.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 1551 
Die laaste tafereel.
Donderdag 6 Oktober 2011 07:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Onder die bloedige skroeiende oordeelson daar op die wêreldbesmette 
riviere van ʼn hoer Babilon waar broeiend Lucifer staan as engel van lig 
in die kerk vermom skel binnekort loeiend die sirenes oor groot kataklismes 
aan die kom- met desperaat-stoeiend ʼn wêreldekonomie besig om vir ewig 
om te kom met reeds bloeiende nasies wat nou gevaarlik vir mekaar begin 
grom. 

Daar waar vloeiend die Nyl nou ontaard in ʼn baie giftige bron verskyn 
daar krioelend soveel pes en plaag wat gevaarlik oor die aarde kom- wyl 
vermoeiend in weerstand verswak ʼn verlore christendom- met broeiend 
in soveel woede gee min werklik vir die ander se voortbestaan om. 

Met ʼn uitmergelende vermoeiende nasie in woede aan die kom, ja, oor die 
walle van die ou historiese Don- daar staan Oos en Wes binnekort so oud 
en krom terwyl al stoeiend die wêreld in sy eie geskepte oordeel omkom 
kyk oneindige hemelskares boeiend na die laaste tafereel van die tydvak 
op die planeet aan die kom.


Openbaring 1552 
ʼn Nuwe valse messias.
Maandag 10 Oktober 2011 11:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn aarvoeding- daar drup fataal die laaste kortisoon, terwyl die 
dood lankal reeds deur ou are stroom word in ʼn gruwelbegrafnis 
ʼn waspop as ʼn lyk vertoon met volke en nasies wat roep; hosanna- 
hosanna vir die afgods-ikoon. 

Terwyl ʼn wêreld in euforie oor ʼn belaglike valse vrede droom 
terwyl hul- hulself  met ʼn ewige gevalle toestand in die hel 
beloon het hul so vir hulself ʼn nuwe valse vredesverlosser 
as god bekroon en so het satan as die valse engel van lig 
die ware Messias deur die wêreldraad van kerke onttroon. 

So roep die wêreld hosanna-hosanna vir die afgods-ikoon en 
so word na sy afsterwe, Mandela, as die vader van die volkere 
as ʼn nuwe messias vir die wêreld bekroon-  waar die wêreld in 
treurmare van roubetoon maar in gruwel-verrukking hul eer aan 
hom as die vredes-ikoon sal betoon, terwyl die hel met sy volle 
inhoud hier op aarde die ware Verlossingsliefde van Elohim in 
die suiwer Waarheid as veragtelik sal hoon. 

Staan daarom O’ kleine Sion in hierdie gruweltyd nou voor jou 
Elohim suiwer en skoon- vou jou handjies tesame en fluister 
suiwer en vroom: O’ Abba Vader dit is  U tyd om in ons harte 
vir ewig te kom woon, kyk, gereinig deur U kosbaar bloed 
staan ons klein- nederig en gering maar voor U Aangesig 
suiwer en skoon en terwyl U oordeel oor die wêreld nou 
vernietigend gaan stroom word net U Sion in verseëling 
daarvan verskoon.


Openbaring 1553 
Soos ʼn dief in die nag.
Maandag 11 Oktober 2011 19:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met nasies en volke wat mekaar hoogmoedig betrag.
Terwyl die Weste en Ooste mekaar nou hatig verag.
Met spoorlyne wat kreun- onder geheimsinnige vrag.
Met soveel wat vermoed- maar swyg sonder ʼn klag.
Met soveel oë- wat nou tevergeefs na die wolke trag.
Deur spekulasies met datums op God se koms wag.
Daar roep God: Kyk Ek kom- soos ʼn dief in die nag.

So staan ʼn eens groen vyeboom dor en dood in drag.
Wyl die groot Tuinier peinsend- hartseer daaroor trag.
Hy weet Sy oë en hart- sal daaroor nooit weer versag.
So val die reeds gestorwe vyeboom met ʼn groot slag.
Met kataklismes- wat gaan van krag tot enorme krag.
Wapper daar oor kontinente- binnekort, die swart vlag.
So kom Elohim onverwags, ja, soos ʼn dief in die nag.

Met geheel ʼn wêreld wat swig onder die enorme vrag.
Terwyl satan in duisternis- oor die planeet kom vernag.
Met wet en orde- globaal vernietig deur die eie verkrag.
Terwyl die populasies hul konings en owerhede verag.
Met selfmoordbomme wat oral opklink in dodelike slag.
Daar kom Elohim so onverwags soos ʼn dief in die nag.

Vir tweeduisend jaar het ʼn mensdom hoopvol bly wag.
Met geslag op geslag- wat tevergeefs na wolke sou trag.
Met moondhede wat verwissel in veelkoppige drake-mag.
Met Kanaän as baster-eiendom in Gasa's nuttelose pag.
Terwyl ʼn wêreld vir Sion as die eindtyd slagoffer wil slag.
Maak veral die grotes so blatant op Suid-Afrika hulle jag.
So kom ons Meester onverwags- soos ʼn dief in die nag.

Wanneer kerke Elohim se uitverkorenes nou vurig verag.
Wanneer soveel lui trae maagde nie meer langer wil wag.
Wanneer die dier en sy hordes die verseëldes nou uitlag.
Wanneer die gruwel- die heiligdom- skaamteloos verkrag.
Wanneer die dor vyeboom val- sonder enige stoot of slag.
Wanneer Sion uitroep: op U koms- wil ons nie meer wag.
Kom Elohim skielik onverwags, ja, soos ʼn dief in die nag.


Openbaring 1554 
Daar in doedoe lala land.
Dinsdag 11 Oktober 2011 20:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Waar regeringsamptenare op seminare sonder ophou praat-praat-praat 
oor soveel oplossings van soveel probleme van die reeds verlore saak 
terwyl die uiteinde daarvan niemand werklik traak solank hulle net hulle 
beursies vol kan maak steur niemand hulle werklik daar aan die kieser 
se saak. 

Ja, daar in doedoe lala land daar waar almal bla-bla-bla terwyl hul met 
oop oë in regeringskringe sit en slaap, ja, daar lag die duiwel uitspattig 
oor dom regeringsbesluite so ka-ka-ka. So raak die tyd nou uitgeloop 
terwyl die massas wêreldwyd gaan staak so neem daar menigtes in 
onluste nou hul wraak met ʼn aarde wat haar inwendig diep oop gaan 
kraak en so sit reuse tsoenami’s die kusgebied in skaak wyl steeds die regeringshoofde soos vet paddas in kringe kwaak terwyl hulle in hoë 
woorde net onsin uitbraak. 

Ja daar in doedoe lala land waar die groot kokkedore net wil bla-bla-bla 
terwyl hul op wêreldsamesprekings met oop oë sit en slaap, daar lag satan 
so uitspattig oor dom antwoorde op probleme so ka-ka-ka met massas op 
massas wat in werkloosheid ander laat staak terwyl ʼn baie siek aarde haar 
nie oor die regerings biljoene dollar groen planne traak slinger sy in haar 
wentelbaan en verskuif menig aardplaat met reën wat op soveel plekke in 
droogte opraak terwyl vreeslike vloede dit op ander plekke onmootlik maak 
begin die groot moondhede om hul oorlogsplanne te maak en so maak ʼn ongeneeslike siek ekonomie nou ook baie groot opspraak.


Openbaring 1555 
Verheerlikte vlees in gees.
Donderdag 13 Oktober 2011 08:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So ontwaak ek onverwags vanuit my geestelike geheueverliesnag en ek voel myself gekluister in ʼn swaar materiële vleeslike vrag en ek wis van soveel kosbaar- reeds gebergde data terwyl ek daar ontbloot en broos voor my Maker staan, ja, daar voel 
ek so weerloos klein en skaam en ag myself nie werd om Hom te roep op sy Ewig Grote Heilige Naam. 

So open daar voor my geestes-sig ʼn dimensiedeur sodat ek iets van my geestelike sfeer en ook my vrese as kleine nietige mens kan verstaan en ek ervaar naakte 
vrees gebore vanuit ʼn oorlewingsdrang oor ʼn verganklike illusiebestaan wat voor 
die toegang tot die geestesryk eers moet vergaan sodat ek as ʼn volkome gees vanuit ʼn materiële wêreld weer in die ewigheidsrealm van Elohim kan voortbestaan en so staan ek totaal blootgestel wyl ongekende vrees vir ʼn nuwe onbekende bestaan deur geheel my wese gaan terwyl die Gees my saggies vermaan om die volgende goed te verstaan en dit is dat niemand deur vrees die koninkryk van Elohim binne kan gaan maar dat ek wel as ʼn kleine kind- bang en onseker nederig voor my Skepper Vader 
om hulp mag staan sodat Hy in Sy Liefdeshulp Sy arm kalmerend om my kan slaan terwyl my tydelike materiële bestaan tot my ewige voordeel kan vergaan- sodat ek 
as weergeborene vir ewig in Sy ryk op kan staan vanwaar Hy my tot my eie erkenning sal roep op my ewige oernaam en ek daarom in nuwe diensbaarheid vir Hom kan naderstaan sodat ook ek daardeur Sy ewige onuitspreeklike NAAM kan verstaan. 

Maar voordat die eindtydgeeste se tyd hier op aarde kom en ook gaan is daar ʼn verborgenheid wat hulle baie mooi moet verstaan en dit is dat slegs die wat sonder vrees in diensbaarheid vir Hom tot die einde teen die bose sal staan- sal teen hul 
einde in verheerlikte vlees daar staan sodat ook gesuiwerde materie geklee met die hemel as getuies daar sal staan.


Openbaring 1556 
ʼn Stikdonkernag…
Sondag 16 Oktober 2011 21:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Kyk dit is ʼn stikdonkernag- met die tyd nou lank in die tand.
Op ʼn somber dag waar ʼn gruwel op die heilige altaar beland.
Ja, op ʼn dag waar ʼn ou ekonomie nou lê- heeltemal gestrand.
Is dit ʼn dag waar mense hul siel vir die dier se merk verpand.
Terwille van oorlewing is weinig teen koop en verkoop bestand.
So verhandel in die kontantlose stelsel- die kliënt en die klant.
Sonder die geluid van kasregisters- en ook kleingeld se klank.
In die strepieskode daar skuil die dier se eie verrottingstank.
Terwyl geheel die wêreld op hul knieë vir satan willoos bedank.
Met hul siel verpand staan menigtes- in hul mond proe dit frank.

Dit is donkeraand en Elohim sê: Sion gee My jou kleine hand.
My heiligdom word gereinig- van die linkerhoek- tot regterkant.
Hand aan hand- hardloop Ek en jy- oor My goue hemelstrand.
Tussen My en jou word bevestig die ewige onbreekbare band.
Maar kyk; geheel ʼn bose wêreld maak Ek binnekort van kant.
So kom die dag- waar al die heilige boomstamme gaan brand.
So word al die klippilare en al die kerktorings nou omgestamp.
Wyl ʼn vatikaan en wêreldraad van kerke oor ʼn afgrond beland.
Staan die gemeentes daar- bankrot, oud, sieklik en ook krank.
Terwyl soveel hoofstede wêreldwyd oral tot net as sal verbrand.
Staan as bespotting- leë geboue van eens- voorspoedige bank.
Wyl die mens met die merk verhandel hul siel vir ewig verpand.

Kyk dit is donkernag en Elohim fluister: Sion gee My jou hand.
Hand aan hand hardloop Ek en jy binnekort oor die nuwe strand.
Jy is My bruid- so rosig rooi en mooi, ja, so suiwer en lelieblank.
Kyk die nuwe stad Jerusalem kom binnekort net vir jou hier land.
Maar voor dit sal Ek jou wegruk terwyl My Oordeel alles verbrand.
Kyk- in die hemelruim staan ʼn groot rooi ster aan die hemelwand.
My grimmigheid sal Ek vir almal inskink- O’ hoe bitter is hul drank.
Kyk; die groot moondhede vang Ek nou skielik- heeltemal onkant.
Die aarde kraak oop van die Ooste tot die heel verste Westekant.
Met die Noord en Suidpool nou daar in so ʼn heel vreemde stand.
Met die kompas nou versteur, hy ken nie meer sy eie noordekant.
So verloor geheel ʼn mensdom in vrees-waansin nou hul verstand.
So raak dit stikdonkernag, ja met die tyd lank en geel in die tand.


Openbaring 1557 
Uitermatige weersomstandighede
Maandag 17 Oktober 2011 Oggend ure 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek ʼn reuse reënspinnekop wat op ʼn dun takkie beweeg om kop bo water te bly. Hierna sien ek ʼn enorme spierwit hand wat ʼn donker pikswart aardbol 
in sy handpalm hou en net hierna reuse watervalle soos die Augrabies-, Zimbabwe- 
en nog ander valle wat globaal donderend en dreunend afkom terwyl ander plekke 
in ʼn kort periode in woestyne verander.


Openbaring 1558 
ʼn Geesteskind word gebore.
Maandag 17 Oktober 2011 21:09

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Oor ʼn volkstelling word daar nou so om ons ore geneul.
Met owerhede wat hul aan niemand se privaatheid skeel.
Word almal nou getel en word so van die matriks ʼn deel.
Terwyl die hemel hul oor die wêreldse arrogansie verveel.
Word die laaste volkstelling oplaas verdoemend verseël.

Uit ʼn keuse van drie word al drie oordele vir almal te veel.
Oor Suid-Afrika trek ʼn swart swaard van ʼn oordeelsbeul.
In ʼn groot hongersnood ween kinders so oor bietjie meel.
Deur die pes- sterf daar hordes- nou so koorsig en geel.
Van ʼn eens reënboognasie bly daarvan nou weinig heel.

Maar in die tyd word ʼn kind gebore, ja om ewig te heers.
In die tekens van ʼn hemelruim sal almal dit raak kan lees.
Soos wat in Maria verwek was eens deur die Heilige Gees.
Tydens ʼn sensus gebore- het maghebbers Hom gevrees.
So daal Elohim eens neer in die gedaante van kindervlees.
Om te staan tussen Syne, ja, so nederig, stil en bedees.
Om vir ewig oor die totaliteit as Sy eiendom te kan heers.

So word deur sensus ʼn laaste geslag se vryheid gesteel.
Waardeur die maghebbers- soveel mense- se lot verseël.
Terwyl Elohim se oordeel sonder enige versagting beveel.
Maar in die tyd word Sion gebore om saam Hom te heers.
ʼn Kind word gebore en gewek deur Elohim se Goeie Gees.
Om die tydvak te deurleef- om so vir die toekoms te wees.
Laat almal weet- tekens van die tyd is nou daar om te lees.


Openbaring 1559 
Die reën se woede.

Maandag 17 Oktober 2011 23:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die reën kom oor die velde soos ʼn maagd terwyl sy huppel en speel terwyl sy haar vrolik verbeel hoedat alles onder haar vrugbaarheid aanteel. Maar kort voor lank 
begin sy in woede te smeul terwyl sy haar bliksemstrale oor die aarde uitdeel- wyl 
sy deur donderslae haar misnoeë uitneul versuim sy om haar wilde winde langer 
te beteuel. So kom sy nou as vernietigende storms so onseremonieel en voor haar woede bly plase, plakkerskampe, dorpe en stede nie ongeskonde en heel en terwyl 
sy haar oor die chaos agter haar- haar glad nie veel begin sy reeds weer nuwe vog vanuit die oseane te steel om deur haar konveksiestrome groot haelkorrels te teel- dans die reën eers weer sagsinnig en beloof deur die oes soveel vrug en meel terwyl sy weet sy gaan haar weer nie beteuel daarom begin sy verwarrend eers as warrelwind te speel om as wrede orkaan haar woede oral uit te deel.


Openbaring 1560 
Kerke van koue klip.

Dinsdag 19 Oktober 2011 24:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In gruwelkerke met torings gebou van koue klip.
Waar gemeentes ʼn gevalle engel van lig aanbid.
Waar katoliek buig voor beelde van Maria en krip.
Met dogma en ook ritueel wat so van hulle af drup.

Waar priesters beweeg soos Zombies sonder drif.
Met vroom in hulle hand daar hou hul ʼn valse skrif.
Met gruwel-homoseksualiteit in hul harte uitgegrif.
Word so gemeentes nou vir hel en Hades uitgesif.

In gruwelkerke met hoë torings gebou van koue klip
Waar satan- as die valse god- in soveel harte inglip.
Waar gemeentes tussen politiek en godsdienste wip.
Daar gee die lidmate nou God se ware kinders die lip

Openbaring 1561  
ʼn Bose wêreld het vergeet…
Woensdag 19 Oktober 2011 10:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
My Hand het die aarde gegrond- My Regterhand die hemel uitgesprei.
Maar kyk, nou vernietig Ek die wêreld- Ek maak dit nou ʼn woesteny.
Daar in die dor woestynstreke laat Ek My vyande sonder water wei.
Ek laat die groot wêreldbeeld val, ja, Ek vermorsel sy voete van klei.
Ek Self werp satan hier neer- om almal behalwe Myne te kom verlei.

Maar moenie ween nie O’ Sion, jou Ontfermer sal jou Self kom uitlei.
Op die tafel van My hart is jy uitgegrafeer- jou naam staan voor My.
Kyk, al jou vyande en bestryders die sal Ek self kom uitwis en bestry.
Terwyl Ek hul net soos nuttelose kaf van die edelkoring sal kom skei.
Ja, Ek is die ewige Goeie Herder- wat My Eie skape hier kom uitlei.
Op ʼn ewige groen weiveld- daar laat Ek my vermoeide Sion nou wei.
Daar is niemand- wat die oorblyfsel van Jakob-Israel, kan onderkry.

Maar kyk- ʼn bose wêreld het vergeet Wie se Hand het alles voorberei.
Daarom sal Ek hulle vernietig- al die nasies- elkeen in sy eie kontrei.
Hulle het My wette verbreek- elke ordening van My het hulle oorskry.
Voor die werk van hul hande- voor hul drekgode het hul gaan neervly.
Maar My Aangesig- en die Waarheid- dit het hul soos die pes vermy.
Om die valse profete het hul hul geskaar, ja daar het Ek hulle gekry.
Ook hulle ewige trou so aan die valse vredevors beloof, ook te bely.

Daarom gaan geheel die wêreld onder die bloedigste oorlog moet ly.
Met My Toorn ontvlam sal Ek met al die nasies en volke kom baklei.
Met die hoer van Babilon en haar gruweldogters- díe gaan Ek nou stry.
In hulle eie bloed gaan Ek hulle verdrink- terwyl Ek hulle so onderkry.
Maar jy Sion- moet jou op hierdie dag so uitermatig in My kom verbly.
Sodat jy weet, die Hand van jou Elohim het alles in ewigheid uitgesprei.
Ek alleen het hemel en aarde geplant en aan Sion gesê: Mý volk is jy.


Openbaring 1562 
Béltsasar kom vir Belhar.
Woensdag 19 Oktober 2011 17:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
By die toring van Babel stuur God mense in verwarring as nasies uitmekaar.
Aan die einde van ʼn tydvak bring die hoer van Babilon hulle weer bymekaar.
Gaan heen Daniël met die Woord tot die einde verborge, ja so staan dit daar.
Sodat jy as een van twee- dit aan die einde van die tydvak op kan kom klaar.
Jou tyd is weer hier Daniël, of het jy dit in jou geheue-onkunde nog nie gewaar.
Kyk, dit was jou bestemming deur al die eeue heen aan die einde van die dae.

So lê die mag van die heilig-aparte volk verstrooi- aan die einde van die jaar.
Kortstondig staan Kus in verdrukking oor hulle daar as hulle onrein veroweraar. 
Terwyl kerkowerste en sy lidmate die gruwel op ʼn eens heilige altaar uitbaar. 
So kom wreek Béltsasar- hom aan die einde van die tydvak op gruwel-Belhar.
Sy naam is Daniël Béltsasar en hy kom as eindtyd-wysheid vir die ware Israel.
In sy hand hou hy ʼn skaal- dit is Elohim se eie Oordeel wat nou nie wil bedaar.

Luister hoe roep hy luid na Elia, daar aan die onderpunt van Afrika se ewenaar.
So staan hul saam daar as Elohim se langverwagte Goddelike gevreesde paar.
Maar in hulle voorkoms, daar lyk hulle nie veel beter as die verslonsde bedelaar. 
Maar voor hulle uitsprake word niks of niemand van die groot oordeel gespaar. 
Terwyl die angs in regerings, konings en kerkleiersharte nie meer kan bedaar, 
roep vreesagtige liberale gemeentelede: God, watter sotheid het in ons gevaar.
Terwyl droogte en vloede met kataklismes in soveel verspilde bloed nie bedaar. 

So kom wreek Daniël onder heiden-naam Béltsasar die gruwel-baster Belhar.
Sy naam is Daniël in ʼn nuwe naam vir die eindtyd deur soveel eeue uitgespaar. 
Ja, vir die groot bastergruwel wat nou daar spottend staan op die heilige altaar.


Openbaring 1563 
Die begin van die end.

Donderdag 20 Oktober 2011 19:25
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn troebel see verskyn daar ʼn gevaarlike pikswart vin en die dood van biljoene onedel visse gaan begin die wêreld jubel oor ʼn lyk nou na vore gebring terwyl ʼn wêreldordestem verwaand uitroep: dit is die end van die begin maar ʼn ander stem antwoord koud; nee dit is die begin van die end en dit is te laat vir die wêreld om te besin en dit is te laat om ʼn nuwe versekerde toekoms te probeer win terwyl ʼn gierige wêreldorde nou net wil begin ontgin om vanuit puinhope hul nuwe beraamde ekonomie te ontgin win hulle in plaas van voorspoed, olie en goud nou net teëspoed, skade en nuttelose tin. 

In verskerpte rebellies word wêreldwyd al hoe meer dooies na vore gebring terwyl 
ʼn selfgeskepte oordeel al hoe nouer om almal begin te kring begin daar die rooiligte 
na Suid- Afrika deur te dring en terwyl in feesvieringe oor ʼn dooie die vreugdeliedere die atmosfeer deurdring vibreer daar ʼn aardbewing wat wyd uit kan kring. So val daar 
ʼn skaal en dit spat in baie groot onmin met ʼn wêreld wat binne maande die hande wanhopig saam kan wring en terwyl die oordeel in menig kataklismes al hoe wyer 
uit gaan kring roep ʼn stem nou verwaand: Dit is die einde van die begin maar ʼn koue stem antwoord terug- nee dit is die begin van die end.


Openbaring 1564 
Ewig by omdraai verby.
Maandag 24 Oktober 2011 09 20
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
 
Judith de Beer
Ja, met die Hamer wat val- met die sekel wat swaai.
ʼn Son wat brand met mense wat verskroeiend braai.
Met die kerke wat nou bedrieglik- so flikflooi en paai.
Terwyl die haan so onophoudelik in loënverraad kraai.
Begin ouer en kind- ja broer en suster mekaar verraai.

Met bomme wat val wyl vyande mekaar wreed afmaai.
Met elemente wat raas- is die pad nou verby omdraai.
So begin regerings opstande ondiplomaties af te raai.
Niemand doen meer moeite om hul volgelinge te paai.
So krap die moondhede nou openlik in ander se slaai.

Met mooie Griekeland wat val- eens so skoon en fraai.
Waarom het ʼn ekonomie nou so wreed teen jou gedraai.
Werkloosheid- word op jou reeds krom skouers gelaai.
Jy kan nie meer oes omdat jy nie meer suksesvol saai
Eens was jy so groot maar die tyd het teen jou gedraai.

Met skale wat val word nou deur vervalste bybels geblaai.
Wyl predikant en pastoor gemeentes vir ʼn penning verraai.
Met leuens gesaai het die gemeentes net onkunde gemaai.
Wyl ʼn hoerkerk-Babilon haar gemeentes met gruwels paai.
Raak dit ewig te laat vir die kerkgangers om om te draai.

Met die hamer wat val en ʼn sekel wat bloedig rondswaai.
Is vader tyd nou besig om na ʼn volgende bladsy te blaai.
Die son sal skroei met mense wat in haar strale sal braai.
Die aarde se oppervlak- lê binnekort met baie lyke besaai.
Terwyl elemente raas raak ʼn pad nou ewig verby omdraai.


Openbaring 1565 
Satan se panga en Migael se swaard.
Woensdag 26 Oktober 2011 07:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Migael kom in verskrikking en hy trek sy swaard sodat daar ʼn oorlog op aarde 
en die geestesryk ontaard so staan daar ʼn eens heilige volk bewend, verskrik en beswaard, met angs in hul hart- O’ waarom is hulle so bleek in hul gelaat- kyk, 
hulle het die wee van hulle God astrant verlaat en onder ʼn Billeams-leer raak 
hulle toe arrogant-onverskrokke almal se maat. So liberaal uittartend volg hulle 
ʼn smerige wêreld met ʼn vaart terwyl hulle die meer konserwatiewe leer van Elohim smaad, ja so staan ʼn eens kamma trotse Afrikanervolk nou daar verskrik en 
beswaard terwyl die boosheid in al sy fasette om hulle ontaard.

Migael kom in verskrikking- kyk, hy trek ʼn bloedige swaard sodat daar ʼn oorlog 
op aarde en die geestesryk ontaard en so staan die liberales verontreg nou vir 
almal behalwe hulleself kwaad. Niemand vanuit hulle gruwel-midde staan gereed 
of paraat wyl hul steeds die konserwatiewe leer van Elohim smaad weet hulle hul 
gaan nie een by Sy duisendjarige vrederyk baat want hul gees het verbaster- kyk, 
daar tussen hulle vlees lê die onrein saad, ja met hulle lafhartige hart het hulle self 
in die groot gruwel ontaard en nou met die ark van veiligheid gesluit het die hemel 
nie meer vir hulle raad. 

Ja, so kom Migael en hy trek in verskrikking sy bloedige swaard sodat daar haat 
en tweespalt in Suid- Afrika ontaard. Die klok slaan twaalf en dit is globaal vir almal 
te laat, kyk, alles wat leef en beef raak in hulle bloedlus nou uiters kwaad, ja in angs raak selfs die donker gesigte bleek en asvaal in hulle gelaat met die haat en vrees 
wat seëvier in elke hoek en op straat, terwyl wet en orde in totale chaos ontaard weet ook die vreesagtiges in die buiteland God het hulle verlaat. Was hulle maar koud of was hul maar warm- maar in die liefde het hul Hom en hul naastes verlaat.

Kyk, satan trek grynsend ʼn panga en Migael sy swaard sodat haat en tweespalt 
nou wêreldwyd begin ontaard. In twis en tweedrag verdeel in onenigheid nou 
ook die staat sodat nie een in hul midde op die einde gaan baat. Terwyl al die bevolkingsgroepe mekaar nou openlik haat staan die liberales daar- nie een van 
hulle in die minste paraat, terwyl hul eens veilige wêreld om hulle in bloed ontaard 
en so skommel satan grynsend vir die laaste spel en laat val ongesiens ʼn kaart- kyk, 
dit is die dood in skoppensboer en niemand op aarde weet meer goeie raad.


Openbaring 1566 
Golwe en vure.
Donderdag 27 Oktober 2011 23:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn visioen sien ek reuse golwe wat oor die land breek en net daarna
groot vure wat globaal begin brand.


Openbaring 1567 
Daar skuil die skrik…
Vrydag 28 Oktober 2011 02:35
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die donker woning van die nag daar skuil die skrik wat deur demoniese magte 
die heilige volk verdruk met toordokters wat geheimsinnig oor diaboliese dolosbene buk, ja deur bloedbindings orkestreer hulle soveel ongeluk terwyl die eindtyd so genadeloos van soveel kante druk word die vrug van soveel satanswerke nou gepluk. So staan ʼn Boervolkie as willose slawe onder wêreldstrukture gebuk met die bitter-beker wat hulle tot op die bodem leeg moet sluk. 

In die laaste ure van die nag daar skuil vreesagtig die skrik met die eindtydpad wat 
nou in twee dele invurk tussen liberaal en konserwatief word in groot en klein getalle opgeruk en so stuur alles nou af op die baie groot ongeluk maar steeds ydel staan die volk daar so opgesmuk deur waardelose materie word hulle nou vir die hel ingesluk en so word hulle terwille van die glans daarvan wreed verdruk, ja, daardeur verbeur hulle nou al hulle hemelse geluk. 

In ʼn ewige val na nêrens daar skuil die skrik met miljoene verlore siele wat nou na Hades opruk so word hul hartverskeurend in ʼn ewig verlore dimensie ingeruk om vir ewig te vergaan onder satan se ondenkbare juk- O’ hoe oneindig groot is die gevalle toestand se ongeluk om vir ewig te moet vergaan onder satan se wrede druk met soveel trane van smart vir ewig nooit weggesluk. 

In die jakkalsies van die eindtyd se moedbrekers skuil ook Sion nou so bedruk wyl 
sy verlangend hunker na haar Elohim se geluk met die ontroue maagde nou op die pad wat na die verkeerde kant toe vurk met slegs die troue oorblyfsel wagtend op 
haar Bruidegom so onopgesmuk staan hul stil gedwee daar in die eindtydjuk maar 
so breek daar die dag en in Elohim se glans voel hul so verruk om die goue vrugte 
van hul geloof vir ewig te kan pluk.


Openbaring 1568 
Slegs die dood.

Vrydag 28 Oktober 2011 06:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek ʼn man met swart hare geklee in ʼn oorrok van swart linne 
alleen op ʼn parkbank in ʼn verlate park sit en nêrens is daar enige beweging 
of enige ander lewende wese in sig nie en die gedagte kom by my op dat dit 
die dood is wat alleen op hierdie spesifieke plek oorgebly het.


Openbaring 1569 
Novembermaand.

Vrydag 28 Oktober 2011 17:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Novembermaand met jou skerpioensekelstert wat niemand mooi verstaan 
terwyl jy glansend daar teen die donker hemelruim staan voordat ook jy weer
in die Boogskutter oor moet gaan sodat die diereriem weer in sy siklus van al 
twaalf fasette oor kan gaan sodat daar teen die uitspansel die diereriem vir ondenkbaar eons sal bly voortbestaan, ja reeds lank nadat soveel sonne en 
planete sou kom en gaan. 

Novembermaand met jou skerpioensekelstert wat niemand mooi kan verstaan 
daar onder jou glans wil die nasies en volkere mekaar nou verslaan in die waansin 
van die tyd lê hul voor mekaar se deur nou die bitterblaam terwyl daar oor die aarde nou die een uiterste na die ander gaan en so staan Mammon en die kerke vir oulaas 
as vennote saam terwyl satan vir homself listig ongesiens die gruwelkind trippel ses uitkraam so val daar nou op die aarde ʼn enkel engeltraan wat alles in sy pad genadeloos kom stukkend slaan terwyl soveel storms in ondenkbaar vloed oorgaan met gebiede wat plek-plek onder aardbewings wil vergaan wyl in ʼn rooi gloed daar 
ʼn vuurspuwende berg in silhoeët staan is dit die maan wat soos ʼn harige sak bloedrooi daar staan en terwyl slegs Sion die tekens van die tye goed kan verstaan sodat sy ongesiens op die elfde as die eindtydgetuie eenkant toe staan met die ark 
se deur wat voor die wêreldling toegaan staan jy- Novembermaand met jou skerpioensekelstert in goud beslaan terwyl jy glansryk daar teen die sterrehemel 
staan klink jou sug daar deur die heelal oor hoe oneindig groot is Elohim se Naam terwyl Hy met die ongekende krag van Sy vier winde al die gruwels gaan kom stukkend slaan.


Openbaring 1570 
In…

Saterdag 29 Oktober 2011 24:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die lelieblank van ʼn rein spierwit veldblom.
In die warm glimlag van ʼn somer oggendson.
In die Koel Bries in die fluistering van die wind.
In die vrolike gebabbel van ʼn jong kleuterkind.
In die lewensgewende water van ʼn soet bron.
In die mooi Hebreeuse vredes-woord shalom.
In sagte deernis deur soete liefde vasgebind.
Waar jy die groot genade van Elohim sal vind.

In ʼn sagte skoonheid van ʼn bruid in aankoms.
In die trotse houding van ʼn suiwer Bruidegom.
In die skoonheid van die dagbreek se rooi tint.
In die vrolike gewapper van die oorwinnings lint.
In ʼn nederige verskoning van ʼn opregte pardon.
In die regverdige winste van net ʼn eerlike som.
In versorgde wonde deur ʼn Samaritaan verbind.
In vriendskappe van naastes mekaar goedgesind.
In die heilige stilte- wat al die eons kan verstom.
Buite tyd en ruimte as die ewigheid se slotsom.

In die ewige geestelike sfeer aan God vasgebind.
Waar jy net Sy Liefde en nogmaals liefde sal vind.
Wanneer blye verwagting in ʼn vrou se oë oopblom.
Weet jy daar is vir haar ʼn nuwe baba aan die kom.
In die groen vars soet geur- van varsgeplukte mint.
In die baldadige spel, ja van die vrolike warrelwind.
Ja, in die lelieblank van die rein spierwit veldblom.
Daar vind jy Elohim se ewige bruid, ja net vir Sion.


Openbaring 1571 
Ontstaan- oorsaak en doel.
Maandag 31 Oktober 2011 16:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die soeke van die filosoof na die ontstaan- oorsaak en doel, ja, so intens op 
die menslike psige en onderbewussyn gerig- en wat dit is wat hierdie intelligensie motiveer en oortuig om hul wilsbesluite op dit wat positief of negatief is te rig om 
hul so daardeur in die ewige bron van lig en lewe uit te kan lig of wat hul net tot ontbinding in die ewige wurm van die dood verplig. 

So beroep die filosoof op die wegwyser van die ewig- Superieure Denker, met sy 
hart so na sy Elohim gerig terwyl sy siel saggies fluister: wees net U alleen my gedagtegids, ja, tussen die Lig en duisternis my Heilige oorgangsbrug en antwoord My in geestesfrekwensie deur die harmonie van U Goddelike gedig. 

So ontsnap daar vanuit ʼn leë dimensie die suggestie van ʼn depressiewe sware sug 
en dit antwoord: kyk, daar in die negatiewe pool van die materie waar so bizar daar skimme in nie-diensbaarheid nie iets positief kan verrig- vertoef daar so kortstondig 
in die oënskynlike vrolike lewe van die wêreldling net denkbeeldige illusie van materie-fantasie in net ʼn lewensklug en in die ewige stilswye na die dood win daar die eens verlore bestaan daarvan nooit weer iets terug. So was en is daar in die nonbestaan van negatiewe nie-materie- die ewige dood toe nooit net ʼn klug. 

So voel die filosoof homself nou so diep ontstig en roep benoud: O’ my God hoe is 
ek nou nie ontwrig in ʼn lewe sonder belofte in ʼn tydelike bestaan nou so gedug- so wag ek nou vreesbevange op die dood wat die soete lewe uit my moet kom wurg. 

Maar so antwoord daar nou vanuit ʼn onuitspreeklike dimensie van Suiwer Lig: 
luister O’ jy- klein menslike denker na die ewige lewenslied van die onsterflike Goddelike gedig en weet- jou siel word slegs deur die LIEFDE alleen verlig- om 
deur Sy Waarheidswysheid jou so in ewige diensbaarheid vir ander lewe te kan 
stig en weet daarom dat ware lewe altyd vanuit ʼn onuitputlike bron- net van ditself 
gee en nogmaals gee- in die ewige soete Goddelike plig.


Openbaring 1572 
ʼn Erge aardbewing.
Woensdag 2 November 2011 00:10 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Nadat ek skielik onrustig voel ervaar ek ʼn erge angsaanval 
en net hierna voel ek die ruk en geskud en vibrasie van ʼn erge aardbewing.


Openbaring 1573 
ʼn Gruwelmallemeule.

Woensdag 2 November 2011 18:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die mallemeule van die wipplank en die skoppelmaai.
Daar waar die wêreldliggies so vrolik swenk en swaai.
Waar dronkkop daar die wêreldling roekeloos ronddraai.
Oor hul speelterrein lê dit daar met rommelsmart besaai.
In die handel en die wandel- van die skelm jakkalsdraai.
Waar politieke winde van verandering alles kom omwaai.
Terwyl ʼn ekonomie van links na regs nodeloos omswaai.
Is dit te laat vir kerke om hul gemeentes van dit af te raai.
Vir te lank het hul mos die Waarheidswoord so versmaai.
Terwyl hul heerlik in al die wêreldsondes saam sou baai.

In die mallemeule van die wipplank- ook die skoppelmaai.
Ook daar op ʼn offeraltaar van soveel ligsinnige Boerebraai.
Waar die volk laggend hulle heildronk so hoog rondswaai.
Terwyl daar oral besope opklink- net die leë groot lawaai.
Verloën hulle vir God, ja met die haan wat drie keer kraai.
Terwyl die dood nou vir hul ʼn leë toekoms in Hades saai.
So flits daar nou ʼn sekel wat alles in oordeel af kom maai.
Met wêreldoorlogskepe wat nou geanker lê in ou Tafelbaai.
So vlieg daar krysend- nou die pikswart kraai oor die kaai.

In die mallemeule van die wipplank- ook die skoppelmaai.
Daar tooi skewe mans hul dramaties as vroue tog te fraai.
In die karnaval sing en hou hulle jolyt met ʼn groot lawaai.
Op die sierwaens- met soveel sondes en gruwels oorlaai.
Daar staan menig predikant wyl hulle vir die massas waai.
Met soveel semen in die gruwel-ontug oral oor nou gesaai.
Met flenter teologie in eie waarheidsverkragting windverwaai.
Wyl hoogmoedig die gemeentes ewig weier om om te draai.
Terwyl hulle mekaar so met vervalste bybels- troos en paai.
Speel hul voort in mallemeule van wipplank en skoppelmaai.


Openbaring 1574 
Sion.
Donderdag 3 November 2011 08:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In onsekerheid is daar ʼn stem wat vra oor wie en wat Sion werklik is en dieselfde Stem wat eens gesê het; dit is My Seun in wie Ek ʼn welbehae het- Die antwoord weer en sê: Net soos wat Ek Eva langs Adam as maat geplaas het- net so plaas Ek Sion langs die Seun van die Mens, ja, as Sy ewige bruid. Sion is die Goddelik-uitverkore verseëldes wat saam met haar Bruidegom as Bergvesting en Skuilplek vir alles wat Suiwer en Apart is sal dien en wat deur die eeue as mensekinders vanuit die goue maagdelike kroniekelyn gebore is om as Goddelike arbeiders deur die weergeboorte tot volmaakte wesens en suiwer kinders van Elohim te ontwikkel. 

So was die bloedlyn van Sion ook die suiwer Goddelike D.N.A bloedlyn waaruit Elohim Self as Mensekind Sy verskyning sou kom maak om sodoende Sy suiwer Leer op ʼn altaar van twaalf klippe, ja, twaalf apostels verteenwoordigend van die twaalf stamme van Israel neer te kom lê, sodat dit deur die suiwer Offer van die Verlossingsgenade weer tot Hom- as suiwer gereinigde weergeborenes kon terugkeer. 

Sion is ook die ewige troue wagters van die ewigheid en so ook die vriendelike gasvrye herbergiers en daarom die ewige seëlbewaarders van alle gegewe Goddelike Inligting en Data wat binne en buite al die grense van tyd, materie en ook die nie-materie wat die geestesryk insluit en wat daarom ook die heilige sfere van al die aartsengele is en daarom vanselfsprekend die skale is- wat die oordeel van Elohim 
op die regte tyd en plek as uitvoerende oordeel van Elohim volbring en daarom verskyn daar nog altyd net vanuit Sions midde- Elohim se bodes en profete, 
sieners en so ook die gesalfde rigters en soms ook Goddelik-verkose konings 
soos byvoorbeeld waarvan Dawid een was. 

Sion maak die hoof uit van die groter Goddelike liggaam wat in haar totaliteit die 
dogter van Jerusalem is en wat op die einde van die dae as die verteenwoordigers 
van die hemel as honderd-vier-en-veertig-duisend hier sal staan en daarom is Sion-
net op die gevoel van die liggaam na- al die opname sintuie en werktuie van Elohim
wat op Sy beurt Self die Breinkrag agter die totale Goddelike Struktuur is en wat 
daarom op die Sewe Geeste van Elohim Self rus wat op Sy beurt op die twaalf heilige
strukture van Israel rus en wat die ewige stewige fondament van die Nuwe Jerusalem
uitmaak. 

Weet daarom dat Sion die opofferende en onderhoudende LIEFDE van Elohim Self 
vir Sy totale skepping is omdat alles oeroorspronklik planmatig binne hierdie
raamwerk van Sy Ewige Liefdestruktuur val. 


Openbaring 1575 
Oordeel in profetiese woord.
Vrydag 4 November 2011 12:00r
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Soveel keer met woorde te kies en te keur.
Met boodskappe wat selde iemand opbeur.
Oor die einde waaroor almal so gaan treur.
Word daar nou vertel- van die groot terreur.
Met soveel kataklismes oral oor te bespeur.
So gaan die mensdom baie moet ontbeer.
Met die dood- so oral om hulle te bespeur.
Met niemand wat oor gevalle naastes treur
ʼn laaste boodskap word met onheil gegeur.

Soveel keer met woorde te kies en te keur
Word die eindtydtafereel nou gekonstateer.
Met ʼn wêreld wat hardhorend vorentoe beur.
Glo hul tevergeefs op die end kom hul deur.
So word hulle deur waarskuwings nie geleer.
Wyl Mammon vallend nog pateties probeer.
Gaan die mens in hongersnood baie ontbeer.
Met pes- wat hulle ʼn baie duur les kom leer.
Raak dit te laat vir mense om te murmureer.

Soveel keer met woorde te kies en te keur.
Word verniet- deur profetiese woorde geleer.
Met ʼn aarde wat onophoudelik begin vibreer.
Begin bevolkingsgroepe- mekaar terroriseer.
Met fratsgolwe wat die lande ʼn les kom leer.
Word die antichris as die god genomineer.
Terwyl gruwelduisternis die lig kom penetreer.
Kan niemand meer hul teen die staat verweer.
Sodat die boosheid- nou oral openlik opereer.

Soveel keer- met woorde te kies en te keur.
Word gesê: die eindtyd is nou hier monsieur.
Ruk jou daarom nou baie vinnig reg meneer.
Voordat jou siel vir ewig moet gaan krepeer.
Met die satan wat ewig oor jou sal triomfeer.
Moet daarom oor profesieë- nie murmureer.
Terwyl jy vinnig leer- om jou God nou te eer.
Om in liefde met Hom te kan kommunikeer.
Is dit nooit nie te laat- om van Hom te leer.

Soveel keer met woorde te kies en te keur.
Met donker boodskappe wat selde opbeur.
Wyl ʼn blinde wêreld hul aan niks wil steur.
Hulle roep uittartend- ons is nog in ons fleur.
ʼn Eindtyd word binnekort in bloed gekleur.
Met baie oë- wat hel op aarde gaan bespeur.
Met vreeslike storms wat alles oop kom skeur.
Met tsunamis wat so oor die landstreke beur
Terwyl vulkane- die lugruim swart kom inkleur.

Soveel keer- met woorde te kies en te keur.
Wil niemand meer- aan God se woorde steur
Met die doodsreuk oral in die lug te bespeur.
Raak dit te laat om oor verspilde lewe te treur.
Met die groot aardbewings wat oral-oor gebeur.
Onder bloedige son word met God gekgeskeer.
Terwyl biljoene hulle so tot satan begin bekeer.
Terwyl hy nou breëbors oor die wêreld regeer.
Is daar weiniges oor wat hulle nog wil laat leer.

Soveel keer met woorde- te kies en te keur.
Word daar tevergeefs- deur die profete geleer.
So staan groot oeste daar nou so verrinneweer.
Onder hael en droogte van ʼn wispelturige weer.
Sonder satelliete- kan niemand kommunikeer.
Baie probeer hul as wrede bendeleier nomineer.
Om sodoende die laaste voedsel te kan beheer.
Met mense wat oor vergete vleispotte fantaseer.
Is daar geen oplossing- wat alles kan kom keer.


Openbaring 1576 
Bindingsbundel van Konstantyn.

Vrydag 4 November 2011 14:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die bindingsbundel van Konstantyn waar die soeke van menig skrifstudent 
in die voorskrifbeperking daarvan wegkwyn- wyl die vrye arendsvleuels van 
Wysheid in die eentonige herhaling daarvan verdwyn- terwyl daar slegs die Geestesvryheidsvlug oor Elohim se ewige Woordpêrels skyn, ja, in Sy Ewig 
Lewend Woord buite tyd en ruimte myn- sal ek dit daarom nie langer deel met 
die dowwe wêreldswyn wat dit onder pote van onkunde sal vermorsel tot 
nuttelose papiergrein. Daarom sal daar vanuit die vervalste bindingsbundel 
van Konstantyn die ware lewenslig van Elohim net nooit nie skyn- omdat slegs 
die Lewend Gees die Woord tot Waarheid kan verlig voordat ek kan kleim; 
kyk, dit is nou myn. Staan daarom, voordat jy in Konstantyn-aanbidding en 
binding in die vervalste letter van sy wet verdwyn, eerder teenoor jou Elohim 
in ʼn reguit liefdes lyn, ja, staan daar teenoor Hom nederig rein en klein, sodat 
jy Sy Lewend Woord en Waarheid in jou omgewing uit kan sein.


Openbaring 1577 
Hongersnood.
Saterdag 5 November 2011 07:55
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op die tone van die wind kom daar die klank van kinderween.
Oor hulle toekoms hier op aarde, ja, hulle so wreed ontneem.
In die vernietigende harde haelklank- van die baie bitter reën.
Waar Alsem in die dood soveel lewens ewig weg kom neem. 

In ʼn groot hongerkerm oor ʼn onvrugbaar Afrika-droë- speen.
Waar soveel uitgeteerde kinders in hul sterwensoomblik teem.
Daar in die bakhande- wat hoopvol net ʼn bietjie meel wil leen.
Daar gryns die dood oor soveel swart volke ewig daarmee heen.

Op die Boereplase waar hordes massas alles nou wil oorneem.
Daar struikel die blanke ras nou op sy laaste wankelrige been.
So klink daar op die toon van Afrika-wind ʼn droewige geteem.
Oor ʼn toekoms op die kontinent almal nou so wreed ontneem.


Openbaring 1578 
U Verseëlingskroon.
Sondag 6 November 2011 09:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In U verseëling soos ʼn kroon op my hoof.
Hou ek my so vir die wêreld-aanklag doof.
Met Satan wat soveel siel vir Hades roof.
Bly U O’ YaHWeH, ewig steeds my Hoof.
Wyl U Lig in verlatenheid op aarde uitdoof.
Bly daar steeds ʼn ewig loot wat U sal loof.

Met die wêreldslaaf wat hul vir niks afsloof.
Is die ewigheid in rykdom aan Sion beloof.
Terwyl ʼn Oordeel ʼn wêreld oop kom kloof.
Is ek as deel van Sionsbruid aan U verloof.
Met die lewenslig wat uit soveel oë uitdoof.
Staan net Sion steeds- sterk in die geloof.
Met ʼn bose wat alles mooi en goed beroof.
Staan U verseëlingskroon trots op ons hoof.


Openbaring 1579 
Naak en ontbloot…
Sondag 6 November 2011 11:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Met gister vir ewig verby en nou morsdood.
Met vandag se wandade more se groot nood.
Met ʼn wêreld se sonde onvergeefbaar groot.
Staan Kus en Egipte- nou naak en ontbloot.
In Libië en Sirië- in hulle val- ewig oorboord.
Was ʼn heilige land ook nie aan Jode beloof.

In Suid- Afrika, waar mynhope hoog opstoot.
Waar wilde swart-esel dom balk in antwoord.
Daar kom die groot moondhede, ja aan boord.
So verander berg en dal in onbruikbare moot.
Sodat daar net dorings en distels oral opstoot.
Niks het ooit werklik aan wilde Raka behoort.

Lank gelede in Egipte- was Farao eens groot.
Maar vandag is die land in swakheid ontbloot.
Met Kus wat die voorvaders vra om antwoord.
Sal vanaf Zambezi tot Nyl ʼn bitter gal opstoot. 
Met Afrika- wat aan Gabriël se woede behoort.
Sal geheel die wêreld weet wat beteken nood.
Met ʼn verlede verby en die toekoms uitgeloot.

Kyk- O’ Arabië en Kus- hoe groot is jou nood.
Nood in plakkerskampe- net nuttelose skroot.
Met al jou hulpbronne wat aan ander behoort.
So klap daar in wêreldoorlog die eerste skoot.
Met Egipte en Kus van voor en agter ontbloot.


Openbaring 1580 
Luister O’ luister...

Maandag 7 November 2011 21:00 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Luister O’ luister word daar in die geestesrealm gefluister, ja so 
saggies gefluister terwyl almal vra: het julle gehoor- daar is van 
die Boervolk- die eens unieke Boervolk bykans niks meer oor 
en so het hulle ook bykans alles eens vir hul so heilig verloor 
en so word hul nou boonop stelselmatig uitgemoor. 

Luister O’ luister word in engelekringe gefluister: kyk, daar in 
Suid-Afrika raak dit nou vinnig donker en duister en so beaam 
die hemelwesens dit nou saam in ʼn koor terwyl hulle ook laat 
hoor: hierdie volk het steeds nie ʼn benul wat lê nog vir hulle 
alles voor, ja, kyk- teenoor al hul tevergeefse pogings daar lê 
satan hulle so laggend voor. 

Luister O’ Luister word vanuit die hemel gefluister, ja, nou so 
dringend gefluister- bring nou nader die oor sodat almal dringend 
kan hoor: ʼn vreeslike gebeurtenislê almal nou voor en so staan 
wydsbeen regoor Afrika-kontinent met ʼn kapmes nou die wrede 
Raka-Moor wat wild en wakker onder almal net wil vermoor. 

Luister O’ Luister word daar nou tussen die skale gefluister: kyk, 
Satan weet hy word in die nabye toekoms in duisternis vir ʼn duisend 
jaar gekluister met baie min tyd nou vir hom oor weet hy goed hy gaan 
die stryd teen God verloor so kom hy na vore met die groot gruwel vir 
laaste gestoor terwyl hy wraakgierig al die heiliges wil vermoor. 

Maar al die engele antwoord nou opgewonde in ʼn koor: kyk, deur 
die groot Genade, ja, Verlossings Genade, bly gelukkig daar Sion 
vir die Nuwe Vrederyk oor.


Openbaring 1581 
Juda-Edom Jodedom.
Woensdagaand 9 November 2011
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die gewig van Salomo se inkomste in een jaar was seshonderd 
ses en sestig talente in suiwer goud. Met Seder en Sipreshout 
vanuit Tirus, soveel as wat Salomo maar kon begeer, het ook 
die Egiptiese Farao die stad Geser as ʼn trougeskenk aan sy 
skoonseun Salomo gegee en so het die gierige draak Mammon 
ontstaan op Tarsus-handelskepe wat oor die seeroetes van die 
skelfsee sou vaar. 

Salomo het homself, ondanks die feit dat hy Edom wou vernietig, 
hom met elke maghebber tot sy voordeel deur politieke manipulasie 
verswaer en so was daar die gruwelgeboorte van die basterbloedlyn 
Juda-Edom, wat vandag beter bekend is as die oral te vinde wêreldjood 
met hul hoofkwartier tot vandag toe hoofsaaklik, ja vanuit Israel tot in 
Londen, en so staan hul trots daar as die geheime basterwortel uit ʼn 
vertakkings-saadlyn van Dawid en doen hulself voor as ʼn valse Sion 
en so staan hulle verskans en verskuil in die Weste daar met hul 
ougoud vanuit ʼn vergete Ofir en ook nuwe suiwer goud en diamante, 
ja, met elke denkbare grondstof geroof vanuit Suid-Afrika en so het 
Juda-Edom as die Weste ook volle beheer oor al die grondstowwe 
van die aarde, met meeste van ook die olie asook energiebronne en 
so staan die Vrymesselaarorde vir eeue en geslagte as die illuminatie-
maghebber direk onder die verligte vaandel van Lucifer homself- om 
deur sy gruwel-uitvoerende mag- naamlik die Vatikaan, wat op sy 
beurt weer deur sy gruwel-hoerkerk Babilon satan se heerskappy 
deur vervalste christelike leerstellings- in valse waansingodsdiens 
die massas deur manipulasie tot hul voordeel te misbruik. 

Maar deur die Wysheid van Elohim is daar ʼn suiwer edelloot sonder 
enige Edom invloed- in ʼn Goddelike D.N.A bloedlyn, ja vanaf Adam 
tot en met nou en wat niks anders- as die Goddelike verseëling is 
nie en wat vir die eindtyd bewaar gebly het en so staan Jakob aan 
die einde van hierdie tydvak baie klein, maar suiwer rein om vir 
Elohim as die oorwinnaar in die nuwe Jerusalem oor ʼn Duisendjarige 
vrederyk te skyn en weet daarom dat die groot verdrukking hoofsaaklik 
gaan- oor baster-Juda Edom, wat alles sal probeer sodat die suiwer 
Sions-bloedlyn van die aarde moet verdwyn, maar weet, dit is net 
Edom self wat in die einde van die dae tot niks weg gaan kwyn. 

Weet daarom nou O’ Sion dat in die rykdomme van die materie- daar 
skuil die ewige dood vir die wêreldswyn- in satan se eie handtekening, 
ja, in trippel ses. Maar weet ook onwrikbaar dat op die elfde dag van die 
elfde maand in twintig elf die Sionsmerk onsigbaar vir die wêreldoog- 
maar so sigbaar in die liefde vir Elohim en mekaar, deur alle grense 
van tyd en ruimte sal skyn- terwyl die Gees oor die nuwe waters van 
die nuwe Skepping sal gaan om weer in die Koel Bries te getuig- kyk; 
daar is ewig net een Sionliggaam en weet daarom, O’ alle skeppinge- 
SY is vir ewig MYN.


Openbaring 1582 
S
ê vir My…
11 November 2011 10:15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Sion, vir jou het Ek elke wet van My in My Liefde vir jou by verre oorskry 
sodat Ek sonder enige voorbehoud kan bely: kyk, geheel My skepping 
het Ek vir jou as bruidskat voorberei- sodat jy vir ewig in die holte van 
My Liefde kan bly, sê daarom vandag, O’ Sion, jy is net so lief vir My. 

Sion vir jou het Ek elke beperkingswet van die Liefde ver oorskry- sodat 
jy as My beminde vir ewig in My Sfeer kan bly, ja, sodat jy jou op die 
groen weivelde van My Ryk neer kan kom vly sodat die skape van My
 kudde in jou koelte kan kom wei. Sê daarom, O’ Sion- jy is net so baie 
lief vir My. 

Sion, vir jou het Ek elke wet van die Liefde so ver oorskry, met My Eie 
Gees maak Ek uit dooie materie vir jou ʼn liggaam van lewende klei, om 
daardeur ʼn Melgisedek-oorgangsbrug vir ontelbaar baie siele te berei 
en so het Ek eens op die folterpaal vir jou wreed gely sodat jy volmaak 
gereinig soveel sondaars na My kan lei. Sê daarom vandag vir My, O' Sion, 
jy is net so baie lief vir My. 

Sion vir jou het Ek elkeen van My Eie wette in My Liefde vir jou so 
ver oorskry, ja, op die winde van My Eie Gees van Oos na Wes- 
van Suid na Noord- vir jou deur My Eie skepping gery sodat EK, 
O’ Sion, My in die arms van jou liefde neer kan vly om vir ewig 
saggies in jou oor te kan bely: Kyk, My Liefde vir jou, het elke 
perk so oneindig ver oorskry. Sê daarom vandag vir My, O’ Sion, 
jy is net so vreeslik baie lief vir My.


Openbaring 1583 
So naby- die einde se einde…
Saterdag 12 November 2011 08:02
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Oor die aarde skyn ʼn eienaardige bloedrooi gloed, die dood blaas 
en sy asem ruik walglik soet en ʼn vreeslike pes kom besmet miljoene 
se bloed. Wie sou kon raai en wie sou kon vermoed dat die einde so 
vinnig na sy eie einde sou spoed. 
 
Die maan verduister met daar óm ʼn eienaardig bloedrooi gloed, die 
dood blaas en in ʼn wolk lyk sy asem soos pikswart roet en deur ʼn 
verskriklike vloed kom breek bitter Alsem biljoene se moed en so 
moet die mensdom oor sy onverskilligheid nou boet. 

Om die aarde se atmosfeer skyn ʼn eienaardige roesbruin gloed, 
die dood blaas en sy asem ruik na verottingsbloed en terwyl al 
die infrastrukture begin te groet beweeg die mensdom skielik 
weer primitief te voet met die dood wat grynslaggend beweeg 
in ʼn enorme lang begrafnisstoet. 

Vanuit die oseane, ja, die seë skyn daar ʼn eienaardige dowwe 
gloed, met alle lewe wat daarin begin te groet breek dit die 
wêreldpopulasie se moed, terwyl ʼn  giftige bitter reën dit op 
die aarde se oppervlak uitwoed is dit veral nou Raka en sy 
biljoene wat in groot getalle in hongersnood moet boet. 

Vanuit die aarde skyn ʼn eienaardige bloedrooi gloed- die dood 
blaas oor die mensdom en sy asem ruik walglik soet, met ʼn 
aardbewing wat skrikwekkend om die aarde spoed breek 
tsunamis onder ʼn soutdoop die mensdom se laaste moed, 
so waai verskriklike winde reg rondom die aarde vulkaan as 
se pikswart roet terwyl die planeet in ʼn poolverskuiwing nou 
tydelik moet groet.


Openbaring 1584 
ʼn Absurde groenskrif.
Dinsdag 15 November 2011 15:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn uitgebrande dooie wêreldsfeer waar ewig nooit weer die 
Goeie Gees iets vrugbaar uit sal baar terwyl ek in die leë ruimte 
daarvan om my rondstaar met oorverdowend daar ʼn stilte wat 
in sy eie ewigheid nooit weer gaan bedaar- hoor ek ʼn stem wat 
sê: dit was eens daar- maar nou is dit vir ewig klaar, met ʼn ander 
stem wat vra: wat was daar en wat is dit vir ewig altyd nou so 
onklaar. 

Met die eerste stem wat sê: kyk alle ewigheidspotensiaal was daar, 
maar saam met dit ook die mens as die ewige toekomsdobbelaar 
wat in plaas daarvan om Elohim se Goeie Gees in liefde te bewaar 
hulle eerder by satans-werke en sy komplot wou skaar om daardeur 
so ywerig in die selfvernietiging, ja, vanuit hul beskawings te kon 
baljaar, welwetend dat die werke van hul hande in die eindtyd-oordeel 
sou verjaar met hulle planeet nou deur hul eie hoogmoed, magheb en 
gierigheid so verwoes onklaar en so staan die wêreldling as die ewige 
onverbeterlike swendelaar- om met ʼn poging, ja, in groenskrif, die 
oorsaak van die kwaad met bose geld- so al die skade te probeer opklaar 
en so teken hulle nou kamma kwaad teen hulle eie vernietigingswerk 
beswaar met geld gemaak vanuit mynmasjinerie wat in die ingewande 
van hul gebroke planeet nog nie een oomblik wou bedaar- wyl hul as 
materievrate net nog meer en meer om hulle opgaar om so uitspattig 
in hul aardse skatte rond te kan baljaar terwyl hul in teregwysing met 
die vermaningsvinger die massas maan-om in die verbruikers-aanvraag 
te bedaar en so staan daar die oorgroot wêreldpopulasie as die honger 
bedelaar met dieselfde behoefte as die rykaards om ook net die beste 
om hulle te vergaar en niemand vanuit die hoë kringe luister werklik na 
hulle beswaar. 

So sug ʼn verminkte aarde moeg met ʼn onbedwingbare bewing binne 
in haar wat in die een na die ander groot skudding nie gaan bedaar met 
die plaag en pes wat die mensdom binne gaan vaar terwyl weerpatrone 
in uitspattige wanorde oral gaan baljaar so staan die einde vinnig nader 
nou so kant en klaar met ʼn uitgebrande dooie wêreldsfeer wat ewig nooit 
weer iets goeds uit kan baar en so word satan spoedig vir ʼn duisendjarige 
kentering in die dooie materie bewaar. Maar Elohim se heilige engele trek 
om ʼn klein suiwer groep ʼn veilige laer om hulle so vir ʼn nuwe herstelde 
aarde- vir die nuwe tydvak te bewaar.


Openbaring 1585 
Afgestomp en dom.
Woensdag 16 November 2011 08:30
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Terwyl die draak in die gedaante van die wêreldorde so agteraf aggressief vir die nasies begin grom- staan bykans geheel die mensdom daar so afgestomp en dom- met die Verenigde Nasies nou wêreldwyd, as ʼn wolf in skaapklere, ingesypel in die jeugligas vermom en in nuwe oorlogvoering begin die jonges nou vir hul eie regerings te grom. Met oraloor die selfaangestelde martelare gereed met die selfmoordbom- terwyl hul aanbiddend vir die valse vredevors agteraf skelm roep; kom O’ kom- en 
so staan satans troepe nou wêreldwyd in eie geledere daar as ʼn magtige kordon met Arabiese lande wat onrustig onder mekaar begin te brom- welwetend wat is die uiteinde se wrede slotsom. 

Maar raai, iewers daar in hulle midde staan kernwapens gereed by die ton en Korea en Iran hou hulle daaroor baie stom en dom en terwyl die V.N globaal deur die onrustige- jeugdige- Trojaanse perd probeer inkom- begin die Arabiese lande tot nuwe insigte te kom. 

Maar die Afrika-lande bly in hierdie opsig steeds baie dom en so staan daar om hierdie regerings, uit eie geledere, die vyand nou reg rondom maar voortvarend dink hul hulle is baie slim- maar hulle is uiters dom, terwyl hulle hul eie regerings verswak vir die leierskap van die sluwe Edom, wat met behulp van die kerke nou agteraf met bloedige wapens vir hul meester- satan- se valse vredestryd kom en so lig triomferend in ʼn heildronk, ja, in ʼn goue kelk gevul met menslike bloed- die verligte illuminatie wat dronk van soveel bloed nou om die hoer van Babilon saamdrom en terwyl die draak, nou vermom as ʼn eenwêreldorde, selfvoldaan- maar agteraf vir die nasies vanuit eie jeug geledere begin grom en so staan daar geheel die wêreldbevolking nou 
so uiters afgestomp en dom.


Openbaring 1586 
Paaie van bloed.
Vrydag middag 18 November 2011

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So bid ʼn addergeslag nou skielik so wanhopig verwoed- vir veiligheid op die paaie en sommer ook voorspoed, maar met moord en doodslag wat onbeheersd in Suid-Afrika woed- het duisende blankes reeds onskuldig met hul lewens geboet, so gaan die dood dit in weerwraak op die paaie uitwoed- met ʼn oog vir ʼn oog en ʼn tand vir ʼn tand word daar nou wreed geboet. 

So word die nasionale paaie nou rooi van die bloed- met die doodsengel wat homself wraakgierig uitwoed, is dit te laat om voor God te staan, met in die hand- so verleë die hoed. 

So wag daar ook in Desember op die paaie nou groot teëspoed- met bliksemstrale in donderstorms in afgryslike gloed, sal paaie en brûe ook vergaan onder ʼn vreeslike vloed- weet daarom dit is miskien veiliger te voet, so verlei die dood ook baie deur die gevaarlike spoed en deur alkohol het menig bestuurder ook heeltemal te veel moed. 

Wee daarom die wat nou van God vra om die verkeerde goed- wyl moord en doodslag  onbeheers in Suid-Afrika voort woed, met duisende Boere so onskuldig met hul lewens geboet en so sal die dood dit in weerwraak nou op die nasionale paaie uitwoed.


Openbaring 1587 
ʼn Gesig oor die pous.

Vrydag 18 November 2011 19:30 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
In ʼn gesig sien ek die pous geklee in wit klere met goue omboorsels by ʼn 
reghoekige doodskis staan en terwyl sy hande op ʼn lang goue handvatsel 
rus kyk hy deurdringend en peinsend na ʼn liggaam daarbinne.


Openbaring 1588 
ʼn Gesig oor ʼn brand.

Saterdag 19 November 2011 00:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek word wakker en sien in ʼn helder gesig ʼn enorme vierkantige gebou wat in 
ʼn helle see van vlamme brand en net hierna sien ek ook ʼn historiese kerk wat 
pikswart tot as verbrand


Openbaring 1589 
Die hoerbruid Babilon

Sondag 20 November 2011 08:45 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za
 
Judith de Beer
Edom- Edom hoe listig slu het jy nie as wolf in skaapklere na die wêreld gekom om 
die wêreld met jou vervalste geskrifte te verlei vanuit jou gruwelbron maar steeds deur die Gees van Onderskeid gelei kon elkeen, as hul wou, tot die Waarheid kom want oral deur die geskrifte, ook die boek van openbaring, word geskryf van Babilon, ja, die groot hoer wat die totale ewigheid met al haar gruwels sou verstom en elke redelike intelligente mens weet sy is die kerk met satan as haar god so walglik-vroom as die engel van die lig vermom. 

Daarom staan geheel die oneindigheid totaal verstom met die Vatikaan as die groot hoer van Babilon en haar hoerdogters die wêreldkerke wat luid lasterlik beweer hulle is Elohim se bruid in aankoms. So staan die engelesfere stil-verstom omdat die lidmate dit weet maar steeds lojaal agter satan aankom om hul gretig agter dit wat ʼn tydelike wêreld aanbied saam te kan drom en daarom drink en drink hulle tot barstens toe aan die gruwelbeker van die groot hoer Babilon- terwyl die ewige duisternis sak oor ʼn pikswart wêreldhorison, ja onder die donker wolk van die vreeslike oordeel oral globaal aan die kom en hul laster terwyl hul baster in die ewige val van hul slotsom- terwyl hul koop en verkoop onder die bloedig-vernietigende strale van die eindtyd oordeelson, met die gemeentes wat godslasterlik om hul moeder- die groot hoer van Babilon saamdrom- terwyl hulle ook aanbiddend- knielend, voor hul vader Mammon kom- met hulle waardelose wêreldskatte by die nuttelose ton, is hul niemand anders as die pikswart geklede bruid van satan op die dodemars aan die kom. 

Weet daarom O’ ewigheid en alles wat binne in haar saamkom- satansbruid is 
niemand anders as die groot hoer Babilon en weet daarom ook O’ ewigheid en 
alle heilige engelesfere- Elohim se Bruid is die klein rein ewig heilig geklee in 
suiwer blank- maagd Sion.


Openbaring 1590 
Weergebore.
Maandag 21 November 2011 10:40

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Hoe is dit moontlik om dit in die gees ervaar in woord en daad te verklaar, daarom maak my siel teen die onvermoë van my materiële vermoëns beswaar. Kyk- met my gees was ek in die omgewing van my Meester daar- wyl ek ʼn onuitspreeklike vibrerende lewende Ligkol om my gewaar, sien ek in die ligkring die glansrykheid 
van die hoogste engele-orde daar met in die middel daarvan in suiwer eenvoud die Seun van die Mens in Sy Volmaakte Liefde daar en terwyl die onvergeetlike glansrykheid van die engele in ʼn heilige stilte bedaar- roep my siel in verrukking: 
O’ my Vriend, U Is en Was ewig altyd vir my daar en terwyl my gees ditself nou in eenheid by my siel skaar, roep hul saam: U is my Alef en my Tav, ja, my Elohim vir ewig altyd Waar en hierteen maak my materiële omhulsel ook toe geen beswaar en terwyl al drie dit nou luid uit een mond verklaar: U is my Lewe, U is my Hart, U is my Liefde, vir alle ewigheid in die kern van my sentrum bewaar- daarom dat ek nou in 
die heerlike suiwer eenvoud van U Profiel- my Bruidegom gewaar en so word daar 
uit hierdie huweliksfees ʼn suiwer liefdeskind vanuit Ons gesamentlike, ja, vanuit een Liefdeshart gebaar- en so staan ek vanuit ʼn weergebore toestand in eenvoud as U kleine kind nou daar en ek werp my in U omhelsing om U as my ewige Vader te kan ervaar- wyl ek nou salig in die onuitspreeklike Liefdes-ligkring van U hemelwesens- hulle nou as Ons getuies om Ons ervaar.


Openbaring 1591
Spreuke.
Dinsdag 22 November 2011 05:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar in die storm van die wilde onbeheerste drang.
Kan niks die verlore reinheid van ʼn maagd vervang.

Daar in die verskuilde angs- van die versteekte bang.
Daar skuil so gevaarlik, ja, ʼn dodelike giftige slang.

Waar die veroordeelde moordenaar- leweloos hang.
Kan niks sy of sy slagoffer se lewens weer vervang.

Soos die Mustang- daar wild onbeheers in sy stang.
Daar weier hy om sy vryheid vir die dwang te vervang.

Daar waar ʼn eens trotse hand nou bedelend ontvang.
Wat gaan dit baat om na ʼn geknakte ego te verlang.

Waar ʼn vertrapte volk nederig moet draai- sy wang.
Daar smaak alles so galbitter, ja, ook uiters wrang.

Daar langs die eensaam graf- in mistroostige sang.
Hoe seer en ewig tevergeefs is die droewige verlang.

So vreesbevange bang voor ʼn hoogste millitere rang.
Staan soveel soldaat so weerloos in kruiperige bang.

ʼn Volk deur hul eie toedoen onder ander se dwang.
Vir hul is dit te laat om na verlore vryheid te verlang.

Om Elohim vir die begeerte na die wêreld te vervang.
Daarvoor sal jy die ewige dood in duisternis ontvang.

In die groot volkselfmoord, ja, in ʼn onkeerbare gang.
Waarom moet die onskuldiges so wreed saam hang.

Ja, daar in die storm van die wilde onbeheerste drang.
Kan niks verlore reinheid van die maagd weer vervang.


Openbaring 1592 
Die nuwe jubellied.
Donderdag 24 November 2011

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
So klink daar ʼn Stem wat neurie: O’ Sion, Ek het jou lief- laat almal dit hoor. 
So klink in refrein vanuit ʼn stad met strate van goud met geboue van suiwer 
kristal en ivoor- met skynend daaroor Elohim as Ewige Son wat almal bekoor- 
nou in antwoord- ʼn heilige koor en terwyl heilige verseëldes nou ook hulle nuwe jubellied laat hoor- met die totale oneindigheid as hulle waarderende gehoor. 

So stap daar tussen, tot almal se voordeel, ʼn Man met Sy hande deurboor sodat 
al die bewoners van hierdie stad nie hulle lewens ewig kan verloor- Sy kleed is 
met Rein Waarheid gekleur en met Suiwer Liefde omboor- met ʼn lieflike Gordel 
van Deernis en Geduld daaroor en met al hierdie lieflike Eienskappe wat vrymaak 
en niemand versmoor- bly daar ʼn ewige salige vrede in kosbare diensbaarheid vir 
die stad se bewoners nou oor en so klink daar nou die nuwe jubellied deur biljoene eons gestoor, ja, vanuit die Nuwe stad Jerusalem wat Elohim se totale skepping nou so bekoor.


Openbaring 1593 
Hy slaap ewig nooit nie.
Vrydag 25 November 2011 09:45

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Terwyl geheel ʼn wêreld so luidrugtig woeker en bie.
Met elke genot- wat hulle as aanvaarbaar aanbied.
Met vuurwerke wat oor hul gruwel-feesdae verskiet.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Met die grotes wat desperaat wil inpalm elke gebied.
Hulle aarde wil verrinneweer op elke denkbare gebied.
Grondstowwe eindeloos absorbeer soos ʼn parasiet.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Met ʼn wêreld wat elke gruwel nou eindeloos so geniet.
Wyl hul behoort aan die genootskap van satan en kie.
Op loer na die kwaad word so alles in wellus bespied.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Met nasies wat hulle regerings oor alles begin invlie.
Is vandag se groot leiers, ja more se onbekende- wie?
So wil massas hulself nou regeer in menig baie gebied.
Weet Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Vanaf bankier tot die bedelaar- nou almal net deugniet.
Wyl predikant en regter almal die verbode vrug geniet.
Doen hulle ywerig dit wat hulle ander so kwaai verbied.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Met groot oorlogsplanne staan Jode as valse Israeliet.
Berekenend-slu loer hulle na grondstowwe van Kusiet.
Beide vertrap ʼn heiligdom- klaar uitgemeet met ʼn riet.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.

Met storms wat oor groot dele reuse verspoelings uitgiet.
Staan eens nat moeras nou droog met verdorde palmiet.
In beide gevalle raak drinkwater duur en nie meer verniet.
Weet, Elohim sluimer, ja maar Hy slaap ewig nooit nie.

ʼn Aarde met haar aardbewings- in ʼn dreunende lied.
Terwyl tsunamis- nou vreeslik oor groot gebiede skiet.
Met vreeslike winde so verskeurend oor menig gebied.
Weet, Elohim sluimer- maar Hy slaap ewig nooit nie.


Openbaring 1594 
Desember- ook jy sal nie verstaan.

Sondag 27 November 2011 06:10
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Om en om sy eie kleine son daar in sy eie wentelbaan met die kleine aarde wat ook 
om en om haar eie as daar gaan- met net nog ʼn Boogskutterpyl wat ewig deur tyd 
en ruimte gaan in nog ʼn Desember met net nog ʼn jaar wat in haarself vergaan en terwyl soveel moeitevolle jare kom en gaan- met Elohim se tyd wat die mens nie wil 
of kan verstaan. 

Wat, O’ mens, is tog hierteenoor jou kleine tydelike materiële bestaan- terwyl jy in ʼn miljoenste van ʼn oomblik in ʼn denkbeeldige atoom jou plek probeer volstaan, wyl jy 
so hoopvol vir ʼn illusietoekoms nog planne probeer beraam- daar lag en speel of 
ween en treur jy in jou waan. 

Terwyl die tyd onverstoorbaar in jare wat kom en gaan ongesiens oor net nog ʼn graf daar gaan- maar weet, in jou korte tyd wat jy deur jou moeitevolle materiële bestaan moet gaan, bly ewig daar in die skatkamers van tyd en ruimte ook jou lag en traan- terwyl jy in jou ewige geestelike bestaan, trots of skaam voor Elohim sal staan. 

Desember, jy wat in die laaste jare van die tydvak in twintig elf daar staan- in ʼn jaar 
wat in stryd en bloed tevergeefs vir baie sou vergaan, ja, die jaar wat die mensdom 
so dringend wou vermaan om die treurige uiteinde van hulle foute te verstaan- maar helaas het satan ook vir jou deur sluwe wêreldorde planne heeltemal verslaan en daarom wag daar in die feesliggies van Desember, vir die mensdom ʼn baie bitter 
traan- terwyl daar ʼn oordeelspyl vanuit die Boogskutter se boog verdoemend na hierdie kleine bose aarde gaan- sal ook jy, Desember, die weë van Elohim ewig 
nooit verstaan.


Openbaring 1595 
Die tyd van die gruwelgeslag.
Sondag 27 November 2011 18:00
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek hoor ʼn stem wat uitroep: kyk, O’ kyk- iets is baie verdag, luister daarom- 
O’ luister na die hemel se aanklag en kyk, O’ kyk, oral staan die onsuiwer 
mengelmoes van ʼn verwronge volk in ʼn gruwelgeslag, hul aanbid die dier 
en werp hul onderdanig neer voor sy mag en hul staan in afwagting voor 
satans-troon op volle aandag, terwyl hul wag op sy bevel om te begin met 
die groot trofeejag, ja, in ʼn duister nag op die heiliges in ʼn pikdonker eindtydnag- 
waar bloedbroers mekaar uitverkoop vir ʼn belaglike bedrag en waar ʼn ma haar 
dogter lewend vir die duiwel laat afslag, ja, ʼn tyd waar niemand meer ʼn bietjie 
genade van ʼn ander kan verwag, met soveel moord en doodslag aan die orde 
van die dag en so ook die vele wrede sinnelose wrede verkrag, terwyl soveel regverdiges onskuldig sterf onder die valse aanklag en so staan ʼn bont nasie geduldig- gedienstig- gedwee op volle aandag voor ʼn gruwel helder wêreldvlag, 
terwyl hul so respekvol op satans-opdrag wag en so klink daar luid vanuit hel 
en Hades die verlorenes se waansinnige gelag- terwyl die Groot Hemelhart oor 
hierdie toestand nooit weer sal versag en so staan ʼn onsuiwer mengelmoesgeslag 
wat hulself met tandgekners vir ewig in die hel- diep gaan verag.


Openbaring 1596 
In vlug…
Donderdag 1 Desember 2011 06:00
  
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Op die vleuels van die wind daar in die aasvoël se vlug daar keer dit altyd na die 
stank van die karkas terug- in die kentering van die duif se vlug daar keer hy altyd weer na sy hok toe terug- in die wysheid van die kraai se vlug keer hy altyd met die kortste pad na sy nes toe terug. In die Afrikaner se doellose vlug daar keer hulle tevergeefs na Europa terug- maar in die eksodus van die Boer se vlug daar keer 
hulle soos die Israeliet van ouds altyd na die woestyn toe terug. 

In die gees van verskrikking se wilde verwarrende voorafbepaalde onverwagse 
gerug- daar trek Raka in sy doodsverdoemde vlug- in die valse vrede van ʼn wêreldordeberig daar trek globaal die grootste leuengerug- in die stilswye van 
die liberale dwaas se vlug daar trek hul verontskuldigend in hul eie stilstuipe terug. 

Ja, in die selfkentering vanuit Noags’hand daar keer die spierwit duif na die 
veiligheid van die ark toe terug- maar in die kraai se vlug daar keer die Olyfboom 
na die Rooiduine van die Kalahari terug. Maar in Sions heel laaste vryheidsvlug 
daar keer sy na die holte van Elohim se hand toe terug en terwyl die eindtydgeeste nou onophoudelik soms so swaarmoedig sug- wees gerus; die Gees van Elohim 
keer wel binnekort as die Seun van die Mens na elkeen van julle terug.


Openbaring 1597 
Wie ken…
Sondag 4 Desember 2011 18:04
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Wie ken werklik die groot krag van frekwensie en klank- en wie ken die krag van swaartekrag in volle vrag. Wie ken die groot nood van waansinnige honger wat hoopvol bly smag en wie ken die behoefte van die dorstige wat tevergeefs op ʼn reënbui wag. 

Wie ken die enorme krag van ʼn aardplaat se slag en wie ken werklik die vrees van 
ʼn pikswart Godverlate nag. Wie ken satan as die gruwelike eindtyd-draak in al sy afskuwelike mag- terwyl menigtes die aanlokkende voorkoms van Lucifer ken as 
valse engel van lig in sy misleidende prag. 

Maar tot nou toe ken niemand, ja, niemand, Sion in haar eerste woede wanneer sy antwoord met Elohim se krag. Lank genoeg was sy ʼn verrotte wêreld se prooi, maar binnekort is sy die een wat jag terwyl ʼn verlore wêreld verskrik verstom staan in groot ontsag, ja, oor haar Godgegewe fenomenale krag. Kyk- sy vermorsel- terwyl sy haar vyande spottend verag, deur Elohim self is sy toegerus vir die heel laaste geestes-oorlog-slag. 

So fluister God in die oor van Sy bruid nou so teer en sag en Hy sê: luister O’ Sion, 
bly op My hoop en bly op My wag. Kyk, vir ʼn bose wêreld gee Ek tot hul ondergang 
die snerpende koue van die pole vanuit jou hart en ʼn vuurvlam kragtiger as die grootste atoombom kom vanuit jou mond om hulle te tart met die ongekende krag 
van die vier winde vanuit jou neusgate tot hul ewige smart- selfs die leërskares sidder en bewe daar vir hulle part terwyl ʼn wêreld nou so verdrietig verloor- sy eerste kwart. 

So- wie ken werklik die smart van die halfmas pikswart vlag en wie ken die verskriklike stank van ontbinde lyke in ʼn massiewe massagraf.


Openbaring 1598 
Ongeag sal ons U loof.
Maandag 5 Desember 2011 06:45
 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ons is benoud maar wil in ons vrees U steeds net loof en loof maar in die geloof- 
O’ die swak geloof, daar in ons oomblik van ons grote nood hou jy O’ swak geloof 
jou vir ons noodroep doof en daardeur word ons stelselmatig van ons hoop beroof 
en so staan ons verleë beteuterd voor ons Elohim met geboë hoof- wyl ons Hom nou trou beloof om ons nou daar eerder vir die grote liefde af te sloof. 

So sal ons deur die liefde nou oorbrug- die grote kloof, ja, tussen ons swakke hoop 
en ook ons swak geloof en daarom gaan ons nou met elke liefdesdiens akkoord om daardeur ons ewig trou aan U, O’ Elohim te verwoord- om so daardeur ewig ook aan 
U grote hemelgenootskap te kan behoort en daarom is ons nie meer benoud en kan ons sonder vrees nou in ons nuwe geloof en hoop U uitbundig prys en vir ewig net loof en loof.


Openbaring 1599 
Wat is lewe.
Woensdag 7 Desember 2011 06:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is een vraag wat groot sowel as klein geeste oor al die eeue nou een maal nie mooi wil of kan verstaan en dit is; waar kom al die kosbaar lewe tog vandaan en 
waar dit van hier na waar weer moet gaan. In die eindelose siklus van die kom en gaan- daar waar alle lewe vanuit die oënskynlik niet ontstaan om maar net weer in 
die onversadigbare kake van die vernietiging te vergaan- met soveel moeitevolle kennis wat die mens vergaar tydens sy bestaan- sodat alles maar net weer in die leë skatkamers van die dood moet vergaan. 

Ja, daar vanuit die selfbewussyn van die ontstaan- om vir ewig te wil wees- dit wil die mens so goed verstaan- maar om nie te wees, daarin wil die oorlewing protesterend nie vergaan en terwyl die mens sy arms in selfliefde desperaat om die kosbaar lewe probeer slaan daar roep hy so desperaat na die onsienlike Bron van alle lewe, ja, na God wat hy werklik ook nie mooi kan of wil verstaan en hy prewel hoopvol: ek het nou eenmaal in die kennis van die selfbewussyn ontstaan en sal daarom graag ewig altyd as die kosbaar lewe self wil bly voortbestaan en daarom wil ek nooit in die hel van die nonbestaan vergaan. 

So antwoord God: Ekself Was en Is ewig in My ontstaan en sal daarom ewig as die Lewe self bly voortbestaan en so het ook jy O’ mens as ʼn Goddelike onsterflike gedagte vanuit My- die ewige Oerbron van alle Lewe ontstaan om so vir alle tyd in die ewigheid te kan voortbestaan. Met ʼn vrye wil het Ek jou geklee om die lewe volgens jou eie begeerte te kan verstaan- sodat jy bruik- of onbruikbaar deur die dimensie van alle tyd kan gaan en weet daarom; ʼn lewe sonder liefde is ewig doelloos en so eensaam en daarom skuil die geheim van lewe daarin om eerstens die liefde te kan verstaan, sodat die lewensbestaan in daadwerklike diensbaarheid oor kan gaan. 

Weet daarom- die werklike lewe is lewende liefde wat hand aan hand met Elohim 
en jou naaste gaan en so sal jy die geheim van die lewe ook mooi kan verstaan. 


Openbaring 1600 
Die teken van die bees.

Donderdag 8 Desember 2011 
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar bulk ʼn os, ja, ʼn pikswart bees en die mens staan wít verskrik daar in hul grote vrees terwyl ʼn engel roep: Staan nou nader om die tekens van die tye raak te lees- daar kom ʼn tyd ʼn Godverlate tyd sonder gees. ʼn Tweede engel roep: Wee O’ Wee! 
Kyk so Godverlate staan die mensdom na tweeduisend jaar daar in die stilte van die hemele so alleen en wees maar kyk hul staan in moordlus en wellus so onwelvoeglik en onbeheers en terwyl hul koop en verkoop vier hul in die Mammons-handel hulle grote fees. 

Daar bulk ʼn os, ja, ʼn pikswart bees terwyl uitspattig die baälpriesters dans vir die wêreld se grote afgodsoffer fees- roep daar so tevergeefs die profetestem ditself nou hees- maar die gemeentes luister nou slegs na die behoeftes van hul vlees. So staan ook die hoer van Babilon nou opgetooi in skarlakenrooi vir die bloedfees en sy lok 
en vlei, ja, sy verlei nou ook die vals profeet- om haar gedienstige onderdaan te wees.

So bulk daar ʼn os, ja die onheilspellende pikswart bees- maar teenoor hom herrys daar met ysterkloue die bloeddorstige rooibruin beer, met die Weste wat wag terwyl die Vorste onderlangs lag begin die oorlogsgees nou orals te heers, ja, wild en wyd daar runnik op marsmusiek die rylied van die rooiperd en weet- hy is verseker nie steeks, met die voëls van die hemel wat wag op hul groot eindtyd-maaltydfees, ja, 
die adelaar weet hy voed binnekort op die konings van die wêreld se vlees.

So bulk daar nou die os, ja, die slagoffer-os in die gedaante van ʼn rooibees en so 
roep daar op die wysie van ʼn ou profeet nou al vier die aartsengele: ons elkeen het 
ʼn seël- so laat Elohim se grote Wil oor hierdie aarde nou wees en laat daarom nou 
die onverantwoordelike mensdom ten einde laaste begin om te vrees- omdat die verskrikking van al die oorloë wat was nou in een groot wêreldoorlog saam sal 
wees en so word ten einde laaste die tekens van die tye nou akkuraat raakgelees.