.

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.  

Openbaring 1251 
Hoe lank nog.
Maandag 18 Oktober 2010 23:08

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Iemand ween; O’ kyk – my siel is so diepbedroef.
Hoe lank, hoe lank my God word ons nog beproef.
Ja, ons voel so vasgevang in ʼn benouende groef.
Hoe lank, hoe lank O’ God – moet ons hier vertoef.
Oral om ons- gesigte van lewende dooies so stroef.
Hoe lank, hoe lank, my God, hou die laaste moed.

Iemand ween- kyk net na my siel – so diepbedroef.
Hoe lank, hoe lank, O’ God, word ons nog beproef.
Omring van duisternis ondeursigtig, swart soos roet.
Hoe lank my God voordat almal ingee voor die voet.
In hierdie verdrukking is nou nêrens meer iets soet.
Hoe lank, O’ God hou ons dit uit in sulke teëspoed.

Deur ander se besluitnemings moet ons bitter boet.
Hoe lank, hoe lank my God, voor U wreek- ons bloed.
In ʼn bose wêreld waar elke gruwel so honend woed.
Hoe lank hier nog wees, waar ʼn wêreld sê ons moet.
Hoopvol kyk ons rond opsoek na U Goddelike gloed.
Hoe lank my God, voordat ons U persoonlik ontmoet.

Ja, iemand ween- O’ kyk, my siel is so diepbedroef.
Hoe lank, hoe lank my God – word ons nog beproef.


Openbaring 1252
Sprinkaan-Afrikaan.

Dinsdag 19 Oktober 2010 14:44
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eendag het daar ʼn insek, ja ʼn sprinkaan op die kontinent van Afrika
kom staan en hy noem homself so spoggerig toe ʼn Afrikaan. So tree 
hy vanuit die goggaryk na vore en sê: van nou af is ek baie vernaam, 
na watter oes ek ookal wil gaan, daar moet die Boer dit baie mooi
verstaan, ek sal verorber wat ek kan en niemand sal in my pad staan.

So vreet en vreet die sprinkaan so ver as wat hy gaan en waar hy
ookal gaan, laat hy sprinkaanwyfies vir hom miljoene sprinkaan-
kinders kraam. Waarvan elk na vore tree en sê: ek neem my pa se 
naam aan, ja- my naam is Sprinkaan-Afrikaan en kyk – ons is tog 
so vernaam en na watter oes ons ookal gaan, daar moet die Boer 
dit mooi verstaan, ons sal verorber wat ons kan en so het ʼn grote 
sprinkaanplaag oor die land gegaan en elke goeie oes die vreet hul 
skoon gedaan. 

So trek die sprinkane spontaan met vlerkgegons hiervandaan om 
oor geheel die kontinent te gaan om ook hier vernietigend op elke 
groenigheid toe te slaan. Ja die sprinkaan leef in ʼn euforiese waan 
dat al die goeie graan vir ewig vir hulle sal bly voortbestaan. 

Maar so het die engele hierdie vernielsug lank genoeg gadegeslaan 
en hul het beveel: draai toe die hemelkraan, sodat daar oor dele van 
Afrika geen druppel reën sal gaan en daar waar eens soveel groen 
graan sou staan, daar sal dorre stof – rondomtalie in warrelwinde gaan. 

Maar waar die reën nog wel oor die land sal gaan, daar sal die hael, 
wind en weerlig, dit stukkend slaan en oor geheel die kontinent sal leë 
silo’s as wit olifante rondstaan. Sodat Sprinkaan- Afrikaan wat so 
spoggerig vanuit die goggaryk na vore wou staan, ook ten einde laaste 
baie mooi kan verstaan, dat ewig-altyd in die kaalvreter se bestaan, 
dit altyd in sy eie ondergang vergaan.


Openbaring 1253 
ʼn Gesig.

Woensdag 20 Oktober 2010 21:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek is op pad van die delwersdorpie Bakerville na Ottoshoop wanneer ek
van ʼn enorme gewig- gepaardgaande met erge pyn op die krop van my maag
bewus word terwyl flitsend beelde in manifestasie voor my verskyn. By my
bestemming aangekom haas ek my na die badkamer waar ek erg begin vomeer. 
Nadat ek uitgeput en heeltemal in die greep van ʼn angsaanval op die
badkamervloer inmekaarsak, het die volgende onafgebroke gesig voor my
afgespeel. 

Ek kyk op na die plafon en in plaas daarvan sien ek net die blou lug met twee 
enorme spieëls wat weerskante van mekaar staan. In beide daarvan verskyn 
herkenbare streke en stede van Suid Afrika in identiese beeld waarop ʼn Stem 
aan my vra watter beeld die werklike een is. Ek antwoord ek weet nie en Hy sê 
kyk; waarna ʼn kleinerige klip in die hemelruim verskyn en die spieël met enorme 
krag tref waarna die spieëlbeeld in duisende stukke op die grond neerreën. 
Waarop die Stem sê: kyk- dit was die werklike een en sy afbeelding is daar ook 
nie meer nie. 

Hierna het ek ʼn groot gedeelte van die kontinent gesien met ʼn verlate voetpad 
wat daardeur gegaan het en op die pad het ek bewus geword van twee 
bejammerenswaardige figure, waarna hulle gesigte skielik helder na vore 
gekom het en met die beeld beter in fokus het een van die persone ʼn sweetdoek 
van sy gesig getrek en ek het begin ween omdat hierdie wese heeltemal van liefde 
en emosie gestroop was, waarna beide se oë nou so vergroot het dat dit in twee 
enorme poele verander het. 

Weer het die Stem gepraat en gesê: kyk in die linkerkantste poel. 
Ek het gekyk en die ergste denkbare droogte daarin gesien en ook het ek die son 
se weerkaatsing so rooi soos bloed daarin gesien. Terwyl die omliggend streek 
oortrek was van vreemde spikkels, het die beeld nog ʼn keer vergroot en ek het 
gesien dat die spikkels die lyke van hulle was wat gedehidreer het. 

Hierna het ʼn ander beeld verskyn wat sterk herinner aan ʼn woestynagtige 
landskap en ek het onwillekeurig aan Etiopië gedink en ek het verskillende
tonele gesien waarvan een, die uitgedorde mummieagtige liggaam van ʼn 
ma en haar kind was, en ek het gesien dat die woestynsand gedeeltelik
oor hulle gewaai het en in hulle hande was daar steeds leë plastiese
waterhouers wat hulle krampagtig in die dood vasgeklou het. 

Soos wat hierdie gesigte oor verskillende plekke van die aarde beweeg het, 
het ek gesien hoedat dit sporadies deur weerligstrale verlig word en hier
het ek gesien hoedat vloede alles in hul pad meesleur. Ook was baie
plekke op aarde versteur deur aardbewings wat oral plaasgevind het,
waarna ʼn volgende vlaag van naarheid oor my gespoel het, so erg dat 
dit vir ʼn oomblik swart om my geword het. 

Nadat ek moeg en erg getraumatiseerd terug op die vloer gesak het, het 
die twee grys poele weer verskyn en die Stem het gesê kyk: en ek het in 
die linkerkantste poel gekyk en daarin ʼn afskuwelike driekoppige draak 
met ʼn enorme liggaam gesien en bokant sy een kop was- Moslem, die 
ander Boeddhisme en die laaste en kleiner kop was Christen geskryf, 
waarna die Moslem- en Boeddhisme koppe skielik en onverwags op die 
Christenkop toegeslaan het om dit brutaal van die liggaam af te skeur 
en te vermorsel.

Terwyl ek ontsteld na die vermorselde Christenkop kyk het dit verdwyn 
en in die plek daarvan het ʼn pragtige rosige pienk blanke baba gelê, waarop
ʼn stem uitroep het: wie, op hierdie aarde, is bevoeg om na hierdie kind om
te sien. Waarop ʼn ander stem geantwoord het: niemand op hierdie
planeet is daartoe instaat nie. Waarna ek nou die hemel geopen sien met
sewe engele wat in ʼn sirkel om die baba neerdaal om haar in hul midde
op te neem na ʼn plek van veilige bewaring. 

Hierna het ek gesien hoedat die twee poele nou in een saamsmelt en ek 
is weer aangesê om daarin te kyk en die oordele wat ek daarin gesien het, 
was so verskriklik dat daar nie woorde is om dit oor te dra nie en ek wou 
nie meer kyk nie, maar die Stem het gesê: Kyk! en ek het gekyk en weer 
die twee bejammerenswaardige figure gesien maar hulle het nou dood 
in die voetpad gelê. 

Hieroor was ek baie ontsteld, maar weer het die Stem gesê; kyk, en weer 
het hulle gesigte helder na vore geskuif en hulle oë het onverwags 
oopgegaan om in oneindige hemeldimensies te verander, waar soveel 
liefde en deernis uitgestraal het en uit hierdie dimensie het ek ʼn Man in 
wit klere sien verskyn en ek wou aan Hom raak en Hy het gesê: jy mag 
maar en ook mag jy vra wat jy wil en ek het erg begin ween en aan Hom 
gevra om die verskriklike gewig en die pyn vanuit die middelpunt van my 
wese te verwyder en Hy het gesê: net nog ʼn kort tydjie en dit sal verbygaan.


Openbaring 1254

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Tussen golwe van pyn bevind ek myself in ʼn donker, somber, geestelike 
toestand. Terwyl my sintuie deurentyd in intensiteit toeneem sodat selfs 
die fynste geluid, gebeurtenis of selfs die gedagtes van die mense in my 
omgewing vir my helder duidelik raak en wat my intens bewus van myself, 
as ʼn waarneembare wese maak en ek ervaar hierdeur my eie nietigheid 
teenoor die onmeetlikheid van alle ewighede as uiters intens. 

Terwyl ek my in hierdie toestand bevind voel dit vir my asof my totale sfeer 
niks anders is, as net ʼn leë houer wat nou met ondenkbare pyn gevul is nie. 
Wat veroorsaak dat ek al dieper in ʼn donker put van totale magteloosheid 
sak en ek sien hoedat ʼn enkele sekonde, in ʼn ewigheid kan verskiet, terwyl 
onmeetlike ewighede weer op hulle beurt niks anders as net vlietende 
sekondes is nie. 

In hierdie toestand weet ek onwrikbaar dat daar geen groter smart of lyding 
kan wees as ʼn Godverlate toestand nie waarna ek nou bid en vra om liggaamlik 
te kan sterf, omdat ek hoop dat hierdeur dit verligting aan my toestand kan 
bring. In hierdie tyd word ek tussen drie hospitale verskuif waar ek deurentyd 
voel hoedat verskeie naalde my deursteek en waarvan alles fataal is. Die drup (aarvoeding) loop bloot by my vel uit terwyl die bloed vir die laboratorium 
onbruikbaar is omdat dit stol en alle verdere pogings loop op niks anders 
as net reuse bloedkolle op die linne om my uit nie en ook die buis wat 
herhaaldelik deur my neus na my maag gedruk word, word verwerp. 

Waarna my niere hulle taak nou begin weier. In hierdie toestand ontslaan ek 
myself uit die hospitaal en teken die nodige vorms dat ek dit op my eie inisiatief, verantwoordelikheid en risiko doen. Kort hierna skop my niere swak in en ek 
begin om bloed te urineer, waarna ek deur vriende sorgsaam en met behulp van natuurlike middels dae lank behandel word. 

Terwyl my liggaam, voedings-inname weier, bevind ek myself, die meeste van 
die tyd in ʼn diep geestelike slaap, waar ek myself deurentyd in die een of ander geestelike dimensie bevind, waarvan ʼn besoek aan die hel, seker 
die ergste was en soos wat my kragte dit sal toelaat sal ek van hierdie 
ervarings neerpen.


Openbaring 1255 
ʼn Ontmoeting.
Woensdag 3 November 2010 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die tussen-toestand waarin ek my bevind, bevind ek myself onverwags in ʼn 
motor saam ʼn roekelose en besope persoon. Die man- baie ingenome met 
homself, bekyk homself in sy truspieël, lek sy vingers nat en stryk windmakerig 
oor ʼn goedversorgde snor, waarna sy blik tevrede na sy haardos verskuif. 
Hy steek sy arm windmakerig en spoggerig by die motorvenster uit en is 
heeltemal onbewus daarvan dat sy uiters swak bestuursvernuf tot groot 
ergernis vir die bestuurder van die motor agter hom is. 

Terwyl hy nou hard fokus om die voertuig op die pad te hou, verbeel hy hom nou 
hy is ʼn professionele renjaer en hy trap die petrolpedaal diep weg om die skerp 
draai voor hom te kan vat. Maar helaas verloor hy beheer en bots tromp op met 
ʼn boom langs die pad en hy breek sy nek sonder dat hy daarvan bewus is, 
waarna sy lewelose liggaam op die voorste twee sitplekke uitgestrek bly lê. 

Kort voor lank is dit ʼn bedrywigheid van ʼn ander wêreld op die ongelukstoneel, 
daar is belangstellendes, waar onder die wat wil help, ander wat vir sensasie naderstaan en ook die aasvoëls wat gretig daar rondhang. 
Ook vanuit die onsienlike wêreld tree ongure karakters van die onderwêreld
nader om die siel te probeer oes. Op hierdie stadium sit die oorledene 
(soos dit vir hom voel) vanuit ʼn kort bewustelose toestand regop, hy kyk 
verward om hom rond, waarna hy onwillekeurig weer in die truspieël kyk 
en met ʼn skok, staar hy na sy verminkte gesig, waarvan in ʼn bloedmassa, 
sy eens gesonde tande nou ontbreek. 

Hy kan nie glo wat hy sien nie en steeds so dronk as wat kan kom bars hy 
soos ʼn kleuter in ʼn jammerlike weeklaag uit. Hierdie siel huil so hartverskeurend 
dat ek nie anders kan as om te wonder of die hele situasie nie maar ongedaan 
gemaak kan word nie. 

Waarop ʼn Stem nou antwoord: dit sal nie deug nie omdat hierdie man reeds al sy kanse verspeel het. Ek kyk om my rond op soek na die eienaar van die Stem 
en ek kyk vas in die oë van ʼn man waarop die totaliteit van my wese, vir ʼn oomblik 
tot stilstand kom, terwyl die wete soos ʼn weerligstraal deur my flits; dit is HY – en 
so staan ek onverwags van aangesig tot aangesig voor my Meester en ek voel so onbekwaam met myself omdat ek niks anders kan doen as om net in trane uit te 
bars nie. 

Die kinderbybelbeeld wat ek onbewustelik saam met my gedra het spat aan
skerwe, voor my staan seker die manlikste Man, met volmaakte, maar alles 
behalwe verwyfde gelaatstrekke. Sy eenvoud is treffend, Sy Persoonlikheid onweerstaanbaar, ja alles omtrent HOM het ʼn Liefdesaantrekkingskrag wat 
my totaal sonder woorde laat. 

Ek word bewus van ʼn stilte, ja selfs die gekerm van die ontslapene het
verstil, terwyl hy nou tussen sy traangevulde oë, met verwondering na
die Man in ons midde staar. Direk hierna beweeg beter geeste nader en
neem die siel van die gestorwene in ontvangs om dit volgens die inhoud
van die wese te versorg. 

Ek draai my blik terug en vind met ongekende hartseer dat die Fisiese teenwoordigheid van my Meester ontbreek en alles om my verander in 
die alledaagse van net nog ʼn ongelukstoneel waar ʼn lykswa naderstoot om die liggaam te verwyder. 

Net hierna word ek in my bed wakker en vir die eerste keer in dae is die 
drukkende pyn in my ingewande weg.


Openbaring 1256
Die Trane van Elohim.
Saterdag 6 November 2010 

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer.
Op een stadium gly ek terug in die verlede en ek vermoed ek bevind my iewers 
aan die begin van die sestiende eeu. Ek staan aan die voet van ʼn ongerepte 
Tafelberg waar die skone natuur nog ongeskonde koning kraai. Hierna verander 
die toneel vinnig en ek sien hoe ʼn pragtige wingerd in die skadu van die berg aangeplant word. Terwyl ʼn Stem sê: die beste lote ter wêreld is hier geplant, 
maar helaas het Satan ook reeds weer sy saad hier tussen kom plant. 

Hierna sien ek die eerste pragtige druiwe oes en ook hoe dit in ʼn parskuip 
uitgetrap word, waarna daar van die produk in twee verskillende houers ingeskink word, die een ʼn eenvoudige beker, die ander ʼn fyn kristalglas met die letters V.O.C daarop gegraveer en wat tussen goedversorgde vingers rondgedraai word in afwagting op die heildronk wat ingestel moet word.

Vanuit die ruwe Boerebeker roep ʼn gees: in my adel skuil my edelheid. 
Terwyl die kop van ʼn slang sy verskyning vanuit die kristalglas maak en dit 
spottend uitroep: nie tot ʼn ridder- maar ʼn slaaf slaan ek jou en jy sal my as my 
kneg dien. 

Hierna sien ek die geboorte van ʼn jong volk, ook hul onvermoeide arbeid om 
ʼn wilde landstreek te tem, met die gepaardgaande sukses. Maar ook het ek gesien 
hoe word listige planne slu georkestreer, om die lewe vir hulle so onmoontlik te 
maak dat dit hul dieper die binneland sou inforseer om ook  dié vir die moondhede 
van Europa te tem. 

Ja, ek het die Eksodus van ʼn volk ʼn woesteny sien intrek, met heelvoor ʼn paar ruwe Boerehande wat die Woord van God as wegwyser oopgehou het. Ek het 
Godvresende patriarge en ook edelvroue gesien wat hulle God in alles geraadpleeg het en so ver as wat hierdie volk getrek het, het die pragtige wingerd vanuit die Kaap 
al agter hulle aangegroei, maar ook die vrymesselaarslang, het oral saam hulle deur die wye vlaktes van Suidelike Afrika gekronkel. 

Hierdie vryebouers het gesorg dat kerkstrukture oral waar nedersettings en dorpies ontstaan het, eerste hul verskyning sou maak en spoedig was dit vir die naïewe Boer, baie belangrik om lidmate van die kerk te word en spoedig het die "nagmaal' dan ook die sosiale geleentheid van die jaar geword, waaruit vele gruwels hul eerste ontstaan gehad het en waarna die Boer nie meer soseer hul God, maar veel eerder hul kerk oor alles gekonsulteer het en so was die eerste krake en verval van die jong volk reeds in oordeelskrif aan die muur. 

Spoedig het Satan se tentakels vanuit die koningshuise van Europa, om die Goud, diamant en ander rykdomme van Suidelike Afrika gesluit en in waansin het vele Boer hul Godgegewe landbougawe tersyde vir die delwerspan laat lê. Wat daarop gevolg het, ook met die latere Anglo Boere oorlog, asook die meer onlangse totale oorgawe, weereens georkestreer deur vrymesselary, tot voordeel van ʼn eenwêreldorde, is bekende geskiedenis. 

Hierna het ek gesien dat die eens pragtige wingerd in ʼn ongetemde en onbruikbare wilde wêreldbos verander het, maar ook het ek ʼn paar Goddelike Hande gesien, wat met die grootste sorg en toewyding ʼn paar pragtige suiwer lote vanuit die wilde bos gesnoei het en ek het ʼn Stem hoor sê: kyk, in hierdie handvol edel lote, lê verskuil, al die uitmuntende Goddelike eienskappe, waarna ek gesien het hoe word hierdie lote versigtig in ʼn vierkantige Heilige Ark toegesluit, waarna dit deur gerubs, na die Allerheiligste plek, vir die nuwe Jerusalem gedra is. 

Hierna wou ek weet wat met die res van die wêreldbos sou gebeur en ʼn Stem het gesê: Kyk- en daar was ʼn Engel met ʼn fakkel en Hy het Sy vuur in die bos gedruk, waarop die reuse groen bos in vlamme opgegaan het en weer het die Stem gepraat en gesê: trek uit jou skoene want jy staan op heilige grond. 

Waarop ek wou weet wat so heilig aan die vernietiging van ʼn oënskynlik slegte mensdom kan wees en die Stem het geantwoord: 
Die Trane van Elohim oor dit wat verlore is, maak dit heilig.


Openbaring 1257
ʼn Wegwyser. 

Sondag 7 November 2010
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
In ʼn oneindige ewigheid, ja, in ʼn tydlose toestand, kom ek voor ʼn eienaardige 
reuse-meganisme, wat op sy eie as in die rondte kan draai, te staan. Heelbo- 
reg in die middel van hierdie masjien is honderde spieëls in ʼn sirkel gegroepeer
en gemonteer. 

Nadat ek my behoorlik hieraan verkyk het wonder ek hardop oor die doel 
hiervan, waarop ʼn Stem antwoord: In die nuwe tydvak wat kom sal met die 
Melgisedek-orde in volmaakte werking, ook die duister, buitenste ruimte, 
sporadies deur ʼn lig as baken en ook wegwyser vir die verlorenes skyn. 
Om indien hul dit sou verkies, ook hul pad deur die duisternis na die lig
te kan vind en daarom is hierdie meganisme, ʼn geestelike voorstelling 
van ʼn ligtoring, wat oor alle ewighede sal skyn. 

Direk hierna bevind ek my in ʼn ongelooflike duister en ʼn baie vuil plek 
en terwyl die ligtoring in sy eerste omwenteling begin funksioneer, sien
ek in die eerste ligstraal daarvan ʼn oneindige vuil pappery meer, waarin 
alles wat kan ontbind, besig is om in die een of ander stadium van verrotting
oor te gaan. Dit is die mees afskuwelikste gesig en ek is dankbaar wanneer 
die kortstondige ligstraal dit nie meer langer verlig nie. 

Sonder dat ek daarom vra, verduidelik die Stem aan my dat die verrottings 
meer niks anders as ʼn konsentraat van biljoene verlore siele en daarom ʼn 
onderafdeling van Hades self is nie. 

Spoedig verlig die vuurtoring weer die omgewing en ek sien in die ligstraal 
wat oor die meer skyn ʼn enkele uiters flou wurmagtige beweging, waarop 
daar onmiddellik ʼn tipe van ʼn reddingsboot daarnaas verskyn om ʼn uiters
vuil, papvrot wese aan boord te help, waarna dit na vaste grond gebring word 
en deur skoon water gereinig word, waar dit nou die gestalte van ʼn vrou begin 
aanneem. Waarna daar aan hierdie siel, die doel van die lig verduidelik word 
en ek sien in die volgende ligstraal die eerste wankelrige, maar ook vasberade 
treë van ʼn siel, wat agter die lig aangaan.


Openbaring 1258 
Sonder Adam se seën.

Maandag 8 November 2010 14:35
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
Die aarde slinger in haar wentelbaan- terwyl sy saggies ween.
Droewig klink haar klaaglied- terwyl sy oor haar verliese teem.
Sy vertel die goeie seën, word nou van die Adam weggeneem.
Sodat globaal die nasies en volkere, die volgende kan verneem.
Alle seën was direk gerugsteun op die Adam se kragtige been.
Maar In hoogmoed raak almal – oor denkbeeldige krag ekstreem.
Hul hart raak onder Mammonsglans verhard – heeltemal versteen. 

Ja, die aarde slinger in haar wentelbaan – terwyl sy saggies ween.
Droewig kom haar klaaglied terwyl sy oor ʼn verlore tydperk ween.
Met Adam se voorspoed en seën – nou heeltemal daarmee heen.
Raak wêreldwyd globaal alle infrastruktuur – ʼn enorme probleem.
Selfs die weer – staan alle voorspoed en seën nou heeltemal teen.
Bitter raak eens goeie reën en so onvrugbaar eens gesonde veen.
Te laat ondek die volke die goeie seën was altyd van Adam geleen.

Ja, die aarde slinger in haar wentelbaan – terwyl sy saggies ween.
Droewig klink haar klaaglied- terwyl sy oor haar vele verliese teem.
In plaas van seën, is dit nou oordeel wat op die volkere neer reën.
Met alle seën daarmee heen – sit ʼn wêreld met ʼn groot probleem.
Onherstelbaar val bankrot regerings nou die een na die ander een.
Met oordeel op oordeel nou wêreldwyd so skrikwekkend ekstreem.
Verwilderd staan die nasies mekaar- in haat en nyd- in alles teen.
Terwyl hulle mekaar desperaat van die laaste oorblyfsels ontneem.
Slinger ʼn aarde droewig in haar wentelbaan terwyl sy saggies ween.


Openbaring 1259 
O’ Vader onthou U verbond!

Dinsdag 9 November 2010 18.10
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


Judith de Beer
O’ Vader wat woon in die hemel ons kyk om ons rond. 
Sien ons trane, ja luister na die klaaglied uit ons mond. 
In wrede moorde soveel onskuldiges wat wreed omkom.
Ons staan alleen niemand wat omgee- dit is die slotsom. 
Ja, ons kosbare lewe is minder werd as die van ʼn hond. 
Om verminkte lyke, heilige bloed in die dood vasgeklont. 

O’ Vader wat woon in die hemel so kyk ons om ons rond. 
Sien ons trane, ja luister na die klaaglied, uit ons mond. 
Kyk ons bloed- soveel bloed roep om wraak uit die grond. 
In moord en verkragting, O’ God ons volk lê diep verwond. 
Soveel vergruisde lyke lê in grafte nou oral in die land rond. 
Onthou O’ Vader- eens het U met ons gesluit ʼn verbond. 

Ons Vader wat woon in die hemel, ons kyk om ons rond.
Sien ons trane, ja luister na die klaaglied uit ons mond. 
Mans, vroue en kinders lê geslag, meeste van hul blond. 
Terwyl Raka onversadigbaar om meer blanke bloed grom. 
Roep uit die grond die bloed van ʼn volk: God U moet kom. 
Anders kom geheel U volk in die stof van Suid-Afrika om. 

Onse Vader wat woon in die hemel ons kyk om ons rond. 
Ons erken ons foute, ook sonde, ons was ʼn regte vabond. 
Maar ons roep om U genade ons bly U volk van U verbond. 
Ons kosbare bloed roep as martelare nou vanuit die grond. 
Oor ʼn verwronge regstelsel, staan ons stil, totaal verstom. 
Laat daarom U arm van Geregtigheid op die aarde neerkom.


Openbaring 1260  (Die einde van die tyd twee tye en ʼn halwe tyd.)
Drie termyne plus.

Woensdag 10 November 2010 15:15
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer  
ʼn Aartsengel vra: wie is daar wat die Weë van God kan verstaan. 
ʼn Tweede engel antwoord: dit is woorde wat ek voorwaar beaam. 
Ja, soos ʼn dief in die nag kom Hy en niemand weet waarvandaan. 
Die dag van Sy toorn het naby gekom en wie sal kan bly bestaan. 
Lank genoeg was ʼn bose wêreld oor gruwels en vele foute vermaan.
Drie termyne plus, is ʼn heiligdom vertrap, blind is dit gadegeslaan. 
Drie maal kraai die haan, geheel ʼn wêreld het hard saam geslaan. 
Daarom sal God nou self die vyande van Sy kinders kom verslaan. 
Hy self sal hulle kom genees, ja van hulle wange droog elke traan. 

ʼn Engel redeneer- daar is niemand wat God se weë kan verstaan. 
Waarop hy nou sy skaal laat val en ʼn hele wêreld staan betraan. 
Terwyl die vaalperd met donderende pote oor die hele aarde gaan. 
Is dit slegs die getroue Israeliete, wat nou veilig eenkant bly staan. 
So kom die Koning, ja die Woord van God- dit is Sy heilige Naam. 
Uit Sy mond kom ʼn swaard- wat die nasies kom stukkend slaan. 
Ook die voëls van die hemel word vir ʼn feesmaal nader laat staan. 
Om die vlees van konings en nasies, so gulsig weg te kom slaan. 

ʼn Engel vra: wie kan Elohim se Liefde- vir Sy volk werklik verstaan. 
ʼn Tweede antwoord: dit is woorde wat ek werklik voorwaar beaam. 
Wie kan Sy tere Liefde- terselfdertyd ook Sy vreeslike toorn verstaan. 
Kyk hoe koester Hy Sy Sion, terwyl Hy ʼn wêreld aan flarde slaan. 
Drie termyne plus is Sy heiligdom vertrap, blind is dit gadegeslaan. 
Nie wêreldhowe- maar Elohim self- sal hulle vyande kom verslaan.


Einde van boek een. 
Verdere boodskappe sal in ʼn tweede boekie 
vanaf openbaring 1261 aangaan.


Boek 2



Openbaring 1261
Dom politieke skuiwe.

Donderdag 11 November 2010 09:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek hoor eentonige kinderstemme wat tot vervelens die volgende rympie
sing: 'spitefull people spite themselves'. Waarop ek in ʼn gesig sien
hoe Suid- Afrika nou uiters dom politieke skuiwe maak deur baie sterk
bande met Oosterse lande te sluit, terwyl hul meer arrogant teenoor die
Weste begin staan. Waarop die Weste aggressief reageer deur hulpfondse
van Suid-Afrika te begin onttrek. 

Ook sien ek die begin van die finale einde van ʼn ekonomiese toestand 
soos wat die wêreld dit ken.


Openbaring 1262
ʼn Gees van verwarring.

Saterdag 13 November 2010 07:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek sien ʼn groep goedgeklede mense met oënskynlik intelligente uitdrukkings 
op hul gesigte waarvan almal, die een na die ander, suur winde begin opbreek. 

Terwyl ek my aan hierdie spektakel verwonder, verduidelik ʼn stem dat dit die 
politieke, finansiële en algemene raadgewers van Suid-Afrika is en dat daar 
ʼn gees van verwarring en onkunde oor hulle gekom het en dat die suur winde 
niks anders as hulle uiters slegte raad is nie.


Openbaring 1263
ʼn Nuwe skepping.

Sondag 14 November 2010 17:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn wegraping wat ʼn onderontwikkelde gees vir ewig nooit sal kan verstaan.
Roep ʼn sekelmaan: ʼn aarde se skadu- die oorsaak van my skamel bestaan.
Maar kort voor lank sal ek kortstondig deur ʼn donker verduistering moet gaan.
Ja, wiskundig sal die heel slimstes van die aarde- dit ewig nooit kan beraam.
Dat soveel hemelliggame gelyktydig in die kosmos in ʼn reguit lyn kan staan.
Selfs die aartsengele staan verbyster oor soveel dimensies wat nou oopgaan.

Vanaf die grootste middelson, verby ons klein son gly ʼn ongelooflike ligbaan.
Wat hemelskares se asem oor Elohim se enorme werke heeltemal wegslaan.
Terwyl magnetiese aantrekkingskrag, planete nou teenoor mekaar laat staan.
Kom daar in die ratwerk van die ewigheidstyd- ʼn Allerheiligste stilte te staan.
Oor ʼn geestelike dimensie wat die eerste keer in ʼn materiële tydvak oopgaan.

Ja, terwyl soveel swart gate nou in mekaar se sterker aantrekkingskrag vergaan.
Vir ʼn dominante swart gat om ʼn nuwe skepping, ja, ʼn nuwe heelal uit te kraam.
Kom die klein- maar gereinigde aarde, ook in hierdie nuwe dimensie te staan.
Terwyl ʼn volmaan nou vrolik uitroep: kyk- sigbaar gaan ook ek daarheen saam.
Om vrolik te dartel om ʼn nuwe aarde – waarop die nuwe Jerusalem nou staan.


Openbaring 1264 
Eenvoudige Goddelike eienskappe. 
Dinsdag 16 November 2010 16:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is soveel wat beweer dat dit onmoontlik is om God te identifiseer. Aan 
hierdies sê Ek om hul blik na die Goddelike innerlike eienskappe binne hulself 
te keer, hul kan dalk net vind God is in die binnekamer van hul eie hart in volle 
beheer. Laat jou daarom deur die volgende eenvoudige maar Goddelike 
eienskappe iets leer. 

God is Waarheid en Waarheid is Lig en dit is hierdie Lig wat die duisternis van 
onkunde tot Kennis verlig, deur hierdie insig word geopen die Goddelike sig. 

God is Geloof en ʼn onbuigbare Geloof kan alles beloof, ook die oënskynlik 
onmoontlike, ja om berge te kan verskuif, dit selfs oopkloof. Elke kind toegerus 
met opregte geloof, is klaar verseël met God se Naam op hul voorhoof. 

God is ook Hoop en vir Hoop raak genadetyd ewig nooit uitgeloop, voordat hoop 
kan oorgaan in wanhoop noop sy haarself om in kinderlike vertroue na God se 
arms te hardloop. 

Maar bo alles is God Liefde, ja die Liefde wat alles verdra en ook dra, sonder om 
enige vergoeding of erkenning daarvoor te vra. Ja, die Liefde wat nooit kla, jy is 
besig om My te pla, maar veel eerder soos die heel beste pa of ma, jou te help 
om deur die drif te kan trek- jou oorlaaide wa.


Openbaring 1265
In die illusie-matriksbestaan.

Woensdag 17 November 2010 14:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die illusie-matriksbestaan, ja in die wêreld van die leuen. 
In ʼn valse vrye wêreld waar slawe onder ʼn werkvrag kreun. 
Terwyl ʼn selfgeskepte oordeel globaal onheilspellend dreun. 
Waar massas desperaat op hul dooie geloofstrukture steun.
Heeltemal tevergeefs die geboorte van soveel dogter en seun. 

In die illusie-matriksbestaan, in die wêreld van die groot leuen. 
Waar soveel valse glimlag, die valse geluk probeer rugsteun. 
Lieg baie vir hulself en sê: ons leef in ʼn tyd van kies en keur.
Hul reis deur industriële lande en sê: ruik die eksotiese geur. 
Hul woon op ʼn sterwende aarde en sê: sy is nou in haar fleur. 
Terwyl hul agter rykdom, haar dieper in haar dieptes oopskeur. 
Glo hul hardnekkig ʼn oorkoepelende leuen terwyl hul voortbeur. 

In die illusie-matriksbestaan, ja in die wêreld van die groot leuen. 
Word die waarheid onderdruk- oor verlore siele word nie getreur. 
As willose outomate, word hulle deur ʼn wêreldorde gemaneuvreer. 
So raak die massas in vermaak, sport en ontspanning ekstreem. 
Hulle vergryp hul aan elke genot en staan so die Waarheid teen. 
Dit wat ʼn materiële wêreld hul bied, dit wil hul in oormaat neem. 

In die illusie-matriksbestaan, ja in die wêreld van die groot leuen. 
Lag hulle so uitspattig, terwyl hulle diep in hulle binneste ween. 
Onder die oppervlak van die leuen weet hul tyd is daarmee heen. 
Maar in hul matriksbestaan durf hul nie vra: God, waar nou heen.
Desperaat werp hulle hulself dieper in die wêreld se valse seën.
Daarom staan hul aggressief die waarheid, met alles in hulle teen.


Openbaring 1266 
Die stryd van die oorblyfsel.
Donderdag 18 November 2010 17:46
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek sien die smart van ʼn volk – hulle oë wat so met trane blink. 
Ek sien ʼn geknakte riet, moeg aan die beker van gal gedrink. 
Ja, ʼn wanhopige volk wat dink dat Ek nie meer aan hul dink. 

Ek sien ʼn klein oorblyfsel wat op hul laaste krag nader hink. 
Met ʼn strydlied wat uitdagend oor Afrika se vlakte weerklink. 
Hulle hou omhoog ʼn gelofte geskryf in bloed in plaas van ink. 

Met engele wat ʼn traan wegpink oor hul wat weier om te sink. 
Terwyl My eie hand hul nou vriendelik so simpatiek naderwink. 

Kyk, Ek stuur hul die profeet Elia om die weg na My te kan vind. 
Ja, hy sal terugbring die hart van die vaders, sowel as die kind. 
Vir elke verseëlde om die pad na die Vaderhuis nou terug te vind. 
Sodat Ek self sorgsaam die wonde van My oorblyfsel kan verbind. 

Maar kyk, die goddelose word voor die voet deur die dood verslind. 
Sodat die gruwel, vermeteles nou in die ewige afgrond kan ontbind. 
Om as waardelose stoppels vir ewig weg te kan waai in die wind. 
Ja, die sogenaamde verligtes met soveel selfvertroue- tog so blind.


Openbaring 1267
ʼn Gesig oor Chaos.

Vrydag 19 November 2010 02:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn droomgesig verskyn daar kort op mekaar ʼn paar volmane en daarna
ʼn sekelmaan. Waarna ek ʼn opening in ʼn rotsformasie sien oopgaan met
ʼn trein wat daaruit tevoorskyn kom, waarop ʼn Stem sê: daar is ʼn paar 
mense wat op die trein na veiligheid gebring moet word. 

In dieselfde omgewing wat ek nou as Pretoria en ook Johannesburg herken
breek groot chaos uit. Hierna verskyn ʼn enorme Hand wat die voorkant van 
die ‘Luthuli House’ met een beweging afruk sodat ʼn klomp kompartemente 
daarbinne nou heeltemal ontbloot is. Binne elk van hierdie verskeie afdelings 
staan groepe mense waarvan almal in dieselfde vertrek in dieselfde kleur, 
waaronder rooi, geel, swart, groen ens. geklee is. 

Waarna die enorme Hand nou binne die gebou en afdelings inbeweeg om die 
een na die ander vertrek stukkend te slaan terwyl dit almal daarbinne papdruk.


Openbaring 1268
ʼn Swart vlag.
Vrydagnag 19 November 2010

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn droomgesig sien ek ʼn reuse pikswart vlag wat halfmas wapper in die wind 
en ek hoor iemand vra: wie is dood en ʼn ander wat antwoord – ʼn baie belangrike persoon. 

Waarna daar nou ʼn klomp miniatuur replikas van hierdie vlag vanuit die grond 
tevoorskyn kom, waarop die eerste stem vra: is daar nou nog mense dood 
en die tweede stem antwoord: ja, ʼn hele klomp nie-belangrike persone.


Openbaring 1269 
Politieke swendelaars.

Saterdag 20 November 2010 08:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In een aspek is ʼn politikus uitstekend en dit is om hulself te loof.
Soveel regerings het al hoog en laag gesweer, ja hulle het beloof.
Daar wag ʼn enorme pot vol goud aan die einde van ons reënboog. 
Die gladdebek-politikus wat hulle altyd voorhou as net die filosoof. 
Maar slegs streef na mag, om oor ander te kan heers as die hoof.

Hierdie swendelaars weet hoe om die gesonde verstand te beroof. 
Hul beloof eensgesindheid terwyl hulle net in verdeeldheid oopkloof. 
Hul beloof rykdom en voorspoed, terwyl hulle hul land gaan beroof. 
Hul beloof beter omstandighede, terwyl ʼn volk hulself gaan afsloof. 
Hul beloof veiligheid maar al wat gebeur is roof, moord en nog roof.

Eenmaal aan bewind- hou hulle, hulle vir die kieser se klagtes doof. 
ʼn Swak regering is vir menige land die skrikwekkendste katastroof. 
Met die trek van ʼn stemkruis het die kieser hulle aan Satan verloof. 
Met ʼn dodelike pyl teen hulle hart, span hulle teen hulself die boog. 

Wat het ʼn dom meerderheid gedink, wat het hul nou eintlik beoog. 
Om oor hulleself aan te stel die mees harde, ja onsimpatieke voog. 
Wat hardvogtig sê: jul trane laat ons koud, jul kan dit maar afdroog. 
Wat beteken tog al julle klagtes, ja julle protes en ook julle betoog.

Maar vir die volgende verkiesing, sit hulle klaar weer op die verhoog.
Gulhartig nooi hulle, kom neem deel aan ons eensydige monoloog. 
Terwyl die dom massas net weer gretig aan die politieke leuen soog. 
Sweer politieke partye weer hoog en laag vanaf die politieke verhoog. 
Ja daar wag ʼn enorme pot vol goud aan die einde van ons reënboog.


Openbaring 1270 
ʼn Massagraf.

Saterdag 20 November 2010 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek swaar landverskuiwingsmasjinerie besig om ʼn reuse
massagraf te grou en onwillekeurig wonder ek of dit as gevolg van ʼn groot 
ongeluk, katastrofe, ʼn volksmoord of iets dergeliks is, 
waarop die antwoord kom: jy sal sien.


Openbaring 1271 
Britannia se swaarkrytyd.

Sondag 21 November 2010 15:23
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Eens was daar ʼn land, ja, wat haar so aan ander kon vergryp. 
As ʼn meester manipuleerder laat sy ander lande in die knyp. 
Self inhibisieloos wil sy vir ander oor morele waardes voorskryf. 
Teen vroue en kinders was haar oorlogvoering ʼn verlore stryd. 
Maar ʼn obsessie had sy om die Boervolk van hul grond te dryf. 

Hul rykdom wou sy eenmaal hê en kry toe iets om oor te kyf. 
Rassisme haar antwoord en almal se neus word daarin gevryf. 
Maak van elke Boer ʼn monster, wat hul aan ander wil vergryp. 
Deur sanksies moes al die nasies, in afgryse van hul wegwyk. 
Ja, van hulle eie bodem wou sy hierdie klein volkie net verdryf. 
Terwyl sy volksvreemdes by miljoene, hierdie land in sou dryf. 

Maar dit gesaai word dit gemaai en iemand sit nou in die knyp. 
So is dit nou tyd, ja die tyd, vir Britannia se groot swaarkrytyd. 
Sy gaan spartel om kop bo water te hou in haar oorlewingstryd. 
Sy self sit geïnfiltreer deur miljoene ‘aliens’ van oral wêreldwyd. 
Wat vir opvoeding, mediese sorg, kos en ʼn loon in haar oë kyk.

So is dit gesaai dit gemaai en Engeland baai in haar eie vergryp.
Deur soveel volksvreemdes- wat haar inwoners tot raserny dryf. 
So voel ʼn moondheid haar eie geselhoue, nou aan haar eie lyf. 
Maar om rassisme te vermy moet sy haar oë nou styf toeknyp. 
Met boonop soveel finansiële probleme wat sy nooit kan uitstryk. 
So is dit nou die tyd, ja die tyd vir Britannia se groot swaarkrytyd.


Openbaring 1272
Vermy nou alle versoekings.
Woensdag 24 November 2010 11:05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Die tyd het gekom om alle versoekings te vermy. 
Om ernstig voor God al jou tekortkominge te bely. 
Die tyd is nou hier, om satan met alles te bestry. 
Om ook te waak om nie terug in die wêreld te gly. 

Ja, die tyd is hier om oorwinnend te roep: ek is vry. 
Met geen bindende kettings wat my onder kan kry. 
Laat geheel ʼn wêreld my nou daarom jaloers beny. 
Kyk, my krag lê alleen in God, net Hy staan my by. 
In ʼn verbrokkelde wêreld sing ek uitbundig-vrolik bly. 
Daar is niks meer waarmee satan my kan onderkry. 

So is dit nou die tyd vir die troue maagde om te bely. 
Ons lampe is onder swaar omstandighede volgekry.
Daarom gaan ons, ons nou in ons Bruidegom verbly. 
Die bruilofsmaal is gereed om in oorvloed van te kry. 
Die Bruidegom kom nou op ʼn spierwit perd aangery. 
Terwyl troue maagde hul nou uitbundig in Hom verbly.

Sion, eteries rein in haar bruidsgewaad- daar staan sy.
Die bruilofsgaste feestelik geklee staan haar vrolik by. 
Ja, so het die tyd gekom om alle versoekings te vermy. 
Kyk- tyd is bykans verby, om olie vir die lampe te kry.
Desperaat gaan so baie nou olie by ander probeer kry. 
Maar al wat hul gaan kry is: vir julle is dit vir ewig verby.


Openbaring 1273 
Absolute vrede.

Donderdagnag 25 November 2010
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek vind dit uiters moeilik om die volgende geestes ervaring in woorde te 
kan beskryf.

Terwyl ek myself in ʼn baie diep slaaptoestand bevind, raak ek in die absolute 
kern van my onderbewussyn van myself as ʼn opname-sfeer of ʼn gebied bewus,
ja ʼn geestelike dimensie, herkenbaar deur ʼn eenmalige unieke identiteit, wat deur 
middel van ʼn Godgegewe vrye wil oor die vermoë beskik om data, bruikbaar of 
onbruikbaar, goed of kwaad, volgens eie keuse te kan stoor, vanwaar dit weer 
deur die vrye wil, positief of negatief, tot die opbou of afbreek van die betrokke 
materiële of geestelike omgewing uitgekanaliseer kan word. 

Terwyl ek my in hierdie toestand bevind, word ek intens bewus van die verskillende 
grade van ontwikkeling en daardeur die graad of gebrek aan saligheid van ondenkbaar baie wesens en ek het gevind dat elke gees (sfeer) oor die potensiële vermoë beskik om deur middel van die Goddelike erns, ook deursettingsvermoë, 
hul onbeperkte innerlike geestelike gebied volgens die graad van hul liefde, 
waarheid, deemoed en nederigheid te verlig en daardeur te verbreed. 

Maar ook het ek gesien dat daar deur die selfgesentreerde selfsug, die eie ek, 
ook hoogmoed, ʼn wese sy eie identiteit en daardeur sy geestelike grondgebied 
tot ʼn uiters jammerlike armoedige streek kan verwoes. 

Hierna is ek vir ʼn kortstondige oomblik toegelaat om die hoogste menslike 
geestelike vlak van saligheid te ondervind en in hierdie toestand het ek ʼn LIEFDEVOLLE VREDE wat alle verstand te bowe gaan ondervind. Ja, dit is 
ʼn vrede, wat deur geen negatiewe invloed, hetsy dit op hierdie aarde of in 
die totale oneindigheid is, beïnvloed kan word nie en ek het onwrikbaar 
geweet dat dit ʼn voorsmaak van die volmaakte weergeboorte is. 

Waarop die mees Liefdevolle Stem my die volgende meegedeel het 
en dit is; dat die duisendjarige vredesryk slegs vanuit wesens 
wat oor hierdie hoogs ontwikkelde innerlike vredesvermoë beskik, 
sal bestaan.


Openbaring 1274
Globaal ontwaak die oorlogsgees.

Sondag 28 November 2010 15:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Daar is ʼn valse vredevors, ʼn kamma liefdevolle filantroop. 
Maar hy stuur sy oorlogsvloot- kyk daar kom die eerste boot. 
So vaar dit van die Weste na die Ooste, van Suid na Noord. 
Ontwaak daar ʼn oorlogsgees wat smag na ʼn massamoord.
Om oorlog roep die massas – die mens bly voorwaar ʼn idioot. 
Hatig hits hulle regerings aan, skiet nou net die eerste skoot. 

So bloeddorstig verlustig hul-hul in die doodsrylied van die lood. 
Sonder dat hulle daaraan dink, hulle self sit dalk in diepe nood. 
In hierdie tyd skaar die volke en nasies hul nou soort by soort. 
In die grootste bloedlus waan sien elke volk hulself enorm groot. 
Terwyl hul eufories droom om ander se rykdomme te kan stroop. 

Ja, daar is ʼn valse vredevors, ʼn kamma liefdevolle filantroop. 
Maar hy stuur sy oorlogsvloot- kyk, daar kom die eerste boot. 
Die breinkrag agter alles bly maar steeds alweer net die Jood. 
In oorlogtyd, ja in oorlogtyd is die winste mos altyd baie groot. 
Maar uiters skaars raak daar in hierdie tyd die kosbaar brood. 
Maar niemand luister na die massas se sterwens hongernood. 

In moord en doodslag is daar ook nêrens meer ʼn vredes-oord. 
Terwyl soveel miljoene nou tevergeefs smeek om genadedood. 
Is daar niemand meer wat omgee om te luister na hulle woord. 
Maar van die Ooste na die Weste, ja van Suid so ver as Noord.
Ontwaak globaal die oorlogsgees wat smag na ʼn massamoord.


Openbaring 1275 
ʼn Laaste desperate poging.
Maandag 29 November 2010 16:38

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Desperaat probeer Opregtes om geliefdes nog eens te vermaan. 
Hul smeek terwyl hul baklei- hul vra: probeer net om te verstaan! 
Ja, in ʼn doodloopstraat is jul besig om na nêrens heen te gaan. 
Sonder die Lig van die Waarheid, gaan julle verseker ondergaan. 
Met al jul hoop gerig op wêreld oplossings wat nie meer bestaan. 
Moet daarom nie langer agter die wêreld se infame leuen aangaan. 

Desperaat probeer Verseëldes om geliefdes nog eens te vermaan. 
Hulle sê: kyk binnekort is elke wêreld poging vir ewig na die maan. 
Dit is uiters tevergeefs om nog in ʼn dooie kerkgeloof te wil staan. 
Kyk in verraad kraai nou driemaal ʼn haan vanuit ʼn illusie-Vatikaan. 
Die valse engel van lig, nooi almal nou na die ewige afgrond saam. 
Terwyl Satan klaar biljoene in getalle vir sy oorwinning wil beraam. 

Desperaat probeer die Heiliges om geliefdes nog eens te vermaan. 
Hulle sê: dit is so fataal om te dink in ʼn wêreld is jul nog vernaam- 
terwyl julle- julle tog so blatant vir die Waarheid van God kan skaam. 
Is dit nou net ʼn suiwer hel wat vanuit julle eie hoogmoed ontstaan. 
Ja, ʼn vuil, duister, donker- doderyk in sy duisternis tog so grusaam. 
Probeer daarom nou net die Waarheid tot julle redding te verstaan. 

Desperaat probeer die Troues, hulle geliefdes vir oulaas te vermaan. 
Hulle nooi hulle so gulhartig op die goue weg, na die hemel saam. 
In hulle pleidooi stort hulle so dikwels, ja skaamteloos hul traan. 
Ja, hulle roep en sê: kyk, die tyd is hier, kom nou met ons saam. 
Maar so bitsig word daar met wrede woorde hard na hul geslaan. 
Terwyl die wêreldlinge hulle so vir ʼn heilige familielid kan skaam. 
Maar steeds probeer die Opregtes om geliefdes, oulaas te vermaan.


Openbaring 1276 
Die Pottebakker se nederige klei.

Dinsdag 30 November 2010 13:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
My Elohim U is die Pottebakker en ek net die nederige klei. 
So dikwels sou ek protesteer wanneer die lewe my wou brei. 

My Elohim U is my Raadsman ewig altyd goed en toegewy. 
So getrou, ja volmaak het U my ewigheidstoekoms toeberei. 

My Elohim U is die Tuinier wat my grond vrugbaar voorberei. 
Vir my- ʼn onvrugbare Vyeboom, wat geestesvrugte moet kry. 

My Elohim U is my Verlosser, aan ʼn kruis het U vir my gely.
Sodat ek as swakke sondaar ook die ewige lewe kan verkry. 

My Elohim U is My Lig waarmee ek die donkerte kan bestry. 
U breek my bindende boeie- U maak my onvoorwaardelik vry. 

My Elohim U is my Geneesheer; in my kwale staan U my by. 
Van elke siektetoestand maak U my in gees en liggaam vry. 

My Elohim U is my Koning en ek U kneg wat my in U verbly.
In U Heilige hofhouding- daar wil ek so graag vir ewig altyd bly. 

My Elohim U is my Priester- in U tempel staan U Gees my by. 
Ja, U tempel in my eie hart, waar ek altyd in kontak met U bly. 

My Elohim U is my Leidsman wat my na my weergeboorte lei. 
Waar ek my altyd in U Liefdeswysheid en ook Vrede kan verbly. 

My Elohim U is My Goeie Vader, wat my geduldig- sorgsaam ly. 
Sodat ek my weg na U Huishouding, ja, die Vaderhuis kan kry. 

My Elohim U is die groenweivelde waar U skape so rustig wei. 
Waar geen boosheid, roofdier of wolf hul as prooi beet kan kry. 

My Elohim U is die Pottebakker en ek is net die nederige klei.
Laat ek nooit weer protesteer, wanneer U riglyne, my sou brei.


Openbaring 1277 
Hou op wens en vra.

Dinsdag 30 November 2010 24:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek hoor ʼn stem wat klaend vra: ek wens ons word verlos van dit wat ons so 
pla. Daarop antwoord ʼn stem wat duidelik groot gesag uitdra:
Hou op wens en begin te vra, waarop die eerste stem reageer en sê: aan dit 
so lank so swaar gedra wil ek nou daarom duidelik vra dat die dood dit na 
die duisternis weg moet dra. Ja, ek vra dat ʼn plaag nou van ʼn plaag ontslae 
moet raak, kyk, ʼn land lê kaalgevreet nou braak, terwyl die eindtyd-draak 
steeds gierig daaroor waak, staan daar daagliks soveel onskuldiges nou 
in armoede naak. Dit terwyl ʼn intelligensie tog so uiters vaak besig is om 
alles om hul nou tot niet te maak. 

Ek hoor ʼn stem wat in plaas van wens nou openlik vra: stel die bose nou 
asseblief tog aan die kaak, ja, stuur ʼn oordeelsengel om te kom volvoer 
die taak, sodat die aarde onder die besoedeldes oop kan kraak.


Openbaring 1278
ʼn Skrikwekkende aardbewing.

Woensdag 1 Desember 2010 02:00         
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Onverwags word ek bewus van ʼn ligte vibrasie wat deur my gaan maar wat 
vinnig in ʼn intense trilling verander waarna dit in sekondes in ʼn skrikwekkende skudding oorgaan en ek sien ʼn aardbewing wat chaos veroorsaak met na-skokke 
wat skrikwekkende gevolge het.


Openbaring 1279
Enorme haelkorrels.

Woensdag 1 Desember 2010 04:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer.
In ʼn droomgesig wat in die atmosfeer afspeel sien ek eienaardige sirkelbewegings 
wat in herhaling van onder na bo beweeg en ek hoor ʼn stem wat sê: dit is konveksiestrome waarna ek nou duidelik vinnig groter wordende waterdruppels 
sien wat in enorme haelkorrels verander om die volgende oomblik met vernietigende krag op die aarde neer te kom om alles selfs menselewens voor die voet te vernietig.

Openbaring 1280 
Die wassing.

Vrydag 3 Desember 2010 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Jy vra My na die doop- groot sowel as klein en of dit deur middel van
onderdompeling of besprinkeling moet geskied. Maar Ek sê vir jou dat
julle voorgeskrewe doop bloot ʼn baie flou en daarby nog ʼn valse
afskynsel van die oorspronklike is, omdat die hedendaagse handeling
daarvan hemelsbreed van die eerste verskil. 

So word daar byvoorbeeld na Johannes as die doper (onderdompelaar) 
verwys, terwyl daar in sy leeftyd na hom as Johannes die wasser verwys 
was. Deur jul kerkleerstellings se vasgestelde leer word daar in jul 
doopritueel van die volgende doopsformulier woorde gebruik gemaak;
"Ek doop jou in die naam van die vader, die seun en die heilige gees" 
wat heeltemal niksseggend is, omdat dit nêrens spesifiseer wat die 
betrokke god se identiteit of sy naam is nie. 

Waar die korrekte woorde behoort te wees- "kyk, jy word tot ʼn nuwe 
en ʼn skoon mens gewas deur die ewige onverganklike Naam van jou 
enige El, YaHWeH, die groot EK IS, waarna jy van jou sonde gereinig sal 
wees deur die gestorte bloed van Sy eniggebore Seun YaHshua, 
sodat ook jy nou deur Hom kan uitroep; 'Abba Vader' -waarna Hy oor jou 
sal uitstort die kragvolle werking van sy ewig Aparte-Heilige Gees". 

Maar Ek sê vir julle dat ook hierdie wassing (doop) hoe korrek ook al 
uitgevoer van geen waarde sal wees, indien die betrokke 'gewaste' nie 
hierdie uiters heilige woorde vir ewig ʼn onlosmakende deel van hulle self 
sal maak nie. 

Waar dit die groot- of die kleindoop aangaan, kan ouers bloot in ʼn belofte
onderneem om die kind na die beste van hul vermoë, in die weë van hul
God op te voed, waarna hul as volwassenes self uit eie keuse ʼn besluit 
oor die heilige wassing (doop) kan maak.

Openbaring 1281 
Vrees nie meer nie.
Saterdag 11 Desember 2010 08.30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
O’ kinders van die Lig, hou nou op met vrees. 
Breek Satan se binding en ontwaak in Gees. 
Om in die vryheid van die arendsvlug te sweef. 
Sodat die vyand, die duisternis- nou kan beef. 

O’ uitverkorenes van God, breek met die vrees. 
Raak bewus van die onsterflikheid van jou gees. 
Sodat jou siel na God, ook ewigheid- kan streef. 
Om jou daardeur met Elohim se Lig te omgeef. 

O’ Skape van Sy kudde hou nou op met vrees. 
Lank genoeg-het julle daar gestaan- so verwees. 
So klein die kudde wat voluit vir Hom gaan leef. 
Terwyl nag en duisternis nou in vrees gaan beef. 

Al die kinders van God, weerhou jul van die vrees. 
Sodat die lewende lig van Elohim jul kan omgeef.
Breek die mag van die nag- sodat dag kan breek. 
Open die weg, sodat Migael hom kan kom wreek. 

O’ Ewige verseëldes, weerhou julle van die vrees. 
Sodat jul die tekens van die tye nou reg kan lees. 
By julle naam is jul geroep, word daarom nie week.
Daar wag ʼn oorlogsveld – ʼn enorme arbeids streek. 

Soldate van die Lig, weerhou jul nou van alle vrees. 
Kyk vir hierdie tyd is julle gekies om nou te wees.
Klee julle met die volle wapenuitrusting tot Sy eer. 
Werp Satan daardeur vreesloos op die aarde neer. 

O’ Uitverkiesde- hou vandag nog op met jou vrees. 
Sodat jy ʼn ou oerwaarheid in jouself raak kan lees.
Soos bliksemstrale sal jul die duisternis kom breek. 
Terwyl jul saam met Migael jul nou gaan kom wreek.

Openbaring 1282 
Water, vuur, grond en wind.

Sondag 12 Desember 2010 10:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In vier eienskappe kom vier engele om hulle weg te vind. 
Na ʼn droewige aarde, ja ʼn wêreld tog so oneindig blind. 
Hul kom sagkens die wonde van God se kinders verbind. 
Hulle kom om suiwer koring in edelbondels vas te bind. 
Kyk, hierna word al die kaf in ʼn groot vuuroond verslind. 
Sodat al die goddeloses, in dood- ook Hades kan ontbind. 
So word die sonde nou in Satans’ kluistering vasgebind. 

In vier eienskappe kom vier engele om hulle weg te vind. 
Na ʼn verlore wêreld- ʼn verlore mensdom, oneindig blind. 
Rafael kom as water- met God se genade, wonde verbind. 
Migael kom as vuur- om dít- so onsuiwer, te kom verslind. 
Gabriël as grond om in kluistering die materie vas te bind. 
Uriël kom om dit- onbruikbaar, ewig weg te waai in die wind.


Openbaring 1283 
Die Christendom se vuil leuen.

Maandag 13 Desember 2010 18:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Vanuit bykans elke databasis, ja vanuit menig ou argief. 
Vanaf die moderne rekenaar, tot en met die ou hiëroglief. 
Roep honend die vader van die leuen: ek moet nou bieg. 
Deur baie slim vervalsings is daar blatant vir julle gelieg. 
Maar steeds verslind die massas die leuen, vir hul gerief. 
Daarom staan hul die Waarheid heftig teen- diep gegrief. 
Op ʼn valse engel van die lig- op die, is hulle diep verlief.
Daarom dien hul Mammon so getrou, ja so konstruktief. 
Hulle verpand hul kosbaar siel aan die grootste sieledief. 

Vanuit bykans elke databasis, ja, vanuit menig ou argief.
Vanuit die moderne rekenaar, tot en met die ou hiëroglief. 
Ook tot by die graf, selfs sovêr terug, tot by die tere wieg. 
Word daar vir die mensdom van die begin tot die end gelieg. 
Maar spottend roep die leuen: kyk dit is tyd en ek moet bieg. 
Geheel ʼn Christendom- is deur die hoer van Babilon bedrieg. 
Maar steeds verslind die gemeentes die leuen vir hul gerief. 
Boodskappers wat die Waarheid bring behandel hul so stief. 
Maar vir vervalste woord en leuen skreeu hulle luid- asseblief.
Op die vader van die leuen, ja, op satan is hul openlik verlief.


Openbaring 1284 
Vir julle volgens julle werke.

Dinsdag 14 Desember 2010 06:30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de beer 
In ʼn droomvisioen sien ek twee gaste by ʼn groot ete geleentheid opdaag, 
waarop die een aan die onderpunt teenoor die gasheer wat aan die hoof 
van die tafel sit plaasneem en die ander in die middel tussen die ander gaste. 
Waarna eersgenoemde gas na die gasheer uitreik met ʼn groet, maar geen 
reaksie daarop behalwe ʼn uiters koue dooie blik ontvang nie. 

Hierna word ʼn onsmaaklike ete voorgesit waarna die gasheer nou op ʼn koue, 
onsmaaklike en sarkastiese wyse deur middel van ʼn tweede persoon die 
eerste gas indirek toespreek en sê: dat hulle (die gaste) vir niks of niemand 
skrikkerig of bang hoef te wees nie. 

Waarop eersgenoemde besoeker sy stoel terugstoot en duidelik sê: Die 
brood wat bedien is en wat in elk geval genadebrood is, is uiters onsmaaklik 
hard en baie droog. Dit gesaai is dit gemaai, laat dit daarom vir julle volgens 
julle werke wees. Waarop hierdie twee besoekers nou sonder enige versuim 
die vertrek verlaat.


Openbaring 1285 
Wat is werklik die Gog en Magog.

Dinsdag 14 Desember 2010 11:45
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Generasies wat eindeloos wou weet wie en wat is die Gog en Magog. 
Van die Ooste na die Weste, soos die Leviatan, ʼn baie groot gedrog. 
Ook soos woedende winde wat saambondel in ʼn vernietigende trog. 
Ja, wat in twee verskillende groepe versamel- vir die grootste oorlog. 
Word nou ook die Noorde en die Suide betrek in hierdie groot bedrog.

Geslagte se generasies vra: wie en wat is werklik die Gog en Magog.
Wat in twee groepe gaan versamel vir die heel grootste bloedige optog.
Eindeloos in hul getalle, maar kyk daar kom net nog en nogmaals nog.
Met lyke soos die sand van die see met altyd nuwes om hul op te volg.
Die aarde bewe onder oorlogsdreuning met groot oorlogtuig in aantog.

Geslagte se generasies wou weet wie en wat is die Gog en die Magog.
Kyk Mammon lê geval- groot en log lê sy nou daar so sterwend en rog.
So kom daar uit die Swartsee waar die son ondergaan ʼn groot gedrog.
Die Ooste en die Weste, die Suide en die Noorde- kyk almal is in aantog.
Die Rooikruis vind dit onmoontlik om die gewondes en dooies te versorg.

Geslagte se generasies vra: wie en wat is werklik die Gog en die Magog.
Terwyl die groot moondhede uitroep: kyk, ons naam is nie verniet Oorlog.
Staan daar nou wêreldwyd ʼn klein groep wat hul weerhou van die bedrog. 
Terwyl Satan hul persoonlik self, nou waansinnig- woedend begin vervolg. 
Lê Mammon vergruis met die merk van die dier wat herrys as ʼn gedrog. 

Geslagte se generasies wat vra: wie en wat is werklik die Gog en Magog. 
Kyk, in die lug verskyn daar missiele met groot atoombomme in aantog. 
Die aarde word benat- dit nie deur reën, maar met menslike trane se vog.
Met uitroepe wat opklink- die eindtyd profesieë was toe nie so vergesog. 
Vanuit die Ooste, Weste, Suide en Noorde versamel die Gog en Magog.


Openbaring1286 
Wát soek die heiliges nog daar.

Donderdag 16 Desember 2010 08:00
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Kyk ʼn volk staan nou in ondenkbaar groot gevaar.
Maar as ʼn gruwelmengelmoes kom hul bymekaar.
Om in eenheid saam te trek, ʼn heilige geloftelaer.
So staan konserwatief ook liberaal in eenheid daar.
As ʼn groot gruwel die suiwer Boer en vrymesselaar.
So staan die waarheid en die leuen saam as ʼn paar.

In ʼn Nimrodstempel terwyl hulle na ʼn sonkol staar.
Aanbid hul die wêreldgod Ra, wat op ʼn boek verjaar.
In ʼn Monument luister hulle na ʼn ou heilige verhaal.
Terwyl Satan saam in hierdie heilige maaltyd baljaar.
Roep ʼn groot Engel: slegs dit heilig word nou gespaar.
Maar wat soek die verseëldes tussen die liberale daar.

Kyk, so staan ʼn volk nou in ondenkbaar groot gevaar, 
Die eendag roep hulle die V.N om hulle te kom spaar.
Maar op geloftedag vra hulle God om hulle te bewaar.
So raak Elohim se laaste geduld met hierdie volk klaar.
Eens het God hulle voorouers- in groot gevaar gespaar.
Ja, met hulle vyande speel Elohim in groot getalle klaar.

Terwyl hul nageslag in verbastering met die vyand baljaar.
Staan hulle in hulle duisende op heilige geloftedag daar.
Die engele vra so verslae: wát soek die heiliges nog daar.
Was dit nie vir die verseëling- was ook hulle nie bewaar.
Oor ʼn verbreekte gelofte- word hierdie volk nie gespaar.


Openbaring 1287 
ʼn Gejaag na wind.

Vrydag 17 Desember 2010 16:41
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Om die lewe in al sy fasette soms noukeurig te oordink. 
Beweeg menigmaal ʼn mens om in depressie weg te sink. 
Die strewe na sukses wat die gemotiveerde so naderwink- 
om aan die einde te vind, alles was net ʼn gejaag na wind. 

Vandag se modes, so sorgvuldig deur ontwerpers bedink- 
is weer more se modeflater wat sy weg na die asblik vind. 
Elke jaar se peperduur ontwerpte motor, tog so mooi blink- 
is more se herwinbare skroot, gefrommelde- geroeste sink. 
ʼn Beeldskone gesig wat glimlaggend op ʼn glansblad blink- 
word helaas dalk reeds klaar deur wurms in ʼn graf vermink. 

Wat baat die jeug wat ʼn jongeling se oë so mooi laat blink- 
terwyl ouderdom ongeduldig wag- om dit wreed te vermink. 
Dieselfde vrolike gees in die drank wat die dronkaard so drink- 
is more se wingerdgriep, wat hom in ʼn hoofpyn gaan verblind. 
ʼn Swanger vrou sien so opgewonde uit na die koms van die kind. 
Met ʼn toekoms, waar niks ʼn vertrapte moederhart kan verbind.

Wat baat die tere Liefde van God wat Sy weg na die mens vind. 
Kyk, bykans geheel die mensdom staar hulle daarteen blind. 
Wie luister soms nog na die mooi sagte melodie van die wind. 
Terwyl die dreunende moderne geraas alles om hulle verslind. 
Wat baat al die Goddelike Wyse Woorde vermors in soveel ink. 
Vir ʼn mensdom met ʼn onvermoë om dit in die Gees te bedink. 

Ja, om die lewe in al sy fasette soms so noukeurig te oordink. 
Beweeg menigeen nou om in die diepste depressie weg te sink. 
Dit is die blink strewe na die vooruitgang wat die mens nader wink. 
Om aan die einde van die lewe te vind alles was ʼn gejaag na wind.


Openbaring 1288 
Edom se ondergang.

Sondag 19 Desember 2010 17:05
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Kyk, Edom koggel en tart, ja, sy trap en vertrap in haar taak. 
Sy praat Hebreeus- ook Engels, so dubbelsinnig haar spraak. 
Sy hoer en verbaster met edelbloed sonder dat dit haar traak. 
Terwyl sy haar tartend met Jakob se Heilige erfenis vermaak. 

Vreesloos staan sy daar- selfs God is vir haar net ʼn bysaak. 
Sy verhef haarself grotesk as die brein van die eindtyd draak. 
Sy koester ʼn ou-ou jare vendetta so jubelend in haar wraak. 
Terwyl sy nou in haar boosheid heeltemal onhanteerbaar raak. 
Laat sy nou vermakerig, menig volk en nasie, honger en naak.

Maar op Jakob konsentreer sy so geniepsig in jaloerse wraak. 
Terwyl sy met ʼn Bileamsleer haar leërskare bymekaar maak. 
In haar wraak verloor sy haar greep en sy vergeet om te waak. 
Ja, Edom het geen voorneme om haar boosheid, ooit te staak. 

So kom Elohim se oordeelsdag, ja- ʼn jaar van Goddelike wraak. 
In oordeel kom die vergelding tot voordeel van Sion se regsaak. 
In ʼn verterende vuur, ja in ʼn rook wat ewig nooit op gaan raak. 
Lê Edom se velde, ook haar heerskappy nou so leeg en braak. 

Laat elke uitverkorene daarom in vryheid, ook vreugde ontwaak.
In hulle verdrukking staan hul nie meer langer ontbloot en naak.
Elohim kom self as Regter, ook oordeel, staan vir hulle regsaak.


Openbaring 1289 
Daar is ʼn sekel wat slaan.
Maandag 20 Desember 2010 16:35

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

Daar is ʼn sekel wat slaan en elke verstand en hart word ondersoek
Elke land, ook streek- word vir die gruwel van verwoesting deursoek.
Terwyl Satan nou almal voor die voet heeltemal waansinnig versoek.
Roep ʼn engel: Wee! O’ wee, kyk, wêreldwyd rus nou ʼn enorme vloek.

Ook die hoer van Babilon het God getart, ja, Hom so openlik versoek.
So staan Rome nou binnekort van kop tot tone, heeltemal bebloed.
Ook die grote Amerika gaan in elke land, ja, elke streek moet boet.
Koesterend huisves sy ʼn groot gruwel wat die nasies gaan verwoes.
In haar wildste drome, sou Europa nooit, die volgende kon vermoed.
Dat in haar ondergang oor haar sou kom, God se gevreesde banvloek.

Maar kyk, al die gruwelgrond van Engeland, die word geheel verwoes.
Van soveel kataklismes – ook ʼn wrede watergraf kan sy nie wegkoes.
Ja, in ʼn skaal wat val staan geskryf; sy het geheel die hemel bedroef.
Sy het niks daarvan gedink om haar eie broers in bloed op te skroef.
Daar kom oor haar die een na die ander oordeel om haar te verwoes.
In pes en plaag kom ʼn siekte oor haar, wat haar bloed gaan laat hoes.

Daar is ʼn sekel wat slaan en elke land, ook volk word nou deursoek.
In oordeel staan daar geskryf; van elke gruwel hou die hemel boek.
So staan die Jodedom vreesbevange, verbouereerd, gedryf in ʼn hoek.
Oral daar waar hulle ookal oorleef word hulle getref met die banvloek.
Oor ʼn gruwel van verwoesting waarmee hul die hele aarde sou besoek.

So het ʼn valse Juda nou heeltemal te lank Elohim se geduld beproef.
Haar beskermings-engel is nie bereid om langer in haar midde te vertoef.
Hy sê: kyk, ek beskerm nie meer langer dit, deur die hemele vervloek.
Deur oorlog en groot verwoesting, bring sy altyd die volke haar besoek.
So staan sy aan die einde van hierdie tydvak self nou onder die vloek.

Daar is ʼn sekel wat slaan en elke hart ook verstand word ondersoek.
Vanaf Australië tot in Rusland, ja, almal staan nou gedryf in ʼn hoek.
Terwyl hulle so verbouereerd en tevergeefs na hulp- ook uitkoms soek.
Maar die Oosterling gaan aan die einde sonder uitsondering moet groet
In die grootste van al die kataklismes verdwyn hulle almal voor die voet.

Maar oor Afrika kom die gees van verskrikking en hul gaan wreed boet.
Oor Elohim se heiligdom so minagtend wreed vertrap onder hulle voet.


Openbaring 1290 
Die heerlikste allermooiste lied. 

Dinsdag 21 Desember 2010 09:41
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer

In ʼn engelekoor wat geestelike sowel as materiële ruimtes deurdring.
Word daar in die heel mooiste melodie die volgende woorde gesing.
Eens het Elohim Homself as ʼn Goddelike offer na die aarde gebring.
Om deur Sy vergifnis ewige versoening tussen God en mens te bring.
Ja, so bring Elohim na hierdie wêreld- Sy genesende Liefdes-lering.

In ʼn engelekoor wat geestes sowel as materiële dimensie deurdring.
Word ʼn skone lied nou as geestelike salwing die ewigheid ingebring.
As ʼn Offer word God onder ʼn doringkroon gekroon as die Erekoning.
So word eens diensknegte kinders en só na Sy ewige woning gebring.
Deur hulle weergeboorte ontvang hul van Hom, die grootste beloning.

In ʼn engelekoor, wat tot in die heel verste buitenste ruimtes weerklink.
Ontstaan ʼn heilige Lig, kyk, dit is God se teenwoordigheid wat so blink.
Terwyl hemel-engele nou engele op die aarde so lokkend huis toe wink.
Begin in vreemde gewaarwording ʼn paar mense hulle identiteit oordink.
So word die beker van insig nou vir ʼn paar op hierdie aarde ingeskink.

In ʼn engelekoor wat die geestes, sowel as materiële ruimtes deurdring.
Kom die soete woorde: kleine mensekind- jy was toe nooit, so gering.
Ja, die vreemde vermoede gedra in jou hart, was nooit jou verbeelding.
Deur God se eie hand is jy gekies en na hierdie aarde was jy gebring.
Om opnuut Sy groot Liefdesgenadeleer na die mensdom te kan bring.
Maar ook dat die waarheid en insig oor ʼn einde, tot hul kan deurdring.

In ʼn engelekoor wat nou in die geestelike oor van die verseëlde indring.
Begin ʼn paar oer ou geeste hulle menslike goddelike sending oordink.
Hulle besef, God self het as Voorloper, vir hulle die voorbeeld gebring.
Terwyl hulle nou in gebed saam met hulle hemelbroers begin te sing.
Skuif hulle onder hulle taak in, om die kruis na hulle skouers te bring.

Terwyl ʼn groot blye jubelklank, nou die oneindige ruimtes deurdring.
Klink gekombineerd die engelkoor- deur mens en engel saam gesing.
So word daar deur die mooiste melodie die volgende woorde gesing.
Ere aan Elohim: kyk al ons liefde word nou na die groot Liefde gebring.
Terwyl engele in gees en vlees, in al nouer kring, om Hom saamdring.


Openbaring 1291 
Die kerke se valse lering.
Woensdag 22 Desember 2010 06:05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Ek wou weet waarom die opregtes so dikwels deur die Gees, teen die kerk 
en dit wat dit bied gewaarsku word. 

Waarop ek die volgende antwoord ontvang het: Dit is dat die kerk reeds vanaf sy vroeë bestaan polities so ingespan word, om nie net die oorspronklike suiwer leer 
te vervals nie, maar ook so aan te pas, sodat bykans alles wat Goddelik onaanvaarbaar was en is, onder ʼn oorkoepelende sambreel van sogenaamde naasteliefde en broederskap te akkommodeer, om daardeur, die Wyse grense- ook beperkinge, deur God self daargestel tot voordeel van die mens, ja, om dit nie net af 
te breek nie, maar heeltemal tot niet te maak. 

Die kerk was en is nog altyd niks anders as ʼn gerieflike politieke mondstuk, wat die massas vir regerings, deur middel van geestelike afpersing en daardeur sielkundige manipulasie beheer en daarom het die kerk nog nooit gehuiwer om gruwels as aanvaarbaar na die gemeentes deur te gee nie. 
Solank dit net die populasies in ʼn kokon van valse vrede en geluk, blind vir dit wat werklik om hul aangaan hou en hulle daardeur geen bedreiging vir die moondhede sou inhou nie. 

Ja, gruwels soos verbastering, homoseksualiteit, abortering (let wel met die nodige diskresie uitgevoer), ontug en vele-vele meer word daarom maklik deur die kerke onder die mat van stroperige naasteliefde ingevee. Terwyl die onafhanklike soeker 
na die suiwer Waarheid van Elohim, deur dieselfde kerke in moderne hekse-jagtogte, as ketters, uitgemaak word.

Ja, wee die suiwer vrye denker, ja die soeker van die Waarheid, wat die kerk se twyfelagtige en polities vervalste leer in enige opsig bevraagteken, omdat hulle 
die kerk en daardeur die politiek se grootste vyand is.


Openbaring 1292 
ʼn Baie belangrike boodskap.

Donderdag 23 Desember 2010 09:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesprek wou een van My kinders weet of Ek as die Vader, die Seun en die 
Heilige Gees een of drie identiteite is en Ek antwoord dat Ek baie meer as dit is. 
EK IS die groot Alomvattende groot EK IS maar EK IS in Nederigheid ook die heel Kleinste. EK IS die Skepper ook die Onderhouer en Versorger van skepping sowel 
as skepsel. EK IS die Wysheid en die Liefde, ook die Goddelike Erns en geduld. Ek is YaHWeH Elohim die ongenaakbare Oordeel, maar EK IS ook YaHshua Mens Elohim, die Nederige Verlossingsgenade. EK IS die ewige ontoeganklike Lig wat in toeganklikheid verlig, daarom Is Ek Allesomvattend en in elke atoom van My 
skepping, daar sal jy My vind. Maar Ek kyk slegs deur die venster van die siel, 
ja, die oë van ʼn weergebore kind. EK IS die Vader maar ook die Seun, ja, EK IS die Heilige Gees wat Haar in My beelddraers bevind. EK IS die Grootste maar ook die Kleinste, ook Is Ek tyd, ja, EK IS die ALEF en die TAV, die BEGIN en ook die END.


Openbaring 1293 
Kersfees – heidensfees.
Vrydag 24 Desember 2010 08:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die groot heidense feesritueel. 
Word die massas so emosioneel.
Ja, in euforie word nou opgesweep. 
Terwyl baie nou in ʼn trans dweep.
So raak daar menigtes, ja soveel. 
Vir Satan, hel – ook Hades verseël.

Ja, in groot heidense feesritueel. 
Kersfees wat die opregtes verveel. 
Waar Mammon die kopers beveel. 
Word kersliggies nou baie se deel. 
Terwyl Satan se Santa siele steel. 
Word massas- blatant opgesweep. 
Met ʼn valse Christuskind gedweep. 

Ja, in ʼn groot heidensfees ritueel. 
Word ʼn enorme afgodsfees gereël. 
ʼn Nimrods-boom staan ook as deel. 
Terwyl almal net materie wil uitdeel. 
Kom in kerslig en lied- emosioneel. 
Ja, die ydelheid wat God so verveel. 

So kom in die heidense feesritueel. 
Die massas wat hul in euforie verbeel. 
In kersfees- word familiebande heel. 
Daarna gryp hul mekaar aan die keel. 
So bly die valse liefde nooit lank heel.
Terwyl Satan baie siele vir hom steel. 

Ja, in die groot heidense feesritueel. 
Is die dood reeds lankal baie se deel.
Ja, in afgods-euforie word so gedweep. 
Deur kersversierings- word opgesweep. 
Raak daar nou soveel mens, ja soveel. 
Vir Satan, hel, ook Hades, nou verseël.


Openbaring 1294 
Oorlogshelms
.
Vrydag 24 Desember 2010 22:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn visioen verskyn ʼn groot hoeveelheid tweedewêreldoorlog
oorlogshelms wat in ʼn ou stoorplek opmekaar gepak is, waarna 
weermag mense dit nou stelselmatig begin uitpak.


Openbaring 1295 
ʼn Enorme bom.

Saterdag 25 Desember 2010 00:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn droomgesig word ʼn gemakstoel by ʼn spesifieke plek as ʼn 
geskenk deur ʼn afleweringsfirma afgelaai. Die persoon wat vir die
ontvangs daarvan teken hoor ʼn tikgeluid vanuit die rigting van die
stoel kom en begin halsoorkop daarvan weghardloop waarna ʼn 
enorme bom ontplof.


Openbaring 1296 
Te min gashere.
Saterdag 25 Desember 2010 05:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith die Beer
In ʼn visioen verskyn ʼn groot ou hoenderhok met net ʼn paar 
hoenders daarin maar ook met ʼn klomp eienaardige kreature 
waarvan die romp daarvan in die vorm van pikswart bokke is 
wat op ʼn paar lang volstruisbene rus wat in hoewe eindig, 
met menskoppe wat op eienaardige nekke rus, waarvan party 
swart, ander wit en die res bastergesigte is, terwyl ʼn Stem sê: 
Daar is so bitter min gashere oor terwyl die parasiete ʼn 
oorweldigende plaag geword het.


Openbaring 1297
Die eens blink môrester
 Heylel.
Sondag 26 Desember 2010 08:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
Seun van Shagar- eens die blink môrester Heylel. 
Onder jou aanvoering is ʼn derde van almal getel. 
Maar kyk, in jou dislojaliteit het jy jou nie gekwel. 
In jou hoogmoed- daar draai jy jou rug in vaarwel. 
Sonder om jou oor die nagevolge daarvan te kwel.
As ʼn god in eie reg – daarin sien jy jouself toe wel. 
So verhef jy jouself- voor die aangesig van jou El. 
Daarom word jy in jouself, in die materie neergevel. 

Seun van Shagar, eens die blink môrester Heylel. 
Ja, die gevalle daeraad- wat in duisternis so dwel. 
Jy wou jou verhef – ver bokant die sterre van jou El. 
ʼn Derde van hulle dienste, wou jy vir jouself bestel. 
Al die sterre van die hemel onder jou aanvoering tel.
Sonder om jou oor die val, van die wagters te kwel. 
Jy het die Waarheid versmaad om die leuen te vertel. 
Ewig word Hades, ja, Sheol, jou eie gevangenis-sel. 

Seun van Shagar, jy was die blink môrester- Heylel. 
Kyk van geslag tot geslag word van jou val oorvertel. 
Jy word as Lucifer, die vader van die leuen uitgeskel. 
ʼn Swart gat wat nie genoeg van materie kan bestel. 
Ja, as die heerser van Hades, ook Sheol, ja, die hel. 
Kyk ʼn nuwe vonnis is vir jou in ʼn afgrond vasgestel. 
Waar jy vir ʼn duisend jaar soveel dae nou af kan tel.
Sodat jy die volke van die toekoms- nie kan ontstel. 

Seun van die daeraad, ja, die blink môrester Heylel. 
Seun van Shagar, jy wou jou verhef – ver bokant jou El.


Openbaring 1298 
Die dom gemeentelede.

Maandag 27 Desember 2010 14:30
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer 
Oor soveel geslagte heen het Satan sy plan beraam. 
Vir ʼn hele wêreld om in eenheid onder hom te staan. 
Maar die duisternis- wat niks van liefde kan verstaan.
Die Ooste ook die Weste- wat in verdeeldheid staan. 
Met beide wat as opperheerser oor mekaar wil staan. 
So gaan hulle as die Gog en Magog mekaar verslaan. 

Deur soveel eeue het Satan sy planne so fyn beraam.
As die grootste bankier- daarin het sy mag ontstaan. 
Ook as die pous staan hy na vore, ja, uiters vernaam. 
Terwyl sy bruid- die hoer van Babilon so gereeld kraam. 
Met hoerdogters wat oor die aarde in elke streek staan. 
Met baie kleinkinders- met ʼn onvermoë om te verstaan.
Is dit die gemeentelede wat lojaal agter Satan aangaan. 

Ja, dom volg hul sy valse leer- sonder om hul te skaam. 
Terwyl hul so hatig teenoor die suiwer Waarheid staan.
Soek hul so naïef na ʼn antichris om teen te kan staan. 
Maar as lede van die antichrisliggaam is hul werksaam. 
Ja, ewig nooit sal hierdie dom navolgers dit ooit verstaan. 
Daarom dat hulle- hulle ore so vir die Waarheid toeslaan. 
Terwyl hulle die hoerkerke volg sonder om hul te skaam. 

Vanaf die oerbegin- het Satan sy plan uiters fyn beraam. 
Die konings en regerings het so dig teen hom kom staan. 
In vrymesselaar-broederskap die arm om mekaar geslaan. 
In ʼn sug na mag en rykdom mekaar tog so goed verstaan. 
Maar so kom die tyd, ook vir die duisternis om te vergaan. 
Satan se ryk is verdeel en sy mag binnekort na die maan. 

Die Gog en Magog gaan in Armageddon mekaar teenstaan. 
Al wat in hierdie groot globale chaos gaan bly voortbestaan.
Is die handvol- wat die Wysheid van Elohim- kon verstaan.


Openbaring 1299 
Die ware oordeel.

Donderdag 30 Desember 2010 08:29
www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In die Woord staan geskryf; moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word nie, 
maar daar staan ook geskryf dat jy jou broer met geweld vanuit die vuur moet red daarom is dit belangrik om te weet wanneer word werklik geoordeel en wanneer 
daar rooi waarskuwingsligte vanuit die hemel flits om die mens van die ewige 
gewisse dood te probeer red. 

Skuil die oordeel daarom nie dalk juis in ʼn valse soetsappige liefdesleer wat die mensdom aanmoedig om die oeroue Goddelike reëls en orde te verontagsaam- ook 
te verbreek en juis daardeur onder die straf van die oordeel te bring nie. 

Of het die, deur God gestuurde profete, wat (en let wel) bykans altyd deur die mens veroordeel en geoordeel is soms self tot die dood gestenig is, ja, profete  gestuur vanaf die begin, boodskappers soos Henog, Noag, Elia, Jesaja, Esegiël, Daniël 
en vele vele meer, ja, waar het een van hulle na hierdie aarde gekom om met ʼn bose, soetsappige, valse liefdesversoeningsleer wat alles en  almal- ook die bose en sy werke insluit om daardeur ʼn reeds gevalle mensdom aan te moedig om alles 
Goddelik-onaanvaarbaar in liefde te akkommodeer en juis daardeur onder die 
oordeel van God te bring. 

Is die profete nie juis deur God se opregte Liefde gestuur om deur die Goddelike waarskuwings ʼn gevalle mensdom uit die vuur te probeer ruk nie. 

Wees daarom uiters versigtig om nie self in oordeel met ʼn beskuldigende vinger 
na die waarskuwings van God as oordeel te wys nie en weet daarom dat die ware 
oordeel juis in dit skuil wat die mens aanmoedig om die oeroue Goddelike verordeninge, reëls en ordes te verontagsaam en daardeur te verbreek. 


Openbaring 1300 
ʼn Sluipmoord.
Sondag 1 Januarie 2011 17:00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Judith de Beer
In ʼn gesig sien ek ʼn sluipmoord op ʼn belangrike figuur soos ʼn staatshoof.