.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 1701
Trilogie of nuwe bybel ??

Maandag 4 Junie 2012 09:00
 www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Jy vra My na die verskyning van ʼn sogenaamde nuwe bybel en wat as 
toevoeging van die bestaande as ʼn tipe van ʼn derde testament of ʼn trilogie 
sal verskyn en wat geskryf is deur ʼn Duitser met die ‘naam' van Lichtkreis 
Christie en wat die sogenaamde antwoord is op die toekomsverlossing van 
die mens en Ek antwoord jou: 

Daar is net een Elohim van alle ewighede, alle hemele, alle skeppings en alle 
aardes en Hy kan vir ewig nooit in Sy totale Wese saamgevat en gebind word
vanuit alle verskillende boekrolle of boeke afkomstig vanuit die voortyd, die 
hede, of die toekoms nie en dit sluit die ou sowel as die nuwe testamentiese 
boeke of alle toekomende geskrifte in en nog minder in ʼn sogenaamde nuwe 
bybel of trilogie wat alreeds in die eerste verse daarvan met die volgende 
Nimrods- Bileams-eenheidsleer wegspring. 

En Ek kwoteer vanuit hierdie gruwelgeskrif: "Die nuwe bybel is my genade 
aan die mensdom in die maalkolk van my teenpool en is my genade aan elke 
siel in ʼn menslike gewaad en is my oneindige liefde aan elke mens ongeag sy 
afkoms, geloof, eienskap, rang en ligging want alle mense is my kinders en 
kom vanuit my vaderlike hart en almal sal hierdie nuwe bybel benodig vir 
hulle redding, verlossing en verheffing tot my, die skepper van die hemel 
en die aarde". 

En My antwoord hierop is; dat elke geestelike goed ontwikkelde kind van My 
reeds weet dat ʼn vasgestelde oorspronklike groep wesens (die seuns van 
Elohim) direk vanuit My gedagtes die lig gesien en daarom vanuit My as MY 
kinders voortgekom het en wat Ek van voor die grondlegging van alle 
skeppinge, hierdie aarde ingesluit, persoonlik op die naam geken het en wat 
daarom, of hulle nou van bo of van onder gebore is- oor die uitsonderlike 
eienskap beskik om as geestelike eersgeborenes, ja, as Elohims' kinders, 
na My en hulle Vaderhuis terug te keer.

En so is daar ook sekondêre skeppinge- deur satan, na sy rebellie, deur hom 
voortgebring en juis omdat satan nie oor die vermoë van die versorgende 
liefde van Elohim beskik nie, het Elohim deur Sy Groot Genade ook hierdies 
tot hulp gekom, sodat ook hulle in hulle beperkte wese tot hulle volle 
potensiaal en daardeur tot hulle saligheid in diensbaarheid as diensknegte 
kan ontwikkel maar wat ewig nooit as oeroorspronklike Godskinders na die 
Vaderhuis kan terugkeer nie. 

En so ontbloot daar reg aan die begin van hierdie sogenaamde nuwe ‘bybel’- 
die skrywer daarvan reeds die gees waaronder sy werke die duisternis, en 
nie die lig, sien en moet daarom nie julle oë, ore en veral julle hart uitleen aan 
elke sentimentele snert wat onder die vaandel van stroperige liefde verkondig 
en versprei word nie en moet dit nie summier aangryp as die Waarheid of die 
Lewende Woord nie- maar vra daarom eers ernstig die hulp van die 
Onderskeidingsgees van Elohim om julle hierin te lei en weet ook dat die Ware 
Lewende Woord van Elohim ewig soos ʼn onuitputlike suiwer bron, altyd met 
iets nuuts vanuit die hart van elkeen van Sy suiwer kinders en veral in die 
oortreffende trap vanuit die weergeborene se hart sal ontspring. Maar dit sal 
vir ewig nooit vasgevang kan word in sogenaamde nuwe Bybels of 
toevoegings van die reeds verdraaide bestaande nie.


Openbaring 1702 
Onmenslike droogte.

Woensdag 6 Junie 2012 07:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Bo vanuit Afrika verskyn daar ʼn vaalgrys vors en skielik word daar nie met ʼn 
druppel water gemors en wyl vee en wilde diere stilswyend om droë drinkgate 
mor, lê die bos- en grasvlaktes dood en verdor. 

So sprei die dood nou oor globale gebiede sy droogtes-karos en in ʼn bloedige 
hitte vergaan selfs die geharde kaktus en die kakiebos en op verdroogde 
landerytjies lê verstrooi die wit gebleikte bene van die ploeg-os met brommers 
al draaiend om lyke van mense, gesterf sonder kos.

Ja, oor groot gebiede- daar regeer nou die vaalgrys vors in ʼn droogte wat oor 
baie lande versprei sy woestyn-karos en teen kranse waar eens vogtig gegroei 
het- die pragtige grasgroen mos, daar verpoeier die grond en die klippe val van 
die kranse los- ook langs vrugbare riviere waar wingerde gekreun het onder 
die druiwetros- daar het die skroeiende son geen wyn vir die wynvat gelos.

Waar vrugbaarheid eens hartstogtelik in jongpaartjies gefluister het- ‘amor’-
daar swyg die liefde vanuit jeugdige monde, droog en verdor- terwyl moeders 
hulle pasgebore babas saam met die nageboorte agterlos. 

So verskyn daar ʼn onmenslike droogte en sy naam is chaos en skielik word 
daar nie meer met ʼn druppel water gemors en saam met dit ontstaan daar 
verskriklike siektes by die gros en so kom Elia om in ʼn boodskap ʼn verskriklike
oordeel te los, ja, wat ʼn gruwelwêreld ʼn vreeslike prys gaan kos.


Openbaring 1703 
Geen mens, mag of krag.
Maandag 11 Junie 2012 16:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is geen raadgewer wat Elohim ewig ooit iets kan leer- maar staan nader 
kleine Sion, sodat jy vanuit jou profetemond jou Elohim kan eer en terwyl jy 
oor Sy Groot Werke voor die nasies sal profeteer, vertel aan hulle; daar is geen 
mens, mag of krag wat Elohim se Oordeel weg kan keer en weet, waar Elohim 
se Oordeel trek, daar sal die vuur alles verteer en waar konings en regerings 
optrek met hulle grote leër, om so al die gruwelstede te kan beleër, daar sal 
soveel mensebloed die aarde diep penetreer en die Oordeel sal die slagveld 
met ʼn doodstank onteer en terwyl aasvoëls sal sirkel oor ʼn te groot feesmaal 
om eenkeer te triomfeer- daar is dit te laat vir die mens om oor verspeelde 
kanse te murmureer. 

Ja, daar is geen raadgewer wat Elohim iets kan leer en daar is geen wese, 
mens, mag of krag wat Hom in Sy Oordeelsbesluite kan beheer of keer en 
terwyl die natuurkragte mekaar met ongekende krag sal opponeer- daar 
waar die grond, wind, vuur en water die mens sal wys wat is werklik terreur-
met ʼn bloedrooi maan wat so harig soos ʼn sak ʼn baie ou openbaring sal 
demonstreer- terwyl geheel die aarde onder skuddings sal breek, skud 
en vibreer sodat die see oor groot grondgebiede kan triomfeer. So roep 
die Oordeel: daar is geen wese wat Elohim in Sy Regverdigingsoordeel 
kan kalmeer- want kyk, Elohim se Oordeel brul vanuit Sion om oor alles 
te triomfeer en vanuit Jerusalem verhef Sy Stem sodat hemel en aarde 
daarvan beef en daar is werklik niemand wat die Oordeel op Sy groot 
dag weg kan redeneer of kan keer en ook is daar geen mag of krag wat 
Hom ewig oor Sy Wysheidswerke kan konfronteer.


Openbaring 1704 
Jou innerlike tempel.

Maandag 18 Junie 2012 11:50 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn kerkdiens gekombineer tussen Kaukasies en menig baie Moor- ontwaak 
ʼn enkele verseëlde vanuit die grote gehoor en dit net omdat hy homself 
onverwags salig in die innerlike Roepstem van sy Vader verloor en terwyl hy 
homself met die volgende bevrydende woorde aanvoor- neig daar nou na sy 
woorde nog ʼn edele-oor en dit is die woorde waarmee hy nog ʼn Kaukasiese 
broeder bekoor: 

Kyk, ek staan nou vry en selfstandig om U Goddelike Woorde hier binne my 
te kan hoor en U Woorde getuig- ek kan as ʼn mens, U in die Koel Bries van my
allerheiligste innerlike wese hoor, ja, daar in my innerlike tempel staan U as 
my Melgisedek-Koning-Priester heelvoor en so antwoord daar vanuit my 
hart in refrein ook ʼn innerlike engelekoor en hulle sing: in die vryheid van 
die Opregte Liefde kan geen goddelike kind sy ewige lewe verloor en so ook 
in die deemoed, die hoop en geloof, word ʼn skat in die hemele vir die verloste 
gestoor. 

So, moet daarom, O’ kerklidmaat, jou nie van jou regmatige erfenis laat beroof 
en begin met die eerste tree waar jy jou Elohim in jou innerlike wese loof, want 
kyk, so lank het jy jou alreeds tevergeefs vir wêreldse kerke afgesloof en so 
word ook jou tiende net vir satan geroof. Kyk, daar in die kerke staan miljoene 
met hulle oë dof en hulle ore doof en die lig van hulle lampies is ook reeds 
lankal uitgedoof- en so het vader tyd homself ook nou lank genoeg met min 
resultate afgesloof en tussen suiwer en onsuiwer versprei ʼn onoorbrugbare 
breë kloof. Hef daarom nou, O’ laaste suiweres vanuit julle gemeentes, op 
julle hoof en begin om Elohim in die enigste ware, ja, jou innerlike tempel, 
te eer en te loof.


Openbaring 1705 
Goedkoop wêreld van rommel en plastiek.
Maandag 18 Junie 2012 12:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn land met komediante soos Casper de Vries- daar ly die gesonde insig 
ʼn reuse verlies omdat die mens die dwaasheid bo die wysheid verkies. 

In ʼn land waar weinig nog omgee oor dit wat hulle kronieke bied, ja, in ʼn 
goedkoop wêreld van herwinbare rommel en plastiek en waar die verbruiker 
nie meer weet wat is die verskil tussen koringkorrels en miet. 

In ʼn wêreld waar menig-een sy wysheid loop soek in goedkoop vermaak 
of ʼn donker fliek en in stede waar hoere rond dwaal met bloedrooi lippe 
besmeer met lipstick- wyl jong bendelede net kan oorleef in ʼn boewe-kliek. 

In lande waar massas hul uitleef in die dodespel van die zombie-mimiek, ook 
daar by sterwende Olimpiese speles waar sintetiese sterre in illusie-vuurwerke
verskiet. 

In ʼn wêreld waar hoogmoed regeer van ʼn hoë dwase bergpiek, ja, daar waar 
snobisme die nederigheid in alles kortwiek en waar pateties-hoogmoedig
die Kusiet neersien op die suiwer Israeliet 

In lande waar die dood seëvierend oor ʼn baie groot gebied gaan geskied-
met regerings wat tevergeefs van ander lande hulp probeer ontbied- daar 
bereik kos sy heel hoogste piek- maar dodelike pessiektes- dié is heeltemal 
verniet.

In ʼn wêreld waar bevolkings voed op ander se oorskiet- daar waar 
Mammon soos ʼn lugspieëling begin verdwyn in die niet- so klink daar
nou droewig oor die wêreld ʼn smartlike lied, ja, op die deuntjie van
satan se musiek en dit vertel van wêreldbevolkings wat hulself ewig
nooit weer ʼn toekoms kan bied.


Openbaring 1706 
Die ewige lewende bundel.
Dinsdag 19 Junie 2012 15:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vir die huidige geslag- in donker duisternis vasgebind- daar waar hulle 
hulle reeds hier op aarde in die diepste hel bevind- met hulle geestelike 
intelligensie in elke faset totaal vermink. En so word daar nou deur heilige 
wesens gevra: waarom sal hulle nog baat- by dit wat heilig is- vind, ja, in 
die Wyse Woorde, geskryf deur eeue se ink. 

En kyk, so kom daar ʼn tyd en hierdie Heilige Woorde op papier word nou 
deur honger vure verslind en daar kom ʼn geloofsverdrukking, ironies 
genoeg, deur die kerke self aangebring. Ja, kerke wat nou verkondig die 
kerkstruktuur is genoeg om die mense in globale eenheid saam te bring 
en terwyl al hoe meer predikante nou die lied van die ateïs begin te sing- 
verkondig hulle daardeur; die mens self is god- in al sy wêreldse intelligensie 
saamgebring. 

En met die nuwe moderne anti-geloofsdenkrigting wat globaal al hoe wyer 
begin uitkring- staan beteuterd daar soveel gemeentelede wat nou hulle 
hande wanhopig saam begin wring- want hulle het niks om vir Elohim tot Sy 
verdediging te bring- want kyk, in hulle nou globale aanvaarbare wêreldse 
liefdesleer, staan omtrent al die gelowe in een wêreldkring saamgebring 
en terwyl die geloofsduisternis nou globaal die heel laaste lig in die kerke 
verdring- is dit die Moslems wat nou in protes, groot onheil oor ʼn eens 
sogenaamde Christendom bring en so verbrand daar soveel Heilige Woorde- 
eens in bybels saamgebring. 

Met alles nou vir die wêreld so verlore, verskyn daar van iewers ʼn kosbare 
heilige kind en haar naam is Sion- dit sal die nasies tot hulle spyt- maar ook 
voordeel uitvind en kyk, sy versamel al die Heilige Woorde deur die vuur 
tot suiwerheid verslind- om dit vir die nuwe Jerusalem in ʼn ewige lewende 
bundel in haar hart saam te bind- sodat dit in ʼn nuwe lied vir ʼn nuwe tydvak 
kan versprei op die vlerke van die Heilige Wind- sodat oneindig baie wesens 
hulle pad daardeur, weer terug na die Vaderhuis kan vind.


Openbaring 1707 
Wie is eerste en wie is laaste.

Donderdag 21 Junie 2012 05:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn droom word die volgende gelykenis aan my vertel. 

Daar was eens ʼn baie ryk en magtige koning en hierdie koning was met 
twaalf pragtige seuns geseën en op ʼn goeie dag besluit hierdie koning 
om al die bewoners van sy koninkryk op ʼn feesmaal te onthaal.

Na baie moeite en vele voorbereidings breek die groot feesdag aan 
en terwyl die kostafels kreunend onder hulle vrag oor ʼn groot gebied 
gereed staan- roep die koning eerste sy twaalf seuns, ja, die volk se 
prinse nader- om eerste na die hooftafel te gaan en die koning self 
staan as hulle gasheer nader en hy verduidelik aan hulle; ek as julle 
eie vader bedien en voed julle nou eerste sodat julle weer op julle 
beurt as my verteenwoordigers as gashere teenoor die volk kan 
staan en omdat hy hulle so goed ken, skep hyself vir elkeen volgens 
sy behoefte van die voorgereg in- maar ʼn paar van die oudste en 
sterkste prinse krap onvergenoegd deur hulle kos en besluit- maar 
hiervan of daarvan hou ons nie veel en laat dit daarom ongeëet eenkant 
staan- maar van die jonger en nog effens swakker seuns loer versigtig 
na die streng gesig van hulle vader, die koning en besluit- of die kos nou 
volgens ons eie smaak smaaklik is aldan nie- laat ons eerder dit- deur 
ons vader vir ons opgedien- dankbaar na ons maag laat gaan. 

Hierna staan die koning nader en hy kyk hartseer na die liefdevolle 
offergawe vanuit sy vaderhand so kieskeurig deur die ouer prinse 
eenkant laat staan en hy neem die borde en oorhandig dit aan sy 
diensknegte wat gedienstig daarmee weggaan. Hierna neem hy die 
smaaklike hoofdis en hy skep tot oormaat aan hulle wat nie so 
kieskeurig deur die voorgereg sou gaan en so kom hy voor sy 
punteneurige seuns te staan en hy kyk hulle ʼn oomblik met oë vol 
hartseer aan terwyl hy verder gaan en hulle borde net so leeg van 
die hoofdis en later die nagereg laat bly staan en aan die einde van 
die maaltyd het sewe koningsprinse vol krag vir hul opgelegde taak 
nou self as gashere van die tafels opgestaan en met liefde en oorleg 
het hulle die volk op hulle beurt bedien en almal goed gevoed van die 
tafels laat opstaan. Maar vyf was te swak en moes as hulpgashere vir 
hul broers tot hulp vir minder veeleisende take naderstaan. 

So vra ek aan die einde van die verhaal ʼn betekenis sodat ek die gelykenis 
beter kan verstaan en ʼn Stem antwoord: die wat het sal nog meer ontvang 
maar die wat nie wil hê nie- by hulle sal daar ook nie meer bygevoeg word 
nie en wee daarom die eindtyd geroepenes wat kieskeurig self besluit- ek 
wil nie dit of dat of die wat aan my deur my Vader as eindtyd-taak opgedra 
is in my midde hanteer of verdra- want na hulle eie keuse sal Ek hulle net 
ʼn baie ligte en nie so ʼn verantwoordelike taak gee om na die einde toe te 
dra.

Maar aan die van hulle wat bereid was om hulle minder aangename take 
en mekaar gehoorsaam te verdra- aan hulle sal Ek die groot verantwoordelike
eindtydwerke gee om na die einde vir My te dra en so sal daar van die gekose 
eerstes wees wat nou die laaste sal staan.


Openbaring 1708 
Vier elemente.
Maandag 25 Junie 2012 11:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is vier eienskappe van Elohim in vier elemente saamgebind en dit is: 
water, grond, vuur en wind- oor een aarde saamgebring. Water is Genade, 
Nederigheid en Liefde in een element saamgebring, ja, Genade in oorvloed 
na die mens deur Elohim gebring en nêrens word daar enige lewe sonder 
die teenwoordigheid van water gevind, net soos nederigheid laat water 
dit altyd weer na die heel laagste punt toe bring. So word dit deur die element 
grond, ja, deur die aarde, begrens en deur damme en riviere na die laagste punt 
en so die see gebring. Hier word die water deur die warm liefdestrale van die son (vuur) verhit en so breek dit in ontelbare deeltjies weg van sy grense en word so 
op die vleuels van die element- wind, in die ruimte ingebring- waar dit in wolke al
dartelend al hoe wyer uitkring, waar die liefde in water- naasteliefde, mekaar weer
uitbundig in al hoe groterwordende druppels terugvind- sodat die swaartekrag 
van nederigheid hulle weer diensbaar na die aarde terug kan bring. 

En so staan vuur in ʼn noodsaaklike kombinasie van versorgende Liefde- 
maar ook regverdige Oordeel- en is daarom die suiweraar in nog ʼn element 
saamgebring en net soos water is lewe onmoontlik daar waar die liefdestrale 
van ʼn son (vuur) ʼn aarde nie in die regte verhouding deurdring nie. So word 
Elohim se Liefde in net die regte mate na die mens gebring en net soos die 
element- vuur- beteken te veel of te min daarvan, ʼn versekerde oordeel maar 
soms ook ʼn nuwe begin en so is die vuur soms troostend- so dienend en 
sorgsaam en soms is vuur ʼn verskeurende reinigende kuur en daarom 
begrens die element aarde in haar diepste binneste so behoedsaam- ook 
die vuur- sodat die volle krag daarvan nie geheel haar oppervlak tot haar 
ewige vernietiging sal verslind. So kom die element blussende water 
die aarde in haar taak tegemoet en daarom neig vuur altyd eerder graag uit 
na die element wind, ja, die wind is die vuur so goedgesind omdat dit die 
vuur al draend op haar vleuels altyd na haar nuwe bestemming toe bring. 

So verteenwoordig die element grond beskermende begrensing, ja, liefde deur 
Goddelike kentering en daardeur loutering na die mens gebring en deur hierdie 
noodsaaklike grens word alles tot innerlike selferkende Waarheid gebring en 
so huisves alles, vanaf die grootste hemelliggaam tot die kleinste atoompie, 
alle inligting oor ditself in ditself, ja, deur sy eie grense saamgebring en daarom benodig die element grond die hulp van elkeen van die ander elemente om in Goddelike ontwikkeling in elke aspek te kan begin. 

En so is daar die element lug en bewegende lug is wind en dit verteenwoordig 
die Liefdevolle- maar ook streng Gees, wat alles in eenheid deur Haar kragvolle 
werking saambring en so kan die wind die wolke in vrugbare seën- maar ook 
vernietigende storms bring en dit kan die vuur aanblaas om baldadig te verhit 
of om alles in sy pad verterend te verslind, ja, die wind is so kragtig dat dit 
grond tot ʼn nuwe berghoop kan bring- maar ook kan Elohim Homself net op 
die kalmerende vleuels van ʼn Koel Bries na die mens toe bring.

Weet daarom, O’ mens, ook die vier aartsengele- alhoewel met al vier elemente 
in hulle wese verbind- word in ʼn voorstelling van een spesifieke element na die 
aarde gebring en so is Migael die swaard van vuur wat verterend die bose tot 
sy ondergang sal bring en Gabriël staan as die element grond (aarde) wat 
satan vir ʼn duisendjarige vrederyk tot voordeel van die mens sal bind en so 
staan ook Rafael nader as water sodat die uitverkorene deur die Nederigheid 
en die Liefde sy eindtyd-taak sal volbring en Uriël verskyn as die element wind 
oor hierdie aarde vir die mens tot oordeel maar ook tot ewige seën gebring- 
sodat die begenadigdes Elohim na Sy reinigende Oordeel-in die Koel Bries van 
die innerlike Gees sal vind. 

Ja, weet daarom, O’ mens, ook jy staan onder die vaandel van een van die 
elemente om jou ewigheidsiklus hier op aarde- tot jou ewigheidsbestemming 
te volbring.


Openbaring 1709 
ʼn Volkselfmoord.
Woensdag 27 Junie 2012 10:05
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is ʼn volk deur homself uitgemoor- ʼn volk wat homself nie in 
naasteliefde- maar in naastehaat sou verloor, ja, ʼn volk wat sy 
bloednaastes deur verwerping en daardeur verraad sou deurboor 
en so het hierdie volk ook sy eie grondgebied deur eie toedoen in 
sy eie handslag in ʼn ja-stem verloor. 

Daar is ʼn lafhartige volk, ja, ʼn Boervolk deur homself uitgemoor en 
deur politieke leiers, predikante en pastoor- was hulle totaal deur die 
groot leuen bekoor en hulle het hulleself in liefde vir hulle vyande 
verloor- terwyl hulle hul bloedbroers in haat en tweedrag indirek sou 
uitmoor en so het menigte van hulle broers hul vryheid verloor om in 
donker tronke te versmoor en so hulle laaste geloof in die naasteliefde 
te verloor. 

Daar was ʼn volk- eens edel en uitverkore maar nou so siek en so goor- 
deur die gees van Ubuntu is hulle tot kwaadwillige demone getoor en 
so dans hulle saam met Raka en drink soos roofdiere die bloed van 
hulle broers, ja, net soos ʼn dorstige karnivoor- terwyl hulle deur lafhartige 
vlugtelinge mekaar versaak om net meer in getalle te verloor. 

Daar is ʼn volk, ja ʼn gevalle volk deur eie selfmoord uitgemoor- terwyl 
die laaste edeles onder hulle ook hulleself begin verloor- want kyk, ook 
hier word nie naasteliefde- maar naastehaat in oormaat gestoor en deur 
oordeel en onderlinge verwerping gaan verraad ook hier van hom laat 
hoor- want in die oorblyfsel van hierdie volk staan baie om die leisels 
te neem om te kan voorloop en te kan lei- daar heelvoor, ja, terwyl hulle 
hulle bloedbroers met kwetsende woorde deurboor. 

Daar was eens ʼn edelvolk, maar dié is deur selfmoord uitgemoor- soos 
ʼn kosbare vaas het dit geval- en vir wat word ʼn handvol nuttelose skerwe 
nog gestoor- want van die kosbare naasteliefde in daardie vaas- daarvan 
is niks meer oor- so, waarom moet die oorblyfsels van hierdie volk nog wag 
op ʼn nag van lang messe, ja, ʼn volksteregstelling- terwyl hulle mekaar op 
elke geleentheid met lang swaarde van oordeel en verwerping deurboor.


Openbaring 1710 
Goddelike Wraak.
Donderdag 28 Junie 2012 16:44
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar waar die wrede swart laksman honend lag, ja, daar waar hy uittartend 
sy verminkte wit prooi so diep verag- om die oorskot daarvan nog ʼn keer 
minagtend te verkrag- terwyl hy die gestorte bloed van sy slagoffer met alles 
in hom te verag en dit terwyl die liberale hart oor so ʼn bloedvergryp nie een 
oomblik wil versag. So roep my siel: skenk aan my, O’ God, die nodige krag- 
om kerk en predikant nie met geheel my wese te verag- want vanuit hul mond 
daar braak hul die leuen om hierdie moordenaars as die geliefde naaste hoog 
te ag en hul spreek hierdie godslasterlike gruwelwoorde vanuit die outoriteit 
van U Almag- om so die harte van ʼn volk tot lafhartigheid te versag. 

Ja, daar waar die wrede swart laksman weer oorwinnend lag- oor nog ʼn wit 
dood in hierdie duister donkernag- daar kies Raka weer sy slagoffers- oud 
en jonk so weerloos broos en sag- terwyl soveel martelare roep; hoe lank- 
hoe lank O` God moet ons nog wag- voordat U ons bloed kom wreek met U 
Goddelike krag. 

So staan ʼn kleine volk nou voor haar Elohim met haar klag en kyk, Hy 
antwoord haar so troostend- sag en Hy sê: kyk, daar in die nuwe môregloed 
kom ʼn nuwe dag en Ek tref my volk se vyand met ʼn enorme slag en My 
Goddelike Wraak gaan op hierdie dag van krag tot krag en ʼn menigte plae 
tref Raka en ook die liberalis op een slag en so val ʼn verrotte kerksisteem 
ook op hierdie dag en so sal ʼn reënboognasie mekaar op elke gebied troef 
en verag en in tweedrag en tweespalt bly alles in die slag en so kom daar 
op die vaal perd ʼn nuwe laksman wat koud en uitdrukkingloos sy prooi 
betrag en in sy hand wapper daar ʼn pikswart oordeelsvlag waar ʼn kopbeen 
vanuit grynsend lag- want kyk dit is die dag, ja, die dag waarop elke martelaar 
al so lankal wag.


Openbaring 1711 
ʼn Swartgebrande land.
Dinsdag 3 Julie 2012 00:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn naggesig sien ek in ʼn baie duister donker aand ʼn swart verskroeide 
land- waar ʼn volk niks meer oor het om in ruil vir hulle oorlewing te verpand 
en in hierdie land sien ek ʼn jeugdige maar kwaadwillige hand- waarin ʼn 
vernietigende vlam bloedrooi brand en dit steek vele vure aan die brand- 
wat wild woed oor berg en rand en in die middel van die vure staan bees, 
skaap en wild verwilderd gestrand- terwyl menig Boereplase tot as verbrand 
en ek hoor ʼn stem wat sê: kyk, die massas raak nou onbeheers sonder enige 
rede of verstand. 


Openbaring 1712 
Kataklismes wat alles omkeer.
Dinsdag 3 Julie 2012 02:15
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn verwoestende gesig sien ek aggressiewe engele wat ʼn groot gebied 
begin beleër en ek sien stof en donderstorms wat infrastrukture soos 
kartonhuisies omkeer en wat die laaste storm in Amerika laat voorkom 
soos skadelose weer en net hierna voel ek die aarde tril en vibreer en 
ek hoor ʼn stem wat vra: wie is daar wat die komende aardbewings kan 
keer, ja, watter regering kan ʼn tsunami van sy kus wegkeer.


Openbaring 1713 
Spreuke.
Woensdag 4 Julie 2012 10:31
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wees bedag en weet- wie die kleine eerbiedig hoog ag- vir hom 
gaan die potensiaal van die onmeetlike, van enorme krag tot krag. 

Geseënd is die een wat getrou op die helder Lig van die Waarheid 
bly wag, omdat hy die ewige dag, ja, die onsterflike lewe verwag. 

Geseënd is die een wie se hart opreg oor armes en weduwees 
versag en hulle met brood versterk vir nuwe krag want oor hom 
sal God se Hart versag en as loon is daar sonnestelsels wat op 
hom wag. 

Geseënd is hulle wat telkemale in hulle naasteliefde versag- 
want oor hulle werke doen die aartsengele opgewonde voor 
Elohim se Aangesig uitstekende verslag.

Wee die een wat sy broer minag en hom oor sy swakhede bespot 
en daaroor lag- oor sy eie onbevoegdheid sal God in deernis nie 
versag. 

Wee die man wat ʼn onskuldige vrou, man of kind minagtend verkrag-
omdat daar ʼn ondenkbare straf in sy hiernamaals op hom wag. 

Wee elkeen wat sy broer deur verraad verdag maak in ʼn aanklag- 
omdat elke heilige wese so ʼn daad met verdienstelike regverdiging 
verag.

Maar bo alles, wee, ja, wee elke wêreldling wat opgewonde op die merk
van die dier wag- wyl die grimmigheid van Elohim se Almag op hulle
wag- en dit terwyl satan so opgewonde oor hulle ewige verlore siele lag.


Openbaring 1714 
God of Elohim?

Donderdag 5 Julie 2012 08:55 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In soveel sektes, kerke en ook sinodes, ja, ook in geloof-selgroepe en baie 
bybelskole word fluks gefokus op tale. klanke en spesifieke woorde- maar 
die suiwer geestelike begrip is vir hulle misleidend en heeltemal verbode 
en so praat vele ook net deur spesifieke woorde in selfs vreemde tale en 
geheime kode- waardeur hulle glo die hiernamaals se poorte word eksklusief 
net vir hulle ontsluit na euforiese hemel-oorde. 

En so lê hulle geloof vir baie nie in die suiwer geestelike begrip- maar 
dit skuil vir hulle in leë klanke en soms misleidende woorde. So beweer 
byvoorbeeld die Jode- net YaHWeH (Oordeel) word gebruik in hulle woorde- 
maar die woord YaHWeHshua (Redding) is om spesifieke redes vir hulle 
heeltemal verbode en so sê daar ook baie ander gelowe- net die woord 
Elohim is hulle beskore- maar die woord 'God' is boos en vir hulle heeltemal 
verbode. 

So redeneer daar ook, ʼn van geboorte af, nou ʼn dowe en hy sê: ek weet nie 
hoe klink die klanke van die God of Elohim woorde- maar ek weet daar is ʼn 
Suiwer-Superieur- Outoriteit en Hy woon in My innerlike tempel se eie 
voorhowe en of dit nou Noord of Suid is- ek dien Hom ten volle in beide 
van my pole en so weet ek in die stilte van my klanklose wêreld, daar is net
een Elohim en Hy is my El, ja, daar is vir my net Een Skepper-God, maar vir 
ʼn horende wispelturige wêreld is daar ondenkbaar baie afgode en idole.


Openbaring 1715 
Die verseëldes- diep beswaard…
Sondag 8 Julie 2012 17:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met alles wat hulle om hulle in hierdie verotte wêreld gewaar- daar voel al die 
verseëldes se siel in hierdie tyd so diep beswaard. Met ʼn uitgestorte hel hier 
op aarde wat in geheel sy boosheid nie wil bedaar- terwyl gruwel-demone in 
die lug, op die land en oor die grote oseane wild rondbaljaar. Ja, in ʼn tyd so 
ongelooflik boos en so bizar- met vreesaanjaende duister-onheil oral oor so 
gevaarlik te gewaar. Daar staan om elke hoek en draai verskuil- gereed, die 
wrede moordenaar- met soveel onskuldige bloed wat vloei uit menig 
hoofslagaar- terwyl menig korrupte staatsamptenaar apaties rondstaan 
sonder enige kommentaar- daarom doen soveel slagoffers nie meer die 
moeite om menig misdaad te verklaar. 

So voel die heiliges in hierdie tyd so diep beswaard en hul weet nie meer of 
hulle nog iets vir die leë toekoms moet bewaar of vergaar- want hulle wéét- 
geheel die ekonomie sak nou vinnig inmekaar en vandag se flambojante 
miljoenêr is more se armsalige bedelaar en so bly ook selfmoord die enigste 
uitweg vir die geldwisselaar en terwyl predikante openlik skimp, krimp ook
die fondsinsameling van die kerkbasaar en so staan baie leraars binnekort 
sonder loon nou heeltemal onklaar en hulle bely openlik; die Woord, sonder 
ons daaglikse botter en brood, is vir ons nou net ʼn fabel en so onwaar en 
daarom sal ons ons vir oorlewing maklik by die bose kant kan skaar. 

En so voel die verseëldes in hierdie tyd, terwille van ʼn verlore wêreld, so diep 
beswaard- terwyl hulle sien hoe desperaat die mensdom skielik probeer om sy 
planeet te probeer bewaar- maar die pole verskuif reeds stadig maar verseker 
kant en klaar en so verskuif ook die aarde se belt, ja, die ewenaar en die son 
brand op sommige plekke die mensdom gaar en deur soveel kataklismes staan 
soveel infrastrukture binnekort nou heeltemal onklaar en terwyl mens en dier 
desperaat terwille van oorlewing net wil paar- word nêrens meer enige spesie 
vir die toekoms uitgespaar. So verdor daar in droogtestreke die groen loof tot 
op die laaste blaar en natuurgeeste fluister deur middel van droewige winde 
alles is so skrikwekkend bizar- terwyl die mensdom die dood nou oral om hulle 
die gesig instaar- is dit net die veldduiwels wat onbetrokke, wild rondbaljaar- 
want oor die dag van more kwel hulle hulle nie, wat nog te sê oor volgende jaar 
en Raka lag en sê: laat ons vroue ʼn horde kinders vir die hongersnoodtyd 
uitbaar- sodat ons soos die treksprinkaan, alles wat nog oor is in ons buike 
kan vergaar.

So roep die uitverkorenes: O’ Elohim, stuur U Oordeel en kom maak alles 
klaar- sodat die uitgestorte hel op aarde kan bedaar en U die kleine oes vir 
die nuwe tydvak kan vergaar- sodat ons kinders op ʼn nuwe, skoon aarde 
in ʼn nuwe jubeljaar kan baljaar. Ja, so roep die verseëldes om die koms 
van ʼn nuwe tydvak- waar hulle-hul liefde vir hul Elohim- in ʼn duisendjarige
vredestydperk kan verklaar.


Openbaring 1716 
In die doderyk se niemandsland.

Maandag 9 Julie 2012 23:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn niemandsland, so ver- so woes geleë- in ʼn dimensie tussen die lewe en die 
dood geleë, ja, daar waar materie en gees nie meer met mekaar bande kan smee- 
sit daar twee ontslape siele en wonder waarheen lei hul weë- want hulle voel 
onseker en gee daarom nie hul eerste treë- so kyk die een na regs en sien ʼn 
eindelose, onherbergsame sneeulandskap met net ʼn eensame slee en die ander 
kyk weer links en sien ʼn dooie woestynlandskap met baie brommers en vlieë. 

So besluit die twee, in hulle benarde omstandighede is hulle nou dalk oor mekaar 
se insette verleë en begin om in plaas van links of regs eerder nader aan mekaar 
te tree- sodat hulle nie in hierdie leë niemandsland vir mekaar hoef te skree en so
begin hulle om ʼn bietjie meer aandag aan mekaar te bestee en so vra die een die 
ander hoe lyk die hemel en waar is dit geleë en so antwoord die ander een, nou 
so effentjies verleë en hy sê: kyk, in my lewe op aarde daar glo ek net in my eie 
fantasieë en in die wêreld van my fantasie is my eie ego altyd as die flambojante 
prins geklee en daar dans ek net met die heel mooiste wonderskone feë- maar in
hierdie leë toestand tussen lewe en dood, weet ek nou- die Waarheid was nooit in 
my verbeeldingsvlugte geleë en daarom het ek geen antwoord om aan jou te gee 
en miskien kan jy my daarom op jou eie vraag ʼn beter antwoord gee. 

So lag die ander een ook nou so effentjies verleë- terwyl hy sê: tydens my lewe op
aarde het ook ek geen tyd aan God bestee en as ʼn ateïs was my enigste geloof in 
die nonbestaan na die dood geleë- maar nou vind ek, in hierdie leë niemandsland,
is my siel- vir beter of vir sleg- vir ewig met ʼn onverganklike lewe geklee en daarom
moet ons nou sonder keuse ons eie selfgeskepte weë betree. So vertrek die een so 
eensaam na ʼn ewige koue onherbergsaamheid op sy slee- terwyl die ander een so
ontnugter sy pad na ʼn dooie woestynlandskap na ewige verganklikheid betree, ja, 
op sy weg na die ryk van nimmer-rustende brommers en vlieë. 

En terwyl hulle siel-profiele verdwyn- daar op hulle onderskeie weë, kom daar ʼn derde
siel aan in die geestes-niemandsland, so ver- so woes geleë, ja, in ʼn dimensie tussen
die lewe en die dood geleë- daar waar siel en liggaam nie meer met mekaar enige
bande kan smee en voor hom uit, strek daar ʼn weg so mooi- dit is ʼn weg van ewige
goue weë en hierdie siel sien na sy eindbestemming uit- nou so terdeë- want kyk, in 
sy aardse lewe het hy deur die Goeie Liefde soveel tyd aan sy naastes bestee en dit
wat hy van die goeie Gees in hom dra het hy mildelik weggegee en daarom weet hy, 
hy kan nou as ʼn koningskind voor sy Hemelse Vader aantree- sodat sy Goeie Vader
alle trane van verdriet vir ewig van sy oë af kan vee- sodat die heilige engele hom
daarna met die kleed van die ewige lewe in volmaakte Liefde kan klee. 


Openbaring 1717 
ʼn Gesig oor vulkane en aardbewings.
Woensdagnag 11 Julie 2012
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek waterstroompies vloei wat voorheen nie daar was nie. Ek volg 
die oorsprong daarvan en vind dat fonteine spontaan vanuit die grond ontspring 
en ek steek my hande in die helder water daarvan en vind dat dit warm is. Net hierna begin die grond op een plek die lug in te rys, waarna stoom by die fonteine begin 
uitkom en waarna hierdie hoop grond skielik en onverwags sy top hoog die lug in 
blaas en brandende stukke rots word die wêreld volgeskiet sodat mens en dier 
verwilderd daarvan probeer wegkom en dit terwyl donker rookkolomme die 
hemelruim oral begin oorskadu. 

Ek vra na die tyd van hierdie gesig en ek hoor ʼn Stem wat sê: kyk, Ek kom soos 
ʼn dief in die nag en of die mens dit nou verwag of nie, daar gaan in die toekoms 
vele vulkane op land en ook onder die see ontspring wat groot aardbewings en 
groot fratsgolwe tot gevolg gaan hê en die rookkolomme van sommige daarvan 
gaan die weerpatrone nog verder baie negatief beïnvloed.


Openbaring 1718 
Twee gediertes in geveg.
Donderdagnag 12 Julie 2012
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek ʼn reuse, verwoede- ja, ʼn onvernietigbare rooiswart beer 
wat wild en onbeheers oor al die kontinente hardloop en terwyl hy deur 
krotbuurtes en stede storm, verskeur hy menigtes voor die voet- terwyl hy 
erge droogtegeteisterde maar ook verwoestende stormgebiede agterlaat 
en so hoor ek ʼn stem wat sê: kyk, dit is dieselfde beer wat die kinders 
verskeur het nadat hulle die Ou-Testamentiese profeet so bespot het. 

Net hierna sien ek ʼn ongelooflike reuse Belgiese tier waarvan die agterlyf, 
in plaas van strepe, net soos die Afrika luiperd s’n- met kolle oordek is en 
reg in die middel van die kop van die tier is een groot, baie skerp horing. 
Skielik spring hierdie ongedierte op sy agterpote en ontbloot in ʼn magsvertoon 
sy vreeslike slagtande en terwyl hy onaards brul, draai die beer om en kom 
staan voor die tier- waarna albei nou op hulle agterpote teenoor mekaar te 
staan kom terwyl hulle hulle naels, wat skerper as die skerpste swaarde is, 
vir mekaar ontbloot. Hierna spring die twee gediertes in ʼn bloedige geveg 
aanmekaar en die rooiswart beer breek die horing van die kop van die tier 
morsaf, terwyl die lewensbloed van die tier nou vanuit die afgebreekte horing 
spuit en terwyl die tier na benede val tref een van sy vreeslike naels die beer 
en dit kloof ʼn slagaar oop sodat ook die beer ineenstort. 

Net hierna sien ek hoedat baie mense om die karkas van die beer saamdrom 
om oor sy dood fees te vier. Maar kort hierna het die beer weer op sy pote 
gaan staan en nadat dit in ʼn wit wolk verander het, het dit van die aarde af 
verdwyn. Ek het om ʼn uitleg van die gesig gevra en al wat ek as antwoord 
gekry het is: kyk- die vreeslike tier is die antichris, die vals profeet en die 
valse vredevors- wat hulself as wêreldmag-eenheid in hulle ware kleure 
begin ten toon stel.


Openbaring 1719 
ʼn Barmhartigheidsbelofte aan Sion.
Sondag 15 Julie 2012 07:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So het die tyd van tye gekom en die tyd van die nasies is naby en so sal aan 
die einde van hierdie tyd die Gog en Magog in die grootste bloedvergryp nog 
ooit moet ly en so roep daar ʼn stem: 'gebruik-gebruik- om ʼn doel te bereik, ja, 
die vuil gebruik van ʼn gruwelwêreldorde in sy algehele misbruik'. 

So antwoord daar ʼn tweede stem: 'vergryp-vergryp, kyk, tussen Oos en Wes 
is die tyd spoedig verby-maar jy, O’ Sion, moet jou nou uitermatig verbly 
want kyk, die koms van jou Bruidegom is nou so naby en so sal jy as getuie 
met jou oë die lotgeval van die nasies in Armageddon bekyk- maar nie in een 
van jou lede sal jy noodlottig daaronder ly’. Oor die grense van die dood en
terug na die lewe sal die getuies op die vleuels van die gees heen en weer gly 
om die Elohim van Jakob vir ewig vanuit ʼn duisendjarige vredestydperk vir die 
komende ewigheid te bely.


Openbaring 1720 
ʼn Gerammel en gedonder.

Dinsdag 17 Julie 2012 05:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn geesteservaring hoor ek ʼn vreeslike gerammel en gedonder en ek 
wonder onwillekeurig waar die vreeslike storms plaasvind- maar ʼn stem
antwoord my dat die oorsaak daarvan erge aardbewings is.

Openbaring 1721 
RANTSOENE- RANTSOENE

Vrydag 20 Julie 2012 12:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met bedelende bakhande sit ʼn brandmaer wese en sy oë kyk van honger heeltemal
skeel en daar is ʼn skaal wat val, ja, met die breek van ʼn baie ou belangrike seël en 
so roep daar ʼn globale stem wat nou aggressief beveel: RANTSOENE-RANTSOENE
kyk die landbouers boer nou nie meer kommersieel en daarom wil die verskillende
lande nie meer hulle graan met mekaar deel. 

En terwyl biljoene nou weeklaag en oor ʼn baie groot hongersnood neul- terwyl 
ʼn reuse bakhand bedelend vanuit Afrika smeek en dit net om ʼn handvol genade-
mieliemeel, maar dit kan die groot moondhede ook nie meer veel langer skeel- 
want desondanks die vreeslike omstandighede, hou die bewoners van Afrika 
net aan om te teel en teel. Met uitgeteerde verhongerde kinders het hulle nog 
altyd die wêreld tot hulle voordeel beveel- maar deur onmenslike honger begin 
hulle mekaar nou moorddadig van alles te besteel en so is daar niks meer wat 
die vreeslike agteruitgang kan keer of kan heel- want in hulle midde vermeerder 
die Chinese- en swart word nou vinnig verdring deur geel. 

So roep daar ʼn globale stem nou so verbouereerd: beskadig tog net nie die heel 
laaste olie en kosbare meel- want kyk hoe verdroog, verdor of verspoel staan die
landerye en ook die prieel en so is ook vleis onder die hemelhoë pryse nie aan te
beveel en ook die honger werklose massas roep nou heeltemal wanhopig so
irrasioneel en hulle sê: ook produksie versleg globaal oraloor nou industrieel. 
Maar ons regerings beweer dat ons ons oor dit alles net onnodig staan en verbeel 
en dit terwyl ons kinders sterwend van honger nie meer kan lag of kan speel. 

Ja, ʼn skaal het geval met die breek van ʼn baie ou-ou openbaringseël en so roep 
daar globaal ʼn stem wat nou so aggressief beveel: RANTSOENE-RANTSOENE 
word nou globaal oral aanbeveel, kyk, daar is nie meer reserwegraan oor om 
met veral ʼn arm kontinent soos Afrika tot op die einde te kan deel en in so ʼn 
hongersnood gaan weinig lande nog groot industrieel en hulle sê: selfs nie 
eers vir die beste grondstowwe wil ons ons kos, ja, daarvoor deel.


Openbaring 1722 
ʼn Wêreld vir die verderf gemerk.

Saterdag 21Julie 2012 04:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met ʼn Christendom nou teer geskaaf- tot op sy nerf- in die laaste rondte het hulle
biljoene siele vir die hoer van Babilon gewerf en so raak die valse vredevors en 
die vals profeet in hulle magheb nou heeltemal berserk- terwyl een van drie bose 
geeste, wat as ʼn platneuspadda, eers vír hulle en dan weer téén hulle werk en 
terwyl hy eers vir die V.N. dan weer vir die BRICS lande in die juk trek- versprei 
daar ʼn helwaansin deur globale parlemente en ook die wêreldkerk en satan lag
waansinnig en terwyl hy kekkellag sê hy: nou hou ek ʼn lekker wêreldkonsert 
waarin ek binnekort elke rolspeler met my trippel ses gaan merk en terwyl 
pessiektes en hongersnood deur die hele wêreld gaan trek, word daar deur 
soveel teenspoed al hoe minder produksielanderye bewerk en om die een of 
ander rede begin reserwegraan in die silo's te bederf- terwyl soveel Boere krom 
loop in Suid-Afrika want hulle word oorbelas en is heeltemal oorwerk. 

Maar as slawe van ʼn wêreldsisteem is hulle nie geregtig op ʼn perk en so klap 
die sweep en die osse moet in die juk voortbeur en harder trek en terwyl soveel
parasiete op ʼn baie swak gasheer vir oulaas lostrek- raak dit die einde van ʼn 
tydvak en ʼn engel roep luid: kyk, die oes is uiters skraal- maar ryp en Elohim 
soek nou Sy goeie gerf. Maar die kaf staan wild, wyd en geil en dit gaan alles- 
ook die goeie graan net bederf. So, laat die Vaal- en Rooi perd daarom wild oor 
die dorsvloer trek, sodat biljoene tot die aarde se oorlewing nou kan sterf. 

So staan al die skale nader en sê: voorwaar is geheel die wêreld nou net satan 
se baie morsige werf- want kyk- elke produk, elke dier en bykans elke mens, 
word vir die verderf gemerk en net die kleine Sion en Jerusalem is nog iets 
werd. So word daar nou in ʼn lewensgetroue Trojaanse perd se stert iets 
eienaardig opgemerk, ja, daar waar die Gog en Magog stadig maar seker vir 
die laaste groot stryd begin optrek- en dit is inligting wat net sekere verseëldes 
kan verwerk- want van voor en van agter, ja, in die middel van die laaste stryd, 
gewaar hulle hul Elohim wat saam met hulle tot hulle ewige geestelike oorwinning, 
op gaan trek.


Openbaring 1723 
Binne of buite die ryk van lig.

Sondag 22 Julie 2012 16:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn dimensie buite materie, tyd en ruimte in ewige velde van kristalhelder 
suiwer lig- is die Wysheid en Liefde in elke aspek so volkome wonderskoon 
verlig en so reis daar op die vleuels van ongekende- ongebonde vryheid- die 
Goddelike Wysheid nou op volle vlug. En daar weet die weergeborene- die pad 
deur die vlees was net ʼn leersame droom in ʼn illusie-lewensklug en al wat die 
wese vanuit sy droom as werklikheid kan bewys is die geoeste, ja, geplukte 
liefdesvrug en die resultate daarvan neem hy as bewysstukke na Elohim toe 
terug. Waardeur Elohim die nou volkome verligte wese tot ewige saligheid in 
diensbaarheid tot voordeel van die oneindigheid sal stig. 

Maar in die leuen, ja, in die materiële wêreld van geestelike onkunde in ʼn ewige 
duisternis so ondeurdringbaar swart en dig- daar skuil in die onvolmaakte siel se 
doodsberig net ʼn ewige onverganklike swaarmoedige sug en terwyl die siel nou 
desperaat maar tevergeefs van Hades probeer wegvlug, weet hy- sy materiële- 
sowel as geestelike bestaan was en is niks anders as net ʼn leë selfbewussyn- 
ego-klug. Want sonder die Goddelike glansryke Waarheid en Liefde- wag daar 
net ʼn Godverlate toestand en daarin skuil die werklike, ja, ewige tug.


Openbaring 1724 
Sion se oorwinning.
Maandag 23 Julie 2012 16:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oor die wêreld herrys daar ʼn reuse gedrog en niemand kan teen  
hom baklei en ook is daar niemand wat teen hom staande kan bly. 
Ja, vanuit elke streek of kontrei is daar niemand wat hom in sy mag 
kan stuit of onder kan kry en kyk, hy het al die konings van die aarde 
en al die regerings verlei en die hoer van Babilon was as sy minnares 
die heeltyd aan sy sy en dit terwyl sy hom uitermatig sou vlei, omdat 
sy gedink het dat sy saam met hom- mag oor al die volke van die aarde 
sou kry. Daarom het sy deur die wêreldraad van kerke vir hom die beheer 
oor bykans elke christen-kerklidmaat verkry en so raak die tyd ryp vir 
die wese van satan om in ʼn vleesblyplek in die liggaam van die groot 
valse vredevors te kom bly en daarmee saam ledig ook die hel sy totale 
inhoud op aarde- sodat heldemone die mensdom nou bloots kan ry.
En so roep ʼn verlore mensdom nou heeltemal oorwonne- kom verseël 
ons maar vir hel en Hades, ja, met die merk van die dier- sodat ons nou 
alles agter die rug kan kry, want ons het ons heeltemal laat mislei en 
daar is niemand in ons midde oor wat hulle nog oor die Lig en die 
Lewe kan verbly.

Maar in die hemel kom daar nou ʼn heilige stilte en die tyd is gewy en 
ʼn heilige lot val en die hemel het besluit dat nie ʼn seun, soos Dawid 
van ouds- maar ʼn meisie teen die reuse gedrog sal baklei en al die 
ligwesens van die hemele het hulle uitermatig oor Sion verbly. En so 
staan daar ʼn heilige aparte liggaam dapper op en sy sê aan die, tot 
nou toe onoorwonne reus: hoe slinks het jy nie deur Mammon, jou 
kerke, jou lewens en mode-voorskrifte en ook jou verskillende sport 
en vermaak aanbiedinge die wêreld nie verlei. Ja, jy het deur massabeheer 
hulle so van die liefde van hulle God geskei en hulle as verlore bokke in 
jou kraal laat wei. Sion sê aan ʼn eenwêreldorde: kyk, jy kom na my met 
jou vrymesselaar-bankiers, jou konings, jou regerings en ook jou gruwel-
wetgewings en so kom jy ook na my met jou vernietigende kernwapentuig,
maar ek lag jou openlik uit, want jy het vergeet jy het voete van baie swak 
klei en daarom sal jy vir ondenkbare tye moet ly en jou plek van pyniging is 
vir jou in die ewige duisternis voorberei. Maar ék, Sion, staan met leë hande 
voor jou-maar ek staan aan YaHWeHshua se sy, ja, as Sy bruid in sy ewige
heerskappy, want ek het die volmaakte oorwinning en dit nie oor jou, maar 
oor my eie swakhede in myself, ja, in my volmaakte weergeboorte gekry.


Openbaring 1725 
Onvoorwaardelike verseëling. 
Woensdag 25 Julie 2012 17:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is iets wat die wêreld en ook die uitverkorenes nie so mooi kan verstaan en 
dit is die verseëling wat onvoorwaardelik vas oor die verseëldes sal bly staan. Ja, 
in hulle kom en hulle gaan- waar hulle vertoef en waar hulle rondstaan. Ook daar 
waar hulle onwillekeurig of willekeurig rondgaan en so ook in hulle slaap of in 
hulle opstaan en al sou hulle vyande naderstaan om hulle te vermoor of stukkend 
te slaan. Ook al sou die dood sy planne beraam sodat hulle liggame in sy verderf 
moet vergaan. Al sou die ouderdom naderstaan met plaende siektes wat in hulle
midde rondgaan. En al sou geheel die wêreld hulle so toornig in elke opsig wil 
verneder en wil verslaan- ook in die tyd van die merk van die dier waar hulle nie 
soos die wêreldlinge vir lewensmiddele sal kan naderstaan- terwyl ʼn bose wêreld 
ook van hulle sal weerhou, ja, die mees noodsaaklikste oorlewingsgraan. 

Daar is iets wat die wêreld en selfs die uitverkorenes nie so mooi kan verstaan 
en dit is oor ʼn eindtyd verseëling wat onvoorwaardelik vas oor die verseëldes 
sal bly staan en dit terwyl hulle met hulle oë alles gade sal slaan. Elohim se eie 
Hand sal elke noodlottige ongeluk wat op hulle afstorm self teenstaan en dit 
terwyl geen haar op hulle hoof verlore sal gaan en waar hulle van die dors wil 
omkom daar sal fonteine tot hulle oorlewing spontaan ontstaan en waar hulle 
van die honger wil vergaan daar sal vrugtebome vol in drag om hulle staan 
en vyande wat met moordgedagtes op hulle afstorm- die sal op onverklaarbare 
wyses in vuurvlamme vergaan. In oorlogsgeteisterde gebiede sal die verseëldes 
so rustig en vreedsaam rondgaan en hulle sal ongeskonde tussen menigte van 
dooies rondstaan en waar derduisendes deur verskillende kataklismes sal 
vergaan- daar oorleef die verseëldes want hulle roep hulle Elohim op Sy 
Heilige- Aparte Naam. So, laat elkeen wat verstand het daarom weet en baie 
mooi verstaan- daar is nêrens geen mag of mens vanuit enige dimensie wat 
Elohim se eindtyd verseëldes  teen kan staan of kan verslaan.


Openbaring 1726
Die stok en die staf.
Donderdag 26 Julie 2012 16:37 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

In die stok en die slaan van die staf skuil die beskerming- maar ook die straf 
en so raak die water van die aarde op verskeie plekke bloederig, brak, giftig 
en laf en terwyl dorstiges tevergeefs agter drinkbare water aandraf- eindig 
derduisende op in ʼn ontydige graf. 

Maar in die stok en ook die slaan van die staf- verskyn daar in vele plae- 
muskiete, steekvlieë en paddas wat in die onbruikbare water van die aarde 
aanteel en rondplas en voëls, pluimvee, diere en vee vrek van ʼn ongekende 
giftige gas en ook die mens se sintuie word dodelik daardeur aangetas- terwyl 
die wetenskaplikes sukkel om die oorsprong daarvan te klas. So ly miljoene 
onder die sware las en derduisende lyke word inderhaas deur regerings veras. 

Ja, in die oordeel van die stok en die slaan van die staf- begin Migael met sy 
swaard geniepsig na Lucifer te kap- terwyl vergeldings-engele die parskuip 
van grimmigheid trap en so begin die mensdom om etterige bose swere oral
op hulle lywe stukkend te krap- terwyl hulle raadop maar tevergeefs voor 
mediese instellings rondtrap. 

Maar in die stok en die slaan van die staf- verskyn daar vanuit ʼn onbekende 
swart gat ʼn vreemde dwaalster wat enorme haelstene op die aarde se oppervlak 
laat klap en niemand dink meer die eindtyd is ʼn goedkoop grap en terwyl die tyd 
nou onverbiddelik aanstap probeer soveel verlorenes skielik vanuit God krag te 
tap- maar hulle word net geslaan deur hulle eie geplukte lat. 

In die stok en die slaan van die staf- skuil vir die wêreldling geen beskerming 
maar net straf want kyk in die sprinkaanplaag verorber Raka die koring sowel 
as die kaf terwyl hulle deur alles wat eetbaar is draf en niemand meer kos kan 
verskaf. En so kyk die sprinkaanplaag nou na die bloedrooi harige maan terwyl 
hulle soos die weerwolf tjankend daarvoor blaf en alles blank-liberaal word vir 
minagting van Elohim se ordes behoorlik gestraf. 

In die stok en die oordeel-slaan van die staf- raak ondenkbaar swaar die mens 
nou gestraf en so ontplof verskriklike vuurspuwende berge met ʼn enorme slag 
en onder ʼn dik swart aswolk raak dit vir maande lank donkernag en die doderyk 
seëvier in sy mag en niemand luister meer na die mensdom se klag en terwyl 
die hemel se hart nie wil versag begin lewende dooies hulle eie lewe te verag. 

In die stok en die staf- daar skuil die beskerming maar ook die straf en om menig 
eersgeborene se graf verdwyn volke, nasies en menig baie ras en ʼn groot engel 
roep: kyk, die tyd het gekom en ontelbaar menigtes het die goeie weg vir ewig 
verpas en die ou tydvak gaan verby- want dit was vir die hemel net ʼn sware las. 

Maar in die stok en die staf- daar skuil vir Sion net beskerming en geen straf 
en al sou sy gaan deur ʼn donker dal van doodskaduwee sal sy geen onheil 
vrees nie- want YaHWeHshua is haar stok en haar staf en Hy is daar aan haar 
sy- om haar ewig as Sy bruid op te pas. 


Openbaring 1727 
ʼn Onversadigbare vraatsug.
Maandag 30 Julie 2012 15:15
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vier aartsengele staan in ʼn kring en hulle bespreek die einde van ʼn tydvak 
en ook die aarde se agteruitgang en daardeur haar groot ongerief en daaroor 
lyk hulle nou heeltemal onvergenoeg en aggressief. 

Gabriël is aan die woord en hy sê: besef die mensdom nie hulle aarde ly deur 
hulle toedoen die grootste ongerief en weet hulle ook nie in haar geheel is sy 
ʼn lewende organisme en sy is nou uiters getraumatiseer en baie depressief 
en dit alles oor ʼn mensdom wat so vraatsugtig met sataniese genotsug die 
rykdomme van hulle planeet so onoordeelkundig geniet en dit terwyl hulle 
al hoe meer land voor die voet met reuse dinamiet oopskiet. Ja, agter die ryk 
fondse van elke gesteente, mineraal of metaal en vanaf goud tot diamant, 
ook in die misbruik van graniet. Ook vir die verskaffing van energie ontsien 
hulle nie die aardkors en haar dieptes in die soeke na ru-olie, gas, steenkool 
en antrasiet. So pomp die nimmer-rustende soos kankervretende myne, nou 
eeue oue natuurlike gestoorde water vanuit oeroue grotte- gevorm in blou 
dolomiet en so verkrummel menigte van die oeroue interne pilare van die 
stalagmiet en die stalaktiet. En so word baie van die aarde se water deur 
gifgasse vergiftig en ook deur die mynwese se baie sianied en teen ʼn 
onrusbarende spoed stoot toksiese water deur die oppervlak en vernietig 
die laaste natuurlike suiweraars in die vorm van vleilande, ja, ook die gesonde 
biesies, palmiet en rivierriet en so versprei die aarde se eiesoortige kernafval 
deur elke mens, dier en gewas en dit vanaf die eens suiwer graan tot by die 
suikerriet en al hoe meer mense word van verskillende kankers nou baie siek. 
Maar die mensdom gaan steeds voort om onverskillig van alles te geniet terwyl 
die mynbase deur omkopery die regerings van die wêreld na willekeur hiet en 
gebied. 

So staan vier aartsengele in ʼn ernstige kring en hulle bespreek die roekelose 
mensdom en ʼn baie moeë planeet se groot ongerief en ʼn oeroue hiëroglief 
verander in ʼn moderne rekenaargedrukte brief en in hierdie dokument staan; 
ʼn bose mensdom behandel haar Godgegewe planeet uiters stief en in die goeie 
wil, daar handel hulle ook uiters passief en op ʼn enkel handvol na, het niemand 
meer hulle Elohim opreg lief, want alles draai net om hulle onversadigbare 
vraatsug en hulle eie gerief en selfs hulle sogenaamde liefde word verhandel 
teen ʼn Mammon’s tarief. Maar om hulle aarde te vernietig daar is hulle uiters 
konstruktief en hulle beroof haar van alles soos ʼn gewetenlose psigopatiese 
dief terwyl toekomende geslagte tevergeefs vir hulle toekoms en ʼn aarde se 
voortbestaan smeek met ʼn groot asseblief. Daarom het die tyd gekom en die 
mens laat self Elohim se wraak, ja, Sy Oordeel- deur die werke van hulle eie 
hande oor hulle geskied en so klink daar nou uit vier aartsengele se mond 
die eindtydlied en hulle sing: kyk, die mensdom het niks om tot hulle 
verdediging- en so hulle oorlewing aan te bied en terwyl hulle steeds ongeërg 
koop en verkoop en van alles net wil geniet- reageer die aarde onverwags en 
deur verskriklike oordele behandel Elohim ʼn boosaardige mensdom nou 
onsimpatiek en uiters stief. 


Openbaring 1728 
Om te gee.
Saterdag 4 Augustus 2012 10:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die oop hand van ʼn gewer wat in opregtheid gee- 
daar voel die ontvanger se dankbare hart nooit nie oor verleë. 

In die ewige liefde se onbaatsugtige gee- 
daar word die skone weg van die suiwer engele betree. 

In die arbeid van ʼn sorgsame broodwinner se gee- 
word families met onbaatsugtigheid geklee.

In die swaar drag van ʼn swanger vrou se gee- 
sal nuwe lewe soos ʼn lentebloeisel die aarde betree. 

In ʼn vriend se meelewende omgee en gee- 
gaan ʼn nuwe troue broer sy weg, ja, van nou af betree. 

In die Samaritaan se gee- 
word siekes en armes deur al die eeue nog sorgsaam gevoed en geklee.

In die hand van ʼn kleuter wat ʼn blommetjie gee- 
skuil daar velde van blommeprag wat net wil gee en gee. 

Wanneer sagmoedigheid geduldig gee- 
daar gee die weerstand sonder ʼn teenpool so maklik mee. 

Waar die Goddelike orde onberispelik gee- 
daar antwoord die eeue oue branderdreunings van die see.

In die lydsaamheid om die liggaam as offer te gee- 
daar skuil die deemoed van die slagdier en die vee. 

Wanneer vergifnis gee- word die Liefdesdaad eens afgespeel op Golgota- 
telkemale weergaloos weergegee. 

Maar wanneer Elohim in volheid gee- 
word daar soos met die lelies van die veld in ongekende prag geklee.


In die hand van ʼn minnaar wat liefkosend gee- 
klink vrolike voëlgesang, ja, in die dans van erotiese feë. 

Maar in die hand van die vyand se gee- 
daar skuil ʼn skerp swaard- en die lewe gee daaronder mee.

In die verraad van die verraaier se gee- 
is die ondergang van ʼn enkeling maar ook van volke en nasies geleë. 

Wanneer inhaligheid en suinigheid gee- 
is dit armoede en gebrek wat handewringend nader tree. 

Wanneer jaloesie vanuit ditself begin gee- 
begin die gewer daarvan die weg na ʼn verskriklike hel te betree. 

Maar wanneer hoogmoed begin te gee- 
is dit die verskriklike wese van satan self- wat nader begin tree. 

Waar die wraak, haat en nyd in oormaat gee- 
is ʼn hele omgewing met suur en giftigheid beklee. 

Waar hoerery en die onwelvoeglikheid gee- 
daar begin die pes en geslagsiektes in groot gebiede in te tree.

Waar die oorlog gellings en liters bloed gee- 
daar sê die doderyk vir inkomende getalle nooit nie nee.

Maar wanneer Elohim se Grimmigheid begin om te gee- 
is dit te laat en volke en nasies kan maar moed opgee.

Ja, die dag wanneer Sy Oordeel begin te gee- 
begin die aartsengele om al hulle tyd aan die vernietiging 
van ʼn bose mensdom te bestee.


Openbaring 1729 
ʼn Byna voltooide legkaart

Dinsdag 7 Augustus 2012 17:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek het ʼn stem hoor vra- wanneer is dit die begin van die heel laaste jaar 
en ʼn ander stem het geantwoord: kyk, die groot legkaart is bykans klaar 
en dit raak te laat om groot oeste in silo’s te probeer opgaar. Laat die 
kinders van die aarde daarom vir oulaas speel en baljaar want daar slaan 
weerlig in die Ooste en die oorlogstorms gaan nie verstil of bedaar- terwyl 
die draak van Openbaring groot ellende vir die wêreldpopulasie uit kom 
baar- wyl die Ooste en die Weste hulle nou bymekaar- vir teenmekaar begin 
te skaar, ja, vir ʼn oorlog waar niemand as die uiteindelike oorwinnaar goed 
gaan vaar. 

Ek het ʼn stem hoor vra- O’ waarom wil die wilde storms nie meer bedaar 
en wanneer is dit die einde van die heel laaste jaar en ʼn ander stem het 
geantwoord: dit het reeds begin, want ʼn eens heilige volk het hulle in 
verbastering met Kus verswaer en terwyl Raka met die wit vrou paar kom 
daar as ʼn groot gruwel nou kontinente se landsvlae- as ʼn eenheidsvlag 
bymekaar met Oos en Wes wat nou as die Gog en Magog hatig na mekaar 
toe staar. 

Ek het ʼn stem hoor vra waarom die oorlogskepe kruis en dwars oor die 
oseane begin te vaar- terwyl niemand die moed het om openlik oorlog te 
verklaar en dit terwyl Isak en Islam so hatig na mekaar toe staar en Kaukasies 
en Oosters mekaar glad nie meer kan verdra en die gemengde volke nie meer 
weet waar om hulle te skaar en dit terwyl banke globaal oral val want in die 
gespanne toestand het dit fataal geraak om nog geld te wil spaar. Met kos op 
die winkelrakke eers onmoontlik duur, hierna skaars en dan heeltemal klaar 
en dit terwyl kinders op straathoeke met nuttelose kontantgeld rondbaljaar. 

Ja, ek het ʼn stem hoor vra- wanneer is dit die begin en die einde van die heel 
laaste jaar en ʼn ander stem het geantwoord, kyk, die eindtydseisoen is klaar 
daar en in ʼn ander land val in sy herfs reeds sy eerste blaar- besluit daarom 
self, maar onthou- die groot legkaart is bykans klaar en vader tyd is besig om 
vir oulaas te verjaar.


Openbaring 1730 
Drink, braak en val neer.
Donderdag 9 Augustus 2012 12:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wie sterf daar in Libië en wie word beseer- terwyl die oorlogsgeweld dit al hoe 
wyer uit begin kanaliseer. So, drink en word dronk, spuug en val neer en terwyl 
die nasies die swaard nou grimmig na mekaar begin keer is daar nêrens meer 
ʼn veilige hawe om na toe te immigreer- met Raka wat aggressief saam begin 
skree- kyk, dit was ʼn groot fout om na Afrika te koloniseer. So roep die liberale 
gees: red ons, O’ Baäl, want u is ons selfgekose heer en beveel daarom die 
swaard en die dood om dit van ons weg te keer. Maar hulle here-here swyg, 
want dit is te laat om hulle na die Waarheid te keer, ja, met die Gees van 
Apartheid wat by alles wat Heilig is sweer, die gemeentes het hulself met 
die valse engel van lig- maar nooit met Elohim geassosieer en daarom ken 
Hy hulle nie en in ʼn Godverlate toestand begin Hy hulle die rug toe te keer. 

Wie sterf daar in Edom en wie word beseer en wie probeer tevergeefs nou met 
die Gees van Waarheid kommunikeer en terwyl die arrogantes die hemel smeek 
om die eindtyd oordeel te kanselleer- begin die grotes om hulle weermagte 
noukeurig te kontroleer want skrikwekkende kernwapens is onder verskeie 
lande se name gepatenteer en die nasies raak angstig om mekaar se 
grondgebiede te beleer en daarom begin almal om mekaar deur sanksies te 
terroriseer en in plaas van kos word al hoe meer wapens geproduseer en dit 
terwyl die konings en grotes mekaar nou so giftig begin kritiseer. 

Drink daarom en word dronk, spuug en val neer- wie sterf daar in die Ooste 
en Weste en wie word nou ernstig beseer- terwyl ʼn magtige engel roep: laat 
die volke en nasies die swaard nou na mekaar toe keer en laat die aarde en 
elemente hulle ook tot die stryd toetree- terwyl groot aardbewings oraloor sal 
vibreer met ongekende winde wat in hulle oordeel- Elohim triomfantlik sal eer 
en so begin vreeslike vure ook die woud, veld, dorpe en stede woedend te 
verteer- terwyl die waters van die see die kusgebiede verwoestend omkeer 
en so begin die aarde al slingerend om haar eie as te roteer- so, drink daarom 
en word dronk, braak en vomeer en val daarna neer- want in ʼn Godverlate 
toestand raak dit te laat om te bekeer.


Openbaring 1731 
Hy kom weer...
Saterdag 11 Augustus 2012 13:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op ʼn dag het Judas Iskariot hom na sy Meester toe gekeer en met ʼn kus het hy 
Hom in bloedverraad vereer. Ja, hy het geroep: wees gegroet Rabbi en hy het 
Hom gesoen en Hom so laat aankeer en onder die Meester se vervolgers was 
daar vele wat Hy eens dag vir dag in die tempel sou leer. Maar op hierdie dag 
het almal, ook Sy dissipels, Hom die rug toegekeer en op elke denkbare manier 
is die Seun van die Mens verneder en beseer. Daar is op Hom gespuug en Hy 
is met ʼn stok geslaan terwyl hulle spottend sou uitroep: profeteer-profeteer en 
vertel aan ons wie het so pas die tugroede na U rug toe gekeer. 

En terwyl ʼn beangste Petrus stilswyend die lot van sy Meester sou betreur is 
daar onverwags, deur verskillende persone, oortuigend beweer en daar is met 
die vinger na hom gewys en gesê Petrus was ook van die volgelinge wat hom 
tot die Messiasleer sou bekeer. Maar drie keer het Petrus in Goddelike verraad 
hoog en laag gesweer- hy ken Hom nie- en het homself ook nooit met Hom 
geassosieer en so het die haan se kraai drie keer deur die voordag geskeur, 
ja op die dag waar Meester YaHWeHshua onder die gewig van die folterpaal sou 
voortbeur. 

Waarna Sy vervolgers Hom daarna wreed en onmenslik sou deurboor terwyl 
niemand iets sou doen om dit te keer en Sy sterwende gebroke- fluisterstem het 
op daardie oomblik hartverskeurend deur elke engelwese geskeur. Maar met Sy 
laaste asem het Hy Hom met ʼn kragtige Stem na elke oor gekeer- terwyl Hy sou
uitroep: Eli, Eli lama Sabagtani, My El- My El, waarom het U-U van My weggekeer 
en Elohim se Seun het gesterf- terwyl die voorhangsel in twee sou skeur en so 
het ook die aarde haar in ʼn aardbewing oopgeskeur. Terwyl die Ewig Lewende 
Seun van die mens na die Regterhand van die krag van Elohim sou terugkeer 
tot op die dag waar Hy Hom weer as Lewende Gees na Sion sal laat terugkeer. 

So is dit die einde van ʼn tydvak, ja, ʼn dag waar die wêreldmens hom weer na sy
Heiland toe keer om Hom met ʼn kerklike Babiloniese kus in verraad te vereer en 
terwyl hulle uitroep: wees gegroet O’ here-here, word Hy gesoen terwyl hulle sy
getuies en daardeur Homself laat aankeer en onder Sy vervolgers is daar baie wat 
Hy eens dag vir dag deur Sy Woord sou leer. Maar op hierdie dag sal baie van ook 
Sy geroepenes Hom die rug toekeer en die wêreld sal alles doen om Sy getuies te 
verneder en te beseer en die wêreld sal op hulle spuug en hulle slaan terwyl hulle
spottend sal uitroep; profeteer! Maar versterk en vaardig deur Elohim se Gees sal 
die getuies hulle nie laat keer en in hierdie tyd word geheel die wêreld op sy bose 
dak omgekeer. 

En terwyl ʼn skroeiende son die bose mensdom sal verteer- sodat daar in ʼn droogte- 
ʼn hongersnood die mensdom sal uitteer- terwyl elke denkbare kataklisme dit na die
aarde sal uitkeer. Sodat ʼn sterwende mensdom sal uitroep: O’ God, ons God, waarom
het U- U van ons weggekeer. Ja, ons roep na U maar ons weet dit is te laat om ons 
te bekeer en ook om U nou opreg te probeer eer en waardeer- terwyl ons wel goed 
weet U kom as die Seun van die mens- vanaf die Regterhand van die Krag van 
Elohim, ja, op wolke van Lewende Gees en dit slegs na Sion in haar weergeboorte 
in U Wederkoms weer. 


Openbaring 1732 
ʼn Berig.
Sondag 12 Augustus 2012 16:50
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vanuit ʼn treurige wêreldse klokkespel kom daar ʼn doodsberig en ʼn ou-ou profesie
kom in vervulling in ʼn droomgesig en geheel die moderne tyd staan ontwrig want 
kyk, die boek van Openbaring word in sy geheel nou vanuit die hemel verlig en kyk- 
die vyeboom staan in volle bot, maar dit dra geen vrug en die hemel sug en sê: al 
die mens se pogings is net ʼn leë klug. So kap die byl en die nasie word nou wreed
getug en globaal staan geheel die mensdom nou ontwrig. 

Vanuit ʼn ritmiese dodemars kom daar ʼn noodberig en teen ʼn donker hemel slaan 
verblindende weerlig en skielik word dit aan die einde van die tyd toegedig en 
vanuit miljoene monde word almal nou te laat betig want vanuit die duisternis ken
geen wêreldling die pad na Lig en daar is geen kerk wat hulle nou tot orde kan stig. 

Vanuit ʼn onsamehangende mediaberig kom daar die een na die ander noodberig 
en globaal loop almal krom en die hemel vra spottend- ly geheel die mensdom nou 
aan jig- kyk, in hulle waansin is daar nie plek vir almal in ʼn gestig en binnekort word
hulle deur nog gebeure net verder ontstig, so, laat hulle hulle nou daarom regop rig
want die las raak net swaarder op hulle rug. 

Vanuit ʼn droewige klokkespel kom daar die een na die ander doodsberig en dit 
word alles aan een sterfte in Suid- Afrika toegedig en ʼn veelkleurige nasie se valse
vrede was net ʼn klug en so word die V.N. se troepe nou oral uitgelig- maar net so 
vinnig roep Europa en Amerika hulle gou weer terug en bykans elke landsvlag 
word nou net halfpad opgelig. 

Ja, vanuit ʼn treurige wêreldse klokkespel kom daar nou menig baie doodsberig 
en ʼn ou-ou profesie kom in vervulling in ʼn droomgesig en geheel die oorblywende 
tyd staan ontstig want al die boeke van die ou profete word in hulle geheel vanuit 
ʼn baie ou Waarheid Verlig en die vyeboom staan verrot en dor en dit dra geen 
vrug en dit alles word aan die bose wil van die mens toegedig. 

Maar vanuit Sion klink ʼn nuwe lied en dit is ʼn lied van Suiwer Waarheid en van 
Lig en die Nuwe Jerusalem word op die stewige fondasie daarvan opgerig en 
die sluier word van die skone Bruid se hoof gelig en die Bruidspaar bring die 
Melgisedek-openbaringskind, knus toegevou in Liefde, Waarheid en in Lig, 
nou na die Arms van Elohim toe terug.


Openbaring 1733 
Die Sap, die Nat en die kaalvreter.
Maandag 13 Augustus 2012 18:20
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
ʼn Sekel het deur die hemelruim oor die land gegaan en dieselfde Woord wat eens 
tot Joël, die seun van Pétuel, gekom het, ja, dieselfde Woord het weer tot die Boervolk, 
die kind van die Saksiese volkere, gekom en die Woord het gespreek en gesê: luister, 
O’ Links en luister, O’ Regs, ja, luister konserwatief en luister liberaal. Het dit wat nou 
besig is om te gebeur al ooit in die tyd van jou jeug gebeur of het dit gebeur in die tyd
van jou vadere van weleer. 

Vertel daarom aan die kinders van die komende duisendjarige vrederyk, sodat hulle 
die oorsaak van jou ondergang kan weet. Vertel aan hulle- wat die Engelse na hulle 
strooptog laat oorbly het, dit het die sappe verslind en verteer en dit wat die Sap laat 
oorbly het, dit het die Nat weer saamgebind om dit net weer met ʼn ja-stem te laat 
ontbind- sodat ʼn Afrika-party dit onoordeelkundig kon verslind en die skrale oes wat 
oorbly, dit sal die kaalvreter tot in die stof verslind. 

Word daarom wakker, julle dronkaards en verstaan- in plaas van goeie wyn is daar 
ʼn leuen vir julle geskink en daarom gaan die duisternis julle vir ewig verslind- want 
kyk, vanuit die kontinent kom daar ontelbare getalle tot aan die Kaap se punt en dit 
gaan die vee en die laaste graan oes tot by die wingerd verslind- sodat die landbouer, 
ja, die Boer, ontredderd sal staan soos ʼn magtelose kind en kyk, in hulle skure is daar  
niks meer te vind, want in hulle voorspoed het hulle hul hoogmoedig aan ʼn leuenkerk 
vasgebind en terwyl die vernietigende vure versnel in die wind- daar sug die wild en 
vee, want nêrens is daar meer weilande te vind en op die einde sal daar niks meer 
oorbly vir die kaalvreter om te verslind. 


Openbaring 1734 
ʼn Werklikheidsverhaal.
Woensdag 15 Augustus 2012 17:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar staan twee engele en die een vertel aan die ander ʼn werklikheidsverhaal 
terwyl die ander dit vlytig vanuit ʼn hemel- na ʼn aardse taal oorvertaal. Die een 
speel op ʼn siter en die ander slaan met die simbaal terwyl beide hardop sing- 
kyk, die mensdom moet hulle nou begin te staal want binnekort loop daar 
biljoene verhonger en kaal en met die profetiese woord wat nou wyd oor die 
planeet begin draal- met wêreldlinge wat spottend daaroor smaal en so begin 
die mens met Godslasterlike spraak al hoe dieper na benede te daal. 

Die een engel vertel nou meer breedvoerig aan sy maat sy vreeslike verhaal 
en hy konstateer nadruklik en sê: kyk, die mens is nou besig om Elohim in 
elke opsig te faal- slaan daarom nou baie hard met beide jou simbaal en wek 
al die engele wat moet gereed staan met hulle skaal, sodat ook hel en Hades 
in volle boosheid in hulle midde neer kan daal- want kyk, in ʼn moderne 
demolisering raak alles nou so fataal. 
 
So roep beide engele nou in een stem na Gabriël en sê: die tyd is ryp en dit is 
nou die werklikheid van die eindtydverhaal- ontbind nou tydelik ook vir Azazel 
sodat die mens nog meer staal vir oorlogstuig vanuit die aarde kan haal. 
Saggies fluister die engele nou: luister- daar runnik die rylied van die dood 
en ʼn perd staan aggressief op sy agterpote opgesaal en kyk, sy kleur is so 
dood en vaal- terwyl biljoene nou met alles tot hulle beskikking vir die behoud 
van hulle lewe wil betaal. 

So knak in skok ook die gedrog-Mammon se knieë en in sy val word sy beeld 
permanent vergruis en opgemaal en die banke sit met reuse oortrokke rekeninge 
en slegte skuld opgesaal en deur globale werkloosheid word dit nie afbetaal en 
so raak die mediese- en pensioenfondse in hulle funksies ook fataal en terwyl 
menigte mense nou fisies goud vanuit versteekte plekkies haal- om met goue 
harde kontant vir kos en medisyne te probeer betaal- begin die effektebeurs 
ook al hoe laer tot heel onder in die grafiek te daal- waaroor die engele nou 
spottend uitroep: wat baat die mens nog sy handelskaal. 

En so staan daar twee engele en die een vertel aan die ander ʼn werklikheidsverhaal 
en die een speel glimlaggend rustig op sy siter en die ander slaan weer luidrugtig 
op sy simbaal en tien skale staan nader terwyl hulle hul oordeelskale triomfantlik 
begin uithaal. 


Openbaring 1735 
Klokkespel se dong-dong-dong.
Vrydag 17 Augustus 2012 11:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die klokkespel se eerste dong-dong-dong, daar slaan treurig, maar ook 
aggressief, die Afrika-drom en in ʼn bloedplas lê ʼn gekneusde pikswart 
aandblom terwyl die massas in kwaadaardige dreunsang brom. Met die 
voorvadergees wat nou aggressief vanuit ʼn donker-dimensie naderkom- 
terwyl die draer van ʼn luiperdvel nou met ontblote tande gevaarlik begin 
te grom. 

In die klokkespel se tweede dong-dong-dong, daar staan satan as ʼn valse 
engel van die lig vermom en terwyl die gemeentes nou tevergeefs na die 
kerke vir beskerming kom, vlug die ryk Jode heel eerste terwyl hulle lafhartig 
vir oulaas sarkasties uitroep: shalom- en soveel Afrikaners en buitelanders 
staan eenkant in hulle vrees, stil-verstom- terwyl soveel families mekaar groet 
met ʼn vaarwel of ʼn hoopvolle wederom. 

In die klokkespel se derde dong-dong-dong, daar slaan Raka op sy bors en hy 
slaan ook self op die middernagtelike drom en sy vroue ween en hulle lyk skielik 
oud en krom- terwyl die voorvadergees aggressief uitroep: iemand was regtig 
baie dom- en so begin die myne minder produseer by die ton en die wêreld 
staan verbaas-verstom en hulle vra; is dit die uiteinde van ʼn reënboognasie 
se slotsom. 

In die klokkespel se vierde dong-dong-dong, daar dans ʼn impi en hy gee ʼn 
wilde sprong, terwyl wilde Afrika-hiënas in hul bloedlus gevaarlik begin te 
grom en vlugtelinge staan verskrik- en sonder brandstof is hulle nou so 
magteloos aan een plek vasgegom en die liberalis roep uit: ons was voorwaar 
so uiters dom. 

In die klokkespel se vyfde dong-dong-dong, val daar ʼn kluit op ʼn kis en almal 
staan deur die gees van verskrikking so bang-verstom. Die landsvlag is 
heeltemal swartgebrand en almal vra; waarom- maar iemand roep: pasop! Kyk 
daar val die eerste bom en dit word alweer gefinansieer vanuit die skatkiskoffers 
van Edom. 

In die klokkespel se sesde dong-dong-dong, roep ʼn bose stem: ses-ses-ses 
en deur die merk van die dier steur niemand hulle meer veel aan Mammon en 
die Vatikaan staan deur sy eie boosheid verstom en die hoer van Babilon, ja, 
die kerke, roep uit: was ek maar eerder net ʼn skadelose non- maar die pous 
staan slu nader en hou hom soos ʼn Moses van ouds ʼn bietjie dom en stom. 

Maar vir die getal sewe slaan daar nie op hierdie tydstip ʼn oordeels- dong-dong- 
dong, want die engele trek om Sion ʼn beskermende laer, ja, reg rondom- en haar 
Bruidegom roep haar toe: kom na My, O’ Sion, kom- en sy kyk in kinderlike 
vertroue op na Hom- terwyl sy weet sy behoort vir ewig net aan HOM. 


Openbaring 1736 
Die Goddelike eersgeboortereg.

Saterdag 18 Augustus 2012 08:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar was eens ʼn tweeling en in een, ja, in Jakob was al Elohim se Liefde vir 
ʼn suiwer nageslag geberg- maar die ander een, Esau- was in geheel sy wese 
boos en sleg en veral omdat hy lief was om onder ander volkere se vroue rond 
te swerf was sy D.N.A ongeskik en tot in sy laaste nageslag bederf en daarom 
was Elohim se haat geregverdig en reg want Esau kies deur sy vrye wil sy eie 
weg en so verruil hy onverskillig, vir ʼn miserabele pot sop, dit wat hy en daardeur 
sy nageslag, sou erf en daardeur bepaal hy self sy tweedehandse erfenis en hy 
verbeur sy eersgeboortereg. 

Maar Jakob het slim en vindingryk vir die Goddelike eersgeboortereg geveg 
en daarom het hy sy vraatsugtige broer met ʼn pot lensiesop geterg en Esau 
is deur die wyer sfeer en beter intelligensie van Jakob heeltemal verdwerg 
en so bepaal Jakob daardeur vir hom en sy nageslag die eersgebore erfenis 
as ʼn verseëlingsreg, ja, om as die verseëlde volk te staan as die uitverkore 
Jerusalem en Sionsberg. 

Maar hieroor het die nasies hulle erg, so kwaadaardig, toe vir Elohim vererg 
en Esau het as Edom hatig al agter Jakob en daardeur Israel aangetrek en 
tot heden en vandag voel Edom verneder en gevoelig tot op sy nerf en so 
poog hulle met die hulp van hulle vader, satan, om deur ʼn vrymesselaarorde 
as ʼn valse Sion geheel die aarde te omswerf- om deur aardse rykdomme te 
bewys hulle het wel die eersgeboortereg geërf. Maar in juis die gebrek aan 
Elohim se Gees- besef hulle nie in die dooie materie is al die wêreldse 
rykdomme maar net weer ʼn begeerde pot lensiesop deur hul verwerf en 
dit word deur die doderyk se wurms tot niks in die ewige dood bederf. 

En so staan daar op ʼn ewige grafsteen uitgekerf; hoeveel keer moet jy, O 
Esau, nog ʼn keer deur jou geestelike onkunde sterf en dit staan geestelik 
uitgekerf op die klip van Jakob waarmee Edom in sy identiteitskrisis mee 
rond sou swerf en onder die goue troon van Engeland staan dit al eeue lank 
versteek-geberg om pateties aan hulleself te probeer bewys- Edom het die 
Sionsreg geërf. 

En so staan daar in die einde van die tyd vanuit twee faktore, ja, vanuit Jakob 
maar ook vanuit Esau in ʼn kleine volk- waarvan die groter wêrelddeel besig is 
om Elohim openlik te terg- juis omdat hulle so lief is om in verbastering tussen 
ander volkere rond te swerf. Maar die kleiner deel is net ʼn skermpie in die wind 
en hulle verkies die goeie standvastige geestelike weg- want hulle weet wat is 
goed en wat is reg en hulle weet hulle staan voor ʼn nuwe tydvak om as die suiwer 
Kronieke saam met Elohim se Eersgebore Seun die Goddelike eersgeboortereg 
te kan erf.


Openbaring 1737 
Legio, die vark- en Skoppensboer.
Sondag 19 Augustus 2012 15:26
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die land van die Suide waar die Augustuswinde deur droë wintertakke roer- 
staan daar ʼn oerwese as ʼn hedendaagse goeie troebadoer en hy bring ʼn 
boodskap deur ʼn lied- maar daar is iets wat hom laat sloer- terwyl hy verbaas 
deur die vensters van ʼn donker siel na binne loer en daar sien hy ʼn man wat 
homself as die voorloper Johannes aanvoer terwyl hy menig siele onder ʼn valse 
liefdeswet vir satan ontvoer en dit is ʼn man wat homself telkemale so laat verlei 
deur ʼn gewetenlose hoer. 

In die land van die Suide waar die Augustuswind droewig deur die verdorde 
wintergrasse roer- woon daar ʼn selfaangestelde godsman, maar in sy jeug 
was hy ʼn varkboer en in sy beroep het hy so graag varke wat paar afgeloer
om homself daarna te gaan bevredig en vermaak met ʼn goedkoop hoer en 
op so ʼn dag het al die varkduiwels van Gadara as die Legio-gees in sy hart 
nesgeskop om daar in onreinheid te boer en net daarna het hy ʼn heilige 
geslag met leuens in plaas van die volle Waarheid begin voer- terwyl net ʼn 
paar van hulle sou wis hy is nie die voorloper maar wel die skoppensboer. 

In die land van die Suide waar die eindtydwinde deur verwarde harte roer- 
staan daar ʼn boodskapper as ʼn hedendaagse goeie troebadoer en die woorde 
van sy lied klink soos ʼn spierwit duif se sagte koer- terwyl dit saggies dog 
dringend roep: laat julle net deur die Goeie Gees van Onderskeid en Waarheid 
aanvoer- terwyl julle net die Suiwer Ware Liefde deur julle harte laat roer- maar 
wees terselfdertyd versigtig en bedag en wees op die uitkyk vir Legio, die vark- 
en Skoppensboer. 


Openbaring 1738 
O’ Londonmyn.
Maandag 20 Augustus 2012 03:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
O’ Londonmyn, ja, Londonmyn 
met ʼn gruwelson van voorspoed wat oor jou skyn- 
terwyl jy ander in jou vergryp so ondermyn. 
Lig jou rykmansglas en skink jou wyn, ja, jou bloedrooi wyn- 
gepars vanuit ander se dood en pyn. 

Kyk, jou mynwerkers is vir jou net ʼn dowwe swyn- 
van soggens vroeg tot laat staan hulle vir jou in ʼn reguit lyn- 
om in die dieptes van die aarde in ʼn donker skag te verdwyn- 
en daar kap hul in die sweet van hul aangesig soveel klippe vir jou fyn 
en vanuit hulle karige loon eet baie – groot en klein. 

Maar jy O’ Londonmyn hou jou voor God en mens steeds skoon en rein- 
en jy wys met jou vinger na Suid-Afrika en sê dit is sy probleem, ja, dit is syn. 
O’ Londonmyn, ja, Londonmyn met jou gruwelson wat oor Engeland skyn- 
lig jou rykmansglas en drink jou bloed, ja, jou bloedrooi wyn. 


Openbaring 1739
Wêreldse geleerdheid.
Maandag 20 Augustus 2012 15:52 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Kyk, die skale val nou een vir een oral neer- terwyl erge dinge oraloor begin 
gebeur en skielik wil die doktor en professor almal leer-maar voor die tyd het 
hulle hoogdawerend beweer- die vreeslike gebeure sal in ʼn land soos Suid-Afrika 
nooit gebeur. Maar die willose pionne sit met hulle ore na die radio en televisie 
toe gekeer en hulle luister aandagtig na wat die hooggeplaastes fabriseer en hul 
besef steeds nie hulle ellende is juis uit hierdie hoë kringe vir hulle geproklameer 
en hulle uiteindelike lot word deur hierdies vir die finale gekonstateer- want 
geheel hul netwerk is op die eenwêreldorde riglyn gebaseer. 

So val die skale nou een vir een oral neer en kyk, op ʼn stadium word menig 
Boer as soldaat vir die Rooibaadjies aangekeer- om dapper te gaan veg vir 
die Verenigde Nasies se rykdom en eer- terwyl hulle ook die koningshuis van 
Engeland as outoriteit sal vereer- al weet hulle hul word op die einde deur 
hierdies geëlimineer en so word hul gevegsstewels blink gepoets en gepoleer 
om ook voor die valse vredesvors as ʼn elitegroep te paradeer want ʼn eens 
heilige volk kon nie eers deur ʼn volksvertrapping ietsie leer, ja, om hulle 
daardeur in volle vertroue na hulle Skepper te keer. 

So val die skale binnekort oraloor- een vir een nou neer en ʼn verslae volk roep 
wanhopig: Heer O’ Heer- na U toe kom ons later weer-maar laat ons ons nou 
eers weer vinnig na ons wêreldhooggeleerdes keer- want kyk, ons is tot 
satwordens toe nog nie genoeg verrinneweer- laat daarom die predikant, die 
doktor en ook die professor, ons nog ʼn laaste keer vanuit hulle wêreldse kennis 
kom katkiseer en laat hulle vir ons kom demonstreer- hoe om in die laaste fase 
van ons volkselfmoord onsself te kastreer- terwyl ʼn eenwêreldorde die heel 
laastes van ons so tot hulle voordeel te kontroleer- sodat ons as hulle willose 
slawe vir hulle uit kan passeer. 

Binnekort val die skale een vir een oral neer en ʼn engel kyk meewarig op ʼn 
neerslagtige Boervolkie neer- terwyl hy uitroep: was julle maar koud of warm- 
maar julle was wêreldlou en daarom het julle Elohim begin irriteer en om vir 
julle self te dink, dit wou julle nie eers probeer, maar soos swape het julle jul 
deur geleerde swape laat leer en hulle wêreldkennis het julle baie hoër as 
Elohim se Wysheid geëer en daarom is dit nou tyd om voor Sy Aangesig weg 
te retireer- want op slegs ʼn kleine handvol na- het nie een liberalis teen ʼn valse 
eenwêreldorde geprotesteer en daarom is dit tyd vir die skale om alles in hulle 
midde om te keer. 

En so val die skale binnekort oraloor een vir een nou neer- so, laat die doktor 
en professor die Boervolk maar weer kom leer sodat die mens kan vind, ja, in 
die hitte van die stryd het elke hoogsgeleerde skielik gedisintegreer en hulle is 
nie meer daar om veral die verseëldes te korrigeer en so staan ʼn volkie op die 
einde verlate en getraumatiseer en daar is niemand na wie hulle hul nou kan 
keer en om vir hulle self te dink dit het hulle ook nooit aangeleer en dit is nou 
te laat om uit te roep- Heer O’ Heer want toe Hy hulle in hul innerlike tempel 
wou leer- het hulle verkies om eerder te luister na dit wat die geleerde 
wêreldmense vir hulle sou fabriseer. 


Openbaring 1740 
Droë winde.

Dinsdag 21 Augustus 2012 18:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Vanuit die Weste, daar waai die reënwinde nou so baie flou met verdorde 
grasvelde sonder die vogtigheid van selfs ʼn bietjie dou. In ʼn wolklose 
hemelruim met die lig so suiwer blou waar die dorsteling so tevergeefs 
hoopvol ʼn leë houer vir reën uithou en in die dorre streek keer die arend 
sonder kos terug na sy nes toe met ʼn leë klou. In droogtestreke waar 
verhongerdes hulle hande bedelend saamvou terwyl soveel moeders oor 
dooie kinders rou- terwyl niemand meer daaraan dink om ʼn nasie op te bou. 

Vanuit die Ooste, daar waai die vogbringende winde ook so flou- terwyl mense 
tevergeefs putte in droë rivierbeddings grou- met die sterkstes wat desperaat 
aan hulle laaste drinkwater klou- terwyl hulle wegkyk om nie sterwende kinders 
te kan aanskou en niemand luister na die smeekredes van ʼn ma, ja, ʼn swakke 
vrou- terwyl sy haar sterwende kind troostend in haar arms toevou. 

Vanuit die Suide, daar waai die seisoenwinde ook so flou en in versmorende 
warm nagte val daar nêrens bietjie reën of bietjie dou- terwyl die dood soveel 
mens en dier onder sy droogtekaros toevou en so word daar al hoe minder 
grafte vir die menigte dooies gegrou. Maar kyk, die mens toon nog steeds 
geen berou terwyl hulle God vir die vreeslike droogtes verantwoordelik hou. 

Vanuit die Noorde waar die reënwinde hulle self moedswillig terughou- skreeu 
daar nou soos ʼn kind ook die sterwende pou en die dood grynslag openlik en 
nie meer langer in sy mou en in ʼn wolklose hemel bly die lug steeds helderblou,
ja, daar in die droogtestreke waar die sterwendes nie meer langer hul hande 
hoopvol bedelend saamvou om op ʼn groot wonderwerk te hoop en om op die 
uitkoms van reën te vertrou. 


Openbaring 1741 
Moses.

Saterdag 25 Augustus 2012 09:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Moses was reeds as kleine kind deur Elohim se engele bewaar- maar op ʼn dag, 
in sy latere jeug, pleeg hy moord en maak daardeur teen onreg beswaar. So het 
Moses as ʼn vlugteling in ʼn vreemde land, ja, ʼn land van rondtrekkende nomades 
ingevaar en Sippora staan as ʼn suiwer ligstraalbruid vir Moses daar en Elohim 
het Moses vir veertig jaar daar bewaar en so het Moses, ʼn seun vanuit die stam 
Levi, die heilige priesterorde ook onwetend daar bewaar en so was sy skoonpa, 
Jetro, self ʼn priester, in die wildernis vir die behoud van Moses bewaar en daarom 
was hierdie stam se grondgebied heilige grond en ʼn heilige berg staan toe ook 
daar. 

Hier het Elohim voor Moses se aangesig teen Egipteland en die farao oorlog 
verklaar en hierna het die priester Jetro vir Moses met sy suiwer vrou en seuns 
vir sy taak vir die Israelietvolk vry verklaar. Daarna het sy broer Aäron, ook 
Moses se onstuimige hart laat bedaar en Aäron het in die riglyn van die Levi- 
priesterorde, ja, as ʼn profeet, die Woord van Elohim namens Moses vir die 
Farao uitgeklaar en nadat die Israeliete die woestyn vir veiligheid in sou vaar, 
besoek die priester Jetro vir Moses, om die volgende  Goddelike raad uit te klaar 
en dit was sodat Moses hom nie in uitputting- maar in meer rus vir die volk moes 
bewaar en dat hy die wyses as owerstes oor die volk uit moes klaar en Moses 
het rustig, tot voordeel van die volk, toe so effe bedaar. 

En so staan die sewe dogters van Jetro- as die simboliek van die Sewe Geeste- 
as die volmaakte Sionsberg vir Israel as Wysheid tot die einde van die tye daar 
en so word daar deur hierdie uitleg verklaar-dat die skoonvader van Moses  
suiwer was en daarom was Moses in geen opsig ʼn verbasteraar en sy seuns 
Gersom, wat beteken- as ʼn vreemdeling is ek in ʼn vreemde land bewaar en die 
ander seun heet Eliëser, wat beteken- Elohim is my hulp wat my Verlos en van 
farao se swaard bewaar. Daarom sal Elohim ook in hierdie vreeslike tyd die 
uitverkorenes as ʼn vreemde volkie in ʼn vreemde land help bewaar terwyl Hyself 
as hulle Hulp, hulle van Rakas’ kapmes sal verlos en bewaar. 

En wat ʼn tweede en baie minder belangrike huweliksverbintenis van Moses 
ook goed uitklaar word gevind in ʼn apokriewe boek naamlik die ‘boek van die 
Opregte’ in hoofstuk drie en sewentig vanaf vers een en dertig en dit lui soos 
volg: 

(31) Hulle het die koninklike kroon op Moses se hoof geplaas en hulle het hom as
vrou gegee, Adonia, die Kusietiese koningin, die vrou van Kikianus. 

(32) Moses het YaHWeH die Elohim van sy vaders gevrees, sodat hy nie by haar 
ingegaan het nie, ook het hy sy oë nooit op haar gerig nie. 

(33) want Moses het onthou hoedat Abraham sy dienskneg, Eliëser, laat sweer 
het deur te sê: jy sal nie ʼn vrou van die dogters van Kanaän vir my seun Isak 
neem nie 

(36) Daarom het Moses nie sy hart of sy oë gedraai na die vrou van Kikianus nie, 
al die dae wat hy oor Kus geheers het. 

(37) Moses het YaHWeH, sy Elohim sy lewe lank gevrees en Moses het voor die 
aangesig van YaHWeH gewandel in Waarheid, met sy hele hart en siel. Hy het nie 
afgewyk van die regte weg al die dae van sy lewe nie. Hy het ook nie van die weg- 
óf na regs óf na links afgewyk- waarin Abraham, Isak en Jakob gewandel het nie. 


Openbaring 1742 
Net nog ʼn klein tydjie.

Saterdag 25 Augustus 2012 23:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn droom staan Vader in die middel van ʼn klompie eindtydgeeste 
en terwyl Hy hulle troostend bemoedig sê Hy met nadruk aan hulle 
om nie moed te verloor nie en hy vra so mooi dat hulle net nog ʼn baie 
klein tydjie moet uithou- waarna Hy hulle verseker dat Hy baie bewus 
is van die vreeslike omstandighede en die geweldige geestelike druk 
waardeur hulle gaan en waarna Hy nog ʼn keer verseker deur te sê: hou 
net moed, kyk, Ek is reeds op pad en sal elkeen van My verseëldes uit 
die hand van die bose red.


Openbaring 1743 
Afrika skeur.

Sondag 26 Augustus 2012 12:10 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za 

Judith de Beer
In nog ʼn droomgesig storm ʼn monsteragtige skerpioenagtige spinnekop 
op ʼn klein diertjie af terwyl laasgenoemde verbete daarteen probeer 
terugveg en terwyl hierdie eienaardige tafereel dit afspeel tref ʼn geweldige 
aardbewing die Afrika kontinent wat dit oor ʼn wye gebied oopskeur. 


Openbaring 1744 
Jakkals en muishond.

Dinsdag 28 Augustus 2012  08:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Tydens ʼn groot hongersnood in ʼn droogtegebied het ʼn sluwe jakkals 
nuwe jagvelde bespied- eers het hy alles met ʼn kennersoog besigtig en 
besluit toe om in plaas van oorhaastig eerder slim en versigtig te wees. 
So nader hy ʼn muishond en fluister sag dog dringend: luister, ek lyk vir 
jou wel miskien onsuiwer en duister maar kyk, ek groet jou vroom met 
‘n vredes-shalom. Die muishond hou hom slim al weet hy hy is teenoor 
die jakkals minderwaardig en dom maar sê nogtans met ʼn hoogdrawende 
pardon: kom gerus tog ʼn bietjie nader want ek gee tog om. 

Die jakkals begin die spel geniet en terwyl hy met sluwe leuens spek begin 
skiet sê hy: luister, niks- ook nie my raad is gratis of verniet. Ook vind hy 
die arme muishond so deursigtig en daarom verduidelik hy nou so omslagtig 
terwyl hy sê: kyk, al die diere van die veld loop reeds van die honger krom en 
daarom is hulle lewenstydjie ook spoedig om. Ja, die jakkals verduidelik en sê: 
ek weet goed hierdie plek is leeugebied- maar weet O’ muishond dit baat hulle 
puur verniet en nie meer veel langer gaan hulle van dit kan geniet- want terwyl 
jou kinders hongerly speel hulle welpies steeds baldadig en kyk, ongeag die 
hongersnood voed hulle steeds op julle vlees so oordadig en terwyl koning 
leeu so gevaarlik vir jou spesie grom- kom jy O’ muishond en jou kinders 
daagliks van die honger om. 

En terwyl die dom muishond nou van woede bewe soos ʼn geknakte droë riet- 
vergeet hy skoon- die leeus het nog nooit van hulle onwelriekende vlees geniet 
en so staan die groot muishondgetalle nou teenoor die leeus hatig en die jakkals 
staan op sy beurt teenoor muishondland so gretig en vraatsig. 

Die leeus begin nou ontevrede oor al die onreg brom en hulle sê: oor die sluwe 
jakkalsstreke kom ons nog almal in ʼn leeu-uitwissing om en so raak dit tyd om 
van hierdie streek se probleme weg te kom en koning leeu het nou in sy outoriteit 
terug begin staan in hierdie groot gebied en die jakkalse het baldadig die vlees 
van die muishonde begin geniet en so kom die muishondspesie toe deur sy eie 
domheid heeltemal om. 

Tydens ʼn groot krisis in ʼn kontinentale gebied- het ʼn sluwe wêreldorde deur sy 
vrymesselaarorde nuwe moontlikhede bespied. Eers het hulle alles versigtig met 
ʼn kennersoog besigtig en besluit hulle handel nie oorhaastig maar wel eerder 
uiters versigtig. So nader die Verenigde Nasies ʼn kontinent en fluister so sag: 
luister, ek groet jou O’ Afrika met ‘n vrome vredes-shalom- maar Afrika staan 
teenoor die Jood en Engelsman soos altyd so effe dom- terwyl hulle 
hoogdawerend antwoord met ‘n pardon- maar staan ‘n bietjie nader want ons 
gee tog so wel ‘n bietjie om. Die Weste begin die spel geniet terwyl hulle met 
valse beloftes spek begin skiet en ook vind hulle die Afrikaan so deursigtig 
en verduidelik daarom hulle plan baie omslagtig en laasgenoemde antwoord: 
dit is gedoriewaar- so waar as wragtig. 

Ja, ook die kerke sê: geheel die Afrika-kontinent loop van honger as gevolg 
van Apartheid krom en daarom is hulle tydjie spoedig om. Die bankiers van 
die wêreld lê ook ʼn eier en sê: ons weet bykans geheel die Afrika-gebied was 
eens geseënde kolonie gebied- maar weet O’ Afrika dit baat hulle nou puur 
verniet- want kyk, terwyl jou kinders honger ly- arbei hulle steeds baldadig 
en ongeag die wêreldnood eet hulle steeds oordadig en ook die wêreldmedia 
lieg en sê: terwyl die blanke Afrikaan so gevaarlik vir julle grom- kom jy O’ Afrika 
en jou kinders van armoede om en terwyl die bewoners nou van woede bewe 
soos ʼn verontregte geknakte riet vergeet hulle, die wit ras het nog nooit van 
hulle denke of kreatiwiteit geniet- maar in plaas daarvan het hulle oordadig van 
hulle eie aangebied. 

Maar so staan die Afrikaan nou teenoor ‘n klein wit ras geniepsig en hatig en 
‘n skelm- oorweldigende wêreldorde, staan teenoor dit wat die Afrika-kontinent 
bied- so gulsig, gretig en uiters vraatsig.


Openbaring 1745
 
Op dié dag... 

Dinsdag 28 Augustus 2012 15:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op die dag wanneer Elohim sal skyn as oorkoepelende son. 
Op die dag wanneer groot stede gaan verbrokkel van beton. 
Op die dag wanneer engele se verslag lui: alles is opgesom. 
Op die dag wanneer Hy as Groot Regter oor die regters kom. 
Op dié dag staan elke onregverdige regter oor sy eie lot verstom. 

Op die dag wanneer ongekende aardbewings oor die aarde kom. 
Op die dag waar Noordpoolwinde kwaai vir Suidpoolwinde grom. 
Op die dag waar vrugtebome twee keer in ʼn seisoen gaan blom. 
Op die dag wat Elohim net na Sion met Sy Reine Waarheid kom. 
Op dié dag weet die kerk, satan was as ‘n engel van lig vermom. 

Op die dag wanneer die wêreld hulle oor Babilon se val verstom. 
Op die dag waar ook Mammon ewig gaan val so oud en krom. 
Op die dag waar die valse vredevors neerval voor sy eie bataljon. 
Op die dag wanneer Raka- sy eie doodslied slaan op sy drom. 
Op dié dag weet ook die liberalis sy einde het vir hom gekom. 

Op die dag wanneer die magtige seë oor die grote stede kom. 
Op die dag wanneer spotters uitroep; O’ God- kyk, ons keer om.
Op die dag waar kerke agterkom verdraaide bybels is ‘n bitter bron. 
Op die dag waar mense verbrand staan onder strale van die son. 
Op die dag waar donker wolke-brommers om soveel lyke brom.

Op die dag wanneer Elohim as Die Regter oor wêreldregters kom. 
Op die dag waar heilige engele uitroep: kyk, dit is nóú Armageddon. 
Op die dag waar Sion bly uitroep: kyk, ons Meester is aan die kom. 
Op die dag waar Jerusalem oorstelp uitroep: dit is onse Bruidegom. 
Op dié dag staan elke wese, mens of engel, groot of klein, stil-verstom.


Openbaring 1746 
Verwoestende winde.

Dinsdag 28 Augustus 2012 23:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ‘n poolgebied waar die ys smelt oor die eeue-oue dooie karkas van ‘n 
Mammoet- terwyl warm konveksiestrome opwaai met ‘n ongekende spoed- 
daar klink die loeiende klank van verwoestende winde in ‘n komende vloed 
en bulderend antwoord die storms; die mensdom moet boet. 

In die Rooidag waar die son oor ‘n verwoeste landskap groet- daar skyn die 
son oor water wat rooi lyk soos bloed- terwyl aggressiewe winde voortwaai 
met ‘n spoed om op meer mense en diere se ellende te kan voed. 

Waar ‘n oordeelsengel verwelkomend waai met sy hoed om sy aankomende 
broer hartlik te groet- begin die tolwinde weer te waai met ‘n ongekende spoed- 
terwyl die storms loeiend verklaar, kyk, ons bring nog ‘n vloed- sodat die laaste 
landerye verspoel en die mens nie daarop kan voed. 

Waar die rooidag breek om ‘n verwoeste landskap te groet- daar skyn die son 
oor waters so rooi soos bloed en infrastrukture lyk woes en kapoet- met 
vallende skale wat hulle orals begin uitwoed met soveel vlugtelinge wat na 
nêrens heen vlug te voet en agter hulle lê vergete hulle besittings, ja, alles 
verwoes in ‘n vloed.


Openbaring 1747 
Sewe engele se lied.

Woensdag 29 Augustus 2012 18:06
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met vissers wat met hulle nette nog een laaste keer op die see uitgaan- voordat 
die laaste storms alles gaan laat vergaan. Terwyl sewe engele in ‘n ernstige kring 
kom staan en hulle hef ‘n lied uit volle bors aan, ja, ‘n lied met woorde wat die mens 
vir oulaas vermaan en die lied is so eenvoudig dat elke mens dit kan verstaan en 
so klink die woorde van hulle lied wat uit hul monde gaan: 

Kom, O’ mensdom kom sing nou met ons saam- sodat julle die boodskap van die 
ewige Liefde kan verstaan en sodat julle deur hierdie selfde liefde in die ewige lewe 
oor kan gaan. Kom nou met ons saam, ja, kom met ons saam- sodat ons tesame na 
ons grote Vaderhuis kan gaan- want kyk, die laaste tyd is vinnig besig om nou weg 
te taan en die nasies lê voor mekaar se deure die bitter blaam en in die komende 
oordeeltyd raak dit so Godverlate en verskriklik eensaam. 

Kyk O’ mensekinders, ons staan voor julle met ons oë so nat betraan- omdat onse 
Elohim oor julle verlore toestand so smartvol stort, ja, menig droewig traan. Kom 
daarom, O’ mensdom en sing nou ons lied met ons saam- want kyk, die dag is besig 
om vinnig onder te gaan en teen ‘n donker- hemelruim hang daar binnekort soos ‘n 
harige sak die bloedrooi maan en soos die weerwolf, daar tjank die eindtyd draak as 
die Leviatan- terwyl satan sy arms om ‘n enorme oes gaan slaan en ons Elohim met 
net ‘n gerf, ja, ‘n handvol edelkoring sal bly staan. Sing daarom O' mensdom nou 
asseblief met ons engele saam- sodat julle wat kan hoor die lied van die Liefde sal 
verstaan. 

En terwyl die lied van die sewe engele saggies in die stiltes van die tyd weg begin 
taan- trek die vissers vir die laaste keer hul nette op en op ‘n laaste paar edelvisse 
na- het hulle maar net weer verniet uitgegaan. 


Openbaring 1748 
Jerusalem se ou klaagmuur.
Vrydag 31 Augustus 2012 16:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
O’ Hoe gaan die Jodedom die komende tye kan verduur  
Die tabernakel se toonbrode raak galbitter en die wyn is suur. 
So kom daar nou ‘n aaklige kraak in die ou Jerusalem muur- 
en daar skryf weer `n hand van oordeel teen dieselfde ou muur. 
So raak al die kibboetse se produkte nou skaars en peperduur- 
met ‘n ongekende haat wat dit teen die land se grense aanvuur. 

O’ Hoe gaan die Jodedom die komende aanslag kan verduur. 
Kyk die oorlogswolke pak oral saam en die weer lyk so guur. 
En ‘n eienaardige kraak verskyn in Jerusalem se ou klaagmuur- 
en binne en buite die landsgrense brand daar ‘n verterende vuur- 
en Rabbis lyk ernstig met kommerplooie wat hul gesigte ontsier. 
Terwyl hulle ‘n nood boodskap na al die Rabbis wêreldwyd stuur. 

O’ Hoe gaan die Jodedom die erge komende tye kan verduur. 
Met hulle vyande wat hulle nou boos- en kwaadaardig aangluur. 
So begin die heel ryk Jode die bankwese in ‘n ander rigting stuur. 
En globaal roep almal: kyk, die merk van die dier is die regte kuur. 
So raak ook die Vatikaan se brode bitter en die heilige water suur- 
en die Eindtyd hand skryf ongeduldig met Sy vinger teen die muur. 

O’ Hoe gaan die Jodedom die komende aanslag kan verduur. 
en so raak die kraak nou ‘n lelike bars in die ou Jerusalem muur- 
want kyk, so hatig teenoor hulle staan die bloeddorstige Arabier- 
Met ‘n enorme slag- val Jerusalem se eeue oue klaagmuur-
en die Jode begin om van die wêreld se beste soldate by te huur. 
Maar die tabernakel se brode is bitter en die wyn is laf en suur. 


Openbaring 1749 
Die kerkbasaar
Woensdag 5 September 2012 06:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ‘n oorvol parkeerruimte staan ‘n hoopvolle bedelaar en hy wonder of een of 
meer kerklidmaat sy behoefte sal gewaar. Ja, eenmaal 'n jaar kom ‘n gemeente 
kleurvol bymekaar en fyngebak en vleisprodukte staan georden maar ook 
deurmekaar en in die ritme van die hoer se hoofslagaar daar klink in dreunsang 
satans’ stem as die afslaer terwyl hy ook as beskermheer gierig die kerk se beurs 
bewaar. 

En terwyl die gemeentelede so uitspattig op hul kerk se bierfees baljaar- roep 
daar krom ou weduwees: kyk die pannekoek is nou gaar en so staan ook die 
kerrie en rys kant en klaar- met die nagereg vanjaar werklikwaar so ongeëwenaar. 
En terwyl die hoofouderling se maag van al die bier in die kleedkamer nie wil 
bedaar met die predikant wat broederlik troostend verklaar- "byt net vas ou broer 
en begin bedaar want vanaand kom ons weer vir die een of ander sangpaar 
bymekaar en as die seremoniemeester moet jy die erns van die fondsinsameling 
uitklaar". 

En terwyl die bedelaar met tanende hoop na die oorvol kostafels staar- luister hy 
na die gemeente se kinders wat luidrugtig en onbeheers op die springkasteel 
baljaar en hy wonder of het die duiwel ook nou in hulle ingevaar. So sien hy ook 
‘n vrou met `n onnatuurlike- uitspattige haarkleur wat in haar onsamehangende 
woordespel teenoor haar vriendinne net nie wil of kan bedaar en eenkant staan 
haar man fronsend daar en hy bereken; teen ‘n bees ‘n jaar raak die kerkbasaar 
vir hom nou ‘n bietjie swaar. Maar ‘n gemeentelid-broer staan nader en dié is ‘n 
groot vrymesselaar en of dit nou die gholfbaan of kerkbasaar is, hy bly nou 
eenmaal ‘n makelaar en in sy winsbejag- daar wil hy nou eenmaal net nie bedaar 
en dit kos die boer op die einde van die dag meer as net ‘n bees ‘n jaar. 

En so staan daar in die oorvol parkeerruimte die eensame bedelaar en hy voel 
oor dit wat hy sien skielik onverklaarbaar naar en hy wens daar kom ‘n Man met 
`n sweep en Hy slaan die hele kerkbasaar heeltemal uitmekaar- sodat die duiwel 
tog net ‘n bietjie kan bedaar en ‘n engel kom wat die kosbare gebed van die 
rondloper na die hemel toe dra- met woorde wat lui: ek dank U O' God, ek is nie 
‘n gesiene kerklidmaat maar net ‘n eenvoudige, ja, ‘n honger bedelaar. 


Openbaring 1750 
Die Suiwer kronieke Jakobsleer.
Saterdag 8 September 2012 04:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die op en af beweeg tussen materie en Gees van die Jakobsleer, beweeg daar  
tussen hemel en aarde net die suiwer kronieke op en neer, ja, daar waar die edel- 
Adamiet met Elohim deur die eenwording van die weergeboorte kan kommunikeer. 
Maar wee die een wat wil beweer dat elke siel of gees van welke engele mens of 
demone gees- na eie goeddunke in willekeur en dit namens Elohim, elke kleur en 
geur wil motiveer om buite hulle orde as ook eersgeborenes die Heilige- Aparte- 
Jakobsleer te betree. 

Ja, satan moet in alles altyd Elohim probeer kopieer en in die Nimrods-Bileamsleer- 
daar beweeg nou duister demone as valse ligengele tussen hel en aarde op en neer 
en terwyl geheel die hel die aarde nou koloniseer en begin beleer- word daar aan die 
mensdom deur vervalste boodskappe en geskrifte geleer en so geprofeteer dat elke 
mens of duiwel maar die Suiwer Jakobs Kronieke van bo-gebore, engeleleer mag 
betree. 

Maar kyk, daar kom ‘n dag en elke valse gees wat wild fantaseer om daardeur te 
beweer dat Elohim deur Sy innerlike Stem met hulle kommunikeer en dit terwyl 
hulle sy oorspronklike Suiwer leer eers subtiel dan openlik kritiseer om daardeur 
die Babiloniese verbasteringsleer te vereer en so die suiwer Jakobsleer in 
geestelike verbastering te onteer. 

Wee daarom elke manlike siel of gees wat die satans’ leer aan die mensdom kom 
katkiseer want die word as `n duister demoniese eunug vir die hel gekastreer- om 
as ewige ontmande nooit weer na die aparte vergadering van Elohim terug te keer. 
Maar wee ook elke vroulike gees, ja, van 'nou' of kamma van 'weleer' en wat  listig 
tot nadeel van die suiwer kronieke Jakobsleer wil fabriseer- want ook dié sal saam 
met die katolieke hoer-moeder Babilon, die ewige saligheid moet ontbeer.