Tempelier- tempelier van die kleinste smous tot die grootste bankier.
Kyk, so nader nou ook jou heel laaste uur, geskryf teen `n baie ou
muur, ja, daar onder teen Salomo se ou tempelmuur, in `n ondergrondse
struktuur.  So roep daar `n stem wat vra: wie ry daar op die Vaalperd
so trots, regop en fier en wie storm hom tegemoet op die rug van `n
skrikwekkende bloedrooi stier?  Kyk, in die midde van `n geweldige
temperatuur is globale oorlog skielik sonder waarskuwing hier, want die
dief kom onverwags in die nag en niemand ken Sy uur.

Tempelier- tempelier van die kleinste smous tot die grootste
winkelier, kyk, so kom ook jou laaste Mammon's uur en jou huise en
paleise is skielik nie meer so baie duur want met jou reeds so
waardelose geld, met ook die handelsware maar skraps in die skuur,
word nou inderdaad nie meer gekoop, maar eerder gehuur en binnekort is
die geldlose stelsel die enigste verhandelingsstruktuur.

Tempelier- tempelier, van die kleinste smous tot die grooste bankier,
hoe lank was die voorwerpe in jou vatikaan nie met andermans goud
geglasuur en versier.  Kyk, daar in jou biblioteek staan al jou
gruwels en leuens geskryf in ink op papier en daarom nader vinnig nou
ook jou laaste lewensuur en `n hand skryf onverbiddelik teen jou
klatergoud muur en al die name van jou pouse, kardinale, biskoppe en
priesters word daar uitgebrand met soutsuur.  Die hel is `n oond met
`n onmenslike temperatuur en jou lyding `n ondenkbare ewigheid wat jy
moet verduur.

Tempelier- tempelier van die laagste tot die hoogste struktuur, ja,
van bakboord na stuurboord het jou konings jou heen gestuur, om al die
skatte van die wêreld tot hulle voordeel te bestuur.  Die kerk is
gebruik om hulle sake suksesvol te bestuur want die mens is `n slaafse
navolger en dit is nou eenmaal net sy ruggraatlose natuur.  Daarom
word `n eenwêreldorde se opdragte so maklik sy lewens matrix-
kultuur, met die vryebouers al suiend aan die lewenssappe daarvan soos
`n dorstige vampier.  Maar kyk, in die materiële rebellie van
vleesgebore engele skuil hulle opponent as `n baie gevaarlike tier en
deur `n handvol (vyf) van hulle word die tempeliers nou na hel en hades
gestuur.

Tempelier- tempelier vanaf die kleinste smous tot die heel grootste
bankier, is jy uitgebaster tussen Jood en kreatuur en kyk jou gruwel
D.N.A. word ewig nooit voor die Aangesig of in die vergadering van die
Groot EK IS verduur.  Daarom skryf die hand van die nuwe hemelse
aanklaer naamlik Gabriël nou jou oordeel teen jou eie ondergrondse
tempelmuur en in die boesem van die aarde verskyn `n geweldige
fraktuur (breuk) en daar kom `n reuse aardbewing in jou laaste
regeringsuur, ja, voordat die Gog en Magog vir die laaste geveg,
boosaardig na mekaar begin gluur.

Tempelier- tempelier van die hoogste tot die laagste struktuur, so
nader jy nou jou Oordeel en hoe gaan jy dit verduur.  Kyk, daarom ook
jy, o Sion, jou luiaard, nou na die vlytige werke van die nietige
klein mier en word wys daaruit en vul jou aardse sowel as jou hemelse
skuur.  So roep daar `n groot stem, slegs een uit `n honderdduisend
word aanvaar en die res word die ewige duisternis in weggestuur want
die tydvak nader nou vinnig sy heel laaste uur, met die Rooi
Hand (Oordeel) al skrywend teen die wêreld se duister gruwelmuur.

 

Openbaring 2309

IN DUISTERNIS WAT NEERDAAL

27 Januarie 2016 Woensdagoggend  07:45   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Ek luister na `n ou siener se bekende verhaal en ek kyk om my heen en
ek sien menig liberaal nou bleek in hulle gelaat en ek hoor baie
stemme gelyktydig praat en hulle roep, kom ons neem nou wraak o wraak
en laat ons daarom begin om te staak, ja, landwyd te staak.  So begin
die gees van Skeba in haar getuienis in Afrika te ontwaak en sy rig
haar op teenoor die Europeuse draak.  In haar armoede staan sy
ontbloot en naak en gevul met ongekende haat wil sy van die Weste weet
wat het jy met al my goud en diamante gemaak en sy eis hierdie rykdomme
nou deur haar staat.

In `n ongekende stilte wat kortstondig neerdaal luister ek na `n ou-ou
siener se verhaal en ek sien `n baie donker duisternis wat begin
neerdaal.  Ja, ek hoor `n enorme slag en ek weet daar val `n skaal,
wyl so rojaal die Pluraal homself op andermansgoed begin onthaal.  Die
liberaal nou vasgevang, kan nêrens meer vir veiligheid heen nael, wyl
sy ondergang nou vinnig in `n vortex (maalkolk) na benede spiraal terwyl
hulle vir hulle sotheid nou baie duur betaal.

Ek hoor `n vreemde stem wat onophoudelik godslasterlik net praat en
praat en hy sê:  Kyk, niemand kry meer enige passaat (oortog) en oral om my heen
sien ek net anderland se soldaat en ek wonder vir wie se saak, want wat
sal dit hulle nou baat of traak, want swart en wit, beide se konings
staan op een bord in volle skaak.  Ek sien `n Siamese tweeling, die
een kop swart die ander wit, met net een koningskroon op beide koppe
staan gemaak en ek hoor `n wolf wat huil en `n jakkals lag en die dood
staan kolosaal en hy kom onverbiddelik nou kontinentaal.

Ja, ek hoor `n Groot Stem wat praat en Hy roep: twaalf maal twaalf,
die tyd het in vier-en-twintig ure (tydvakkies) nou globaal neer kom
daal en Mammon (geld) het homself gefaal en kos is skaars en minimaal
en dit terwyl almal net wil staak en staak, ja, met ongekende onlus
nou wyd en braak.  Ek hoor `n kerkklok lui met `n predikant wat benoud
daar praat wyl hy vra, wat nou gemaak want daar is niks waarop die
gemeentes hulle kan verlaat.  Ja, hy sê:  Ons het geen hulp of raat nou
heeltemal van God verlaat want heeltemal te laat het ons nie ontwaak.

 

Openbaring 2310

PYLE VANUIT DIE NOORDE EN OOSTE

1 Februarie 2016  Maandagoggend   04:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Luister na die klein voëltjie wat die oggend met sy lofsang begroet en
weet dit is die dag waarop hy as die prooi van die adelaar gaan groet.
Kyk, hoe die Weste agter die wind aanspoed terwyl sy in `n donderstorm
in haar ondergang na haar einde spoed.  Die nag daal neer swart soos
roet en die oggend groet rooi soos bloed en die dobbelsteen val en
Mammon vergaan onder `n geweldige toorngloed.  Ja, daar span `n boog
in die Noorde en Ooste met sy brandende pyle wat na die Weste en die
Suide spoed en globaal marsjeer in magsvertoon al die lande se
soldate met donderende voet.  Rusland lig neerhalend sy hoed en hy
ontbloot `n goed versteekte kroon se gloed en so sak al die kleiner
lande se mannemoed.

Die klein voëltjie vlug nou voor die storm en vanuit Egipteland,
Turkye, Israel en die Arabiese lande vloei daar riviere van bloed.
Luister daarom na die valse vredesduif se laaste desperate gekoer en
weet dit is die laaste spotlag van die groot hoer wat wellustig na
haarself beloofde bruidskat, naamlik die oorlogsbuit loer.  Maar kyk,
haar soldate is traag, hulle het te lank gesloer en haar koningin word
na die doderyk weggevoer en haar troonopvolger word ook ontvoer en
hulle onderdane is daaroor nie in die minste ontroer want geheel die
volk, ja, Edom-Efraim self staan geblinddoek voor `n wrede vuurpeleton
se roer en hulle oorlogsperde se vleis word aan hulle vyand se honde
gevoer.

So luister na die klein voëltjie wat desperaat die daeraad met sy
oggendlied probeer groet en weet dit is die voorloper van `n groot
oorlogsrumoer.  Ja, met swaard nou teenoor swaard en broer teenoor
broer, terwyl die dood honger in alle rigtings loer.  Met alle
vooruitsigte nou leeg en woes lê die velde nou verdor en verwoes en
dit is heeltemal te laat om te probeer keer of te koes want kyk die
adelaar kom onverbiddelik op sy prooi af gespoed en die aasvoëls wag
reeds klaar om die karkas te verwoes.

 

Openbaring 2311

VOETE GEWAS EN WANGE GEDRAAI

4 Februarie 2016  Donderdagoggend 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Die lug is met elektrisiteit gelaai en na die bladsye en die foute
van gister word nou meëdoenloos teruggedraai.  Ja, na tye van
walglike boetedoening voete was en wange vir klappe gedraai en so lê
`n eens edelvolk deur `n ja-stem met lyke besaai.  So is `n volk eens
verraai en teen God is gedraai en `n toekoms lê verwoes nou heetemal
in sy maai.

Die lug is met onweerswolke en elektrisiteit gelaai, terwyl vieslike
winde van verandering die heel laaste bietjie hoop na `n lewende hel
toe waai.  So begin die koppe te waai want teen die Heilige (Aparte)
Gees is godslasterlik gedraai en daarom moet die skuldiges aan hulle
nekke daaroor swaai.

Die lug is met haat en met tweedrag gesaai en die onreg teenoor die
eie soort, eens so flink gesaai, word nou geoes en die vyand eens so
koesterend teen die boesem gepaai word nou die laksman maaiers, terwyl
die Judas kaf nou flink die vuuroond in waai.  So, wat baat al die
voete gewas, die gekruip en die wange so ywerig vir klappe gedraai.

Die lug is met bedrog en onreg gelaai en die gruwelaltaar daarvan
staan gereed vir die verraadoffer om nou self daarop te braai want `n
galg is vir `n volk gebou met die een wêreldorde 'joiners'  wat nou
self daaraan swaai en dit is te laat, ja, ewig te laat vir hulle om
die tyd terug te probeer draai.

Die lug is met verwerpte versoening gelaai, met die uiteinde daarvan
nie te moeilik om te weet of te raai.  Kyk, oor geheel die land sirkel
die Oordeel soos `n pikswart kraai want die haan het oor al die verraad
klaar gekraai, terwyl die vyand hom grynslaggend na sy marionette, ja,
die volksverraaiers toe draai.

Die lug is met elektrisiteit gelaai en na die bladsye van gister se
verraad word nou meëdoenloos teruggeblaai.  Ja, na tye van walglike
voete was en wange vir klappe gedraai.  So lê `n eens edelvolk deur
hulle goed beplande ja-stem nou met wit lyke besaai want `n volk is
verraai en teen God is gedraai en die toekoms lê verwoes nou heeltemal
in sy maai.

 

Openbaring 2312

MY NAAM IS EK IS

8 Februarie 2016  Maandagmiddag  06:38 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

My naam is, EK IS, want voordat enige bewussyn nog kon weet of wis,
het geheel die totaliteit van die volkome skepping in die holte van My
hand gerus.  EK IS die EL in die ELohim, die Enige Skepper van geheel
die diereriem, ja, die Ewige Koning wat geheel My skepping in sorg met
My Wysheid en Liefde dien.  Daarom sal alles en almal ook leer om My
en die naaste nederig te dien.  Maar weet vanuit alle dienende geeste
sal daar net een vanuit tienduisend maal tien, My, as hulle
Liefdevolle Vader kan sien.

My naam is die Sewe Volmaakte Geeste want vanaf die oerbegin was Ek
die Heel Eerste en aan die einde van alles is Ek ook die Heel Laaste.
Weet daarom Ek Is die Heel Minste maar ook die Heel Meeste en daarom
in alles die ewige Volmaakte Leermeester.  EK IS YaHWeH die Oordeel
wat verwoesting uitdeel, maar EK IS ook YaHWeHshau die Liefde  wat
genees en heel.  Kyk, dit wat Ek haat sal Ek verdelg en verstrooi,
maar die wat Ek liefhet sal Ek koester en verseël, kyk, Ek maak hulle
My erfgename My ewige deel.

My Naam is Melgisedek die Priester Koning en wie ken My woning en wie
ken My plek en wie kan na My kyk sonder om hulle aangesig te verberg
of te bedek.  Ja, daar is niemand wat weet wanneer Ek kom of wanneer
en waarheen Ek vertrek.  So, wees daarom deurentyd gereed en hou altyd
aan jou tafel vir my `n plek gedek, sodat wanneer die dood jou kom
haal, Ek jou vir ewig vir My op kan wek.

My naam is die Oue van Dae, maar tog kom Ek as `n jongman, die
Bruidegom, op my spierwit perd aan geja en Ek buig galant voor Sion
wyl Ek haar om haar hand vra, terwyl Ek beloof om haar vir ewig op My
Goddelike hande te dra.  Ook is My Naam Woord en met die Wysheid en
liefde gaan Ek ewig akkoord en kyk met die bou van My Nuwe stad
Jerusalem gaan Ek heeltemal oorboord en Ek gaan haal My
honderd-vier-en-veertigduisend boustene vanuit Oos, Wes, Suid en Noord
en Ek bind dit saam met my eie Goddelike koord.

Ja, My naam is, EK IS, want voordat enige bestaan nog kon weet of wis,
was Ek reeds van alles wat sou wees in My Goddelike Gedagte bewus en
daarom het die totaliteit soos `n druppel water in die holte van My
Skeppershand gerus.  Daarom IS Ek die El in die Goddelike familie, ja,
in die meervoud van die ELohim en daarom die Enigste Skepper van
geheel die diereriem.  So noem My nie op My Noemnaam, maar noem my jou
Abba Vader want EK IS jou Leidsman, jou Redder en jou Berader.  Ja, EK
IS jou Volmaakte Antwoord, jou Enigste Oplossing, jou ewige Doener en
Dader, jou Beskermer, jou ewige Hemelse Vader.

Openbaring 2313

‘N BRIEF VAN ‘N LESER

10 Februarie 2016  Woensdag  04:37 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Goeiedag,

My vraag het betrekking op Openbaring 2312 (My Naam is Ek Is).  As ek
die openbaring reg lees en verstaan dan is dit inderwaarheid so dat
voor alles ontstaan het, was daar net `n Godheid.

Dit is waar en al is die tyd voor die skepping ietwat misterieus vir
die menslike bewussyn is dit wel so beskryf.  Maar hoekom sal die
Godheid voortgaan met `n skepping, wanneer daar in die Goddelike
gedagte en alwetenheid, die kennis is dat net `n paar duisend die
Skepper as `n liefdevolle Vader sal sien?  Sou `n Alwetende Skepper
nie wil hê dat almal Hom as `n Vader kan sien en ken nie? Die almal is
immers sy skepping en `n deel van Homself of hoe?

Dit bring ons terug by die ou vraag van God se almagtigheid teenoor
die mens se vrye wil want selfs hierdie e-pos is voorsien lank voordat
die mens wat dit geskryf het ontstaan het.  Dit kan net versoen word
as die skepping gesien word as `n tipe gedagte van God, of soos in die
Ooste, as God se droom.  Die mens en die hele skepping is dan net
idees van God en ons 'onafhanklike' bestaan is `n illusie.

God het geskep eerstens omdat hy God is en God kan doen wat Hy wil,
tweedens omdat Sy liefde homself wou weggee en laastens omdat Hy 'op
sy eie' was voor die skepping aangesien daar van ewigheid net Hom, die
Ek is, bestaan het.  Dus kan ek nie met openbaring 2312 heeltemal
saamstem nie aangesien die mens nie vir alles verantwoordelik is nie.

Antwoord

In `n skepping waarin almal soos dooie marionette alleen die
uitsluitlike wil van `n god sou moes uitoefen, sou dit niks anders
wees as net `n eentonige ewig herhaling van dieselfde scenario en so `n
toestand sou op sy beurt niks anders as `n allerverskriklike binding,
ja, `n hel gewees het nie.

Wat is daarom die verskil in die behoefte na die liefde, tussen God en
die mens?  Is dit maar nie een en dieselfde verlange na `n liefdevolle
samesyn van dieselfde soort in `n vrye geselskap nie.  So waarom sou
God hierdie gemeenskap met die heiliges moes ontbreek, terwyl Hy reeds
vir alles wat sou bestaan voorsorg getref het in die vorm van vriende,
`n lewensmaat, kinders, naastes ens.

So hoe word die liefde in beide gevalle van God en die mens,
geidentifiseer?  Is liefde in die eerste plek nie `n keuse nie en is
die keuse nie `n vrye wilsbesluit gebore vanuit die vrye wil nie en
voordat die vrye wil kan geskied moet daar tog verskillende opsies
wees.  Daarom was die eerste skepping (Lucifer) in die oerbegin met `n
vrye wil toegerus en die blink morester het in sy keuse, naamlik die
eie liefde, in rebellie teenoor God opgestaan terwyl hy `n derde van
die sterre (engele) in sy val sou saamsleep.

Op hulle beurt was hulle keuse (liefde) dan ook uitsluitlik op Satan
gefokus, sodat God dan ook eons later tydens Sy Menswording hier op
aarde, na van hulle (Jode) tydens ook hulle menswording hier op aarde,
uitdruklik na hulle sou wys terwyl Hy sou sê, dat hulle die duiwel as
`n vader het.  Daarom indien moontlik, hoe lank sal dit hulle neem om
netsoos die verlore seun weer huiswaarts te kan keer.

Maar in Sy Alwetenheid en groot genade het die Verlosser verduidelik
dat daar in die huis van die Hemelse Vader baie woninge (dimensies en
ordes) is en waar elkeen volgens sy eie liefde en keuse
geakkommodeer sal word.  Daarom is daar in die huishouding van Elohim
salige godskinders- eerstelinge, sowel as salige dienare (dienende
geeste), ja, daar is engele in hulle verskillende ordes en daar is
serafs en gerubs en hemelskares teveel en te wonderbaar vir die
menslike verstand om te begryp.  Binne die heiligdom is daar niks wat
onrein is nie, maar daar buitekant is alles en almal wat vuil en blind
is, soos die verbasteraars en hulle wat die leuen (Satan) liefhet en
hom dien en die wat daaraan deel het, dit, is hulle eie skuld.

So weet daarom, dat die Ewige Groot Gedagte, God self is, ja, die
groot EK IS en dat Hy self die Regverdige Liefde is en dat die Liefde
ewig nooit dwang uitoefen nie, maar dat dit volkome vrymaak, sodat die
vrygemaakte liefde in vrye keuse na die Oerbron daarvan kan terug keer
as vrye stimulerende intellektuele geselskap vir God.

 

Openbaring 2314

DEMONE JOLYT IN OORLOGSGERAAS

17 Februarie 2016 Woensdagoggend  08:22 

www.nuutsteopenbaringevanjuidthdebeer

Die demone ryk hou jolyt, hulle vloek en raas en in die naklank
daarvan roep in `n eggo die wêreld hoogs verbaas:  Wie is nou werklik
die baas en wie is die dwaas en daarom maar net die ou geldgod se
uiters dom ou klaas.  Ja, ek hoor die hel wat baie lag en raas terwyl
hulle skreeu en sê:  Kyk,  Putin is huidig alleen die groot baas.  Hy
is die een wat die besluite neem en wat die fluitjie blaas, wat sê ja
of nee en dit kan duur tot en met die eerste, tweede of derde koms van
die bedrieglike paashaas.  So, laat Rusland die poppe behoorlik dans en
Amerika en sy bondgenote staan hoogs verbaas en hullle burgers vra
leef ons nog altyd in so `n waas, ja, so dom en dwaas, terwyl ons die
heeltyd dink ons is net die bobaas.

Die hel hou jolyt en hulle vloek en raas terwyl die einde van die
tydvak vinnig na sy einde spoed en haas.  Aan die bopunt van die
evolusieleer staan weer die aap met homosapiens net `n willose
navolger `n uiters onnosele skaap, deur sy verstandlose regerings en
kerke gesus in `n diep liberale slaap.  Met alleen die prepper nog
wakker en paraat terwyl hulle vir oulaas raap en skraap, voeg hulle
die woord nou by die daad en laat weet elke opregte vriend en maat:
Laat ons nou wakker in ons midde waak, ja, teen alle liberale saad
want dit is generiese, satanies, aangepaste- verbasterde saad en
daarom dra dit vir ewig die wortel van alles kwaad en word daarom nie
in die vergadering van die suiweres verdra.  Wees daarom paraat en kyk
na hulle valse gelaat want hulle kom gekamofleer geklee in `n valse
konserwatiewe gewaad, om hulle soos parasiete op die olie in die lampe
van die wyse maagde te kan verlaat.

Die demone ryk hou jolyt hulle vloek en raas in groot oorlogsgeraas,
met die kontinent Afrika nou die groot lokaas.  So begin China soos `n
listige slang as die draak sterk na vore te staan terwyl hy vir sy
bondgenoot Rusland sis en blaas.  Ja, hy fluister o, luister jou groot
dom ou dwaas, jy het jou vir my vuilwerk vooruit gehaas en het jou
self so vir my op die altaar geplaas.  So raak dit oornag weer soort
by soort en rug teen rug word in herstelde ordes geveg en weer met
mekaar in dieselfde taal gepraat.  Dit is nou Oos teen Wes en Armagedon
is een helse groot oorlogsgeraas en die demone ryk hou jolyt en hulle
vloek en raas want hulle weet, `n duisendjarige grendel, ja, `n
klankdigte deksel, word spoedig oor hulle geplaas.

 

Openbaring 2315


MET WEë WAT VERBYGAAN

23 Februarie 2016 Dinsdagoggend 04.30


www.nuutsteopenbaringe van judith debeer

Die ruiter op die Vaalperd het as die doodsengel oor die aarde gegaan,
wyl `n dom mensdom die gevolge daarvan tot op die einde glad nie sou
verstaan.  Met miljoene karre in roes vergaan, het die eens besige
verkeer op die snelweë stil gaan staan en kyk, die moderne weë het vir
altyd verbygegaan.

`n Handvol kinders van die toekoms se oë het niksseggend oor hierdie
scenario gegaan en hulle kon die doellose weë van gister glad nie
verstaan.  So het die groot feesmaal van die aasvoëls ook verby-
gegaan, met die oorblyfsel daarvan, net wyd verspreide doodsbeendere en
kopbene wat grynslaggend hulle glad nie oor hulle gruwel verlede kon
skaam.  Tydens hulle bestaan kon hulle nie die Ordes van God
verstaan en daarom moes die ou weë tot oorlewing van `n nuwe en beter
geslag verbygaan.

Die tyd het vir `n oomblik gestol voordat dit in die groot verwoesting oor
sou gaan, ja, met die matrix vasgevang in `n mikroskyfie, wyl dit in
vergete wentelbaan al om en om die aarde sou gaan.  So kom daar `n
storieverteller wat in die verre toekoms in ‘n oorleweringsverhaal sal
vertel, van `n Ruiter op `n Vaalperd wat soos `n skim om die planeet
aarde sou gaan en waarna die Oordeel ongenaakbaar hard sou slaan.  Hy
sal wys na ou-ou infrastrukture onder rots en klimop vergaan, terwyl
hy vertel van die Phoenix se val, met `n wêreldryk wat nooit weer uit
sy as op sou staan.

Die kinders van die Nuwe Vredesryk sal grootoog luister na verhale van
konings wat sou kom en gaan en van die laaste veldslag van die Gog en
Magog, waarin bykans geheel die mensdom onder kernbomme sou sterf en
vergaan.  So sal profete in die verre toekoms weer opstaan en hulle
sal kom en gaan, terwyl hulle die mensdom weer oor en oor sal vermaan.
Ja, sodat die siklus van alles weer voort kan bestaan en so bly die
boekrol van die tyd opwindend, soet op die tong, wyl die inhoud
daarvan galbitter in die maag, in ontlasting vergaan.

Openbaring 2316


WEGRAPING VAN ONTWIKKELDE INTELLIGENSIE


28 Februarie 2016  Sondagmiddag  twaalfuur   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Terwyl `n wegraping van tyd in ruimte in die kosmos begin ontlaai, het
die geestelike mens nou klaar gesaai en die goeie opbrengs daarvan
word vir `n nuwe skepping gemaai.

Ja, met die weerhaan wat woes en doelloos op sy geroeste skroef begin
ronddraai, begin ook die grafiek van die Richterskaal van onder na
heelbo te swaai en die walvis en dolfyn loop hulle verwilder vas in
die vasmeer kaai, met die karkas daarvan, versprei oor die strande van
menig baie baai en oral hang die ontbindingsstank van verrotte
seelewe oor elke baai.

Globaal begin die konveksiestrome in warrelwinde rondomtalie-
tiekiedraai, ja, voordat dit in storm, sikloon en orkaanwinde,
verwoestend te waai.  Oral oor en wyd versprei lê infrastrukture as
bourommel nou wyd gesaai.  Die dooies word nie getel, maar oor die
getalle word gespekuleer en geraai en die onheilspellende weer woed
voort en die storms laat dit deur niks of niemand kalmeer of paai.

Die aarde begin wild en woes om haar eie as te tol en swaai, terwyl sy
haar magnetiese krag eers positief dan negatief na `n onsigbare
indringer toe draai.  Met NASA wat maar net wild kan raai, ja, oor wat
is aan die kom, want `n swartgat, hoe groot of klein, laat ditself nie
altyd so maklik verraai en die kleinste daarvan laat Jupiter se krag
heeltemal in sy maai.

Terwyl die kosmos in haar tydlose spiraal kolk en draai, met `n
dimensiegleuf (deur) wat deur inkomende en uitgaande klank en liggolwe
nou na die kleine planeet aarde toe draai.  Met hemelwesens wat met
hierdie Jakobsleer op en af, na binne en buite ruimte, tyd en materie
gaan en oor die omvang hiervan, kan self die engeleskare maar net
spekuleer en raai, terwyl hulle verwonderd - verruk luister na die
eerste woorde, van die Nuwe Lied, wat deur tyd en ruimte begin te
draai.

Ja, in `n wegraping van positiewe ontwikkelde intelligensie, word daar
binnekort, selektief, vir `n volmaakte nuwe skepping gemaai. So, weet
daarom, nie alle homosapiens, maar slegs die geesgevulde Adamiet, het
vir hierdie tydvak klaar gesaai en daarom word slegs die heel beste
opbrengs, ja, die volmaakte geestesproduk binnekort as die Melgisedek
orde tot voordeel van die ewigheid gemaai.

Openbaring 2317

GAWES VAN DIE GEES

6 Maart 2016 Sondagmiddag 04.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

God met ons, my El in my, stil en bedees, fluister sag maar dringend
die Gees:  Die onwrikbare-onwankelbare geloof, is die hoofbestanddeel,
in die werking van die gawes van die Gees.  Maar die grootste
teenstander hiervan is die behoefte, die lus en drange, asook vrese
van die vlees.

Ja, stil en bedees, fluister salig-sag, maar dringend die Gees:
Luister o, Adamskind hou op om te vrees en wees positief en bly want
voor die grondlegging van die aarde was jy al `n oergees.  `n Wese wat
was, is, en altyd sal wees, so waarom is dit dat jy die dood van `n
verganklike, ja, `n stoflike liggaam, bewustelik of onbewustelik, so
vrees.

So, wee die dag, van elkeen, so skrifgeleerd, ja, die dag van pous en
Sadduseër, asook elke geleerde predikant en Fariseër.  Kyk, oor die
dooie letter en wet van skrif en woord is lank genoeg liefdeloos
geredekawel, geredeneer en gemurmereer.  Ja, die gemeentes staan
gefrustreerd so geirriteerd want sinneloos word hulle sondermeer net
tereggewys en gekorrigeer, terwyl staat en kerk die massas in `n
eendenkrigting probeer beheer.

Maar vinnig nader nou die tyd van die gawes van die Gees en wie word
daarvoor genommineer en wie word daarvan weg- en afgekeer.  Daarom
fluister nou sag, stil en bedees, maar tog so dringend die Gees:  In
die wedersydse liefde tussen God en eerstelinge
sal in die weergeboorte die talente van die Gawes van die Gees nou
manifesteer en elke verseëlde sal Elohim daaroor loof, prys en eer.

Alle materie word hierna in willekeur deur die Gawes van die Gees, ja,
deur die Geesdraers, beheer en gemanupileer, sodat ongelooflike
wonderwerke hieruit sal manifesteer.  Daarom God met ons, my El in my,
so stil en bedees, fluister salig sag, maar tog so dringend nou die
Gees:  Onwrikbare- onwankelbare geloof in liefde, dit is die
hoofbestanddeel, vir die werking van die Gawes, ja, die Talente van
die Goddelike Gees.

 

Openbaring 2318

WYS EN DWAAS

12 Maart 2016 Saterdagoggend 11:00   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Vyf maagde is wakker en wys en vyf maagde is dwaas, ja, saam met die
res van die wêreld vas aan die slaap.  Maar Nagash is ook wakker en hy
sis en hy blaas en hy kom aangeseil deur die ruimte met `n groot
geraas want sy tyd raak min en daarom moet hy hom haas.  So kom satan
as die gevleuelde draak en hy kom om hom te wreek in sy groot wraak.
Hy sweef oor die aarde en open sy bek om geheel die hel uit te braak.
Maar vyf maagde waak wys, met nog vyf maagde dwaas en kyk, saam met
die res van die wêreld is hulle vas aan die slaap.

Die Wysheid kom geruisloos aangesweef soos `n arend en in haar klou
hou Sy die groot lokaas, terwyl sy die stank daarvan in die rigting
van die draak toe blaas.  Die aas is die vlees van die dwaas en die
dwaas is die dom maagde saam met die res van die wêreld so vas aan die
slaap.  Kyk, in die Orde van God is daar nou eenmaal altyd `n hoofman
oor honderd, ja, die een of ander koning of baas en onder elke baas
daar arbei die klaas.  So, wee die dag wanneer klaas hom verhef tot
baas want dit is satan wat hom aanstel en wreek in sy minderwaardige
hoedanigheid, ja, in sy wraak en in hierdie wraak staan die Adamiet
spoedig gestroop en naak.

Die vyf wyse maagde probeer vir oulaas om haar vyf dwase susters vir
die koms van die Bruidegom wakker te maak, maar die bly lomerig,
slaperig en vaak en dit terwyl die aarde onder hulle besig is om oop
te kraak.  So daal die draak op die aarde neer en hy open sy mond in
afskuwelike godslasterlike spraak.  Die verbasterde hoer ry op sy rug
en kyk sy is uitlokkend en naak en op haar voorkop staan geskryf,
Edom, en teen Jakob is my wraak.  Die vyf wyse maagde begin vlytig om
hulle lampe brand te maak, maar vyf bly dwaas en die heilige volk, ja,
die eens aparte Boervolk is grotendeels saam met die res van die
wêreld vas aan die slaap.

Maar Nagash is wild en wakker en hy sis en blaas, terwyl die oproerige
skares nou vir alles net wil staak en dit terwyl hulle voor die voet
vernietig, brand, rumoer en raas.  So raak dit te laat vir opgaar,
raap en skraap en binnekort verorber Raka die swaap ook die laaste
graan, bees en skaap.  Kyk, die Wysheid is gekaap en daarom staan die
Boer nou bekend as `n aap en baas is nou klaas want liberaal het hulle
toegelaat dat ander hulle grondgebied kaap.  Maar God Sy dank vir vyf
maagde nog wys en paraat, ja, met lampe wat brand terwyl hulle waak en
so is Sion as die bruid vir die koms van Bruidegom gereed gemaak.

 

Openbaring 2319


OOR BERG EN DAL


12 Maart 2016  Saterdagmiddag  4.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Oor berg en dal klink luid die knal van Suid Afrika se enorme val.
Ja, in die naklank van `n ekonomiese val, word die rand as nuttelose
papier uitgestal en al wat oorbly is die infrastrukture se vinnige
agteruitgang in verval.

Oor berg en dal klink luid die trompetgeskal van `n nuttelose ras in
verbastering verval en so bitter soos gal kom die eggo daarvan, vanuit
kerkorrel geskal.  Daarom het die genade van God `n liberale volk nou
heeltemal ontval.

Wyd is die pad na Hades en hel, met die pelgrims daarop sonder einde
of tal, maar die weg na die hemel is so moeilik en smal, met slegs
enkelinge daarop wat glo hulle kan en weet hulle sal.

Vir laasgenoemde verskyn daar oor berg en oor dal, God self, eens
gebore as `n mens in `n nederige stal, ja, die Grote Elohim van geheel
die heelal.  So klink daar luid `n hemelgeskal want God daal neer op
die geesteswolke van die weergeborenes, honderd-vier-en-veertigduisend
in getal.

 

Openbaring 2320


HAAR NAAM IS SION

12 Maart 2016  Saterdagaand   7:54 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Daar staan `n groot boodskapper op die ewigheid se plein en hy roep
luid, bring vir Sion haar feesmaal en skink vir haar van Elohim se eie
hemelwyn.  Kyk, haar vyand gaan in pes, oorlog en hongersnood wegkwyn,
ja, hulle gaan almal verdwyn, want Edom is `n baster en die Jood die
heeltyd net maar `n swyn.

O Laat die Lig van die hemel Sion daarom heeltemal deurskyn en gee
haar `n kroon en klee haar in koningsblou en purper, in die heel beste
linne so fyn.  Kyk, haar El roep na haar, ja, Hy roep haar op haar
noemnaam en hy sê:  Sion jy was en is vir ewig altyd myn.

Kyk, vir jou Sion, laat staan Ek al die middelsonne in `n erewag, in
`n reguit lyn, terwyl Ek al jou vyande verneder en verklein want jy is
My liefling so skoon en rein en daarom is jy O Sion, die sieraad van
die ewigheid, `n ewige lig wat altyd sal skyn.

Ja, jy Sion is die hoop en Goddelike verwagting en daarom het God se
Geduld met sy skepping nooit weggekwyn.  So, berei vir Sion haar
feesmaal en skink vir haar van Elohim se eie hemelwyn, terwyl die
engele hierdie blye boodskap, deur geheel die ligeter sein.


Openbaring 2321

DIE GROOT DAG

13 Maart 2016 Sondagmiddag  03.03

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

O gruwelvlag, daar waar jy wapper in jou stikdonker nag.  Vertrapte
land, waar is jou skoonheid, jou eens Godgegewe prag.  Vanuit jou
bodem na die Troon daar styg klaend op `n groot aanklag.  Dit kners en
ween, met weinig oor, wat nog vrolik lag.  Soveel blankes lê vermoor,
so wreed geslag, met jonge dogters, onmenslik- verneder en verkrag.

God se volk, die ware uitverkore volk, word wêreldwyd diep verag,
terwyl globaal almal hulle verlustig in die wrede- onregverdige jag.
Ja, daar is geen land wat nader staan met troos of `n helpende hand,
om die aanslag op die blankes net `n bietjie te versag.

O gruwelvlag, daar waar jy wapper in jou pikdonker nag, met soveel
witman en vrou wat swoeg en sweet, vir `n skamele bedrag, met
belastinggaarders wat gretig soos aasvoëls op die opbrengs wag.  Dit
steun, dit kreun, dit kners en ween, met elke nuwe dag, iemand blank,
weer wreed vermoor, onmenslik geslag.

So,  hoelank- hoelank moet ons nog bly hoop en wag, op die Godgegewe
dag,  ja, die dag waar die vyand sal verstik in sy eie kekkel- koggel
lag.  Op die groot dag van Geloof en Krag, wanneer die prooi begin om
die jagter wreed te jag.  Op die dag waar die Gees van Verskrikking
sal vertrap en vernietig met ongekende krag.

Ja, op die dag waar die banvloek alles wat onrein en liberaal is voor
die voet sal slag.  Op daardie dag sal dit steun en kreun, dit sal
kners en kerm en huilend ween, met niemand wat die waarde van `n
vervloekte lewe ag, want daardie dag, is God se dag.

Op daardie dag sal die kommando nie langer op hom laat wag en
bulderend sal Juda oor die vlakte lag, met die plakkerskamp bewend in
ontsag.  So, gee ons krag o Vader vir daardie Godgegewe dag, waar die
dood grynslaggend vir die Klerk en kie sal lag, voor hulle self
geboude galg.

Op daardie dag word die gruwel vlag onder Gabriel's voet vertrap, tot
in die diepste helle grag.  Ja, op daardie dag sal die kinders van God
weer leer om onbevange te lag, omdat hul sal weet, om die naaste lief
te hê, is om jou soort bo alles te ag, maar om jou vyand tot in jou
siel te verag.


Openbaring 2322

DIE LIG SAL VERSEKER SKYN

20 Maart 2016 Sondagoggend  08.24

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die openbaring van die groot geheim, het `n lamp in `n pikdonker
nag geskyn, maar die flou lig daarvan sal in die Helder Sonstrale van
die Nuwe Dag verdwyn.  Ja, die maan het flou deur `n harige sak geskyn
en die profetiese rede het in die wysheidsvoue van die harige mantel
verdwyn en die bitterboek van Johannes het tot genesing van die aparte
verseëldes, ja, die heiliges verskyn en dit is geopen en die opdrag
aan Elia was meer geen geheim.

Die lig van die twee kandelare het in oordeel op die groot plein van
Babilon oor al die goddeloses begin skyn en kyk, die valse vyeboom was
van al sy lewenssappe gedrein en die gruwelkerk het heeltemal van die
oppervlak van die aarde verdwyn.  Maar die twee Olyftakke was sappig
en groen, ja, hulle was nie meer langer dood, dor en bruin en die
bruid het haar begin gereed maak, wyl sy haar klee, in die heel beste
linne, so skoon, wit en rein.

Kyk, die strooijonker blaas hard en dringend op sy basuin en op die
horison kom die Bruidegom om in die helder sonstrale van Sy Nuwe dag
te verskyn.  Tussen die berg Sion en die berg Jerusalem verskyn daar
nou `n Lewende Fontein en die heilige water daarvan, geskink op
Golgota, is ewige heilige wyn en die ou verbond, naamlik die pasga,
het in die vreugde van die nuwe verbond, ja, in die opstanding
verdwyn.

In die openbaring van die groot geheim, word alles wat heilig en apart
is, nou vanuit die ou stad Jerusalem ontruim ek kyk, die lig van die
twee kandelare word daar uitgedoof, dit sal nie meer langer oor `n
verlore wêreld skyn.  So, wee elke heilige wat nog langer daar vertoef
of versuim want die tragiese lot van Lot se vrou sal oor hulle skyn en
in die binding van materie sal hulle siel vir ewig verdwyn.

Na `n oorweldigende Goddelike stilte sal die twee lampe na `n
sonverduistering van drie dae, so helder soos sonne vanuit die hemel
begin skyn, om glansryk in die opstanding van die volmaakte
weergeboorte, ja, vanuit die hoogste hemel, direk vanuit die Bron van
die Ewige Lewe, in en deur die nuwe mens, oor `n duisendjarige
vredesryk te skyn.

 

Openbaring 2323


WAT IS VINNIGER AS LIG?


25 Maart 2016  Vrydagnag  02.00

www.nuutsteopenbaringevanjuidthdebeer

Die wetenskap wat alles probeer verklaar en bereken is net `n onnosele
klug, ja, met die spoed van lig, bloot net `n slakkepas, in
vergelyking met die spoed van `n hemelbode, in sy goddelike opdrag, in
vryval vlug.

Die dood is die resultaat van die verbode vrug, ja, `n versteurde orde
van `n ewig verlore verbasterde sug en die volmaakte ewige lewe keer
nooit weer na die oortreder daarvan of die gevolg van sy onvergeeflike
sonde terug.

Niemand kan die liefde van die Skepper toedig want Sy liefde is
Lewende Lig, `n sorgsame, onbeskryflike warm geestessubstansie, ja,
die Oer Oorsprong van alles wat was, is en ewig is en HY IS, die groot
Energie Gewende Son, wat alle ander sonne toelig.

Wanneer hierdie Lig `n sterflik intelligensie deurskyn, verdwyn in die
volmaakte weergeboorte, die vloek van die verbode vrug, sodat
Volmaakte Gees die verganklike materie in alle tyd oorbrug en die
dood, ja, die verganklikheid, sal vir altyd van hierdie goddelike
verligte wegvlug.

 

Openbaring 2324


WANNEER DIE LAASTE NAVY VAL


26 Maart  Saterdagmiddag  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Ek sien die laaste navy val en ek hoor die knal van `n verlore wêreld
in haar ewige verval en ek sien die Jood vir oulaas sy vuis teen die
hemel bal en kyk, hy word gevolg deur `n menigte sonder einde of tal.

O hoe groot is die globale verval want oral heers daar `n gees van
waansin en almal is mal.  Kyk, die groot verleier staan geklee in
purper, in die heel beste fyn sy en linne en op sy voorkop staan
geskryf:  Ek is die leuen-kerk, ja, ek is Baäl, geheel die wêreld se
al.

Die groot hoer se regterhand, haar vals profeet, ry op `n voertuig in
`n groot karnaval en onder trompetgeskal verkondig hy nou sy opponent
se kamma- komende val en die weë na die groot oorlog lê uitgestrek en
wyd, maar die weg na die bergvesting Sion is baie smal en die daarop
teenwoordig is uiters gering in getal.

Ek sien die laaste profete, Elohim se twee voorlopers geklee in harige
sak, geweef van baie rou growwe Sisal en ek hoor `n stem wat roep, wee
elke onregverdige, wat onder hierdie Olyfbome vir skuiling probeer
inval want die lewe sal hulle beslis ontval.

Hierna hoor ek `n groot Arabiese kabaal en ek sien die heel laaste
papvrot navy val en dit is `n self geskepte oordeel in oorverdowende
knal en kyk kosher word nou halaal en die ou stad Jerusalem val en oor
die groot piramide verdwyn die laaste dollar sonstraal.

Die Hoer van Babilon probeer om met haar aantreklike Westerse voorkoms
vir haar veiligheid te betaal, maar dit is tevergeefs, haar eie
verbastering het haar ingehaal, ja, haar Nimrods-Bileam leer het
haar totaal in alle opsigte heeltemal gefaal.

Maar bokant hierdie groot wêreld kabaal, hoor ek nog groter stemme
roep en kyk, dit is Daniël en Elia en hulle kommunikeer in `n heerlike
hemeltaal.  Hulle roep na die ware Jerusalem, ja, na die
honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes, wat hulle self nou teen die
groot verdrukking moet staal.

Vanuit alvier die windrigtings word hierdies nou op wonderbaarlike
wyse gehaal, ja, na `n plek van voorbereiding in die Suide van Afrika
waar die Heilige (Aparte) Gees op hulle neer sal daal.  Kyk, die
antichris is glad nie meer akkommoderend of sosiaal en alle gelowe
staan nou onder sy koningskap gestroop en kaal.

Die globale wagwoord lui: 'we are one' in `n eenwêreldorde taal en wee
die wat hulle nie gehoorsaam nie want onder die merk van die dier sal
hulle met hulle lewe betaal.  Ek sien die vyeboom wat sonder vrug
verdor daar staan en ek hoor Elia, in die stem van Johannes roep, dit
is tyd vir die konings en grotes om nou hulle skuld te betaal.

En ek hoor die stem van groot engelskares wat hierdie stelling luid
beaam en ek sien hoedat die boosheid in die kentering vergaan.  Ek
sien ook die groot hoer Babilon eensaam en verlate eenkant staan en
vir `n vlietende oomblik lyk dit asof sy haar oor haar enorme gruwels
wil skaam.

Maar ek sien `n vrou in eenvoudige wit klere nader staan en wat die
hoer met `n enkele hou plat op die aarde slaan en ek weet die gruwel
weë van `n valse christendom het vir ewig verbygegaan, ja, sodat die
nuwe weë, vir die duisendjarige vredesryk vir Jakob- Israel, kan
naderstaan.

Hierna sien ek die vrou geklee in die wit klere wat op die vlerke van
die Groot Arend oor die berg Sion en die Nuwe Stad Jerusalem gaan en
ek weet die Wysheid het uiteindelik gekom sodat die heiliges die
Liefde kan verstaan, ja, sodat die nuwe vyeboom in volle bot kan
staan.

 

Openbaring 2325


U WIL – MY WIL

28 Maart 2016  Maandagaand 05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Wanneer U Wil in my wil geskied, sing ek op daardie heerlike oomblik
uit volle bors die Nuwe Lied want op hierdie salige Goddelike oomblik
is daar niks meer waarmee die materie my kan lok of my kan aanbied.

Wanneer U Wil in my wil geskied, kan ongeloof en vrees my nooit weer
beheer of gebied, maar inteendeel sal ek alle verdorwe materie nou
hiet en gebied en glo my vry, ek gaan dit met geheel my wese bo alles
geniet.

Wanneer U Wil in my wil geskied, weet ek verseker ek kom vanuit die
suiwer goddelike kroniek, want kyk in my hand hou ek U meetstok, ja,
die Goddelike riet en daarmee help ek meet aan U Nuwe Ryk, ja, die
nuwe Jerusalem gebied.

Wanneer U Wil in my wil geskied, sing ek met volle oorgawe U Nuwe Lied
en ek weet ek is nie meer langer `n nuttelose poliep, ja, `n verlore
wêreldling, al suiend aan die materie, soos `n ruggraatlose parasiet.

Wanneer U Grote Wil in my kleine wil geskied, weet ek geloof was die
heeltyd `n vaste wil en daar is geen natuurwet wat my enigiets kan
verbied en daarom beveel ek die grootste berg gaan werp jouself nou
onmiddelik in die see asseblief.

Wanneer U Wil in my wil geskied, O dan sing ek uit volle bors U nuwe
Lied want U is my God en vir U het ek bo alles lief en daarom verdwyn
die dood en verganklikheid, ja, geheel die sogenaamde nonbestaan
iewers in die niet.

Wanneer U Wil in my wil geskied, sing ek die Nuwe Lied met oorgawe
want ek weet my naam staan verseker geskryf in die boek van die lewe,
ja, vir ewig in die Goddelike hemel argief, so, wee daarom elke duiwel
of demoon wat teenooor my wil opstaan met `n oordeel of `n grief.

Wanneer U Wil in my wil geskied sing ek saam met al die verseëldes U
Nuwe Lied en kyk al U seën en hemelgawes word in oormaat oor ons
uitgegiet en geen siekte, geen dood, geen moordenaar of dief, verskaf
ons weer ooit enige vrees of ongerief, want elke atoom van ons bestaan
het U met U kosbare Vaderlike beskerming bo alles lief.

Wanneer U Wil in my wil geskied, word die kleine mosterdsaad `n heelal
wat ek na willekeur in U Ordes kan gebied en daarom sing ek die woorde
van U Nuwe Lied met volle oorgawe en ek laat alleen net U kosbare wil
in my geskied,  want U is my El, my Vader, my Bruidegom en bo alles my
heel beste Vriend en daarom het ek U bo alles so oneindig lief.

 

Openbaring 2326

ONSE VADER

31 Maart 2016  Donderdagoggend  09:32   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Onse Vader wat in die hemel woon, in U oorgroot Liefde het U, USelf
aan ons kom toon.  Maar op Golgotha is U gekruisig, verneder en
gehoon, maar nogtans was U met U kosbaar bloed ons van al ons gruwel-
sondes skoon.

Ons Vader wat daar in die hemel woon, laat U Wil geskied sodat U
Goddelike keuse geheilig word en maak die tyd asseblief  ook nou vinnig
kort, sodat U, U Kosbaar Gees oor die uitverkorenes kan kom uitstort,
ja, sodat U volmaakte koninkryk ons eie word.

Ons Vader wat in U hemel woon, sal U, Uself nie weer asseblief  aan ons kom
toon.  U is ons Koning en net alleen U, dra die Melgisedek kroon.  Ja,
netsoos wat U nou daar in die hemel woon, wil U nie maar asseblief  weer
ook tussen ons kom woon.

Onse Vader wat in die hemel woon, gee ons vandag ons daaglikse brood
en vergeet assseblief  ook nie U kosbare Woord en vergeef ons, ons sondes en
ons skuld en laat ons daarom nooit weer dink aan naaste moord.

Onse Vader wat in die hemele woon, O laat kom ons nie in versoeking, maar
laat u Liefde in ons wyd uitkring, ja, sodat ons U grote lof vir ewig
kan besing, waardeur ons die bose vanuit ons harte vir altyd sal
verdring.

 

Openbaring 2327

IN DIE HEILIGE VERGADERING

1 April 2016   Vrydagnag  11.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die vergadering van die verseëldes, sit daar vier-en-twintig
wesens, in die vorm van `n apartgestelde (heilige) perdehoef.  U kom
deur die opening daarvan, terwyl U Lieflike Oë, elkeen van hulle se
oë, persoonlik opsoek.  Ja, tydens die uitstorting van U Gees, kom U,
om U aardsgebore engele en profete te besoek en in my gees, vra ek U
skaamteloos, om my nie te kom besoek, maar dat U vir altyd ewig by my
sal vertoef.

Ek ween en sê:  O hoe het ek tydens my menslike bestaan nie oral na U
gesoek en so dikwels was ek deur satan versoek.  Maar deur u bystand
druk hy my nie in `n hoek en so kon ek aanhou met soek en soek.  Ja,
ondanks al my mislukte pogings het ek steeds hoopvol bly soek en
tussen die blaaie van die bybel het ek U ook dikwels loop soek.  Die
wêreld om my, die het ek in bykans alles teengestaan en my heel
naastes het ek in alles getroef.  Ek wis U Gees moet ook iewers in
hulle siele vertoef en daarom het ek hulle versoek want U Gees van
Vergifnis het ek desperaat, maar tevergeefs by hulle gesoek.

So raak die tye nou onheilspellend, donker en stroef en ek weet
verseker dat U in die  heilige vergadering, van U eindtyd apartes, ja,
in die hedendaagse opstanding gaan kom vertoef.  Om so die Nuwe
Melgisedek Brood (Woord) in hulle midde te breek, terwyl U hulle in die
uitstorting van U Gees besoek.  Kyk, op daardie oomblik word die
bitterboek van Johannes uiteindelik soet en daar is geen mag op aarde
wat die twaalf oudstes en die twaalf apostels meer kan onststel of
bedroef.

In die vergadering van die eindtyd apostels sit daar vier-en-twintig
ewigheidswesens in die vorm van die ovaal heilige perdehoef.  U kom
in deur die opening daarvan, terwyl U Lieflike Goddelike oë elkeen van
hulle se blik persoonlik opsoek.  Ja, in die uitstorting van U Heilig
Gees kom U deur hulle, om al U verseëldes te besoek.  Terwyl ek
respekvol na dit alles kyk, fluister ek nogtans skaamteloos my versoek
en ek sê: `n besoek is nie meer langer vir my genoeg en ek vra U so
hoopvol, om vir altyd, by my, in die sentrum van my Liefde, naamlik U
Self, te vertoef.

In die vergadering van die verseëldes sit daar vier en twintig wesens,
in die vorm van die heilige perdehoef en om hulle heen sit daar
vier-en-veertigduisend verseëldes en die uitstorting van die gawes,
kom om elkeen van hulle te besoek.  Kyk, jongelinge begin om
grootmense die wysheid te leer, terwyl die hulle weer leer, om die
liefde te eer.  Kleuters begin spontaan te profeteer, ja, met
grysaards wat deur heerlike drome weer leer om Elohim in alles te
respekteer.

So word daar nou op giftige wêreld adders getrap en dodelike gif word
soos gesonde nagereg deur die heiliges verteer.  In die midde van Sion
en Jerusalem word elke bose gees en siekte soos niks besweer want elke
Godgegewe Orde word in sy herstelde reg weer gerespekteer.  Ja, om die
vergadering van God en die vier-en-twintig aparte wesens, sit al die
verseëldes en daar is geen mag wat hulle ooit weer in hulle goeie
werke kan stuit of keer.


Openbaring 2328

SAG SOOS N LIEWE DIEF – IN MY DROOM

2 April 2016  Saterdagoggend vroeg

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Terwyl my siel versmag en ek nie meer langer op U koms kan wag, kom U
onverwags, soos `n dief in my donker nag, ja, in my drome, so stil en
sag.  U neem my saam op reis, op die strale van mane, na `n veraf
planeet met `n pragtige goue strand.  In Gees, Waarheid en liefde,
hardloop ons gelukkig, so hand aan hand en saam teken ons `n eenheids-
hart in die ewigheid se sand.

So sien ek aan my ringvinger verskyn daar `n edel troupand en daarmee
saam kom woon die Wysheid en Liefde saam as `n egpaar in my verstand
en ek weet onwrikbaar die volmaakte weergeboorte is, tussen mens en
God, `n ewig onbreekbare band.  Ja, soos `n reinwit goddelike duif,
vanuit die hemel, het dit op die kind van Elohim kom land.

Ja, so sag soos `n Dierbare Hartedief, kom U stil en sag in my
geestesdroom, in `n wonderbaarlike, ewigheidsnag.  Daarna bring U my
gees terug na my bewussyn en dit op die Wysheidsvlerke van die
Arendsvlug.  Ek word wakker, terwyl ek nie weet, waarom ek so salig en
oorgelukkig die oggend sonstrale toelag.

 

Openbaring 2329

DIE DIER IS HIER

3 April 2016  Sondagaand  7.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Verskeurend oor die vlakte kom die tienkoppige dier en oral brand daar
vuur, ja, met groot globale chaos hier.  In groot kommandos trek
oorlogsugtig selfs die kleinste mier want alles wat lewe wil baklei,
dit is mos nou die nuutste gier. So laat los die honde, die bere en
die tiers want die gruweldier van openbaring is nou hier.

O, Kyk net op die winkelrakke in oorlogpryse raak alles ontsettend duur
en vir werkloosheid en armoede is daar nie meer `n oplossing of `n
kuur.  Daarom dans die kreatuur op `n koue wintersaand uittartend om
sy konkavuur,  ook hy wil oorlog maak want dit is mos hoeka sy
bloedige kultuur.

O, Kyk net na die hand al skrywend op die globale televisiemuur en na
oorlogstuig van Wes na Oos, Noord na Suid gestuur.  Ja, kyk na bo en
weet dit is die uur want die weer raak baie guur, met `n vreemde
voorwerp wat weer rakelings verby gaan skuur.  Maar weet agter hom
daar trek sy stert en dit is vuur en in daardie vuur spat daar vonke
en brokstukke wat op die aarde af gaan stuur.

So, laat die vulkane nou ook maar oorlogsugtig die atmosfeer ontsier en
weet die groot aardbewings is ook vreesaanjaend hier.  Verskeurend oor
die vlakte kom die wêreldorde se gekloonde gruweldier, so, wie wil nog
koop of verkoop, huur of verhuur, want oraloor daar heers alleen die
merk van die dier en gestroop van alle individuele kultuur is niemand
meer geregtig op sy eie manier.

Al suiend aan alle lewenssappe is die dier van Openbaring niks anders
as net `n vampier en verskeurend oor die vlakte kom die tienkoppige
wêreldordedier.  Die engele roep:  Laat los God se leeus en die
Oordeel Stier.  Stuur in die groot oorlog ook die mikroskopiese
soldaat, ja, die kleine kiem en besmet elke draer van die trippel ses
se klier en verswak hulle nier, sodat die bose swere van Openbaring
hulle heeltemal kan ontsier.

Ja, van oraloor, van reusagtig groot tot bitter klein, weet die groot
oorlog is bykans hier en verskeurend oor die vlakte kom die wêreldorde-
dier met al die volke en nasies wat mekaar bloeddorstig aangluur.
Oral brand daar kernvuur en in groot hongersnood staan vermaer die
globale massa postuur.  So laat los die honde, die bere asook die
tiers, want God se hand raak moeg geskryf, daar teen die Openbaring
Muur.

 

Openbaring 2330

WERK VIR DIE MATERIE MERK

8 April 2016  Vrydagoggend  06:00 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Die trippel ses dier word nou wêreldwyd opgemerk en kyk hy word
voorgestel deur niemand anders as die Christenkerk en die
sisteemslaaf word binnekort globaal as eiendom vir die wêreld gemerk
en dit is tyd om vir satan te werk- werk- werk!

Die dier staan globaal nou baie sterk, maar die krake in sy voete van
potyster en klei, word reeds klaar deur die wyses opgemerk, maar die
massas word in hulle biljoene met sy mikroskyfie gemerk.  Die banke
stort ineen en raak die een na die ander bankrot en daardeur raak
almal mal en beserk.

So staan daar nou wêreldwyd `n reuse oënskynlik belowende gerf, maar
kyk al die koringkorrels daarin is reeds klaar heeltemal vrot en
bederf.  Globaal begin menigtes doelloos te emigreer, ja, na niks en
nêrens te trek, net om op vreemde plekke soos redelose diere te loop
vrek.

So word die gruweldier nou oral opgemerk, ja, met sy dodelike
versmorende tentakels wat reg rondom die planeet aarde strek en dit is
nie meer langer nodig vir die kerk, om vir hom kandidate te werf, want
die menigtes is bereid om as sy gemerkte eiendom, vir hom in die tuig
te sterf.

Die sweep die klap en die slawedrywer, naamlik die kerk, is met haar
laaste krag nog besonders sterk, ja, met al die verstandlose
swakkelinge wat steeds ywerig vir haar werk.  So word daar oral vir `n
sterwende Mammon gewerk en biljoene lewende dooies word met  die
trippel ses van die materie gemerk.  Daar is nêrens waar hul vir
vryheid of veiligheid kan trek want juis deur die merk, word hul deur
satelliete oral opgemerk.

So hoor ek `n groot stem wat roep: dit raak tyd vir al die verseëldes
om stil en ongemerk vanuit die sisteem te begin onttrek want kort voor
lank is geheel die wêreld heetemal mal en beserk en al wat in die
nuwe, maar tevergeefse, geldlose stelsel oorbly, is net sagteware
rekenaar drek en so sal die mens net vir leë wind moet werk.

Ja, die gruwel dier van Openbaring word nou wêreldwyd opgemerk en ryk
of arm, goed of sleg, groot of klein, rykman of slaaf, wys of dwaas,
ja, almal word deur die blikbrein, in die getal van die mens, vir
handelsdoeleindes, wêreld statistiek en globale beheer, vir Satan se
matrix gemerk.

 

Openbaring 2331

MY EL, JA MY AL

12 April 2016  Dinsdagaand   10:08 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer


My El, U is die helder Lig in my donker duisternis en in my swakheid
en sonde my Vergifnis.  U is my Koel Waterstroom waarby my siel so
salig rus en my Koel Aandwind wat my woede jeens die wêreld blus.
Daarom sal ek my in my opstand berus want in my vrese raak ek in U
gerus.  O ek wil by U voete sit terwyl ek dit liefkoos en kus en in U
arms wil ek salig rus terwyl U my troostend vashou en my sus, ja, my
omarm en teen U bors vashou o so knus.

Al loop ek bang alleen deur die dood se donker dal, op die ewige
afgrond op `n lysie o so smal, weet ek ek sal nie val want U is my El,
ja, my Al.  Al is my lewensbeker soms so bitter soos gal en die
hindernisse op my lewenspad sonder tal, vind ek U Liefde en Genade
steeds om my, ja, oral.

O waarom sal ek langer die onbekende vrees, terwyl ek weet dat U my
God altyd met my sal wees.  Ja, waarom sal ek langer so stil en
bedees, my Godgegewe gees voor die wêreld beheers, terwyl alleen U
Gees in my moet heers.  Die tekens van die tye sal ek daarom nou na
willekeur raak lees want binnekort vier al U uitverkorenes die heel
grootste fees, waar al U hemelwesens ook teenwoordig sal wees.

U is my El, my Koel Waterstroom, my Koelteboom, waar ek rustig- salig
loom, terwyl ek in verrukking oor U Liefde droom en ek sien U Troon
met gerubs wat om U woon.  Ek sien die martelare onder daardie Troon
en ook hulle salige toekoms want dit is hul loon.  Ek sien U Nuwe Stad
met strate o so rein en skoon, met honderd-vier-en-veertigduisend
bewoners o so vroom, ja, met niks obskuur of onrein wat hulle ooit
weer hoon.

My El, U is my Sonskyn Helder Lig en U alleen verlig my donker
duisternis.  In my swakheid en my sonde is U ook my Vergifnis.  U is
my Koel Waterstroom, waarby my siel so salig rus, ja, my Koel
Aandwind, wat my woede jeens die wêreld blus.  Daarom sal ek voor U
Aangesig in my opstand berus, maar in my vendetta jeens die wêreld
daar sal ek nie rus.

 

Openbaring 2332


VERSTEURDE ORDES


13 April 2016  Woensdagoggend  3:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Vanuit binne en buite tyd en ruimte kom die Woord, waaruit Lig en
Klank ditself laat sien en hoor.  Vanuit die materiële realm sowel as
uit die hemeloord, gee ook die grote see nou donderend haar antwoord
en die aarde gaan daarmee heeltemal akkoord want geheel die skepping
kom alleen uit God se Woord en slegs die Volmaakte Orde gaan in deur
die noue hemelpoort.

Maar in die wanklank van die metafoor, ja, in die totale mislukking
van die Moor, kom daar die leuenklank van predikant en pastoor en
daarin sit vasgenael die wêreldgemeentes as die dom dooie gehoor en
daaruit spruit die bastergeen om nooit weer as sy eie soort, ja, soos
in soort by soort te kan behoort.

Mammon het in die klank van geld sy stem laat hoor, met mynmasjinerie
wat onbeheers en luidrugtig oral oor die wêreld boor.  So staan Afrika
gestroop van haar edelmetale en haar ivoor want Kain-Kus die donker
Moor, laat skryf hom mos deur `n korrupte Weste voor en deur
versteurde ordes bly daar niks vir die eens suiwer natuursiel oor, en
daarom begin hy nou voor die voet te moor.

So laat elke versteurde orde in die natuur nou ook van hulle hoor en
kyk daar op die land staan skraps die oes en van graan is daar maar
min nog oor, ja, met ook geen vrugte in die boord.  Die skuur staan
leeg daar is niks gestoor en op die winkelrakke is daar binnekort ook
weinig oor want die Boer word mos nou links en regs net uitgemoor.

Van Oos na Wes, Suid na Noord het die liberalis ook sy stem laat hoor
en vanuit hierdie versteurde orde spruit die chaos in die dubbeldoor
nou sonder perke voort.  Kyk, daardeur het die waarheid in die wêreld
teen die leuen verloor en vir die wêreldling bly daar geen
toekomshoop, ja niks meer oor.

In die versteurde orde van universiteit en skool, daar heers die chaos
in die hool, met nêrens meer studente wat van hul laat hoor want
onderwysers lê binnekort ook wreed vermoor, met geen hoof meer oor op
kantoor.  Ja, bykans elke oor wou mos net die liberale leuen aanhoor,
met 'sedige' ouers as 'getroue' kerklidmate in die dom gehoor en so
het `n volk nou alles verloor.

Die kerk se toordokter heet Belhar en die witras is as sy slaaf deur
hom getoor en kyk hulle sing eenparig vir hom en Baäl daar in die
kerkkoor.  In hierdie versteurde orde is daar vir die witmens niks
meer oor want vir sy eie toekoms is daar niks gestoor en die laaste
bietjie gee hulle nog gedienstig en gedwee aan hulle vyand oor.

Ja, van binne sowel as buite tyd en ruimte kom eens die
Skeppingswoord, sodat Lig en Klank daaruit ditself kon laat sien en
hoor.  Maar vanuit die versteurde orde van die mens word niks gehoor
en daarom gee die see nou donderend haar antwoord en die aarde gaan
daarmee heeltemal akkoord, wyl geheel die skepping roep: ORDE ORDE dit
is ewig GOD se WET en WOORD, maar deur liberale denke is geheel die
wêreld in `n toestand van selfmoord.

 

Openbaring 2333

DIE WESTE SE EINDE KOM

20 April 2016   Donderdagoggend  8.00

ww.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Kyk, Edom sien sy einde eerste oor die vlakte kom en die Jood staan
wêreldwyd daaroor verskrik, so bang verstom.  So, laat die Weste nou
haar skaamte ontbloot want Europa is netsoos Babilon `n gruwelhoer,
wat haar die heeltyd as `n maagd wou vermom.

Daarom sal Engeland, Italië, Frankryk en België as basters omkom want
soos brommers het hulle in ontug om die mishope, ja, die uitskot van
die Noorde en die Ooste saamgedrom.  So, luister na die aarde wat nou
aggressief onheilspellend begin te grom en kyk net na die verskrikking
in die wolke, ja, na die reuse rookkolom.

In die groot en klein stede en dorpe verbrokkel die infrastrukture van
hout, plastiek, staal, glas en beton en almal roep nou tevergeefs na
Mammon.  In onuithoudbare hittegolwe brand ongenaakbaar die son, met
mense, met droë gebarste lippe, aanmekaar vasgegom en niemand kan
hulleself meer help want geheel die wêreld is afgestomp en dom.

So staan die sterkmanne van die wêreld nou geklee in ontwerpersklere
met salon gekapte hare, maar hulle is swak en krom en oral om hulle
lê daar kinderlyke met swerms vlieë wat daarom brom.  Die vroue roep
verskrik:  Waarom o waarom!  Met net die skale wat antwoord, want julle
hou julle mos so uitermatig slim, maar julle is oneindig dom.

Luister daar in Afrika slaan nou eentonig die drom en die kapmes in
Raka se hand is met taai bloed vasgegom, ja, met menig liberalis wat
probeer om hulle nou as basters te vermom.  Maar vanuit die hemel roep
nou luid die Groot Bastion en Hy sê:  Kyk die liberalis se gruwels is
enorm, so laat die valse Protestant en die leuen christendom nou by
die massas omkom.

Speel daarom op die kerkorrel die dodemars en dans op 'gospel' musiek
want dit is die gemeentes se einde, hulle tragiese slotsom.  So staan
Europa en Amerika sowel as geheel die Jodedom nou verskrik verstom,
want kyk, die Jood was die heeltyd op die troon van Engeland as die
Weste se totale ondergang vas gegom en daar is vir haar geen hoop want
op haar mure is daar nêrens meer enige hemelwagters wat oor haar
waak, ja, sy staan ontbloot en broos reg rondom.

 

Openbaring 2334

‘N SPIERWIT KRAAI

26 April 2016  Dinsdagaand  09:30   

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die eerste hanekraai word die Goeie Gees verraai en wie sou kon
weet en wie sou kon raai, die toekoms het klaar in die verlede
omgedraai en die binnekant van die harige mantel is na buite omgeswaai
en bo dit alles, draai die eerste pikswart kraai, met die oordeel wat
nou in alle rigtings waai.

In die tweede hanekraai is die onkruid klaar tussen die edelsaad
gesaai, ja, met oral oor die dwaas wat soos `n wyse deur die bybel
probeer blaai en hulle woorde is soos klippe in `n leë blik, al
kletterend in `n groot lawaai en bo dit alles daar draai die tweede
pikswart kraai, met die inhoud van die skale wat nou in alle rigtings
waai.

In die derde hanekraai lê die gruweloffer op die wereldaltaar pikswart
gebraai en die lug is swaar met onheil gelaai, terwyl kerkvaders die
gemeentes desperaat- tevergeefs probeer paai en oor dit alles daar
draai die derde pikswart kraai en wêreldwyd word elke kanon en geweer
vir die groot oorlog gelaai.

In die vierde hanekraai is die waarheid nou geheel tot die leuen
verdraai en kyk die goedgeaarde dolfyn verander in `n verskeurende
haai en die pous loop krap in die Arabier se slaai en daarom begin die
Ooste oor die Weste koning te kraai en oor dit alles daar draai die
vierde pikswart kraai, terwyl die woorde van die laaste hoofstuk van
die boek van Daniël in vervulling oor die wêreld waai.

In die vyfde hanekraai word die son in duisternis toegedraai want die
broederliefde het in haat omgeswaai en die kerk het net soos Judas
Iskariot, God, vir geld verraai en daarom gaan die aarde haar in `n
reuse aardbewing ontlaai.  Kyk, die wêreld lê met ontelbaar baie lyke
besaai en oor dit alles daar draai die vyfde pikswart kraai, wat as
die Groot Oordeel nou in alle rigtings begin te waai.

In die sesde hanekraai word die krane van die hemel oor die aarde
toegedraai met droë winde wat verskroeiend oor die velde waai.  Ja,
die atmosfeer staan in ligtelaai want Alsem word sonder seremonie op
die planeet afgelaai, terwyl die pole van links na regs, skerp omswaai
en oor dit alles daar draai die sesde kraai en kyk, Elia lag, want
Brood vanuit die hemel, word weer vir hom in oormaat afgelaai.

In die Sewende Hanekraai word die Genade Hand van Elohim weer in
Liefde na Sion toe gedraai, terwyl die Nuwe Jerusalem in die
Allerheiligste Lig van God begin te baai, terwyl die Goeie Gees weer
soos `n Koel bries tussen die kinders van die Allerhoogste te waai en bo
dit alles, daar draai die Sewende Spierwit Kraai.

 

Openbaring 2335


‘N LIED WAT ALMAL IRRITEER


1 Mei 2016  Sondagaand  08.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Daar sit `n profeet en hy neurie `n kinderrympieliedjie wat almal
begin irriteer en hulle boonop ook erg verveel en hier begin dit
alweer en daar is niemand wat die herhaling van die woorde daarvan kan
stuit of keer.  So sing hy van die aarde in reuse aardbewings omgekeer
en van 'super' vulkane wat hulle lawa nie langer gaan terughou of
keer.  Ook van modderstortings wat gemeenskappe en dorpe heeltemal
gaan verrinneweer.  Die woorde van sy lied gaan oor die grote see wat
homself oor die eilande en kusstreke uit gaan keer en oor asterïodes en
komete in versteurde wentelbane, nou gevaarlik na die aarde toe
gekeer.

Daar sit `n profeet en hy sing sy liedjie wat almal so baie irriteer
en hy lag en sê:  Hier begin dit net maar weer.  Ja, hy sing oor wêreld-
onlus en terreur en oor volke wat mekaar in die groot derde wêreld-
oorlog uitmekaar gaan skeur.  Hy vertel van Rusland die groot
ontstuitbare beer en wat nog groot dele van die aarde gaan beheer, met
Europa wat as die patetiese verloorder gaan poseer, terwyl Amerika
desperaat, maar tevergeefs, steeds gaan probeer om as die groot
moondheid oor almal te regeer.

Daar sit `n profeet en hy sing:  Ek ken tog `n liedjie wat almal
vreeslik irriteer en hier begin dit in herhaling alweer.  Hy sing van
kerke wat die heilige waarheid met gruwelleuens toesmeer en van hulle
geldgod Mammon en hoedat hulle Baälpriesters hom loof en eer.  Ja, hy
sing van `n gruwel mensdom wat Elohim lankal nie meer respekteer of
eer en daarom sal die son in vreeslike hittegolwe hulle `n baie duur
les kom leer.

Daar sit `n profeet en hy sing sy lied wat almal erg begin irriteer en
kyk hier begin die woorde daarvan alweer.  Die woorde van sy lied
vertel van die valse baster Jood wat oor geheel die wêreld, deur sy
merk van die dier, wil regeer en van die grotes, die konings, vermaak-
en sportsterre, asook die ryk bankiers, wat hulle self soos gode deur
die mensdom laat eer en dit terwyl hulle op die armes en die
verbruikers soos parasiete teer, en dit is waarom God se oordeel hulle
almal kom uitsorteer.

Daar sit `n profeet en hy sing sy liedjie wat almal so uitermatig
irriteer en kyk hier begin die woorde daarvan alweer.  Hy sing van
Afrika en van Raka se orde so erg deur verbastering versteur en hy
vertel van vreeslike vloede en droogtes met `n hongersnood wat
wêreldwyd gaan regeer.  Ja, hy sing van pessiektes wat die heel beste
dokters nie gaan kan keer en hy vertel van kapmesse wat deur vlees en
been gaan skeur en van liberaliste tot in hulle dood geteer en veer.
So sing hy sy liedjie oor en oor terwyl dit almal uitermatig baie
irriteer en kyk hier begin dit alweer.

 

Openbaring 2336


DIE SPIEëLBEELD


2 Mei 2016  Maandagoggend  04.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Wie kan die wel en weë van God verstaan en van die einde van `n
vergaan waaruit `n nuwe begin sou ontstaan.  So,  wie sal weet en wie
sal verstaan van `n Goddelike gedagte wat in `n Goddelike traan oor
sou gaan en was dit `n verdriet of `n vreugdestraan, wat vanuit die
kosmos, skouspelagtig oor die planeet aarde sou gaan.  Kyk, vanuit
daardie enkele Goddelike traan het geheel die oseaan ontstaan en die
Gees van God het oor die waters van die aarde gegaan, ja, met soveel
lewe, wat in al sy fasette daaruit sou ontstaan, sodat al die
verskillende intelligensies daarvan verwonderderd kon vra:  O, waar kom
ons nou eindelik vandaan.

So antwoord die Gees:  Kyk o nietige, maar terselfdertyd fenominale
mens, as die Lewe self het ek as Sonskyn oor die waters van die aarde
gegaan en in die refleksie daarvan het my spieëlbeeld, afhanklik in
alle vorms van lewe, voor My kom staan en Ek het geweet iets van
Myself sal as heerser, regter en hoeder oor dit alles moet staan.
Daarom roep Ek die vergadering van alle heilige hemelwesens om My
saam en vanuit dieselfde water, maar ook die grond van die aarde, het
Ek `n besonderse klei laat ontstaan en kyk, Ek maak `n beeld na My eie
spieëlbeeld en al die aartsengele slaan oor die eindresultaat daarvan
hulle hande in verwondering saam.

Kyk, Ek bring daardie beeld tot lewe met My eie Lewende Gees, ja, My
Goddelike Skeppingsasem het Ek deur hom laat gaan.  Ek noem Hom Adam
want vanuit die Adama, die grond van die aarde het Ek hom laat
ontstaan, om as `n goddelike heerser daaroor te kan staan.  Ook maak Ek
hom vry van Myself, sodat hy ook as `n vriend vir My daar kan staan en
so gaan besoek Ek hom in die koel bries van elke skemeraand.  Ek het
ook vanuit sy eie spieëlbeeld vir hom `n lewensmaat vanuit sy eie
D.N.A langs hom laat staan om as geselskap, oral saam met hom te gaan.

So klink die loflied van die hemelwesens en daar was iets wat hulle
nie so mooi kon verstaan.  Hulle sing en vra:  O wat is `n engel
teenoor `n mens, want oor die Adam is Elohim ewig altyd begaan, al sou
hy selfs die grootste misstap begaan, wat die dood op die aarde sou
laat ontstaan.  Kyk, dan kom die Liefde van God in die vorm van `n
mens, om op `n kruishout, ja, `n folterpaal, die dood vir die suiwer
kroniek te kom verslaan, sodat die spieëlbeeld van God, in die
uitverkorenes nooit sal vergaan.

So, wie is daar vanuit die heel hoogste intelligensies wat die wel en
weë van God ooit sal kan verstaan want in die tragiese val van een
derde van die engele het God se Oordeel onsimpatiek, hard en sekuur
geslaan en in die groot binding van materie was die gevalle  engele
heeltemal verslaan.  Maar in die sondeval van die mens, het God self
as hulle Verlosser, in hulle midde, tot hulle Redding kom staan.


Openbaring 2337


DIE OORDEEL SE WRAAK


3 Mei 2016  Dinsdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Deur die volharding van die laaste heiliges (apartes) sal Ek die kerk
in drie en `n half verdrukkingsjare kom afbreek en kyk nie een steen
daarvan word daarna op `n ander uitgestal.  Hulle gode en ikone sal Ek
aan die brand kom steek,  ja, Ek sal My op hulle kom wreek en My woede
nie langer wegsteek, terwyl Ek Babilon middeldeur sal breek.  Op
daardie dag staan die groot hoer geskok en bleek want haar pous en
biskoppe, haar priesters en predikante, word na die skavot gesleep en
niemand luister na hulle hulproep of hulle jammerlike gesmeek.

Daar is honderd-vier-en-veertigduisend in uitgekose getal en vanuit
twaalf maal twaalf, raak in honderd-vier-en-veertig, die pad na die
heilige vergadering nou bitter smal.  Deur die Sewe Volmaakte Geeste
daar spreek Elohim as die Enige Aparte Al en Sy opdrag kom en in die
lig van die kandelare begin die groot skale nou skrikwekkend te val.

Kyk, die bloed van die heiliges proe in die mond van die Vatikaan nou
so bitter soos gal want die kop van die pous word in die midde van
Ismael as `n trofee uitgestal, terwyl `n liberale christendom oor die
ewige afgrond val.  Ja, dit is deur die volharding van die laaste
heiliges (apartes) saamgetrek vir die laaste fase van die eindtyd in
Suid-Afrika, dat die dogma leuens van `n gruwelkerk uiteindelik sal
val, want Babilon se oortredinge is sonder einde of tal.

 

Openbaring 2338


DIE GROOT RANTSOEN


9 Mei 2016  Maandagaand  21.50     

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

`n Verraaierskus, `n Judassoen, aan watter voet pas die kerk en
politieke skoen.  Kyk die vyeloot is lankal droog en dor en nie meer
sag en groen.  So wat maak `n land nou met sy nuttelose triljoen want
in die groot rantsoen is daar net `n droë lemoen en `n papvrot ou
pampoen.  Die Boer, ja, die landbouers is mos soos `n stout kind op
eie bodem ontgroen en hul wagwoord was die heeltyd net versoen.  Kyk,
ten koste van hulself en geheel die welstand van die land moes hul van
die oggend tot die aand net liefdadigheid doen.  So sit die massas
binnekort weer volgestop op die oorvol pawiljoen en voor hulle staan
`n spekvet kalkoen.

Sy bel en kam is rooi en sy gebalde vuis word aggressief omhoog gegooi
en die massas roep opgewerk:  Kyk, ons soek nou ons prooi.  Ja, die
liberale blanke prooi, daar vas aan die slaap, in hulle sagte warm
kooi, nou heeltemal nie instaat om hulleself weerbaar te ontplooi en
binnekort word baie van hulle onder die grond toegegooi.  Maar kyk,
iemand roep:  Dit is nou die heel laaste strooi, kom laat ons nou ons
gewig saamgooi, ja, kom ons begin om heel eerste ons Elohim weer na
ons vergadering te nooi.

 

Openbaring 2339


‘N POLITIEKE MOORD


11 Mei 2016  Woensdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

`n Pikswart Cadilac word deur `n doodsengel bestuur en kyk die spook
van Kennedy sit op die agterste sitplek as passasier, terwyl hy na `n
spookskare op spooksypaadjies om hom gluur.  So klap daar onverwags `n
skoot en `n hooggeplaaste lê dood en die koerantopskrifte is groot
want dit is `n opspraakwekkende moord, ja, uit `n baie onverwagse
oord.

So knetter daar in burgeroorlog geweervuur en bloed spat teen die
Withuis, of is dit die Pentagon, se ontwerpersmuur.  Kyk, Regs en
Links kan mekaar nie meer langer verduur, ja, met Vrymesselaar
broederskap in die toekoms heeltemal versuur en vir die wêreld-
politiek is daar meer geen genesing of kuur.

Ja, niemand toon meer enige berou -  en patriotisme en volksliefde het
lankal in die liberale eiebelang verflou.  So, kalkoen of pou, man of
vrou, ja, grys of grou, Lucifer se oë het in die valse vredesvors
klaar geniepsig begin vernou en daar is weinig wat op die einde nog
van die nuwe president gaan hou.

Kyk, `n koevert word geheimsinnig toegevou en `n Judasloon word na
iemand uitgehou, ja, na iemand deur so baie tot nou toe vertrou.  So,
vir wie word daar op die einde `n baie wrede galg gebou.

 


Openbaring 2340


‘N GRUWELKIND WORD UITGEBROEI


12 Mei 2016  Donderdagoggend  05.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Tydens `n bloedige toernooi word al die grootkop Jode van die nuwe
wêreldorde en hulle handlangers inderhaas bymekaar genooi en die ou
akkedis, ja, die Koningin het op haar gesig `n bekommerde plooi.  So,
`n handvol hawer en een baal strooi en binnekort word wêreldwyd
honger kinders met `n leë streepsak mieliemeel toegegooi en kyk, die
wêreldbank begin deur om lande soos Griekeland eenkant weg te gooi.

In Afrika staan daar een brandmaer koei, met onlus en terreur wat oor
geheel die kontinent uit begin broei.  Ja, die son skyn rooi op die
Nyl wat bloei en ook al die riviere en hulle lande wat in haar vloei.
In Egipteland begin almal weer met mekaar te stoei en tot onder die
ewenaar staan al die landerye swart verskroei, met net die rentekoers
wat opwaarts en dan weer afwaarts na nêrens groei.

In die binnehof van die vatikaan vrek `n spekvet ooi en twee
goudbeslane gerubbeelde lê eenkant weggegooi.  In die onderbroek van
die Pous byt `n vlooi en geheel die priesterdom staan van skaamte rooi
en die koningshuis trek alweer hulle 'bek' op `n snaakse plooi en meer
as net Engeland se vlag is binnekort rooi.

In Suid-Afrika nie te ver van Mooinooi, staan `n myn deur die Weste
vir die wolwe weggegooi.  So, `n handvol strooi en kyk daar brand die
heel laaste hooi en vir die perde van Openbaring is daar niks meer
hawer of hooi en daarom word die skale uitgegooi.  In soveel
werkloosheid lyk hongersnood glad nie mooi want oraloor vertoon die
land met bloed so rooi.

Ja, die winde loei, met die son wat moordend skroei, terwyl die wêreld-
politiek `n gruwelkind uitbroei, wat menig verbruiker dood gaan laat
bloei.  So kom daar vanuit Kammaland `n bootjie aangeroei en daarop
sit tien konings aanmekaar vasgeboei en dit is die gruwelkind,
tevergeefs, deur die eenwêreldorde uitgebroei.

 


Openbaring 2341


SELVERNIETIGING


15 Mei 2016  Sondagaand  23.45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

In die eentonige klapgeluid van die ydel kwikstertjie teen die
glasruit, is dit net die liberalis in sy selfvernietiging wat hom nie
laat keer of stuit en in sy dom besluit poog hy om geheel sy spesie in
sy ondergang in te sluit.

So, wat maak mens met die brokstukke van `n eens pragtige, maar nou
stukkende kruik.  Kyk, ook die takke van `n dooie struik, word nie
eers vir brandhout gebruik.  So luister daarom net na die groot
suggeluid, van `n eens edelvolk, nou net Raka se slawebuit.

So, wat baat die bitter pyn van `n bekken tevergeefs net vir `n
misgeboorte ontsluit want dit in die suiwer kroniek, ongeskik en
onrein, moet in die vuuroond uit.  So sit die Boervolk mank, in beide
haar enkels verstuit en sy kan die gevaar waarin sy verkeer nie
ontduik.

Die Oordeel laat Hom in Sy wraak nie stuit want God haat die gekleurde
huid.  Ja, in die eentonige klapgeluid van die ydel kwikstert teen die
venster se glasruit, is dit maar net die dom liberalis wat hom in
selfvernietiging nie laat keer of stuit.

 


Openbaring 2342


‘N  WAARSKUWING


16 Mei 2016   Maandagaand  23.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

`n Nie te lank vergete vermoorde spookstem roep vanuit Kent:  Kyk, in
die binnehof van Buckinghampaleis staan onverwags `n Oosterse tent en
die voorhof van die monargie word daardeur heeltemal geskend.  Europa
raak hierdeur heeltemal verlam en dit is permanent.

 

Openbaring 2343


DIE POPPEMEESTER SE LAASTE LAG


17 Mei 2016  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Die Poppemeester lag want in sy wêreldspeelkas dans daar grotesk die
silhoeët van die willose Kaukasiese skelet.  Ja, binnekort word dit
wet en die nageslag van Set word hulle vrye reg nou heeltemal belet.
Kyk, die Jood staan voor sy heel laaste set so selfvoldaan spekvet en
hy vlieg van bankrotland tot bankrotbank, ja, van Oos na Wes in sy
weelderige Jet.

Hy eet skelm onrein varkspek en vet op `n kamma kosheromelet.  Sy
metgesel is Babilon die groot ou wêreldslet en hulle het vir oulaas
baie pret, ja, in `n baie vuil politieke orgiebed.  So spin die ou
spinnekop, ja, die pous, die vals profeet, sy laaste web en hy gooi sy
klewerige net nou op die internasionale internet.


Kyk, geheel die kerk roep, maak dit dadelik nou wet en so klap die
eerste skoot in hulle waaghalsspel van Russiese roulette en so raak
die pond nou baie goedkoop pret, met die euro in die smet en die Jood
lag oopbek oor sy eie, vir hom, so slim set.

Maar kyk die binnekant van sy eie persoonlike kabinet raak in chaos
nou heeltemal onnet en oral om hang daar onwelriekend nou net die
stank van smet.  Ja, kyk daar in die wêreldpoppekas dans die Jood nou
self as die willose marionet, heeltemal magteloos vasgevang in sy
selfgeskepte web.

 

Openbaring 2344


WANNEER DIE SKALE VERGADER


20 Mei 2016   Vrydagmiddag  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Die groot honger sluip stadig maar seker nader en die pes fluister
geheimsinnig dit is lankal tyd dat ons twee so `n bietjie vergader.
Hierop roep die groot droogte kyk met die oorweldigende vloede kruis
ek nou swaarde en dit verhoog alle kospryse se onmiddelike waarde.

Al hierdie gepratery maak die bosbrande nou net kwater en die vuurfurie
sê:  Probeer net my vlamme blus met reënwater.  Die super vulkane roep
ek is al die skale se grootste bate en hierop roep toornig die moeder
van alle aardbewings, ek is en bly die groot doener en dader.

Maar die atmosfeer begin vibreer met die frekwensies van Alsem terwyl
hy skreeu:  Hou almal onmiddelik julle snater want van al die oordele
is ek verseker die vader.  Maar dit maak nou die son ook alhoe kwater
en sy roep, basta met die groot prater, kyk met my verskroeiende hitte
is ek niemand se mater.

Ja, die groot honger sluip stadig maar seker nader en die groot oorlog
fluister dit is lankal tyd vir al die skale om te vergader en die
gemeenskapsleuse moet wees, kyk, vir die bose mensdom is daar meer
geen deernis of enige genade want vir die koninkryk van Elohim is
hulle tot geen voordeel of enige bate.

 

Openbaring 2345


HOOR HOE DROEWIG HUIL DIE WIND


23 Mei 2016  Maandagoggend     06.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Op `n berg in `n onondekte afgrond lê Moses se liggaam oor milleniums in
materie vasgebind, nie instaat om te verrot of te ontbind.  So, hoor
hoe droewig huil die wind oor `n gesalfde se liggaam nie instaat om
vanuit die materie sy weg na die geestelike realm te kan vind.

Kyk, satan het deur die vlees, ja, die stank van omgang, geheel `n
geslag oorwin en daarom word die land van Sodom en Gommora in sout,
suur en swael vasgebind.  So, hoor hoe droewig huil die wind om `n
soutpilaar wat vir oulaas `n traan oor twee veroordeelde stede weg
wou pink.

Kyk, God se krag was eens in Simson se hare vasgebind, maar die wellus
het ook daar oorwin en die skoonheid van `n bastervrou maak die
kragman sonder stoot of stamp so maklik blind.  So, hoor hoe droewig
huil die wind oor `n gevalle askeet saam sy vyand onder `n puinhoop
vasgebind.

Kyk, die hoer van Babilon het uit haar gruwelbeker vir elke wêreldling
ingeskink en so storm geheel die wêreld oor die ewige afgrond sonder
om oor die hiernamaals te dink.  So, hoor hoe droewig huil die wind,
ja, oor groot dele van Europa wat onder die see weg gaan sink.

Kyk, die sport- en vermaakgod het oorwin en die siel van die Boer is op
die stadion of voor die televisie vasgebind.  So, hoor hoe droewig huil
die wind en dit oor die blanke dwaas, wat sy weg, nooit weer na die
vryheid of sy Vaderhuis terug sal vind.

Kyk, die horison lê in Oordeel rooi getint en die maan is in `n
slordige bondel soos `n harige streepsak vasgebind en dit terwyl die
groot oorlog sy weg na elke land toe vind.  So, hoor hoe droewig huil
die wind, ja, om lyke wat oral lê en stink.

Kyk, die kerk lê in die gekke glans van klatergoud vasgebind, met die
blink van dertig silwerstukke reeds lankal deur nuttelose nikkel
verslind.  So, hoor hoe droewig huil die wind om kerktorings waar
gemeentes nooit weer hulle pad na die koninkryk van God sal vind.

Kyk, die mens loop daar kreupel so hinkepink, ja, vasgebind in `n
lewensstyl van lekker rondrinkink.  So, lig die heildronk en laat almal
drink want hoor net hoe droewig huil die wind oor `n ewige val na
nêrens van die verlore mensekind.

Kyk, die hooghartige trotse mens staan in sy eie hoogmoed vasgebind,
so wee die dag wanneer God weer Sy weg na die aarde vind.  So, hoor net
hoe droewig huil die wind oor die selfverhefdes vir ewig agter die
grendels van hel en hades vasgebind.

Kyk, Lucifer het nog altyd deur die swakheid van die vlees die mens
oorwin en daarom lê die liggaam in die ontbinding van die dood
vasgebind.  So, hoor net hoe uiters droewig huil die koue wind om
grafstene wat spookagtig wit in die dowwe maanlig blink.

 

Openbaring 2346


KLERE MET BLOED BESMEER


25 Mei 2016 Woensdagoggend  04.30


www.nuutsteopenbaringevanjuidhtdebeer

Op `n Hoofpad kom daar `n man en sy klere is besmeer met bloed en
luister hoe sing hy sy oorlogslied so verwoed.  Hy lig sy hand in `n
gebalde vuis, ja, in `n aggressiewe groet en die oumense fluister die
kinders van vandag is voorwaar vreemde goed met heeltemal te veel
arrogante moed.  Maar dit is alles net ons eie skuld en daarom moet
ons boet, ja, so swart soos roet en rooi soos bloed, wie sou kon weet
en wie sou kon vermoed, almal gaan hulle op mekaar op die einde uitwoed.

 

Openbaring 2347


SION JOU TONG ‘N DOLK


25 Mei 2016  Woensdagoggend  07.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Sion-Jerusalem o kroniekevolk, kyk, jou tong is `n venynige
vernietigende dolk en oor jou hoof hang `n duister donker wolk en
daarom trek jou eie aksies jou na jou ondergang in `n dodelike
maalkolk.  Ja, na jou het Ek my boodskappers en profete met die
profetiese rede gestuur en dit was nog nooit so duidelik geskryf teen
die aardse muur.

Maar `n vlymskerp swaard het jy teen hulle getrek en jy het hulle
behandel soos vuilgoed, ja, soos drek want hulle maak jou mos sonder
enige rede heeltemal kwaad en beserk en daarom het jy besluit om
eerder vir die duisternis te werk.

Sion-Jerusalem o uitverkore volk, as `n profeet het Ek voor jou kom
staan, maar kyk, jy het jou vir My, voor die wêreld geskaam.  In die
Wysheid van die Gees het ek ook voor jou kom staan, maar jy het
besluit om My eerder uit jou hoogmoed te vermaan.  Ook as `n weduwee
het Ek verflenter voor jou kom staan, maar jy het my deur die gesig
geslaan.

O Sion-Jerusalem, My uitverkore kroniek, hoe lank het Ek jou nie geduld
en verduur, ja, selfs die lig van My eie twee kandelare het ek na jou
gestuur, maar die genade van my heilige vuur, dit kon jy nie in jou
bose midde verduur, so wat gaan jy nou maak in jou heel donkerste uur.

Sion-Jerusalem o gekose volk, kyk, jou tong is `n uiters venynige
dolk en oor die denke van jou verstand hang `n selfvernietigende
donker wolk en daarom trek jou ondergang jou na onder in `n
vreesaanjaende dodelike maalkolk.

 

Openbaring 2348


SIEN LEEF EN LAAT LEEF


31 Mei 2016  Dinsdagaand 21.40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

Elke mens staan net met sy eie foute en swakhede omgeef, so, sien leef
en laat leef en leer om ander hulle tekortkominge te vergeef en om
slegs die goeie in jouself na te streef.  Kyk, spoedig nader die dag
waar die aarde as die regbank onder die Oordeel gaan beef en op
daardie dag is al die voorspoedige werke van die mense se hande
heeltemal tevergeefs en met dieselfde maat vir `n ander gemeet, word
nou vir jouself uitgemeet.  

Alles is `n gejaag na wind en al die baie ydele woorde heeltemal
tevergeefs want vandag se vrolike lied is môre se bitter leed en
vanaand se vrolike feesklere net môre se doodskleed.  Vandag se
uitsonderlike talentvolle atleet, is môre se hulpelose parapleeg, ja,
met vandag se oorwinningsuitroep net môre se patetiese hulpkreet en
die mens staan net deur sy eie swakhede omgeef en al waarna hy kan
streef, is net om die vergifnis van God af te smeek.

So, leer om deur die volgende woorde opreg te bid:   Vergeef ons ons
sonde en skulde, netsoos wat ons ook ons naastes hulle sondes en foute
vergeef,  Ja,  leer ons om ander te sien leef en laat leef want sonder
hierdie kennis is ons nog onvolmaak en heeltemal onkompleet.  So,
waarom wag vir die dag wanneer die kop in ouderdom begin beef, om dan
eers al die goeie deur jou armsalige siel te probeer deurweef.

Ja, hoe sal jy ooit weet o mens, tot watter uur en dag jy sal bly leef
want voor jy wis of weet het die dood jou reeds klaar in sy tentakels
beet en kyk, die maat vir jou lewensoes word hierna klaar vir jou
uitgemeet.  So, sien leef en laat leef en leer bowenal, om ander ook
hulle foute en tekortkominge, in liefde te vergeef.

 

Openbaring 2349


DIE GEES, NêRENS MEER TUIS


31 Mei 2016 Dinsdagaand 21.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer

O Waarheen sal ons verhuis want kyk die pelgrim se reis staan voor `n
vierrigting kruis en kyk in elk van die windrigtings staan daar
uitnodigend `n huis.  Maar die Goeie Gees in `n Godverlate toestand is
nêrens meer tuis.  Kyk in die wind, is die krag van God nou vasgebind,
om in die dag van Oordeel al Sy vyande te kom verslind en hulle plek
sal jy nêrens meer op aarde vind.

Ook in die skrikwekkende geweld van die stormwater word al Sy
natuurkragte nou alhoe kwater en die reeds donker nag word
onheilspellend net alhoe meer swarter en `n diep skrikwekkende geluid
kom vanuit `n eon oue krater en al die skale roep gelyktydig, ons is
nou die enigste doeners en daders.

In die verterende geknetter van vlamme, swael, suur en vuur, is daar
vir niks of niemand meer enige genesing of kuur en die mens weet
onwrikbaar hulle nader nou hulle heel laaste afgryslike uur en kyk,
alles so uiters vuil en onrein, word nou tot steriel, deur die groot
Oordeelsdag se vlamme, silwerskoon geskuur.

In die ongelooflike magnetiese aantrekkingskrag van materie, ja,
grond, word die binding van alles wat boos is nou afgerond.  Daarom,
so skielik en terstond, open die aarde vir haarself nou `n reuse mond
en alles onbevoeg en vuil, stort oor die ewige afgrond, ja, elke
moordenaar, leuenaar, ook gulsige bankier, Jood, hoer en onrein hond.

So, waarheen sal ons verhuis, want kyk die pelgrim staan verlore in sy
lewensreis, ja, voor `n vier rigtingskruis en in elkeen van die vier
windrigtings staan daar verwelkomend wel `n wêreldhuis, maar die
Lewende Gees van God, is in die groot Goddelike Stilte, in nie een van
hulle tuis.

 

Openbaring 2350

WYL RAKA VIR JAKOB VERTRAP

1 Junie 2016  Woensdagoggend  11.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl Raka vir Jakob oor alles beledig en afjak, begin die son oor
die horison van Afrika te sak en dit terwyl al die groot riviere in
droë lope in vertak, ja, met die laaste water so souterig en brak.
So roep die gees van Skeba, kyk, die laaste Afrika wilde diere loop
hans groot gemaak, so hondmak, maar die res van geheel die kontinent
is net `n afskuwelike wrak, met krotbuurtes soos kankergewasse op
soveel vermorsde aarde vasgeplak.

Terwyl Raka vir Jakob oor alles verkleineer en afjak, het die son
klaar oor die horison van Afrika gesak en Mammon beweeg op sy
ekonomiese pas so stadig soos `n slak en die kos raak baie skaars en
duur op die winkelrak, terwyl al die massas van die honger na hulle
asems begin snak en die dood kyk toe met sy oë so koud en strak en
oraloor pryk daar nou derduisende vlak graf.

Terwyl Raka vir Jakob probeer onderrig op `n lagwekkende intellektuele
vlak, begin die son al skaterend van die lag oor die horison te sak en
die sekelmaan kom op en lag saam terwyl sy vrolik sing: Hap-hap o
Raka nou jou heel laaste waterige slap pap en klap-klap jou hande,
terwyl jy al spottend na jou eie graf toe aanstap.

Terwyl Raka nou desperaat sy gewisse ondergang deur die geseënde werke
van Jakob probeer ontsnap, het die laaste lig van die son klaar oor
die berge van Afrika gesak en kyk geld is nou `n oulap en nie genoeg
werd vir `n bietjie graan, mieliemeel of net `n bietjie droë pap en
mens sowel as dier gaan in die wind na niks toe hap.

OPENBARING 2351 VERVOLG OP VOLGENDE BLADSY