.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 2001 
Die edel martelaar.
Vrydag 1 November 2013 06:54
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
O’ my God, laat die woede oor die onreg in my hart bedaar 
sodat die duister werke van die wit liberalis my hart nie sal 
beswaar, sodat ek weet, die hergeboorte van 'n volk word 
gebou op die suiwer offer van elke martelaar, want in die 
hoogste vrye vlug van die adelaar, daar klop ‘n gesuiwerde 
Boervolk se vryheid in die hoofslagaar van elke martelaar. 

O’ my Elohim, laat daarom die woede oor elke onreg in my 
hart bedaar, want ek weet die wit liberaal is ongeneeslik 
reeds terminaal en daar kom ‘n tyd wat hulle gaan betaal 
en satan staan klaar gereed om sy eiendom te kom haal. 

Laat daarom, O’ my God, die woede oor die onreg in my 
hart nou bedaar, want Raka se kapmes staan gereed, 
geslyp en klaar terwyl hy minagtend oor die wit liberaal 
se dood nou smaal en daar is niks wat die vrees in hulle 
harte gaan laat bedaar, want dit deur hulle gesaai sal 
hulle nou self ervaar. 

O’ My Elohim, laat my hart daarom nou in U Vrede bedaar, 
want onder U heilige Altaar, daar klop die dapper hart van 
elke suiwer martelaar, want in die heel hoogste vrye vlug 
van die edel adelaar word ‘n gesuiwerde volk as die nuwe 
Jerusalem vir ‘n duisendjarige vrederyk vergaar. 


Openbaring 2002 
Die Verseëling lied.
Woensdag 6 November 2013 07:30 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Luister, O’ luister, daar word nie meer saggies gefluister, maar 
uit volle bors word daar nou gesing en wie gaan die voorreg 
hê om die blye tyding na Jerusalem te bring van die grootste 
Liefdes Offer nou volbring. Kyk, daar staan Sewe Oergeeste 
om ‘n pasgebore kind, in 'n beskermende kring terwyl hulle 
as Een Lig die duisternis stadig maar seker nou begin verdring 
en ‘n Skone Môregloed word binnekort na 'n nuwe aarde in ‘n 
nuwe tydvak gebring. 

Luister, O’ luister, daar word nie meer gefluister, maar uit volle 
bors word die Nuwe Lied gesing en terwyl die skone suiwer 
klank daarvan die ewigheids-eter deurdring, word ‘n liefdes 
offer, as Sion, die eerstelinge, na Elohim se Troon gebring en 
die Kroon van die Melgisédek-priesterskap, word deur Elohim 
se Eie Hand na haar tere hoof gebring en kyk, op haar bors 
lê Elohim se Eie Seëlring waardeur sy Sy Verseëling na elke 
nuwe volmaakte weergeborene sal bring. 

Luister, O’ Luister, daar word nie meer saggies gefluister, 
maar uit volle bors word daar jubelend gesing en kyk, al 
Sewe die Geeste het die voorreg om die blye tyding aan 
Jerusalem te bring en ek hoor ‘n wonderskone koor wat 
die nuwe lied sing en die woorde daarvan vertel van die 
ewige Oerverseëling en dat dit die Boom van die Lewe 
Self is, ja, die Ewige Lewende Tabernakel nou vanuit die 
paradys verplant in die suiwer hart van die volmaakte 
weergeborene, nou ewig volbring. 


Openbaring 2003 
Rook, swael en damp...
Woensdag 6 November 2013 17:30

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer. 
Vanuit die aarde styg daar rook, swael en damp en satan dié 
lag, want die liberalis is verskrik, kreupel en mank en soveel 
van hulle wens hulle was eerder swart as blank, want tevergeefs 
draai hulle keer op keer na hulle anderskleurige naastes hulle 
versoenings-wang, terwyl dié hulle op elke denkbare manier 
verniel deur 'n onkeerbare onbeheerste drang en so gaan alles 
nou maar agterstevoor en onderstebo sy afwaartse onstuitbare 
gang. 

Vanuit globale wêreldgeloofstrukture styg daar rook, swael 
en damp en oraloor is dit pikdonker aand en kyk, daar is 
geen oorlewings-olie in die dwase maagde se sterwende 
lamp terwyl hulle harte in vrees wegkramp, want satan self 
staan as die kerke se hoogste outoriteit in die pouslike amp 
en die nagmaal brood is oud en gemuf en die wyn is verslaan, 
laf, suur en frank en niemand weet so mooi waarom hulle nou 
eintlik die wêreldorde vir die ‘vooruitgang’ in ‘n ondergaande 
planeet moet bedank. Maar willoos gaan die wêreldslaaf steeds 
sy gang, ja, onder die sisteem se vreeslike dwang. 

Vanuit die wêreld finansiële mark styg daar rook, swael en 
damp en die man op straat se vryheid is vasgevang in ‘n 
wrede ysterklamp, want sy kom en gaan, sy val of staan, 
word beheer deur sy finansies in die bank. Daarom is dit 
nie meer vir God, maar vir satan en Mammon wat hulle vir 
hulle daaglikse brood bedank, want debiet en krediet is 
besig om almal versmorend toe te rank en al wat daarvan 
oorbly, is net die rioolplaas se vieslike stank. 

Vanuit die wêreldpolitiek styg daar vreeslike rook, swael 
en damp en satan dié lag, terwyl almal mekaar deur ‘n 
oorlewingsdrang wild uit die pad uit stamp, want die volke 
en die nasies is na liggaam, siel en gees heeltemal krank, 
want die tyd na die einde is van nou af nie meer so baie 
lank. Kyk daarom net na die aasvoëls wat swewend in die 
lug bly hang, wagtend op hulle langbeloofde feesmaal, 
want oraloor, ja, globaal, hang daar reeds die dood se 
stank. 


Openbaring 2004 
'n Kettingreaksie vloekwoord. 

Donderdag 7 November 2012 00:01
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Terwyl die domme mens van onmoontlike kernkrag-berging 
droom, was daar 'n kataklisme waar die see die land sou 
oorstroom. So skuil daar in 'n vreeslike vloekwoord ‘n betekenis 
wat niemand kan verwoord. Ja, in Hiroshima-Fukushima skuil 
daar in die onsigbare enorme krag van die atoom ‘n massadood 
wat weinig op die einde daarvan sal verskoon en kyk, dit wat in 
die see en daar naby woon, word tot monsters gou gekloon en 
dit word die moderne wetenskap se gruwelloon.  

In ‘n kataklisme waar die atoom uittartend nou sy omgewing 
hoon, skuil daar in die vloekwoord Hiroshima-Fukushima ‘n 
betekenis wat niemand kan verwoord en die mens word vir 
sy verbruikers-vraatsug nou met iets onnoembaar sleg beloon, 
want in die stoom van die aggressiewe atoom ontstaan daar ‘n 
baie gevaarlike proton en dit vul die atmosfeer en verweer die 
osoon sodat ook die kernkrag van die son nou die atmosfeer 
binnestroom en dit veroorsaak ‘n kernreën in ‘n versteurde 
weerpatroon, wat uitsak oor groot gebiede in ‘n ontydige 
monsoon en dít oor groot gebiede waar miljoene mense 
woon.  

In ‘n kataklisme waar eens die see die land sou oorstroom skuil 
daar in ‘n vreeslike vloekwoord ‘n betekenis wat niemand kan 
verwoord. In die vloekwoord Hiroshima-Fukushima, skuil in die 
krag van die versteurde atoom, ja, in die kern van die molekuul 
'n spotlied, wat die wetenskap oor sy reuse onkunde hoon, want 
kyk, daar kom nog ‘n kataklisme waar die interne kernkrag van die 
aarde en die water saamsmelt in hierdie versteurde kernpatroon 
en wat hierdie reeds vreeslike onomkeerbare situasie nie gaan 
verskoon. 


Openbaring 2005 
Daar val 'n traan…

11 November 2013 16:12 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Kyk, daar val 'n traan, ja, oor ‘n aarde wat besig is om te vergaan 
terwyl niemand kán of wil verstaan waaroor dit alles gaan en so 
is daar ook reeds lank genoeg vermaan en die tyd raak verby en 
na die maan. 

Ja, daar val ‘n traan, maar nog steeds kan die mens hulle oor 
hulle misdrywe nie skaam ‘wyl hulle voortbestaan in ‘n dowwe 
waan, terwyl hulle soos verstandloses doelloos om hulle skop 
en slaan. 

So val daar ‘n patetiese traan, met die Rooikruis wat alweer 
as die groot verlosser probeer naderstaan, maar met menig 
kataklismes wat nog gaan kom en gaan is dit met hulle 
hulpmiddele gou gedaan, terwyl hulle eie mense bakhand 
rond gaan staan, want nie een van die lande, wat hulle nou 
met soveel hulp nader staan, gaan in hulle dag van benoudheid 
vir hulle met hulp naderstaan. 

Kyk, daar val ‘n traan en driemaal kraai die haan, terwyl die tyd 
na die volgende kataklisme met ‘n spoed naderstaan en oraloor 
raak kos en medisyne nou gedaan, terwyl die merk van die dier 
vinnig naderstaan en so begin al hoe meer Westerse regerings 
as eenheid teenoor Oosterse regerings te staan en die Christen 
en die Moslem begin mekaar globaal teen te staan, want die Gog 
en die Magog moet mekaar die een of ander tyd verslaan. 

Kyk, daar val ‘n traan, terwyl die hoer van Babilon nou ‘n dooie 
kind in 'n misgeboorte uitkraam, want die waarheid is besig 
om die leuen te verslaan en die wêreldkerke is binnekort vir 
ewig dood en gedaan en die ontwortelde gemeentelede kan 
nie verstaan waarom hulle in hulle Godverlate toestand nie 
meer vir Elohim bestaan. 

Ja, globaal val daar ‘n traan, want in aardbewing, vloed, oorlog, 
pes, droogte en hongersnood gaan daar biljoene mense vergaan, 
maar daar is bykans niemand wat die omvang daarvan kan of wil 
verstaan, want die mens gaan maar nog steeds sy bose gang en 
hulle laat hulle nie deur enige waarskuwing vermaan. 


Revelation 2005 
A tear is falling…

11 November 2013 16:12 


Judith de Beer 
Behold, a tear is falling because of an earth that is perishing while 
nobody can or want to understand what this is all about and 
for long enough they were admonished and now time is running 
out. Yes, a tear is falling but still man won't be ashamed of himself, 
while they continue to exist in a dull delusion, senselessly and 
aimlessly kicking and hitting around them.  

A pathetic tear falls, with the Red Cross again trying to step 
closer as the great saviour, but with many a cataclysm still 
to come their resources will soon run out while their own 
people will stand begging for not one country presently 
coming to their aid will assist them in their day of 
anxiety. 

Behold, a tear is falling and three times the cock will crow, while 
the time of the next cataclysm approaches speedily and all over, 
food and medicine will be running out with the mark of the beast 
quickly approaching and more Western governments will stand 
up united against Eastern governments with the Christian and 
Muslim globally opposing each other, because the Gog and 
Magog will be slaying each other sometime or another. 

Behold, a tear is falling while the whore of Babylon now bares a 
dead child in miscarriage because the truth is now slaying the 
lie and the churches all over the world will soon be dead and done 
with while uprooted congregation members will not understand 
why they are none existing to their Elohim in their Godforsaken 
state. 

Yes, globally a tear is falling because in earthquake, flood, war, 
pestilence, drought and famine billions of people will perish 
but there is virtually nobody who can or want to understand 
the magnitude of this because man still desire his evil ways 
and will not be admonished by any warning. 


Openbaring 2006 
Die Ewige Oerlied. 
Donderdag 14 November 2013 10:00
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die lied van die Liefde, geskryf op die wysie van die Wysheid 
waar dit gebou staan op die fondament van die Geregtigheid, 
gemeet met die ewige Maatstaf van die Eerlikheid en so is die 
Nuwe Stad Jerusalem gebou op die ewige Vrede van die 
Goddelike Heerlikheid. 

So, luister daarom na die Ewige Lied van die Liefde, waar dit 
onwankelbaar ewig vasstaan op die stewige fondament van 
Alle Waarheid en daarom is die Nuwe Stad Jerusalem slegs 
die woonplek van dit wat suiwer geoes is vanuit die gelofte 
met Jakob. Ja, dit is `n ewige stewige vesting van Heilige 
Apartheid, waaruit die persoonlike huishouding van Elohim, 
saam met HOM as Melgisedekpriesters en konings oor alles 
sal regeer tot in alle ewigheid. 

So, sing daarom nou, die ten volle weergeborene, die Lied 
van die Suiwer Liefde en laat die Goddelike Eerlikheid 
onverskrokke seëvier oor die totaliteit van die verganklike 
leuen en van alle boosheid, sodat julle ewige lewe op sy 
beurt kan seëvier oor die verskrikking van die dood en die 
verganklikheid. Luister daarom nou, geheel die skepping, 
na die Ewige Oerlied van die Liefde waar dit ewig draai op 
die Wysheids-wysie van Elohim se Sewe Geeste, sodat dié 
wat dit kan bevat en verstaan, sal weet dat hulle deur Elohim 
se verseëling die Nuwe Stad Jerusalem sal bewoon in al haar 
onbeskryflike Glorie en Goddelike Skoonheid. 


Revelation 2006 The Eternal Primeval Song. 

Thursday 14 November 2013 10:00


 
Judith de Beer 
The song of Love, written to the tune of Wisdom where it is built 
on the foundation of Justice, measured with the eternal Measure 
of Honesty and so the New City of Jerusalem is built on the eternal 
Peace of the Godly Glory. 

Therefore, listen to the Eternal Song of Love, where it stands 
forever unshakeable on the firm foundation of ALL Truth and 
therefore the New City of Jerusalem is the home of only the pure
ones who were harvested  from the covenant with Jacob. Yes, 
it is an eternal solid fortress of Holy Apartness, from where the 
personal household of Elohim will rule over everything, together 
with HIM, as Melchizedek priests and kings, for all eternity. 

Therefore, fully reborn ones, sing the Song of Pure Love and 
let the Godly Honesty triumph undauntedly over the totality of 
the transient lie and the totality of all evil, so that your everlasting 
life in turn can triumph over the terror of death and transience. 
Therefore, whole of creation, listen to the Eternal Primeval 
Song of Love where it turns forever to the Tune-of-Wisdom of 
Elohim’s Seven Spirits, so that those who are able to contain 
and understand will know that they, sealed by Elohim, will inhabit 
the New City of Jerusalem in all her indescribable Glory and 
Godly Beauty. 


Openbaring 2007 
Uit vulkaan en orkaan…
Vrydag 15 November 2013 00:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
‘n Engel sing in 'n skrikwekkende hoë frekwensie-oktaaf 
sodat geen mens, maar wel die natuur, die reuse omvang 
daarvan, deur orkaan sowel as vulkaan verstaan en daarom 
so oorweldig daarvan op sommige plekke heeltemal wil 
vergaan. 

‘n Engel maak sy verskyning in ‘n geraamte wat op die 
vaalperd teen die horison staan voordat dit in ‘n wilde 
galop oorgaan, wat die aarde in ‘n aardbewing onder sy 
hoewegedonder oop laat gaan en so kom daar vanuit 
die rigting van die see ‘n tsunami wat oor ‘n groot gebied 
gaan, sodat sommige kleiner eilande ook nie meer langer 
bestaan. 

‘n Engel fluit in ‘n skrikwekkende hoë frekwensie-oktaaf, 
sodat vuur vanuit hierdie suiwer klank ontstaan waarna 
die aarde, soos ‘n dronkaard, al swenkend om haar eie 
as gaan, waarna die pole verskuif om op ‘n nuwe rusplek 
te staan. 

Ja, 'n engel maak ‘n vreesaanjaende verskyning wat afgeëts 
teen die horison van die aarde staan en in vulkaan en orkaan 
weet die mens uiteindelik, dat die Woede-Oordeel van Elohim 
wel bestaan. 


Revelation 2007  From volcano and hurricane 
Friday 15 November 2013 00:30 

Judith de Beer
An angel sings a frightful high frequency-octave and
no human, but only nature understands the gigantic 
magnitude through hurricane as well as volcano, and 
therefore so overwhelmed by it in some places it desires 
to perish completely.  

An angel appears as a skeleton mounting the ashen (pale) 
horse on the horizon before it goes into a wild gallop that 
opens the earth by an earthquake under the thunder of its 
hooves and coming from the sea a tsunami spreads over 
a large area wiping out a number of smaller islands.     

An angel whistles a frightful high-frequency octave so that 
fire originates from this pure sound whereupon the earth 
turns and swerves on her own axle like a drunkard, 
whereupon the poles shift to find a new position. Yes, an 
angel makes a frightful appearance, standing edged on the 
horizon of the earth and in volcano and hurricane, man finally 
knows that the Fierce-Judgment of Elohim does indeed exist. 


Openbaring 2008 
Die Vaste Wil.

Vrydag 15 November 2013 11:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Azazel het die mens kom leer om deur die smeltkroes van hitte, 
metale uit die rots te slaan en spoedig daarna het die mens dan 
ook die kuns van wapenuitrusting en tuig verstaan. Hierna het 
die een koninkryk na die ander teen mekaar opgestaan en die 
sterkes het die swakkeres wreed verslaan en so het vele-vele 
oorloë deur die eeue gekom en gaan. 

O’ hoe het helde, sowel as lafaards nie deur die millenniums 
geval om nooit weer op te staan en die  oorlogswapens het 
deur die eeue se roes net weer tot grond vergaan en so het 
die nasies en volkere mekaar oor en weer verslaan. 

Maar daar is geen mens wat die oorlog van die hemelwesens 
kan verstaan, omdat die engele nie hulle vyand deur die krag 
van materiële verganklike wapens verslaan, want daar bestaan 
geen materie wat in obstruksie in die weg van ‘n suiwer 
engelgees kan staan en daarom word geen gees, goed- of van 
watter demoniese aard ookal, deur die slaankrag van historiese, 
huidiglike, of van toekomende wapens van watter kaliber ookal 
verslaan. 

Maar bloot deur die Vaste Wil, wat voortspruit vanuit Elohim, 
word alle kwaad nog altyd deur Goed verslaan en daarom kan 
'n volmaakte suiwer weergeborene vanuit sy vaste geloof en 
wil, die altyd ondergeskikte materie vermaan en kyk, die betrokke 
natuur daarvan, sal gehoorsaam die opdrag daarvan goed 
verstaan en deur ‘n enkel woord van ‘n volmaakte weergebore 
gees kan ‘n land met al sy soldate en oënskynlike vreeslike 
wapentuig tot niks vergaan. 

Kyk, oor die wêreld kom daar 'n verskriklike verwagting van 
Oordeel en ‘n Vuurgloed wat die teenstanders van Elohim gaan 
verslaan want kyk, Hy het die sondige engele ook nie verskoon, 
maar aan die kettings van die buitenste duisternis is hulle in die 
ewige afgrond vasgeslaan. 

Vrees daarom, O’ opregte, geen vyand wat met geheel sy 
materiële wapentuig voor jou kom staan. Maar klee jou met die 
volle Wapenuitrusting van Elohim, sodat jy met die swaard van 
onwankelbare geloof en ‘n onbreekbare Vaste Wil vir alles wat 
suiwer en goed is sal staan en weet, al sou die heel ergste mag 
vanuit die diepste hel op jou afstorm, sal dit soos nuttelose kaf 
in die wind voor jou aangesig vergaan. 


Revelation 2008 The Firm Will.
Friday 15 November 2013 11:00 

Judith de Beer 
Azazel taught man to melt metals from rock by means of the crucible. 
Soon thereafter man learned the art of weaponry and armament. 
Since then, one kingdom after another rose against each other and 
the strong cruelly defeated the weak and through the centuries so 
many, many wars came and passed. 

Oh how has the heroes, as well as the cowards, fallen through 
millenniums never to rise again and throughout the rust of 
centuries the weapons of war just decayed into dust again and 
people and nations defeated each other repeatedly.    
 
But there is no human who can understand the war of heavenly 
beings. The angels do not defeat their enemy by the power of 
perishable material weapons, for there exists no matter that will 
be an obstruction in the way of a pure angelic spirit and therefore 
no spirit, good or of whatever kind of demonic nature, can be 
annihilated by the capability of historic, current or future weapons 
of whatever kind or calibre. 

But purely through the Firm Will, that originates from Elohim, all 
evil has always been defeated by Good and therefore a perfect 
pure reborn child can always reprimand the ever subordinate 
matter though his solid faith and will and behold, the matter 
concerned will obediently understand the command and through 
a single word of a perfect reborn spirit, a country with all its 
soldiers and seemingly horrific weaponry, will perish into nothing. 

Behold, across the world there comes a terrifying expectation 
of Judgment and a Fiery Glow which will defeat the opponents 
of Elohim, for He also did not pardon the sinful angels either 
but by the chains of outer darkness they were bound in the 
everlasting abyss. 

Oh sincere person, therefore do not fear any enemy that oppose 
you with any destructive manmade weaponry. But clothe 
yourself with the full Armament of Elohim, therefore you will 
stand for what is pure and good with the sword of unwavering 
faith and an invincible Firm Will, and know, even if the worst force 
from the deepest hell would approach you, will vanish in front of 
you, yes,  it will perish like useless chaff in the wind. 


Openbaring 2009 
Diensbaar wil ek bly.
Dinsdag 20 November 2013 04:20
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Op die geloofsvryheid van die wind wou ek voortvarend rondry 
en van alles bindend daarvan wou ek myself bevry. Ook van alle 
politieke en kerklike instellings, gebou op fondasies van nuttelose 
klei, daardeur wou ek myself nie langer laat verlei. Teen alles wat 
vals was, daarteen het ek gestry, terwyl ek so graag net in die 
blatante suiwer Waarheid wou bly. 

Deur selfgesentreerde, selfaangestelde volksleiers wou ek my nie 
die duisternis in laat lei en teen elke wêreldling het ek hartstogtelik 
baklei. Tussen die opregtes in ‘n nederige kontrei daar wou ek so 
graag bly en daarom het ek van kindsbeen gesoek en my deur die 
Gees laat lei want die bergvesting van Sion dit wou ek so graag 
kry. 

Maar kyk, my soeke en my weg was nie met sagte stopsels 
uitgeplavei, want niemand, myself inkluis, was van die bindende 
ego-greep van satan bevry. Ek het gevind elke sterfling het bros 
breekbare voete van droë ou klei en al was die soekers van die 
Waarheid ook hoe toegewy het hulle hulself steeds maklik deur 
die influistering van die, tog so belangrike, eie ek laat verlei. 

So graag wou ek as deel van Elohim se kudde reeds hier op 
aarde op sy groen weivelde rondwei, maar Sy skape het hulle 
steeds nie deur sy Suiwer Liefde laat rondlei want hulle harte 
was nog nie deur die Goddelike Opregtheid besny. Daardeur 
probeer een blinde steeds ‘n ander blinde in selfgesentreerde 
dwaasheid die duisternis inlei en in die Boervolk is almal nét 
aan hulle eie belang toegewy. 

Op die Liefdes-wind van die Goddelike Vryheid, daar kan Sion 
wel ongebonde rondry sodat Jerusalem op die verligte volmaan 
golwe van die donker eindtyd gety as oorwinnaars kan ry. Bly 
daarom op jou knieë voor Elohim, want staande kan jy nie voor 
Sy Aangesig bly, want jy, Sion, het ook maar net swak voete van 
verbrokkelende klei. Daarom sal Elohim jou louter, ja, deur jou 
eie ego sal jy baie ly en daardeur sal jy leer om nie jouself en 
ander, deur jou eie agendas te verlei. 

Kyk, oral word die kaf nou van die koring geskei en behalwe vir 
die Gees van Elohim, is nie één van julle bevoeg om Sy kosbare 
kudde na die veiligheid van Sy eindtydlaer te lei. So, laat julle 
daarom nie langer deur die influistering van die eie ek mislei, 
want indien die van bo-geborene nie hulle eindtydmissie spoedig 
in orde kry is dit vir nie hulle nie langer nodig om op hierdie aarde 
aan te bly. Elohim is heeltemal bevoeg om Self Sy Nuwe Stad 
Jerusalem, vir die duisendjarige vredetyd in te wei. 

Laat daarom, O’ my God, my asseblief voortgaan om in 
geloofsvryheid op U Liefdes-wind rond te ry, sodat ek deur U 
Groot Genade my van my eie ego altaar kan bevry en daarom 
kan weet, ek bewandel my aardse weg op swak menslike voete 
van verbrokkelende klei. Daarom vra ek van hierdie oomblik af, 
dat alleen U Grote Gees ons sal lei, ja, sodat ons onsself nie van 
die heerlike diensbaarheid, in en deur U, in hierdie kritieke tyd sal 
skei. 


Revelation 2009  
I want to remain subservient 

Tuesday morning  04:20 

Judith de Beer
On the winds of freedom of faith, I impetuously wanted to travel 
about and liberate myself of the bondages linked thereto. Also, 
I no longer wanted to be tempted by any political and 
ecclesiastical institutions, built on foundations of useless clay. 
I battled against everything that was untrue, because I only 
wanted to dwell in the undefiled pure Truth. I did not want self-
centred (egoistic), self-appointed leaders to lead me into darkness 
and against worldly people, I fought passionately. I eagerly wanted 
to stay among sincere (honest) people, in a (plain) humble region. 
Therefore, I searched and was led by The Spirit, since childhood, 
because I eagerly wanted to find the mountain fortress of Zion. 

But see, my search and path were not paved with soft stubble, 
because nobody, including myself, was set free from the binding 
ego-grip of Satan. The only thing that I found, was that every 
mortal being had brittle fragile feet of dry old clay and although 
the seekers of the Truth were very dedicated, they still allowed 
themselves to be seduced by the prompting of the oh-so-
important self. 

I so desperately wanted to graze on Elohim’s green pastures, 
as part of His flock already on earth, but His sheep still did not 
let His Pure Love lead them, because  their hearts were still not 
circumcised by the Divine Sincerity. The result of this egoistic 
foolishness was that one blind was still leading another blind 
into darkness, because everyone in the Boer Nation only carries 
their own interests at heart. 

On the Divine freedom winds of Love, there Zion may roam 
unshackled, to secure the victorious ride of Jerusalem on the 
bright full moon waves of the dark end-time tide. Therefore, stay 
humble before Elohim, because none can remain standing before 
His countenance. For Zion, you also have weak crumbling feet of 
clay. Therefore Elohim will test and refine you. Surely you will 
endure much suffering, as a result of your own ego and, maybe, 
in the event, learn not to seduce yourself and others for your 
own agendas. 

Behold, the chaff and the corn is now separated everywhere 
and not one of you are competent to lead His precious flock 
to His safe end-time laager, except the Spirit of Elohim. No 
longer let yourself be deceived by the prompting of your own 
self, for if the born-from-above does not bring their end-time 
mission to order soon, it will no longer be necessary for them 
to stay on this earth. Elohim Himself is completely capable of 
inaugurating His New Jerusalem city for the thousand-year 
period of peace. 

Please my God, let me therefore continue roaming in freedom 
of faith on Your wind of Love, in order to rid myself by Your 
Grace of my own ego altar, with the knowledge that I am walking 
my path on earth with weak crumbling clay feet. I therefore 
request from this moment on, to be lead by Your Great Spirit 
alone, yea, in order not to be separated from the blissful 
subservience in and through You, in these crucial times. 


Openbaring 2010
 
Die dag van die kraaie…
Donderdag 21 November 2013 17:45 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Wanneer die kraaie kom en die vrugtebome buite hulle seisoen 
begin te blom, is dit net die begin- of is die droogte amper om? 

Wanneer die kraaie kom, is daar vreemde ontploffings op die son 
en onheilspellend sag begin Raka slaan op sy drom. So, luister 
aandagtig na die vreemde bastion, want kyk, die kraaie is aan die 
kom. 

Wanneer die eerste kraaie kom, is die tyd nie meer baie ver van 
ewig om, want reeds by Krit maak Elia al sy som en hy bereken 
die getal van die Gog en Magog se bataljon. 

Wanneer die kraaie kom om hulle tuis te maak by Sions bron, 
want hierdie keer sien die boodskappers na hul behoeftes om 
en so begin die Oordeel swaarder weeg as die swaarste ton. 
Weet daarom dat stede van beton onder aardbewings gaan 
verkrummel soos goedkoop karton. 

Wanneer die kraaie kom en die Jood en vrymesselaar almal 
probeer gerusstel met 'n valse vredes-shalom, wéét, die 
eindtyddier is nou gevaarlik aan die grom en die massas 
staan soos zombies, stil en stom, want die trippel ses is 
baie vinnig aan die kom. 

Wanneer die kraaie kom en die heiliges hou hulle steeds so naïef 
en dom, moet hulle nié inkom om net vir ‘n oomblik te kan staan 
in die middel van die heiligdom, want anders kom hulle dalk voor 
die Toorn om. 

Wanneer die kraaie kom, raak dit tyd, tel daarom die seuns van 
Gerson en laat al die heiliges oud of jonk naderkom, want elke 
man of vrou, oud of jonk, werk nou met die krag van Simson en 
hulle sien na die belange van die bruid Sion om. 

Wanneer die kraaie kom, is dit net die begin- of is die droogte 
dalk amper om? Kyk, onheilspellend slaan Raka nou op sy 
oorlogdrom. Luister daarom na die vreemde bastion, want 
die kraaie is aan die kom en die getuies kyk nooit weer 
terug of om en die grotes en die konings raak oud, siek en 
krom en die aartsengele roep: Vir hulle is daar geen pardon 
en op die einde kom hulle almal in die ewige afgrond om. 

Wanneer die kraaie vir hulle voeding kom, draai die profeet 
na Sarfat in Sidon om en kyk, die meel in die pot en die olie 
in die kruik bly vol by Sion, maar die hoer van Babilon en al 
haar dogters, kom van die honger om. 

Wanneer die kraaie kom, kyk die gemeentes vas teen ‘n 
pikswart plafon en in ‘n groot verduistering verdwyn die 
laaste strale van die son, terwyl die Gees die apartes roep 
om nader te kom, want die ark van Genade draai nooit weer 
na die wêreld om en die Spierwit Duif van Elohim se Gees 
draai beskermend na die ark toe om, ja, op dié dag wanneer 
ook die Kraaie, terug na die ark toe kom. 


Revelation 2010 The day of the crows…
Thursday 21 November 2013 17:45 

http://www.openbaringe.co.za 

Judith de Beer 
Is the drought something of the past or has it only just begun, 
by the time the crows arrive and the fruit trees blossom out of 
season? 

By the time the crows arrive, strange eruptions will take place 
on the sun and Raka will softly start beating ominously on his 
drum. Listen therefore closely to the foreign bastion, because 
the arrival of the crows have begun. 

Time has almost run out forever when the first of the crows arrive, 
because at Cherith Elijah is already adding and calculating the 
number of the Gog and Magog battalion. 

When the crows arrive to make themselves comfortable at Zion’s 
origin (base), the messengers will attend to their own needs this 
time. And so the Judgments will begin to weigh more than the 
heaviest weight in tons. Therefore know that earthquakes will 
cause concrete cities to crumble like cheap cardboard. 

Know for sure that when the crows arrive and also the Jew and 
freemasons try to reassure everyone with their false word of 
peace, “shalom”, that the latter day beast is growling dangerously  
and that the multitudes are dumbstruck like zombies, because the 
triple six is fast being implemented. 

If the set-apart saints still act ingenuously and insolent after the 
crows arrive, they must not enter the inner sanctuary, even for a 
moment, for fear of perishing before His Wrath. 

Time is ripe once the crows arrive. So, start counting the sons of 
Gershon, and let all the set-apart saints, whether they are old or 
young, come closer. Because every man and woman, old and 
young, labors with the strength of Samson and they carry the 
bride, Zion’s, interests at heart. 

Is the drought something of the past or has it only just begun- by 
the time the crows arrive? For Raka is now beating ominously on 
his war drum. So listen closely therefore, to the foreign bastion, 
for the crows are arriving. Take note that never again will the 
witnesses look back or turn around. The “great men” and kings 
will become old, ill and stooped and the archangels announce: 
There is no pardon for them and they will perish into the 
bottomless pit in the end. 

As soon as the crows arrive for their nursing, the prophet will 
return to Zarephat in Zidon. Take note that the flour in the barrel 
and the oil in the cruse will never run out in Zion, but that the 
whore of Babilon and her daughters will perish of hunger. 

The congregations will look at a pitch-black ceiling, once the 
crows arrive, for in a great eclipse (darkening), the last rays of 
the sun will be blotted out. All the while the Spirit will prompt 
the set-apart to come closer, because the ark of Mercy will never 
turn towards the worldly people again. And the Pure white dove 
of Elohim’s Spirit will protectively turn towards the ark, on the 
day when even the Crows will reach the ark as destination again. 


Openbaring 2011 
Pessimis en optimis.
Woensdag 27 November 2013 03:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die pessimis vertel sy verhaal en hy kla: Kyk, alles is tevergeefs 
en so fataal, ja, hy sê; die mens lewe slegs om vir al sy foute te 
betaal om daarna maar net in die doderyk neer te daal en dit is 
sy armsalige lewe se somtotaal. 

Maar die optimis vertel ook sy verhaal en terwyl sy gesig van 
vreugde straal sê hy: Kyk! Die mens lewe om te strewe sodat 
hy deur elke geleentheid die een of ander Goddelike Geestelike 
groei kan behaal. Ja, hy lag terwyl hy sê: Die lewe is so 
fenomenaal, so, wees daarom teenoor Elohim, ander, sowel as 
jouself altyd positief en lojaal, sodat jy die beste uit die tydelike 
as 'n skat vir die ewigheid kan haal. 

Maar hieroor moet die pessimis alweer smaal en hy kla terwyl hy 
vra: O’ waarom moet ek nog asemhaal, want kyk, ook die eindtyd 
met sy groot verdrukking is besig om ons vinnig in te haal terwyl 
die duisternis besig is om oral neer te daal, want globaal het al die 
nasies en volkere in al hulle strewes, heeltemal gefaal en daarom 
staan ek maar voor alles afsydig, lou en neutraal. 

So antwoord die optimis: In selfs hierdie situasie sien ek geweldig 
baie potensiaal en die eindresultaat van alles is uiters fenomenaal, 
omdat ek deur so 'n sterk teenpool my heel beste ontwikkeling vir 
die ewigheid kan behaal en daarom sal ek met die hulp van Elohim, 
my teen al satan se aanslae staal, terwyl ek poog om net my beste 
vir die eindtyd uit te haal. 

Maar ook hieroor is die pessimis alweer besig om te smaal en hy 
sê: Kyk, ek staan teenoor niks meer positief of lojaal, want die 
sprinkaanplaag trek deur oor see en land en dit vreet alles kaal 
en dit besteel almal ook rot en kaal, terwyl dit alles voor die voet 
vertrap en tot stof fynmaal, terwyl die regverdiges met bloed uit 
‘n klip vir alles moet betaal. Ja, so sug die pessimis terwyl hy oor 
alles kla en hy vra: Wat is nog die rede vir die lewe en waarom 
moet ek nog asemhaal. 

Maar die optimis sing terwyl hy laggend sê: Luister tog net so 'n 
bietjie na die woorde van my lied in my vreugde-verhaal, want niks 
hier op aarde is ooit tevergeefs of fataal en wat ‘n vreugde is dit 
nie om nog asem te kan haal, terwyl die Genade en Liefde van 
Elohim geheel my wese omstraal en kyk, daar is steeds soveel 
potensiaal om as 'n weergebore kind my ewigeheidsmissie hier 
op aarde te behaal en daarom wil ek Sy Goeie Gees na die beste 
van my vermoë in my hart onthaal. 

Die pessimis hou vol; alles is tevergeefs en fataal en die lewe 
is leeg doelloos en horribaal, terwyl die mens vir alles, deur die 
noodlot lank gelede reeds bepaal, met moeite en verdriet so 
onregverdig moet betaal. So staan die siel op die einde gestroop 
en kaal terwyl die dood oor dit alles so minagtend smaal en so is 
die lewe in sy somtotaal tevergeefs en heeltemal fataal. 

Maar die optimis hou voet by stuk en vertel sy blye lewens-
suksesverhaal en hy sê: Aan die Geloof, Hoop en Liefde bly ek 
ewig lojaal, daarom sal ek my teen alles wat negatief is staal en 
al raak die eindtydwind om my ook hoe koud en skraal, wéét ek, 
die groot Genade van Elohim sal my ewig altyd warm omstraal, 
want Sy oneindige Vrede sal my aan die einde van my aardse 
lewe vir Sy ewige Koninkryk kom haal. 


Revelation 2011
Pessimist and optimist.

Wednesday  27 November 2013 03:30

Judith de Beer 

The pessimist tells his story and complains: look, everything is 
in vain and so fatal, yes, he says man only lives to pay for all his 
mistakes just to descend into the realm of death thereafter and 
that is the sum of his miserable life.  But the optimist also tells 
his story and while his face shines with joy he says: Look! Man 
lives to strive so that he can achieve some or other Godly Spiritual 
growth.  Yes, he laughs while he says: Live is so phenomenal, 
therefore always be positive and loyal to Elohim, others and 
yourself, so that you can take the best from the temporal as 
treasure for eternity. 

But the pessimist must once again scoff at this and he complains 
while he asks: Oh why must I still breathe, because look, the end 
time too with its great oppression is quickly catching up with us 
while darkness is busy descending everywhere, because globally 
all the nations and tribes have completely failed in all their 
strivings and therefore I just stand aloof, lukewarm and neutral to 
it all. 

So the optimist answers: Even in this situation I see tremendous 
potential and the end result of everything is utterly phenomenal 
because through such a strong antipole I can achieve my very 
best development for eternity and therefore I will steel myself 
against all Satan’s attacks with the help of Elohim, while I will 
attempt to only give my very best for the end times.  

 
But at this too the pessimist sneers and he says: Look, I am not 
positive or loyal towards anything anymore, because the 
grasshopper plague moves across sea and land and devours 
everything until it is barren and it also steals everything everyone 
possess, while it tramples everything and grind it into dust, while 
the righteous must wring water from a flint to pay for everything. 
Yes, so the pessimist sighs while he complains about everything 
and he asks: What is the reason for life and why must I still 
breathe. 

But the optimist sings while he laughingly says: Just listen to the 
words of my song in my joyous story, because nothing on this 
earth is ever in vain or fatal and what a joy it is to still be able to 
breathe while the Mercy and Love of Elohim surround my being 
totally and look, there is still so much potential to achieve my 
eternity-mission as a born-again child here on earth and therefore 
I want to entertain His Good Spirit to the best of my ability in my 
heart. 

The pessimist still maintains; everything is in vain and fatal and 
life is empty and aimless and horrible, while man must, as pre-
determined by fate long ago, unjustly pay for everything with effort 
and sorrow.   So the soul stands stripped and naked in the end 
while death sneers contemptuously at everything and so life in its 
sum total is in vain and completely fatal. 

But the optimist stands fast and tells his happy life-success story 
and he says: I stay forever loyal to Faith, Hope and Love, therefore 
I will steel myself against everything negative and it does not 
matter how cold and bleak the end time wind around me becomes, 
I know that the great Mercy of Elohim will always and ever 
surround me warmly, because His infinite Peace will come and 
fetch me for His everlasting Kingdom at the end of my earthly life.  


Openbaring 2012 
Van verskillende soort.
Saterdag 30 November 2013 03:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Hoe die opregtes ookal probeer om die naasteliefde te 
verwoord, ja, in ‘n wêreld waar bykans almal reeds klaar 
aan satan behoort. O’ wie is daar wat Sion in hierdie tyd 
kan troos, want met tye voel sy haarself so moedeloos 
en sy weeklaag en vra: Hoekom voel dit of selfs my 
Bruidegom my verstoot, want soos ‘n uitgeworpene 
voel dit of ek nêrens meer behoort. 

Hoe hard die wêreldling ookal probeer om die doel 
van hulle bestaan te verwoord, ja, met soveel verse 
en sinsnedes geneem vanuit 'n nuttelose woord en 
al probeer hulle ook hoe hard om die kerk deur die 
soetste woord buite verband te vergroot, beur hulle 
steeds in die tuig van satan voort tot dáár in die 
buitenste duisternis waar hulle almal behoort, want 
die sondes van die gemeentes staan enorm, 
buitensporig groot. 

Hoe gedetermineerd al die wêreld-gelowe in hul Nimrods-
eenheid na nêrens aanstoot met heelvoor in die tuig die 
altyd teenwoordige nimmerversadigende inhalige Jood. 
Ja, tot daar in 'n vreeslike geestes lewens-nood, strompel 
almal maar voort met voete so swaar soos lood. 

In ‘n tyd waar niemand meer weet waar hulle werklik 
behoort, want goed sowel as kwaad, ja, almal voel 
verlate en verstoot en moedeloos kyk hulle na mekaar 
en sê: Ons kan mekaar nie bemoedig of troos, want ons 
is nie van dieselfde moeder se kroos want die duisternis 
bly ewig boos terwyl die laaste ligdraers nog so effens 
kan bloos. 

So, hoe hard die laaste ligdraers ookal probeer om 
die naasteliefde te verwoord, ja, in ‘n wêreld waar op 
‘n handvol na, almal reeds aan satan behoort en daarom 
voel Sion dikwels so moedeloos. Maar kyk, sy staan nie 
Herderloos, want die Aparte Gees waak oor haar terwyl 
Dit haar saggies troos en Elohim vertel aan haar dat Hy 
haar nooit nie sal verstoot, maar Sy Liefde oor haar, gaan 
Hy nou dubbel vergroot. 


Revelation 2012 
Of a different kind. 

Saturday 30 November 2013 03:30
 
 
Judith de Beer
In whatever way the sincere tries to put neighbourly love into 
words, yes, in a world where almost everybody already belongs
 to satan. Oh who is there that will be able to console Zion in 
these times, because at times she feels so disheartened and she 
laments and asks: Why does it feels as if even my Bridegroom is 
casting me away, because like an outcast it feels as if I do not 
belong anywhere. 

It does not matter how hard the worldling tries to put the reason 
for their existence into words, yes with so many verses and 
phrases taken from a useless word and it does not matter how 
hard they try to exaggerate the church out of proportion through 
the sweetest word, they are still pulling in satan’s harness, into 
the outer darkness where they all belong because the sins of the 
congregations are excessively enormous. 
 
It does not matter how determined all the faiths of the world are 
pushing forward into nowhere in their Nimrod’s unity with the 
ever-present, never-satisfied covetous Jew. Yes, into a 
horrendous spiritual life-distress, everybody are just stumbling 
on with feet as heavy as lead. 

In a time where nobody knows where they truly belong anymore, 
because good as well as bad, yes everybody feels abandoned 
and casted away and disheartened they look at each other and 
say: We cannot encourage or console each other because we are 
not offspring of the same mother because the darkness will stay 
evil forever while only the last light-bearers can still blush a little.  
 
Oh, it does not matter how hard the last light-bearers try to put 
neighbourly love into words, yes in a world where, except for a 
handful, everybody already belongs to satan and therefore Zion 
often feel so disheartened. But look, she is not standing without 
a Shepherd, because the Separate Spirit watch over her while It 
softly consoles her and Elohim tells her that He will never cast her 
away, but His Love over her He will now double.  


Openbaring 2013 
Baie laat…
Saterdag 30 November 2013 04:45
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
Ek hoor ‘n Stem wat sê: Sion, jy moet bid en waak, want 
dit is reeds baie laat, ja, jy moet waak, want Ek kom soos 
‘n dief in die nag terwyl jy vas slaap. 

Ek hoor ‘n Stem wat Roep: Sion, jy moet bid en waak en 
daarom ophou gaap, want daar is ‘n handvol wat Ek uit 
die wêreld uit gaan raap en dit is die heel laaste edelsaad 
waarmee jy oor hulle ewigheids-doel gaan praat. 

Ek hoor ‘n Stem wat sê: Sion, jy moet bid en waak, want 
oral óm jou, daar heers die kwaad. Wees daarom nou 
paraat en luister na My Goeie Raad en doen jou werke 
met ‘n baie vinnige vaart. 

Ek hoor ‘n Stem wat roep: O’ Sion, word wakker vanuit jou 
diepe slaap, want in jou midde sluip ‘n wolf en dit bedreig 
My kudde, ja, My skaap en dit met die woord 'Den haag', so, 
wee daarom elke een wat die heiliges nog met die belofte 
van die wêreld probeer behaag. 

Ek hoor ‘n stem wat roep: O’ Sion, waarom bly jy steeds 
so traag en waarom wil jy jou eie behoeftes so graag nog 
behaag. Jy het besluit, vir My gaan jy alles waag, waarom 
is dit dan dat jy oor elke nietigheid nog wil klaag. So, bring 
daarom deur jou gesindheid nie oor jou, die komende 
eindtyd wêreldplaag en wees daarom in jou werke nie 
langer lui of traag. 

Ek hoor ‘n Stem wat sê: Sion, luister na die kreun en 
steun van ‘n enorme aardplaat en wéét, jy is die 
bergvesting waarop Jerusalem haar gaan verlaat, so, 
wat gaan dit haar baat as jy nou nog lê en sluimer en 
slaap, want kyk, jou vyand is geen stommerik of swaap 
en hy sit en wag om die beste D.N.A vanuit julle midde, 
soos met ‘n Daniël van ouds, vir homself op te raap. 

Ek hoor ‘n Stem wat sê: Dit raak te laat vir raap en skraap, 
maar tussen die maagde is daar steeds die wat vas slaap 
en slegs ‘n paar is paraat. So, wat sal Ek doen met die 
onbruikbare saad, want in die Suiwer Nuwe Jerusalem 
Bedding gaan dit beslis nie aard. 

Ja, ek hoor ‘n Stem dringend roep: Sion, jy moet bid en 
waak en doen jou werke met ‘n vinnige vaart terwyl jy 
ook werk aan jou Melgisédek-spraak en luister wanneer 
Ek met jou praat, want dit is reeds donker en laat, ja, dit 
is baie- baie laat.  


Revelation 2013 
Very late…

Saturday 30 November 2013 04:45
 
 
Judith de Beer
I hear a Voice that says: Zion, you must pray and watch, because 
it is very late already, yes you must watch, because I come like a 
thief in the night while you are fast asleep. 

I hear a Voice that Calls: Zion, you must pray and watch and 
therefore stop yawning, because there is a handful that I will 
gather from the world and it is the very last noble seed that 
you will speak to about their eternal goal.  
 
I hear a Voice that says: Zion you must pray and watch, because 
everywhere around you evil reigns. Therefore be ready now and 
listen to My Good Counsel and do your work at a very fast pace. 

I hear a Voice that calls: Oh Zion, awaken from your deep sleep 
because in your midst a wolf is prowling and it threatens My flock, 
yes My sheep and that with the word Den Haag, so woe to anyone 
that still wants to please the holy ones with the promise of the 
world.  

I hear a voice that calls: Oh Zion, why are you still so slow and 
why do you still so much want to gratify your own needs. You 
have decided, for Me you will risk everything, why is it then that 
you still want to complain about every insignificance. So, therefore 
do not bring the coming end time world plague upon yourself 
through your attitude and therefore do not be lazy or slow in your 
works any longer. 

I hear a Voice that says: Zion, listen to the moan and groan of an 
enormous earth plate and know, you are the mountain fortress on 
which Jerusalem will depend, so how will it help her if you are now 
still lying sleeping and slumbering because look, your enemy is no 
idiot or fool and he is sitting and waiting to gather the best DNA 
from your midst for himself, like with Daniel in the olden times. 
 
I hear a Voice that says: It is becoming too late to pinch and 
scrape, but among the maidens there are still those who are fast 
asleep and only a few are ready. So, what will I do with the useless 
seed, because it will definitely not do well in the Pure New 
Jerusalem plant-Bed. 

Yes, I hear a Voice urgently calling: Zion, you must pray and watch 
and do your work at a very fast pace while you also work on your 
Melchizedek-speech and listen when I speak to you, because it is 
already dark and late, yes, it is very, very late. 


Openbaring 2014 
Doen jou werk…
Maandag 2 Desember 2013 10:30

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Wanneer die vyand deur sy politiek en kerk probeer om jou in jou 
werk vir die Waarheid te beperk om jou sodoende daardeur in die 
duisternis van die leuen in te trek, weet, die krag van Elohim ken 
geen maat of perk, so, staan jou staan en doen vir Hom jou werk. 

Wanneer jou vyand jou deur menslike instellings en wette in hulle 
sinagoges voor hulle rade vir ‘n vonnis nader trek, weet dit is tyd 
en satan ken ook sy perk en is daarom woedend en berserk want 
die regverdige deursien al sy leuens en drek. Staan daarom jou 
staan en doen jou werk en weet, jou siel is met die krag van Elohim 
deurtrek. 

Wanneer jou vyand jou vir vervolging in sy howe nader trek omrede 
jy staan teen sy leuens en drek, doen net jou werk, want jy is van 
die oerbegin af reeds as 'n skaal vir Elohim se werk in hierdie tyd 
met Sy Seël gemerk en daarom is jy deel van die goue gerf wat as 
mede erfgenaam saam met YaHWeHshua die Melgisedek-Kroon sal 
erf. 

Wanneer jou vyand jou werk vir die Waarheid en Suiwer Woord met 
‘n gruwelleuen probeer toeverf, staan jou staan al moet jy ook vir 
die Waarheid sterf, want jy is hier om drenkelinge te red en vir die 
ewigheid te werf, staan daarom sterk en wéét, die Krag van Elohim 
ken geen Maat of Perk. 


Revelation 2014 
Do your work…

Monday 2 December 2013 10:30


Judith de Beer 
When the enemy tries to limit your work for Truth by means of 
his politics and church in order to drag you into the darkness of 
the lie, know that the power of Elohim knows no measure or limit, 
therefore stand strong and do you work for Him.    

When your enemy drags you before their synagogues and 
councils to be sentenced by means of human institutions and 
laws, know it is time and satan also knows his limit and therefore 
he is furious and berserk because the righteous see through all 
his lies and muck. Therefore stand strong and do your work and 
know that your soul is imbued with the power of Elohim. 

When your enemy drags you before his courts for prosecution 
because you oppose his lies and muck, just do your work because 
since the primeval beginning you were marked as a scale by His 
Seal for Elohim’s work in these times and therefore you are part of 
the golden sheaf that will inherit the Melchizedek crown as joint 
heir with YaHWeHshua. 

When your enemy tries to cover your work for Truth and the Pure 
Word with an abomination-lie, stand fast even if you have to die 
for the Truth, because you are here to rescue drowning people 
and recruit them for eternity, therefore stand strong and know
the Power of Elohim knows no Measure or Limit. 


Openbaring 2015 
'n Meteoriet. 
Donderdag 5 Desember 2013 01:45
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
In ‘n droomgesig bevind ek my in 'n stad in ‘n baie hoë gebou 
waar ek saam met nog ‘n persoon na ‘n nood nuusberig luister 
en daar word gewaarsku dat ‘n voorwerp die aarde dreigend 
nader. Ek stap na 'n venster en ek kyk na buite, op na die 
hemelruim en ek sien hoedat ‘n enorme swart klip die aarde 
met ‘n geweldige spoed nader. Hierna roep ek die ander persoon 
en sê: Kom ons gebruik die hysbak en gaan vinnig na onder en 
probeer om van die gebou weg te beweeg voordat die meteoriet 
die aarde tref. Hierna staan ons op ‘n oop erf en ek staal my vir 
die slag met die nagevolge wat gaan volg, maar word wakker 
voordat daar iets gebeur. 


Revelation  2015
A Meteorite. 

Thursday 5 December 2013 01:45

 
Judith de Beer
In a dream vision I find myself inside a very high building in a 
city together with another person and we overhear an emergency 
news report warning that an object is ominously approaching the 
earth. I look out of a window and outside, in the sky I see an 
enormous black stone approaching the earth with a tremendous 
speed. I call the other person and say: Let us rather use the lift 
and go down quickly and try to move away from the building 
before the meteorite crashes into the earth. 

Thereafter we stand on an open plot and I steel myself for the 
impact and the consequences that will follow, but I woke up before 
anything happened. 


Openbaring 2016 
Luister en hoor. 
Donderdag 5 Desember 2013 14:41
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Laat die wat verstand het nou hoor, want daar is ‘n skaal 
en die bak aan die regterkant daarvan is gemaak van 
suiwer goud en goeie ivoor en daarin word 'n handvol 
suiwer edelsaad vir ‘n nuwe tydvak gestoor. Maar die 
linkerkantste bak is 'n asblik wat gevul is met gemors 
en dit loop heeltemal oor en so kom daar oor die Weste 
‘n oordeel en die maat daarvan is ‘n afgryslike dubbeldoor. 

Laat die wat ore het daarom nou hoor, want die wêreldling 
het heeltemal hulle verstand verloor en dit is nog slegs die 
glans van geld wat hulle kan bekoor en in die komende 
groot verdrukking gaan hulle gewetenloos poog om elke 
heilige wreed te vermoor, want in hulle onderbewussyn 
weet hulle wat word vir hulle in die ewige afgrond gestoor. 

Laat die wat die Gees het nou hoor en hulle daarom nie 
laat verlei deur die verloklike wêreldkoor, want die valse 
vredesbeeld van die gruwel van die bastermoor gaan baie 
dwarsoor die wêreld uitermatig baie bekoor en kort daarna 
raak alles deurmekaar en agterstevoor terwyl die onkunde 
van die duisternis biljoene gaan versmoor wyl hulle die 
Wysheidslig vir ewig gaan verloor. 

Laat dié wat oor die Wysheid beskik nou duidelik hoor en 
laat hulle hul daarom met nog meer Wysheid vanuit die 
hemel doop terwyl hulle alles wat die wêreld bied van hulle 
afstroop, want al die rykdom en die glans van die wêreld is 
waardeloos en so goedkoop en die einde daarvan is net die 
doderyk en kyk, sy deure staan klaar wyd oop terwyl al die 
wêreldvoete so gretig daarheen hardloop. 

Laat die wat die Liefde dra ook nou hoor want daar is 'n skaal 
en die regterkantste bak daarvan is gemaak van suiwer goud 
en duursame ivoor en daarin word slegs die verseëldes se 
name vir hulle veiligheid gestoor. Maar die linkerkantste 
bak is ‘n ou vuil geroeste asblik wat gevul is met wêreldvullis 
en dit loop heeltemal oor. Ook oor die Ooste kom daar ‘n 
vreeslike oordeel en die maat daarvan is 'n afgryslike 
dubbeldoor, so, wee daarom elke een wat buig of hulde 
bring aan die gruwelbeeld van die bastermoor. 

Laat die wat oor die onderskeidingsgees beskik ook nou 
duidelik hoor, want alle wêreldgebeure is, om die minste 
daarvan te sê, heeltemal goor. Terwyl almal mekaar nou 
oor en weer begin vermoor, met die Gog en die Magog 
wat op die einde die stryd teen mekaar gaan verloor, 
want die oorvol skaal is besig om te kantel en sy oorvol 
maat loop oor, ja, dit loop soos taai bloed oor die liberale 
wêreldling se hoof, want in hulle werke het hulle hul vir 
satan afgesloof. 

Laat die wat ore het daarom nou hoor en hou julle daarom 
nie vir die Waarheid doof, want kyk, daar slaan ‘n swaard 
en tussen die apartes en die verbasteraars ontstaan ‘n 
onoorkombare kloof, want eons gelede is hel en binding 
aan die onreines beloof. Maar die Nuwe stad Jerusalem is 
aan die heiliges beloof en nie één van die verseëldes word 
op die einde vir satan se ryk geroof. 

Laat elkeen wat wil nou die volgende hoor; die tyd is nou 
besig om vinnig uit te loop, maar die wêreldling wil steeds 
koop en verkoop terwyl hulle liefde na die binding van die 
materie noop. So, laat die wyses onder julle sê: ek het 
hierdie boodskap baie duidelik gehoor en ek wéét- daar 
is ‘n skaal wat oorhel met ‘n vreeslike oordeel daarin, vir 
hierdie spesifieke tyd gestoor. 


Revelation 2016
Listen and hear. 

Thursday 5 December 2013 14:41

 
Judith de Beer 
Let those who can think listen, because there is a scale and the 
bowl on the right hand side of is made out of pure gold and good 
ivory and a handful pure noble seed for a new period is stored 
therein. But the bowl on the left is a garbage bin filled with filth 
and it is overflowing and thus there is judgment coming to the 
West and it is a dreadful double measure. 

Let those who have ears therefore listen, because the world lings 
have completely lost their minds and it is still only the lustre of 
money that can charm them and in the coming great oppression 
they will ruthlessly attempt to cruelly murder every holy being, 
because in their subconscious they know what is awaiting them 
in the everlasting abyss. 

Let those who bear the Spirit listen and they must not allow 
themselves to be seduced by the tempting world-choir, because 
the false peace-image of the half-breed-Moor will charm many 
across the world excessively, shortly thereafter everything will 
a turmoil up and upside down while the ignorance of the 
darkness suffocate billions while they will lose the Wisdom-Light 
forever. 
 
Let those who have Wisdom listen and allow themselves to be 
baptised with still more Wisdom from heaven while they rid 
themselves from everything that the world offers, because all the 
riches and the lustre of the world is worthless and cheap and the 
outcome thereof is only the realm of death and look, its doors are 
already wide open while all the worldly feet are so keenly running 
towards it. 

Let those who carry Love also now hear for there is a scale and 
the bowl on the right hand side thereof is made out of pure gold 
and durable ivory and only the names of the sealed ones are 
stored in it for their safety. But the left hand side bowl is an 
old dirty rusted garbage bin that is filled with world-filth and it 
is overflowing. There is also a terrible judgment going towards 
the East and the measure thereof is a dreadful double measure, 
So, woe to everyone that bows to or pays homage to the 
abomination-image of the bastard-Moore. 

Let those who have the spirit of discernment also now hear, 
because all the world events are, to say the least, completely 
rancid. While everyone is starting to murder each other, and 
the Gog and Magog will in the end lose the battle against each 
other because the overflowing scale is tilting and it’s spilling 
measure is flowing like sticky blood over the head of the 
worldling, because in their works they’ve only slaved for satan. 

Let those who have ears therefore listen and do not ignore 
the Truth, for behold, a sword cuts between the separate ones 
and the interbreeds (bastards) creating an insurmountable gap 
between them for eons ago, hell and binding was promised 
to the impure. But the New Jerusalem is promised to the holy 
ones, and not one of those sealed, will be at the end destined to 
Satan's kingdom. 

Everyone who would like to hear, listen to the following; time is 
running out fast but the worldling still wants to buy and sell 
as 
they love the binding of the worldly matter. 
. So, let the wise 
among you say: I took note and know that a scale exist and it 
is tilting 
with a terrible judgment thereinsaved for this 
particular time. 


Openbaring 2017 
Die dag van more…
6 Desember 2013 16:30
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
O’ wat gaan die toekoms van nou af uitbaar, want van hier 
na waar oraloor gaan dit binnekort ewe swaar en hoe nader 
na die einde van die jaar, ook daar gaan die onrus in die 
hart van menigeen nie bedaar, want alles, vanaf die 
seisoene tot en met die ekonomie is heeltemal deurmekaar. 

O’ wat gaan die donker toekoms van nou af uitbaar, want daar 
staan 'n doodsengel wat intens na sy volgende opdragte staar 
en nie een van hulle word vir die nuwe ryk uitgespaar, want kyk, 
die gedaante van die dier van openbaring is dood verklaar en 
hy was en is nie maar staan nog steeds daar, maar hy het ook 
reeds klaar na die verderf in die ewige afgrond afgevaar en so 
staan die wêreldorde eensgesind as tien en na ‘n kort periode 
gaan hulle agter hom die afrond invaar. So sterf daar in die 
toekoms die een na die ander grote sowel as koninklike en wie 
is die volgende weduwee of wewenaar. 

Wat gaan die dag van more vir die mensdom uitbaar, want die 
tyd is duister en bisar en daar kom ‘n baie groot aardbewing 
en dit krap alles verder deurmekaar sodat die menigtes uitroep: 
O’ die lewe is voorwaar uitermatig baie swaar, want kyk, globaal 
wil die vloede en die sneeustorms ook nie bedaar en daarom wil 
of kan die mens se vrees nie meer bedaar. 

O’ wat gaan die toekoms van nou af uitbaar. Luister daarom nie 
na die lofredes wat die draak oor die dier uitbraak, want alles 
vanuit die vals profeet se mond is so onwaar, want hy wil hê 
almal moet in Nimrods-eenheid aanbiddend na die beeld van 
die dier toe staar en sodoende word hulle siel vir hel en Hades 
uitgespaar. So, wat gaan die toekoms nou uitbaar, want die 
gruwel staan grotesk uitgestal, daar op die heilige altaar. 


Revelation 2017 
The day of tomorrow…

6 December 2013 16:30

Judith de Beer 
Oh what lies in the future from now on because from here to 
where, it will soon be equally difficult everywhere and the 
closer towards the end of the year, there too the uneasiness 
will not subside in the hearts of many, because everything, 
from the seasons, to the economy is completely mixed up. 

Oh what will the dark future bring from now on because there is 
an angel of death who is intensely staring at his next assignments 
and not one of them is saved for the new kingdom because the 
image of the beast of Revelation has been declared dead but he 
has already descended into perdition in the everlasting abyss 
and so the world order are standing united as ten and after a 
short period they will follow him into the abyss. One after the 
other great person as well as royalty will die in the future and 
who will be the next widow or widower. 

What will the day of tomorrow bring mankind because time is 
dark and bizarre and a very big earthquake is on its way and 
it will mess everything up more so that the multitudes will call 
out: Oh life is indeed exceedingly difficult because globally the 
floods and snowstorms also will not to subside and therefore 
man’s fear will not and cannot subside anymore. 

Oh what will the future bring from now on, therefore do not listen 
to the praises that the dragon is belching out over the beast 
because everything from the mouth of the false prophet is untrue 
for he wants everyone to stand and stare in worship at the image 
of the beast in Nimrod-unity and by so doing their souls are saved 
for hell and Hades. So what will the future bring now because the 
abomination is grotesquely displayed there on the holy altar. 


Openbaring 2018 
Waar die karkas lê…
 
Maandag 9 Desember 2013 14:02 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Kyk, geheel die hemel staan stil-verstom, met die naklank van 
reeds langvergete vuvuzelas is dit nou stinkende brommers 
wat daar brom en om 'n doodskis staan skouer aan skouer, ja, 
reg rondom, die liberalis, Raka en die Jodedom, want daar waar 
die karkas lê, dáár sal die aasvoëls saamdrom en vir dit wat 
werklik heilig is, gee niemand om. 

Kyk, al die engele staan stil-verstom, want ‘n gruwelwêreldgod 
lê in ‘n stokou lyk vermom met al die wêreldlinge wat al biddend 
daarom saamdrom. Die hoer van Babilon staan ook daar, 
skynheilig-vroom soos ‘n maagdelike non terwyl sy al haar 
hoerkerke nader nooi: Kom! O’ kom! Want oral heers nou die 
valse vrede, so, shalom, shalom- laat ons daarom soos wat dit 
die aasvoëls betaam, nou om die karkas saamdrom. 

Kyk, alles wat heilig is staan stil-verstom en oraloor, daar tuimel 
'n eenwêreldorde se klatergoud-ryk van papvrot karton en die 
maan skyn rooi soos bloed en so ook die son en wie sou kon 
weet en wie sou kon raai dit is die stert van Ison en dit verpletter 
al die drome- gebou om Mammon. So, laat die skares wat om die 
karkas saamdrom weet, hulle kort heerskappy is bykans klaar 
weer om. 

Kyk, geheel die natuur staan stil-verstom en hulle fluister: Niks 
vanuit die materiële realm was eens so slim, maar nou so uiters 
dom, soos die miserabele mensdom en daarom het geheel die 
hel in al sy fasette nou op hulle neergekom, want ‘n verrottende 
lyk word hulle god en luister net hoe loof hulle hom en hulle 
vergeet van hulle Goeie Skepper, ja, hulle verstoot HOM. 
Daarom is dit dat die Oordeel nou gevaarlik vir hulle begin te 
grom en dit is en was van die begin tot die einde, ja, vanaf 
Henog tot en met Openbaring, die enigste slotsom en so kom 
daar binnekort massas wreed in die dood om. 

Kyk, geheel die hemel staan stil-verstom, met die naklank van 
reeds langvergete vuvuzelas is dit nou net die doods-brommers 
wat daar brom en om ‘n doodskis staan skouer aan skouer die 
kerkgangers saam met Raka en die nageslag van Nagash, naamlik 
die Jodedom en daar waar die karkas lê dáár sal die aasvoëls 
saamdrom en vir die heel laaste heiliges, gee niemand meer om. 


Revelation 2018 
Where the carcass lies…

Monday 9 December 2013 14:02

 
Judith de Beer 
Behold, the whole of heaven is rendered speechless, with the echo 
of long-forgotten vuvuzelas it is now stinking blowflies humming, 
and around a coffin stand shoulder to shoulder, yes together, the 
liberalist, Raka and Jewry, because there where the carcass lies, 
there the vultures will flock together and nobody cares about the 
holy. 

Behold, all the angels are standing speechless, because an 
abomination-world-god lies disguised in an age-old corpse with all 
the world lings flocking around it, praying. The whore of Babylon is 
also standing there, sanctimonious-saintly like a maiden nun while 
she invites all her whore churches: Come! Oh come! Because 
all-over the false peace now reigns, so shalom, shalom – let us 
now flock around the coffin like true vultures. 

Behold, all that is holy is standing speechless and everywhere 
the one-world-order’s tinsel kingdom of mushy rotten carton is 
tumbling and the moon shines red like blood and so is the sun 
and who would ever be able to guess that it is the tail of Ison and 
it destroys all the dreams built around Mammon. So, let the crowds 
gather around the carcass and know, their short reign is almost 
over. 
 
Behold, the whole of nature is standing speechless and it whispers: 
Nothing from the material realm was once so clever, but now so utterly 
stupid, like the miserable mankind and therefore the complete hell in 
all its facets has now descended upon them, because a rotting corpse 
became their god and listen how they praise him but they have forgotten 
their Good Creator, yes they rejected HIM.  

Therefore Judgement is starting to growl dangerously at them and 
as it was from the beginning to the end, yes from Henog to and 
including Revelation, the only conclusion- and so masses will 
soon pass away cruelly. 

Behold, the whole of heaven is rendered speechless, with the 
echo of long forgotten vuvuzelas it is now only the death 
representing-blowflies humming and around a coffin the churchgoers 
stand shoulder to shoulder with Raka and the offspring of Nagash, by 
name- Jewry and there where the carcass lies there the vultures will 
flock together and nobody cares anymore about the last holy ones. 


Openbaring 2019 
Kom ons loof SY Naam.

Dinsdag 10 Desember 2013 09:50
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Vanuit engele-oë val daar 'n traan en dit oor ‘n kleine oorblyfsel 
wat voor hulle Hemelse Vader staan en dít is die woord wat 
vanuit Sion se midde na Sy Troon opgaan en dit terwyl sy 
haar oor geheel die optrede van die wêreld skaam, ja, daar 
waar hulle biddend voor hulle afgod staan. Sy roep: O’ onse 
Vader, met geheel ons wese wil ons U loof sodat U ons liefde 
vir U kan verstaan en ons wil nie dat die haan se kraai driemaal 
in verloëning oor ons lofrede vir U sal gaan, want teen geheel 
‘n grote wêreld is dit wat ons vandag hier voor U staan. 

Vanuit YaHWeHshua se oë val daar ‘n tere traan en dit oor ‘n 
kleine kudde wat so broos voor Sy Aangesig nou staan terwyl 
sy dapper sê: Al sal geheel die wêreld ons oor ons standpunt 
vir U en die Waarheid stukkend slaan en al sal hulle ons oor 
ons optrede ook hóé vermaan, sal ons in die komende tye vir 
U bly staan. So, leer ons om in naasteliefde saam te staan sodat 
die Geloof, Hoop en Liefde in ons midde nimmermeer sal vergaan. 

Vanuit Sy Vader-oë val daar nou ‘n vreugde traan oor 'n skerm 
in die wind wat Hom loof terwyl geheel ‘n wêreld lofend voor 
hul gruwel-afgod staan. Ja, daar val ‘n Goddelike Traan oor ‘n 
handvol edelkoring wat hulle nie vir hulle GROTE KONING skaam 
terwyl hulle HOM met geheel hulle swak menswees en hulle harte 
loof sodat dit geheel die skepping nie ontgaan. So, laat satan en 
sy gesante iets op hierdie dag baie mooi verstaan en dit is dat Sion 
besig is om tot Jerusalem se ewige oorlewing op te staan. 

Vanuit elke hemeling se oë val daar nou ‘n baie emosionele traan, 
ja, oor die lof van die verseëldes wat vir Elohim na bowe en ook in 
alle ewigheidsrigtings gaan en kyk, hulle roep HOM so trots daar 
op SY EWIGE APARTE NAAM en hulle sê: Terwyl almal biddend 
voor die wêreld-afgod neer sal slaan sal ons, soos Daniël van 
ouds, vir U regop bly staan, want dit is net vir U wat ons wil 
bestaan en al sou alles om ons en selfs ons vleeslike liggaam 
ook vergaan, sal ons met U Hulp vir U bly staan en daarom loof 
ons op hierdie dag U GROTE APARTE NAAM. 

Naskrif; 
Kom Sion en Jerusalem, kom ons maak ‘n punt daarvan en loof 
op hierdie en al die toekomende dae, Sy Lieflike Naam. 


Revelation 2019         
Let us praise HIS Name

Tuesday morning 10 December 2013 09:50
 
Judith de Beer 
A tear is falling from angel eyes and it is because of a small 
remnant standing before their Heavenly Father and this is the 
word rising from Zion’s midst to His Throne and all of this 
because she is ashamed over the whole conduct of the world, 
yes, there where they are standing praying before their idol. 
She calls out: Oh our Father, with all of our being we desire 
to praise You so that You can understand our love for You 
and we do not want the cock’s crow to sound three times in 
denial over our praise for U, because against the whole of a 
great world we are standing here before You today. 

From YaHWeHshua’s eyes a tender tear falls and this over 
a little flock standing fragile before His Face now while she 
courageously says: Even if the whole world would break 
us into pieces for our viewpoint on You and the Truth and 
regardless how they reprimand us over our actions, we will 
keep on standing for You in the coming times. So, teach us 
to stand together in neighbourly love so that the Faith, Hope 
and Love in our midst will never ever perish. 

From His Father’s eyes a joyful tear falls over a shelter in the wind 
that praises Him while the whole world is standing in praise before 
their abominable idol. Yes, a Godly Tear falls over a handful of 
noble wheat who are not ashamed of their GREAT KING while they 
praise him with all their weak humanity and hearts and it does not 
go unnoticed by the whole of creation. So, let satan and his 
envoys understand something very clearly on this day and that is 
that Zion is now standing up for Jerusalem’s everlasting survival. 

From every heavenly being’s eyes a very emotional tear falls now, 
yes, over the praise of the sealed ones that rises up for Elohim and 
also into all eternal directions and behold, they call Him so proudly 
on His ETERNAL SEPARATE NAME and they say: While everyone 
prayerfully will fall down before a world-idol we will, like Daniel of 
old, keep standing up for You, because it is only for You we want 
to exist and even if everything around us and even our physical 
body also perished we will keep standing for You with Your Help 
and therefore we praise YOUR GREAT SEPARATE NAME on this 
day. 
 
Ps. Come Zion and Jerusalem, let us make this our focus and 
praise His Lovely Name on this and all forthcoming days.  


Openbaring 2020 
Insig in die hiernamaals. 
Donderdag 12 Desember 2013  09:30

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
'n Leser wil weet; Die onlangse afsterwe van die wêreld se 
gunsteling leiersfiguur laat onwillekeurig die volgende vraag 
by my ontstaan. Ons volk het wel soos enige ander volk foute 
begaan, maar tog voel ek dit word oordryf en ook dat ons in ‘n 
sekere sin tog reg was. Nou vra ek; kan siele maklik of moeilik 
tot ander insigte in die geestes-wêreld kom, veral as hulle mag 
en aansien op aarde geniet het. Hoe hanteer hulle die verlies aan 
faam en status waaraan hulle gewoond was teenoor byvoorbeeld 
iemand van die werkersklas en het hierdie gewese leier tot ander 
insigte gekom na sy dood of nie en bly hy steeds in sy ideologie 
glo. 

Antwoord: Om mee te begin is dit goed dat jy verwys na siele, 
want alles wat lewe, of hulle hul nou in die geestelike of materiële 
realm bevind, het ‘n siel, maar nie almal beskik oor die Lewende 
Gees van Elohim wat noodsaaklik is om ‘n volmaakte kind van 
die Enigste Ewige Lewende God te word nie. Maar tog bevind 
almal hulle, of dit nou reeds tydens hulle aardse bestaan of 
daarna is, in die een of ander ligwoning of duisterdimensie en 
hierdie toestand word grotendeels deur elkeen se eie voorkeure 
of liefde tydens hulle weg deur die vlees bepaal. Daarom word 
daar in die Woord verwys na- daar waar jou skat is, daar sal jou 
hart (siel) ook wees. 

So word daar ook na die ewige afgrond verwys; waar al die fasette 
van satan gemanifesteer in menslike gedaantes, soos byvoorbeeld 
die dier en valsprofeet van Openbaring, sowel as almal wat hulle 
ideologie slaafs navolg het, in ‘n baie lang binding sal verkeer. 
Daarom dui hierdie binding dan ook op die hardnekkige weerstand 
van hierdie uiters onsuiwer siele teen die Suiwer Waarheid en Wil 
van Elohim en in hierdie toestand word daar deur die gevallenes 
vir hulleself ‘n stagnante waanwêreld geskep, waar hulle vir 
ondenkbare tye hulle satanies-georiënteerde ideologie, onder die 
verskriklikste dwang sal navolg en van hierdie toestand kan hulle 
nie ontsnap nie, omdat die suiwer magte van die hemel die mag 
en die outoriteit oor die sleutel van die ewige verskriklike afgrond 
het en daarom sal alles wat gebind is vir die duisendjarige 
vrederyk, oor geen mag beskik oor die doen en late of die denke 
van die heiliges (Apartgesteldes) nie. 

Daarom sal dié wat die wêreld met sy sug na rykdom, mag en 
heerskappy oorwin, as eerstelinge alles afkomstig van die Gees 
erf en Elohim sal soos ‘n Ewig Lewende Lig oor hulle skyn en 
hulle sal kinders van die Allerhoogste genoem word. Maar 
diegene wat verwonderd en terselfdertyd vreesagtig so gedienstig 
en gedwee agter die wêreld (Babilon) aangeloop het, se deel sal 
in die ewige afgrond wees in 'n brandende poel van vuur en 
swael. Ja, daar in hel en Hades (ashoop) sal die honde 
(onsuiweres), die verbasteraars, die gevalle wêreldmanne van 
groot naam, die hoer van Babilon met haar hoerdogters en almal 
wat die leuen liefhet en doen wees. En daarom kan en sál die dier 
van openbaring en almal wat hom na die ewige afgrond volg, tot 
geen ander insigte na hulle ligaamlike dood kom nie en daar sal 
'n groot geween en ‘n verskriklike gekners van tande wees. 


Openbaring 2021 
Verdeelde koninkryke. 
Saterdag 14 Desember 2013 06:45 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Ek hoor 'n Stem wat sê: Die heel swakste eienskap van enige 
leier is wanneer hy deur arglistige planne, anargie in eie midde 
teweegbring, want ‘n koninkryk eens verdeel, is verswak en 
so ‘n volk, nasie of groep sal selde of ooit weer heel en dit 
kon die sogenaamde leiers van die Boervolk, ja, vanaf die 
eerste trekker tot en met nou, weinig skeel om terwille van 
hulle eie ego en mag, hierdie volk van Elohim uitmekaar te 
skeur en so is hierdie kragtige maar klein volkie, nog altyd 
in swak groepe verdeel. 

Daarom sê Ek vir julle dat elke koninkryk teen homself 
verdeel, word verwoes en so ook elke huis teen homself 
verdeel. 


Revelation 2021
Divided kingdoms 
Saturday 14 December 2013 06:45

Judith de Beer
 
I hear a Voice saying: The weakest characteristic of any leader is 
when he brings forth anarchy in his own midst through cunning 
plans, for a kingdom once divided is weakened and such a people, 
nation or group will seldom if ever heal again and the so-called 
leaders of the Boer nation, yes, from the first trekker up until now, 
did not worry in the least to tear this nation of Elohim apart for 
their own ego and power and so this powerful but small nation 
was always divided into weak groups. 

Therefore I say to you that every kingdom divided against itself 
will be destroyed and so also every house will be divided against 
itself. 


Openbaring 2022 
Bileams wraak (verbasteringsleer)
Donderdag 19 Desember 2013 04:55
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
In die dagbreek van die oggend-grou hoor ek 'n Groot Stem 
wat roep: Laat dié wat oë en verstand het, kyk en aanskou 
en wié onder hulle sal sê: Ons het opregte berou en net aan 
U, O’ onse Elohim bly ons ewig getrou. Net op U sal ons bly 
vertrou terwyl geheel die wêreld ons daaroor minagtend toe 
sal snou. So, wie sal as getuies die voltrekking van die Oordeel 
oor die aarde aanskou, ja, terwyl hulle oë ook die beeld van die 
groot gruwel sal aanskou met al die verbastering en boosheid 
wat oor die aarde ontvou. 

Daar is ‘n gerub wat uitroep: O’ geheel die wêreld het tot in 
alle ewigheid verbrou, want aan die nageslag van Kus, Nimrod 
en Edom sweer hulle hul ewige trou en aan Kanaän, Raka en 
die Kaftoriet word die suiwer wit maagd as soenoffer uitgehou, 
terwyl hulle desperaat poog om ‘n nuwe eenwêreldorde, naamlik 
Babel, te bou om sodoende hulle heerskappy, ja, net soos die 
gevalle engele van ouds, ver bokant die van Elohim uit te bou. 

'n Groot Stem roep: Wie weet hulle het verbrou en het nou 
daaroor, al is dit net effens, berou en wie bly daarom nog 
aan God getrou. Wie is die suiwer handvol edelkoring wat die 
betekenis van die Geduld van die Barmhartigheid nog onthou, 
want ook in die midde van Sion en Jerusalem brand die lamp 
van geloof, hoop en liefde nou laag en flou, terwyl agterdog, 
naywer en haat, in hulle midde ontvou! 

Daar is ‘n Groot Stem wat uitroep: Honderd-vier-en-veertigduisend 
is ‘n enkele druppel vars dou teenoor ‘n enorme meer van 
brakwater aan ‘n dorsteling uitgehou. So, aan wie word daar op 
die einde ‘n koel lafenis uitgehou en wie sal gloeiende kole van 
vuur tussen hulle tande moet stukkend kou, want die liefde is 
nie meer warm of koud, maar dit het verflou en Elohim hou nou 
eenmaal nié van lou. 

Daar is ‘n Enorme Stem wat uitroep: Is daar nog iemand oor 
wat tot op die einde gaan uithou, want 'n tyd soos nog nóóit 
is besig om oor die aarde te ontvou en daar is so min met 
die vermoë om die Suiwer Waarheid te behou. So, wee daarom 
die valse Juda (Jood) met sy bedrieglike woord, want Er, Onan 
en Sela is gebore uit die dogter van Sua, die Kanaänitiese vrou 
en nié vanuit Boas deur Dawid, ja, die suiwer saadlyn, vanuit 
die ou tot die nuwe testament deur die Hoeksteen YaHWeHshua 
vir die toekomende toekoms in die Nuwe Jerusalem vir die 
suiweres uitgehou. 

So hoor ek twee gerubs wat in een stem roep: Almal het 
verbrou, maar niemand het berou, want dit is Edom wat die 
regerende septer in die Withuis en ook Buckinghampaleis 
vir ‘n klein tydjie vashou, terwyl die wraak van Bileam oor 
die wêreld ontvou met die tentakels van die leviatan wat 
geheel die aarde in duisternis toevou. Daarom raak dit 
tyd en die verseëldes sal as ewige getuies die vernietiging 
van die tydvak aanskou. Moet daarom, O’ Jakob-Israel, nie 
langer die adder in jou boesem vertroetel en vertrou, want 
kyk, almal uit die wêreld is besig om vreeslik te verbrou en 
daar is weinig nog oor wat voor Elohim staan met suiwer 
harte, in opregte berou. 


Revelation 2022
Bileams revenge (hybridisation doctrine)

Thursday 19 December 2013 04:55

 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In the dawn of the morning-grey I hear a Magnificent Voice calling: 
Let those who have eyes and a sound mind look and behold who 
among them will say: We have sincere remorse and only to You, 
Oh our Elohim, we stay loyal forever. Only in You we will keep our 
trust while the whole world will sneer at us for doing so. Who will 
see the consummation of the Judgment upon the earth, yes, while 
they will also observe the image of the great abomination with all 
the bastardisation and evil unfolding on Earth. 

There is a cherub calling out: Oh, all the world has messed up 
for ever, because they sworn everlasting loyalty to the offspring 
of Cush, Nimrod and Edom and the pure white maiden is offered 
to Canaan, Raca and the 
Caphtorim as sacrifice, while they 
desperately try to build a new one world order, namely Babel, in 
order to build their reign far above the reign of Elohim, just like 
the fallen angels of old. 

A Magnificent Voice calls out: Who know that they have messed 
up and now feel, even just a little, remorse and therefore still stay 
loyal to God. Who is the pure handful noble wheat that still 
remembers the meaning of the Patience of Mercifulness, for even 
in the midst of Zion and Jerusalem the lamp of faith, hope and love 
is now burning very low and weak, while suspicion, envy and hate 
unfold in their midst! 

There is a Magnificent Voice calling out: Hundred and forty four 
thousand is only a single drop of fresh dew in comparison to an 
enormous lake of brackish water offered to a thirsty person. So, 
in the end, who will be offered cool refreshment and who will have 
to bite glowing coals of fire between their teeth, because love is no 
longer warm or cold but it has weakened and Elohim do not like 
lukewarm love.

There is a Magnificent Voice calling: Is there anyone left who will 
last until the end, because a time like never before is unfolding 
on the earth and there are so few with the ability to hold on to 
the Pure Truth. So, woe therefore to the false Judah (Jew) with 
his deceptive word, because Er, Onan and Selah were born 
from the daughter of 
Shua, the Canaan woman and not from 
Boas through David, yes the pure seed line, from the old to 
the new testament through the Cornerstone YaHWeHshua, 
kept for the pure ones for the forthcoming future in the New 
Jerusalem.   
 
I then heard two cherubs calling in once voice: Everyone has 
messed up, but nobody has remorse, because it is Edom that 
is holding the reigning sceptre in the White House and also 
Buckingham palace for a short while, while the revenge of 
Bileam is deploying across the world by means of the tentacles 
of the leviathan that cover the whole earth in darkness. 
Therefore it is becoming time and the sealed ones will, as 
everlasting witnesses, see the destruction of the period. 
Therefore, Oh Jacob-Israel, do not pamper and trust the adder 
against your bosom any longer because look, everyone from 
the world is messing up terribly and there are few left that 
stand before Elohim with pure hearts, with sincere remorse.

Openbaring 2023 
Sy Verlossings Naam.
 
Vrydag 20 Desember 2013 09:30 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Iemand skryf: Daar word belowe dat ons die Meester se 
Nuwe Naam sal ken en ook lees ons in "die drie dae in die 
tempel" (Lorber) dat die Meester se naam Immanuël was. 
Later word daar in Aramees na Hom as Jahshua en in Grieks 
as Iesous (Jesus) verwys. Nou weet ons egter onteenseglik 
dat die onsigbare Elohim YHWH van die ou testament die 
sigbare Elohim (Seun van die mens) van die Nuwe testament 
is. Dan is dit mos YHWH Self wat vir ons Verlossing gebring 
het en is dit YHWH Self wat weer sal kom. YaHWeHshua 
beteken dan YaHWeH Verlos. Lees asseblief openbaring 
2019. 

Antwoord: Dit is voorwaar 'n raak opsomming oor 
Abba Vader se Ewige (Nuwe) Naam. Die betekenis 
van die Naam YaHWeHshua sê alles oor die Eenheid 
van Vader, Seun en Gees wat niks anders is as Een 
Liefdevolle El (God) wat in Sy groot beplanning 
voorsiening maak vir die 'verlore seun' (sondaars) 
om oor watter tydsbestek, in watter onderskeie 
werkende ordes ookal, weer huiswaarts te keer. 
Die Meester Self leer ons deur Sy Woord dat daar 
in die huis van die Vader vele woninge is en dat Hy 
gaan om vir ons plek te berei en dit is die Nuwe 
Melgisedek Verlossings Lied van die ewigheidstoekoms. 

En so gaan die van bo-geborene (oudste seun) dan 
ook nie meer hieroor murmureer nie, maar gaan eerder 
saam met hulle Vader bly wees, ja, oor eens verlore broers 
(van onder geborenes) wat nou deur die Verlossingsgenade 
weer huiswaarts kan keer en daarom gaan hulle skouer aan 
die wiel sit om mee te werk sodat dit wat eens verlore was 
weer huiswaarts kan keer. 


Revelation 2023 
His Salvation Name. 

 Friday 20 December 2013 09:30 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Someone writes: It is promised that we will know the Master’s New 
Name and we also read in “Three days in the Temple” (Lorber) that 
the Master’s name was Immanuel. Later He is referred to in Aramic 
as Jahshua and in Greek as lesous (Jesus). But now we know 
undeniably that the unseen Elohim YHWH of the Old Testament is 
the visible Elohim (Son of man) of the New testament. Then it has 
to be YHWH Himself that brought us Salvation and it is YHWH 
Himself that will come again. YaHWeHshua then means YaHWeH 
saves. Please read revelation 2019.

Answer: It is indeed an accurate summary of Abba Father’s 
Everlasting (New) Name. The meaning of the Name YaHWeHshua 
says everything about the Unity of Father, Son and Spirit which is 
nothing else but One Loving El (God) who made provision for the 
“prodigal son” (sinners) in His great planning, to return homeward 
again, in whatever work order over whatever time period. The 
Master Himself teaches us through His Word that there are many 
homes in the house of the Father and that He is going to prepare 
a place for us and this is the New Melchizedek Salvation Song of 
the eternal future. 

And so the born-from-above (eldest son) will also not grumble 
over this anymore, but will rather be joyful together with their 
Father, yes over once lost brothers (born-from-below) who can 
now turn homeward through the Salvation Mercy and therefore 
they will put shoulder to the wheel to work together to enable 
the lost ones to return home again. 


Openbaring 2024 
My Ewige Son en Koel Waterbron...
Saterdag 21 Desember 2013 09:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Abba Vader, U is my Hemeldroom, daar waar ek op 
U groen weivelde loom. O’ U is my Heerlik Son, maar 
ook my Skoon Koel Waterbron. U is my Koelteboom 
langs 'n Suiwer Waterstroom. My veilige Bergvesting 
reg rondom, ja, daar waar U Liefde ewig Blom. U is 
die Goedertierenheid wat my oorstroom en gereinig 
deur U Bloed staan ek ewig suiwer skoon. In hierdie 
lewe gee net Alleen U, regtig vir my om, al staan ek 
daar so nietig dom. U is die Genadelied in Suiwer 
Toon wat geheel my klein bestaan omsoom. 

Abba Vader, U is my Heerlik Son, daar waar al die 
suiwer engele om U saamdrom. Daar by U in die 
hemel wil ek ewig woon, sal U my daarom van al 
my foute nou verskoon. Oor U Grote Vrede staan 
ek stil verstom en daarom roep ek saam die engele: 
Vrede! Vrede, ja, shalom! U is die Woord wat in my 
woon, maak my siel en hart daarom rein en skoon. 
O’ onse Vader wat daar in U hemel woon, oor U 
Tweede Koms, my weergeboorte, wil ek droom. 
Daarom is U my Ewig Heerlik Son, maar ook my 
Koelte en my Suiwer Waterbron, ja, U is my 
Lowergroen Koelteboom langs ‘n Ewig Suiwer 
Waterstroom. 


Revelation 2024
My Everlasting Sun and Cool Water Source… 

Saturday 21 December 2013 09:30

 
Judith de Beer 
Abba Father, You are my Heavenly dream where 
I languid on your green pastures. Oh, You are my 
Glorious Sun, but also my Pure Cool Water Source. 
My safe Mountain Fortress right around, yes there 
where Your Love Blooms forever. You are the Loving 
Kindness that engulfs me and cleansed by Your Blood 
I stand purified forever. In this life You Alone really 
cares about me, even when I am so insignificant and 
dumb. You are the Mercy-song in Pure Tone that 
completely surrounds my small existence. 

Abba Father, You are my Glorious Sun, there where all 
the pure angels flock around You. Together with You in 
heaven I want to stay forever, please pardon me all my 
shortcomings. I stand dumbfounded and therefore I call 
together with the angels: Peace! Peace, yes, shalom. You 
are the Word that lives in me, therefore purify my soul and 
heart. Oh our Father living there in Your heavens, I want to 
dream about Your Second Coming, my re-birth. Therefore 
You are my Everlasting Glorious Sun, but also my Shade 
and my Pure Water Source, yes You are my Glorious 
Shade-full Tree next to an Everlasting Pure Water Stream. 


Openbaring 2025 
2014 – 666 – 777. 
Maandag oggend 23 Desember 2013
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In ‘n gesig sien ek die syfers 2014 in bloed teen 'n 
enorme bergreeks geskryf staan. Net hierna sien ek 
‘n afskuwelike gedrog in die gedaante van ‘n enorme 
seekat bokant die see uitrys. Bokant hierdie gedrog 
se kop staan daar Leviatan en aan die voorkant daarvan 
staan 666 en aan die agterkant 'eenwêreldorde' geskryf. 

Op die vele tentakel arms staan onderskeidelik die 
volgende woorde; Media, politiek, regstelsel, polisie, 
weermag, Rooikruis, gesondheid, pensioene, welsyn 
en maatskaplike dienste geskryf. Ja, op elkeen van 
die arms is ‘n woord geskryf en ek lees; mynwese, 
valuta, ekonomie, landbou, eiendomsmark, toerisme, 
waterwese, bosbou en nog vele ander woorde. 

Ek sien hoedat hierdie arms vanuit die see oor al die 
eilande en vastelande begin kruip totdat dit reg rondom 
die aarde gaan. Hierna sien ek ‘n geweldige rukbeweging 
in die kopgedeelte van die gedrog waarna iets soos spier 
spasmas deur al die tentakels beweeg terwyl dit so ‘n 
geweldige druk begin uitoefen dat vele lande daaronder 
begin verkrummel en in die chaos wat hierop volg is daar 
‘n paar gebeure wat uitstaan en my aandag vasgryp. 

Ek sien hoedat die 'statue of liberty' na benede tuimel en 
ek hoor 'n stem wat sê: Die betekenis hiervan is dat die 
simbool van die Vrymesselaars vryheid en daarmee saam 
die vryheid van die eens trotse Amerikaner, ja, elke individu, 
nou heeltemal daarmee heen is. Hierna sien ek hoedat die 
'London brug' ineenstort en dieselfde stem sê: Dit beteken; 
in haar komende nood staan Britannia alleen en is haar 
parasitiese voedings-naelstring van al haar lewensbronne 
afgesny en kyk, daar is niemand wat haar haar situasie beny. 

Hierna sien ek die vatikaan en om haar staan al die leiers 
van die Weste en hulle aanbid die pous en ek hoor die 
stem wat sê: Na haar vernietiging sal almal uiteindelik 
verstaan dat dit wat was en nie meer is nie en ook alles 
omtrent alle wêreldgelowe, bloot net ‘n beheerliggaam 
en daarom massa-fantasie en waan was en so kom daar 
‘n tyd vir 'dit' om in die ewige afgrond af te gaan. Nadat 
hierdie beeld verdwyn het, sien ek enorme puinhope en 
daar is ‘n ander stem wat uitroep: Van Oos na Oos, hierdie 
stede lê verwoes want dit was uiters boos en daar is 
niemand wat die Oosterling en elke ander wêreldling in 
hulle ewige val gaan troos. 

Net hierna sien ek die Uniegebou in Suid-Afrika en bokant 
dit staan daar in helder flitsende neon laserstrale weer die 
nommer 666 geskryf. Ook sien ek ‘n baie groot globale 
skare wat daar dans en feesvier terwyl hulle oorwinnend 
in een stem uitroep: Kyk! Die heiligdom lê onder ons voete 
vertrap. Maar hierdie fees word baie vinnig kortgeknip deur 
twee reuse wat met kaal bolywe wydsbeen oor hierdie hele 
toneel aggressief teenoor mekaar staan. Op die een se 
voorkop staan Gog en op die ander een s'n Magog en op 
beide se borskasse staan; 'vir die laaste jare, die tyd van 
smarte wat kom'. 

Net hierna spring hierdie twee enug-agtige onvrugbare reuse 
in ‘n bloedige geveg aanmekaar en die eerste wat onder hulle 
stampende voete ingee is die 666 beeld van die dier sowel as 
die Uniegebou en ek hoor ‘n Groot Stem wat sê: Kyk, die eens 
heilige altaar, maar nou die groot gruwel, lê heeltemal verwoes. 
Hierna sien ek hoe die kragte van beide die reuse skielik afneem, 
terwyl hulle in grootte begin krimp tot die grootte van ‘n normale 
mens en daarna verder krimp tot dié van baie klein dwerge waarna 
hulle mikroskopies klein tot niks verdwyn. Nadat die stof gaan lê 
het, sien ek ontelbaar baie lyke lê en op elkeen se voorkop staan 
daar 666. 

Net hierna sien ek 'n beperkte aantal baie suiwer wesens en op 
elkeen van hulle se voorhoof staan daar 777 en hulle begin om 
al die chaos, eers in Suid-Afrika en daarna regoor die planeet, 
op te ruim. 


Revelation  2025
2014 – 666 – 777.
 
Monday morning 29 December 2013
 
Judith de Beer 
In a vision I see the numbers 2014 written in blood on an 
enormous mountain range.  Just after this I see a horrible 
monstrosity in the image of an enormous octopus rising 
above the sea. On the head of this monstrosity is written 
Leviathan and on the front 666 and on the back “one world 
order”. 

On the many tentacle arms the following words are written 
respectively: Media, politics, justice system, police, army, 
Red Cross, health, pensions, welfare and social services. 
Yes, a word is written on each of these arms and I read: 
mining, currency, economy, agriculture, property market, 
tourism, water affairs, forestry and much more words. 
 
I see these arms starts to crawl from the sea over all 
the islands and continents until they reach right around 
the earth. After this I saw a powerful jerk in the head of 
the monstrosity whereupon something like spasms move 
through all the tentacles while it begins to exert such an 
enormous pressure that many countries starts to crumble 
and in the following chaos there are a few events that stands 
out and capture my attention. 

I see how the 'statue of liberty' tumbles down and I hear 
a voice saying: The meaning of this is that the symbol of 
the Freemasonry freedom and together with it the freedom 
of the once proud American, yes every individual person, 
is now gone forever. Then I see the London bridge collapsing 
and the same voice says: It means; in her forthcoming need 
Britannia stands alone and her parasitical umbilical cord is 
cut off from all her life sources and look, nobody is envious 
of her situation. 

After this I see the Vatican and gathered around her are all the 
the Western leaders and they are worshipping the pope and I 
hear the voice saying: After her destruction everyone will finally 
understand that- what was and is not anymore and everything 
regarding world-religions were merely a controlling body and 
therefore mass-fantasy and delusion and a time is approaching 
for ‘it’ to go down into the everlasting abyss. After this image 
disappeared I saw enormous ruins and another voice calls: 
From East to East, these cities are destroyed because they 
were utterly evil and there is nobody who will console the 
Oriental and every other world ling in their everlasting fall. 
 
After this I see the Union building in South Africa and above 
it is written in flashing neon laser beams the number 666 again. 
I also saw a huge global crowd dancing and feasting while 
victoriously calling simultaneously: Look! The sanctuary lies 
trampled under our feet. But the festival is cut short by two 
bare-torso giants opposing each other aggressively, standing 
stride-legged over the scene. On the forehead of one of them 
is written Gog and on the forehead of the other Magog and on 
both of their torsos are written; ‘for the last years, the time of 
grief that is coming’. 

Immediately after this the two eunuch-like infertile giants 
engaged in a bloody fight and the first that caves in 
underneath their trampling feet is the 666 image of the 
beast as well as the Union building and I hear a Big Voice 
saying: Look, the once holy altar, but now the great 
abomination, lies completely destroyed. After this I saw 
the strength of both giants suddenly decreasing, while 
they shrunk to the size of a normal person and kept on 
shrinking until they reached the size of tiny dwarfs, and 
then decreased further until they disappeared microscopically 
into nothing. After the dust settled I saw countless corpses 
and on each forehead is written 666. 

I then saw a handful of very pure beings and on each of their 
foreheads is written 777 and they started to clear up the chaos, 
beginning in South Africa and thereafter all over the planet. 
 
 
Openbaring 2026 
'n Bloedige tol.
Vrydag 27 Desember 2013 06:00
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Almal is blind want oor hulle oë is daar wol, maar die uurglas is 
vol en die tyd is op hol en ondergronds kruip daar 'n deurtrapte 
mol. So klap daar 'n skoot en dit is in die kol en in die koppe wat 
rol eis die wêreldgod sy bloedige tol. Die massas die dans en 
sing, want hulle dink dit is 'n reuse jol maar ander raak heeltemal 
op hol want hulle weet dinge gaan begin lol en hulle roep: Kyk 
net waar staan die prys van petrol, so waar sal ons met ons voete 
nou heen moet hol, want Raka is op ons spoor en hy was die 
heeltyd 'n afskuwelike genadelose trol. 

Ja, almal op die aardbol is blind, want oor hulle oë is daar wol 
en die tyd is op hol want die uurglas is oorvol en die ou koningin 
die sanik, want sy was nog altyd net 'n ou suurknol. So klap daar 
'n skoot en dit is in die kol en die wêreldgod eis sy eerste bloedige 
tol en vanuit Suid-Afrika reg oor die wêreld, begin dinge nou lelik 
te lol. 


Revelation 2026 
A Bloody Toll.

Friday 27 December 2013 06:00 
 
Judith de Beer 
Everyone is blinded because their eyes are covered, but the 
hourglass is full and time is out of control and underground 
a sly mole is crawling. A shot rang out and it finds its mark 
and the world-god takes its toll among the heads that roll. 
The masses dance and sing for they assume that it is a huge 
party but others become anxious because they know trouble 
is on its way and they say: Just look at the fuel price, how will 
we be able to get away by foot for Raca is after us and all the 
time he was an abominable 
merciless troll. 

Yes, everyone on earth is blinded because their eyes are covered 
and the time is out of control because the hourglass is running 
over and the old queen nags because she has always been just 
an old sour face. A shot rang out and finds the mark and the 
world god takes its first bloody toll and from South Africa and 
right across the world, things are now getting out of control. 


Openbaring 2027 
Skoppensboer en die groot hoer. 
Saterdag 28 Desember 2013 19:20
 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Luister na die lied, ja, die spotlied van die troebadoer, terwyl 
hy sing van die verre Suideland, omring van strand en see 
met 'n baie mooi kontoer. Maar in daardie mooie land word 
dit wat heilig is, se ore vir die Waarheid toegesnoer terwyl 
die skoppensboer probeer om almal met sy leuens vir die 
hel vet te voer. 

So, luister na die lied, ja, die spotlied van die troebadoer, 
terwyl hy sing van die skoppensboer wat wellustig-geil 
loer na Babilon die katolieke hoer, terwyl hy soveel siele 
vir sy minnares na die hel ontvoer, dit terwyl die droefnis 
van die Gees hom niks ontroer. 

Luister daarom na die lied, ja, na die spotlied van die troebadoer 
wat sing van 'n Boerevolk, eens so opreg en stoer. Maar wee! 
O’ wee! Te lank het van hulle vertoef by die skoppensboer en 
daarom het ook hul verlief geraak op Babilon, die groot hoer. 

Luister daarom na die lied, ja, die spotlied van die troebadoer, 
terwyl hy sing: Die verre Suideland is die plek waar die Gees 
soos ‘n tortelduif saggies vir Sion koer. Maar in daardie skone 
land, daar woon ook die sieledood in die vorm van die 
skoppensboer.

Ja, die skoppensboer wat die hoer van Babilon so wellustig-geil 
afloer, terwyl hy poog om almal om hom te beheer met al haar 
gruwelleuens waarmee hy hul voer. 


Revelation 2027
Jack of Spades and the great whore. 

Saturday 28 December 2013 19:20

 
Judith de Beer 
Hear the mocking song of the troubadour, while he sings 
of the far Southern Land surrounded by beach and sea with 
a beautiful contour. But in that beautiful land the ears of the 
holy ones are covered for the Truth while the Jack of spades tries 
to fatten everyone for hell with his lies. 

Hear the mocking song of the troubadour, while he sings of 
the Jack of spades that peers lustful-raunchy at Babylon the 
catholic whore, while he abducts so many souls for his lover 
towards hell, all of this while the sadness of the Spirit does 
not move him at all. 

Therefore listen to the song, yes the mocking song of the 
troubadour that sings of the Boer Nation once so sincere and 
sturdy. But woe, Oh woe! For too long some of them stayed 
with the Jack of spades and therefore they fell in love with 
Babylon, the great whore. 

So listen to the song, yea, the mocking song of the troubadour 
while he sings: The distant South is where the Spirit is cooing 
softly like a turtledove to Zion. But in that fine country, lives 
the soul-death in the form of Jack of spades.

Yes, the Jack of spades that peers so lustful-raunchy at the 
whore of Babylon while he attempts to control everyone 
around him with all her abomination-lies with which he is 
feeding them. 


Openbaring 2028 
Verlore beskawing van filosofie en wet.
Dinsdag 30 Desember 2013 17:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Ek hoor 'n afgeremde stem wat sê: vader tyd is oud en tandloos, 
so, wat is die prognose van die toekoms, want geheel die globale 
politieke struktuur is in sy totale mislukking weergaloos en die 
wêreldburger staan heeltemal belangeloos terwyl hulle wil weet; 
wat baat al die vooruitgang en ontwikkeling, want alles is doelloos 
en daar is geen toekoms of oplossing vir die rykaard sowel as 
arme, vir die sterkes of die swakkes, vir die wat kragtig staan 
of die so weerloos, want wat baat die verhewe filosofie die 
verstandelose sowel as die goddelose en wat baat die mees 
volmaakte wet, in die wêreld van die wettelose. 

Daar is ‘n moeë ou stem wat vra: Wie van die toonaangewende 
geeste, eens gestuur vanuit die hoogste intelligente dimensie 
na die mensdom as goddelike bodes, was van die begin tot nou 
die kleinste of die grootste. Was dit miskien Sokrates of miskien 
dalk Moses en is die uiteinde van alle rede maar weer net die 
fatale hand-uitsteek na die gifbeker of om ‘n rots uit frustrasie 
met geweld te moker. 

Ja, ek hoor die stem wat sê: vader tyd is oud, afgeleef en 
heeltemal tandloos en kyk daar staan twee en die een is 
goed en die ander een is boos en alles tussenin is 
vuisvoos en die toekoms is grys en troosteloos. Ook ou 
moeder aarde begin getuig en sy sê: Kyk, geheel my kroos, 
die mensdom, staan ruggraatloos en almal van hulle is moeg 
en moedeloos en daar is niemand vanuit die wêreld wat hulle 
kan versterk of vertroos, want hulle word fyngemaal deur ‘n 
eenwêreldorde, in al sy aspekte so uiters boos. 

Ja, hulle lieg en bedrieg die mensdom sonder om te blik 
of te bloos en hulle leer almal; die ou Ordes en Waarheid 
van Elohim is uit die oude doos en daarom vervang die 
hedendaagse wêreldorde-breinkind naamlik Gandhi en 
Mandela, die wysheid- en wet strukture van Sokrates en 
Moses en deur ‘n verrotte media kry die stomme mensdom 
van ‘n onuitputlike bron van sothede, ‘n totale oordosis. 

So, wie is die slimste en wie is die onnoselste en wat is die 
laaste bietjie helder denke se prognose van die eindtyd 
voorspelling en voorbodes, want vanaf die begin tot en 
met nou, was daar nog altyd vasgestelde kodes en so 
kom daar 'n tyd en met behulp van die tegnologie dryf 
die mens binnekort handel en dít kontantloos en slaaf 
sowel as vryman staan heeltemal weerloos, want die 
verhewe filosofieë en die suiwer wet is in hierdie dae 
nou heeltemal vrugteloos. 


Revelation 2028 
Lost civilisation of philosophy and law.
 
Tuesday 30 December 2013 17:30

Judith de Beer 
I hear a tired voice that says: father time is old and toothless, 
so, what is the prognosis of the future, because there is no 
comparison to the global political structure’s total failure and 
the world-citizen is standing completely uninterested while 
they want to know; what is the benefit of all the progress and 
development because everything is aimless and there is no 
future for the rich as well as the poor, for the strong ones or 
the weakling, for those who are standing strong or for the 
defenceless. What is the use of the superior philosophy to 
the mindless as well as the godless and what is the use of 
the most perfect law in the world of the lawless. 

There is an old tired voice that ask: Who of the leading spirits, 
once sent form the most high intelligent dimension to mankind 
as godly messengers, was the smallest or the greatest from the 
beginning up until now. Was it perhaps Socrates or perhaps 
Moses and is the end of all reason just again the fatal reaching 
for the poison-cup or to hit a rock violently out of frustration. 

Yea, I hear the voice saying: father time is old, worn-out and 
without any teeth and look there are two standing, the one is 
good and the other evil and everything in-between is punch-
drunk and the future is grey and disconsolate. Mother Earth 
also begins to testify and she says: Look, my entire offspring, 
mankind, is standing spineless and everyone is tired and 
despondent and there is nobody in the world that can 
strengthen or console them, because they are ground down 
by a world order, so utterly evil in all its aspects. 
  
Yes, they lie and deceive mankind unashamedly and they teach 
everyone; the old Order and Truth of Elohim is out-of-date and 
therefore the modern day world-order brainchildren namely 
Gandhi and Mandela replaces the wisdom- and law structures 
of Socrates and Moses and through a rotten media the dumb 
mankind gets a total overdose from an inexhaustible source 
of foolishness. 

So, who is the most clever and who is the utmost stupid and what 
is the prognosis of the last bit of clear thinking about the end time 
predictions and precursors, because from the beginning up until 
now, there have always been ordained codes and therefore a time 
comes and with the help of technology man soon trade and that
without cash and slave as well as freeman will be completely 
defenceless, because the superior philosophies and pure law 
in these days are completely fruitless. 


Openbaring 2029 
Oujaarsdrek in nuwe jaar ontlas.
Woensdag 1 Januarie 2014 07:00
 

Judith de Beer 
Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en kris-kras, die hele land is aan die suip en bras en 
terwyl wit en swart uitbundig saam in die see rondplas 
sit 'n reënboognasie tussen die boom en die bas, want 
die duiwel het bykans almal se verstand aangetas en die 
politiek is besig om ditself in nuwe groeperings in te klas. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en die toekoms word met die probleme van die verlede 
belas en daarby word nog ‘n klomp chaos aangelas en 
in komende oorloë sterf daar baie van ‘n gevaarlike gas 
en niemand weet waarheen om vir veiligheid heen te 
verkas, want globaal word al die probleme onder een 
sambreel geklas. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en die duiwel sit uitgedos in ‘n snyerspak en bloedrooi 
vrymesselaars-das en wie tussen die pous of die president 
is wêreldwyd die mees belangrikste gas. Kyk, niemand 
van die grotes is meer veilig, want almal van hulle woon 
in deursigtige huise gebou van glas en vriende van gister 
is vandag se vyand en las. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en almal in Rusland en Europa loop met ‘n warm jas, 
want die winter raak al hoe kouer teen ‘n stewige pas 
terwyl dele van Amerika sy nuwe jaar begin onder ‘n 
laag van vulkaan-as. So, wát ‘n kontras; in die een land  
staan groen die gras en in ‘n ander land verwelk die 
groenvoer en die gars. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en oraloor breek daar gevegte uit tussen menig volk 
en ras en die aardbewings word op die rigterskaal in 
al hoe hoër kategorieë geklas, met ‘n tsunami wat 
iemand tog gaan verras, want deur die hemelruim trek 
‘n meteoriet en in sy stert is baie afval, ys en as, so, 
wees versigtig, dalk is daar ook ‘n gifgas en kyk, op 
aarde skuil ‘n dodelike kiem wat alreeds ‘n verskrikking 
was. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en niemand kan meer die wêreld-smet van hul afwas, 
want kris-kras, bykans die hele wêreld is aan die suip 
en bras en terwyl wit en swart uitbundig saam in die 
see rondplas sit ‘n reënboognasie tussen die boom en 
die bas, want tussen vakbond en politiek gaan almal 
binnekort bars en daardeur word die laaste helder 
denke aangetas en kyk, die armes raak globaal vir 
hulle regerings nou tot ‘n groot las en hongersnood 
beweeg in versnelde pas. 

Die Oujaar het al sy drek in die nuwe jaar kom ontlas 
en al die hoë profiele moet oppas, want oral in 
sluipmoord lê daar iemand in ‘n bloedplas. Ook in die 
vatikaan sit ‘n paar biskoppe met die nuwe pous vas 
en dit raak te laat om die sondes met heilige water te 
probeer afwas of om te dink aan ‘n stewige vas, want 
wêreldwyd het die nuwejaarsklok geslaan en baie het 
alreeds hulle trein verpas. 


Revelation 2029
Old year’s filth defecated in new year.

Wednesday  1 January 2014 07:00


Judith de Beer 
The Old Year defecated all its filth in the new year and the whole 
country is drinking and carousing and while white and black are 
exuberantly splashing around in the sea together. a rainbow 
nation is indifferent because the devil has affected almost 
everyone’s mind and politics is now forming new groupings. 

The Old Year defecated all its filth in the new year and the future 
is burdened with the problems of the past and a lot of chaos is 
added to it and in forthcoming wars many die of a dangerous gas 
and nobody know where to go for safety, because globally all the 
problems are sorted under one umbrella.  

The Old year defecated all its filth in the new year and the devil 
is dressed in a tailored suit and blood-red freemasons-tie and 
between the pope or the president- who is the most important 
guest worldwide. Look, none of the great ones is safe anymore 
because every one of them lives in see-through houses of glass 
and friends of yesterday are today’s enemy and burden. 
 
The Old year defecated all its filth in the new year and everyone 
in Russia an Europe is walking with warm coats because the 
winter is increasingly becoming colder while parts of America 
begin its new year under a blanket of volcano ash. So, what a 
contrast, in one country green grass is flourishing and in another 
the green fodder and barley withers. 

The Old year defecated all its filth in the new year and everywhere 
fighting breaks out between many-a-nation and -race and the 
earthquakes gets measured on the Richter Scale in increasingly 
higher categories with a tsunami that will surprise someone 
because through the sky a meteorite is flying and in its tail there 
is a lot of debris, ice and ash, so be careful, perhaps there is also 
going to be a poisonous gas and look, on earth a deadly germ is 
hiding that has already been a terror. 

The Old year defecated all its filth in the new year and nobody is 
able to clean themselves of the world-stain, because almost all 
of the world keeps on drinking and carousing and while white
and black splashes around exuberantly and together in the sea, 
a rainbow nation is sitting indifferent because between trade 
unions and politics everyone will soon suffer and because of 
this the last clear thinking is affected and look, the poor is 
globally becoming a greater burden to their governments and 
famine moves at an accelerated pace.  

The Old year defecated all its filth in the new year and all the high 
profiles has to be on the lookout for in assassination there are 
people lying in pools of blood all over. Also in the Vatican a few 
bishops are confronting the new pope and it becomes too late 
to try and wash away sins with holy water or to think of a firm 
fast, because worldwide the new year’s bell has sounded and 
many already missed their train. 


Openbaring 2030 
'n stilte in ‘n Stilte...
Woensdag 1 Januarie 2014 11:30
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
Terwyl daar ‘n Groot Stilte neerdaal, val daar ‘n skaal en ‘n engel 
roep luid: Kyk! Dit was die heeltyd die weduwee se eens soet, 
maar nou- baie bitter kruik! 

Terwyl daar ‘n eienaardige Stilte neerdaal, ontvou daar ‘n ware 
verhaal, so, laat die massas begin om te muit en kyk, die eens 
heilige volk se maagde word weggevoer, as ander se buit. 

Terwyl ‘n onheilspellende Stilte neerdaal, word die openbaringe 
in baie tale vertaal en in die hemel word besluit; die Waarheid 
en Werklikheid word nie langer verdoesel of gefnuik. 

Terwyl ‘n Goddelike Stilte neerdaal, begin die hemel oor die 
mensdom se gruwels te smaal en Gabriël speel vrolik op ‘n 
panfluit om die begin van die einde van die tydvak, af te sluit. 

Terwyl ‘n Ysige Stilte neerdaal staan almal, groot en klein, 
voor God ontbloot en kaal en vanuit die hemel kom daar 
‘n oorweldigende geluid en oor die Oordeel is daar nou 
vas en seker besluit. 

Terwyl ‘n neerdrukkende Stilte neerdaal, raak dit tyd vir die 
mense om vir hulle foute te betaal en kyk, die groot oordeel 
begin Suid en dit kos elkeen hulle heel laaste goue, silwer 
en koper duit. 

Terwyl ‘n fatale Stilte neerdaal ontvou daar ‘n baie ou verhaal, 
ja, van ‘n handvol eens gered in ‘n reddingskuit, maar vir die 
res is die ark se deure nou kláár gesluit. 

Terwyl daar ‘n stilte in ‘n Stilte neerdaal, weet ook, die eens 
heilige volk- húlle het in meeste van hul pogings gefaal, 
want die vrug van hulle werke is verrot en dit ruik, want dit 
is afkomstig van die bose wêreldstruik. 

Terwyl ‘n ontsaglike Stilte neerdaal val daar ‘n skaal en die 
dood kom baie vir hom haal en so roep ‘n engel luid: Wee 
élke onsuiwer buik wat onfatsoenlik sou bras en suip vanuit 
die weduwee se eens skamele, maar nou- oordeelskruik! 


Revelation 2030
silence within a Silence…

Wednesday 1 January 2014 11:30


Judith de Beer
While a Great Silence descends, a scale falls and an angel calls: 
Look! All the time it was die widow’s once sweet, but 
now very bitter jar! 

While an ominous Silence descends, a true story unfolds, so, 
let the masses begin to rebel and behold, the once holy nation’s 
maidens are abducted as loot for others. 

While an ominous Silence descends, the revelations are translated 
into many languages and in heaven it is decided; Truth and Reality 
are no longer obscured or thwarted. 

While a Godly Silence descends, the heavens begin to sneer at 
mankind’s abominations and Gabriel happily plays a pan-flute 
to end the beginning of the end of the period.  

While an Icy Silence descends, everyone, big and small, stands 
bare and naked before God and from heaven comes an 
overwhelming sound and it has now been decided, firm and 
certain, on Judgement. 

While a depressing Silence descends, time has come for people 
to pay for their mistakes and behold, the great judgment starts 
in the South and will cost everyone their very last gold and silver.  

While a fatal Silence descends, a very old story unfolds, yes of 
a handful, once saved in a rescue boat, but for the rest the Arc’s 
doors are now already shut.

While a Silence descends in silence, also know that the once holy 
nation have failed in most of their attempts because the fruit of 
their works is rotten and it smells, because it comes from the 
evil world-forestry. 

While an immense Silence descends, a scale falls and death comes 
to take away many and so an angel calls loudly: Woe to every impure 
stomach that caroused and drank indecently from the widow’s once 
meagre but now judgement-jar! 


Openbaring 2031 
'n Vraag.

Donderdag 2 Januarie 2014 23:10 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Iemand skryf en vra: 
Is dit rêrig moontlik om die vlees en wêreld totaal te oorwin? 
Net Elohim as die Seun het dit gedoen, maar tog moet ons 
almal daarna streef.  Ek raak egter mismoedig met die stryd, 
want ondanks al die kennis wat ek opgedoen het sondig ek 
steeds. Dit voel soms of ek eintlik weinig geestelike vordering 
maak in die wêreld. Ek weet die tyd is baie min en dat daar 
geen verskonings vir ons dade is nie en dat almal die een of 
ander tyd voor Elohim moet staan en ook dat ek enige tyd kan 
sterf. Hoe kan die wat HOM wil dien, bes te werke gaan met die 
wilskrag wat ontbreek en die swakheid van die siel wat moet 
kies tussen vlees of gees? 

Antwoord: 
Weet, al sou jy 'n duisend keer faal en jy het opregte berou, kom 
Ek tienduisend maal tienduisend keer, om jou vir My te kom haal. 
Al sou jy tienduisend keer deur jou val na benede toe daal en jy 
vandaar in opregte berou na MY roep, sal Ek jou in jou duisternis 
‘n duisend keer met My Lig en My Liefde kom omstraal. 

Wanneer jy jou soms so menslik swak teen versoekings probeer 
staal, onthou; met My Bloed het ek vir jou foute en sondes aan ‘n 
folterpaal betaal. So, al voel jy 'n duisend maal in die kinkels en 
die kabels van jou lewe verdwaal, wéét, Ek is jou Redder en Ek 
gaan jou, vir Mý kom haal. 

Al voel dit vir jou soms of die wêreld jou in duisende stukkies 
fynmaal, weet, met My Krag en My Liefde kan jy jou teen alles 
staal. So, wanneer jou noodroep na My kom in ‘n brief met ‘n 
moedelose verhaal, weet net, indien jy tot op die einde volhard, 
kom Ek jou verseker vir My Koninkryk haal. 


Revelation 2031
A Question .

Thursday 2 January 2014 23:10
 
Judith de Beer 
Someone wrote and asked: 
Is it really possible to conquer the flesh and the world? 
Only Elohim as Son has done it, but still we all have to strive 
towards it. But I become despondent with the struggle, because 
despite all the knowledge I have gained I still keep on sinning, 
although I sometimes do feel as if I am making a little progress 
spiritually. I also realize that there is very little time left and that 
there are no excuses for our actions and that everyone sooner or 
later will have to stand before Elohim and also that one can pass 
away any moment. How can those who really want to serve HIM 
go about this lacking willpower and with the weakness of the soul 
that has to choose between flesh and spirit? 
 
Answer: 
Remember, even if you should fail a thousand times and you 
have sincere remorse, I will return ten thousand time ten thousand 
times to fetch you for Myself.  Even if you should descend below 
into the depths ten thousand times because of your failure and 
you would call in sincere remorse to ME, into your darkness I will 
come and surround you with My Light and My Love a thousand 
times. 
 
When you sometimes, in your humanly weakness, try to stand fast 
against temptations, always remember; with My Blood I have paid 
for your mistakes and sin at the stake. So, even if you feel lost and 
deserted a thousand times in the twists and turns of your life, just 
know, I am your Saviour and I will come and fetch you for Myself. 

Even if it sometimes seems to you as if the world is grinding you 
into thousands of pieces, know, with My Power and My Love, you 
can steel yourself against everything. So, when your distress call 
comes to Me in a letter with a despondent story, just know, if you 
endure to the end, I shall come to fetch you for My Kingdom for 
sure. 


Openbaring 2032 
Heimwee van my Liefde. 
Sondag 5 Januarie 2014 07:05
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer  
O’ Waar is my heimwee, ja, na die Ewige Liefde wat my 
so diep kan ontroer, terwyl ek so verlangend in die rigting 
van die Vrede loer. So luister ek na die tortelsang van 'n 
Spierwit duif wat daar koer en die Oorsprong daarvan is 
so Oud en so Oer en dit neem my saam na die sterre op 
'n ewigheids-toer en hier is die woorde van die Lied wat 
my so diep ontroer: Die Liefde sit aan die stuur van my 
lewe, ja, Hy sit aan die roer en Hy neem my saam op die 
Weg van Waarheid wat my na my weergeboorte wegvoer, 
ja, daar na 'n suiwer dimensie, waar satan my denke nie 
weer na die kwaad kan ontvoer. 

O’ Waar is my heimwee, ja, na die Goddelike Geduld wat my 
so diep ontroer, terwyl ek so verlangend in die rigting van 
die Barmhartigheid loer en sonder om langer te wag of te 
sloer luister ek na die Gees wat soos 'n Spierwit Tortelduif 
daar koer en die oorsprong van hierdie Lied is so oud en 
en so Oer en dit gee my 'n glimps waar ek na die Nuwe 
Jerusalem kan loer en dit is die woorde van die Lied wat 
my so diep ontroer; Die Trooster sit aan die stuur van my 
lewe, ja, Sy sit aan die roer en Sy neem my Saam na die 
Erns van die Liefde op 'n saligheids-toer en Sy wys my 
die weg na die Goddelike Eenheid wat my na my 
weergeboorte sal voer, ja, daar na die suiwer hemel waar 
die bose nie weer my denke na dit wat onsuiwer is, sal 
wegvoer. 


Revelation 2032
Nostalgia of my Love.

Sunday 5 January 2014 07:05

 
Judith de Beer 
Oh, where is my nostalgia for the Everlasting Love that can touch 
me so deeply, while I look in the direction of Peace so longingly. 
So I listen to the turtle-song of a Snow White Dove cooing and the 
Origin thereof is so Old and Primeval and it takes me to the stars 
on an everlasting-tour and these are the words of the Song that 
touches me so deeply: Love is at the rudder of my life, yes, He 
sits at the helm and He takes me along on the Way of Truth that 
guides me to my rebirth, yes, to a pure dimension where satan 
cannot abduct my thoughts towards evil ever again. 

Oh where is my nostalgia, yes for the Godly Patience that touches 
me so deeply, while I look in the direction of Mercifulness so 
longingly and without waiting or delaying any longer I listen to 
the Spirit Cooing like a Snow White Turtledove and the origin of 
this Song is so old and so Primeval and it gives me a glimpse of 
the New Jerusalem and these are the words that touches me so 
deeply: The Comforter is sitting at the rudder of my life, yes She 
is at the helm and She takes me Along to the Earnestness of Love 
on a bliss-tour and She shows me the way to the Godly Unity that 
will take me to my rebirth, yes, to the pure heaven where evil will 
not abduct my thoughts to that which is impure again. 
 

Openbaring 2033 
Lokaas die kolhaas.
 
Maandag 6 Januarie 2014 09:15 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die kerk en gemeentes staan stom en verbaas, ja, van die 
predikant tot en met die dwaas, want dit sis en dit blaas 
met ‘n dwaalgees in groot geraas en kyk, daar is ‘n lokaas 
wat kan hol soos ‘n kolhaas terwyl dit oral paniek en vrees 
probeer aanblaas. 

Die Boervolk staan stom en verbaas met 'n dwaalgees wat 
sis en blaas oor wie is nou eintlik klaas en wie is die groot 
leierbaas, ja, wie is kaas en wie is net ‘n newel in ‘n waas 
en godslasterlik beweer iemand, God spreek deur die woorde 
van ‘n dwaas. 

Sion en Jerusalem staan stom en verbaas oor woorde van 
Moses in ‘n verdraaide relaas en dit sis en dit blaas met ‘n 
leë blik se groot geraas en daar is ‘n lokaas wat kan hol 
soos ‘n kolhaas terwyl dit oral oor paniek en vrees probeer 
aanblaas. 


Revelation 2033
Ground bait- the scrub hare 
 
Monday 6 January 2014 09:15
 
Judith de Beer 
The church and the congregations are speechless and amazed, 
yes from the preacher to the fool, because it hisses and blows 
with a misdirected spirit in a big racket and look, there is a 
ground bait that can run like a scrub hare while it tries to stir 
up panic and fear all over. 

The Boer nation is speechless and amazed by a misdirected 
spirit that hisses and blows about who is man and who is the 
great leader-boss, yes who is the cat’s whiskers and who is 
only a fog in a haze and blasphemously someone alleges that 
God speaks through the words of a fool. 

Zion and Jerusalem are speechless and amazed over words 
of Moses in a twisted narrative and it hisses and blows with 
the racket of an empty tin can and there is a ground bait that 
can run like a scrub hare while it tries to stir up panic and fear 
everywhere. Openbaring 2034 
Die binnekring.
Dinsdag 7 Januarie 2014 07:45
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
O’ Die eksklusiewe binnekring was vir Elohim nog altyd 
'n onding, want dit is in die binnekring waar die vyandskap 
die broederskap vinnig verdring. 

Ja, dit is in die binnekring waar verraad altyd eerste begin, 
terwyl die ‘vet dame’ gewoonlik luidrugtig begin sing en 
daarom was in die Boervolk se midde die binnekring nog 
altyd die grootste onding. 

In die binnekring sit die spotters altyd in ‘n intieme kring 
en daar is altyd iemand so gevat en flambojant en iemand 
anders so eenvoudig en gering. 

In die binnekring is die kroon van die koning altyd so blink 
en terwyl sy onderdane se lofredes vir hom en mekaar opklink, 
begin die kern van die binnekring reeds in ontbinding en 
verrotting te stink. 

In die eksklusiewe binnekring is daar altyd ‘n leier wat vir die 
ander dink en terwyl hy sy volgelinge vir sy persoonlike stryd 
nader wink, is hy altyd eerste om die skip te verlaat wanneer 
dit begin te sink. 

In die binnekring word daar altyd hartlik oor een onderwerp 
saamgesing voordat die sirkel mekaar eers versigtig begin 
beskimp en verdink, om mekaar daarna met dodelike dolke 
van verraad te bespring. 

Kyk daarom net na die Boervolk wat in swak splintergroepies 
rond hink en weet, dit álles het begin by ‘n broederbond nasionale 
binnekring, wat tot heden en vandag in verskillende fasette in die 
heilige volk uitkring en daarom enige vorm van eenheid, heeltemal 
verdring. 

Daarom is en was die grootste vyand van hierdie volk nog altyd 
sy eie eksklusiewe binnekring, ja, daar waar die ‘vet dame’ nog 
altyd tot vele se ondergang so luidrugtig kon sing...


Revelation 2034
The inner circle...

Tuesday  7 January 2014 07:45

 Judith de Beer 
Oh, how the exclusive inner circle has always been undesirable 
to Elohim, because it is in the inner circle where hostility quickly 
pushes brotherhood aside. 

Yes, it is in the inner circle where betrayal always starts when 
the ‘fat lady’ usually starts to sing boisterously and therefore 
the inner circle in the Boer nation has always been the worst. 

In the inner circle the mockers always sit in an intimate circle 
and there is always someone so clever and flamboyant and 
there is also someone so plain and insignificant. 
 
In the inner circle the crown of the king is always so shiny and 
where his subordinates praise towards him and for each other 
is heard, the core of the inner circle already starts to smell in 
decomposition and rotting. 

In the exclusive inner circle there is always a leader that thinks 
for the others and while he beckons his followers closer for his 
personal battle, he is always the first to leave the ship when it 
starts to sink. 

In the inner circle they sing jovially together on one subject before 
the circle begins firstly to carefully jeer and mistrust each other 
and thereafter they jump at each other with deadly daggers of 
treason. 

Therefore just look at the Boer nation that limps around in weak 
splinter groups and know, all this began with a brotherhood 
national inner circle that still ripples outward in different facets 
up until today and therefore it completely supplants any form of 
unity. 
 
Therefore the greatest enemy of this nation has always been its 
exclusive inner circle, yes, there where the ‘fat lady’ could sing 
so boisterously to the downfall of many. 


Openbaring 2035 
...maar
Dinsdag 8 Januarie 2014
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer. 
...maar in die Innerkring van Elohim, waar die geloof, hoop 
en liefde ewig altyd al hoe wyer uitkring, terwyl die sewe 
volmaakte geeste in 'n al hoe nouerwordende kring, Elohim 
omring, terwyl geheel die hemelskare hul loflied aan Hom 
bring, ja, in daardie Liefdevolle Innerlike Kring, is geen 
nederige ooit voor God gering. 

So was die suiwer Innerlike kring vir die hemel nog altyd 'n 
wonderlike ding, want juis in die Innerkring van die Liefde
word hemelbroers nóóit verstoot of na buite verdring, terwyl 
almal saam hulle lofredes na God toe bring. 

In die Innerlike Kring is daar geen dwase, sittend in 'n spotters- 
kring en niemand ag hulleself beter as ander, maar almal daar 
voel hulle self voor Elohim nederig en gering.  

In die Innerkring is daar net Één Koning en Sy Kroon skyn 
soos ‘n Son oor almal, so Mooi en Blink, ja, daar waar die 
gerubs se loflied oor Hom so lieflik vir ewig opklink. 

In die Innerkring word heerlik salig oor Een Onderwerp saam 
gesing, terwyl die sirkel om Elohim verinnig om almal daar 
as een familie saam te bring. 

Daarom sal Sion in die laaste fase van die eindtyd nie meer 
in swak splintergroepies rond hink en daarom sal die Suiwer 
Gees van Elohim in al Sy fasette, oor en om die oorblyfsel 
van die suiwer volk uitkring en niks onsuiwer sal óóit weer 
die eenheid van die Nuwe Jerusalem indring of kan verdring. 


Revelation 2035
...but

Tuesday 8 January 2014

 
Judith de Beer. 
...but in the Inner Circle of Elohim, where faith, hope and love 
always and forever spreads outward, wider and wider, while the 
seven perfect spirits, in a narrowing circle, surrounds Elohim, 
while the entire heavenly host bring their praise to Him, yes, in 
that loving inner circle no humble person is ever insignificant 
before God. 

So the pure inner circle has always been a wonderful thing to 
heaven, because inside the Inner Circle, heavenly-brothers 
are never cast off or pushed out, while everyone brings their 
praises to God together. 

In the inner circle there are no fools, sitting in a mocker’s-circle 
and nobody deem themselves to be better than others, but 
everyone there regard themselves humble and insignificant 
before God. 
 
In the Inner Circle there is only One King and His Crown glow 
like a Sun onto everyone, so Beautifully and Shiny, yes, there 
where the praise song of the cherubs resounds so lovely forever.  

In the Inner Circle the singing along is blissful, over One Subject, 
while the circle around Elohim becomes ever more dear binding 
everyone together as one family. 

Therefore Zion will, in the last phase of the end time, not limp 
about in weak splinter groups any more, and therefore the Pure 
Spirit of Elohim, in all His facets, will spread over and around 
the remnant of the pure nation and nothing impure will never 
again penetrate or push aside the unity of the New Jerusalem. 


Openbaring 2036 
Wee die opslag-onkruid (onsuiweres) 
Donderdag 9 Januarie 2014 10:45
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Iemand skryf: - Ek worstel al jare oor wie die ware Jood is. 
Jy moes al seker ondervind het iets is nie reg nie, maar het 
nie die antwoord daarop nie, so is dit met my en die valse 
Jood. Ek sien hulle in Amerika, NZ, Australië, SA, ens. ens. 
en vra in my gees 'wie hierdie mense is'? Ek het 'n paar 
maande in Israel gewoon en twee Rabbi's het my kom sien 
en hulle boeke vir my gegee. Nadat hulle my ontmoet het, 
was hulle woorde: "Welcome home, you are from the tribe 
of Ephraim" waarna hulle beweer het dat die Boerevolk al 
volk is waaruit al tien die verlore stamme bestaan. 

Israel is nou vir jou 'n deurmekaarspul. Judah in Babilon, 
Israel in Assyria- hulle is versprei dwarsdeur die wêreld.  
Nou is daar kastig Indiërs wat Jode is. So, wat maak 'n 
Jood ‘n Jood en wie is hulle? As die Woord praat van 
Israel, is dit die 10 verlore stamme? Is dit net Judah wat 
die uitverkore volk is? Is dit net Vader wat weet waar en 
wie hulle is? Het die valse Jood die staat van Israel gevestig? 

Ek het die volgende openbaring in antwoord op hierdie 
vraag gekry: 

Vanuit al die rigtings  waar die vier winde oor die aarde waai, 
terwyl die rasegte lied van Abraham slegs deur Isak en Jakob 
in die suiwer kronieke bly draai. Terwyl net die heel laaste 
suiwer ras in die Heilige Vuur (Weerlig) wat vanuit die Ooste 
tot in die Weste sal slaan, as oorwinnaars sal baai. Ja, dáár in 
die Suide anderkant die riviere van Kus is die laaste edel oes 
as Melgisedekpriesters vir die eindtyd gesaai, terwyl die heiliges 
(apartes), ja, die rasegte suiwer ras sy rug op die baster Edom, 
die valse Jood sal draai. So, wee die opslag-onkruid tussen die 
edelgraan, want vir die vuuroond word dit nou gemaai. 

Ja, daar waar die valse Jood as ‘n Alias onder Jakob (Israel) se 
naam probeer om oor geheel die wêreld koning te kraai. Terwyl 
die hoer van Babilon onafgebroke deur die oergeskrifte blaai 
om te probeer om die suiwer kroniekelyn tot haar voordeel in 
verbastering te verdraai en dit is hier waar die eenwêreldorde 
hulle self verraai terwyl hulle soos ‘n dwaalwind in 'n tolwind 
kortstondig al in die rondte as die uitverkore Sion probeer waai. 

Kyk, hulle mimiek is niks anders as die sinnelose kopiëringsklanke 
van die papegaai en so bly die valse deuntjie regdeur die 
vryebouers en messelaars-orde draai. Maar vanuit die ou Kanaän 
tot in Europa en vandaar tot in Suid-Afrika, het Elohim gesorg 
dat 'n klein suiwer oorblyfsel altyd sal bly draai en kyk, Efraim 
sowel as Manasse het mekaar en hulself deur die eeue in 
bloedskande verraai en die edelkoring was en is steeds met 
onkruid besaai. 

Nogtans lê daar in Suid-Afrika ‘n heilig aparte kind in doeke 
toegedraai en haar naam is Sion en vir geheel die hemel is sy so
fraai en kyk, sy sal die kop van die slang en die leuen vermorsel 
en haar aangesig sal sy nét na die Waarheid toe draai om daardeur 
‘n tuiste te skep waar honderd-vier-en-veertigduisend vanuit al die 
Saksiese volkere as die Nuwe Jerusalem in Elohim se Ewige Lig, 
Liefde, Waarheid en Vrede sal baai. 


Revelation 2036
Woe to the wild weed (the impure)

Thursday 9 January 2014 10:45

 
Judith de Beer 
Someone writes: I have been grappling for years with who the true 
Jew is. Perhaps you have also had the experience that something 
is not right, but you do not have the answer to it, so it is with me 
and the false Jew. I see them in America, NZ, Australia, SA, etc. 
etc. and I ask in my spirit ‘who are these people?’ I have lived in 
Israel for a few months and two Rabbis came to see me once and 
gave me some books. After we met their words were: “Welcome 
home, you are from the tribe of Ephraim” whereupon they alleged 
that the Boer nation is the only nation that consists of all ten of the 
lost tribes. Israel is mixed-up. Judah in Babylon, Israel in Assyria – 
they are spread all over the world. Now there are so-called Indians 
who are Jews. Now, what makes a Jew a Jew and who are they? 
When the Word speaks of Israel, is it the 10 lost tribes? Is only 
Judah the chosen nation? Is it only Father that knows where and 
who they are?  Did the false Jew establish the state of Israel? 


In answer to this question I have received the following revelation: 

From all the directions where the four winds blow across the 
earth, while the true-bred song of Abraham only keep on playing 
through Isaac and Jacob in the pure chronicles. While only the last 
pure race will bathe as victors in the Holy Fire (Lightning) that will 
strike from the East to the West. Yes, there in the South beyond 
the rivers of Kush the last noble harvest were sown as 
Melchizedek priests for the end time, while the holy ones (the set-
apart), yes, the pure-bred race will turn its back on the bastard 
Edom, the false Jew. So, woe to the wild weed among the noble 
grain, it is now reaped for the furnace. 

Yes, there where the false Jew as an Alias under Jacob’s (Israel’s) 
name try to triumph as king over all the world. While the whore of 
Babylon incessantly turn the pages of the primeval scriptures to 
try to twist the pure chronicle line in bastardisation to her 
advantage and it is here where the one world order reveal itself 
while they try to whirl around like a stray wind inside a whirlwind 
as the chosen Zion, for a brief period. 

Behold, their mimic is nothing but the senseless copying-sounds 
of the parrot and so the false tune keeps on playing right through 
the free-builders and freemason’s-order. But from the old Canaan 
to Europe and from there to South Africa, Elohim ensured that a 
small pure remnant will always remain and see, in incest Ephraim 
as well as Manasseh have revealed each other and themselves 
through the centuries and the pure corn was and still is overgrown 
with weed. 

Nevertheless, there in South Africa lies a holy, set-apart child 
wrapped in linen and her name is Zion and to all of heaven she 
is so beautiful and look, she will crush the head of the snake 
and the lie and her face will only turn towards Truth to create 
a home where hundred-and-forty-four thousand from all the 
Saxon nations as the New Jerusalem will bathe in Elohim’s 
Everlasting Light, Love, Trust and Peace. 


Openbaring 2037 
Elohim ons Reddingsboei. 
Maandag 13 Januarie 2014 10:00 
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Iemand skryf; ek het 'n nabye doods-ervaring beleef nadat ek en 
my seun  met 'n kano op die Harties dam uitgegaan het om aas 
uit te neem. My seun het 'n lewens-reddingsbaadjie aangehad, 
maar ek nie. Nadat ons so 'n honderd meter van die kant af was 
het die kano begin kantel en water skep. My seun het histeries 
begin gil omdat hy gesien het dat ek alreeds halflyf in die water 
sit. 

Nadat ek besef het dat die kano gaan sink, gryp ek my kind 
aan sy arm en val oorboord waarna die bootjie net-net kon 
dryf. Kort daarna raak my seun se gewig vir my te swaar en 
ek laat hom aan die punt van die bootjie vashou terwyl ek 
skop-skop na die kant probeer beweeg. Ek was uiters kalm 
sodat my seun nie paniekerig moes raak nie. 

Soos nog nooit voorheen nie het ek begin bid want ek was 
oortuig dat ek gaan verdrink en so dertig meter van die kant 
af vra ek, Vader help asseblief, waarna twee mans induik en 
met die kind en die kano na veiligheid swem waarna my 
doodstryd begin tot ek vaste grond bereik en ek kon nie 
loop nie, maar het uitgekruip en kon daarna vir twee ure nie 
opstaan nie. Dit was hel en omdat ek nie om hulp geskreeu 
het nie het almal gedink ek swem net terug vir die pret en 
dit was eers nadat ek Vader gevra het om hulp dat die twee 
mans ingeduik het. Ek is nog steeds vol pyne asof ek 'n 
marathon gehardloop het, maar ek is so dankbaar dat 
ek leef om dit oor te vertel. Dit was baie, baie erg. 

Antwoord: 
Wat jy beleef het is presies wat Sion in die laaste dae van 
die eindtyd gaan beleef. Met die kind van Openbaring by 
haar, gaan Sion as vissers in 'n bootjie van genade uitvaar 
om met die Suiwer Waarheid as aas vir Elohim 'n vangs in 
te bring. Maar haar skuitjie gaan onder eenwêreldordedruk 
water skep en dreig om te sink. Maar met God se Groot 
Genade sal die kind van 'n Goddelike Reddingsbaadjie 
voorsien wees, wat hom al drywend veilig sal hou en 
so sal die bootjie, alhoewel sukkelend, tog drywend as 
'n reddingsboei langs Sion bly dryf. Ja, tot dáár waar 
haar noodkreet na Vader sal opklink, waarna Hy die twee 
getuies in die laaste fase van hulle werk sal uitstuur om 
haar te 
Ondersteun en die kind van haar te neem sodat 
sy self die laaste uitputtende afstand na veiligheid kan 
bereik en weet, die wedloop in hierdie marathon gaan 
bomenslike kragte verg en dit gaan alle menslike perke 
oorskry. Daarom sal Die Gees Self vir Sion in hierdie 
tyd met die nodige Gawes versterk. 


Openbaring 2038 
Binne en buite die mure…
Woensdag 15 Januarie 2014 08:00

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Iemand skryf: Ek het sopas die laaste openbaring gelees. Vader stel 
dit dat Sion in hierdie tyd die aas as Waarheid gaan uitgooi om vir 
Hom 'n vangs te probeer maak. Word hierdie aas (Waarheid) net aan 
die honderd-vier-en-veertigduisend uitgehou en sal dit nie beskikbaar 
wees vir die ander gelowiges nie. Ek is somtyds bekommerd as ek 
lees hoeveel klem Vader op Sion en die uitverkorenes lê. So asof 
die ander gelowiges nie belangrik is nie. Ek voel dat daar ook ander 
is wat so voel, maar te skaam is om dit te erken. 

Antwoord: 
Elohim is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, ja, die 
Eerste sowel as die Laaste. Sion is Sy bruid en die Nuwe 
Jerusalem is Sy stad, gebou vanuit honderd-vier-en-veertigduisend 
suiwer bou-elemente wat as 'n ewige volmaakte woning sal dien vir 
alles wat Goddelik gesuiwer is en wat huiswaarts wil keer. Ja, almal 
wat Elohim se Sewe Volmaakte Geeste in 'n volmaakte weergeboorte 
hulle eie maak, sal reg hê op die Boom van die Lewe, geplant in die 
middel van die Nuwe Jerusalem en hulle sal ingaan deur die Heilige 
(Aparte) poorte tot ewige genesing en 'n nimmereindigende ewige 
lewe. 

Wee daarom elkeen wat die leuen liefhet en doen, want buite die 
mure van die Nuwe Stad Jerusalem is die honde, die towenaars, 
die hoereerders, die moordenaars en afgodedienaars (gemeentes) 
en elkeen wat die groot Babiloniese Bileams-eenwêreldorde leuen 
liefhet en doen, want hulle het die vader van hierdie leuen, naamlik 
die duiwel, bo alles lief. So, laat die wat onreg saai nou onreg maai 
en laat die wat reeds vuil en besmeer is, nog vuiler word. 

Kyk, in die laaste dae sal die apartes (heiliges) wel in die vier 
verskillende windrigtings rondgaan en van hulle sal in groot 
wêreldstede kom en daar sal hulle begeer, al is dit om net die 
stem van 'n enkele soeker na die Waarheid te kan hoor, maar 
hulle sal dit nêrens vind nie. Die Gees en die bruid sal luid 
uitroep: Kom! Ja, laat almal wat hoor kom en laat hulle wat 
dors het kom en laat hom wat die Brood en Water van die 
Lewe gratis wil geniet nou nader kom. Maar kyk, daar is 
niémand vanuit die wêreld wat Haar wil hoor en nader 
kom nie en so draai die Gees Haar bedroef weg van die 
wêreld om. 

Só, besluit daarom self waarom word daar deur die Bruidegom 
met soveel Liefde klem gelê op Sy uitverkorenes wat Hom liefhet 
met geheel hul gees, siel en verstand en dink daaraan dat dit juis 
die ander ‘gelowiges’ is wat Elohim en Sy Waarheid nie belangrik 
genoeg ag, ja, bokant die wêreld met al sy begeerlikhede nie. 


Openbaring 2039 
Bastermengelmoes-kardoes. 
Donderdag 16 Januarie 2014 08:00

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Die duiwel sing uitspattig nou sy oorwinningslied en dit is die 
woorde van sy gruwellied wat hy die mensdom nou uittartend 
aanbied: Vermeng tussen die Kusiet en die Adamiet skep ek 
vanuit 'n basterras die wêreldparasiet, wat net soos onkruid 
nou oral oor die planeet opskiet en kyk, daar is geen land of 
grens wat hulle teenwoordigheid kan verbied terwyl hulle 
soos die sprinkaanplaag die room van elke oes geniet. 

 Ja, hy sing; O’ bastermengelmoes alles saam vermeng in 
een vuil kardoes, kyk, geheel die wêreld lyk so oes want my 
Nimrods basterleer het alles kom verwoes. 

Satan sing uitbundig nou sy oorwinningslied wat hy deur 
die hoer van Babilon, ja, sy gruwelkerke nou die mensdom 
bied en hy bring sy wêreldorde lied wat hy deur die Jood 
en Edomiet geheel die wêreldpopulasie nou aanbied. Wyl 
hy ook vir Mammon as sy koopkrediet globaal aanbied met 
beskawings van verval wat as plakkerskampe oral opskiet

Ja, die duiwel sing luidrugtig; O’ bastermengelmoes so saam 
in een baie vuil kardoes, kyk, geheel die wêreld lyk nou so 
siek, swak, gedaan en oes want my basterleer het tussen 
mot en roes alles so suksesvol kom verwoes. 

Satan sing luidrugtig nou sy oorwinningslied in 'n soetsappige 
leuen vir die mensdom as naasteliefde aangebied. Ja, hy sing; 
Vanuit geheel 'n wêreldbasterras is daar nog net hier en daar 
'n edel suiwer Saksiese Adamiet en vanuit hulle is daar ook net 
hier en daar nog 'n suiwer verlore Israeliet terwyl 'n globale geel 
en bruin basterras net soos 'n parasiet alles voor die voet verorber 
en verniel soos die termiet.

Ja, die duiwel sing; O’ bastermengelmoes-kardoes, geheel die 
wêreld lê deur jou swak geen verwoes en kyk, alles lyk so siek, 
goor en oes, want my Bileams-basterleer het alles suksesvol 
kom verwoes. 


Revelation 2039
Bastard-hodgepodge-ragbag. 

Thursday 16 January 2014 08:00


Judith de Beer 

The devil now extravagantly sings his victory-song 
and these are the words of his horror song that he 
now defiantly offers humanity: mixed among Cush 
and the offspring of Adam I create a world-parasite 
from a bastard-race, that bloom like weed all over 
the planet and look, there is no country or border 
that can prohibit their presence while they enjoy 
the cream of every crop like a plague of locusts. 

Yes, he sings: Oh bastard-hodgepodge-ragbag, all 
mixed together in one dirty bag, see, the entire world 
appears very miserable because my Nimrod bastard-
doctrine has destroyed everything. 

Satan now sings his victory-song exuberantly, which 
he now offers mankind by means of the whore of Babylon, 
yes his abomination-churches, and he brings his world 
order song that he offers to the entire world population 
through the Jew and Edomite. While he also offers 
Mammon globally as buying-credit with civilisations 
of decay that appear everywhere as squatter camps. 

Yes, the devil sings uproariously: Oh bastard-hodgepodge-
ragbag so joined in one very dirty bag, look, the entire world 
now appears so sick, weak, beaten and miserable because 
my bastard-doctrine successfully destroyed everything. 

Satan uproariously sings his victory-song offered to 
mankind in a candied lie as neighbourly love. Yes, he sings: 
From an entire world-bastard-race, only here and there can 
a Saxon Adamite still be found, and among them only here 
and there can a pure, lost Israelite still be found while a 
global yellow and brown bastard-race devours and destroys 
everything in its path like termites. 

Yes, the devil sings: Oh bastard-hodgepodge-ragbag, the 
entire world is utterly destroyed though your weak gene 
and look, everything appears so sick, rancid and miserable, 
because my Bileam-bastard-doctrine has successfully 
destroyed everything. 


Openbaring 2040 
Bose geeste en demone. 
Vrydag 17Januarie 2014 07:00

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Iemand skryf en vra; Ons lees van demone en bose geeste wat 
nou, in veral hierdie tyd, baie bedrywig en aktief is. Dit word 
genoem dat hulle ons baie fyn dophou en ons ook onwetend 
in die versoeking bring. Dat hierdie bose geeste bestaan is 'n 
feit wat ons ook kan aflei vanuit die skrif aangesien 
YaHWeHshua baie mense van hulle bevry het en dan is daar 
ook nog die ondervindinge van baie bevryde sataniste. 

Nou wil ek weet wie hierdie bose geeste en demone werklik is 
en waarvandaan hulle kom en was hulle voorheen wesens op 
aarde of elders of is hulle die latere gevalle engele wat met die 
dogters van die mens te doen gehad het soos beskryf word in 
die boek van Genesis en Henog. Is hulle agter die UFO 
verskynsels en valse wonderwerke van sekere vals profete. 
Ons het die mag oor hulle in YaHWeHshua se Naam, maar hoe 
kan ons beter te werk gaan met hierdie, vir ons onsigbare, vyand. 

Antwoord; Dat geheel die hel sy totale inhoud in hierdie tyd op die 
aarde uitgewerp het, is voorwaar 'n feit en dat daar 'n oorlogstryd 
tussen die duisternis en die Lig is, is 'n werklikheid. En afgesien 
van die stryd wat in die lug (onsienlike) afspeel loop daar op 
hierdie aarde in menslike gedaantes, biljoene opnamehouers 
rond wat hierdie bose geeste in hierdie vreeslike tyd as gashere 
akkommodeer. Die heel kragtigste van hierdie demone, wat satan 
self verteenwoordig, is dan ook te vinde in die sogenaamde 
“grotes” (bankiers, koninklikes, politieke- sowel as kerkleiers) 
van die wêreld. Van waar hulle besig is om deur hulle 
onversadigbare sug na mag en oorheersing nou die grootste 
skrikbewind (groot verdrukking) van alle tye in 'n rekordtyd in 
praktyk te bring.  

Julle word nie net fyn nie, maar blatant dopgehou en openlik 
aangeval en versoek deur veral die media, televisie, vermaak 
en vele ander wêreldgeoriënteerde projekte om daardeur openlik 
in opstand te kom teen die ewig vasgestelde Ordes van Elohim. 

Deur die eeue was daar mediese toestande wat dikwels met 
goeie reg toegeskryf kon word aan die bindinge van bose geeste 
en wat veral onder sielsiek toestande geklassifiseer kan word en 
so word daar ook dikwels in die nuwe testament hierna verwys, 
veral waar ons Meester YaHWeHshua die ongelukkige gebonde 
mense (duiwelbesetenes) daarvan bevry het. 

Soos jy ook tereg in jou skrywe daarvan melding maak vind 'n 
mens ook dikwels die sogenaamde satanis wat hulleself wetend 
as gasheerliggaam vir die siele van gevalle, ja, dwalende 
afgestorwenes (onverbeterlike duiwels) oopstel omdat hulle 
meestal onder die valse indruk verkeer dat hierdie geeste se 
gawes en talente deel van hulle eie lewens-pakket gaan word 
wat vir hulle baie voordeel kan inhou, maar altyd ongelukkig 
te laat uitvind, dat die afgestorwe gees se binding nou hulle 
eie geword het. 

Hierdie demoniese geeste is van 'n baie laer orde as byvoorbeeld 
die bose geeste wat afkomstig is, en let wel, nie van die gevalle 
seuns van God nie, maar wel van hulle kinders wat verwek is by 
die dogters van die mens en wat enorme reuse geword het en 
daarom legio skares van demone gehuisves het. Hierdie bose 
geeste se oeroorsprong is afkomstig van die onverbeterlike 
oer-gevallenes wat saam met Satan gerebelleer het en tot heden 
en vandag onverpoos poog om hulle denkbeeldige mag en troon 
ver bokant die van Elohim te vestig. Dit is juis hulle wat nou as 
die grotes en die magtiges van die aarde die suiwer Waarheid tot 
hulle voordeel in 'n gruwelleuen verdraai het en so kom hulle 
skynheilig-vroom as die valse engel van die lig en hulle verlei 
op 'n enkele handvol na geheel die mensdom en hulle lei hulle 
saam met hulle oor die ewige afgrond. 

Alhoewel daar baie verskillende vorme van lewe en intelligensies 
in die nimmereindigende skepping van Elohim teenwoordig is 
is die meeste vorme van UFO’s die een of ander gemanifesteerde 
sinsbedrog, ja, 'n produk so reg vanuit satan se kraal. Omdat 
enige materiële vorm van watter intelligensie en uit watter heelal 
ookal op 'n paar uitsonderings na, ja, vanaf die tyd wat die seuns 
van die hemele op die berg Hermon neergedaal en verwoesting 
op aarde kom saai het en waarna enige ander lewe wat nie van 
hierdie aarde is nie, heeltemal verbied is om enige interaksie met 
die mens op aarde te hê, juis omdat dit 'n geweldig invloed op die 
mens se vrye wilsbesluite sal hê.
 

Om mee af te sluit; enige valse wonderwerk is ook niks anders as 
sinsbedrog waar sommige mense so vas in die een of ander idee 
glo, dat dit soms vir hulle voorkom dat 'n wonderwerk of wonder- 
genesing plaasgevind het nie. Die ware wonderwerk vind plaas 
wanneer die mens hom/haar na YaHWeHshua keer om sy versoek 
na die Meester te bring en vra dat die oplossing daarvan volgens 
Elohim se Wil moet geskied en wat dan ook die heel beste vir die 
mens in sy geestelike ontwikkelings sal wees en dieselfde geld 
wanneer 'n mens van onwelkome onsuiwer geeste in jou 
omgewing ontslae wil raak. 


Revelation 2040 
Evil spirits and demons. 

Friday 17 January 2014 07:00


Judith de Beer 
Someone writes and asks: We read of demons and evil spirits 
that are very busy and active now, especially in these times. It 
is mentioned that they watch us very closely and that they also 
bring us into temptation, unbeknown to us. That these evil spirits 
exist is a fact that we can also conclude from scripture because 
YaHWeHshua has freed many people from them and then there 
are also the experiences of many liberated Satanists. 

Now I would like to know who these evil spirits and demons 
really are and where they come from and if they previously 
were beings on earth or are they the later fallen angels who 
were involved with the daughters of man like it is described
 in the book of Genesis and Enoch. Are they behind the UFO 
phenomenon and false miracles of certain false prophets? 
We have power over them in YaHWeHshua’s Name, but how 
can we better handle this, to us, invisible enemy? 

Answer: It is a fact that hell has dumped its total contents onto 
earth in these times, and the war between the darkness and the 
Light, is a reality. And besides the battle that is taking place in 
the sky (the unseen) there are billions of containers walking on 
this earth in human form that accommodate these evil spirits in 
these horrific times, as hosts. The most powerful of these demons, 
who represent satan himself, can also be found in the so-called 
“great ones” (bankers, royalty, politicians as well as church 
leaders) of the world, from where they are busy, through their 
insatiable desire for power and dominance, to bring into practise 
the biggest reign of terror (great oppression) of all times in a 
record time period. 

You are not only being watched upon closely, but blatantly 
and you are openly attacked and tempted by especially the 
media, television, entertainment and many other world-oriented 
projects in order to openly oppose the everlasting, ordained Order 
of Elohim.  

Through the centuries there were medical conditions that could 
often, and rightly so, be ascribed to the bindings of evil spirits, 
which can particularly be classified under mental illness and in 
the New Testament it is often referred to this, especially where 
our Master YaHWeHshua has freed the bounded (devil-possessed) 
people from this. 

Like you have rightly mentioned in your writing, one can often 
find the so-called satanist that open themselves to and offer 
themselves knowingly as host-body to the souls of the fallen, 
yes, wandering dead (unamendable devils) because they are 
under the false impression that the gifts and talents of these 
spirits will become part of their own life-package which they 
think will be of much benefit to them, but unfortunately they 
always find out, too late, that the deceased spirit’s binding 
now became their own. 

These demonic spirits are of a much lower order as for 
instance the evil spirit which is coming from, and take 
notice, not from the fallen sons of God, but their children 
which were begotten by the daughters of man and who 
became enormous giants and therefore they hosted legion 
crowds of demons. 

The primeval-origin of these evil spirits is from the unamendable 
primeval fallen spirits who have rebelled together with satan 
and up until today they unceasingly attempt to establish their 
imaginary power and throne far above that of Elohim. It is just 
they, who now, as the great and mighty of the earth, have twisted 
the Pure Truth to their own benefit into an abomination-lie and so 
they come, sanctimonious-saintly as the false angel of light and 
they seduce, except for a single handful, the entire mankind and 
lead them over the abyss together with them. 

Although there are many different forms of life and intelligences 
present in the never-ending creation of Elohim, the most forms of 
UFO’s are one or another manifested hallucination, yes, a product 
right out of satan’s congregation. Because any materialistic form 
of whatever intelligence and from whatever universe, with a few 
exceptions, yes, since the time that the sons of the heavens 
landed on Mount Hermon and caused destruction on earth, and 
thereafter, any life which is not from this earth was completely 
prohibited to have any interaction with man on earth, precisely 
because it will have a tremendous influence on man’s free will-
decisions. 

In conclusion; any false miracle is nothing but hallucination 
where some people believe so firmly in some or other idea that 
it sometimes appear to them as if a miracle or wonder healing 
has taken place. The true miracle takes place when man turn 
himself/herself towards YaHWeHshua to bring his request to 
the Master and asks that the solution thereof shall take place 
according to Elohim’s Will, which will then also be the very best 
for the human in his spiritual development and the same apply 
when a person wants to get rid of unwelcome impure spirits in 
his or her surroundings. 


Openbaring 2041 
O’ hemelsoort. 

Dinsdag 21 Januarie 2014 05:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Luister na ons klaaglied en ons nood met verbastering, 
misdaad en moord nou oraloor so ongehoord, want 
kyk, menslike geregtigheid is heeltemal onderstebo 
en agterstevoor. O’ Waarheid en Woord, neem my 
daarom saam met U aan boord en wees U alleen my 
Geregtigheids-paspoort. Sodat ek kan gaan deur U 
Suiwer Noue Poort om vir ewig by U te kan woon in 
U wonderskone Hemeloord. O’ suiwer soort by suiwer 
soort, om in Elohim se vasgestelde Orde as een van 
Sy kudde te kan behoort. 

Oos na Wes, Suid na Noord, daar is geen mens wat 
die omvang van die SEWE VOLMAAKTE GEESTE kan 
verwoord en daarom staan ons as sondaars voor God 
nietig, klein- ontbloot. Luister daarom na ons klaaglied 
en ons nood, want met voete, swaar soos lood, sleep 
ons ons in die einde van hierdie tydvak nou met moeite 
voort, met net een begeerte en dit is om aan U te kan 
behoort. Ja, daarmee gaan ons heeltemal akkoord, om 
in ‘n volmaakte weergeboorte, gekoppel aan ‘n ewigheids-
liefdeskoord, as U kinders, vir ewig aan U te kan behoort. 


Revelation 2041
Oh heaven-kind. 

Tuesday 21 January 2014 05:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Listen to our song of lamentation and our distress with 
hybridisation, crime and murder so shocking everywhere, 
because, human justice is completely upside down and back 
to front. Oh Truth and Word, therefore take me on board with 
You and You alone be my Justice-passport. So that I can go 
through Your Pure Narrow Gate to stay with You forever in Your 
beautiful Heaven-resort. Oh pure kind together with pure kind to 
stay in Elohim’s ordained Order as one of His flock. 

East to West, South to North, there is no human that can describe 
in words the magnitude of the SEVEN PERFECT SPIRITS and 
therefore we stand as sinners before God, insignificant, small and 
bare. Therefore listen to our song of lamentation and our distress, 
because with feet as heavy as lead we drag ourselves forward with 
difficulty in the end of this period, with only one desire and that is 
to belong to You. Yes, with this we are in complete agreement, to 
belong to You forever as Your children, in perfect rebirth, bound 
by an eternal-love-chord. 
 

Openbaring 2042 
‘n Papbroek nasie. 
Dinsdag 21 Januarie 2014 09:45
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Terwyl die eens trotse konserwatiewe boer nou as 
oorwegende liberalis so van vrees staan en bewe, 
roep hulle op Agriforum vergaderings; ons is tog 
so jammer dat ons asemhaal en lewe en ons vra 
nederig om verskoning vir ons oorlewingstryd 
verlede. So, sal die reënboognasie ons in ons 
weggegeede land, oor ons teenwoordigheid hier 
tog asseblief vergewe. 

Met ‘n vrymesselaars-handskud in ‘n nuwe rede 
neem ons die volgende belofte in ede en dit is 
dat ons sal lewe en sterwe in al ons strewes om 
die opbrengs van ons handewerk en oeste as 
offergawes aan ons onderdrukkers, vir altyd 
nou gegewe. In soveel plaasmoord op blanke 
moord staan ons bloedoffers ook in oorgawe in 
hierdie kontrak opgeskrewe maar as troos styg 
daar na die afgod ‘den Haag’ nou ons leë 
gemeentegebede en so sterf ‘n eens trotse volk 
in die newel van ‘n tevergeefse verlede, terwyl 
hulle die naasteliefde leuen van hulle walglike 
kerke aanklewe. 

Ja, terwyl die eens trotse boer nou soos ‘n papbroek 
daar staan en bewe met elke ander kleur en geur nou 
sy meerdere en mede, ja, soos willose diere sonder 
rede is hulle kinders se uitsiglose toekoms vir hulle 
om’t-ewe. Nooit weer sal die eens trotse boer se 
glorieryke verlede in sy toekoms kan herlewe, want 
sy gesmouste Mammon-siel is reeds vir die laagste 
duisternis opgeskrewe, want in skaamte het hy sy 
kop laat sak oor sy blanke vel en vir die Lig en Gees 
van God, deur ‘n Jakobs’ gelofte eens aan hulle, as 
uitverkore kronieke, gegewe. 


Revelation 2042
A cowardly nation. 

Tuesday 21 January 2014 09:45

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer
While the once proud conservative Boer, now predominantly 
liberal, stand and tremble with fear, they call on the Agriforum 
meeting: we are oh, so sorry that we breathe and live and we 
humbly apologise for our survival-struggle in the past. So, will 
the rainbow-nation, in our given-away country, please forgive us 
for our presence here. 

With a freemason handshake in a new discourse we will honour 
the following promise and that is that we will live and die in all 
our endeavours to give the yield of our handwork and harvests 
as sacrifice to our oppressors, for always. Farm-murders, white 
murders in surrender also included into this contract but as 
consolation, our empty congregation-prayers rise up to the idol 
‘Den Haag’ and so a once proud nation dies in the haze of a once 
proud but now futile past while they cling to the neighbourly-love 
lies of their loathsome churches. 
  
Yes, while the once proud Boer now stand and tremble like a 
spineless being, with every other colour and odour now his 
superior and co-fellow, yes like passive animals without reason 
their children’s hopeless future makes no difference to them. 
Never again will the once proud Boer’s glorious past be able to 
return again, because his traded Mammon-soul has already been 
marked for the lowest darkness, because in shame he lowered his 
head because of his white skin and also for the Light and Spirit of 
God, once given to them as chosen chronicles through a Jacob’s 
covenant. 


Openbaring 2043 
Afrika-bankrot. 
Donderdag 23 Januarie 2014 11:15  

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Deur Afrika snuffel daar 'n groot, maar maer vaalgrys rot en sy 
naam word met vet letters uitgespel as Bankrot. Die rot Bankrot 
woon graag in groot wonings in spogbuurte met rioolstelsels 
nou meeste van die tyd heeltemal verstop en met leeg gesteelde 
bankrot munisipaliteite begin hierdie woonbuurtes nou te vrot. 
Sy ander baie baie broers, ook met die naam Bankrot, woon 
almal in plakkerskampe elkeen in sy eie krot en armoede en 
hongersnood raak by die dag al hoe meer elkeen van hulle, se 
treurige lot. 

Deur Afrika drentel daar 'n verwaarloosde ou sot en sy eerste 
noemnaam is dan ook Bankrot. Bankrot loop globaal en bedel 
met 'n stuk karton om sy nek waarop geskryf staan; ‘no job’ 
en let wel, ek soek ook geen ‘job’ want ek gaan vir niemand 
in harde hande arbeid ooit weer iets doen, soos vloere skrop. 
So, gee my 'n ministers- of regtersjob, dan klink ons daarop 
'n duur whisky dop. Anders moet geheel die wêreld my in 
simpatie op die skouer kom klop terwyl hulle sê: jou arme 
ding, kyk, dit is alles die kolonis se groot skuld dat arme jy 
so moet ‘aftjop’. So krap die grotes van die wêreld oor hierdie 
tameletjie nou hulle kop, want die arme sot, ja, bankrot, teel 
boonop aan soos dit sy spesie betaam, naamlik die rot. En sy 
verhongerde kinders sit met bult-magies in 'n yslike hongersnood 
knop en hulle arme gesiggies is oortrek van die vlieë en snot. 

Deur Afrika sluip daar 'n baie maer marmot of is dit nou 'n pes- 
draende rietrot. Maar hoe dit ookal sy, geheel die wêreld moet 
vir sy ellende opdok en kyk net hoe begin die groot moondhede 
en bankiers, eers hierdie dan daardie kant toe- en dit nie net vir 
Bankrot nie, maar wel vir die hele wêreld te jok. So kom daar 
wêreldwyd vir almal binnekort 'n geweldige skok, want kort 
na 'n resessie, slaan daar 'n depressie-klok en dit raak al hoe 
moeiliker om Afrika Bankrot se onuitputlike pens vol kos te 
stop. Want met misoes op misoes raak karig nou die wêreld 
se graan-oorskot. So, wat sit hulle binnekort in rietrot Bankrot 
se lee pappot, want geheel die wêreld begin vrees vir sy eie 
maag se lot. 

Dwarsdeur Afrika-kontinent skuifel daar 'n groot maar baie 
maer kokkerot en kyk, ook sý naam is Bankrot en die is 
voorwaar 'n onnosele sot. Kyk, China smee teen hom een 
helse plot want in elke hawe en dok lê hulle skepe geanker 
met die beste vragte wat vanuit Afrika na China uitklok en 
dit terwyl hulle hul met net die heel beste vanuit Afrika 
volstop, terwyl arme ou kokkerot Bankrot binnekort van 
ellende, pote in die lug heeltemal om gaan dop. En terwyl 
die laaste ou bedeling-infrastrukture in verval heeltemal 
begin meegee en vrot, begin die Sjinees self weer aanteel 
soos die rot en dit met die idee om Afrika te koloniseer en 
daar is niks wat al die bankrotte kan doen om hulle hierin 
te stop. 


Revelation 2043
Africa-bankrupt. 

Thursday 23 January 2014 11:15  

http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
Through Africa browse a large but skinny grey rat and its name 
with bold letters spelled as Bankrupt. The rat, Bankrupt, like 
to live in mansions in upscale suburbs with sewer-systems 
totally blocked most of the time and with empty stolen- 
bankrupt municipalities these suburbs smell and rot. His 
many many brothers, also with the name Bankrupt, all live 
in squatter camps, each one in his own shack, and every 
day poverty and famine becomes more and more their 
miserable lot. 

Wandering through Africa is a neglected old fool and his first 
nickname is also bankrupt . Bankrupt running globally begging 
with a piece of cardboard around his neck on which is written, 
'no job' and note that I do not want any 'job' because I’m not 
putting myself out for hard labour like scrubbing floors. So, 
give me a ministers or Judges’ job, then we can toast on it with 
an expensive scotch. Otherwise the whole world should come 
and pat me sympathetically on my back whilst saying: you poor 
thing, put the blame on the colonist, because of them is why you 
suffer such a lot. Now the great ones of the world scratch their 
heads, because on top of this, the poor fool, yes, bankrupt, 
breeding addition to their specie namely the rat. And his starving 
children sit with bulging tummies in a gigantic famine knot and 
their poor little faces are covered by flies and with snot. 

Through Africa a very skinny 
guinea pig is sneaking, or is it 
perhaps a pestilence-carrying cane rat. But be as it may, the  
entire world must pay for his misery and just look how the great 
powers and bankers starts to lie, first this then that way and not 
just to Bankrupt, but to the whole world. So worldwide there soon 
comes a tremendous shock for everyone, because shortly after 
a recession a depression-bell toll and it becomes more and more 
difficult to fill Africa Bankrupt’s insatiable pantry. Because in bad 
harvest after bad harvest the world’s grain surplus becomes 
scant. So, what will they soon have to put into cane rat Bankrupt’s 
empty porridge pot, because the whole world begin to fear for its 
own stomach 's fate. 

Throughout African continent shuffles a large but very skinny 
looking cockroach and its name is bankrupt and it is a folly fool. 
Look, against him China devises one hell of a conspiracy because 
in every harbour and dock their ships are anchored with the best 
loads from Africa, destined for China, and this while they fill 
themselves with only the very best from Africa, while poor old 
cockroach Bankrupt will soon lie upside down due to misery. 
And while the last old-regime-infrastructures begin to give way 
altogether and rot. The Chinese themselves begin breeding again 
like the rat and this with the idea to colonise Africa and there 
is nothing that all the Bankrupts can do to stop them in this. 


Openbaring 2044 
Raka mensdier…
Saterdag 25 Januarie 2014 13:15 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
Raka, die mensdier, jag altyd soos die lafhartige hiëna 
in 'n trop, met sy altyd weerlose prooi se afgryslike lot 
net verminkte oorskot. Hy vermink, verkrag, verslind en 
verskeur want sy miserabele siel is van ewigheid af in 
boosheid versteur. 

Raka, die lafhartige maar wrede mensdier, slaap bedags 
in ‘n krot, maar saans skuil hy in gate en grot en sy 
omgewing is altyd van vullis verrot en in misdaad op 
misdaad, daar smee hy sy plot. Hy vermink en verkrag, 
verslind en verskeur terwyl hy nooit die dood van sy 
slagoffers betreur. 

Raka, die sluwe mensdier, teel en vreet skaamteloos, nes 
die walglike ot en hy jag soos die aasdier in ‘n wraakgierige 
trop en in sy bloeddors gaan geen smeek of pleitrede hom 
stop. Hy vermink en verkrag, verslind en verskeur, ja, in sy 
altyd bloedige terreur. 

Raka, meer dier as mens, het geen verstand- maar net instink
in sy kop en wanneer geslagsryp, jag hy soos die lafhartige 
hiëna in ‘n wrede trop en terwyl hy op die walglike simpatie 
van die liberalis voortbeur, begin hy vermink en verkrag terwyl 
hy verslind en verskeur. 

Raka, die onderontwikkelde mensdier, jag altyd in ‘n wrede 
trop met sy altyd swak en weerlose prooi se afgryslike lot, 
net verminkte oorskot. Alles kragtiger as hy, daaraan sal hy 
hom vreesbevange nie steur, maar alles weerloos en swak, 
dié sien hy in ‘n ander kleur en hy vermink, verkrag, verslind 
en verskeur, want sy miserabele siel is van alle ewigheid af, 
in boosheid versteur. 


Revelation 2044 
Raca human beast…

Saturday 25 January 2014 13:15 

http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
Raca, the human beast, always hunts like the cowardly 
hyena in a pack, and the horrible fate of his always 
vulnerable prey is just mangled remains. He mutilates, 
rape, devours and tear apart because his miserable soul 
has been disturbed in evil eternally.  

Raca, the cowardly savage human-beast, sleeps in a 
shack during the day, but at night he hides in holes and 
caves and his environment is always rotting garbage and 
in crime  upon crime he devises a plot. He mutilates and 
rape, devours and tears apart while he never regrets his 
victims death. 

Raca, the cunning human-beast, breeds and devours 
shamelessly, just like the disgusting pig and like the 
scavenger he hunts in a vengeful pack and in his thirst 
for blood no beg nor plea will cause him to stop. He 
mutilates and rape, devours and tore apart, yes in 
his always bloody terror. 

Raca, more human than animal, has no mind, but only 
instinct in his head and when mature, he hunts like the 
cowardly hyena in a cruel pack and while he moves 
onward on the loathsome sympathy of the liberalist, 
he begins to mutilate and rape while he devours and 
tore apart. 

Raca, the underdeveloped human-beast, always hunts 
in a cruel pack, his weak and vulnerable prey's horrible 
fate is just mangled remains. Fearful he will not disturb 
anything more powerful that himself, but all defenceless 
and weak, he sees in a different colour and he mutilates, 
rape, devours and tore apart, because his miserable soul 
has been disturbed in evil for all eternity. 


Openbaring 2045 
‘n Groot aardbewing…

Maandag 27 Januarie 2014 14:45 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
In die verre Suide waar die aandblom nou spierwit blom, sing 
daar ‘n engel: Luister na die lied van die dieptes van die aarde 
wat daar grom en weet, O’ weet! ‘n Grote aardbewing is aan die 
kom en op stede van beton wreek dit ditself, in ondenkbare 
swaar beton. 

In die verre Suide waar die vyeboom buite seisoen nou blom, 
sing daar ‘n engel: Luister na die lied van die dieptes van die 
aardplate wat nou daar brom en weet, oor ‘n grote kataklisme 
staan die wêreld binnekort verstom. 

In die verre Suide waar die doringboom nou goudgeel blom, 
sing daar ‘n engel: Luister na die lied wat uit die dieptes van 
die aarde na die oppervlak toe kom en kyk net na die bloedrooi 
son wat oor die verre horison opkom en weet, daar is ‘n enorme 
aardbewing aan die kom. 

In die verre Suide waar die protea blom, sing daar ‘n engel sy 
oordeelslied terwyl hy hom oor die arrogansie van die hoer 
van Babilon verstom en hy weet, ‘n baie groot oordeel gaan 
iewers oor die aarde kom. So, luister na die lied van die 
aardplate wat daar grom en wéét, ‘n baie groot aardbewing 
is aan die kom. 


Revelation 2045 
A big earthquake…

Monday 27 January 2014 14:45 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Far to the South where the evening primrose is now in snow-
white bloom, an angel sings: Listen to the song from the depths 
of the growling earth and know, Oh know! A huge earthquake is 
on its way and with unimaginable heavy concrete it will avenge 
itself on cities built with concrete. 

Far to the South where the fig tree is now blooming out of 
season, an angel sings: Listen to the song from the depths of the 
grumbling earth plates and know, the world will soon be stunned 
by a great cataclysm. 
 
Far to the South where the thorn-tree is now blooming in golden-
yellow flowers, an angel sings: Listen to the song surfacing from 
the depths of the earth and just look at the scarlet sun rising over 
the distant horizon and behold, there is a huge earthquake on its 
way. 

Far to the South where the Protea blooms an angel is singing 
his judgment song while he is stunned by the arrogance of the 
whore of Babylon and he knows, an utter judgment is going to 
come somewhere on earth. So, listen to the song of the earth 
plates growling and know, a very big earthquake is coming. 


Openbaring 2046 
Luister na die wind.

Dinsdag 28 Januarie 2014 07:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
O’ My kind, luister na die lied van die stormwind en weet, 
geen mens kan hom in sy aggressiewe weg vasbind en 
daar is niemand wat sy vaste tuiste ooit sal vind. Ja, luister 
na die stormwind waar dit vernietig en vermink en weet, in 
die Oordeel van die stormwind, daar sal jy nie maklik die 
Sagte Genade van God ooit vind. 

O’ My kind, luister na die lied van die vuur waar dit verterend 
rinkink om alles in sy weg te vermink en weet, nie in die 
kortstondige duur van die weerlig, maar wel in die son sal jy 
sy vaste tuiste vind. So, luister na die lied van die vuur daar 
waar dit al knetterend, verterend opklink en weet, daar sal jy 
nie maklik die Genade van Elohim kan vind. 

O’ My kind, luister na die Lied van die Koel Bries wat so 
sag in ‘n strelende wind opklink en weet, niemand kan die 
Godgegewe vryheid van Sion ewig ooit vasbind, maar haar 
vaste tuiste sal jy wel in die Soete Liefde van Elohim vind. 
So, weet, daar waar die bruid se liefdeslied saggies opklink, 
dáár sal jy ook die Bruidegom vind. 


Revelation 2046 
Listen to the wind.

Tuesday 28 January 2014 07:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 

Oh  My child, listen to the song of the stormy wind and know,
no human can tie it in its aggressive way and there is nobody 
that will ever find his den. Yes, listen to the high wind where 
it destroys and mutilates and know, in the Judgment of the 
high wind, you will not easily find the Soft Mercy of God. 

Oh My child, listen to the song of the fire where it ablaze soars  
everything in its way and know, you will not find its permanent 
den in the transience of the lightning, but indeed in the sun. 
So, listen to the song of the fire there where it resounds, blazing 
and consuming and know, there you will not easily find the Mercy 
of Elohim. 

Oh My child, listen to the Song of the Cool Breeze that resounds 
so softly in a soothing wind and know, nobody can ever tie the 
God-given freedom of Zion, but you will indeed find her fixed 
home in the Sweet Love of Elohim. So know, there where the 
bride’s love song softly resounds is where you will also find 
the Bridegroom. 


Openbaring 2047 
Messelaars bedelaarshouer. 

Vrydag 31 Januarie 2014 24:00 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
In Afrika raak Ismael se hart in haat jeens die Westerling al hoe 
kouer en in Suid-Afrika staan skouer aan skouer die messelaar 
en gemeenskapsbouers in hul gesamentlike pogings al hoe 
trouer. 

So, hoera vir die fondsinsameling van die vryebouers want hulle 
broederskap in ‘n Babiloniese kerksirkeltjie word al hoe nouer 
en ‘n evangelis hou na sy eenwêreldgemeente die messelaars 
bedelaarshouer, ja, vir die vrylating van ’n ontvoerings-aanhouer 
maar ander onskuldige slagoffers kry van hulle nog altyd net die 
koue skouer. 

Maar kyk, binnekort brand die reeds skemerlig in hulle sirkel al hoe 
flouer want Ismael raak in sy hart jeens die Westerling al hoe kouer 
en met meer ontvoerings raak hulle spoedig die groot geldmakende 
slagoffer aanhouers. 


Revelation 2047
Mason’s beggar-holder 

Friday 31 January 2014 24:00 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
In Africa Ishmael's heart is getting colder and colder towards 
the Westerner and in South Africa the mason and community 
builders stand shoulder to shoulder in their joint efforts, more 
and more loyal to each other. 

So, hurrah for the fund-raising of the freemasons because their 
brotherhood in a little Babylonian church-circle becomes tighter 
and tighter, and an evangelist holds the mason’s beggar-holder 
to his one-world-congregation, yes, for the release of a kidnapper-
abductor but other innocent victims have always only received a 
cold shoulder from them. 

But look, soon the already dimming light in their circle will burn 
weaker and weaker because in his heart Ismael becomes colder 
and colder towards the Westerner and with more kidnappings 
they soon become the big money-making victim abductors. 

 

Openbaring 2048 
Met voete wat raas

Saterdag 1 Februarie 2014 04:20 
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Engeleskares staan stil-verbaas terwyl hulle fluister: Luister 
net na die groot geraas van biljoene wêreldburgers wat hulle
 in ‘n waas hul agter die groot leuen en die kwaad aan haas. 
Ja, die engele sug en verklaar; helaas is daar geen kuur of 
raad vir die stomme verstandelose wêreld-dwaas. 

So gooi die duiwel sy papvrot aas terwyl hy laggend verklaar 
in ‘n baie kort relaas: Kyk, ek is die koning, ja, die wêreld baas, 
so, luister na die menigte van wêreldvoete wat hulle in blinde 
bewondering agter my aan haas, want geheel die wêreld is in 
al sy doen en late net ‘n dwaas en daarom dien hulle my as my 
willose slaaf. 

Die engeleskares staan stil, verstom-verbaas terwyl hulle saggies 
fluister: Luister net na die wêreld-dwase se groot geraas, ja, van 
biljoene wêreldvoete wat hulle agter die kwaad aan haas en kyk, 
satan is hulle poppemeester, onderdrukker en ewige baas. So 
staan die mensdom nou as sy willose Klaas en helaas staan elke 
wêreldling nou onder die outoriteit van ‘n eenwêreldorde as net 
‘n stomme patetiese dwaas. 


Revelation 2048 
Feet that make noise. 

Saturday 1 February 2014 04:20 
 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer
Hosts of angels are standing dumbfounded while they whisper: 
Just listen to the big noise of billions of world-citizens, in a haze 
they are rushing to follow the great lie and evil. Yes, the angels 
sigh and declare; alas there is no cure or help for the poor 
brainless world-fool. So the devil casts his slushy-rotten bait 
while he declares laughingly in a very short narrative: Look, I am 
the king, yes, the world boss, so listen to the multitudes of world 
feet which are rushing to follow me in blind admiration, because 
the entire world is only a fool in all its comings and goings and 
therefore they serve me as my will-less slave. 

The angelic hosts are standing quiet, dumbfounded and amazed 
while they whisper softly: Just listen to the great noise of the 
world-fools, yes, the noise of billions of world-feet rushing following 
evil and look, satan is their puppet master, oppressor and eternal 
boss. So mankind is now standing as his will-less slave and alas 
every world ling is now standing under the authority of a one-
world-order as merely a mute pathetic fool.  


Openbaring 2049 
U maak die storm stil.
 
Maandag 3 Februarie 2014  07:30 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Wanneer geheel my geloof my versaak en vrees en bewing 
my in koue duisternis omhul en die stormwinde van my 
lewe my bang ril. Met die swakheid van my menswees 
nou heeltemal naak onthul,  ja, in die onrus van my 
lewenstorms waar onrusbarende winde loeiend om my 
huil en gil met 'n donker toekomsvooruitsig so grys, koud 
en kil. 

Terwyl U, O’ God, U nie met 'n helpende Hand aan my onthul, 
want U lê rustig slapend in my dobberende lewens-skuit 
soos 'n Fetus opgekrul en dit terwyl die verwoestende 
storms loeiend om my woed en jil. So roep ek desperaat 
na U met my heel laaste lewens wil en rustig open U U Oë 
en kyk sag na my en maak die storm sonder ophef in my 
stil. 


Revelation 2049
You silence the storm.
 
Monday 3 February 2014  07:30
http://www.openbaringe.co.za/

Judith de Beer 
When my faith totally forsake me and fear and trembling surround 
me in cold darkness and the storm-winds of my life cause me to 
shudder fearfully. With the weakness of my humanity now 
completely revealed in nakedness. Yes, in the anxiety of my life-
storms where distressing winds cry and scream bellowing around 
me with a dark future outlook so bleak and cold and unwelcoming.  

While You Oh God, do not reveal Yourself with a helping hand 
because You lie sleeping restfully in my drifting life-boat, curled 
up like a Foetus while the destructive storms bellow and rage 
around me. So desperately I call to You with my last life will. 
Peacefully You open Your Eyes and look softly at me, and 
quietly You silence the storm within me.
 


Openbaring 2050 
KONING EN REGTER oor Jode. 

Vrydag 7 Februarie 2014 09:10 
http://www.openbaringe.co.za/ 

Judith de Beer 
Dawerend lui daar deur die eeue die Jode se afgryslike akkoorde, 
ja, met die mees koue kille woorde “kruisig Hom kruisig Hom” 
en laat Hom neerdaal in die dode. So, luister na die wetgewing 
van die eeue oue Joodse ode en weet daarom waarom is die 
Goddelike Vergifnis sommige van hulle ewig nooit beskore. 
Want nie die Goddelike Offer-Liefde, maar die vryebouers 
tempel kode was tot hulle materiële bevrediging nog altyd 
hulle sogenaamde volmaakte antwoorde. Daarom is die ware 
ryk van Elohim, vir meeste van die Jode ewig altyd nooit beskore. 

So, al insinueer al spottend die hoëpriesters en die rabbis van 
die Jode, ja, tienduisend maal tienduisend keer; YAHWESHUA 
was net die selfaangestelde Koning van die Jode, staan daar 
vir ewig op klip uitgekap, ja, in die ewige argiewe van die tyd 
in geskrewe Goddelike Ode; YAHWEHSHUA DIE NASARENER, 
DIE KONING EN DIE GROOT REGTER OOR AL DIE JODE. 

So verskyn daar vanuit die Hoogste Dimensie nou 'n Grimmige 
Bode wat kom Oordeel oor die lewendes sowel as die dode 
en in Sy Hand hou Hy 'n ontblote Tweesnydende Swaard en 
dit is Elohim se Eie ewige Woorde en kyk, daarom is die nuwe 
eenwêreldorde vir ewig altyd nou verlore. En dawerend lui daar 
die Heel hoogste Hemel se nimmereindigende akkoorde en in 
eggo refrein kom Pilatus se eeue oue woorde: Dit wat ek geskryf 
het, het ek geskryf, ja, in 'n ewige Goddelike Ode en dit is; 
YAHWEHSHUA DIE NASARENER, DIE KONING EN DIE GROOT 
REGTER OOR AL DIE JODE